Jezsuiták

PÁRBESZÉDBEN

Címkék

boldogság (8) egyház (55) eucharisztia (8) európa (10) ferencpápa (9) filozófia (9) gondolat (10) gondolatébresztő (19) hit (24) ima (14) isten (19) Isten (8) jezsuita (16) jézus (11) katolikus (13) lelkiség (10) orbán (9) pápa (19) politika (25) szabadság (9) szeretet (12) társadalom (10) tudomány (12) vallás (16) vallások (10) Címkefelhő

Friss topikok

Ferenc pápa és a migráció

2018.01.08. 10:13 korizoli

pope_francis_meets_with_refugees_on_greek_island_of_lesbos.jpgFerenc pápa a béke 51. világnapjára (2018. január 1.) írt üzenetének középpontjában a „A migránsok és a menekültek: békét kereső nők és férfiak” –állnak. A menekültekkel kapcsolatos állásfoglalásai miatt nagyon erős kritikák érik a pápát szerte a világon és idehaza is, azzal vádolva őt, hogy ellensége a keresztény Európának, kollaborál a „muzulmán megszállókkal”, ösztönzi a tömeges migrációt és hasonlók. Magyarországon egyébként meglehetősen új az ilyen a vehemens pápakritika. A kommunista rendszer végén sem volt ilyen erős például a közismerten kommunista ellenes II. János Pál pápa hazai kritikája. Fura látni, hogy, mintha még a kommunisták is jobban tisztelték volna a katolikus egyház vezetőjét, mint a „kereszténység” egyes mai hazai védelmezői…

 

Maga a menekült kérdés önmagában is egy rendkívül összetett, sokoldalú jelenség, amiben nem egyszerű eligazodni és azt hiszem nagyon kevesen vannak azok, akik kellő mélységében ismerik a valóságot. Ahogy a jelenség maga összetett, úgy Ferenc pápa nézetei sem fekete-fehérek a kérdésben. Nem elegendő csupán egy egy üzenetet olvasni tőle, hanem érdemes nagyobb összefüggésben rátekinteni mindarra, amit a pápa mond és tesz. Szeretném ebben az írásban szélesebb összefüggéseiben bemutatni, amit Ferenc pápa tevékenységéből megértettem. Meg kell valljam ugyanakkor, hogy amit Ferenc pápa erről a kérdésről mond az bizony számomra is kihívást jelent és nem könnyű napirendre térni a sorait olvasván.

Először néhány olyan szempont, ami abban segíthet, hogy az eltérő perspektíváinkat közelítsük:

Eltérő háttér tapasztalatok

Mindenki onnan nézi és értelmezi a világot, ahol van. Egyéni, családi, nemzeti életsorsunk erősen befolyásolja és alapvetően meghatározza, hogy hogyan látjuk és értelmezzük a világot. Jorge Bergoglio egy olyan országból jött, amit bevándorlók népesítettek be, ő maga is olasz bevándorlók leszármazottja. Argentína kultúrája sok nép találkozásából született, mai arcát alapvetően keresztény, dominánsan katolikus kultúrák határozzák meg, ha nem is kizárólagosan. Az egész amerikai kontinens alapélménye a kultúrák pozitív találkozása, legalábbis, ha az európai bevándorlók oldaláról nézzük. Ha viszont az őslakosság szempontjából tekintjük a történetet, akkor persze egészen más narratíva rajzolódhat ki. Megszállás, kirablás, elnyomás és hasonló kifejezések, amiket újabban egyre gyakrabban használnak Amerika őslakosainak leszármazottai az „Amerika felfedezését” és az azt követő időszakot jellemezve. A mi közép európai tapasztalatunk talán épp ehhez áll közelebb. Hamarabb jut eszünkbe a török megszállás, Trianon tragédiája, kisebbségi lét megannyi küzdelme, mintsem a kultúrák békés, egymást gazdagító jelenléte, jóllehet, azért ilyen tapasztalatokkal is rendelkezünk az elmúlt évszázadokból. Hódító birodalmak árnyékában az „idegen” gyakrabban jelentett számunkra fenyegetést, mint egzotikus érdekességet, kulturális gazdagodás lehetőségét. Ilyen értelemben a személyes és történelmi érintettségünk egészen ellentétes élményanyagot hoz elő a bevándorlás vonatkozásban. Nagyon más a mi hátterünk és Jorge Bergoglio háttere. Már pusztán ebből adódóan is létezik egy jelentős feszültség. Azt hiszem, hogy egyik háttér sem nem jobb, sem nem igazabb, mint a másik. Kölcsönösen lehetne tanulni egymástól. Nekünk talán arra lenne érdemes jobban figyelni, hogy az idegen nem csak kockázatot, veszélyt jelenthet, hanem életet, növekedést is.

Eltérő perspektíva

A pápa megértéséhez azt is figyelembe kell vennünk, hogy ő nem pusztán egy európai város, Róma püspöke, hanem az egyetemes Katolikus Egyház vezetője is. Minden, amit mond és tesz, nem csak Európára való tekintettel mondja és teszi, hanem szeme előtt tartja az egész világ problematikáját is. Most, hogy hosszú évszázadok óta az első nem európai pápa ül Péter székében, még erősebb lett ez a dimenzió. Természetes módon nagyon hajlamosak vagyunk mindent csak a saját országunk vonatkozásában látni, de a pápa minden nép iránt felelőséget visel, nem csak egy kontinens, nem csak egy kultúra (a nyugati világ) érdekeit és szemléletét képviseli. A világ püspökeivel, az államfőkkel való találkozásai révén egy egészen más perspektívából képes látni a világunkat és annak kihívásait. Amikor a közelmúltban a magyar püspökök Rómában jártak és találkoztak a pápával, akkor rácsodálkoztak arra, hogy a pápa milyen jól informált, Márfi Gyula érsek például így nyilatkozott „Kiderült, hogy a Szentatya sokkal többet tud mind az iszlámról, mind a migrációról, mint azt mi az egyoldalú híradások alapján gondoljuk róla.”

Párbeszéd szükségessége – lehet vitatkozni még a pápával is

Ferenc pápa egyik központi témája, amiről szintén sokat szokott szólni, a párbeszéd. Korunk nagy kérdéseiről párbeszédet kell folytatni. Egyik legnagyobb kihívás ma, hogy értelmes párbeszéd helyett nagyon hamar ellenségképekben gondolkodunk, és a világot jókra és gonoszokra osztjuk. Csak arra fókuszálunk, hogy a másikat hiteltelenítsük és a saját álláspontunkat szajkózzuk. Kevés az igazi odafigyelés arra, amit a másik valóban mond. Pedig igazi szabadság mutatkozik meg abban, mikor oda tudunk figyelni egy olyan véleményre is, ami első látásra idegen, sőt akár veszélyesnek is tűnik. Kimozdít minket a komfortzónánkból.

Érdemes még megjegyezni, hogy maga Ferenc pápa mondja, hogy „sem a pápának, sem az Egyháznak nincs monopóliuma a társadalmi kérdések értelmezésére, sem a kortárs problémák kapcsán felmerülő megoldási javaslatokra. Itt csak megismételhetem VI. Pál világos szavait: ’A nagyon különböző helyzeteket látva nehéz egyetlen szót kimondanunk és egyetemes érvényű megoldást javasolnunk. Különben is ez nem szándékunk és nem is küldetésünk. A keresztény közösségekre tartozik, hogy objektíven elemezzék országuk helyzetét.’” (EG 184). Ebből következik, hogy magyar katolikus keresztényként nagy felelőségünk van a saját helyzetünk és cselekvési terünk értelmezését illetően. Nem szükségszerűen kell minden részletben, és minden vonatkozásban egyetértenünk Ferenc pápa globális helyzetértelmezésével, sem pedig egyszerű, gondolkozás nélküli, mechanikus „copy paste” módon megvalósítani, amit mond. Ugyanakkor mégis felelőségünk, hogy erőfeszítéseket tegyünk annak érdekében, hogy megértsük őt, és figyeljünk az iránymutatására. Az Evangélium, az Egyház általános tanítása fényében és a saját helyzetünk gondos és imádságos megvizsgálásával keressük, hogy itt és most mi a dolgunk. Benne van ebben az is, hogy el lehet és el is kell mondani a pápának (is), azt, amit tapasztalunk, amit látunk, amitől félünk, és amiben remélünk. A pápa több alkalommal beszélt arról, hogy az Egyházban szükség lenne egy egészséges decentralizációra és jobban oda kell figyelni a helyi körülményekre, nem szabad mindent a központtól várni a döntéshozatal folyamatában. Sokszor beszélt a bátorságról, a prófétai merészségről is, arról, hogy ne féljünk. Miért kellene félnünk attól, hogy a saját történelmi tapasztalatunk alapján fogalmazzunk meg szempontokat egy ilyen, az egész térségünk jövőjét radikálisan meghatározó kérdésben, mint a bevándorlás?

Most szeretnék néhány tartalmi elemet kiemelni a pápai üzenetekből:

Szolidaritás

Ferenc pápa újra és újra felszólítja a világot (és nem csak Európát!) a menekültek védelmére, befogadására, segítésére, integrálására. Kiemelve a szolidaritás, a megosztás, a kölcsönös kulturális gazdagodás lehetőségeit: „mindnyájan egyetlen család tagjai vagyunk, a migránsok és az őket befogadó helyi lakosság, és mindnyájunknak jogunk van ahhoz, hogy használjuk a föld javait, amelyek mindenkit megilletnek egyetemlegesen, amint ezt az Egyház társadalmi tanítása kimondja. Ez a szolidaritás és az osztozás alapja.” – fogalmaz újévi üzenetében (ahol egyébként XVI. Benedeket idézi). Ferenc pápa megszólalásaiban nagyon gyakoriak az ilyen jellegű buzdítások és intenzívek a prófétai cselekedetek is, amikor menekülttáborokat látogat meg, menekült családokat fogad be a Vatikánba vagy éppen nagycsütörtökön menekültek lábát mossa meg a húsvéti lábmosási szertartás keretében. A pápa személyesen is találkozik ezekkel az emberekkel, meghallgatja őket, együtt eszik velük. Ha jól megfigyeljük olyan magatartás ez, amely annyira jellemzi Jézust és ez a fajta közelség a szenvedő emberekhez sajnos sokszor annyira hiányozik azokból, akik a világpolitikát irányítják. A pápa kontemplatív tekintettel nézi a menekülteket és bennük az Embert látja meg – és nem a potenciális terroristát, a muzulmán hódítót – hanem az Embert, és minden ember, különösen a szegény ember szívében jelenlévő Krisztust. A pápa erős és gyakran prófétai – ezért a nyugalmunk szempontjából oly idegesítő – szavai mögött azt hiszem, hogy ezen személyes találkozások dinamikája áll.

