Jezsuiták

PÁRBESZÉDBEN

Címkék

Soros György mint szimbólum: a politika pszichoanalízisének margójára

2019.02.08. 22:44 kajtordomi

soros.jpg

Amikor körbenézünk magunk körül, milyen kultúrában, milyen politikai rendszerekben, ideológiák közepette élünk, olykor magunk is rácsodálkozunk azokra a jelenségekre, eseményekre, cselekedetekre, melyeket nem értünk, sőt akár ellentétben is állnak a gondolkodásunkkal, életfelfogásunkkal, mégis formálnak és változtatnak minket, a pszichénket. Megfoghatatlan és leírhatatlan jelenségek, melyek befolyásolnak és meghatároznak.  Tudattalan találkozás a „valamivel”, a nagy Másikkal. Sigmund Freud, Jacques Lacan pszichoanalitikusok – vagy például Slavoj Zizek – több ízben foglalkoztak ezzel a különleges jelenséggel: miként találkozik az egyén és a kultúra, az egyén és különböző politikai rendszerek. Mindhárom személy munkásságában vannak vitatott pontok, mégis úgy gondolom, kellő óvatossággal és szabadsággal el szabad tűnődnünk azon, amit mondanak. A következőkben ehhez szeretnék néhány gondolatébresztő szempontot írni a valóságunkból hozott egyszerű példákkal.

Emberi identitásunk – vágy

Nehéz megragadni pontosan, mit jelent az emberi identitás. Több újkori elképzelés és elmélet született ezzel kapcsoltban (patchwork-identitás, hibrid-én, stb.), melyek segítségével jól kirajzolódik, hogy emberi identitásunk nem statikus állapot, hanem dinamikus folyamat, amire mind az egyén, mind az egyén környezete, és e kettőnek a találkozása is hatással van. A gondolatait a freudi tudattalan elméletére alapozó Jacques Lacan francia pszichoanalitikus szerint emberi identitásunk nem más, mint egy megszüntethetetlen hiány. Az emberi tudattalan következtében identitásunk legmélyebb síkján hiányt szenvedünk el, belső idegenséget, melyet mi magunk nem tudunk feloldani. Ebből fakadóan a hiány megszüntetését kívülről reméljük, például különböző szimbolikus formáktól. Ezen a folyamaton keresztül pedig magunkat önmagunkon kívülre helyezzük. Egy külső „valamibe”, ami már nem mi vagyunk. Ezt a megszüntethetetlen hiányból kiinduló soha be nem teljesedő reményt nevezi Lacan vágynak.

Mit is jelenthet ez a valóságban? Lacan elmélete a vágy spinozai értelmezésére támaszkodik, mely szerint a „vágy az ember lényege”. A vágy (mint lényeg) a megszüntethetetlen és konstitutív hiány az emberben. A freudi elméletet Lacan tovább vizsgálta, és arra jutott, hogy ez a vágy valójában nem is az egyén vágya, hanem a Másiké. Vágy, amely tudattalan vágyként jelenik meg a Másikhoz mint olyanhoz fűződő viszonyban. Már a csecsemő anya iránti vágya (első vágy) sem önmagában az anyát vágyja. Nemcsak arra vágyik a csecsemő, hogy etessék, gondozzák, hanem tudattalanul az anya vágyát kezdi vágyakozni, abban a reményben, hogy ha ő lesz az anyja vágyának tárgya, akkor több figyelmet, odafordulást, elismerést kap majd. Ez az a vágyat vágyakozó vágyakozás, amit sohasem lehet kielégíteni, amin keresztül identitásunk magunkon kívülre helyeződik, és megszüntethetetlen hiányként körvonalazódik bennünk.

 Ekkor jön az apa kulcsfontosságú szerepe. Ő az akadálya annak, hogy a gyermek vágya (annak a vágya, hogy a gyermek anyja vágyának tárgya legyen) kielégülhessen. Ez a Ödipusz-komplexus, mely – ahogy  Lacan mondja – „az alapja és a talapzata a kultúrához való viszonyunknak.” Az apa által találkozik a gyermek a tiltás formáival. Ennek a tapasztalatnak a „szimbolikus apja” vezeti be a gyermeket a társadalmi normák közé, hogy majd annak keretei között meghatározott módon kielégülésre juttassa vágyait. Ezzel a gyermek belép a jelképek világába, a szimbolikus rendbe, melytől a beteljesületlen, s már szimbolizált vágy (az anya vágyának tárgya) kielégülését várja. Vágyának tárgya a továbbiakban a tudattalan Másik vágya lesz.

Mit rejtenek magukban ezek a jelképek? A szimbólumok, szimbolikus formák instabilitást hordoznak önmagukban. Ha veszünk egy húszezer forintos bankjegyet, önmagában annak a kis papírdarabnak nincs értéke. Azáltal válik értékessé, hogy az egyének hisznek és bíznak abban, hogy az értékes. Nem tudjuk előre megmondani, hogyan fognak viselkedni a szimbólumok, milyen hatással lesznek ránk, mit várnak majd el tőlünk a későbbiekben. De pont ebben a megfoghatatlanságban, instabilitásban van a jelképek lényege. Amennyiben egy szimbólumot megfejtünk, elveszíti az erejét. Egy jelképnek a nagy és megfoghatatlan Másiknak kell maradnia, hogy amely mint olyan strukturálja és meghatározza az identitásunkat. Ha megfejtenénk, „fényt derítenénk” a szimbólumokra, melyek a megszüntethetetlen hiányra hivatottak választ adni, elveszítenénk identitásunk lehetőségeinek feltételeit.

Kultúrák és politikai rendszerek

Ezzel a gondolattal talán már könnyebben megérthető számunkra, hogyan működhetnek különböző kultúrák, politikai rendszerek. Mint ahogy a tudattalan nagy Másik az identitás (psziché) lehetőségének a feltétele, úgy válnak a képzeletek (fantáziák) különböző politikai rendszerek lehetőségeinek feltételévé. Ezen rendszerek irányadó normatíváinak fenntartásához szükség van egyfajta idealizálásra és elfojtásra. Egy rendszer önmagában nem képes legitimálni és fenntartani a normatív igényeit. Szükség van különböző alakokra, szereplőkre, akik a psziché (megszüntethetetlen hiányából fakadó) vágyának tárgyaivá válnak, mely által a psziché rendszert éltető szimbólumokat határoz meg, miközben elfojt olyan jellegű dolgokat, melyek a rendszer vagy kultúra mocskosabb oldalát mutatnák. Ebben a folyamatban alakul ki aztán az egyén új identitása, aki az új identitásnak köszönhetően többé már nem kérdőjelezi meg a rendszernormatívákat.

