Jezsuiták

PÁRBESZÉDBEN

Címkék

boldogság (8) egyház (48) európa (8) ferencpápa (9) gondolat (9) gondolatébresztő (16) hit (20) ima (15) isten (19) jezsuita (10) jézus (10) katolikus (8) lelkiség (10) orbán (9) pápa (18) politika (25) szabadság (9) szeretet (10) társadalom (9) tudomány (11) vallás (13) vallások (10) Címkefelhő

Friss topikok

Ideje van a táncnak, avagy egy tánc margójára

2017.10.30. 10:42 korizoli

saju.jpgMeglehetősen nagy visszhangot váltott ki egy indiai rendtársunk Saju atya tánca és az oltárnál való jelenléte az egyik szeptemberi jezsuita nyolcas misén. Kommentelők sokasága fejezte ki véleményét tartalmilag és stílusban meglehetősen széles spektrumban pro és kontra. A kérdésben tekintélyes atyák is megszólaltak. Mi jezsuiták magunk is reflektáltunk az eseményre és a reakciókra.

Amiben úgy látom, hogy egyértelműen közös a véleményünk, hogy értékeljük azt tudást, tapasztalatot, művészeti értéket, inkulturációs törekvést, amit rendtársunk mesteri fokon képvisel. Meggyőződésünk, hogy van mondanivalója nekünk európai keresztények számára is az ősi hindu táncok kifejezésmódjával megfogalmazott evangéliumi üzenetének. Az a megközelítés, amit Saju atya alkalmaz beillik a jezsuita rend inkulturációs hagyományaiba, amit pl. Matteo Ricci Kínában, vagy Roberto Nobili Indiában képviselt. Ezeket a törekvéseket a maguk korában Európából meglehetősen kritikusan nézték, hol engedélyezték, hol meg betiltották, ugyanakkor a II. Vatikáni Zsinat után a Katolikus Egyház hivatalos irányává lett. Benedek pápa például Matteo Riccit példaképül állította az Egyház missziós útja számára.

Egy idegen kultúra kifejezésmódja nagyon meglepő lehet számunkra. Emlékszem, hogy amikor Saju atyáról és a táncáról először olvastam egy jezsuita évkönyvben, több vagy tizenöt éve, akkor meglehetősen bizalmatlan gondolatok keringtek róla a fejemben: nem szinkretizmus ez? stb. Később, amikor tíz éve először láttam élőben Saju atya táncát még Torontoban, bizony nagyon furcsa volt nekem. Igen még ellenszenves is volt. Aztán fél évet töltöttem Indiában, jobban megismertem azt a világot, utána egész másképp tudtam már ránézni, értelmezni és értékelni ezt a táncot. Amikor tavaly Saju Miskolcon járt és a diákjainknak is tartott egy műhelyt (mint idén is) kifejezetten értékelni tudtam. Magam is bejártam egy utat az elutasítástól, bizalmatlanságtól a pozitív értékelésig, így meg tudom érteni, hogy nem is olyan egyszerű lelkesedni valamiért, ami annyira más, mint a mi világunk.

Önkritikusan kell ugyanakkor megfogalmaznom azt, hogy a tánc helye és ideje azt hiszem mégsem volt a legszerencsésebb. Több okból is. Az egyik, hogy a szeptemberi szentmise során újították meg fiatal rendtársaink a szerzetesi fogadalmaikat. Sajnos kikerült a fókuszból ez az egyébként nagyon szép és meghitt pillanat, persze nem kis mértékben az eseményt követő véleményvihar miatt. Aztán ott vannak az érvényben lévő liturgikus normák, amik természetesen ránk jezsuitákra is vonatkoznak, mint pl. alba és stóla viselete. Egyetértek Harmai Gábor barátommal, hogy „Hát, lehet, hogy nem lett volna hiba a stóla alá még fölvenni ezt-azt... Mondjuk egy albát...” Jogos a kritika ebben a tekintetben. Aztán az inkulturáció egyik nagyon fontos elve, hogy egy adott nép érzékenységét, kultúráját figyelembe kell venni az evangélium hirdetésekor, kerülni kell mindent, ami feleslegesen okozna visszatetszést, elutasítást, botránkozást. Magyarországon, a mi népünk kultúrájában egy félmeztelen, kifestett férfi tánca egy szent helyen bizony megrökönyödést kelt. A mi kultúránkban, ha ezt csak önmagában nézzük, tényleg nagyon bizarr. E tekintetben megértem a felháborodókat, főleg amikor csak pusztán ennyiről értesülnek, és nem ismerik a jelentését, kontextusát. Az internet révén egészen más kontextusba került ez az esemény. Szépek a jezsuita inkulturációs elvek, de ezeket itthon a saját népünk körében is alkalmaznunk kell. Azt hiszem ebben az esetben erre nem voltunk elég érzékenyek. Ha legalább egymás között jobban átgondoljuk, átbeszélgetjük a terveket, akkor valószínű nem így alakult volna az este és nem kavar ilyen viharokat. Küldetésünk része a határokon lenni, új dolgokat is kipróbálni, távoliakat is megszólítani próbálni, de azt hiszem olykor túl sokat csinálunk és a nagy pörgésben nem mindig teljesen végiggondolt minden.

Elgondolkodtató ugyanakkor a reakció, pl, a Jézus Szíve templomunk facebook oldalán, amikor feltárulnak „a szívek mélységei”. Milyen mélységek tárultak fel? Mit mond ez a keresztényekről? Milyen kereszténységet mutat? A kommenetket írók többsége a „kereszténység” védelmében fejtette ki nézeteit, úgy vélve, hogy tőlünk jezsuitáktól kell azt megvédeni, mert eretnekek, szentségtörők, szabadkőművesek, pokolra valók és még nem tudom, mi félék is vagyunk. Egy inkább kívülállónak tűnő kommentelő így foglalja mindezt össze: „Húha, jó sok fröcsögés-gyűlölködés megy itt, keresztényi körökben. Azt hittem, ez a vallásosdi a kíváncsiságról, a megértésről, a nyitottságról, a szeretetről szól, ám úgy tűnik, a kedves hívek körében mindez nem dívik.” Egy másik pedig: „Az esetek többségében itt nem vélemény kinyilvánításról van szó, hanem ítéletről. A bíráskodókból sugárzó gyűlölet, provokáció és elzárkózás nem tűnik helyes útnak.”

Nem vonom kétségbe, hogy azok is, akik nagyon élesen és olykor durván kritizáltak bennünket attól a szándéktól voltak vezetve, hogy a keresztény hit tisztaságát védjék valami olyan gyakorlattól, amit ők veszélynek láttak. Kétségtelen, hogy az ortodoxia, a hit tisztasága mindig is központi értéke volt az egyháznak és nem lehetünk e tekintetben közömbösek. Erről lehet és kell is olykor vitatkoznunk. Nem nyugodhatunk bele egy hamis békébe, hogy mindenkinek igaza van. De mégis hogyan tesszük ezt a vitát? A kereszténység nem csak hit, és a hit önmagában még nem minden. Érdemes Pál apostol himnuszát újraolvasni (vö. 1Kor 13): mondható, hogy még az igaz hit is a szeretet és a jóság nélkül üres. A tanítványokat Jézus szerint a szeretetükről ismerik majd fel: „Arról tudják majd meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.” (Jn13,35) Ha az egyház történetére visszagondolunk, nem épp a szeretet hiánya, amit újra és újra a keresztényektől számon kérnek? Nem a szeretet hiánya, ami a hitelességünket leginkább kompromitálta és kompromitálja ma is? Nem véletlen volt a 2000es szentév során Szent II. János Pál pápa bocsánatkérése az összes hívő bűneiért. Ezekből kettőt emelnék ki, ami a jelen vitában elhangzottakhoz különösen is kapcsolódnak:

2. Az igazság szolgálatában elkövetett bűnök megvallása

„Urunk, minden ember Istene, a történelem bizonyos korszakaiban a keresztények olykor engedtek a türelmetlenség módszereinek, nem követték a szeretet nagy parancsát, s így eltorzították Jegyesed, az Egyház arcát. Légy irgalmas bűnös gyermekeidhez és fogadd el elhatározásunkat, hogy az igazságot a szeretet édességével akarjuk keresni és előmozdítani, tudván, hogy az igazság csak a saját erejével érvényesül. Krisztus, a mi Urunk által.”

5. A szeretet, a béke, a népek jogai, a kultúrák és vallások tisztelete ellen elkövetett bűnök megvallása

„Istenünk, aki a világ Ura és minden ember Atyja vagy, Fiad által arra tanítottál, hogy szeressük az ellenséget, tegyünk jót a bennünket gyűlölőkkel és imádkozzunk üldözőinkért. Sokszor azonban a keresztények megtagadták az evangéliumot és az erő logikáját követve megsértették a népek és csoportok jogait azáltal, hogy lebecsülték kultúrájukat és vallási hagyományaikat. Légy türelmes és irgalmas irántunk, és bocsáss meg nekünk. Krisztus, a mi Urunk által!”

Ma, amikor a közéletben oly gyakran hangzik el a kereszténység, meg a keresztény értékek védelme tematikája érdemes elolvasni, vagy újraolvasni Hans Urs Von Balthasar svájci teológus csak a szeretet hiteles c. művét, (letölthető itt).  Szeretet és jóság nélkül a kereszténységet sosem tudjuk megvédeni, csak lejáratni és kiüresíteni. Ma talán ez a legnagyobb veszélyünk, mert ez belülről tesz tönkre. A mély keresztény hit olyan, hogy egyszerre tud meggyőződve lenni igazáról, de mégis képes tanulni is, szeretni és tisztelni tudja azt is, aki esetleg egészen másképp gondolkodik. Az ilyen hitet nem a egy görcsös félelem aggasztja, hogy eretnekek és pogányok ülnek minden bokorban. Nem gondolja, hogy minden eszközzel csak ő hivatott az igaz hit megvédésére. Mélyen hiszi, hogy van Isten, aki tényleg Isten, aki tényleg a történelem Ura, és mint ilyen nem szorul rá törékeny emberek védelmére. Ugyanakkor mégis ki meri mondani, azt amiben hisz, úgy kimondva, hogy amit mond és ahogy mondja az koherens a názáreti Jézussal.

Még egy gondolatsor az inkulturációról:

A kommentelők és a papi vélemény formálók között újra és újra előjön a pogányság kérdése, vádja. Ezzel kapcsolatban szeretnék említeni néhány példát, amikor olyan elemek kerültek bele a keresztény hitéleti gyakorlatokba, amikkel szemben keresztények kezdetben ellenszenvet mutattak, később pedig úgy ragaszkodtak hozzá, mintha a legkeresztényibb dolgokról lenne szó.

Kezdjük mindjárt magával a liturgiával. Az őskeresztény korban hiába keresnénk a füstölőket, szép főpapi ruhákat, díszes, méltóságteljes liturgikus vonulásokat, vagy akár a latin nyelvet –amit később és sokan a mai napig a legszentebbnek tekintettek. Mindezek az elemek a római birodalom pogány császári udvarához tartoztak, ahol a keresztények számára a legnagyobb bálványimádást, a császárkultuszt gyakorolták. Annak a birodalomnak volt a hivatalos nyelve a latin, amely újra és újra üldözte a keresztényeket, akik a nép egyszerű fiaiként többnyire görögül beszéltek és imádkoztak. Néhány száz év telik el és a keresztények átvettek bizonyos pogány külsőségeket és saját jelentéssel látták el őket. Az egykori pogány bizánci császári udvar szertartásai nagyban formálták a keresztény liturgia ünnepi külsőségeit, a keresztények átvették a pogány tiszteletadás gesztusait és Krisztusra vonatkoztatták. Abban, ami egykor pogány volt, felfedeztek valami értéket, átformálták és alkalmazták. Ezek aztán olykor olyannyira egybefonódtak a kereszténységgel, hogy természetessé vált, hogy ugyanezt, ugyanígy kell tovább adni más népeknek. pl. a XVI. századi misszionáriusoknak természetes volt, hogy Indiában is mindenkinek térdelnie kell az Oltáriszentség előtt. Azt már elfelejtették az akkori misszionáriusok, hogy a térdhajtást, mint liturgikus tisztelet kifejezési gesztust a pogány germánoktól vette át az egyház a koraközépkorban és akkor még nem voltak olyan rugalmasak, hogy megengedjék az indiaiaknak a mély meghajlást, ami a saját kultúrájukból származó tisztelet kifejezési mód. Aztán gondolhatunk arra is, hogy mi magyarok Jézus anyját Boldogasszonynak hívjuk, ami bizony pogány magyar világból származó szó. Lehetne még nagyon sokáig sorolni a példákat, amik azt mutatják, hogy a keresztény hit és gyakorlat kifejezésformái folyamatosan alakultak, formálódtak az évszázadok során, kölcsönhatásban voltak a környezettel. A biológiai élet sajátossága az alkalmazkodás, a tanulás, a változás, a megújulás képessége. A kereszténység élet. Ott van persze benne egy folytonosság, egy hűség, de a megvalósulási formák nagyon sokszínűek tudnak lenni. Az igazi hűséghez szükség van a kreativitásra, a változásra is. Aki törekszik ma élni és közvetíteni az evangéliumot, az óhatatlan, hogy olykor hibázik, ettől nem szabad megijedni. Nem törekedni a mai kifejezésformák keresésére, úgy gondolom, még nagyobb hiba volna.