Azt hiszem, hogy ez a személyes találkozás mindnyájunknál döntő jelentőségű lehet. Számomra is az volt. Amikor 2015 nyarán a Keleti pályaudvaron, vagy a II. János Pál téren vagy éppen a Magyarországon menekült státuszt kapott emberekkel találkoztam, megváltozott bennem az, ahogy rájuk nézek. Konkrét emberi tragédiákkal szembesülve már nehéz közömbös maradni. Konkrét emberek tekintete előtt a jézusi szó, hogy „velem tettétek”, vagy éppen „velem nem tettétek” (vö. Mt 25), bizony továbbra is parancs, felszólítás marad. A pápa üzenetei ezt az imperatívuszt erősítik: „Ne essünk a bezárkózás csapdájába, ne legyünk közömbösek testvéreink szükségleteivel szemben, és ne csak saját érdekeinkkel törődjünk! Amilyen mértékben megnyílunk mások felé, olyan mértékben válik életünk termékennyé, olyan mértékben nyerik vissza a társadalmak békéjüket, és olyan mértékben kapják vissza az emberek teljes méltóságukat.

Ami a Ferenc pápa üzeneteinek tartalmi részét illeti, igazából nem látok semmi olyat, ami ne lett volna már ott az elődeinél is. A hangsúlyok, a fogalmazás, a stílus persze más, de lényegileg szerintem semmi új nincs. II. János Pál, XVI. Benedek pápák évente jelentettek meg körleveleket az elvándorlók és menekültek világnapja alkalmából. Náluk is azt olvashatjuk, hogy: „A menedéket kérő menekülteknek, akárcsak az üldözés, az erőszak vagy az egyéb életveszélyes helyzetek elől menekülő embereknek mindig szükségük van a mi megértésünkre és befogadó készségünkre, emberi méltóságuk és jogaik tiszteletben tartására”. Vagy:Az emberi szolidaritás mindenkit arra kötelez, hogy fogadja be a menekülteket és szeretettel lássa őket vendégül, hogy így közülük senki se érezze magát kirekesztve a türelmetlenség és az érdektelenség miatt”. Ami változott, az döntően európai változás: a migrációs nyomás érezhetővé vált Európában is, sőt nálunk Magyarországon is. Ami az előtt csak távoli probléma volt számunkra, az most már a mi országainkat is érinti. Mindezidáig magyar újságírók valószínű soha nem olvastak migrációs pápai üzeneteket. (Önkritikusan megjegyzem, hogy nem is nagyon csodálkozom ezen, hiszen én sem ezeket a körleveleket lapozgattam 2015 előtt, pedig katolikus pap vagyok.)

II. János Pálra vagy Benedek pápára sokan, mint a kereszténység nagy védelmezőire tekintenek szemben Ferenc pápával, aki „migráns párti” – ha azonban ezeket az a pápai üzeneteket elolvassuk, láthatjuk, hogy mennyire téves ez a nézet. A két nagy előd tanításában bizony lényegében nem volt semmivel sem kevésbé „migránssimogató” mint Ferenc. Mindnyájan a Katolikus Egyház társadalmi tanítása alapján állnak, ami minden ember szolidaritását és egymás iránti felelősségét, a föld javainak egyetemes rendeltetését hangsúlyozza. A szolidaritás imperatívuszát nem kerülhetjük el, ha nem akarunk Jézus tanításának és személyének hátat fordítani.

Akkor hát mindenkit be kell fogadni?

A mérték

Ferenc pápát a korlátlan bevándorlás támogatásával vádolják, pedig ez nem felel meg a pápa nézeteinek. Kevésbé ismert, de Ferenc pápa beszédeiben is jelen van a mérték kérdése. A pápa szerint az országoknak „figyelembe kell venni, mennyi embert képesek elhelyezni, ugyanis nemcsak befogadni kell a menekülteket, hanem integrálni is. Nem humánus dolog becsukni a szívünket, bezárni az ajtót, mert hosszú távon ennek ára van. Politikai szinten ugyanakkor nem szabad óvatlannak lenni, vagyis több embert befogadni, mint amennyit integrálni tudunk, mert ennek is megfizetjük az árát. Ha ugyanis nem illesztjük be a menekülteket vagy a migránsokat a társadalomba, akkor elgettósodnak. Ha pedig egy kultúra nincs kölcsönhatásban a másikkal, akkor az veszélyes lehet.” Világos szavak ezek, amelyeket a pápa a svédországi útján mondott. Az ifjúsági világtalálkozó idején (2016) lengyel püspökökkel való találkozáskor is kiemelte a mérlegelés szükségességét „Úgy vélem, mindegyik országnak magának kell látnia, hogyan és mikor: nem mindegyik ország egyforma; nem mindegyik országnak vannak ugyanolyan lehetőségei.”

A pápa nem közömbös a menekültekkel kapcsolatos európai aggodalmakat illetően: „Az intézmények és az emberek aggodalmai, itt, Görögországban és más európai országokban, érthetők és jogosak.” Tisztában van a tömeges muzulmán bevándorlás veszélyeivel is. Veres András a magyar püspökök Ferenc pápával való találkozásakor így foglalta össze a pápa véleményét: „Nagyon világosan három irányba osztaná el az egész migrációs kérdést vagy az iszlám kérdését: van egy harcos iszlám, akiktől joggal félünk, mert további terrorcselekményeket követhetnek el; van egy nem militáns, mégis erősen iszlamizáló szándékú közösség; és sajnos egy kisebbség az, akik készek a dialógusra. De a Vatikán a maga részéről is megtesz mindent azért, hogy ez a dialógus előrehaladjon, és létrejöhessen egyfajta megbékélés a kereszténység és az iszlám között. Hiszen, mint mondta: ’Én magam is tudok olyan esetekről, amikor egy keresztény egy muszlimmal házasságot kötött, akkor erőszakkal tették muszlimmá a keresztényt, és sohasem fordítva történt.’Kocsis Fülöp érsek azt kérdezte. hogy mi Ferenc pápának a véleménye arról, hogy az iszlám egyre erősödik, a kereszténység gyengül, és mi lesz Európával? „Erre nagyon világos választ adott Ferenc pápa. Ez valós veszély, hogy ezzel számolnunk kell, hogy az egész Egyháznak nagy feladata – papoknak, püspököknek, híveknek –, hogy ne hagyjuk ezt a kiüresedést, és mellé tette, hogy önmagában nem csak az iszlám veszéllyel kell számolnunk, hanem a globalizációval. Mert mind a kettő ugyan arra épít: a hit elgyengülésével számol, és akkor tud terjedni, ha a keresztények nem élik meg a hitüket tanúságtevő módon, és azt célozza, hogy a kereszténység háttérbe szoruljon. Többször is említtette a pápa az ideológiai gyarmatosítás kifejezést, hogy a gender, a nemek közti különbségek, de a nemzeti különbségek elmosása is óriási veszélyt jelent Európában és mindenhol, ahol az emberi kiegyenlítődés nyomán az emberi személy is elveszíti identitását. Nem szabad, hogy Európa elveszítse a nemzeti tudatra épülő sajátosságait. Úgy fogalmazott, hogy Európának vissza kell térnie saját önmagához, identitásához.”

Mindebből (és lehetne hozni más, nem éppen gyakran idézett megnyilatkozásokat) világos lehet, hogy a pápa számára is megőrzendő érték a nemzeti identitás, a menekültek befogadásánál tekintettel kell lenni az országok eltérő lehetőségeire, a szolidaritás nem jelenthet korlátlan befogadást. Az országok vezetőinek felelősen kell mérlegelniük, hogy mire képesek, mennyi embert tudnak normálisan integrálni, mekkora a teherbíró képességük a segítségnyújtás terén.

Minden pápai megnyilatkozást a Katolikus Egyház tanításának egésze és így az Egyház társadalmi tanításának egészének fényében kell látni és értelmezni. A szolidaritás, a javak egyetemes rendeltetésének elve mellett a szubszidiaritás is egy lényeges alapelv (vö. Egyház társadalmi tanításának komprendiuma). Az igazságosság pedig ezen elvek alkalmazásának bölcs egyensúlyából származik.

Felvetődik bennem a kérdés, hogy vajon az Európában növekvő idegenellenesség egyik oka részben nem-e éppen abból fakad, hogy megborult ez az egyensúly? Olykor még a jó dolgok is, ha egyoldalúak, okozhatnak komoly válságokat. Érdemes emlékeztetni arra az ősi katolikus gondolatra: „nem csak, hanem is”.

Migráció: csak a jéghegy csúcsa – avagy orvosoljuk gyökerében a bajokat

Egy alkalommal Ferenc pápa a jéghegy csúcsához hasonlította a migráció problémáját. Azaz csak egy kicsi rész, ami jól látható egy olyan válságból, ami valójában sokkal mélyebb. Mivel tüneti jelenségről van szó ezért tüneti kezeléssel sem lehet igazán megoldani a válságot, mint pusztán kerítések és falak építésével – de teszem hozzá korlátlan befogadással sem. Világos, hogy a migráció kiváltó okait kellene megszüntetni. Ezért mondja a pápa Konstantinápoly pátriárkájával és Athén ortodox metropolitájával közösen: „Az összes politikai vezetőhöz fordulunk, hogy minden eszközt használjanak fel annak biztosítására, hogy az egyének és a közösségek, köztük a keresztények, hazájukban maradhassanak, és élvezzék azt az alapvető jogot, hogy békében és biztonságban éljenek. Sürgősen szélesebb körű nemzetközi egyetértésre és támogatási programra van szükség a jogállamiság fenntartására, az alapvető emberi jogok megvédésére ebben a tarthatatlanná vált helyzetben, a kisebbségek védelmezésére, az emberkereskedelem és embercsempészet elleni küzdelemre, az életveszélyes utak megszüntetésére, mint amilyenek az Égei- és az egész Földközi-tengeren át vezetnek, valamint biztonságos letelepedési eljárások kidolgozására.”

Ezért emeli fel a pápa a szavát a fegyverkereskedelem ellen: „határozottan fel kell számolni a fegyvergyártást, a fegyverkereskedelmet és annak gyakran rejtett szálait; minden támogatást meg kell vonni azoktól, akik gyűlöletet és erőszakot alkalmazó terveket szőnek.” Valóban milyen paradox, hogy a világ gazdag, fejlett államai a legnagyobb fegyver exportőrök is egyben. Miközben nemzeti jövedelmük jelentős része származik a konfliktus zónákba szállított fegyverüzletből, másik oldalon a nagy segítségosztó szerepben szeretnek tetszelegni...

Még mindig nem vagyunk a válság gyökerénél. A háborúk, és a mértéktelen környezetrombolás és az ebből fakadó természeti katasztrófák mögött – melyek napjainkban több mint 65 millió embert kényszerít elvándorlásra – a pápa szerint egy még mélyebb krízis húzódik meg: egy olyan társadalmi és gazdasági rendszer, amely „gyökerében igazságtalan” (EG 59). „Ez a gazdaság öl” – mondta Ferenc pápa már számos alkalommal. „Miközben kevesek jövedelme hatványozottan növekszik, a többség egyre távolabb kerül e szerencsés kisebbség jólététől. Ez a különbség olyan ideológiákból ered, amelyek védelmezik a piacok feltétlen autonómiáját és a pénzügyi spekulációt. Éppen ezért tagadják az államok ellenőrzési jogát, amelyekre rábízták, hogy őrködjenek a közjó védelme fölött. Egy új, láthatatlan, olykor virtuális zsarnokság rendezkedik be, amely egyoldalúan és kérlelhetetlenül érvényesíti saját törvényeit és szabályait.” EG 56 Az antik aranyborjú imádása (vö. Kiv 32,1-35) új és embertelen változatra talált a pénz bálványozásában, az arctalan s az igazi emberi célt nélkülöző gazdaság diktatúrájában.” EG 55.