Ez a jelenség morális szempontból talán közömbösnek tekinthető. Se nem jó, se nem rossz. Viszont magában rejti a mindenkori veszélyt, hogy mi történik, amikor a vágy tárgyát megtestesítő személyek helytelen irányba vezetik a rendszert, kultúrát, s annak következményeként torzul az egyének identitása. Vagy annak a veszélye áll elő, hogy egy rendszer visszaél a szimbólumokkal, mely nagy valószínűséggel újra az egyének tudattalan identifikációjára van negatív hatással.

Mindamellett, hogy praktikus lehet óvatosan bánnunk a fent leírtakkal, úgy gondolom, igenis van valóságalapja annak, amit Freud, Lacan és még több pszichoanalitikus egymásra építve vizsgáltak, megfogalmaztak. Ennél a pontnál szeretnék néhány példát megemlíteni, melyek számomra egészen kézzelfoghatóak, szembetűnőek. Ha rátekintünk Európa kulturális és politikai térképére, vagy a múltunkra, talán jobban megérthetjük a körülöttünk zajló folyamatokat. Minden országban találhatók olyan szereplők, akik a hétköznapi ember tudattalan, identitást meghatározó vágyának tárgyává váltak. Azért, hogy a hétköznapi ember elismerést kapjon a rendszeren keresztül, hogy rendszerbe illőnek számítson, elkezdi vágyni a Másik vágyát. Megszüntethetetlen hiányának következményeként elkezdi vágyni a vezető egyéniségek vágyát, amelyet tudati szinten a saját vágyának érzékel és tapasztal. Kérdés, ez a vágyott vágy vajon jó felé visz-e.

Kollektív magyar szimbólum?

A szimbólumok területén is találhatunk különböző technikákat arra, hogy melyik rendszer hogyan bánik a szimbólumokkal, és itt szeretnék jelenségleírásként egy konkrét példát megemlíteni. Úgy gondolom, számunkra, magyarok számára az elmúlt évek politikájának következtében Soros György személye tipikus esetévé vált a kollektív társadalmi szimbolizációnak, nagy valószínűséggel nem véletlenül. De ki valójában Soros? Igazából nem tudjuk pontosan. Mit csinál valójában? Ezt sem tudjuk olyan biztosan. Hogy ő-e a migráció, a menekültválság oka? Nem tudjuk, elhisszük. Létezik-e valójában Soros-terv? Nem tudjuk, hiszünk benne. Egyszerűen hiszünk valamiben, és ezen a hiten keresztül szimbolizáljuk a személyét: ő az oka lassan minden rossznak, minden kellemetlen politikai jelenségnek, amelyek körülvesznek minket.

És mi a lényege egy szimbólumnak, hogy meghatározó, strukturáló ereje legyen az egyén vagy esetleg az egész társadalom életében? Hogy megfoghatatlan és megfejthetetlen maradjon számunkra. Amint megmagyarázhatóvá, személyesen tapasztalhatóvá válna, a szimbólum elveszítené hatását, és a továbbiakban nem volna hatással az identitásunkra. Ennek elkerülésére nagyon jó eszköz messzire „elhelyezni” a szimbólumot. Minél megfejthetetlenebb, megtapasztalhatatlanabb, személytelenebb marad a szimbólum, annál kisebb az esély az „elszimbolizására”. Ez a jelenség Soros György esetében is jól felfedezhető.

Sokszor tapasztalom magamban a félelmet, hogy talán lassan-lassan nem marad más, csak a Soros-szimbólum, ami fenntartja a jelenlegi politikai rendszert. Egy olyan jelkép, amely egyre több negatív jelentést hordoz magával a saját szimbolizációnkon keresztül. Ezek a negatív jelentések pedig tudattalanul formálják identitásunkat, gondolatvilágunkat, miközben pszichénk elfojthatja a rendszerbe nem illő, de létező „sötétebb” jelenségeket. Hogy mi a valóság? Nem tudom, mégis talán annyiban a segítségünkre lehet Freud, Lacan és a többiek, hogy merjünk nyitottabb szemmel járni, merjük észrevenni, hova vezetnek minket a szimbólumaink, milyen irányba alakul az identitásunk, és ha érzékeljük, hogy nem a jó úton haladunk, akkor legyen bátorságunk tudatosítani (lehetőség szerinti megfejtés) a szimbólumok hatásának és magának a szimbólumnak a létezését – ezzel aztán elveszítik az erejüket felettünk…

62 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://jezsuita.blog.hu/api/trackback/id/tr3214616100

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

2019.02.09. 09:38:51

Ez edig egy komoly blognak tűnt. Na de Lacan, Zizek? Ez ugye vicc?

Gabriella Sári 2019.02.10. 09:23:40

Köszönöm a cikket, jó!

Déli pályaudvar 2019.02.10. 15:35:46

Hát, hogy is mondjam. Furcsa cikk.

Az alaptétel: Soros Györgyről és a tevékenységéről nem lehet tudni semmit, vagy ha igen, akkor azt csak a Fidesz propagandájából. A Soros Györgyről és a tevékenységéről alkotott vélemény a hit birodalmába tartozik. Egy üres vászon, amire mindenki azt vetít ki, amit akar, és a csúnya Fidesz-kormány ezt jól ki is használja.

Furcsa.

A szerző jelen cikkében éppen azt teszi, amivel másokat vádol. Már eleve megvan, hogy az írását mire akarja kifuttatni, az igazság, a tények megismerésével nem bíbelődik.

Jakab.gipsz 2019.02.10. 18:36:50

Atya úr Isten !

Ennek a jezsuita bloggernek elment az esze, most már csak azt kellene tudnunk, vajon az összes Jezsuita benyalta a pszichoanalízist ? És lehiszi azt, hogy az pszichoanalízis társadalmi tudatformálás és az identitás, létrehozásának az egyedüli üdvözítő eszköze.

Tisztelendő atyáim, alkalmazott teológiából elégtelen!,

Irány a könyvtár!

Már csak azért is mert a teológia tudománya, nem újságírás, hanem pontosan ugyanolyan szigorú diszciplína mint a matematika.

A javaslatom a következő vakarjátok elő a néhai Neumer Katalin, által lefordított és utószóval ellátott könyvét L. Wittgenstein "A bizonyosságról" Európa Könyvkiadó 1989. és abból készüljetek fel mielőtt ismét megszólaltok.