148 komment

A bejegyzés trackback címe:

http://jezsuita.blog.hu/api/trackback/id/tr1713103736

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben.

Hermes the God in Yellow 2017.11.02. 20:15:16

@jabbok: álszentség lenne azt állítanod, hogy egy szalmaszoknyás afrikai ugyanolyan megrökönyödést kelltett volna. nálatok egy dolog a meztelenség, és egész más a gender fluidity. merem állítani, hogy ez utóbbi verte ki a biztosítékot.

meghtaó amúgy az az enyhe rasszizmus, ahogy egy afrikai és új-guineai orvost csak szalmaszoknyában és pénisztokban tudsz elképzelni.

Nuntiulus Noster 2017.11.02. 20:17:07

@Nuntiulus Noster: Erősebb idegzetűeknek:

www.youtube.com/watch?v=Qvqx6k1Zyew

És ez nem vicc, hanem egy 1700 éves egyház ünnepli Krisztus feltámadását.

Hermes the God in Yellow 2017.11.02. 21:06:44

@Nuntiulus Noster: itt mihez kell erősebb idegzet? az örömhöz és a lelkesedéshez? Egy meglepő méretű dobhoz? Egy zenélő nőhöz?

studiorum 2017.11.02. 21:38:17

@Hermes the God in Yellow:

Gondoljátok, hogy amit ti képviseltek, azt mindenkinek el kell fogadnia? Ki mondhatja meg, hogy mi a jó és mi a rossz? Ti? Mások? A különböző országok vezetői? Bárki saját feje után?

Kit kövessünk, ha nem a Teremtőnket, Urunkat és Megváltónkat, vagyis Isten egyszülött Fiát?!

Mi nem a bosszú és nem a kiirtás népe vagyunk. Ha ismered Krisztus és az ő apostolainak tanítását, tudnod kell, hogy kire és mire és épül fel életünk és meggyőződésünk. Nem az erőszakra, hanem a megtérésre, Krisztus követésére és az Ő tanainak hirdetésére.

Aki beteg, keresse a gyógyulást, aki bűnös, a megtérést. Ebben nem szeretetlenség, hanem mindenki javának és üdvösségének kívánása van.

Üdv és kegyelem, a mi Urunktól, Jézus Krisztustól!

jabbok 2017.11.02. 21:55:46

@Hermes the God in Yellow: Elég őszinte embernek tartom magamat - és mások sem nagyon szoktak eufemizálással vagy álszentséggel vádolni ;o)))

Lehet, hogy van, akit a buzis megjelenés akasztott ki - más nevében nem nyilatkozhatom biztosat. De magammal kapcsolatban egész nyugodt lelkiismerettel megismétlem:

"Saju egy hetero ember számára valóban elég zavarba ejtően "buzis". Ahogy egy átlag, szép testek látványára szocializált, fogyikhoz nem szokott közönségnek zavarba ejtő lenne az én fogyi gyerekeim némelyikének a látványa. "

De azt is megismétlem: ez a KONKRÉT, JELENLEGI ellenérzésben az én esetemben BIZTOSAN, de az általam ismert tiltakozók közt is NAGY VALÓSZÍNŰSÉGGEL abszolut másodlagos probléma.

Van "homofób", pontosabban a homoszexuálisokat nem gyűlölő, de tőlük hidegrázást kapó ismerősöm. Ahogy a sérültek csúnyábbjaitól összeborzadó is.

De EBBEN A KÉRDÉSBEN biztos nem álszentségből írom, hogy egyiknek sem Saju "buzis"-sága - hanem a FUNKCIÓRA botrányos, "protokoll-ellenes" formája volt, ami a gondot okozza. És megismétlem, hogy "egy szalmaszoknyás afrikai ugyanolyan megrökönyödést keltett volna".

(Egyébként én európai hetero-ként egyáltalán nem is tudom megítélni, hogy egy indiainál mennyire jelez tényleg "buziságot" egy ilyen megjelenés; nem beszélve arról, hogy amennyiben tartja a cölibátusát, akkor tök mindegy, hogy milyen vonzódásnak nem enged.)

Hermes the God in Yellow 2017.11.02. 21:57:42

@studiorum: senkinek nem kell követnie senkit.

ha te betegnek és bűnösnek tartod magad, akkor az a magánügyed.

az én javamat és üdvösségemet légyszíves ne kívándd.

nyugodtan szólhaszt hozzám egyes szám második személyben is.

neked is hi.

Hermes the God in Yellow 2017.11.02. 22:04:24

@jabbok: neked akár el is hiszem.

de az érveid nem meggyőzőek. az egyházatok a hatvanas évek óta folyamatosan felhagyni látszik a protokollal. A multikulti pedig a pápai giccs meghatározó része, szerintem alig van már olyan népi tánc, amit ne mutattak volna be valamilyen eseményen, úgy indoors mint outdoors.

másnak kell lennie a dolog mögött, akár kimondják, akár nem

studiorum 2017.11.02. 22:48:59

@Hermes the God in Yellow:

Ellentmondást látok nálad. Ha "senkinek nem kell követni senkit", ahogy mondod, én miért kövessem azt, amit te kérsz: "az én javamat és üdvösségemet légyszíves ne kívándd."

Ha "senkinek nem kell követni senkit", akkor miért ne mondhatnám azt is, hogy aki beteg, keresse a gyógyulást, aki bűnös, a megtérést.

Hermes the God in Yellow 2017.11.02. 23:54:47

@studiorum: modhatod, csak tarts meg magadnak azt a te gyógyulásod és megtérésed.

jabbok 2017.11.03. 00:37:50

@Hermes the God in Yellow: "neked akár el is hiszem."
Köszönöm - ez nagyon megtisztelő. Komolyan.

jabbok 2017.11.03. 00:58:13

@Hermes the God in Yellow: "az egyházatok a hatvanas évek óta folyamatosan felhagyni látszik a protokollal."

Az a helyzet, hogy a mi egyházunknak ugyanaz a hátránya, ami az előnye is: hogy roppant nagy és "katolikus" (más nyelven "holisztikus"-nak fordítanák).

Ha csak az utóbbi hónapok itteni vitáit megnézed, már abból is láthatod, hogy ez nem üres vagy kifelé szóló beszéd: nálunk nem kell egyházon kívülre menni pofonért. Nagyon kemény vitáink vannak egymással is.

_____________________________

" A multikulti pedig a pápai giccs meghatározó része, szerintem alig van már olyan népi tánc, amit ne mutattak volna be valamilyen eseményen, úgy indoors mint outdoors.

másnak kell lennie a dolog mögött, akár kimondják, akár nem."

Nem csak lényeges, hanem LÉNYEGI a különbség aközött, hogy egy akármilyen táncot
1. misén kívül,
2. mise keretében a misét bemutató pap/püspök/pápa előtt
3. mise HELYETT, az elméletileg "miséző" pap ÁLTAL mutatnak be.

Én tényleg elég biztos vagyok benne, hogy itt "a dolog mögött" az igazi ok a 3. pont volt - itt a MISÉZŐ PAP végzett teljesen protokoll-idegen dolgokat, a MISE HELYETT.

Emiatt volt ez az eset ALAPVETŐEN MÁS, mint a pápai miséken táncoló feketék.

És ezért mondom, hogy szerintem ebbe tényleg csak az érintettséged miatt láthatod te bele a homofóbiát.

studiorum 2017.11.03. 08:52:38

@Hermes the God in Yellow:

Hogy mit tartok meg magamnak, és mit teszek közzé, azt nem mondhatod meg nekem, különben saját elvedet érvényteleníted, vagy kettős mércét állítasz fel. Egyet magadnak, egyet másoknak.

Nekem nem kell követnem azt, amit mondasz: "csak tarts meg magadnak azt a te gyógyulásod és megtérésed", hiszen te mondád: "senkinek nem kell követnie senkit." Így továbbra is vallom, hogy aki beteg, keresse a gyógyulást, aki bűnös, a megtérést.

Kegyelem a mi Urunktól és Megváltónktól, Jézus Krisztustól!

Hermes the God in Yellow 2017.11.03. 13:13:40

@studiorum: A demokráciának nevezett politikai és jogi törekvés, hogy nemre, rasszra, nemzetiségre, vallásra, életmódra, kultúrára és gazdasági státusra való tekintet nélkül biztosítva legyen a társadalom sokszínű csoportjainak békés együttműködése és egymás mellett élése, legkönnyebben azzal lesz aláásva, hogy valaki direkt visszaél a rendszer által nyújtott szabadsággal azért, hogy másokat ezen jogaiban korlátozzon. A modell egyáltalán nem seggfej biztos: erre helytállóan mutatsz rá. Nagyon okos ember vagy és elképesztően hasznos a világnak, hogy terjeszted a bölcsességed.

ha bárki másról lenne szó, egy megalomán skizofrén őrültnek nevezném, ha Jézus Krisztus nevében szignálja az üzeneteit, de neked biztos nem fogom megpróbálni elmagyarázni, mi az a blaszfémia.

csá...

Hermes the God in Yellow 2017.11.03. 13:22:28

@jabbok: nem érzem magam érintettnek, mert nem én táncoltam és a templomotokba se járok.

mélyen rejlő dolog bennünk az előítélet, és nem hiszem, hogy mindig tudatában vagyunk annak, ha dolgozik. hasonlít ebben a félelemhez. Sokszor a valami iránti félelem egy tudattalan asszociáción keresztül egy másik dologgal szembeni védekezésben nyilvánul meg.

kaleidoscope · http://kaleidoscope.blog.hu 2017.11.06. 23:00:34

Saju atya meghívásával, táncával és jelenlétével csak egy baj volt: az hogy ilyen és hasonló meghívások és bemutatkozások nincsenek gyakrabban. Sokkal többször kellene találkoznunk a miénktől eltérő kultúrák képviselőivel, a megszokottól eltérő megjelenési formákkal, kifejezés módokkal. Akkor talán lenne esély arra, hogy legalább a következő generációk tagjai toleránsabbak, nyitottabbak, be- és elfogadóbbak legyenek, mint a mai magyar társadalom, és azon belül a keresztény hívek többsége.

jabbok 2017.11.06. 23:51:22

@kaleidoscope: Ugyanezt mondanád arra is, amikor egy sokkal kevésbé kiépült "liturgia" keretében, mondjuk egy focimeccsen, egy mexikói csatár
- hagyományos indián versenyjelmezben
- időnként kézben vinné a labdát,
- a védőket időnként a partvonalon kívülre futva kerülné meg
- a középkezdés helyett a tizenhatosról indítaná a félidőt
- és a szögletet a tizenegyespontról végezné el?

Végülis tényleg. Tanulhatnánk tőle - és a végén még a magyar futball is sokkal színesebb és toleránsabb lenne.

jabbok 2017.11.07. 00:02:09

@Hermes the God in Yellow: Más nevében nem tudok BIZTOSAT nyilatkozni - de a magam nevében egészen biztosan mondom, hogy
- elsőre 0 szerepe volt az ellenérzésemben Saju "buzisságának" - ugyanis olyan pocsék felbontásban láttam a "misét", hogy egyáltalán nem is látszottak a vonásai

- másodszorra is (amikor rendesebb felbontásban láttam Sajut, és egyáltalán megláttam, hogy valóban elég "buzis"), maximum 30. rangú volt az ellenérzésemben az identitása is, a tánca is, a mozgása is.

Az alap problémám az volt, amit kaleidoscope-nak írtam: hogy "elég jól képzett focidrukker létemre" nem ismertem rá, milyen sportot is látok, és abban éppen hol tartanak, mi a játékosok célja egyáltalán...

studiorum 2017.11.07. 11:01:56

@kaleidoscope:

Hátha majd egyszer Saju atyával kettesben is táncolhatsz valahol. Ha nem leszek ott, ne haragudj meg.

Déli pályaudvar 2017.11.07. 11:40:28

@studiorum:
Bocs, de ez elég ízléstelen, pontosabban keresztényietlen hozzászólás volt a részedről.

studiorum 2017.11.07. 11:44:36

@Déli pályaudvar:

Te is beállhatsz közéjük. Akkor sem leszek ott.

Déli pályaudvar 2017.11.07. 12:35:10

@studiorum:
Mások homoszexualitásán gúnyolódni nem éppen keresztény cselekedet.

jabbok 2017.11.07. 13:03:52

@Déli pályaudvar: ezt ő sosem fogja megérteni.

studiorum 2017.11.07. 22:27:31

@Déli pályaudvar:

Ki mondta, hogy ők homoszexuálisok? Én nem! Vagy erről neked biztos tudásod van? Újat mondtál vele. Amit korábban is mondtam az ilyen irányultságú emberekről: gyógyulniuk kell, vagy ha tehetnek róla meg kell térniük. Ebben semmi gúnyolódás nincs, viszont jabbok szóhasználata valóban sértő lehet számára, számukra: (amikor rendesebb felbontásban láttam Sajut, és egyáltalán megláttam, hogy valóban elég "buzis"), Ezt a kifejezést többször is használja. Őt okítsd, meg az istenteleneket, gonoszokat! Legalább legyen értelme a missziódnak.