A lengyel püspökökhöz szólva kérdezi a pápa „melyik az a mai ideológia, amely épp a középpontban van és a korrupciónak, a háborúknak az anyja? A pénz bálványozása. A férfi és a nő többé nincsenek a teremtés csúcsán, a pénzistent tették oda, és mindent adnak-vesznek pénzért. A középpontban a pénz áll. Kizsákmányolják az embereket.”

Az emberiség jelen történelmi helyzetében tapasztalható társadalmi és ökológiai válság elemzésével foglalkozik Ferenc pápa 2015-ben megjelent Laudato Si’ kezdetű enciklikája. Ez az írás mélyre megy, a gyökerekkel foglalkozik, hogy miért vagyunk itt és merre vezetne tovább az út, ha nem akarunk egy globális katasztrófába tovább rohanni. Ez az írás radikális megtérésre, szemlélet és életmódváltásra hívja az egész emberiséget: annak megújítására, ahogy az emberi társadalmak és gazdaságok működnek, ahogy viszonyulunk egymáshoz, a teremtett világhoz, és magához Istenhez. Az enciklika fő témái: „szegények és a bolygó törékenysége közötti szoros kapcsolat; a meggyőződés, hogy a világon minden összefügg mindennel; a technológiából fakadó új paradigma és hatalmi formák kritikája; a felhívás, hogy próbáljuk másképp felfogni a gazdaságot és a fejlődést; minden teremtmény önmagában való értékessége; az ökológia emberi [humán] vonatkozása; az őszinte és tisztességes viták szükségessége; a nemzetközi és helyi politika súlyos felelőssége; a selejtezés kultúrája és egy új életstílusra irányuló javaslat.LS 16.

Mit gondol, mit javasol a pápa a menekült kérdésben? Ha nem akarsz a felületen maradni, akkor azt mondanám: olvasd el a Laudato Si’-t és kezd el élni.

Nincs könnyű megoldás. Nehéz a radikális megtérés. A kihívás óriási. Az emberiség előtt álló problémák súlya hatalmas, mégis a pápa hisz abban, hogy a „dolgokon lehet változtatni”, az „emberiségnek megvan még a képessége, hogy együttműködjön közös otthonunk építésében” (LS 13) és ami talán a legfontosabb, nem vagyunk egyedül:

Isten, aki nagylelkű elköteleződésre hív minket, és arra, hogy mindent neki adjunk, eltölt minket a szükséges erővel és világossággal, hogy előrehaladhassunk. E világ szívében továbbra is jelen van az élet Ura, aki nagyon szeret minket. Ő nem hagy el bennünket, nem hagy magunkra, mert végérvényesen eggyé vált földünkkel, és szeretete mindig segít, hogy új utakat találjunk. Áldott legyen!” (LS 245).

121 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://jezsuita.blog.hu/api/trackback/id/tr7113558267

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Visceroid 2018.01.09. 09:20:17

Mondjuk nem értem, hogy a keresztény pápa miért foglalkozik egy másik vallás elesettjeivel. A másik vallás elesettjeiről a másik vallásnak kellene gondoskodnia, nem? Azaz az "ő istenüknek". Nekünk meg van a mi istenünk, nekik megvan a sajátjuk. És elég valószínű, hogy jobban hisznek benne, mert a keresztény öngyilkos merénylő elég ritka manapság.

==T== 2018.01.09. 09:21:10

Aki muszlimokat hív be Európába, az bizony a keresztény Európa ellensége.

Tegye ezt akár igehirdetéssel, akár letelepedési államkötvénnyel.

Ha Ferenc Jézus szavát követné, akkor fő feladata az Evangélium terjesztése lenne, és hittérítőket küldene Szaud-Arábiába. Esetleg ő maga járhatna elől a jó példával.

Szelid sunmalac 2018.01.09. 09:23:54

Jajj.,,,meg jo, hogy a fofoglalkozasban a vallassal foglalkozo ember szart se tud a vallasarol, de majd a jo magyar kommentelok megmondjak a tutit csuklobol!
Hivatkoznak itt a nagy magyar kereszteny gyokerekre, de kar, hogy mara mar csak a gyokerek maradtak meg belole, akik szerint keresztenykent a fo feladatuk, hogy teli pofaval orditsak kiket utalnak a legjobban.

gigabursch 2018.01.09. 09:25:46

@Terézágyú:
A kereszténység messze tágabb fogalom, mint a pápa fennhatósága.
Az csak egy részükre igaz.

Annak az egy résznek meg a tekintélyes hányada nem életellenes, mint ez a selejtes majom, aki épp Szent Péter trónusán osztja az észt.

==T== 2018.01.09. 09:29:32

@korizoli

"Jorge Bergoglio egy olyan országból jött, amit bevándorlók népesítettek be"

Igen. És ahogy később írod is, ezt úgy tették, hogy a helyieket nemigen kérdezték meg róla.

Ferenccel az a nagy baj, hogy nem csak ebbe na kérdésben, de több más kérdésben is rombolja az Egyházat, szembemegy a bibliávalm az Újszövetséggel, de ez mondjuk a II. Vatikáni Zsinat óta nem nagy meglepetés.

Gondolok itt pl. az elváltak és polgárilag újraházasodottak áldozásának kérdésére.

De említhetném a más felekezetek vezetőivel való párbeszédet.

Más felekezetek vezetőivel az egyetlen lehetséges párbeszéd a pápa számára a megtérítésük kísérlete. Más közös téma nincs. Mert ez az Egyház fő feladata.

Szelid sunmalac 2018.01.09. 09:34:21

Meg jo, hogy immaron tobben is leirtak, hogy a papa egyetlen feladata a hitterites, semmi egyeb. Szerintem meg a miniszterelnok egyetlen feladata a MAV-nal a berszamfejtes.

Azert harom kerdesem lenne:
- Miert is nem irnak a papanak, hogy hogy kene csinalnia a dolgokat?
- Miert nem lepnek ki a katolikus egyhazbol?
- Miert nem alapitanak egy uj magyar nemzeti egyhazat?

maxval bircaman szeredőci szürke proletár · http://www.bircahang.org 2018.01.09. 09:34:58

@Terézágyú:

Ez az álláspontod liberálateista.

Nézzük csak!

A keresztények kb. fele eleve nem katolikus, azaz számukra a kérdés nem vallási.

A katolikusok számára se földönkívüli guru a római pápa, azaz - a katolikus szabályok szerint IS - lehet vele vitában állni, s nem csak politikai, de akár vallási ügyekben is.

A római pápa politikai álláspontja lényegtelen. Én pl. 90 %-ban egyetértek vele politikailag, mert ő is antiliberális, mint én.

A római pápát kririzáló keresztényeknek jellemzően vallási kérdésekben van vele vitája. Nekem is.

maxval bircaman szeredőci szürke proletár · http://www.bircahang.org 2018.01.09. 09:37:45

@Visceroid:

Nem, minden elesettel kell foglalkozni, ezzel semmi gond. A gond a vatikáni migránspolitikával, hogy NEM elesetteket elesetteknek állít be.

Terézágyú 2018.01.09. 09:37:56

@gigabursch:
"A kereszténység messze tágabb fogalom, mint a pápa fennhatósága.
Az csak egy részükre igaz."

Jó, de Magyarországon a többség tudtommal katolikus :)
Vagy a hazai protenstánsok szidják a pápát??? Nem, a katolikusok :)))))

Hát, ők tudják :)))

Gandosz 2018.01.09. 09:40:12

@==T==: "a helyieket nemigen kérdezték meg róla"

például a Patagóniában élő indiánokat, akiket egy Popper nevű zsidó zsoldosai irtottak ki; ma már utolsó írmagjuk sincs, még félvérként sem

Gandosz 2018.01.09. 09:42:35

@Gandosz: vagyis nem Patagónia, hanem a Tűzföld indiánjait irtotta ki a zsidó Popper zsoldosaival

Szelid sunmalac 2018.01.09. 09:43:45

@Gandosz: Jelzem, Jezus is zsido volt. Pont egy jezsuita blogon zsidozol baszod.

maxval bircaman szeredőci szürke proletár · http://www.bircahang.org 2018.01.09. 09:44:26

@Szelid sunmalac:

Ha te katolikus lennél, kilépnél a saját egyházadból, mert éppen nem tetszik az aktuális vezetőség?

Gandosz 2018.01.09. 09:45:10

@gigabursch: "Méltó helyet foglal azok között, akik egy keresztény ország felett (gyk: Magyarország) kezet fogtak hol a tatárral, hol a törökkel, hol az inkvizítorokkal, hol kommunistákkal, stb, csak azért, hogy bármi áron, de gondoskodjanak Európa egyetlen egy magjának, az egyetlen, valódi szakralitást őrző népének a likvidálásáról."

Mátyás király nem véletlenül gondolkodott az önálló keresztény magyar egyház megteremtésén. Sajnos nem volt rá ideje.

KayD · http://kayd.blog.hu/ 2018.01.09. 09:47:50

@midnightcoder2: Nem, a következő holokausztot az ilyen agyatlan, ősi falkaösztön alapján működő nácik fogják rendezni. A saját falka jó, erkölcsös, az ellenséges falka rossz, fenyegető, alsóbbrendű, erkölcstelen, veszélyes, ezért minden eszköz megengedett velük szemben. A történelem összes népirtása, etnikai tisztogatása ezen alapul. Itt nincs mérlegelés, emberség, árnyalt gondolkodás, csak az ősi törzsi mentalitás, a világ kétosztatúsága saját és ellenséges falkára, és kirekesztő, dehumanizáló agyműködés ősi programja, mely a falka túlélését segíti mindenki más rovására.

maxval bircaman szeredőci szürke proletár · http://www.bircahang.org 2018.01.09. 09:52:34

@Terézágyú:

Inkább fele. 54 % a katolikusok aránya Mo-on. Ez éppen csak többség.

maxval bircaman szeredőci szürke proletár · http://www.bircahang.org 2018.01.09. 09:56:21

@Szelid sunmalac:

Az a te egyéni bajod, hogy a nem-liberális vélemények kimondását gyűlöletként éled meg.

Szelid sunmalac 2018.01.09. 10:05:38

@KayD: rettego osztonlenyek. Osszefossak magukat barmitol, legyen az egy 80 eves oregember, vagy egy csoka feher ruhaban

Szelid sunmalac 2018.01.09. 10:07:50

@maxval bircaman szeredőci szürke proletár: Aha. Jo szokasod szerint relativizalsz. Latod, ezert nem szoktunk beszelgetni.

Gandosz 2018.01.09. 10:11:13

@Szelid sunmalac: "rettego osztonlenyek" Konrád Györgyék hogy jönnek ide?

2018.01.09. 10:21:50

Valahogy segíteni kell az otthonukat elvesztő milliókon, ez szerintem keresztényi kötelességünk - függetlenül attól, hogy az érintettek mit gondolnak a kereszténységről.