Jakab.gipsz 2019.02.10. 18:39:44

@Jakab.gipsz: Bocs utóirat: Soros azért sátánfajzat, mert elhiteti azt, hogy Ő maga és a tervei nem léteznek.

jabbok 2019.02.11. 09:53:36

"ki valójában Soros? Igazából nem tudjuk pontosan. Mit csinál valójában? Ezt sem tudjuk olyan biztosan. Hogy ő-e a migráció, a menekültválság oka? Nem tudjuk, elhisszük. Létezik-e valójában Soros-terv? Nem tudjuk, hiszünk benne. Egyszerűen hiszünk valamiben..."

Kedves Domonkos, biztos sok emberre igaz ez - nem derül ki, hogy rád magadra is igaz-e, vagy csak provokálni akarsz.

Mindenesetre ha az ember egy heves (ráadásul politikailag is motivált) vitában VÉLEMÉNYFORMÁLÓKÉNT megnyilatkozik, előtte érdemes ALAPOSAN és sokoldalúan tájékozódni.

Ha Sorosról és a jelenségről akarsz írni, akkor talán érdemes elolvasni néhány ELSŐ KÉZBŐL, autentikus forrásból származó dokumentumot. Magunkfajta ember különösen nem teheti meg, hogy sorosokról és orbánokról HIT alapon foglaljon állást - a hitünket mi ezeknél kicsit komolyabb szereplőknek tartogatjuk. Nem?

Kezdetnek mindjárt ajánlom például a következőt:
OPEN SOCIETY FOUNDATIONS – INTERNATIONAL MIGRATION INITIATIVE
Migration Governance and Enforcement Portfolio Review
Prepared by Anna Crowley and Kate Rosin
May 12, 2016

Ma is gyorsan megtalálható, és nem is régi, "azóta már meghaladott" iromány - bár az OSF honlapján már nincs fent, én még onnan töltöttem le pdf-ben, 2016 nyarán, eredeti, "migrációellenesek" által biztosan nem módosított verzióban. (A ma is elérhető verziókat nem ellenőriztem, hogy történt-e bennük átírás.)
____________________

Azt írod: "nagyon jó eszköz messzire „elhelyezni” a szimbólumot. Minél megfejthetetlenebb, megtapasztalhatatlanabb, személytelenebb marad a szimbólum, annál kisebb az esély az „elszimbolizására”. Ez a jelenség Soros György esetében is jól felfedezhető."

??? Ez most komoly? Vagy csak provokatív viccnek szántad? Akinek Soros és a migrációhoz fűződő kapcsolata, érdekrendszere "megfejthetetlen" - annak csak a google használatában kéne kicsit gyakorolnia az aktuálpolitikai reakciókon túli keresést.

FILTOL · http://hulyekkimeljenek.blog.hu/ 2019.02.11. 11:48:09

spinoza meg freud...mint hivatkozasi alap
ala jezsuita...
hat nem azert de ugy látom felhigult a csapat kisse...

uszo 2019.02.11. 12:08:36

Kedves Domonkos örömmel tölt el ez a bátor írás, jó látni, hogy nem az egész katolikus papság kántál a "nemzetikeresztény" kottából, hanem vannak akik mernek katolikus és szabad ember módjára ggondolkodni. Annak okán hogy felmutattad ezt a perspektívát sokan fognak nem szeretni téged, de másokat viszont erősíteni fog, mint ahogy például Beer Miklós kiállítása is.

jabbok 2019.02.11. 15:05:50

@uszo: a TÁRGYILAGOSSÁGOT nem lehetne legalább minimálisan megcélozni?

jabbok 2019.02.11. 15:09:18

@Felicitasz: Ezzel a cikkel nem az a baj, hogy kitől mit fog kapni, vagy ki fogja lájkolni. Hanem hogy a tájékozottság, vagy legalább a tárgyilagosságra törekvés minimuma sincs meg benne. Tudom, kemény és ítélkező vagyok - de kezdek ebbe az érzelmi érvelésbe belefáradni. Sajnos "mérnök" vagyok.

Felicitasz · http://felicitasz.blog.hu 2019.02.11. 15:23:32

@jabbok: Nagyon érdekesnek találom a felvetésedet, mert én teljesen mást olvastam ki a posztból, teljesen más szemszögből értelmeztem a kollektív nézőpontot is. A "nem tudjuk biztosan"-t kapásból. Mert ez az igazság - szerinted ki olvasta például a linkeden hivatkozott irodalmat azok közül, akik az első bekezdés mechanizmusai alapján tetszőleges más szimbólum mellett vagy ellen szóló nézeteket is ugyanígy bekajálnak?

Konkrét tételekről ezen a ponton még szó sincs.

"Ferenc pápa" egy ugyanilyen szimbólum, és "Brüsszel" is; a közönség és az érvek változnak, a recept ugyanaz. Kérdés, hogy ameddig ilyen leegyszerűsített sémák mentén öljük egymást, addig ki nevet a végén.

jabbok 2019.02.11. 16:01:04

@Felicitasz: Nekem az fáj, hogy amit a TÉNYEK szintjén tök egyszerű tisztázni - azt egy FELELŐS véleményformáló miért a "szimbólumok" és az érzelmek terén kezdi tárgyalni...

Olyan ez, mint amikor a gyerekeim összevesznek, és a helyzet kezd elmérgesedni.

A veszekedéseknek sokszor nem a konkrét, látszólagos "TÁRGY" az oka. Hanem hogy mondjuk túlságosan sokat vagy túl szorosan össze vagyunk zárva (mondjuk a rossz idő miatt nem tudunk kimenni, kiadni a fölös energiákat ;o), vagy nem aludtak eleget, nem volt időben ebéd, vagy számtalan más ÉRZELMI, HANGULATI ok.

Ilyenkor nem érdemes sokat okoskodni, keresni vagy osztani a nagy igazságokat. ILYENKOR (!) tényleg a "szimbólumok" meg az egyéb SZUBJEKTÍV elemek, meg az érzelmek terelésére van szükség.

De bizony sokszor van olyan is, hogy valami nagyon is valós, TÁRGYILAGOSAN TISZTÁZHATÓ dolog miatt ugranak össze. Pl. valamelyik valóban igazságtalanul, vagy szeretetlenül, vagy BUTA szeretettel, félreértett "szolidaritással" jár el. Megeszi a másik csokiját; elhallgatja, és a többieket is hallgatásra akarja bírni róla, hogy őt vagy a testvérét orvoshoz kéne vinnünk, mert mondjuk vért hányt az iskolában...

Hát ilyenkor nem szimbólumokra meg a nagy testvéri szeretet emlegetésére van szükség, hanem ELŐSZÖR az IGAZSÁG kiderítésére.