Déli pályaudvar 2017.11.08. 12:56:13

@studiorum:
Az általam kritizált mondatodat – „hátha majd egyszer Saju atyával kettesben is táncolhatsz valahol. Ha nem leszek ott, ne haragudj meg” – Kaleidoscope-hoz intézted, akiről saját közlése alapján tudni lehet, hogy homoszexuális. Saju atyáról nem tudjuk, hogy homoszexuális-e, csak nagyon úgy néz ki. Te egy vállaltan homoszexuális férfi és egy nagyon homoszexuálisnak kinéző férfi táncáról beszélsz gúnyolódva.

studiorum 2017.11.08. 21:42:24

@Déli pályaudvar:

Nem tudtam, hogy az egyik homoszexuális, Saju pedig csak úgy néz ki, -szerinted. Akkor marad a gyógyulás vagy megtérés számukra, ahogy régebben is mondtam, nem pedig a lebuzizás, ahogy jabbok tette. Igaz milyen keresztényietlen volt ez? Különösen úgy, hogy felszentelt pap, ahogy a Pandit jól értesülten mondta.

Két idézet jabbok testvéretektől:
-"Az tök más kérdés, hogy Saju egy hetero ember számára valóban elég zavarba ejtően "buzis".-

-"(amikor rendesebb felbontásban láttam Sajut, és egyáltalán megláttam, hogy valóban elég "buzis"),...-

Lehet ugrani...

kaleidoscope · http://kaleidoscope.blog.hu 2017.11.08. 22:37:52

@jabbok: "Ugyanezt mondanád arra is, amikor ..." - ha ez a foci meccs szünetében lenne, mintegy kiegészítő program, akkor igen. A szentmisének is vannak "kötetlen" (a liturgikus szabályokban nem rögzített) részei. Azt persze nem tudom kimondani, hogy azon a szentmisén, amin Saju atya részt vett, minden liturgikus szabályt pontosan betartottak (mert egyrészt én személyesen nem vettem részt, másrészt nem vagyok szakértője a témának), de abban biztos vagyok, hogy más szentmiséken is előfordul, hogy nem tartanak be minden liturgikus szabályt, és mégsem foglalkoznak vele ennyit a hívek. Továbbra is úgy gondolom, hogy sokkal többször kellene találkoznunk a miénktől eltérő kultúrák képviselőivel, a megszokottól eltérő megjelenési formákkal, kifejezés módokkal, mert ez jó irányú változást hozna a befogadás és a tolerancia terén.

Hermes the God in Yellow 2017.11.08. 23:33:48

@studiorum: én használtam először a buzis szót. nem a papra, hanem azt mondtam, hogy a fellépés lehetett túl buzis a közönség számára.

az itt kommentelők tudják, hogy homoszexuális vagyok, ezt a szót ezért használhattam retorikai eszközként egy olyan diskurzusban, ahol végig világos az az álláspontom, hogy nem baj a buziság.

veled ellentétben jabbok képes volt felfogni, miről van szó. A szót ugyanabban a kontextusban használta mint én, de óvatos lévén, még idézőjelbe is tette, nehogy félreértsék.

ezt nem sikerült felfognod. tudom, te egyszerűbb szövegekhez szoktál. mint amilyen az "aki beteg, keresse a gyógyulást, aki bűnös, a megtérést mantrád.

jabbok 2017.11.09. 06:22:59

@Hermes the God in Yellow: köszönöm! Ő ilyesmi árnyalatokat nem igen szokott érzékelni. Attól károsodna az érzéketlensége.
Én meg nem szoktam rá reagálni. ;o))
IDFT.

studiorum 2017.11.09. 09:18:42

@Hermes the God in Yellow:

Mondjuk a te álláspontod nem számít a természettörvény, Isten szava, terve és a mi katolikus világnézetünk, meggyőződésünk ellenében. A homoszexuális bűnök továbbra is súlyosak maradnak. Ez ellen csak az illető tud tenni a gyógyulás keresése vagy/és a megtérés által.

A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelmét kívánom neked és hasonlóan gondolkozó felebarátaidnak.

studiorum 2017.11.09. 12:26:33

@jabbok:

Hadd idézzek egy rólam alkotott, számodra figyelembe veendő tanúságtételt, mely személyemre vonatkozó rosszindulatú ítéleteiddel szembesít: "Nagyon okos ember vagy és elképesztően hasznos a világnak, hogy terjeszted a bölcsességed." (Hermes)

Déli pályaudvar 2017.11.09. 12:33:44

@studiorum:
Számomra ijesztő, mennyire nem hallod meg a másik embert, és ha hibáztál, azt véletlenül sem látod be. És hogy ezzel a magatartással éppen a katolikus hit védelmének szolgálatába szegődtél, az egyenesen kétségbeejtő.

jabbok 2017.11.09. 13:41:18

@Déli pályaudvar: DFT - please! Leírjam neked előre, mi lesz erre a reakciója? Nem kell elolvasni, amit ír - ennyi az egész.

jabbok 2017.11.09. 14:18:59

Szerintem egész jó és korrekt a Válasz cikke valasz.hu/itthon/felmeztelenul-tancolt-a-pap-a-pesti-templomban-kitort-a-botrany-125694

Csak egy-két részlet:
"Kezdjük azzal, hogy mit is tanít a katolikus egyház a liturgikus táncról. A vonatkozó szentszéki dokumentum (megjelent 1975-ben a Notitiae című kiadványban) elöljáróban leszögezi: a tánc mindig is része volt a vallási hagyománynak – elegendő csak Dávid királyra, Avilai Szent Terézre és Néri Szent Fülöpre gondolni. Ennek megfelelően az egyház elismeri, hogy a test ütemes mozgása lehet imádság, különösen a természeti népeknél, melyeknek a vérükben van ez a kifejezési forma.

Ezzel együtt a tánc sosem volt szerves része a szentmisének; amennyiben pedig helyi katolikus közösségek vezetői megengedték az istentisztelet ilyen formájának megnyilvánulását, azt jellemzően a liturgián kívül tették – folytatódik a dokumentum. Másik oldalról viszont a szöveg emlékeztet: az egyház nem szeretné, még liturgikus téren sem, uniformizálni a vallásgyakorlatot, és a legmesszemenőbbekig elismeri az egyes kultúrák sajátosságainak megjelenését a templomban. Feltéve persze, hogy nem ellenkeznek az egyház tanításával, és nem babonás gyakorlatokat jelenítenek meg.

Az idézett dokumentum utal például az etióp vagy szír keresztények vallási táncára, mely élesen elkülönül a férfi-nő-kapcsolatot kifejező vagy éppen harci tánctól, ezért bizonyos keretek között elfogadható. Sőt egy 1994-es szentszéki határozat leszögezi: egyes népeknél a misén elterjedt a tapsolás és táncolás. Ez – hangsúlyozottan ezekben az országokban – egészen addig megengedhető, ameddig az imádságot, az Istennek történő odaadást szolgálják, és nem valamiféle öncélú extázis megnyilvánulásai.

Mindez azonban az egyház szerint nem érvényes a nyugati kultúrára, itt ugyanis a táncnak gyakran erotikus, de legalábbis profán töltete van, ezért nincs helye a szentmisén. Liturgikus környezeten kívül azonban minden további nélkül alkalmazható – azzal a kikötéssel, hogy a pap ne vegyen részt benne. ...
...
a meztelen férfitest látványára joggal érzékeny budapesti hívekre való tekintettel – határok feszegetése ide, határok feszegetése oda – az indiai szerzetes a tánc után tényleg nyugodtan felvehette volna azt a miseruhát."

studiorum 2017.11.09. 19:58:24

@Déli pályaudvar:

Hermes veled ellentétben biztatott: "Nagyon okos ember vagy és elképesztően hasznos a világnak, hogy terjeszted a bölcsességed." Ezt nem akarod véletlenül kifogásolni, ha már így benne vagy a szapulásomban?

Egyébként meg mi a probléma a páros, vagy hármas tánccal, -amire javaslatot tettem nektek- ha az nem egy magyarországi templomban történik és nem bűnös szándékkal jön össze?

csab carmarthen 2017.11.11. 00:18:07

Tánc hindu istenek elött...
www.youtube.com/watch?v=7cz-ZH_RlIw&t=63
??a new age szolgálatában??

The Truth About Hinduism Full Documentary (Idolatry and Devil Worship)
www.youtube.com/watch?v=7WN9d7LNIv0&t=8m33s

Múlt vasárnapi olvasmány: Malakiás könyve 2,1

Most ezt az intelmet intézem hozzátok, papok! 2Ha nem hallgatjátok meg, és nem szívlelitek meg, s nem dicsőítitek meg nevemet – mondja a Seregek Ura –, akkor átkot küldök rátok, és átokká változtatom áldásaitokat. Sőt már átokká is változtattam, mert senki sincs köztetek, aki ezeket szívére venné. 3Nos, eltöröm karotokat, arcotokba szórom a szemetet, ünnepeitek szemétjét, és benneteket is kiszórlak vele együtt. 4Akkor megtudjátok, hogy én küldtem nektek ezt az üzenetet, hogy megszűnjék Lévivel kötött szövetségem – mondja a Seregek Ura. 5Szövetségben voltam vele: ez élet volt és béke – de így adtam neki; félelem és rettegés – félt engem, és tisztelte a nevemet. 6Igaz tanítás volt a szájában, ajkán nem volt semmi hamisság. Velem járt, békében és egyenes lélekkel, és sokakat eltérített a gonoszságtól. 7A pap ajkának kell ugyanis a tudást őriznie, és az ő szájából várják a tanítást, mert a Seregek Urának követe. 8Ti azonban letértetek az útról, sőt sokakat félrevezettetek a tanítással. Ti bontottátok fel Lévi szövetségét – mondja a Seregek Ura. Én ezért megvetetté és alávalóvá tettelek benneteket az egész nép előtt, mert nem jártatok útjaimon, hanem a tanításban tekintettel voltatok az emberek személyére.

Démonok kultusza a hinduizmusban
en.wikipedia.org/wiki/Category:Demons_in_Hinduism

Hindus are said to be peace-loving. Not so! In the Indian state of Orissa, hundreds of Christians were attacked by Hindu mobs, who demanded that they convert to Hinduism or be killed, along with their children. This is no different to the wicked ISIS attacks on Christians in Syria! 50,000 Christians were left homeless, 59 were murdered, and thousands of houses and churches were burnt to ashes. All this was sanctioned by the World Hindu Council (The Guardian, October 2008). In the ‘conversion’ ceremonies Christians were forced by priests to eat cow dung and drink cow urine “to purify them”. Rape was also a feature. Since that time nothing much has changed. What else can be expected from people whose religion is not just pagan but demonic?
www.christiandoctrine.com/christian-doctrine/anti-god-beliefs/1513-hinduism-satanic-to-its-core

@studiorum: @Déli pályaudvar: @matthaios: @mezeinewsee:
@korizoli @csab carmarthen:

(83) Ima a büntetések enyhítésére

Ó, drága Atyánk, Legmagasságosabb Isten, mi, a Te szegény gyermekeid Mennyei Trónod elé vetjük magunkat. Könyörgünk Hozzád, szabadítsd meg a világot a gonosztól. Irgalmasságodért esedezünk azon lelkek számára, akik rettenetes nehézségeket okoznak gyermekeidnek a Földön. Kérünk Téged, bocsáss meg nekik. Kérünk Téged, távolítsd el az Antikrisztust, amint ismertté tette magát. Kérünk Téged, drága Urunk, enyhítsd büntetésed Kezét. Kérünk Téged, hogy cserébe fogadd el imáinkat és szenvedéseinket, hogy könnyítse gyermekeid szenvedéseit, ebben az időben. Bízunk Benned. Tisztelünk Téged. Köszönjük Neked azt a nagy áldozatot, amelyet akkor hoztál, amikor elküldted egyetlen Fiadat, Jézus Krisztust, hogy megszabadítson minket a gonosztól. Újból üdvözöljük Fiadat, mint az emberiség Üdvözítőjét. Kérünk Téged, védj meg minket. Tarts távol minket a bajtól. Segítsd családjainkat. Légy Irgalmas hozzánk. Ámen.

nagyfigyelmeztetes.hu/rozsafuzerek/uj-imahadjarat-jezustol/

Hermes the God in Yellow 2017.11.11. 02:37:34

fennt van ez a nevezetes tánc a youtube-on
www.youtube.com/watch?v=unirLMd7LKQ

bármilyen erotika pont 0%-nyi komponens a koreográfiában.

vannak interview-k is a fazonnal. ezekben állandóan elmondja, hogy indiában a tánc az imádság kifejezése időtlen idők óta.

fárasztónak találtam a fellépését, de a standard miséteket ugyanilyen fárasztónak tartom. minden liturgia egy szertartásos bohóckodás annak, akinek nem tömték hozzá előre tele a fejét a megfelelő bullshittel.

ha az indiaiaknak ez kell, erre kattannak, akkor az lenne észszerű, hogy becsüljétek meg a figurát. neki legalább van egy olcsó és kipróbálható ötlete arra, hogyan marketingoljátok a vallásotokat egy olyan országban ahol már eleve telített a piac.

az öltözékében semmi szemérmetlent nem látok. mindent, amit hagyományosan illő eltakarni, azt gondosan eltakart. a hátát és a karjait szabadon hagyta, de ez még messze-messze nem meztelenség. neki ez a népviselete, ezért idiotizmus tiszteletlenséget látni az egészben.

elképesztően prűd népség vagytok. ti mindenben, aminek köze van a testhez, csak erotikát tudtok látni. A tánc nem kivétel. Ezért is volt, hogy a sportot, a táncot, a fürdést mind betiltottátok a vallási diktatúrátok ezer éve alatt. nálatok a test és a bűn szinte mindig szinonimaként vannak használva és mindig is gyűlöltetek mindent, ami a testtel akárhogy kapcsolatos.