Viszont komoly veszélyekkel járhat más kultúrájú, beilleszkedni nem nagyon tudó (esetleg nem is akaró) tömegek betelepítése.

Aki az elsőt tagadja, annak nincsen szíve, aki a másodikat, annak meg nincsen esze.

Hogy mit kéne tenni, arról fogalmam sincs. Orbán Viktor dobta be, hogy a fejlett államok költsék a gdp-jük bizonyos hányadát a menekültkérdés HELYBEN történő megoldására.

A javaslat sajnos nem kapott semmilyen visszhangot, pedig talán ez lenne a megoldás.

maxval bircaman szeredőci szürke proletár · http://www.bircahang.org 2018.01.09. 10:28:19

@Szelid sunmalac:

Te azért nem szoktál beszélgetni, mert kevés érvecskéd gyorsan elpárolog, s marad a személyeskedés...

Szelid sunmalac 2018.01.09. 10:34:37

@maxval bircaman szeredőci szürke proletár: Vagy mert nem erek ra egesz nap, mint te, illetve mar parszor megtapasztaltam mennyire meddo vallalkozas ervelni neked.

Tenkes Kapitánya 2018.01.09. 10:37:23

@KayD: "Lám itt is megjelentek a gyűlölködő fröcsögő ösztönlények."

Eddig nem, de jöttél Te: "falkavezér Orbán, Hitlerhez hasonló, szennysajtó álhírei" stb., ócska gyűlölködő paneljeinek a bedobásával.

chrisred 2018.01.09. 11:36:14

@maxval bircaman szeredőci szürke proletár: Az kizárt. Ahhoz, hogy bárkivel vitatkozzak, kellene hogy legyen álláspontom. Márpedig nekem tökmindegy mit csinál a római pápa és a katolikus egyház.

chrisred 2018.01.09. 11:38:58

@khamul: Talán mert senkit nem érdekel, hogy Orbán hogyan szórná szét a fejlett államok adófizetőinek pénzét.

chrisred 2018.01.09. 12:08:39

@Kovacs Nocraft Jozsefne: A katolicizmus nem egyenlő a kereszténységgel.

chrisred 2018.01.09. 12:16:19

@maxval bircaman szeredőci szürke proletár: Mert egy itteni hozzászólással kapcsolatban van álláspontom.

chrisred 2018.01.09. 12:23:51

@Kovacs Nocraft Jozsefne: Az antiszemitizmus fogalmilag nem köthető közel-keleti népekhez, a belinkelt cikk minden bizonnyal antijudaizmusra utal.

ö...mikó? 2018.01.09. 12:33:18

@gigabursch: "csak azért, hogy bármi áron, de gondoskodjanak Európa egyetlen egy magjának, az egyetlen, valódi szakralitást őrző népének a likvidálásáról." - Hehe, te szerencsétlen, sérült elme. Értem én, hogy szánalmas, sikertelen életedért mindenki hibás és az egyetlen amit fel tudsz mutatni az életben, hogy magyar vagy, de ettől te nem leszel felsőbbrendű. Egy szánalmas, sikertelen proli vagy, akinek a sikertelenségéért önmaga butasága felelős.

chrisred 2018.01.09. 12:42:58

@Kovacs Nocraft Jozsefne: A te fejedben van fogalmi zavar, miért nekem kellene szégyellnem magam?

$pi$ 2018.01.09. 13:20:20

@Kovacs Nocraft Jozsefne: "Imádom, amikor ateisták oktatnak a hitről és Jézus tanításáról."

Miért ne tehetnék? A hívők is rendszeresen magyarázzák el másoknak, hogy mi az ateizmus, nem?

chrisred 2018.01.09. 13:45:25

@Kovacs Nocraft Jozsefne: Látom, megint elfogytak azcészérvek, jön a jó öreg személyeskedés. :)

chrisred 2018.01.09. 14:08:28

@Kovacs Nocraft Jozsefne: Elnézést, igazad van, hagyjuk a jópofáskodást, javítom magam: látom, szalmabábozol.

chrisred 2018.01.09. 16:09:18

@Kovacs Nocraft Jozsefne: Hát igen, a beírásaidból a szokásos szövegelemzési módszerekkel nehéz értelmet kicsiholni. De ez az optikai megközelítés Matolcsyhoz méltó unorthodox módszer lehet.

Petiba 2018.01.09. 20:08:38

@Szelid sunmalac:

Szép, intelligens, művelt beszéd...
Jézussal leállnál vitázni róla, hogy zsidó volt-e? Mert ha igen, akkor előbb fuss neki János 8:44-nek.

Petiba 2018.01.09. 20:16:07

Erről a jelenlegi pápáról meg csak annyit, hogy nem eszement, nem szerencsétlen, nem ostoba, nem megvezetett. Ő egy ültetett ember, és ennyi. A katolikus vallás nem a pápa, nem az Egyház, nem Vatikán. Ha Jézus most jönne vissza közénk fizikai valójában, akkor rögvest vissza is fordulna, ha betenné a lábát Vatikánba, a bíborba öltözöttek közé...

Kajla 2018.01.09. 20:42:38

@korizoli

Kedves Zoli,

nagyon alapos, kiegyensúlyozott, végiggondolt írás, köszönet érte.

$pi$ 2018.01.09. 21:04:09

@Kovacs Nocraft Jozsefne:
"Tehetik, miért ne tehetnék? Csak vicces, amikor a hentes magyarázza el a vegetariánusnak a vegetarianizmust."

A gyerekorvosok gyerekek?

"Valahogy a hívők nem szokták számon kérni az ateistákon a hitük (az ateizmus) szerinti életet. Feltűnt már neked? "

Arról volt szó, hogy elmondják, tanítják, magyarázzák. Nem arról, hogy számonkérik.

Az ateizmus meg nem hit, hanem a hit hiánya. A vallásos emberek pont ezt szokták csinálni, elmagyarázzák, hogy az ateizmus is hit, mert az ateisták ebben hisznek meg abban hisznek.

Lehet, hogy vannak ateisták, akik ebben meg abban hisznek, de semmiben nem kell hinned ahhoz, hogy ateistának nevezzenek. Elég, ha nem hiszel egyetlen isten létezésében sem.

Scott Tenorman Must Die 2018.01.09. 21:24:00

@Szelid sunmalac: íme egy nemgyűlölködő:

"Egy fideszes szavazonal meg egyebkent is alapveto kovetelmeny a gerinctelen let"

"tenyerbemaszo, felfuvalkodott, kocsog"

"Te egy velejeig romlott, cinikus, eredendoen mocsadek kocsog vagy."

nem volt kedvem tovább visszaolvasni. de ilyen egy nemgyűlölködő. higgyétek el nekem (-:

studiorum 2018.01.09. 22:00:50

@citrix:

Teljes egyetértésem! Hozzászólásodból mindenki tanulhat. Korizoli is, a cikk írója.

ejeeje 2018.01.09. 23:04:30

@studiorum:
@citrix:
A túlnépesedés kezelésére milyen, a katolikus egyház számára elfogadható mód van?

Gandosz 2018.01.10. 00:05:12

@Petiba: Természetesen Jézus a tökéletes ellenpontja mindannak, ami zsidó.

HellsAngel 2018.01.10. 00:10:00

Azzal a felvetessel egyetertek, hogy ez a papa "kisse" balos, megpedig azert, mert ujitani a dolgokon alapvetoen balos mentalitas. Az egesz jobboldalisag azon alapszik, hogy az intezmenyink alapvetoen jok, a kiraly, a vezeto, a vallas, a haza, a nep stb. alapvetoen tisztak, az oseinknek igaza volt es bolcsek voltak, legfeljebb a vegrehajtasban akadnak apro hibak, meg a gonosz kulso korulmenyeknek es elemeknek vagyunk az aldozatai. Onnantol kezdve, hogy valaki egy bevalt gyakorlatot a lenyegeben kerdojelez meg, maris ott talalja magat a baloldalon.

(Ugyanennek az ervelesnek a menten azt se ertettem soha, amikor Jezust barki nem balosnak tartja. Hiszen nem volt csaladja, nem volt foldje, nem volt resze a kozossegnek, es valami olyasmiert harcolt, amire oelotte sose volt pelda. )

(Egyebkent az is azert van, hogy a "gyanus ertelmiseg" mentalisat tekintve szerintem alapvetoen baloldali. Javithatatlan optimistakent a lehetsegeset igyekszik megvalositani, ahelyett, hogy a letezot vedene.)

Az, hogy a baloldalisag osszeegyeztethetetlen-e a keresztenyseggel, en nem tudom. Nem tudom, mi van Argentinaban. Az biztos, hogy itt Europaban a katolikus egyhaznal jobbosabb es konzervativabb intezmenyt elkepzelni is nehez, es ez mar ezer eve igy van. En megertem, hogy sokan szivjak most a fogukat, ahogy azt is megertem, hogy a baloldali forumok latnak ebben a bacsiban valamit.

Mindenesetre jelenleg a baloldal az egesz vilagon gyengelkedik, kevesen hisznek a Marx altal felvazolt elkerulhetetlen fejlodesben es szep jovoben. Ilyen korulmenyek kozott udito, hogy pont a legvaratlanabb helyen bukkan fel valaki, aki ellopja a showt.:)

gigabursch 2018.01.10. 07:32:13

@Gandosz:
Nyugodj meg!
Úgy ezer évvel ezelőtt pont ezt teremtette meg Szent István is, aki nem engedte meg, hogy Trianon már akkor megvalósuljon.
Leszámolt Koppány tevékenységével, aki a népszerű frédibéni rockoperával szemben a salzburgi érsek embere volt és leszámolt Ajtonnyal is, aki meg Bizáncnak tervezett fejet hajtani.
Létrehozott két önálló érsekséget, önálló főkegyúri joggal, amibe sem más világi és sem más egyházi főméltóság nem ugathatott bele.
(Egyébiránt ez a létrehozás nem volt előzmény nélküli)
Mindemellett szerencsére Szent Istvánnak a magyarok közül tulajdonképp senkit nem kellett megtérítenie, mert a magyarság eleve keresztény volt, mert az nehezen hihető, hogy minden honfoglalás kori, meg avar kori sírban szinte kötelező elem a kereszt. Nyilván azért mert taoisták voltak...

gigabursch 2018.01.10. 08:32:46

@Szelid sunmalac:
Hülyéket beszélni alkotmányos jog...
De látom már felvilágosítottak róla.

gigabursch 2018.01.10. 08:39:44

@Terézágyú:
:-)
Rafkós vagy.

Hogy szídják-e, vagy csak leminősítik - mindenkinek a maga ízlése és vérmérséklete dönti el.
Egy biztos.
Az én szememben II. János Pál messzebb van a szentségtől*, mint Makó lovag Jeruzsálemtől, másrészt mint bebizonyosodott: Van lejjebb.