MAJD AZUTÁN még lehet, és általában tényleg kell is prédikálni a helyes testvéri szeretetről meg a szolidaritásról.

De csak AZ UTÁN, hogy TÁRGYILAGOSAN kiderült, van-e baj, és ha van, az micsoda, és mit kell tennünk, hogy orvosoljuk - HA LEHET.

jabbok 2019.02.11. 16:36:55

@BTW: Ez is informatív - de erre még mondhatja valaki, hogy lehet manipulált.

Szerencsésebbnek tartom, ha mindenkit a SAJÁT, EREDETI anyagából véleményezünk. Ezért javasoltam ezt az anyagot:

OPEN SOCIETY FOUNDATIONS – INTERNATIONAL MIGRATION INITIATIVE
Migration Governance and Enforcement Portfolio Review
Prepared by Anna Crowley and Kate Rosin
May 12, 2016

Ma már ezt is óvatosan kell kezelni - állítólag sok helyen átdolgozták. Nekem még az eredeti pdf van meg, a saját honlapjukról letöltve.

BTW 2019.02.11. 17:09:58

@jabbok: Nézd meg Barátom a cikk szerzőjét!

jabbok 2019.02.11. 17:29:26

@BTW: Bár nem emlékszem, honnan a barátságunk - de kösz a bizalmas megszólítást. ;)

Láttam a szerzőt - de ennek ellenére a jelenlegi helyzetben simán letagadható, hogy egy nem-saját honlapon megjelent cikk teljesen és torzítatlanul azt tartalmazza, amit a "szerző" írt és gondol.

Bii­visz 2019.02.11. 19:35:33

"... Létezik-e valójában Soros-terv? Nem tudjuk, hiszünk benne ..."

Íme:
www.marketwatch.com/story/george-soros-heres-my-plan-to-solve-the-asylum-chaos-2015-09-29

Nehéz elhinni, hogy egy egyházi ember (ha az) ennyire tájékozatlan legyen mikor írásra adja a fejét.
Vagy annyira igénytelen, hogy az írása alapvető állításainak tényszerűségét meg sem próbálja ellenőrizni.
(Nem kell túl sokáig keresgélni a neten, hogy a fenti linkre rátaláljunk.)

llyenkor van az, hogy nem tudok másra gondolni: megbízásból cselekszik.

Sajnálom, nincs rá jobb kifejezés: Soros-csicska.

szemet 2019.02.11. 19:42:49

@jabbok: @BWT: Kövezzetek meg, de én nem hiszem hogy a magyar kampány a bevándorlásról szól (vagyis hát a felszínen persze arról). De nem az a kormány problémája hogy Soros kit akar behozni, hanem hogy mit csinál a már bent lévő civilekkel:

Szerintem a kormányunk bögyében álalában a Popper féle nyílt társadalom elvei vannak: elszámoltatható kormány, nyílt átlátható kormányzás - ez ugye demokráciában minden adófizető polgár érdeke lenne: egyszerűen tudni mi lesz az adóforintokkal.

Ehelyett manapság az egy klikkre elérhető adatok helyett amit XXI. sz.-ban elvárhatnánk, átláthatóságért küzdő szervezetek éveken át folyó perekkel próbálnak adatot igényelni, ügyről ügyre, egyesével. És persze bármi kiderül(ne), elszámoltathatóság akkor sincs (thx Polt Péter).

Szerintem egyszerűen az ilyesfajta célokért küzdő, és már eleve országon belül élő civilek ellehetetlenítése a fő cél. (pl. a CEU hány bevándorlót csempészett át a határon?)

Higgyétek el ha elkezdetek közbeszerzéseket kapirgálni - a mai Magyarországon - a ti anyátokról is hamar ki fog ám derülni, hogy malomtulajdonos kulákok szeretői voltak! ;)

Déli pályaudvar 2019.02.11. 19:55:58

@Bii­visz:
Ezt írod:
„llyenkor van az, hogy nem tudok másra gondolni: megbízásból cselekszik.
Sajnálom, nincs rá jobb kifejezés: Soros-csicska.”

Ez szerintem legalább akkora butaság, mint amit a szerző mond. Vagdalkozás. A másik az entellektüelkedő semmitmondás. A közös pont az, hogy érveik nincsenek.

jabbok 2019.02.11. 20:40:44

@szemet: a gondolatolvasást meghagyom a váteszeknek...

Aki ismer, az tudja, hogy nem tartozom az Orbán-rendszer kedvezményezettjei közé - kivéve azokban, amikben a társadalom meglehetősen nagy része kedvezményezett.

Ezzel együtt azt maximálisan megalapozottnak látom, mégpedig nem gondolatolvasás vagy hit alapon, hanem egyszerű matematikai alapon, és történelmi alapon, és természettudományi (pl. populációdinamikai) alapon, hogy a népvándorlás és a demográfiai vákuum a "mindent visz" kérdés ma Európában. Ahogy ezt gyengébb pillanataiban még a legellenzékibb elemzők is elismerik: index.hu/gazdasag/2019/02/11/jol_latja_orban_valoban_a_demografia_a_vilag_elso_szamu_gazdasagi_problemaja/

A sorosozást ettől még tragikusnak látom - de pont nem azért, mert túloz. Hanem azért, mert Soros szerepe ebben a játszmában sokkal kisebb, mint azt a magyar politika alapján a közhiedelem elhiszi.

Az átlagember vagy hozzád (vagy Kajtordomihoz) hasonlóan kreált ellenségnek tartja Sorost - pedig az világos, mégpedig Soros és az Open Society SAJÁT dokumentumaiból, hogy hatalmas gazdasági és kapcsolati tőkét mozgatnak meg a migráció Európába irányítás érdekében.

EBBEN egyáltalán nem túloz a magyar kormányzati propaganda.

A gond inkább az, hogy a laikus azt hiszi, hogy ha Soros vagy az ő alapítványa kipurcanna, akkor a fenyegetettség (és mellesleg a kormány ellenségképe) is megszűnne.

Pedig a valóságban Soros messze nem a legnagyobb hal ebben a játékban.

Európa elárasztása és az Európa körüli világ destabilizálása messze nem elsősorban az ő ÉRDEKÜK.

Csak hogy egyetlen példát említsek, szintén nem kormány-közeli forrásból:

www.reuters.com/article/us-eurozone-bonds-tltros-analysis/time-to-tltro-markets-home-in-on-details-of-ecbs-potential-new-booster-idUSKCN1Q00FR

Azt legfeljebb nagyon naív módon HINNI (!) lehet, hogy bármelyik komoly tőkés befektető csoport, ha komoly pénzeket tesz fel egy gazdasági vagy/és politikai folyamatra, akkor a befektetése megtérülésének az érdekében nem mozgat meg minden lehetséges lobbierőt és tőkét. Nem tesz meg mindent, hogy az a gazdasági-politikai folyamat, amire fogadott, az be is következzen...