Most, hogy megnéztem a ezt a valamit, sokkal jobban a hagyományos keresztény prűdéria és zsigeri homofóbia kirohanásának tartom a reakciókat és a "botrányt", mint eddig.

csab carmarthen 2017.11.11. 07:38:07

ad ~ fenti videó(k)... "a youtube-on"...

s akkor még néhány rövid részlet:

(...)a megkorbácsolás, amit ebben az időben elviselek, nemcsak az Elárulásom miatt van, amely Egyházamon belül most folyamatban van, hanem köze van a hamis pogány bálványokhoz is , amelyekkel a mai világban helyettesítenek Engem.

A pogányság rohamosan terjed , és új népszerű kultúraként az Egy Igaz Istenbe vetett hit alternativájaként fogják üdvözölni. Ennek számos formája van. A legfontosabb, hogy az úgy lesz bemutatva, mintha egy ártalmatlan szórakozás lenne azok számára, akik belekóstoltak a New Age gyakorlatokba, és mintha a személyes fejlődés egy fontos része lenne – egyfajta humanizmus és önszeretet.

Ez a világméretű pogányság meg volt jövendölve a végidőkre, és sok olyan ember számára, akik nem tudják annak felismerni, mint ami az valójában.

(...)

Legyen az bármilyen tan – New Age, vagy más –, ami nagy lelki vigaszt ígér nektek, és aminek az a célja, hogy önzésre hatalmazzon fel benneteket, tudnotok kell, hogy az nem Istentől származik. Minden olyan tant, ami azt diktálja, hogy olyan szobrokat tiszteljetek, amelyek nem Istentől valók, vagy ahol azt kérik tőletek, hogy olyan gyakorlatokban vegyetek részt, amelyek az okkultizmusba keveredtek, minden áron el kell kerülnötök. Nem tudjátok, hogy mit jelentenek ezek a lelketek, az elmétek és a testetek számára? Elpusztítják azokat.

Oly sok lélek fertőződik meg e gyakorlatok által, mely gyakorlatok megnyitják lelketek ajtaját, és lehetővé teszik a Sátánnak és démonjainak, hogy felfaljanak benneteket. Ezek –tévedés ne essék – erőteljes gyakorlatok, amelyek vonzzák a gonosz szellemeket.

A tarot kártyák használata, a joga, a reiki és a bizonyos típusú meditációk, amelyek felkarolják a pogány praktikákat, meg fognak fertőzni benneteket. Idővel megbetegedhettek, és tele lesztek sötét kétségbeeséssel, amint a gonosz szelleme belép az életetekbe, amiből alig van menekülés.

Ezek a sátáni hatások jelei a világban, és sok ördög jön a fény angyalaként álcázva.

(...)

A pogányság másik formája, az ateizmus gyakorlatában rejlik. Azoknak, akik büszkék az ateizmusukra, és akiknek jó az életvitelük, mely által kedvesek és szeretettel vannak mások iránt, és tisztelettel bánnak felebarátjaikkal, tudniuk kell, hogy a Mennyek Országa nem lesz az övék.

Én sohasem tudnálak befogadni benneteket Királyságomba, amikor majd az utolsó lélegzetet veszitek, független attól, hogy milyen nagy szívfájdalmat okoz ez nekem. Ha nem könyörögtök Hozzám – éspedig még halálotok előtt -, hogy fogadjalak el benneteket, akkor nem tudok segíteni nektek, mert a szabad akaratotokba nem avatkozhatok bele. Legyen az bárki, aki azt mondja nektek, hogy az ateizmusnak nincs jelentősége, az egy hazug.

Az Igazság az, hogy csak azok léphetnek be Királyságomba, akik elfogadnak Engem, és akik elismerik Istent.

(...)

Hallgassátok az Igazságra ,és fogadjátok el ,annak ellenére, hogy esetleg kellemetlennek találjátok, és akkor az Örök Élet Ajándéka megadatik nektek – egy élet, amelyre éppen most vágytok, de ami sohasem lesz a tietek, ha továbbra is hamis isteneket bálványoztok, és elutasítotok Engem, Jézus Krisztust. A választás egyedül a tietek..(...)

http://www.nagyfigyelmeztetés.hu/pogany-gyakorlataitok-a-pokolra-juttatnak-benneteket

The New Age All-In-One Religion ...
www.youtube.com/watch?v=M0YPBORIoB0

Gál Péter: A New Age – keresztény szemmel
www.ppek.hu/k407.htm

Imahadjárat (143) Védelmezd ezt a Küldetést

Ó, Üdvösség Anyja, védelmezd ezt a Küldetést, Isten Ajándékát, hogy Örök Életet hozzon gyermekeinek, mindenütt a világon.

Kérlek, járj közben értünk szeretett Fiadnál, Jézus Krisztusnál a bátorságért, kötelességeink elvégzésére;

hogy mindenkor szolgáljuk Istent, különösképpen akkor, amikor azért szenvednünk kell.

Segítsd ezt a Küldetést, hogy lelkek milliárdjai térjenek meg Isteni Akaratának megfelelően, a kőszívűeket pedig alakítsd át Fiad szerető szolgájává.

Add meg nekünk az erőt, hogy mindnyájan, akik ebben a Küldetésben Jézust szolgáljuk, legyőzzük a gyűlöletet és a Kereszt üldözését, és hogy nagylelkűen fogadjuk a velejáró szenvedést, teljesen elfogadva mindazt, aminek még meg kell történnie.

Ámen.

www.nagyfigyelmeztetes.hu/rozsafuzerek/uj-imahadjarat-jezustol/

Nuntiulus Noster 2017.11.11. 13:07:57

@jabbok: Köszönöm. Sok mindent helyretett a cikk a liturgikus táncok megítélése terén.

jabbok 2017.11.11. 13:54:57

@Hermes the God in Yellow: Egyébként a többséget egyáltalán nem a "szemérmetlenség" zavarta, és nem is azt tettük szóvá. Persze volt, aki igen. Sokan vagyunk. Még studinál keményvonalasabbak is vannak köztünk.

De hogy a többségnek, sőt, a mérsékelteknek is mi volt mégis zavaró, azt te nyilván pont annyira értheted, amennyire mi az ő koreográfiájának a szimbolikáját.

studiorum 2017.11.11. 15:35:13

@Hermes the God in Yellow:

Be tudnád bizonyítani egyházi dokumentumokból, hogy igaz amit állítasz, vagy inkább hitelteleníted magad? Esetleg elismered tévedéseid nyilvánosan. Ez utóbbi lenne a legjobb, miután tájékozódtál a Katolikus Egyház tanítása alapján. Ez katolizálásodban is segíthetne.

Üdv!

Nuntiulus Noster 2017.11.11. 16:36:11

@Hermes the God in Yellow:

"Ezért is volt, hogy a sportot, a táncot, a fürdést mind betiltottátok a vallási diktatúrátok ezer éve alatt.

Az akkori "sportnak" (olimpiának) pogány vallási konnotációi voltak a régi görög politeista vallás értelmében. Résztvevői áldozatot mutattak be az isteneknek, ami hát, nem keltett a 4 évszázados üldözés után annyira kellemes emlékeket.

A római fürdőnek sokkal több funkciója volt akkoriban, mint manapság:

"Balnea, vina, Venus corrumpunt corpora nostra,
sed vitam faciunt balnea, vina, Venus."

Hermes the God in Yellow 2017.11.12. 02:30:09

@jabbok: kedves, ahogy alapból feltételezed a tudatlanságot csak azért, mert más véleményen vagyok mint te. Ahogy leszólsz a magas lóról, hogy márpedig én ezt nem értem. Jézus a mennyben most nagyon szomorú lehet ám...

világosak az aggályaitok. Ezzel kapcsolatban korábban azt mondtam, hogy ha az izléstelenség, a liturgia egységének megbomlása zavarna titeket, akkor nem csinálnátok azt a rengeteg esztétikai bűncselekményt amit csináltok. @kaleidoscope: viszont sokkal pontosabb volt: "abban biztos vagyok, hogy más szentmiséken is előfordul, hogy nem tartanak be minden liturgikus szabályt, és mégsem foglalkoznak vele ennyit a hívek."

ugyanazt mondtuk kétféle képpen és egyikünknek sem érkezett reakció. ez felér egy beismeréssel - de nem akarom itt most megmondani, hogy ezt te postosan mennyire is nem érted

Hermes the God in Yellow 2017.11.12. 02:45:43

@Nuntiulus Noster: az alapján, hogy ti most még itt vagytok, a pogányok viszont "eltűntek", azt kell feltételeznem, hogy jobban, civilizáltabban és emberiesebben bántak veletek, mint később ti velük.

a viktoriánus korban, ami nem volt olyan régen, ha egy nő naponta fürdött, rögtön szajhának tartották. hogy idáig hogyan jutott el a nyugat az ókori róma viszonyaiból, az mindent elárul az életidegen vallásotokról. szándékosan használom az életidegen szót, mert mi lehet életidegenebb, mint megtagadni és megvetni az ember saját testét?

Nuntiulus Noster 2017.11.12. 09:54:33

@Hermes the God in Yellow:

"és emberiesebben bántak veletek, mint később ti velük."

"Ha Tiberis vize eléri a városfalakat, ha a Nílus nem éri el a földeket, ha nem esik az eső, ha reng a föld, ha éhség van, ha járvány van, egy szóval kiáltják: Keresztényeket az oroszlán elé!"

(Tertullianus, Apologeticum, 40, 2.)

Persze előfordult később ennek a fordítottja is, meg manapság is előfordulhat ilyen eset, ha az indulatok elszabadulnak.

jabbok 2017.11.12. 09:56:54

@Hermes the God in Yellow: Kedves, hogy alapból azt magyarázod bele a szavaimba, amit TE belemagyarázol. Megismétlem: You see, what you want to see.

Sehol nem említettem TUDATLANSÁG-ot. Ahhoz, hogy megértsd, mondjuk engem mi zavart Saju MISE keretében bemutatott szerepléséből, ahhoz nem TUDÁSRA lenne szükséged, hanem MEGÉRTÉSRE. Arra pedig nem az eszed vagy a tanulmányaid - hanem a mentalitásod miatt nincs jelenleg esélyed. Persze ez változhat.

studiorum 2017.11.12. 13:00:59

@Hermes the God in Yellow:

-Bizonyítanod kellene idézetekkel vallásunk életidegenségét az Egyház tanításából a szövegösszefüggés figyelembevételével.

-Hol szerepel az emberi test megvetése az Egyház tanításában? Erre vonatkozóan is pontos idézetet kérek a forrás megjelölésével. Ha ezek fölött vizsgálódsz, rá fogsz jönni, hogy mennyi előítélettel és rágalommal viseltetnek az egyetlen igaz katolikus vallás tanaival szemben.

Sok kegyelmet kívánok!

jabbok 2017.11.12. 14:20:42

@Hermes the God in Yellow: "@kaleidoscope: viszont sokkal pontosabb volt: "abban biztos vagyok, hogy más szentmiséken is előfordul, hogy nem tartanak be minden liturgikus szabályt, és mégsem foglalkoznak vele ennyit a hívek."

ugyanazt mondtuk kétféle képpen és egyikünknek sem érkezett reakció"

EZ konkrétan tárgyilagosan nem igaz: itt @jabbok: világosan megfogalmaztam: "Az alap problémám az volt, amit kaleidoscope-nak írtam: hogy "elég jól képzett focidrukker létemre" nem ismertem rá, milyen sportot is látok, és abban éppen hol tartanak, mi a játékosok célja egyáltalán..."

De a Válasz cikkéből idézett rész jezsuita.blog.hu/2017/10/30/ideje_van_a_tancnak_avagy_egy_tanc_margojara/full_commentlist/1#c34095961
is világosan reagál erre a kérdésre.

A mise ugyanis egyrészt egy, a helyi közösség FELETT álló cselekménysorozat. Az az egyik lényege, hogy a helyi közösségek csak részben "alakíthatják", a játékszabályait nem ők hozzák. Ez nem a hatalom miatt lényeges - hanem éppen a közösség és azon belül az egyének érdeke is: mindenki, sőt, maga az egész egyház is "csak" BEKAPCSOLÓDIK valami olyanba, ami sokkal nagyobb nála.

Profán hasonlat, és ahogy Matthaios jelezni szokta, nyilván sántít is, de sokban hasonlít ez más, pusztán emberi közösségi "rendezvényekre", pl. a sportban, stb.

Ugyanakkor, megint csak emberileg IS (!!!) érthető módon, a helyi közösség igényei, szokásai, érzékenységei is fontosak. Hiszen egy adott, konkrét közösségnek kell BEKAPCSOLÓDNIA a nagy közösbe. Ehhez pedig nyilván nem csak a nagy közös "szabályok" betartása kell - hanem az is, hogy a bekapcsolódók RÉSZT TUDJANAK VENNI.