_____
* Aki van annyira hülye, hogy nem tudja értelmezni azt, hogy a Magyar Szent Korona mitől szent, s mindemellé még pápa is, az jobb ha hallgat.
A többieknek meg itt egy jó régi előadás, mai napig érvényes tartalommal (nem rövid)
www.youtube.com/watch?v=7lUNNhiS15Y

Gandosz 2018.01.10. 13:53:21

@gigabursch: Szent István nem teremtette meg az önálló magyar keresztény egyházat, csak kiiktatott a pápa és a magyar egyházszervezet között egy szintet.
Önálló egyházra lett volna lehetőség a reformáció alatt is, nem a nyugati reformáció értelmében, amely valójában a judaista elemek arányát növelte a kereszténységen belül.

Petiba 2018.01.10. 16:25:56

Az valami egészen elképesztő, hogy hívő, vallásos keresztényeknek fogalmuk sincs mi áll (vagy mi nem) - az általuk szentnek tekintett - Bibliában...
Ha valahol csendben megjegyzem, hogy bocs, de Jézus nem volt zsidó, fröcsögő gyűlölettel néznek és mondanak hülyének, és mondjuk az alapválasz az szokott lenni, hogy benne van a Bibliában, hogy Jézus zsidó volt. Ha kérem, hogy mutassák meg hol, akkor meg jön a nagy mellébeszélés...

studiorum 2018.01.10. 21:06:42

@ejeeje:

A TÚLNÉPESEDÉS MÍTOSZA – BOULAD ATYA IGAZSÁGA
„Elképesztő ütemben növekszik a Föld népessége, miközben erőforrásaink egy része kifogyóban van. A bolygó nem képes ennyi embert táplálni.” Olyan mondatok ezek, amiket nap nap után hallunk, szinte dogmatikus igazságként fogunk fel – de vannak, akik ébresztőt fújnak.

Nem lesz egy állítás pusztán attól igaz, hogy gyakran mondogatjuk. Henri Boulad dolgozata, A túlnépesedés mítosza éppen erre igyekszik rámutatni. Alaptézise, hogy a népesség növekedése önmagában semmilyen további akadályt nem gördít az élet minőségének kibontakozása elé. A igazi veszély a demográfiai összeomlás, a születések számának drasztikus csökkenése."

Bővebben: 777blog.hu/2017/10/04/tulnepesedes-mitosza-boulad-atya-igazsaga/

ejeeje 2018.01.10. 21:42:01

@studiorum: citrix ezt írta: "meg kell érteni és értetni hogy Nyugat-Európa nem képes a harmadik világ nyomorát befogadni, a mértéktelen túlszaporodást etetni, itatni és anyagi javakkal ellátni. Ha tetszik, ha nem tetszik meg kell értetni a harmadik világgal: otthon kell boldoguljanak, ha túlnépesednek és nyomorognak annak ők maguk az okozói és maguk kell szembesüljenek a megoldás felelősségével." Erre te azt írtad, teljesen egyetértesz citrixszel, ezért tettem fel a kérdésemet. Nem értelek, mert citrixnél a túlnépesedés problémaként jelent meg, az előbbi válaszodban pedig nem.

Konzervtigris 2018.01.10. 22:09:53

@Kovacs Nocraft Jozsefne: Hát, ez erősen attól függ, hogy kiknek a túlnépesedése. A "proletár" eredendően azokat a rómaiakat jelentette, akiknek semmi másuk nem volt, csak "proles"-ük, azaz gyermekeik. Ez a jelenség ma sem ismeretlen, és elég súlyos problémákat okoz mindenfelé.

Ha olyan családokba születnek gyermekek, ahol gondoskodnak a fölnevelésükről is, és képessé teszik őket a GDP rájuk eső részének a tényleges előállítására, az meg mindenfelé rendben van.

Namost, amit az egyház javall, ha egy család az eltartóképessége határára kerül, és egyenlőre nem akar újabb gyermeket, az kimondottan olcsó. Némi know-how mellett párezer Ft-ból megvan az egész.

Tudomásul véve, hogy nem könnyű átadni, azért csak föltenném a kérdést, hogy két utópia közül mi az esélyesebb: aktusonként egy gumióvszert vinni Afrikába, vagy asszonyonként egy kockás füzetet és egy lázmérőt?

Petiba 2018.01.10. 22:26:53

@Kovacs Nocraft Jozsefne:

1. Az, hogy egy embernek van két lába, ez a világ összes emberére érvényes alapvetés. Az, hogy a világ összes embere alapból zsidó, az meg nem érvényes alapvetés.

2. Zsinagóga. Hát, valamiért a Bibliaforgatók nagy része nem történész, ezért pl. nem tudja, hogy
a.) Galileában csak a II. században épültek zsinagógák
b.) A zsinagóga görög kifejezés, jelentése: együttes, közös összejövetel, gyülekezési hely. A zsidóság templomaként csak a Jeruzsálemi templom lerombolása után utalnak rá.
c.) A templom külső csarnokába bárki beléphetett, és aki csak akart, felállt, felolvasta az aznapra rendelt szöveget, majd egy midrást fűzött hozzá, amiben előadta a saját nézeteit.

3. Az apostolok sem voltak mind zsidók, de attól, hogy zsidókat tanítok egy egyetemen, nem leszek magam is zsidó. Ez semmire nem bizonyíték.

4. Az, hogy a zsidók min háborodtak fel, vagy min nem, az megint nulla százalékban bizonyíték arra, hogy Jézus zsidó származású lett volna.

Azért nem folytatod, mert nincsenek érveid. Aki egy vitában elsőre elkezd nácizni, meg antiszemitázni, az rögtön bukta a vitát.

Amúgy meg kismillió bizonyíték van arra, hogy Jézus nem volt zsidó, csak egyszer valakik, valamiért beleverték ezt a kereszténységbe, és láthatóan a keresztények nem forgatják túl sokat a Bibliát, mert akkor ismernék Jézus saját szavait, amiben határozottan elkülöníti magát a zsidóktól.

Jézus is antiszemita?

János ev.
Jézus a zsidókhoz:

“Én elmegyek, és keresni fogtok engem, de a bűnötökben haltok meg: ahova én megyek, oda ti nem jöhettek.”
“Ti lentről származtok, én pedig fentről származom; ti e világból származtok, én nem e világból származom.”
“Tudom, hogy Ábrahám utódai vagytok, de ti meg akartok ölni, mert az én igémnek nincs helye bennetek.”
“Én azt mondom, amit az én Atyámnál láttam, és ti is azt teszitek, amit a ti atyátoktól hallottatok.”
“Ha az Isten volna a ti Atyátok, szeretnétek engem, mert én az Istentől indultam el, és tőle jövök; nem magamtól jöttem, hanem ő küldött el engem.”
“Miért nem értitek az én beszédemet? Mert hallani sem bírtátok az én igémet.”
“Ti atyátoktól, az ördögtől származtok, és atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Embergyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor a hazugságot szólja, a magáéból szól, mert hazug, és a hazugság atyja.”
Aki az Istentől van, hallja az Isten beszédeit; ti azért nem halljátok, mert nem az Istentől valók vagytok.”

Egyértelműen elkülöníti magát a zsidóktól, és a Mennyei Atyját a zsidók Jahve istenétől.

Lehet, hogy döbbenet ezt olvasni, de hát ez van.

Ahogy zsidókereszténység sincsen, ezt legjobban a zsidók tudják, akik számára Jézus egy istengyalázó. (mármint az ő istenüké)

Petiba 2018.01.10. 22:38:23

@Kovacs Nocraft Jozsefne:

A bölcsőválsággal teljesen igaza van az atyának. Az elönzősödött jóléti nyugat államaiban sokkal több fontosabb dolog van a gyereknél. Válságba is kerültünk miatta, mert a túltermelés meg idecsődül. Ha itt lenne elég gyermek, nem tudtak volna beözönleni "a leendő munkaerő, leendő nyugdíjfizető" agysebészek milliói.

Konzervtigris 2018.01.10. 22:54:54

@Kovacs Nocraft Jozsefne: Természetpusztítással is az jár, ha emberek képtelenek fölfogni a környezetükért való felelősségüket. Ez is nevelés kérdése.

Amit az egyház támogat, az nem a felelőtlen gyermekszülés, tök függetlenül attól, hogy pl. a szülők milyen viszonyban vannak egymással, tartós-e a kapcsolat, van-e a párnak fogalma a női ill. a gyermeki méltóságról, stb.

Viszont az egyház üzenetei sem jutnak el az olyan családokhoz, ahol a fölsoroltak nem számítanak túl sokat.

Petiba 2018.01.10. 22:59:52

@Kovacs Nocraft Jozsefne:

A multi az már csak olyan szemét, hogy minél olcsóbban akar termeltetni minél többet. Ha nincs sok ember, akkor nem tudja letörni a béreket, mert nem lesz munkavállalója. Két lehetősége marad:
1. Felemeli a béreket, hogy abból a kevésből találjon megfelelően képzett munkaerőt.
2. Hoz egy rakat selejtes, de fillérekért dolgozót máshonnan, és majd kikukázza közülük azt a párat, akit ki tud tanítani. A többi taníthatatlan meg nem az ő gondja, hanem a szociális intézményeké, az meg állami fenntartású.
Légüres tér keletkezett a munkaerőpiacon, ezt először betöltötték a kelet-európai államokból érkező képzett és fejlett munkakultúrájú emberekkel, de aztán ők is szeretnének kicsit közeledni a béreikkel a hazai (nyugat-európai) munkavállalók béréhez, de a multi nem azért multi, hogy egyetlen fityinget is kiadjon (Mammon-kultúra) feleslegesen. Ezért inkább becsábítja a sok IQ bajnok, szinte szellemi fogyatékos előembert (tisztelet a kivételnek) és velük akar dolgoztatni. (És akkor a Kalegi-tervről még csak nem is beszéltünk, mert Soros csak egyik végrehajtója a Kalegi-tervnek.)

jan 2018.01.10. 23:04:42

Köszönet a gondos cikkért. A jó szándékot nem vitatom, úgy érzem, mégis kimaradt belőle valami fontos, és így sajnos álságos lett összességében.

A szerző egy ponton sorra veszi, vajon mi lehet az oka, hogy itt Magyarországon sok emberből ilyen indulatokat vált ki a menekültválság. És felsorol sok mindent: Trianon, török hódoltság, miegymás. De mindnyájan tudjuk, hogy a valódi ok nem ez. A valódi ok az, hogy hosszú évek óta, közpénzmilliárdokat elherdálva, minden tömegkommunikációs csatornán folyik a pánikkeltés és a gyűlöletkeltés, ami a természetes félelmeket sokszorosukra nagyította.

Ez van. És itt lenne szerepe a magyar egyháziaknak, és elsősorban pont a világlátott jezsuitáknak, hogy próbáljanak a gyűlöletkeltésnek ellene hatni. Egy ilyen egyrészt-másrészt poszt, mint ez, hogy hát valahol Ferenc pápát is meg lehet érteni, meg valahol Bayer Zsoltot is, ez bizony édeskevés, mert ez végső soron a kormány hamis, gyűlöletkeltő narratíváját erősíti (még ha nagylelkűen megértőbb is Ferenc pápával).

Szóval kedves magyar jezsuiták, kapjátok össze magatokat, művelt, világlátott, okos emberek vagytok, ti túl tudtok látni a kormánypropagandán, úgyhogy álljatok ki bátran, maszatolás nélkül!