Bii­visz 2019.02.11. 20:43:36

@Déli pályaudvar:
Majdnem teljesen igaz.
Egy érvem azért volt: az beidézett link, szembeállítva a "nem tudjuk, létezik-e Soros-terv" állítással. - És ez bőven elég, mert ennyi a lényeg.

A többi csak vélemény, érzések.
Viszont nem is akartak másnak látszani.

A "nehéz elhinni", meg "nem tudok másra gondolni" kezdetű gondolatok nyilván nem arra szolgálnak, hogy bármit is bizonyítsanak.

Bii­visz 2019.02.11. 20:45:56

Pontosan, mint az "Ez szerintem legalább akkora butaság ..." vélemény.

:-)

jabbok 2019.02.11. 20:46:51

@szemet: szóval szerintem eleve fordítva ül a lovon, aki először a MOTIVÁCIÓT _ FELTÉTELEZI -

és AZTÁN, ebből a gondolatolvasási folyamatból, a FELTÉTELEZETT motivációkból értelmez minden mást.

jabbok 2019.02.11. 20:51:35

@jabbok: ja, bocsánat: a Bridgewater Associates a maga 125 milliárd dolláros tőkéjével több mint háromszor akkora, mint Soros teljes holdudvara.

Hermes the God in Yellow 2019.02.11. 20:51:58

a jezsuiták bizonyára kevesellték az olvasói részvételt a blogon.

szemet 2019.02.11. 21:03:29

@jabbok: A globális probléma fennáll, de partikulárisan Magyarország a kormány retorikájával ellentétben pont a másik oldalon van (nem be- hanem kivándorlóország)

Ha a kormány bevándorláspárti lenne valójában vért kéne izzadnia a célért: ugyanis a saját népességünk kivándorlását se tudjuk megakadályozni.

Egyáltalán nem arról van szó, hogy kemény harcok árán tartjuk kint a bevándorlókat: valójában megtartani őket lenne lehetetlenséggel határosan kemény harc. Azok akik már eleve hátrhagyták hazájukat, családjuk nagy részét, anyanyelvüket stb. azok zömét ugyan mi tartaná vissza hogy Unión belül pár száz kmet még mozogjanak - ha több százezer magyart még a fentiek se tartanak vissza?

jabbok 2019.02.11. 21:08:09

@szemet: látod, ezzel sem ELVBEN vitatkoznék, hanem nézzük a hivatalos, EU-Stat számokat:

Románia és Litvánia lakosai a leginkább mobilak: a munkaképes korú románok majdnem egyötöde, 19,7 százaléka,

a litvánoknak pedig a 15 százaléka tartózkodott tartósan más uniós tagállamban 2017-ben.

A két országot Horvátország (14,0 százalék),

Portugália (13,9 százalék),

Lettország (12,9 százalék) és Bulgária (12,5 százalék) követte,

Magyarország pedig 5,2 százalékkal a 13. helyen állt tavaly.

A "célországnak" tartott Angliából a munkaképes saját állampolgárainak közel 11 %-a dolgozik külföldön - vagyis arányában több mint 2-szer annyi, mint tőlünk.

jabbok 2019.02.11. 21:10:47

@szemet: @jabbok: valóban érdekes dolog a propaganda - csak az az érdekesebb, hogy ki mit tart annak... Lám, egy "teljes médiauralom" mellett, a "totális diktatúrában" melyik propaganda is a hangosabb és hatásosabb?

szemet 2019.02.11. 21:16:27

@jabbok: "aki először a MOTIVÁCIÓT _ FELTÉTELEZI"

Ez egy heurisztika nem az egyetlen, nem kizárólgos, de gondolkodó emberek bizony ismerik és használják:
hu.wikipedia.org/wiki/Cui_bono

Te úgy látod, hogy a kormány sebészkéssel csak a konkrétan bevándorláshoz köthető ügyekben vegzálja a Soros által támogatott szervezeteket - míg korrupcióellenesség meg szabadságjogok védelmének hasznosságának tekintetében elismeri őket?

szemet 2019.02.11. 21:25:24

@jabbok: Az, hogy a magyarok relatíve (szomszédokhoz képest) szeretnek maradni következik hogy a bevándorlók is úgy megszeretnék itt, hogy nem akarnának tovább menni?

Abból hogy a brittek nagyobb kivándorlás mellett célország tudnak lenni következik, hogy nekünk akkor fele kivándorlással ez kétszer olyan jól menne?

Mindkettő hamis logika. Ráadásul attól hogy a szomszédoknak még rosszabb, 500000 ember kivándorlása akkor is kivándorlóországgá tesz, pláne hogy NEM vagyunk emellett célország ami ellensúlyozna!

jabbok 2019.02.11. 21:40:45

@szemet: ha elolvasod a hivatkozott Open Society dokumentumot, akkor ott SAJÁT KÉZBŐL láthatod, hogy a Soros-féle szervezetek esetében mennyire választható el a "fedőszervezet" tevékenysége és a valódi cél. Pont mint a kórházak alagsorába telepített rakétakészítő műhelyek esetében...

szemet 2019.02.11. 22:50:56

@jabbok: Ennyi erővel az egész magyar kormányzás is fedőtevékenység, Mészáros Lőrinc hirtelen vagyonosodása felett ;) (de cserébe itt néhány kórház lassan magától dől össze - szóval legalább nem kellenének drónok lerombolni bármit raknának az alagsorukba)

uszo 2019.02.11. 23:20:18

@jabbok: SZÖVEGÉRTÉST nem lehetne legalább minimálisan!
Az írás nem a kitud többet Soros Györgyről témában született, hanem arról a jelenségről szól, hogy a politika bizonyos okokból a gonoszság szimbólumává tesz egy személyt amit az erre fogékony tömeg hittel elfogad.

manlakos 2019.02.12. 08:24:36

@uszo: Szerintem, erről IS szól. (Igaz, az én értelmezésemben is, csak példaként…)
Igazából, a hitről, tehát a mi hitünkről (is) szól!
Mióta elolvastam a cikket, azóta azzal próbálom elaltatni az éberségemet, hogy biztos csak a SZÖVEGÉRTÉS-emmel, van gond…!