Ezért pl. Saju tánca még akkor is helytelen egy MAGYARORSZÁGI _ MISE során, ha esetleg teológiailag meg liturgikailag teljesen ok (ezt egyszerűen nem tudom megítélni - te biztos jobban?), sőt, ha van olyan közösség, ahol nem is idegen. Ha a helyi közösség RÉSZVÉTELÉT zavarja, akadályozza - akkor ez ÖNMAGÁBAN is elég hozzá, hogy OTT ÉS AKKOR _ HELYTELEN.

Hermes the God in Yellow 2017.11.12. 16:13:08

@jabbok: ha a reakciókról általában beszélek miért kezdesz el magadról beszélni? mondtam, hogy neked akár el is hiszem mindezt, nem tudom mit kellene még tenni, hogy a mások reakciójával kapcsolatos véleményemet ne vedd magadra.

"You see, what you want to see.", as in:

"a mi népünk kultúrájában egy félmeztelen, kifestett férfi tánca egy szent helyen bizony megrökönyödést kelt."

"a meztelen férfitest látványára joggal érzékeny budapesti hívekre való tekintettel"

ez állandó eleme a hisztinek, és mivel a test gyűlölete a vallásotok alapeleme, nem a konkrét emberek prűdériájának tudom be,

"egy, ráadásul némelyek szerint feminin kinézetű katolikus pap"

íme a súlyosbító körülmény, nagyon fontos elem, kimondva-kimondatlanul. Tudjuk mit tanítotok a gender szerepekről, ezért itt sem azt hibáztatom, aki van olyan bunkó, hogy ezt előhozza.

ezek, a test és a nemi szerepek írtóra komoly dolgok nálatok, a rosszindulatúak még azt is mondthatnák, hogy erről szól az egész. ezért mondtam az elején, hogy a jezsuiták elfelejtették, hogy hol húzódik az emberek tudatában az a fal, amit maguk emeltek.

ezért ebből van a balhé, és nem abból, hogy a cikked illusztrációjaként használt képen a miséről látszik, hogy a jezsuiták nem tudják, hogy az oltárasztalon a gyertyatartót szimmetrikusan illene elhelyezni és nem lenne zavaró közöttük középen egy feszület sem - tisztán liturgikus okokból.

jabbok 2017.11.12. 16:40:37

@Hermes the God in Yellow: "a test gyűlölete a vallásotok alapeleme"

Ha a fogamzásgátlásról szóló topikot követted, akkor láthatod, hogy ebben szerintem is van igazság - én is úgy gondolom, hogy a kereszténységbe masszívan beszivárgott a manicheizmus és a dualizmus test- és gyönyör-ellenessége.

De azt is láthatod, hogy ha van is benne VALAMI igazság - az döntően tévedés, hogy ez magának a kereszténységnek lenne "alapeleme". Sőt.

Sem az ószövetségből, sem Jézus tanításából, sem az apostoli iratokból nem vezet egyenes fejlődés ehhez. Ez egy ERETNEKTAN. Még akkor is, ha időnként, vagy helyenként "hivatalos" rangra is emelték.

Elég kemény mestereim voltak, köztük pl. nem egy 10 éveket töltött börtönben, nem egy kemény kínzásokat is elviselt a hitéért - de érdekes módon éppen ők egyáltalán nem voltak ilyen "aszkéták", pontosabban ők tudták, hogy mi és mire való, miben és mennyire nélkülözhetetlen az IGAZI aszkézis.

Az egyik legtöbbet szenvedett mesterem mondogatta, hogy a jó csülkös bablevestől a szerelemig MINDENT azért adott a jó Isten, hogy ÉLVEZZÜK.

De hogy nála is nagyobb tekintélyre, és vitathatatlanul olyanra hivatkozzak, aki nálad is, nálam is hitelesebben döntheti el, hogy mi is a "vallásunk alapeleme":

"Azét jöttem, hogy ÉLETETEK legyen - és az TELJES legyen."
"I have come in order that you might have life — life in all its fullness."

Hermes the God in Yellow 2017.11.12. 17:19:30

@jabbok: azt is mondta, hogy " Én pedig azt mondom nektek, hogy aki bűnös vággyal asszonyra néz, szívében már vétkezett vele. Ha a jobb szemed bűnre visz, vájd ki, és vesd el magadtól. Jobb neked, ha elvész egy testrészed, minthogy egész tested a kárhozatra kerüljön."

ez az egy idézet elég jogalap minden betiltására, ami "bűnbe vihet". sport, tánc, a test ápoltsága és igényessége, stb

minden ideológiával kapcsolatban felmerül az általad említett dilemma, hogy mi is volt az igaz tan. vannak, akik sztálint lenin örökségének a meggyalázójaként látják, és olyanok is, akik leninnél is következetesebb leninistaként.

ha reformátorok sem tudtak konszenzusra jutni arról, hogy mit tanított JC, akkor mi végképp nem fogunk és itt nem is erről szól a dolog. az számít egyedül hogy mi a széles körben elterjedt gyakorlati kereszténység, mint ahogy a leninizmus is végső soron a mindenkori szovjetunió maga volt.

jabbok 2017.11.12. 17:41:55

@Hermes the God in Yellow: Elég világos, hogy nem azt mondta, hogy aki a FELESÉGÉRE az ERRE TEREMTETT vággyal néz.

Ne haragudj, de nehéz rólad azt feltételeznem, hogy magadtól nem értenéd, ez miben más.

A "gyakorlati kereszténység" és a leninizmus között meg az az egyik LÉNYEGI (és nem csak lényeGES) különbség, hogy ha nálunk egy pápa mondjuk szeretőket tartott vagy gyilkolt, akkor sem tanította azt, hogy ez helyes. És nem szabta a saját gyakorlatához, életéhez a TANÍTÁST.

De szerintem ezt a különbséget is felismernéd te magadtól is.

csaba_carmarthen 2017.11.12. 22:58:45

Imahadjárat (28) Ima Szűz Máriától
valamennyi Keresztény Egyház egyesítésére

2012. február 8. szerda; 20.30

Nektek mindannyiatoknak, Fiam iránti odaadásotok révén, félre kell tennetek nézetkülönbségeiteket, és egymással összefogva kell harcolnotok az Antikrisztus ellen.

www.youtube.com/watch?v=k_0cWp30Oj8&t=2m17s

www.youtube.com/watch?v=7WN9d7LNIv0&t=8m33s

Imádkozzatok Isten valamennyi gyermekének egyesüléséért az Imahadjárat (28) ezen különleges imájával.

„Ó, Magasságos Isten
Térdre borulunk Előtted és könyörögve kérünk,
egyesítsd valamennyi gyermekedet a harcban,
hogy megőrizzük Keresztény Egyházaidat a földön.

Add, hogy nézetkülönbségeink ne osszanak meg bennünket a nagy hittagadás ezen idejében a világban, az Irántad, drága Atyánk iránt érzett szeretetünkben.

Könyörgünk Hozzád, add meg nekünk a kegyelmeket, hogy a Te szeretett Fiad, a mi Megváltónk, Jézus Krisztus nevében szeressük egymást.

Imádunk Téged

Szeretünk Téged

Egyesülünk, hogy harcoljunk az erőért, hogy megőrizzük a te Keresztény Egyházaidat a földön a megpróbáltatások idején, melyekkel szembesülhetünk az előttünk álló években.

Ámen.”

Bízzatok bennem gyermekek, hogy az Új Paradicsom felé vezetlek benneteket, és bízzatok Fiam uralmában a földön, ahogyan az elrendeltetett.

Szerető Édesanyátok Az Üdvösség Anyja

nagyfigyelmeztetes.hu/2012/02/imahadjarat-28-ima-szuz-mariatol-valamennyi-kereszteny-egyhaz-egyesitesere/

www.youtube.com/watch?v=VacQVIp9X-Q

Felicitasz · http://felicitasz.blog.hu 2017.11.12. 23:07:35

@jabbok: Lépjél eggyel visszább, hogy szélesebb spektrumot láss, és észre fogod venni, hogy @hermes problémája a bűnfogalomnál kezdődik, kvázi, hogy "nálunk" sok minden (testtel kapcsolatos) dolog bűn ami a "polgári jogban" (vagy a mindennapi életben, vagy használj olyan terminust amilyet akarsz) nem bűn, és ezen eltérő erkölcstan tételei ELSÖPRŐ TÖBBSÉGBEN az ember testére, a testéhez való viszonyára, a testiségnek olyan tágabb értelmű élvezetére vonatkoznak, amelyeknek a szexualitás csak egy kis része.

Na, EBBŐL A PERSPEKTíVÁBÓL rá fogsz jönni, hogy nem kötekedésből szívatjátok egymást a kölcsönös értetlenkedéssel, hanem egyfelől tényleg ez van, hogy a valódi, hiteles, konkrét tanításunkban is szigorúbbak az erkölcsi normák mint a "világban", és EMELLETT kell odafigyelni az érvre, hogy mennyire abszurd és csakugyan életidegen a végeredmény, amikor még a meglevőt is túlzásba visszük.
Márpedig, nagyon gyakran túlzásba visszük, a viktoriánus korabeli fürdés csak egyetlen példa a rengetegből, és te tudod a legjobban, mennyi baj származik abból, hogy a sok-sok-sok keresztény ma is az önkielégítésen, az óvszeren meg a házasság előtti szexen lovagol lelkiismeretileg és bűntudatilag, miközben a felebarátja az utcán éhes, szomjas és reménytelen.

csaba_carmarthen 2017.11.12. 23:58:33

hinduizmus/buddhizmus/Jóga - versus Krisztus

Guru vagy Jézus?

www.youtube.com/watch?v=EcIyvki1kN0

Joseph Marie atya tanúságtétele

studiorum 2017.11.13. 01:59:54

@Felicitasz: "... miközben a a felebarátja az utcán éhes, szomjas és reménytelen."

Ehhez annyit fűznék hozzá, hogy csak a Katolikus Karitász szervezeten keresztül érdemes segíteni a rászorulókat a visszaélések elkerülése érdekében. Akiknek az ember személyesen is ismeri nehéz körülményeit azokat is bátran lehet segíteni képességeinkhez, lehetőségünkhöz mérten.

"6. Erről már mondatott: izzadjon meg az adomány  míg megtudod kinek adod (vö.: Mt. 5,26). " (Didakhé azaz: A Tizenkét Apostol Tanítás (Az Úr tanítása a tizenkét apostol által a nemzeteknek, részlet)

 

Pandit 2017.11.13. 02:13:41

@Felicitasz:
hú köszi.
nagyon hasonlót gondoltam én is :)
érdekes meg kicsit zavaró? hogy Jabbokak úgy "kell" érvelnie hogy Hermesznek szerintem (is?) tulajdonképpen igaza (is?) van.
(mindamellett hogy Jabbokkal 100%-ban egyetértek)
Szóval @Hermes the God in Yellow: tulajdonképpen igazad van abban amit irsz nem nagyon látok kivetnivalót.

Pandit 2017.11.13. 02:24:19

folyt
ha a következtetéseiddel nem is értek egyet.En is pont ugy gondolom mint Jabbok
(látod nem csak Jabbok"ismeri be" nemhallgatassal.
Es rendkivul üdítő hogy a szokásos durva fogalmazás nélkül (blaszfemia vagy mittudomen) is tudsz beszélgetni. :)
respect a jezsuitáknak hogy ezt elertek nálad :)
(ugy sejtem persze hogy azért egy kis kötözködes (azert benne is van sokszor, de emberi dolog ;)

csaba_carmarthen 2017.11.13. 13:00:50

Szeretet Földje: Hallgattassék meg a másik fél is... 2013. július 19. péntek

www.szeretetfoldje.hu/index.php/cikkek-irasok/4020-hallgattassek-meg-a-masik-fel-is

( Dr.Kelly Bowring katolikus teológus, író, és népszerű szónok. Doktorátusát a római Aquinói Szent Tamás főpapi egyetemen szerezte, képesítést szerzett a Dominikánus Rendházban, és a II. János Pál Intézetben (Washington DC) míg az Amerikai Püspöki Hivatalban dolgozott. Mesterfokú diplomája van a Steubenville-i (Ohio) Ferences Egyetemről is. Egyházi mandátummal rendelkezik a teológia tanítására. Dr. Bowring volt dékán, elnök, és a teológiai diplomát adó Szent Károly Szemináriumon teológia professzor, valamint a Southern Katolikus Egyetemen, és az Ave Maria Egyetem Szent Mária Kollégiumában. Feleségével, Dianával együtt nyolc gyereket nevelnek )

1-2 részlet:

": „Az üzenet kifejezetten ellentmond a katolikus tanításnak, miszerint az érvényesen megválasztott pápa legitim.” Ez egyszerűen nem igaz. VI. Pál pápa „Cum ex Apostolatus Officio” pápai bullája azt tanítja, hogy ha valaki eretnek nézeteket vall a pápaválasztás előtt, az akkor sem lehet érvényes pápa, ha érvényesen és egyhangúlag választják meg a bíborosok. Valamint a 188.4 kánon (Kánonjog,1917-es kód) kimondja, hogy a klérus (pápa, püspök, stb.) eretnekké válik, elveszíti tisztségét, minden különösebb indoklás nélkül, ezen jogszabály alapján. Míg ez nem bizonyítja MDM hitelességét, de megalapozza üzeneteinek az elfogadhatóságát, és ily módon Miravelle értékelése már elejétől fogva jogosan elvethető."

v.ö 1:
veritas-vincit-international.org/2015/01/18/hand-signals-of-freemasonry-explained/

v.ö 2:
www.youtube.com/watch?v=DxVVrdXaJoA
Cardinal Godfried Danneels confessing of being part of a radical “mafia” reformist group opposed to Benedict XVI. . .
At the launch of his book in Brussels, the cardinal said he was part of a secret club of cardinals opposed to Pope Benedict XVI. He called it a “mafia” club that bore the name of St. Gallen. The group wanted a drastic "reform" of the Church, to make it “much more modern”, and for Cardinal Jorge Bergoglio to head it.
+
UNIVERSI DOMINICI GREGIS- II. János Pál pápa apostoli konstitúciója Az apostoli szék üresedéséről és a római pápa megválasztásáról 1996. február 22.
"81. A választó Bíborosok ezen felül tartózkodjanak szövetségektől, megegyezésektől, ígéretektől és mindenféle elkötelezettségtől, melyek arra kényszeríthetnék őket, hogy egyik vagy másik jelöltre adják, vagy megtagadják tőlük szavazatukat. Ha ez valóban megtörténne, még ha esküt is tettek rá, úgy határozok, hogy ez az elkötelezettség semmis és érvénytelen, és senki sem köteles az ilyesmit megtartani; és mostantól fogva latae sententiae kiközösítéssel fenyegetem e tilalom megszegőit. Azt azonban nem kívánom megtiltani, hogy széküresedés esetén eszmecseréket folytassanak a választásról."