Konzervtigris 2018.01.10. 23:21:32

@Kovacs Nocraft Jozsefne: Ezt igazán nem vitatom, dehát ez a jezsovéta blog. Itt arról érdemes csevegni, hogy az egyház hozzájárul-e a népességrobbanáshoz és azon keresztül a természetpusztuláshoz azzal, hogy ellenzi a mesterséges fogamzásgátlást.

Én aszontam, hogy nem, mert az egyház tanításának ez csak egy dimenziója. Aki nem köt házasságot, párkapcsolataiban ókori proletárként viselkedik, nem neveli a gyermekeit, az nem azért fogja a tizedik gyermekét is vállalni, mert pünkt ebben meggyőzte a pápa.

Ha viszont egy házaspárt az egész csomagról meggyőzött a pápa, akkor egyrészt olcsó, a harmadik világban is hozzáférhető fogamzásgátló módszereket ismerhet meg, másrészt meg nem is feltétlenül baj, ha tisztességben fölnevelt gyermekeket vállal. Az a Fülöp-szigeteken is áldás, nem csak nálunk. Bocsánat, de a cigányok népszaporulata meg nálunk is probléma, nem csak a harmadik világban.

studiorum 2018.01.11. 01:06:52

@ejeeje:

“Ha túlnépesednek….” Citrix feltételes módban írt. Nem ezen van a hangsúly, hanem mondandója egészén, amivel egyetértek.

studiorum 2018.01.11. 01:15:02

@Kovacs Nocraft Jozsefne:

-Afrika és Közel-Kelet nagy.

-70 milliárdtól még messze vagyunk. Ne aggódj előre. A mindennapok közelebb vannak.

Konzervtigris 2018.01.11. 07:31:03

@studiorum: A lakható, ill. művelhető része nem annyira. Az már kezd teli lenni. De az feltételnül igaz, hogy nem az egyház tanítása miatt. Viszonylag kevés arrafelé a katolikus nagycsalád.

gigabursch 2018.01.11. 10:26:26

@Kovacs Nocraft Jozsefne:
Téves!
Akkoriban a zsidó vallás egy expanzív, azaz kiterjeszkedő vallás volt és a mai Közel-Keleten meglehetően nagy mennyiségben fordultak a zsidó vallás irányába épp a görög/római vagy épp az egyiptomi hatások ellenében.
Márpedig akkoriban még nem voltak még a talmudisták oly erősek, hogy ezt kizárták volna.

Konzervtigris 2018.01.11. 18:04:43

@Kovacs Nocraft Jozsefne: Erre én is kíváncsi lennék, de az az igazság, hogy az ötlet nem olyan képtelen, mint amilyennek be szokták állítani. Egyrészt működik, hatékony, másrészt tényleg olcsó, harmadrészt tényleg természetes.

Se vegyszerekkel nem kell a nőknek teletömni magukat, se gumióvszerre nem kell költeni. Ráadásul fordítva is működik: akkor is, ha a család akar gyermeket. Mindkét esetben hasznos infó, hogy melyik az a havi 4-5 nap, amikor erre fiziológiai esély van. Némi rendszeres öndiagnosztika, amit már kamaszkorban el lehet kezdeni.

studiorum 2018.01.11. 20:56:51

@Kovacs Nocraft Jozsefne:

youtu.be/v_86sOpUx14

Jobban kéne aggódnod a magyarok létszámának fogyásán.

studiorum 2018.01.11. 21:40:35

@Kovacs Nocraft Jozsefne:

Én valóban csak az egyik miatt aggódom.

Üdv!

studiorum 2018.01.11. 23:20:19

@Kovacs Nocraft Jozsefne:

Az európai népeknek vissza kellene térni a gyakorlati keresztény élethez. A hatalom birtokosainak úgyszintén. Ez segítene a javak igazságos elosztásában, a mesterségesen előidézett nyomor és a korrupció felszámolásában, a társadalmi béke megteremtésében, a nemzet védelmének és az önvédelem helyes kialakításában.

Van egy kérésem: ne használj trágár szavakat.

jan 2018.01.12. 10:24:20

Kérhetném a moderátorokat, hogy azokat a hozzászólásokat, amelyek trágárságuk, rasszista kiszólásaik miatt nem ütik meg ennek a blognak a nívóját, és az érdemi, kulturált vitát lehetetlenné teszik, töröljék?

Szürreális, hogy itt a jezsuita blogon olyan emberekkel kelljen vitatkozni, akik Romanisztánról fantáziálnak, rasszista módon négereznek/araboznak/muszlimoznak. Értem én, hogy hallgattassék meg a másik fél is, de azért vannak határok.

Kajla 2018.01.12. 16:01:24

@Kovacs Nocraft Jozsefne: Kedves KNJ, ha oldalról beleszólhatok, inkább az a helyzet, hogy ha trágárság, rasszizmus hangzik el, akkor a vitából elvesztesz számos embert, aki itt szokott hozzászólni. És azt gondolom, hogy ezzel mindenki (Te is és én is) vesztünk valamit. :(

Koronkai Zoltán SJ 2018.01.12. 16:41:09

Ajánlom figyelmetekbe a blogunk kommentelési irányelveit:

jezsuita.blog.hu/2017/02/19/kommentelesi_iranyelvek

Kajla 2018.01.12. 20:07:47

@Kovacs Nocraft Jozsefne: Kedves KNJ, nem az a rasszizmus, ha valaki tisztában van statisztikai tényekkel, de az igen, ha a statisztika miatt az egyént hátrányosan megkülönböztetik. Attól még, hogy – szándékosan fordított példát hozok – hogy a fehérek átlagosan rosszabbul futnak, mint a feketék, a rögbi csapatban az egyéni teljesítmény alapján kell felvenni, és nem kell kihagyni a bőrszín alapján a fehéreket. Ugyanez a helyzet a menekültekkel. Attól, hogy magasabb köztük az erőszak aránya, mint a helyi (otthonában lakó) lakosok között, az egyéni nyomorúságon segítünk.

Kajla 2018.01.12. 20:49:55

@Kovacs Nocraft Jozsefne: Nem, nem kell mindenkit befogadni. És nem kell a migráció előtt szabadon megnyitni a határt. Arról van csupán szó, hogy háborús övezetből jövő menekültet emberként kezeljük. (A lányom például rendszeresen korrepetál egy afgán kislányt.) Dolgoztam együtt hithű muszlimmal (az USA-ban), nem volt semmi gond vele, tisztelte, hogy én gyakorló katolikus vagyok.

jan 2018.01.12. 22:11:02

@Kovacs Nocraft Jozsefne: Ezzel az egésszel persze az a legnagyobb baj, hogy amíg mi erről vitatkozunk, addig nem jut időnk, figyelmünk az ennél sokkal súlyosabb, valóban élethalál-kérdésekre, úgyis mint: összeomló egészségügy, lerobbanó oktatás, kivándorló fiatalok, ellopott fejlesztési pénzek, leépülő jogállam.

Intelligens emberekként ugyanis az a feladatunk, hogy ne hagyjuk, hogy az érzelmeink elragadjanak minket, és tudjunk különbséget tenni a problémák között súlyosságuk szerint... Az idegen, színesbőrű, lányainkat megbecstelenítő vademberektől való félelem az egyik legősibb, zsigeri félelem, ezt én tökre megértem, de azért vagyunk intelligens emberek, hogy ne hagyjuk, hogy elhomályosítsa az elménket.

jan 2018.01.12. 22:33:20

@Kovacs Nocraft Jozsefne: Pedig szerintem jó lenne ha elolvasnád, egyrészt magad miatt is, másrészt a haza miatt is, mert gondolom, te is fogsz majd áprilisban szavazni, és jó lenne, ha ezt higgadtan, sok szempontot mérlegelve tennéd, nem pedig a zsigeri félelmeid miatt érthető módon beszűkült tudatállapotban.

(A cenzúrázás nem a személyednek szólt, hanem annak, hogy a vitastílusod, ahogy mások is írták fentebb, tönkreteszi ezt a szálat, lehetetlenné teszi a vitát: olvasd vissza, az utolsó 10 posztből 5 a te hőbörgésed, ez nem értelmes vita, hogy az idő 50%-ában egyvalaki osztja indulatoktól telten az észt.)

Konzervtigris 2018.01.13. 08:41:47

@jan: Ez mondjuk erősen rövidlátó szemlélet. Az, hogy az összeomló egészségügy és az ellopott fejlesztési pénzek komolyabb problémának tűnnek, mint a népvándorlás, azért van, mert per pillanat a népvándorlás szünetel. Ebben pedig komoly érdemei vannak a patásorbánnak.

Az persze az érem másik oldala, hogy ezekre az érdemekre eléggé vérlázító stílusban emlékeztet napról napra. De a probléma laza tagadása ugyanúgy nem győz meg, mint választót.

Nuntiulus Noster (törölt) 2018.01.13. 09:06:25

@Konzervtigris:

"mint a népvándorlás, azért van, mert per pillanat a népvándorlás szünetel."

A népvándorlást a nyugati országok elhibázott gyarmati politikájának köszönhetjük. Addig kellettek nekik ezek a gyarmatok, ameddig az a gazdasági érdekeiknek megfelelt, utána szépen elengedték a kezüket anélkül, hogy felkészítették volna azokat az önálló állami létre.

"Ebben pedig komoly érdemei vannak a patásorbánnak."

2014 előtt én is így gondoltam, túlzónak és hátsó szándékkal telítettetnek tartottam a Fidesz ellenzéki kritikáját. A 3. Orbán-kormány azonban kimutatta a foga fehérjét: egy 100%-osan machiavellista, elvtelen társaságról van szó (ahogyan az ellenzék összes pólusa is az), akik az egész lényüket odadobták a hatalomnak, a pillanatnak, a hatás erejének.

"Utánuk az özönvíz."

Konzervtigris 2018.01.13. 11:05:55

@Nuntiulus Noster: Félelmetesnek tartom, hogy 1988-tól 2018-ig odáig jutottunk, hogy megint van egy párt, amire szavazni lehet. A társadalmunk nyilvánvalóan tele van kádárista struktúrákkal, a focitól kezdve az egészségügyön át a bíróságok működéséig. Ebbe a FIDESZ is, az ellenzéke is belesimult. Bizonyos összeghatár fölött, amikor már megéri mindkét (mindhárom?) politikai oldalt lefizetni, a korrupciót lehetetlen megkülönböztetni a normál gazdasági működéstől.

Egy lényeges pontot azért mégis elismerek: nemzetközi válsághelyzetek idején, pl. 2015-ben sokkal jobb, ha a FIDESZ kormányozza az országot, mint ha a jelenleg látható ellenzéke. Az LMP-t bizonyos mértékig kivéve.

A migrációs válságra is áll, ami általában a bűnök helyes földolgozására: nem az a jó kérdés, hogy hogyan jutottunk idáig, mert idáig jutottunk, és kész. Az a jó kérdés, hogy mi az, amit most Isten segítségét kérve tenni lehet. Ezzel kapcsolatban a patásorbánnak voltak ún. "gondolatai", és ez egészen ritka szellemi teljesítmény a mai összeurópai politikai mezőnyben.