Kitalátor (másként) gondolkodó · http://kitalator.blog.hu 2019.02.12. 08:25:32

@Jakab.gipsz: "Soros azért sátánfajzat, mert elhiteti azt, hogy Ő maga és a tervei nem léteznek. "
Telitalálat!
Az antinomikus gondolkodás legnagyobb mestere, Pavel Florenszkij sem írhatta volna szebben. Gratulálok!

jabbok 2019.02.12. 08:37:30

@uszo: ha már szövegértés és tárgyilagosság: ahogy te is állítod, a szöveg arra hozza fel példának Sorost, hogy "a politika bizonyos okokból a gonoszság szimbólumává tesz egy személyt amit az erre fogékony tömeg hittel elfogad."

Én pedig azt állítom, hogy ez FÉLIG igaz. Mondjuk úgy, mint amikor Hunyadi János idején - Magyarország és Közép-Európa számára - II. Mehmet volt a gonoszság szimbóluma.

Valóban a "népnek" vagy éppen a "választópolgárok többségének" mindenütt kell egy ellenség-szimbólum. Kinek Soros György, kinek Orbán Viktor.

Soros annyiban egyáltalán nem KREÁLT SZIMBÓLUM, hogy valóban jó és jelentős szereplője az Európa gazdasági és politikai lerombolásán dolgozó, ebben komoly spekulatív tőkét és még komolyabb kapcsolati rendszert működtető tényezők között. Ahogy az sem KREÁLT vád, hogy egy végtelenül beteg, perverz, torz személyiség, aki például zsidó létére - saját elmondása szerint - az Auschwitzba deportálandó zsidók vagyonának konfiskálásában aktív szerepet vállalt (kényszerből - de saját elmondása szerint VÁLLALTA); és később is bármikor teljesen lelkiismeretfurdalás nélkül tette tönkre emberek, családok százezreit, ha az ÜZLETI ÉRDEKE vagy a benne élő "tőzsdei játékos" azt kívánta. (www.youtube.com/watch?v=dAAt-BoYPEU - különösen 6:30-tól)

Az tehát egyáltalán nem igaz, hogy "a POLITIKA TESZI" - valamilyen más okból - a gonoszság szimbólumává". A SAJÁT idézett írásai és riportjai alapján sokkal rosszabb annál, mint amilyennek a magyar politika leegyszerűsíti.

Az viszont igaz, hogy a politika őt tűzte zászlóra - mert erre, főleg itthon, különösen is alkalmas. Ismert, arcot tud adni mindannak, amire a kormány fel próbálja hívni a figyelmet.

A kérdés elsősorban az, és ebben a témában itt van az igazi vita köztem és közted vagy @szemet: között, hogy ez a zászló egy VALÓS veszély elleni zászló, amin a szimbólum VALÓS hatalmak ellen mozgósít -

VAGY
kizárólag "fedőtevékenység", ahogy @szemet állítja.

Mellesleg nincs új a nap alatt: Hunyadi idején is sokan meg voltak győződve róla, hogy Hunyadi kizárólag a saját maga és a családja hatalmának növelése érdekében riogat a törökkel és Mehmet szultánnal. És nyilván volt is benne igazság, hogy Hunyadi sem kizárólag akkora holdudvart és saját hatalmat épített, amennyi pontosan a török elleni harcaihoz kellett.

Kitalátor (másként) gondolkodó · http://kitalator.blog.hu 2019.02.12. 09:21:52

@uszo: Csöndesen szeretném megjegyezni, hogy alap nélkül nehezen állítható fel és tartható "életben" egy ilyen "mumus". És nemcsak a freudista gondolkodásba beragadt tudatunk alatti ős-isten és ős-ördög bennünk zajló párharca miatt. Soros előtt és mellett Nérót, Caligulát, Sztalint, Hitlert, Goebbelst, Trockijt, Berijját, Kun Bélát, Gerőt, Rákosit, Pol-Potot, vagy akár a magzatfaló Moloch reinkarnációjaként "tündöklő" Clintonnét sem véletlenül démonizálják: nem kerül túl nagy fáradtságába senkinek.
Persze ez is kétélű: egyrészt Istené az ítélet, és nem az én szolgáim, de ugyanakkor a keresztségi fogadalom szerves és (talán még mindig) elhagyhatatlan része, legalábbis nálunk a Gonosznak való ellentmondás, a Gonosszal való szembeszegülés.

Kitalátor (másként) gondolkodó · http://kitalator.blog.hu 2019.02.12. 09:27:44

@jabbok: A tények, a valóság egy bizonyos embertípus számára csupán mint zavaró, kellemetlenséget okozó jelenség létezik, döntésüket érdemben nem befolyásolják. Ezért nem restek nemcsak az emberi és az isteni, hanem a természeti törvényeket is relativizálni.

szemet 2019.02.12. 09:38:17

@Kitalátor (másként) gondolkodó: "a természeti törvényeket is relativizálni"

Ez tökéletesen igaz! De az Einstein Newton szembenállás mára lerágott csont: és amúgy Einstein javára dőlt el ;)

Kitalátor (másként) gondolkodó · http://kitalator.blog.hu 2019.02.12. 09:51:16

@szemet: Jelenleg Ohm törvényét akarják megingatni: ellenállást hirdetnek, feszültséget próbálnak gerjeszteni, de se teljesítményt, se kapacitást nem tudnak felmutatni (áram-)erő(-sség) hiányában. Ha némi kóbor áram megjelenik, arról is rendre kiderül, hogy a rendszeren (országon) kívülről érkező induktív hatás...

szemet 2019.02.12. 10:15:52

@Kitalátor (másként) gondolkodó: "némi kóbor áram...(országon) kívülről érkező induktív hatás"

Van erősebb ilyen is:
www.crcb.eu/wp-content/uploads/2018/03/crcb_2017_mrsrpphnm_paper_180319_.pdf
(bulvárösszefoglaló:
index.hu/belfold/2018/valasztas/2018/03/22/kiderult_amit_eddig_is_sejtettunk_orosz_propaganda_fut_a_kormanysajtoban/ )

Nincs is sok új most már hidfő.ru-n - mert hát ugye elég amatőr taktikai hiba volt az egész. Persze nem hiszem, hogy ezzel megszűnt az orosz befolyás - csak azóta nem ilyen nyíltak a kommunikációs csatornák nem lehet ilyen szépségesen kimutatni és bizonyítani.