++++++++++++++++++++++++++++++

" Az MDM által közölt üzenetek, ha igazak, akkor az utolsók, és így érthetően a legrészletesebbek és legsúlyosabbak is az összes isteni figyelmeztetés között, amelyet Isten az emberiség számára ezekre az időkre vonatkozóan adott, amelyekben most élünk. Ha ezek az utolsó égi figyelmeztetések, amint mondják, akkor azt az érzést keltik, hogy ezek a legrészletesebbek és legkomolyabbak is. "

v.ö1:

www.youtube.com/watch?v=7WN9d7LNIv0&t=8m33s
The Truth About Hinduism Full Documentary (Idolatry and Devil Worship) .....v.ö...a jelen poszt témaja -->okkultista hinduizmus, avagy a halál kulturája a katolikus templomban

v.ö 2:
Kelly Bowring: Prophecy Unfolding:
The Current Pope, the False Church, and The Great Warning
www.youtube.com/watch?v=2WlXRlY1jkI

jabbok 2017.11.13. 14:31:21

@Don Milano: Fölösleges. Többen megpróbáltuk. Az is mindenkinek világos, hogy a tartalmon kívül magával a hosszú idézetekkel a blogolás általános alapszabályait is világosan megszegi. Az általános blog.hu szabályzatban világosan le van írva, hogy ilyen idézeteket KIZÁRÓLAG rövid hivatkozásokkal, link feltüntetésével lehetne ide hozni.

KONKRÉTAN ENNEK a blognak meg külön megszegi több lényegi szabályát: eretnekséggel vádolja a pápát, stb, stb.

Az sem segít, hogy próbálod átgörgetni olvasatlanul - ettől mobil eszközön teljesen követhetetlenné válik az egész blog. De őt nem érdekli, hogy másoknak ez zavaró és teljesen kontraproduktív.

Ki is moderálták - a legutóbbi időkig csaba helyett új néven, mint "csab" folytatta. Most látom, hogy újra él a régi neve is.

Ez van. Megszoksz vagy megszöksz.

matthaios · http://www.matthaios.hu 2017.11.13. 14:43:12

@jabbok:

'eretnekséggel vádolja a pápát'

Ilyesmi azért máshol is előfordul. Például: "Ez egy ERETNEKTAN. Még akkor is, ha időnként, vagy helyenként "hivatalos" rangra is emelték." Pl. Boldog VI. Pál pápa, Szent II. János Pál pápa.

Pandit 2017.11.13. 15:21:34

@matthaios:
Vicces vagy. (őszintén). Csak ne húzogasd az "oroszlán bajszát"
:D
Ez van. El ne szökj! :)

Amúgy a két lehetséges megoldásból: 1. Arra gondolsz, hogy szerinted Jabbok állítja, hogy ez a két szent életű pápa "hivatalos rangra emelte" a manicheus tanokat, vagy
2. ők szerinted is ténylegesen "test- és gyönyör ellenesek" lettek volna, (csak mondjuk nem manicheus módon?)
egyiket sem tartom valószínűnek.

csaba_carmarthen 2017.11.13. 16:08:46

@jabbok: @Don Milano:
valoban kimoderaltak "izraelmiszteriuma" es meg <valakik> kozremukodesevel, akkor,

amikor az egyik jezsuita atya le-terroristazta Orban Viktort.

(A link-cimben ez a terroristazas meg azota is benne van:

jezsuita.blog.hu/2015/04/27/igy_kerdez_egy_magyar_terrorista

habar a hasonlo focimet mar lecsereltek ...most mar nem "egy magyar terrorrista hazafias kerdesei" a focim...)

@matthaios: @studiorum: @Déli pályaudvar: @mezeinewsee:
@korizoli @többiek:

es bocsanatot kerek, de ott kiborult nalam a bili...

es eroteljesebben kifejeztem hogy ...

(
habar egyhazi kiado adta ki az alabbi konyvet -bizonygatva-, hogy ama "ket rend" mily kozel all egymashoz:

t.i.
NAGY TÖHÖTÖM
JEZSUITÁK és SZABADKŐMŰVESEK
mek.oszk.hu/12400/12486/12486.pdf
..mindezt a vilagegyetem" nagy epitomesterenek " dedikalva
)

...ez az ut megsem kovetheto,

ti. a szabadkomuvesek nagy epitomestere Lucifer, es az o utjuk nem kovetheto...(megha alsobb szintu paholytagok talan ennek nincsenek is tudataban...vagy esetleg nem annyira vannak tudataban...
veritas-vincit-international.org/2015/01/18/hand-signals-of-freemasonry-explained/

Es itt azt megjegyeznem, hogy Szt Ignac valoszinuleg nem adta hozzajarulasat a fenti konyv kiadasahoz...

(Ezek utan IM egesz palyas letamadast hajtott vegre pontosan azzal cikkel amellyel most "don milano" hozakodott elo...benyomva ezt nekem minden eppen futo poszton... mikozben azon kaptam magam, hogy nem tudok valaszolni mert le vagyok tiltva. Tehat egyfajta osszehangolt akcionak tunt az egesz ... feltetelezem ugyanakkor, hogy sokan nem tudtak rola.

Nehany honappal kesobb -ugyanakkor- Istvan megkeresett szemelyesen, hogy jol vagyok-e es mi tortent velem (bocs de te is irtal infokat innen...) es miutan elmondtam neki azt, amit itt fenn is leirtam, azt mondta, hogy majd erdeklodik a volt rendtarsainal... En nem ismertem ot korabban, de azt becsultem, hogy -valamilyen okbol - ezt a gesztust tette.

most viszont a kettos mercejet nem tartom egyenesnek - o bemasolja a valasz cikkenek reszleteit
a)Barsi Balazs valaszat kifelejte
b) neki lehet szovegreszeket masolni, masnak nem...

visszaterve a vadjaira:

Jezus tobb apostolara is hasznal kemeny szavakat (ordog/satan - ez elojon Szt Peterrel , es iskarioti Judassal kapcsolatban is az evangeliumokban- de ez nem vadlas , nem itelkezes - hanem profecia; a ket apostol kozotti kulonbseg az, hogy Szt Peter bunbanatot tartott, i.Judas viszont nem; )

Jezus ma is figyelmeztetheti az egyhazat a foldi egyhaz csucsarol kiindulo aposztazia nagy veszelyere... kulonosen akkor, amikor a

III. Fatimai titok egy reszet

lathatoan tovabbra is vissztartjak a nyilvanossag elol:

www.youtube.com/watch?v=rEAXKn44jrI

De szel ott fuj ahol akar - hiaba tartjak vissza, az igazsagot a nyilvanossag elol - a Szentlelket nem tudjak palackba zarni.

A "nagyfigyelmeztetes" az egyik pelda arra hogy meg a szabadkomuvesseg sem tudja megallitani a Szentlelket
www.youtube.com/watch?v=2-lqE2fTdrU
es nem is fogja tudni.

Amikor Jezust belzebuboztak 2000 eve, akkor felhivta arra a figyelmet, hogy az O es muveinek belzebubozasa a leheto legveszelyesebb dolog az illeto(k) lelkiudvere nezve, legyen akar az illeto Isten szolgaja...erdemes utananezni

Ehelyett talan Ninive attitudjet kellene megszivlelnunk es kovetnunk, kulonosen akkor amikor a newage-dzsel teljesen osszefonodott spiritiszta hinduizmus szurodik be templomainkba.

Jón3,1sk

a new age es a hinduizmus fo celja a keresztenyseg (ill valodi Krisztusi formajanak) eltorlese.

sok mas jel mellett a nagyfigyelmeztetes profeciai is erre figyelmeztetnek - es reszletesen megjovendolik mindazt amely esemenyek pont most tortennek, fejlenek ki - pl hinduizmus osszekeverese a misevel, spiritizmus beszurodese a liturgiaba...amelyek itt relevansak

de mondjuk a 2Tessz2,3-4 is megjovendoli a jelenleg zajlo folyamatot.

Viszont valaszthatunk, hogy ugy viszonyulunk Isten figyelmezteteseihez mint Ninive (vagy mint Szodoma)

udv:
csaba

matthaios · http://www.matthaios.hu 2017.11.13. 16:10:39

@Pandit:

A két szentéletű pápa hivatalosan megerősítette e a fogamzásgátlás erkölcsi rosszaságának ősi tanítását, ami persze nem manicheus tan.

jabbok 2017.11.13. 19:19:02

@matthaios: továbbra sem emelték tévedhetetlen és változhatatlan tanítás rangjára. És igen érdekesen "gumi" lelkipásztori "végrehajtási rendeleteket" adtak és adnak ki hozzá azóta is. Mindenesetre sokkal rugalmasabbat, mint te itt.

De most tényleg minimális időm van kommentelni, úgyhogy bocs, csak belekotyogok.

@Pandit: nem tudom, hogy az én bajszomra gondoltál-e a húzogatás veszélyeinél - de az a helyzet, hogy igen harcedzett a pofaszőrzetem. A szó szoros értelmében legalábbis mindenképpen. (Komoly tesztelőim voltak és vannak ezen a téren... Van, aki marokkal tépi - az ügyesebbje egszerre mindig csak két-három szálat, de azt tövestül... ;o)))

matthaios · http://www.matthaios.hu 2017.11.13. 19:35:20

@jabbok:

'továbbra sem emelték tévedhetetlen és változhatatlan tanítás rangjára.'

katolikusvalasz.blog.hu/2017/10/29/csak_a_dogmak_tevedhetetlenek

A „gumi rendeletek” pedig helyi specialitások.

Tudom, hogy nincs időd, de azért megkérdezném, hogy „mik azok a hivatalos rangra emelt ERETNEKTANOK”? Ha valamit mostanáig még nem dogmaként tanít az Egyház, még attól sem kell ennek eretneknek lennie.

De tényleg nem akarlak sürgetni.

jabbok 2017.11.13. 21:07:53

@matthaios: kérlek, jövő kedd után emlékeztess erre a kérdésre - remélhetőleg akkor kicsit megint több időm lesz gépközelben.

matthaios · http://www.matthaios.hu 2017.11.13. 22:30:16

@jabbok:

Jó, de végül is akkor válaszolsz, ha éppen ráérsz és eszedbe jut a kérdés.

jabbok 2017.11.13. 23:03:31

@matthaios: mire rá fogok érni, addigra elfelejtem. ADHD, + mellé 5 végén égetett gyertya. (Ez elég szerencsétlen kombináció.) Viszont nem lenne becsületes megfutamodni a kérdésed elől.

jabbok 2017.11.13. 23:15:58

@matthaios: "A „gumi rendeletek” pedig helyi specialitások."

Ez emlékezetem szerint nem igaz. Nem vagyok otthon és a megszokott eszköztáram közelében, de úgy emlékszem, a Szent pápa, és Benedek pápa is többször hangsúlyozta a felelős gyerekvállalást, meg azt, hogy kizárólag a konkrét házaspár lehetősége és joga megítélni, hány gyereket tudnak felelősen vállalni, felnevelni.

Azt pedig elég nehéz lenne róluk feltételezni, hogy ne tudták volna, a VALÓSÁGBAN hány Khamulra hány TCST-t folytatni képtelen pár esik.

De a lényeg a lényeg: fontosak az eszközök - de semmi nem tragikusabb, mint amikor az ESZKÖZ válik a céllá és a mércévé.

Téged az aggaszt, hogy a törvény BETŰJÉT beáldozom a törvény Lelke, a lelkiismereti szabadság nevében. Ez az ÁLTALAD KISARKÍTOTT nézőpontom.