Petiba 2018.01.13. 13:15:34

@jan:

Tudod, minden vitát, veszekedést helyből elveszít az, aki nekiáll rasszistázni, meg nácizni. Ez egyik sem érv. A rasszistázás a véleményterror gyakorlati megvalósulása. Elvileg még vélemény- és szólásszabadság van, még akkor is, ha az neked nem tetszik. Látszik, hogy ki az, aki nem tűri az ellenvéleményt, általában a liberálfasiszták azok, akik rögtön cenzor után kiáltanak, ha valaki ki meri mondani azt, ami az ő fülüket bántja. Szóval, szerintem akinek fáj az igazság, az olvasson mesekönyveket.
Egy dologgal egyet értek, az igénytelen, trágár beszéd az tényleg nem való.

Petiba 2018.01.13. 13:18:00

@Kovacs Nocraft Jozsefne:

Mindezzel maximálisan egyetértek. Utolsó szóig igazad van. De a trágár beszéd nem való, nem méltó. Azt hagyjuk meg a belpesti romkocsmák népének. Szerintem.

Nuntiulus Noster (törölt) 2018.01.13. 14:12:40

@Kovacs Nocraft Jozsefne:
"Először is nincs olyan, hogy helyes gyarmati politika, hiszen a gyarmatosítás eleve a kizsákmányolásról szól."

Nem minden esetben: Brit Észak-Amerika, Ausztrália, Új-Zéland esetében nem.

"Másodszor a gyarmatosítás mindig a helyi elitek segítségével történt - hasonlóan ahhoz, hogy a rabszolgákat is a helyi kiskirályok szállították a rabszolgakereskedőknek."

Nem mindenütt: Új-Zélandon kiegyeztek az őslakosokkal.

"Harmadszor a gyarmatosított országok a gyarmatosítás alatt jobban éltek, mint előtte."

Igen. Svédországban is jobban élnek, mint mondjuk a 10. századi viking őseik, Németországban is jobban élnek ma, mint a Rómát kifosztó germán törzsek.

"Aztán magyarázd el, légy szíves, miképpen lehet a gyarmatosítók hibája az, hogy a muszlimok halomra gyilkolásszák egymást."

1. Kik osztották fel az ugyan leroggyant, de az egész Közel-Keletet 1922-ig sikeresen egybetartó Oszmán Birodalmat?

2. Kik ígérték meg és nem teljesítették az egységes arab állam vágyát?

3. Miért, mi Európa mit csináltunk a II. világháború végéig?

en.wikipedia.org/wiki/List_of_conflicts_in_Europe

A 19. századig egy békés évtized nem telt el a kontinensen.

"Hogy az afrika országok úgy szaporpdnak, mint a nyulak."

Milyen régi időrig kéne visszamennünk, hogy Európában is 10, 15 tagú nagycsaládokat kelljen találnunk?

Nuntiulus Noster (törölt) 2018.01.13. 15:47:08

@Kovacs Nocraft Jozsefne: Semmit nem állítottam a jelenlegi migrációs válságról (és annak magyarországi szerepéről), csak annak kiváltó okait érintettem, amelyek egésze sokkal összetettebb és bonyolultabb annál, minthogy az mindenféle mémbe beleerőszakolható lenne. Persze könnyű valaminek a hiányát mindenféle előre legyártott képpel behelyettesíteni.

Már a balliberalizmussal és kafetériakatolicizmussal nem igazán vádolható Bangha Béla is leírta (Boldog új évet - Európának is, 1940), hogy az európai gyarmattartó hatalmaknak keresztény kötelességük lett volna azokat a területeket keresztény hitre téríteni és azokat valamilyen társadalommá formálni. A katolikus Spanyolország és Portugália próbálkozott még valami ilyesmivel a 50-es, 60-as években, de akkor már túl késő volt.

Ha ez megtörtént volna (mert végre tudták volna hajtani), minden bizonnyal lassabban fejlődtek volna a nyugat-európai országok, de ez az egész mizéria a bevándorlással meg a migrációval nem lenne.

Petiba 2018.01.13. 16:18:43

@Kovacs Nocraft Jozsefne:

Apró helyesbítés: Rasszizmus az, ha fehér, keresztény ember nem szereti a sémi, feka, vagy indiai népeket. Fordítva persze nem az.

Petiba 2018.01.13. 16:21:39

@Kajla:
Tudod, erre szokták mondani, hogy ha egy valami kacsaformájú, totyog, csőre van és hápog, akkor az akkor is kacsa, ha szerinted sün.

Konzervtigris 2018.01.13. 16:26:34

@Nuntiulus Noster: Mondjuk a szememben az olyan telepesgyarmatok, mint a zusa, Kanada és Ausztrália, a gyarmatosítás legrosszabb példái: nem kizsákmányolták a bennszülötteket, hanem kiszorították/kiirtották őket.

Nagy Britannia hasonlóval próbálkozott írországban is, csak ott túl sok volt a bennszülött.

Ettől függetlenül nem látom be, hogy mennyiben jelentené az igazság helyrebillenését, ha most engednénk, hogy egy népvándorlási hullám végleg megváltoztassa a számunkra ismert Európát.

Petiba 2018.01.13. 16:33:35

@Kovacs Nocraft Jozsefne:

Ehhez csak két dolgot fűznék hozzá. Az egyik, hogy a kereszténység önfeladását nem lehet a migirikre, meg a sorosfélékre kenni. Az a mi egyéni szociális problémánk, hogy ilyenekké lettünk. Jó, persze nem véletlen, mert a francia forradalommal betörő és Európát végigdúló korai "liberalizmus" meg is tett azért mindent, hogy a társadalom erős szövetébe lyukakat vágjon,és szétfoszlassa. De mi hagytuk. Ha Európa erős keresztény tudatú (mindenféle sémi hatástól mentes) társadalmakból állna, akkor nem tudtak volna beférkőzni a muszlimok, már nem most, hanem a második világháború után, újjáépítés címén. A másik "bűnös" pedig a "nyugati" jólét. Egyszerűen a jólét elhülyíti az embereket. Egoistává, élvhajhásszá, tárgygyűjtögetővé, rossz értelemben vett egoista hedonista lett a "nyugat" művelt népe. És ezzel aláásták a társadalom immunrendszerét, és már most lehet, hogy késő észbe kapni.
A másik pedig, amit kiemelnék, hogy ma már kizárólag a szélsőségesnek aposztrofált radikális jobboldali pártok látják egyedül a valóságot, az összes többi párt - legyen az ballib, vagy jobblib, tökmindegy, elhomályosult tekintettel távolodnak el a valóságtól. Sajnos azonban az Európát tönkretevő hm... nevezzük őket lobbinak, a második világháború vége óta orbitális hazugságokkal tette tönkre Európa népeit, mindenhol beférkőztek a döntéshozásba, a multinacionális cégekbe, mindenféle irányítási pozíciókba, és természetesen és mindenek előtt a politikai pártokba. Saját jól felfogott érdekükből minden egyes radikális párt létrejöttekor ott ültek az első sorban, hogy beférkőzve a nemzeti pártok soraiba, szükséges pillanatban azokat szétrobbantsák, még mielőtt felébredne Európa lakossága a hagymázas, hetvenéves álmából. Nem vagyok optimista a jövőt illetően.

Konzervtigris 2018.01.13. 16:34:11

@Kovacs Nocraft Jozsefne: A kormány menekültpolitikájának vannak egyértelműen pozitív és jó elemei. Itt-ott ténylegesen próbálunk a hazájukban segíteni embereknek, ráadásul főleg keresztényeknek, amit én különösen helyeslek, mert ők a jelenlegi válság első számú áldozatai, meg amúgy is hittestvéreim.

Viszont nagyon örvendnék, ha erre a tevékegységre több állami pénz menne el, mint Soros plakátokra, nemzeti konzultációkra vagy akár stadionépítésre. És hát nem ez a helyzet.

Petiba 2018.01.13. 16:37:26

@Kovacs Nocraft Jozsefne:

És ha magadat kellene ebből a listából elhelyezni valahol, akkor te hová tennéd magadat? Ha nem titok...

Petiba 2018.01.13. 16:54:17

@jan:
"Ezzel az egésszel persze az a legnagyobb baj, hogy amíg mi erről vitatkozunk, addig nem jut időnk, figyelmünk az ennél sokkal súlyosabb, valóban élethalál-kérdésekre, úgyis mint: összeomló egészségügy, lerobbanó oktatás, kivándorló fiatalok, ellopott fejlesztési pénzek, leépülő jogállam."

Már bocs, de orbitális marhaság. Amikor a keresztény kultúrkörű, nagyjából biztonságos, nagyjából egészséges Európát a megszűnés fenyegeti, akkor sokadrangúvá válik minden más. Először is meg kell állítani a napi x ezer idetolakodót, ha kell, akkor bizony erőszak alkalmazásával. És most ne gyere a tündérmesékkel, meg a ködös álomvilágoddal. Aztán sürgősen, és mindenféle akadékoskodás nélkül vissza kell telepíteni őket oda, ahonnan jöttek. És nem ám repülőkön, túrót. Ahogy idejöttek. Határról határig kísérve őket, gyalog. MINDEN idióta mesét megcáfolva, NEM A MI DOLGUNK megoldani semelyik földrész problémáját. Mindenki oldja meg a sajátját. Oké, a másokat kiszipolyozók, azaz a gyarmattartó országok szépen éves jövedelmük X százalékával segítsék HELYBEN!! az általuk kizsigerelt afrikai vagy ázsiai országokat, elsősorban az általános beiskolázást és az általános "fogalmazásgátlást" támogatva. Akik nem voltak gyarmattartók, azok meg rohadtul semmivel nem tartoznak egyetlen ázsiai vagy afrikai országnak sem. És pont. Minden ellenkező duma öngyilkos merénylet Európa ellen.

"Intelligens emberekként ugyanis az a feladatunk, hogy ne hagyjuk, hogy az érzelmeink elragadjanak minket, és tudjunk különbséget tenni a problémák között súlyosságuk szerint... "
Ez pontosan így van, ezért nagyon nyugodtan kell visszahajózni az összes afrikai sáskát oda, ahonnan jöttek, és nagyon nyugodtan kell életfogytiglanra ítélni az embercsempészeket, és nagyon nyugodtan, érzelemmentesen, egy finom kávét kavargatva kell hajóikat, ócska ladikjaikat azonnal elsüllyeszteni.

"Az idegen, színesbőrű, lányainkat megbecstelenítő vademberektől való félelem az egyik legősibb, zsigeri félelem, ezt én tökre megértem,(érted a fenét, majd ha anyádat, húgodat, vagy lányodat találnák meg merőszakolva és átvágott torokkal, majd akkor értenéd. Talán. De lehet, hogy még akkor sem.) de azért vagyunk intelligens emberek, hogy ne hagyjuk, hogy elhomályosítsa az elménket. "
Ez is így van, ne hagyjuk, hogy homályos elmével átlépjünk ezeken az eseményeken, hanem éles elmével és éles fegyverrel minden idegen, színesbőrű (meg a nem színesbőrűt ugyanúgy) erőszaktevőt azonnal kasztrálni kell, és ha emellett még netán gyilkosokká is váltak volna, vagy kiskorúakat erőszakoltak volna, azonnal, éles elmével és intelligensen a jövőbeli hasonló eseményeket megelőzendő azonnal főbe lőni, vagy az áldozat családjának a kezeire adni bármelyik előembert.

