Mezőgazdasági, ipari, poszt-indusztriális: az emberi történelem szakaszai

2018.10.08. 10:46 Satori

Ebben a rövid írásban azt az ambiciózus célt tűztem ki, hogy ismeretterjesztő szinten elmeséljem az emberiség egész múltját, egészen a jelen pillanatig – és hogy bizonyos értelemben kulcsot adjak a jövőnk megértéséhez. Persze minden történelemírás elfogult, hiszen – bevallva vagy bevallatlanul – valamilyen értelmezési szempont szerint ragadja meg tárgyát. A magam részéről alább a felvilágosodás paradigmáját tekintem mérvadónak, bár igyekszem utalni annak keresztény kritikájára is. A leírásban jelentős részben az olasz szociológus Domenico De Masi gondolatait követem (még olyan áron is, hogy úgy látom, nyugat-központú szemlélete egyoldalú, helyenként pontatlan és további kiegészítésre szorul).

posztindusztrialis.jpg

Szólj hozzá!

Belső utazás a kis herceggel

2018.10.04. 08:03 andras.csaba.sj

Évekkel ezelőtt olvastam egy mesét. A kis herceg már akkor felébresztett bennem valamit. Akkor is, ha nem értettem igazán. Valamit megmozgatott bennem, de még nem rendelkeztem a szükséges érzékenységgel, hogy mindazt megfogalmazzam. Nemrég újraolvastam. Nem állítom, hogy minden részletét érteném, azt viszont tapasztalom, hogyan tud életet adni, hogyan meríthetek belőle. Ezt osztom meg a következő blogbejegyzésben.

hdr-littleprince_rated-online_1sht.jpg

2 komment

Címkék: vágy szeretet sivatag türelem A kis herceg

Ti kinek tartjátok őket?

2018.10.01. 00:31 "fityisz"

 

Édesapja kínai, édesanyja filippínó. Ezért Szent II. János Pál pápa, miután Manilában szentté avatta, kijelentette, hogy ő lesz a fülöp-szigeteki ifjúság, a vándormunkások és a gazdasági bevándorlók védőszentje. Ruiz Szent Lőrinc, ne haragudj ránk, ha sokan közülünk „lemigráncsozunk” téged és barátaidat, mert ostobaságokat sulykolnak a fejünkbe, ahelyett, hogy a féligazságok helyett tisztán látnánk és gondolkodnánk!

 

ruizszentlorinc.jpg

7 komment

Címkék: idegenek vértanú migráns II. János Pál pápa Ruiz Szent Lőrinc

Jövőtrendek: a katolikusok száma világszerte növekszik, de Európa egyházi súlya csökkenőben van

2018.09.25. 12:38 Satori

A katolikus egyház létszáma, ha kis mértékben is, de évről évre növekszik – adják hírül a hivatalos vatikáni források –, ám fokozatosan elmozdulás történik a „perifériák” irányába. Európa folyamatosan veszít a jelentőségéből, a legdinamikusabb növekedés pedig Afrikában figyelhető meg. A megkeresztelt katolikusok összlétszámának növekedésével párhuzamosan nő a Földön a püspökök létszáma is; viszont „nyilvánvaló zsugorodás figyelhető meg a nem pap szerzetesek, az örökfogadalmas szerzetesek és a szerzetes papok” számát illetően, sőt a papi hivatásra vállalkozók számszerű adataiban is. Megugrott viszont az állandó diakónusok száma, akiknek létszámaránya éves átlagban mintegy három százalékkal növekszik. Milyen következtetések vonhatók le mármost ezekből adatokból?jovotrendek.jpg

8 komment

Címkék: statisztika egyház Európa Brazília diakónusok

Megismerni Őt a szentáldozásban – a jezsuiták és az Eucharisztia

2018.09.20. 16:40 korizoli

Augusztus elején Esztergomban Szent Ignác-napi búcsún prédikáltam a vízivárosi templomban rendalapítónk és az Eucharisztia kapcsolatáról. Ebből nőtt ki ez a bejegyzés, amiben a jezsuiták és az Eucharisztia kapcsolatát szeretném körbejárni. Miképp van jelen az eucharisztikus lelkiség a rendalapító Szent Ignác életében, a lelkigyakorlatokban és a jezsuita rend történelmében?