Kitalátor (másként) gondolkodó · http://kitalator.blog.hu 2019.02.12. 10:49:17

@szemet: Ilyenkor eszembe jutnak az amerikai választások, ahol Clintonné stábja feljelentést tett a közösségi oldalak manipulálása ( és a választási rendszer elleni támadási kísérlet) miatt, és kiderült, hogy igaz a vád, de az is, hogy ők voltak...

uszo 2019.02.12. 12:19:44

@manlakos: Igen akár szólhat, szólhatna erről is, de nem véletlenül mondja kajtordomi, hogy "nem tudjuk pontosan". Mivel a soros jelenség nem csupán a bevándorlás és a pénzügyi spekuláció hanem elvek és szolidaritás is. Különösen egy katolikustól pedig elvárható az ésszerű hit a differenciált gondolkodás a meghökkenés ha bizonyos kormányt érő kritikai észrevételekre válaszként csak azt hallja hogy Soros. Mivel ez a válasz valójában az ő méltóságának is a semmibe vétele.

uszo 2019.02.12. 12:34:46

@Kitalátor (másként) gondolkodó: Azt kívánom neked, hogy ne kényszerítsen téged életed során senki mumus szerepbe, mivel könnyen ott találhatja magát bárki aki szembe megy az akkor éppen meglévő konvenciókkal. Ennek megértéséhez elég egy kis élettapasztalat vagy történelmi tudás. Ebből a mumus szerepbe szorításból fakadhat enyhe kiközösítés, vagy akár máglyán való elégetés lincselés, börtön, stb.
A kiközösítők pedig semmi mást nem csinálnak csak ellenne mondanak a gonosznak. Mint ahogy tette egyik nagy nemzeti keresztény gondolkodónk mikor gazembernek nevezte Ferenc pápát, de igaz megengedően enyhítette amikor feltételezte hogy lehet csak hülye. Mindezt migráns ügyi helytelenkedése miatt.

szemet 2019.02.12. 12:36:42

@uszo: A bűnbakképzés általános politikai propaganda klisé, csak kár hogy a magyar közbeszéd is ide süllyedt. Számomra (de ez ízlés dolga) sok-sok politikai propaganda klisé közül ez az egyik legvisszataszítóbb.

Mondjuk egyedül nem vagyok ezzel szerintem, az Állatfarmnak is ez az egyik fő vonala (Hógolyó esete ugyebár):

"Kora tavasszal váratlanul ijesztő dolgot fedeztek fel. Hógolyó éjszakánként titokban bejár a tanyára. Az állatok annyira nyugtalanok lettek, hogy alig tudtak aludni az istállóikban. Hógolyó a sötétség leple alatt állítólag minden éjjel beosont, és mindenféle gazságot művelt. Ellopta a gabonát, felborogatta a tejescsöbröket, összetörte a tojásokat, letaposta a veteményeságyakat, és lerágta a gyümölcsfák kérgét. Valahányszor valami baj történt, szokássá vált, hogy Hógolyónak tulajdonítsák. Ha betört egy ablak, vagy eldugult egy csatorna, biztosan akadt valaki, aki azt mondta, hogy Hógolyó járt ott éjszaka és ő csinálta, amikor pedig a hombár kulcsa elveszett, az egész gazdaság meg volt győződve róla, hogy Hógolyó dobta be a kútba. Furcsamód még akkor is hittek ebben, amikor az elveszett kulcsot már megtalálták egy liszteszsák alatt. A tehenek egyhangúlag kijelentették, hogy Hógolyó beosont az istállójukba, és álmukban megfejte őket. A patkányokról, amelyek ezen a télen sok bajt okoztak, szintén azt mondogatták, hogy Hógolyóval szövetkeztek."

Kitalátor (másként) gondolkodó · http://kitalator.blog.hu 2019.02.12. 13:04:08

@uszo: A bűnbakká válásért az emberi társadalmakban meg kell küzdeni. (Voltam én is többször "akárki volt, te voltál". Általában rövid lelkiismeret-vizsgálat után rá tudtam jönni magamtól is az okára. Az emberek nem csirkék. A naposcsibéknél teljesen természetes, hogy ha az egyiknek a hátára széles piros filccel húznak hosszában egy piros csíkot, az ártatlan, romlatlan, frissen kikelt cuki sárga pamacs kiscsibék egy órán belül széttépik.

uszo 2019.02.12. 13:04:46

@jabbok: Nekem pl. semmi szükségem ellenség szimbólumra.
A kérdésnél maradva beérném annyival ha bírálja valaki a kormányt kezdve az ENSZ-től az EU-n át a magyar ellenzékig és folytathatnám a sort akkor válaszként ne azt a primitív uszítást kapjam, hogy Soros, hanem tisztességes felnőtt ember számára elfogadható választ. Tudok olvasni elém tár a kormány minden létezőt amivel bizonyítani tudja a Soros terv létét tudok a pénzügyi spekulációiról, olvasom az élettörténetét, sőt olvastam a Nyílt Társadalom c. 2000-ben megjelent könyvét is és látom szolidáris és humanista ténykedését sőt mindezt időrendi sorrendbe is rakom mivel ez is fontos, különösen ha valaki hiszi, hogy az emberi személy képes a fejlődésre.
Ugye Te sem gondolod, hogy a 14 éves potenciális haláltábor lakó Soros azonos a mai Sorossal és az akkoriakat felróhatod neki. Mert ha igen akkor fel kell rónod XVI. Benedeknek a hitlerjugendet. Tehát szerintem felnőtt módra ehhez is. Tehát majd én eldöntöm magam számára, hogy ki Soros és azt már most látom nem az amit a kormány szimbólum kreálmánya jelent.

Továbbá számomra a cél nem szentesíti az eszközt. Engem nem vigasztal, hogy a vélt háttérhatalom elleni küzdelem okán nevükre írják az országot lebontják a demokráciát és léhűtők csinálnak munkaalapú társadalmat.

uszo 2019.02.12. 22:23:35

@Kitalátor (másként) gondolkodó: Azért kíváncsi lennék mit szólnál ha a te károdra vélekedne valaki így mint most Te.
Képzeld el ha azt terjesztené rólad valaki, hogy III/III-as besúgó voltál. Pedig ugye nem. Azonnal rohannál bíróhoz, hogy megvédd a becsületedet. De miért is, hiszen tudod, hogy te nem. Pont azért mert magad sem hiszel az elméletedben mert valójában félsz hogy ha ráhúzzák a piros csíkot a hátadra bizony szétkapnak mint a rongyot.
Na de mi lenne, ha a bíró magáévá tenné az elméletedet és azt mondaná...Nem zörög a haraszt, ha nem fújja a szél. Menj haza és tartsál önvizsgálatot és szégyeld magad.
Tudod mi lenne? Ez lenne az embertelenség a káosz a gazemberek világa.

uszo 2019.02.12. 22:35:40

@szemet: Én ki is próbáltam már magamon. Elég állást foglalni valami, akár a helyi hatalomnak nagyon nem tetsző dolog mellett, vagy neki tetsző ellen. Azonnal indul a karakter gyilkosság és a hívek nagyon lelkesen tudják üvölteni a nem zörög a haraszt című filozófiát....sajnos ez a tempó egyre természetesebbé válik és úgy tűnik egyre természetesebb védeni és vele élni.