Engem meg az, hogy a törvény Lelkét, a lelkiismeret szabadságát beáldozzuk a betűért. Ha TCST, akkor jó - ha óvszer, akkor rossz. Ez meg a te, ÁLTALAM KISARKÍTOTT nézőpontod.

matthaios · http://www.matthaios.hu 2017.11.14. 08:49:11

@jabbok:

'Szent pápa, és Benedek pápa is többször hangsúlyozta a felelős gyerekvállalást'

Hát persze, erről többször szó van, így a Humanae Vitae-ben is. Csak ez nem érv a Humanae Vitae elutasítására, a fogamzásgátlás megengedettsége mellett. A törvény lelke és szelleme szembeállítást sem értem most. Maga a törvény az, hogy a fogamzásgátlás erkölcsileg nem megengedett.

Nem ez az egyetlen törvény, ez egyike a törvényeknek, de törvény és a közelmúltban éppen ezt elutasították. Ha nem utasították volna el, akkor a másik bejegyzés alatt nem volna több ezer hozzászólás. És most itt sem beszélnénk „hivatalos rangra emelt eretnek tanításról”.

jabbok 2017.11.14. 09:47:06

@matthaios: a szomszédos témánál válaszoltam.

Pandit 2017.11.14. 10:03:20

@matthaios:
"nem érv a fogamzásgátlás megengedettsége mellett"
Már hogyne lenne érv? Sőt.
Nem pontosan ez az ami az értetlenséget okozza?
és ezzel nem azt mondom hogy helyes érvelés de kétségtelenül RELEVÁNS érvelés. Én remélem, hogy TE érted ezt.
Nem az elutasítás a lényeg - én őszintén örülnék, ha már tovább tudnál lépni ezen - hanem a magyarázat!
Az is törvény, hogy felelős gyermekvállalás, meg az is törvény, hogy erkölcstelen a fogamzásgátlás.
Ennek kettőnek a "belső ellentmondásáról", meg arról, hogy milyen hatással van/lehet ez a szentségi házasságra, stb stb. beszélgetnénk. Vagy akár csak arról miért nehéz.
Ha ez lehetséges volna. De talán nem az. Vagy felesleges. Nem tudom. Ez utóbbiban is lehet igazad.
De a sok hozzászólást nem az "elutasítás" okozza szerintem. Max. esetleg nálad. ;)

matthaios · http://www.matthaios.hu 2017.11.14. 10:32:38

@Pandit:

Itt is úgy látom, mint a másik megjegyzés alatt, hogy a fogamzásgátlásról az eddig elhangzottak alapján nincs már több lényeges mondanivalóm. Szerintem lehet, hogy tízezredik hozzászólás után is ugyanitt tartanánk.

De megismételném a főparancsot: „Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez a legfőbb: az első parancs. A második hasonló ehhez: szeresd felebarátodat, mint önmagadat. E két parancson függ az egész törvény és a próféták” (Mt 223, 37-40). Ez van az erkölcsi törvény mögött, az Egyház erkölcsi tanítása mögött is.

Engem itt a „hivatalos rangra emelt eretnek tanok” érdekeltek volna. De ez meg ráér.

Pandit 2017.11.14. 10:42:03

@matthaios:
Egyetértek. Hát persze. Jó lenne ha a magatartásunk "mögött" is ez lenne.
Megértem, hogy unod. (Tulajdonképpen én is.) Köszi, amit hozzátettél. :) (Azt hiszem én pl. talán nem ugyanott tartok, ahol azelőtt, de lehet.)

Kicsit remélem a lelkipásztorok azért nem így állnak hozzá. (de ki tudja) (Ez semmiképpen nem neked szól!!)

Ráér, de kétlem, hogy egyet fogtok érteni. :(

jabbok 2017.11.14. 16:03:00

@matthaios: "Engem itt a „hivatalos rangra emelt eretnek tanok” érdekeltek volna. De ez meg ráér."

Mint írtam, erre a témának megfelelő bejegyzés alatt ma hajnalban válaszoltam.

matthaios · http://www.matthaios.hu 2017.11.14. 17:24:34

@jabbok:

'Aki tehát a TEST terén, egyetlen kis ANYAGI elemében vét a házasság ellen, azt hallatlan érzékenységgel és alapossággal figyeljük. És ezzel nekem nincs is bajom. (Ellentétben mondjuk Bagradjan-nal.)'

Nem adtál meg a címlistán, így erről én erről nem is tudtam. Minthogy erről volt szó, én főleg ezzel foglalkoztam. Azzal, amit unitív célnak vagy hatásnak nevezünk, nem foglalkoztam részletesen. De azért erről is volt szó. Megint csak blogomra utalok ( www.matthaios.hu/a-szexualetika-tomista-megalapozasa-2-a-szexualitas-az-emberi-termeszetben/ ), de erről bőséges anyag található a Huamane Vitae-ben, a Familiaris Consortio-ban stb.

Tehát az, hogy én arról beszélek, amit támadnak, nem jelenti azt, hogy tagadom, amit kifejezetten nem támadnak.

A manicheista dualitás pedig azt jelenti, hogy a világ két teremtő, egy jó és egy rossz principiumból keletkezett. A szellem a jó principiumból, az anyag a rossz principiumból ered. Ezért minden, ami az anyaggal kapcsolatos, eleve rossz, ilyen például a szexualitás. Ilyesmit persze itt soha senki nem állított, a szexualitással kapcsolatban sem. Még kevésbé mondott ilyet az Egyház. Sőt az egész keresztény világot fenyegető, manicheus eredetű kathar, albigens, bogumil (ők sokan később muszlimok lettek) stb. mozgalmakat szellemi téren a kolduló rendek (ferencesek, domonkosok) állították meg, katonailag pedig Simon de Monfort lovagjai a Pireneusok vidékén és Dél-Franciaországban, mert háború volt, a keresztény világot fenyegették ezek a gyorsan terjedő mozgalmak.

A kereszténység szerint a világban a rossz nem teremtő princípiumként jelent meg, hanem a szellemi teremtmény, elsősorban a Sátán, majd az ember bűne miatt. Ezért a rossz nem a létezésre, hanem ennek valamilyen hiányára vonatkozik. A szexualitás pedig eredendően a létezéshez tartozik, ezért ez alapvetően jó. Ezzel kapcsolatban a rossz az, hogy az áteredő bűn hatásaként meggyengült az a harmónia, ami ezen a területen és más területeken is a test és az ember szabad akarata között volt. De a harmónia meggyengüléséből egyáltalán nem következik, hogy a test és a szexualitás eleve rosszá váltak volna. De az következik, hogy ennek a harmóniának a teljessége még a házasságon belül is feladat lehet.

Így tehát szerintem nem kell itt egymást, még kevésbé az Egyházat eretnekséggel vádolni. Annál is inkább, hiszen te idézted a jezsuita blog szabályzatából: „Tilos hivatalos egyházi embereket (papok, jezsuiták, egyházi vezetők stb.) tiszteletlenül említeni illetve eretnekséggel vádolni”. Én persze nem vagyok egyházi ember, tehát a blogszabályzat szerint engem lehetne eretnekséggel vádolni.

altavista 2017.11.14. 18:18:08

Természetesen az öltözködéssel ki lehe fejezni sok mindent, pl. meztelenül az utcán sétálni elég furcsa, sőt szeméremsértő, fürdőruhában diplomaoszróra menni illetlenség, stb.

De az kicsit túlzás szerintem hogy tekintélyes atyák végül is a ruházati-kulturális dolgokon rugóznak úgy, mint ha az a világ legfontosabb dolga lenne. Szerintem itt valahol torzult a realitásérzék, hisz a világban sajnos annyi valós probléma van!

A szeretetlenség megmutatkozik épp az ilyen témák kapcsán, sajnos úgy látszik az Egyházban is. Valójában nem a másik ember, a szeretet a fontos, hanem az hogy európában európai eredetű miseruhát hordjál mert különben megköveznek... ha nem is tettel, gondolattal biztosan. Ez elég ijesztő...

csaba_carmarthen 2017.11.15. 19:15:01

öltözködés... kerdese itt nem elsodleges kerdes...

viszont a hinduizmus ...
www.youtube.com/watch?v=7WN9d7LNIv0&t=8m33s

...osszekeverese a keresztenyseggel es katolicizmussal...
www.youtube.com/watch?v=7cz-ZH_RlIw&t=63

vagyis ez egy

New Age-es Egy-Vilagegyhaz

letrehozasara tett kiserlet...
www.youtube.com/watch?v=6DzO2v8vgp4

...amely lathatoan tobb vonalon, es egy jol meghatarozott terv szerint halad...
www.youtube.com/watch?v=-_gti-jfXFE&t=13s

...az viszont elsodleges...

kaleidoscope · http://kaleidoscope.blog.hu 2017.11.15. 20:43:51

@altavista: "Ez elég ijesztő... " - mondhatnánk elijesztő. Az eredmény pedig "kézzel fogható": üres templomok, megszűnő szerzetes rendek, rohamosan terjedő egyház-ellenesség, ateizmus. De hiába. A fundamentumoknak kikiáltott emberi okoskodáshoz foggal-körömmel ragaszkodni kell akkor is, ha az ellentmond az Isten-adta józan észnek. Ha nem teszed, eretnek vagy, ha bármilyen részletkérdésben más véleményt képviselsz, mint amit a múlt század közepén élő emberek a KEK-ben leírtak, az blaszfémia. Ezt mantrázzuk, néha inkvizítori stílusban, és közben csodálkozunk, hogy ma már egyre többen azt mondják: köszönöm, de ebből nem kérek...

matthaios · http://www.matthaios.hu 2017.11.16. 07:42:30

@kaleidoscope:

'Az eredmény pedig "kézzel fogható": üres templomok, megszűnő szerzetes rendek, rohamosan terjedő egyház-ellenesség, ateizmus.'

Jól leírtad a nyugat-európai helyzetet. Pedig ott sokszor azt csipegetik ki az Egyház tanításából, a katekizmusból, ami ízlésük szerint való. De, úgy látszik, még ez sem vonzó. Paphiány miatt csukják be a plébániákat, a harmadik világból jönnek misszionáriusok. Pedig ezek igen „haladó” országok, „haladó” egyházakkal. Aztán az is előfordul, hogy a becsukásra ítélt plébániákat olyan közösségek mentik meg, akik szerinted „inkvizitori stílusban mantráznak”. Náluk még hivatások is vannak.

Aztán Lengyelországban is más a helyzet, hozzánk is jönnek onnan papok, szerzetesek. A templomok kiürülésének talán mégsem az az oka, amire gondolsz.

Úgy látszik, hogy a katolikus hit „lájtos” verziója sem annyira vonzó, pedig talán ezt ezért csinálták (vagy valami más okból). Meg ebből már vannak luteránus, anglikán és egyéb verziók is. Ők sok tekintetben még „haladóbbak”. Híveiket pedig talán még gyorsabban veszítik el. Nem sok értelme van egy ilyen katolikus verziónak. Ami persze a benne hemzsegő ellentmondások miatt nem is tekinthető katolikusnak.

kaleidoscope · http://kaleidoscope.blog.hu 2017.11.16. 22:33:37

@matthaios: "Jól leírtad a nyugat-európai helyzetet. Pedig ott sokszor azt csipegetik ki az Egyház tanításából, a katekizmusból, ami ízlésük szerint való. De, úgy látszik, még ez sem vonzó." Ez az ok és az okozat felcserélése. Előbb kezdődött el a hívek tömeges elidegenedése attól az intézményes Katolikus Egyháztól, ami a 80-as évek elején végképp elutasított minden, a belső megújulást célzó kezdeményezést. Ennek a következménye volt, hogy a hívek tömegei hagyták el az egyházat, és ezt látva kezdett néhány nyugat-európai egyházi vezető hangosabban kiállni a megújulás mellett, de egyrészt már későn, másrészt a magasabb szintű egyházi vezetés "bedarálta" a megújulást célzó kezdeményezéseket. Ez egyébként tragikus.

matthaios · http://www.matthaios.hu 2017.11.17. 07:30:04

@kaleidoscope:

Ez a te narratívád. Igazolni persze nem tudod. De vannak a tények. Például a hit eltűnése a leginkább „megújult” egyházakból. A hit megmaradása a nem annyira megújulni akaró egyházakban, a nem annyira megújulni akaró csoportokban.

kaleidoscope · http://kaleidoscope.blog.hu 2017.11.17. 21:16:28

@matthaios: "Ez a te narratívád." - természetesen. Mindannyian a saját narratívánkat mondjuk. Te is. A kérdés, hogy melyik narratíva áll közelebb a valósághoz. Ahogy írod: "De vannak a tények. " - igen, vannak. Tény, hogy nálunk, és tőlünk keletre is egyre üresebbek a templomok, egyre kevesebb a pap, a hívő. Pedig a te érvelésed alapján nálunk folyamatosan erősödnie kellene az egyháznak. Szomorú tény azonban, hogy ez nincs így.

matthaios · http://www.matthaios.hu 2017.11.17. 22:25:06

@kaleidoscope:

'Tény, hogy nálunk, és tőlünk keletre is egyre üresebbek a templomok, egyre kevesebb a pap, a hívő.'

Paphiány van nálunk is. A hívők száma, azt hiszem, stagnál.

'a te érvelésed alapján nálunk folyamatosan erősödnie kellene az egyháznak'

Miért is? Én inkább a lengyelekre gondoltam.