 st_ignatius_of_loyola_rubens_2_1.jpg

142 komment

Kik akarják megbuktatni a pápát? Adalékok a Viganò-dossziéhoz

2018.09.10. 21:33 SzabóFerencSJ

„A Viganò mögötti hatalmak elsősorban megbuktatni akarják Ferenc pápát” – Sputnik Italia. Andrea Tornielli, a Vatican Insider szerzője 2018. szeptember 2-án interjút adott Marina Tantushvan újságírónőnek a Viganò-ügyről, amely továbbgyűrűzik a nemzetközi médiában. Tornielli egyik kommentárját már olvashattuk a Magyar Kurírban.  Megjegyzem: a francia katolikus napilap, a La Croix is Torniellire hivatkozik mint jól értesült vatikanistára. Most teljes fordításomban közlöm a sokatmondó interjút.

247 komment

Így tanít jól élni egy súlyos beteg lány felemelő tanúságtétele és halála

2018.09.06. 12:00 andras.csaba.sj

Hétfőn egy huszonegy éves lánytól, Claire Winelandtől búcsúzott a világ, aki gyógyíthatatlan, „cisztás fibrózis” nevű betegségben szenvedett. A CNN-en keresztül értesültem a halálhíréről, ami által betekintést is nyerhettem az életébe. Keresztény vagy hívő? Nem tudom. Mégis, annak alapján, amit láttam és hallottam tőle, azt mondom: szent volt. Huszonegy évesen az élet olyan mélységére tapint rá, ami elbűvöl. Az alábbiakban egy TEDx Talk-beszédéből idézek, mely nagyon megérintett, és sokat épültem rajta.

lany2.jpg

37 komment

Isten és a bálványok – mondd, te kit választanál?

2018.09.04. 16:44 "fityisz"

Maga az Úr is döntött fontos pillanatokban, illetve a halála előtt, mert mindenben kísértést szenvedett (de bűnt nem követett el). Minden nap és az utolsó órában nekünk is döntenünk kell, hogy mit/kit választunk, Isten, vagy a Mammont. Adja az Isten, hogy egyszer tudjunk jól választani!


penzimadat.png

6 komment

Címkék: pénz hatalom mammon

A kozmopolitizmusé a jövő? Megjegyzések a világ amerikanizálódásának tételéhez

2018.08.31. 17:09 Satori

„A keresztények tehát legyenek rajta, hogy a kultúrának korunkra jellemző megnyilatkozásait és tömegmozgalmait emberies és keresztény szellem hassa át” (GS 61).

 

Milyen világ vár ránk? Vajon egy hegemón amerikai világkultúra kialakulásával kell számolnunk, vagy kicsiny elszigetelt kulturális szigetek létrejöttével, amelyek bizalmatlanul tekintenek egymásra és igyekeznek megőrizni sajátosságaikat és önazonosságaikat? Az alábbiakban – a nemrégiben elhunyt osztrák-amerikai szociológus, Peter L. Berger (1929-2017) egyik írását vezérfonalul választva – számba veszünk néhány, a jövő irányába mutató mai tendenciát és röviden kritikai észrevételeket is megfogalmazunk sajátosan keresztény teológiai szempontból.

 kozmopo-3jpg.jpg

79 komment

Szellemek megkülönböztetése Ferenc pápával

2018.08.29. 12:39 andras.csaba.sj

A szexuális visszaélések margójára

 

Öt évvel ezelőtt néhány hónapig Sepsiszentgyörgyön szolgáltam a Krisztus Király plébánián, akkor még egyházmegyés papnövendékként. Egy alkalommal az egyik csoport megkért, hogy tartsak előadást egy általam választott témában. Pár héttel azelőtt döntöttem el, hogy be akarok lépni a Jezsuita Rendbe. Így nagyon lelkes voltam a jezsuita lelkiséggel kapcsolatos témákban, a hivatásgondozó tanácsára pedig jó néhány könyvet el is olvastam. Így egyből eszembe jutott, hogy nem is lehetne jobb témát választani, mint a szellemek megkülönböztetését.

4df4c1bdc84d4e5fa334927b232ffc59.jpg

6 komment