Jakab.gipsz 2019.02.12. 22:47:14

@Kitalátor (másként) gondolkodó: A valóság!

A fizikai valóságra gondolok, ettől a meglátástól sokkal megrázóbb.

A sátánfajzat Soros csak a jéghegy csúcsa !

Kitalátor (másként) gondolkodó · http://kitalator.blog.hu 2019.02.13. 06:11:18

@uszo: Ismétlem, nem lehet tartósan fenntartani. Kreálni lehet, de ha nincs valóságalapja, elhal. És igen, gyakran visszaszáll azokra, akik másokat rágalmaznak.
Értem én, hogy valami KEE-kötődődésed és/vagy valamely kirívóan közösségellenes tulajdonságod, tetted miatti (képzelt) kiközösítettséged, miatt fortyog benned a Fidesz-fóbia, de azt nem, hogy ez miért hatalmaz fel arra, hogy uramként látatlanban ítéletet mondj rólam, és fenyegess...

uszo 2019.02.13. 19:58:24

@Kitalátor (másként) gondolkodó: Nem fenyegettelek semmivel, példával próbáltam igazolni kollektivista etikai álláspontod tarthatatlanságát. Nem mondtam ítéletet rólad, csak erről a jelenségről és a következményeiről beszéltem valamint sajnálkoztam miatta.
Egyébiránt a Magyarországon alaptörvény védi a jó hírnévhez való jogot. E szerint ennek a jognak a megsértői büntetőjogi felelősséggel tartoznak. Magyarországon nincs a kollektívára bízva elveid (a valóságalap legitimációja, fenn lehet e tartósan tartani) szerinti alapon a döntés, bár úgy tűnik sokan szeretnék. Működhet ez a szokás primitív törzsi társadalmakban, kommunista rendszerekben, fasiszta náci államokban, de demokratikus jogállamban nem.

Ha már a Fideszt ide hoztad. Az én szememben aki ma a Fidesz kritikusait Fidesz-fóbiásoknak nevezi az bizony egy Fidesz fanatikus, vagy kedvezményezett és így tovább....

Ugye a Rákosi, Szálasi, Horthy rendszer üldözöttjeiben is KEE kötődésük vagy kirívóan közösségellenes tulajdonságaik és kiközösítettségük miatt fortyogott az aktuális rendszer iránti fóbia?

Kitalátor (másként) gondolkodó · http://kitalator.blog.hu 2019.02.14. 09:11:25

@uszo: "Menj haza és tartsál önvizsgálatot és szégyeld magad." " Nem mondtam ítéletet rólad, csak erről a jelenségről és a következményeiről beszéltem valamint sajnálkoztam miatta."
Ennyit rólad.
Olyan SzDSz-szagot érzek...

jabbok 2019.02.14. 11:11:50

@szemet: Csakhogy jelen esetben ez a Hógolyó, akit te az Állatfarm Hógolyójával készülsz tisztára mosni, SAJÁT BEVALLÁSA SZERINT készül patkányokkal teleköltöztetni a magtárat. Ráadásul a patkányok utaztatásának és ellátásának költségeit SAJÁT BEVALLÁSA SZERINT a tanya állataival és lakóival fizettetni - miközben ő, természetesen filantróp módon, teljesen érdekmentesen, szívesen ad + szerez hozzá nagyszerű kamatozású hitelt.

Mielőtt bárki megsértődne, vagy politikailag inkorrektnek kiabálna a patkányozás miatt: mi is a baj a patkányokkal? Miért sértőbb a "patkány", mint a "kutyus"? A patkány is ugyanolyan állat, mint a kutya vagy a csirke... Sőt, a patkány nagyon intelligens, közösségi létre szocializálódott, igen szapora, családszerető állat. Időnként ugyan nagy étvágyú, és nem válogatós, és szintén időnként előfordul, hogy súlyos járványokat terjeszt - de hát ezekről semmiképpen sem a szegény csatornákba kényszerített patkányság tehet... Legfőbb ideje lenne, hogy a tanya elkényeztetett lakói felelősséget és szolidaritást vállaljanak az évezredeken át üldözött és megbélyegzett patkányság iránt!!!

jabbok 2019.02.14. 11:16:34

@uszo: Az első és alapvető kérdés az (ahogy Hunyadi idejében is ez volt), hogy háborús helyzet van, vagy nincs háborús helyzet.

jabbok 2019.02.14. 11:26:51

@uszo: "ha valaki hiszi, hogy az emberi személy képes a fejlődésre.
Ugye Te sem gondolod, hogy a 14 éves potenciális haláltábor lakó Soros azonos a mai Sorossal és az akkoriakat felróhatod neki. Mert ha igen akkor fel kell rónod XVI. Benedeknek a hitlerjugendet. Tehát szerintem felnőtt módra ehhez is. Tehát majd én eldöntöm magam számára, hogy ki Soros és azt már most látom nem az amit a kormány szimbólum kreálmánya jelent."

Hát ez viccnek is erős...
Szerinted a 14 éves Soros beszél itt:
www.youtube.com/watch?v=dAAt-BoYPEU
???

Azt írod: "Tehát majd én eldöntöm magam számára, hogy ki Soros és azt már most látom nem az amit a kormány szimbólum kreálmánya jelent."

Csakhogy te már régen eldöntötted magadnak, hogy kicsoda Soros - és nem is hagyod, hogy a tények és egyéb hasonló csacskaságok ebben a HITEDBEN megingassanak.

Az meg maga a vicc a köbön, amikor azt írod: "Nekem pl. semmi szükségem ellenség szimbólumra." Hát persze. Te pl. Orbánt és a NER-t is teljesen objektíven, elfogulatlanul elemzed.
;o)))

Fogalomíró (törölt) 2019.10.11. 19:36:28

Frege szerint egy szónak, fogalomnak, mondatnak van jelentése és van jelölete. A jelentés, amit értünk általában alatta, a jelölet, hogy a jelentés igaz, vagy hamis. A mindennapi élet ilyesmivel nem foglalkozik. Mit lehet tenni?

Fogalomíró (törölt) 2019.10.12. 04:30:12

Folytatva a gondolatsort: Hányan olvasták Soros György könyvét??? ( A nyílt társadalom, avagy a globális kapitalizmus megreformálása)
süti beállítások módosítása