Egy kis statisztika például a jezsuita renddel kapcsolatban, földrészek szerint (remélem jó a link): images.google.hu/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fcara.georgetown.edu%2Fstaff%2Fwebpages%2Fjesup1.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fnineteensixty-four.blogspot.com%2F2015%2F01%2Fby-numbers-jesuit-demography.html&docid=R3EpigRGQQ4qsM&tbnid=-lms0sFLMrqkeM%3A&vet=1&w=626&h=430&source=sh%2Fx%2Fim

csaba_carmarthen 2017.11.18. 22:58:20

Pio atya- ritka, eredeti fölvételek

www.youtube.com/watch?v=RWSgup_a6P4
s a hívők száma... (v.ö.: beérkező levelek száma)

PIÓ ATYA szavai...

2. "Imádkozz és térj meg! Nagy dolgok forognak kockán! Imádkozz! Mert az emberek jókedvvel és élvezettel haladnak a pusztulás felé, mintha egy álarcosbálra, vagy az ördög esküvőjére mennének.

Segíts nekem a lelkek megmentésében. Túl sok a bűn. A harag napja, a maga félelmetes eseményeivel közel van, sokkal közelebb, mint gondolnád!
www.youtube.com/watch?v=H6isd20OPYY&index=1&list=PLqE-ynQK56mdezcpbTUOoG-2nTUdAOCqt&t=33
A világ hamis biztonságérzetbe ringatja magát.

Az isteni ítélet úgy fog lecsapni, mint a villám. Ezek az istentelen és gonosz emberek nem kapnak kegyelmet, úgy elpusztulnak, hogy Szodoma és Gomorra büntetése az övékhez képest semminek sem tűnik majd.

Igen, mondom neked, a gonoszság még soha nem volt olyan nagy, mint napjainkban."
jezusafeny.hu/component/option,com_fireboard/Itemid,1/func,view/catid,19/id,3517/

kaleidoscope · http://kaleidoscope.blog.hu 2017.11.19. 08:28:36

@matthaios: "Paphiány van nálunk is. A hívők száma, azt hiszem, stagnál." - ezt hiszed. Tény azonban, hogy 1930 óta 30 % ponttal esett a katolikusok aránya Mo-on ld: hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_n%C3%A9pess%C3%A9g%C3%A9nek_vall%C3%A1si_megoszl%C3%A1sa
"Én inkább a lengyelekre gondoltam." A lengyelek jó példa. Bár a püspöki kar ott is keményen ellenzi, de a hívek között egyre többen vannak, akik támogatnák az egyházi megújulást, ld. pl.: kaleidoscope.blog.hu/2016/09/24/puspokkari_ossztuz_a_lengyel_lmbt_katolikusok_ellen
Nem véletlen, hogy a Hittani Kongregációban is egy lengyel pap vállalta fel először nyilvánosan, hogy meleg, ld.: kaleidoscope.blog.hu/2015/10/10/mi_lehet_charamsa_strategiaja
"Egy kis statisztika például a jezsuita renddel kapcsolatban, földrészek szerint (remélem jó a link)" - a link jó, de a statisztika inkább az én állápontomat erősíti, mivel pont azt mutatja, hogy összeségében jelentősen csökkent a világban a jezsuita rendhez tartozók száma, és bár Afrikában, meg Dél-Ázsiában mutatkozik valami nagyon szerény növekedés (inkább stagnálás), ezeken a területeken, ahol az emberi jogokat a legtöbbszr és a legsúlyosabban megsértik, a Katolikus Egyház képviselői pont azáltal váltak hitelessé a társadalom szemében, hogy többször is kiálltak az LMBT jogok tiszteletben tartása mellett. Ld. kaleidoscope.blog.hu/2013/12/28/a_katolikus_egyhaz_ugandaban_is_kiall_az_lmbt_szemelyek_jogaiert
vagy: kaleidoscope.blog.hu/2013/12/16/a_katolikus_egyhaz_kiallasa_az_lmbt_jogok_mellett_indiaban

Nuntiulus Noster 2017.11.19. 09:20:44

@kaleidoscope:
"Ez az ok és az okozat felcserélése. Előbb kezdődött el a hívek tömeges elidegenedése attól az intézményes Katolikus Egyháztól, ami a 80-as évek elején végképp elutasított minden, a belső megújulást célzó kezdeményezést"

A viktorianizmus, a házasság előtti szexualitás, a fogamzásgátlás, ill. az LMBTQ kérdése azért... nem azonos szinten vannak egymással.

A nyugati társadalmaknak a '70-es, '80-as, '90-es években is egyértelmű elutasító volt a reakciója az LMBT felé:

www.youtube.com/watch?v=dDZROQDeZGk

www.youtube.com/watch?v=CnCEJKXjyQA&t=6s

www.youtube.com/watch?v=6I1-r1YgK9I

matthaios · http://www.matthaios.hu 2017.11.19. 09:28:21

@kaleidoscope:

Gondolkoztam rajta, hogy van-e értelme ezt így tovább folytatni. Feltéve az LMBT ideológiai szemüveget a fehér is fekete, a fekete meg fehér.

A Szentírás, az Egyház kezdetektől fogva egyértelmű tanítása szerint az LMBT a súlyos bűn kategóriájába tartozik. Te ezt propagálod.

„Ezért szolgáltatta ki őket Isten a saját gyalázatos szenvedélyeiknek. Asszonyaik a természetes szokást természetellenessel váltották fel. A férfiak hasonlóképpen abbahagyták az asszonnyal való természetes életet, egymás iránt gerjedtek vágyra, vagyis férfi férfival űzött ocsmányságot. De meg is kapták tévelygésük megszolgált bérét. Nem méltatták az Istent arra, hogy megismerjék, az Isten is romlott eszükre hagyta hát őket, hogy alávaló tetteket vigyenek végbe… Bár fölismerték Isten rendelkezését, hogy aki effélét művel, méltó a halálra, mégis ilyeneket tesznek, sőt a tetteseknek még helyeselnek is.” (Róm 1,26-28.32)

„Vagy nem tudjátok, hogy az igazságtalanok nem részesülnek Isten országában? Ne ejtsétek tévedésbe önmagatokat: sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem kéjencek, sem férfiakkal paráználkodó férfiak, sem tolvajok, sem kapzsik, sem iszákosak, sem átkozódók, sem rablók nem részesülnek Isten országában.” (1Kor 6,9-10)

„tudva, hogy az igazra nem vonatkozik törvény, hanem csak a gonoszokra, engedetlenekre, istentelenekre, bűnösökre, vétkesekre, szentségtelenekre, apagyilkosokra, anyagyilkosokra, gyilkosokra, paráznákra, férfiakkal fajtalankodókra, emberrablókra, hazugokra, hamisan esküvőkre, és arra, ami ezeken kívül még ellenkezik az egészséges tanítással, a boldog Isten dicsőségének rám bízott evangéliuma szerint." (1 Tim 1,9-11)

Magyarországon Szent Pál szavainak idézése nem jár büntetőjogi következményekkel.

Soha sem késő a megtérés, ez az igazi öröm: „Mondom nektek: hasonló öröm lesz Isten angyalainak színe előtt egy megtérő bűnös miatt.« (Lk 15, 10)

kaleidoscope · http://kaleidoscope.blog.hu 2017.11.19. 15:59:34

@matthaios: igen, a tények csak addig érdekesek, amíg azt gondoljuk, hogy minket igazolnak. Aztán, ha kiderül, hogy mégsem, akkor elővesszük a régi lemezt, és elkezdjük mantrázni, hogy "A Szentírás, az Egyház kezdetektől fogva egyértelmű tanítása szerint...", meg kenetteljesen figyelmeztetjük egymást, hogy "Soha sem késő a megtérés...", és elmegyünk megenni a vasárnapi ebédet, aztán hátradőlünk, és nagyokat bólogatunk azoknak, akik velünk értenek egyet.
El kell mondanom valamit. Erősen aggódtam, hogy ma a talentumokról szóló evangélium kapcsán vajon fog-e tudni valami újat mondani a prédikációban a pap. Hála Istennek tudott. Olyat mondott, amit még nem hallottam ennek a példabeszédnek a kapcsán, persze lehet, hogy csak én vagyok olyan csecsemő, akinek minden az újdonság erejével hat. Arra hívta fel a hívek figyelmét, hogy az egy talentumot kapó szolgára azért haragudott meg az Úr, mert nem bízott abban, hogy ha esetleg rosszul fekteti be azt az egy talentumot, és elveszti azt, akkor is meg fog bocsátani neki. Arra hívta fel a pap a hívek figyelmét, hogy az Úr olyan irgalmas, hogy még a rossz döntést hozó szolgáknak sincs félni valója, csak azoknak, akik nem mernek kezdeni semmit a talentumaikkal, inkább elássák azt, nehogy rossz döntést hozzanak. Igen, lehet, hogy szerinted (meg persze "az Egyház kezdetektől fogva egyértelmű tanítása szerint") én rossz döntést hoztam, amikor úgy döntöttem, hogy azokkal értek egyet, akik szerint igen is szükség van az Egyház és az egyházi tanítás megújítására, de én legalább nem ásom el a talentumomat, nem ásom el élve önmagam, bár tudom, hogy sokan ezt szeretnék, mert akkor nekik sokkal egyszerűbb lenne az életük.

Hermes the God in Yellow 2017.11.19. 16:00:16

@matthaios: kihagytad a mozeses kírtásra felszólító "igehelyet", ahol a homoszexuálisok kiírtását tanítjátok.

ne válogass a tanításban, mert még eretnek leszel!

Hermes the God in Yellow 2017.11.19. 16:16:44

@kaleidoscope: egyértelműen rossz döntést hoztál, előszőr amikor zsidóként beléptél a náci pártba, és utána, amikor a elkezdtél ott lobbyzni a zsidókért. most meg nem érted, hogy legszívesebben azt tennék veled, amit az ideológia előír...

kaleidoscope · http://kaleidoscope.blog.hu 2017.11.19. 17:20:34

@Hermes the God in Yellow: sokat gondolkodtam, hogy válaszoljak-e. Eddig még nem tettem, mert bár mindketten a magyar nyelvet használjuk, a köztünk lévő stílusbéli és világnézeti különbségek olyan mély szakadékot képeznek, ami a kommunikációt akadályozza. Figyeltem a másokkal folytatott kommenteléseidet, és az a számomra egyébként kevéssé elfogadható hasonlat jutott eszembe róla, hogy az a "süketek párbeszéde". Egyszerűen nem ugyanabban a jelentéstartamban használunk bizonyos szavakat. Nem tudod, vagy nem akarod megérteni, hogy egy hívő keresztény ember nem azért "lép be" az egyházba, hogy ezzel evilági karrierjét egyengesse, vagy kiélje a hatolomvágyát (ahogy pl. egy párt tagjai szokták). Még csak nem is azért, hogy ezzel kvázi "megváltsa a belépőjét" az örök boldogságra, mert azt már a Megváltó megváltotta mindannyiunknak. Az Egyháznak az a tagja, aki ezt a megváltást hittel elfogadja. Nem azért van tehát szükség az Egyház megújulására, hogy én, vagy a hozzám hasonlóan gondolkodók jobban érezzék magukat benne, hanem azért, hogy az Egyház képes legyen megszólítani mindenkit, akit a Megváltó meghívott az örök bodogságra. Téged, engem, mindenkit. Az a baj tehát a "konzervatív"/"fundamentalista" (ezek a jelzők persze nem jók, mert téves interpretációkra adnak lehetőséget) hívekkel és egyházi vezetőkkel, hogy pont ezt a hivatását akadályozzák az Egyháznak. Nekem, mint az Egyház tagjának kötelességem ezt jelezni, de alapvetően nem magam miatt fontos, hopgy ezt minél többen megértsék, és a szükséges megújulás végbemenjen az Egyházban.

matthaios · http://www.matthaios.hu 2017.11.19. 17:51:13

@kaleidoscope:

Félreérted a példabeszédet, mert ebben nem arról van szó, hogy talentumokat hamis talentumokra, hamis pénzre váltás által sokszorozzák. Ezek a hamis pénzek, ha szabad ezt egy dátumhoz kötni, 1968 óta vannak „forgalomban”. Ez teljesen világos a Szentírás és az Egyház tévedhetetlen hagyománya alapján.

csaba_carmarthen 2017.11.19. 18:48:27

Akita* es a Fatimai titok...

www.youtube.com/watch?v=H6isd20OPYY&index=1&list=PLqE-ynQK56mdezcpbTUOoG-2nTUdAOCqt&t=56

Re: „megújult” egyházak/"újfajta istentisztelet"

-ez utobbi kifejezes a valasz cikkebol ( @matthaios: linkelte be 2017.11.17. 07:42:41-ban) -...amely kifejezest mintha atirtak volna a cikk megjelenese ota "ettől a fajta istendicséret"-re:

www.youtube.com/watch?v=7cz-ZH_RlIw&t=63
....ezafajta istentisztelet ti. melyik istenek tisztelete??

*Akita:

with the

Imprimatur

of the Bishop of Niigata.

On March 14th, 1989,the Most Rev. John S. Ito, retired Bishop of Niigata
johnhaffert.org/wp-content/uploads/2013/09/Akita.pdf

studiorum 2017.11.19. 20:42:44

@Hermes the God in Yellow:

Az Ószövetségben a homoszexuálisok feletti véres törvénykezés valóban megtalálható. Ezzel nem mondtál újat.

Az Újszövetségben az Isten végtelen szeretetéből adódó megváltás, az isteni irgalom, a megtérés szükségessége és az ehhez szükséges kegyelem túláradása jelenik és adatik meg. Ez jó hír!