Petiba 2018.01.13. 17:01:56

@Konzervtigris:

"nem az a jó kérdés, hogy hogyan jutottunk idáig, mert idáig jutottunk, és kész."

De, nagyon-nagyon fontos, hogy hogyan jutottunk idáig! Mert ha a múlt szövetét nem fejtjük fel, nem próbáljuk megérteni, hogy kik miatt és miért, és hogyan jutottunk idáig, mi, saját személyünket, családunkat, baráti körünket, országunkat illetően mit hibáztunk, tettünk-e érte bármit, hogy ide jussunk, vagy pont, hogy ne jussunk ide, ezek olyan kérdések, amelyekre keresnünk kell a választ, és fel kell vállalni a felelősséget, ha van benne részünk, és fel kell vállaltatni a felelősséget azokkal, akik miatt alapvetően ide jutottunk. Mert ha ezt nem tesszük meg, akkor bármikor, bármi megtörténhet velünk. Öngyilkos politika, ha nem nézünk szembe a múlttal, legyen az távolabbi, vagy közelmúlt. Erre élő példa, hogy nem zártuk le a kommunista múltunkat, (ahogy más közép-keleti volt szoc. államok megtették a lusztrációs törvényükkel) meg is van az eredménye...

Petiba 2018.01.13. 17:23:41

@Kovacs Nocraft Jozsefne:

"Utóbbi sem a gyarmatosítás hibája, hanem a FAO és társai hülyeségének eredménye, amiért kotonok helyett gyermektápszereket és oltóanyagokat vittek a túlnépesedő országokba. Csak arra nem gondoltak, hogy minden egyes megmentett éhező kisgyerek 15-20 év múlva 10 újabb éhező porontyot fog legyártani. Így a FAO ás társai, vagyis a jószívű Nyugat nem tett mást, mint elősegítette a nyomor bővített újratermelését. Ennek semmi köze a gyarmatosításhoz. "

Ez megint pontosan így van! Erről szól ez a remek 6 perces szemléltető filmecske, annak, aki nem érteni azt, amit az előbbi sorokban írtál:

www.youtube.com/watch?v=k8njRmW0BWA

Petiba 2018.01.13. 17:29:06

@Kovacs Nocraft Jozsefne:

Ez is rendben, pipa.
Bár mondjuk a kormány tényleg hazudik, sok mindenben, de a legbosszantóbb, hogy most Szijjártó pubiék elszólták magukat Máltán, hogy ja, hát de mi már 1300 "menekültet" befogadtunk TITOKBAN (!!!). Ez derült ki, miközben azért vagyunk páran itt az országban, messze nem balliberálisok, akik tudjuk, hogy az az 1300, az már most sokkal több egyébként.
Figyelj, a te látásmódod, és gondolataid teljesen rendben vannak, ahogy olvaslak. De a kormánnyal óvatos legyél...nem egészen olyanok, mint amilyennek reméled őket. Sajnos.

Petiba 2018.01.13. 17:44:38

@Kovacs Nocraft Jozsefne:

Nem, tévedsz, vedd a fáradtságot olvasd el egyszer János evangéliumát elejétől végéig, szavait egyértelműen a zsidókhoz intézi. Egy részlet belőle, hogy lásd, kikkel beszélget.

Egy más alkalommal így beszélt Jézus: "Elmegyek és kerestek, de bűnötökben haltok meg. Ahova ugyanis én megyek, oda ti nem jöhettek."
Jn 8.22
Erre a ZSIDÓK megjegyezték: "Csak nem öli meg magát, hogy azt mondja: Ahová én megyek, oda ti nem jöhettek?"
Jn 8.23
De ő megmagyarázta nekik: "Ti (ZSIDÓK) innen alulról valók vagytok, én meg felülről való vagyok, ti e világból vagytok, én nem e világból vagyok.
Jn 8.24
Azért mondtam nektek, hogy bűnötökben haltok meg, mert ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok bűnötökben."
Jn 8.25
Erre megkérdezték tőle (A ZSIDÓK) : "De hát ki vagy te?" "A kezdet, amint már mondtam nektek - mondta Jézus feleletül. -
Jn 8.26
Sokat mondhatnék még rólatok ítéletképpen, mert az, aki küldött, igaz, s azt hirdetem a világnak, amit tőle hallottam."
Jn 8.27
Nem fogták fel, hogy az Atyáról beszél nekik,
Jn 8.28
Jézus mégis folytatta: "Amikor majd fölmagasztaltatik az Emberfia, megtudjátok, hogy én vagyok, s hogy semmit nem teszek magamtól, hanem azt hirdetem, amire Atyám tanított.
Jn 8.29
Aki küldött, velem van, nem hagyott magamra, mert mindig azt teszem, ami tetszésére van."
Jn 8.30
E szavaira sokan hittek benne.
Jn 8.31
Jézus a benne hívő zsidókhoz fordult: "Ha kitartotok tanításomban, valóban tanítványaim lesztek,
Jn 8.32
megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket."
Jn 8.33
"Ábrahám utódai vagyunk - felelték -, s nem szolgáltunk soha senkinek. Miért mondod hát, hogy szabadok lesztek?"
Jn 8.34
Jézus így válaszolt: "Bizony, bizony, mondom nektek: Mindenki szolga, aki bűnt követ el.
Jn 8.35
A szolga nem marad ott mindig a házban, a Fiú azonban mindvégig ott marad.
Jn 8.36
Ha tehát a Fiú szabaddá tesz benneteket, akkor valóban szabadok lesztek.
Jn 8.37
Tudom, hogy Ábrahám utódai vagytok. Mégis az életemre törtök, mert nem fog rajtatok a szavam.
Jn 8.38
Én azt hirdetem nektek, amit Atyámnál láttam, ti azt teszitek, amit atyátoktól tanultatok."
Jn 8.39
Erre közbevágtak: "A mi atyánk Ábrahám!" Jézus így folytatta: "Ha Ábrahám fiai vagytok, azt tegyétek, amit Ábrahám tett. ( A ZSIDÓK ÁBRAHÁM NÉPE, NEM AZ ÖSSZES FÖLDI EMBER!)
Jn 8.40
De ti az életemre törtök, bár az Istentől hallott igazságot hirdetem nektek. Ábrahám ezt nem tette.
Jn 8.41
Azt teszitek, amit atyátok tett." De tovább erősködtek: "Nem házasságtörésből születtünk, egy atyánk van, az Isten."
Jn 8.42
Jézus ezt válaszolta: "Ha Isten volna az atyátok, akkor szeretnétek engem. Mert az Istentől való vagyok, tőle jöttem. Hisz nem magamtól jöttem, hanem ő küldött.
Jn 8.43
Miért nem értitek a beszédemet? Azért, mert nem vagytok képesek meghallani a szavamat.
Jn 8.44
A sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja.
Jn 8.45
Mégis, bár az igazságot hirdetem, nekem nem hisztek.
Jn 8.46
Ki vádolhat bűnnel közületek? Ha meg az igazságot hirdetem, miért nem hisztek nekem?
Jn 8.47
Aki az Istentől való, meghallja az Isten szavát. Ti azért nem halljátok meg, mert nem vagytok az Istentől valók."
Jn 8.48
A ZSIDÓK erre rátámadtak: "Hát nincs igazunk, amikor szamariainak és ördögtől megszállottnak mondunk?"
Jn 8.49
"Nem vagyok ördögtől megszállott - felelte Jézus -, hanem tisztelem Atyámat, ti ellenben gyalázattal illettek,
Jn 8.50
noha nem keresem a magam dicsőségét, hisz van, aki keresse és ítéletet mondjon.

"Az idézeteid ezért nem győznek meg."

Bár nem a meggyőzésed a célom, azon azért csodálkozom, ha valami egyértelmű, és mégsem hiszel a szemednek. Ez kicsit olyan, mikor azokkal veszekszel, akik nem hisznek a szemüknek, hogy a migránsok nem azok, aminek látszanak...

Én inkább úgy látom, hogy Jézusnak nem számított az, vajon valaki zsidó vagy sem, mert ő mindenkit akart tanítani, nem csak a zsidókat, ami valahol persze sértette a zsidók büszkeségét. Tehát Jézus számára a saját zsidó volta nem sokat jelentett.

A Biblia tele van egyértelmű utalással arra, hogy Jézus nem volt zsidó, ellenben egyetlen utalás sincs arra, hogy az volt.
A zsidók várták a maguk messiását, aki megígért nekik Jahve, az ő istenük, aki nem azonos Jézus Teremtő Atyjával. De azt pontosan tudták, hogy Jézus nem az ő megváltójuk. Jézus az összes ember megváltójaként jött a közénk, és ez sértette a zsidókat, akik az ő megváltójukat várták, aki őket a Jahve által kiválasztott népet a többi nép urává teszi. És egyébként a jóslatok szerint Immánuel lesz. Véletlenül sem Jézus.

Amúgy valóban túlzás volt rögtön antiszemitizmust emlegetnem azzal az állításoddal kapcsolatban, hogy szerinted Jézus nem volt zsidó, de először nem írtál rá érveket, csak állítottál. Ezért most bocsánatot kérek.

Petiba 2018.01.13. 17:50:59

"Amúgy valóban túlzás volt rögtön antiszemitizmust emlegetnem azzal az állításoddal kapcsolatban, hogy szerinted Jézus nem volt zsidó, de először nem írtál rá érveket, csak állítottál. Ezért most bocsánatot kérek. "

Attól, hogy nem írtam rá érveket, csak simán kijelentettem, hogy Jézus nem volt zsidó. Erre azt írni, hogy antiszemitizmus, több, mint szamárság, annak tükrében pláne, hogy te hogy háborogsz, amikor téged antiszemitáznak. De aki képes belátni a hibáját, és képes bocsánatot kérni, azt mindig értékelni tudtam. Természetesen nem haragszom, már csak azért sem, mert az esetek nagy százalékában arra az egyszerű, kijelentő mondatomra, hogy Jézus nem volt zsidó, nagy százalékban az a zsigeri válasz, hogy de hát ez antiszemitizmus. És akkor feltehető a kérdés, hogy kik is azok, akik állandóan, helyből antiszemitáznak, és ha megvan a válasz, akkor gyakorlatilag az is megválaszolható, hogy kik azok, akinek valamiért érdekük elhitetni a keresztényekkel, hogy Jézus zsidó volt.

Petiba 2018.01.13. 17:57:28

@Konzervtigris:

"Mondjuk a szememben az olyan telepesgyarmatok, mint a zusa, Kanada és Ausztrália, a gyarmatosítás legrosszabb példái: nem kizsákmányolták a bennszülötteket, hanem kiszorították/kiirtották őket."

Kb. ezt akartam írni én is.
süti beállítások módosítása