Jezsuiták

PÁRBESZÉDBEN

Címkék

Mit mond Jézus? – Két költemény a szeretetről

2022.03.17. 09:31 Patsch Ferenc SJ

Jézus nem azt mondta: Ez az asszony kikapós, könnyelmű és ledér, akit környezetének erkölcsi és vallási ódivatúsága jellemez, hisz’ csak egy asszony! Inkább egy pohár vizet kér tőle, és beszélgetésbe kezdett vele...”

„Értelmetlen mondja az ész Egyszerűen az, ami mondja a szeretet...”

Két mindig időszerű költemény Patsch Ferenc SJ fordításában.

083_107260.jpg

Ferenczy Károly: Hegyi beszéd (1896)

 

Albert Florent Augustin Decourtray (1923–1994) egykori lyoni érsek:

monseigneur_albert_decourtray.jpg

Jézus nem azt mondta...

Jézus nem azt mondta:
Ez az asszony kikapós, könnyelmű és ledér,
akit környezetének erkölcsi és vallási ódivatúsága jellemez,
hisz’ csak egy asszony!
Inkább egy pohár vizet kér tőle, és beszélgetésbe kezdett vele.
(Jn 4,1–42)

Jézus nem azt mondta:
Itt van egy nyilvános bűnös, egy prostituált,
aki örökre kátyúba ragadt.
Inkább ezt mondta: neki nagyobb esélye van belépni Isten országába,
mint azoknak, kik a vagyonukban bíznak,
vagy erényük és tudásuk biztonsága mögé húzódnak. (Lk 7,36–49)

Jézus nem azt mondta:
Ez csak egy házasságtörés.
Azt mondta: Nem ítéllek el. Menj és ne vétkezz többé.
(Jn 8,9–10)

Jézus nem azt mondta:
Az, aki éppen a ruhámat megpróbálja megérinteni,
csak egy hisztérika.
Ehelyett meghallgatja őt, és meggyógyítja. (Lk 8,43–48)

Jézus nem azt mondta:
Ez az özvegy, aki jó cselekedetként a templomperselybe dobja adományát,
csak egy babonás vénasszony.
Inkább azt mondja, hogy valami rendkívülit tesz, és
jól tennénk, ha mi is utánoznánk a nagylelkűségét.

Jézus nem az mondta:
Ezek a gyerekek csak haszontalan kölykök.
Azt mondja: Engedjétek hozzám jönni őket, és ti is próbáljanak olyanok lenni, mint ők.
(Mt 19,13–15)

Jézus nem azt mondta:
Ez az ember csak egy megtévedt hivatalnok,
aki élvezi a saját hatalmát, és csak a szegények vérét szívja.
Inkább meghívatja magát az asztalához, és biztosítja őt, hogy üdvösség köszöntött e házra.
(Lk 19,1–10)

Jézus nem azt mondta, mint a kísérete:
Ez a vak biztosan a saját vagy az ősei bűneiért lakol.
Ehelyett azt mondja, hogy teljesen tévedésben vagyunk vele kapcsolatban,
és mindenkit lenyűgöz – az apostolait, az írástudókat
és a farizeusokat is – amikor rámutat,
hogy ez az ember valójában Isten kegyelmét élvezi:
„Isten cselekedetének kell megnyilvánulnia rajta.”
(Jn 9,1–41)

Jézus nem azt mondta:
Ez a százados csak egy megszálló.
Azt mondta: Soha nem láttam ilyen hitet Izraelben. (Lk 7,1–10)

Jézus nem azt mondta:
Ez a tudós csak egy „intellektuel”.
Inkább megnyitja számára az utat a lelki újjászületés felé.
(Jn 3,1–21)

Jézus nem az mondta:
Ez a fickó csak egy törvényen kívüli.
Azt mondta: Még ma velem leszel a paradicsomban.
(Lk 23,39–43)

Jézus nem azt mondta:
Ez a Júdás csak egy áruló.
Inkább megcsókolja őt, és azt mondja neki: Barátom. (Mt 26,50)

Jézus nem azt mondta:
Ez a szájhős megtagadott.
Ehelyett azt mondta neki: Péter, szeretsz engem? (Jn 21,15–17)

Jézus nem azt mondta:
Ezek a főpapok csak korrupt bírák,
a király csak egy marionettfigura,
a római helytartó gyáva fickó,
a tömeg pedig, amelyik engem gúnyol, csak csőcselék,
és a katonák is, akik gonoszul bánnak velem, csak funkcionáriusok.
Ehelyett ezt mondta: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.
(Lk 23,34)

Jézus nem azt mondta:
Nincs semmi jó ebben vagy abban,
sem pedig ezek vagy azok között a körülmények között.
A maiak közül sem mondaná soha senkire:
Ez csak egy fundamentalista, egy modernista, egy baloldali,
csak egy fasiszta, egy rosszakaró, egy szemforgató bigott...
Számára a többiek – bárkik legyenek is,
bármilyen tetteik, hivataluk és hírük is legyen,
mindig csak Isten által szeretett emberek.

Soha egyetlen ember sem adta meg másoknak úgy a tiszteletet, mint ez az ember.
Egyedülálló Ő. Annak az egyetlen Fia,
aki felkelti napját jókra és gonoszokra egyaránt.
(Mt 5,48)

Akivel csak találkozik
mindig meglátja benne a rendkívüli lehetőséget!
A teljesen új jövőt! A múltja ellenére.

Eredeti nyelven:

Jésus n’a pas dit

Jésus n’a pas dit:
Cette femme est volage, légère, sotte,
elle est marquée par l’atavisme moral et religieux de son milieu,
ce n’est qu’une femme !
Il lui demande un verre d’eau et il engage la conversation.
(Jn 4,1–42)

Jésus n’a pas dit:
Voilà une pécheresse publique, une prostituée
à tout jamais enlisée dans le vice.
Il dit: Elle a plus de chances pour le Royaume de Dieu
que ceux qui tiennent à leur richesse
ou se drapent dans leur vertu ou leur savoir. (Lc 7,36–49)

Jésus n’a pas dit:
Celle-ci n’est qu’une adultère.
Il dit: Je ne te condamne pas. Va et ne pèche plus.
(Jn 8,9–10)

Jésus n’a pas dit:
Celle-là qui cherche à toucher mon manteau
n’est qu’une hystérique.
Il l’écoute lui parle et la guérit. (Lc 8,43–48)

Jésus n’a pas dit:
Cette vieille qui met son obole dans le tronc
pour les bonnes oeuvres du Temple
n’est qu’une superstitieuse.
Il dit qu’elle est extraordinaire et
qu’on ferait bien d’imiter son désintéressement.

Jésus n’a pas dit:
Ces enfants ne sont que des gosses.
Il dit: laissez-les venir à moi et tachez de leur ressembler.
(Mt 19,13–15)

Jésus n’a pas dit:
Cet homme n’est qu’un fonctionnaire véreux
qui s’enrichit en flattant le pouvoir et en saignant les pauvres.
Il s’invite à sa table et assure que sa maison a reçu le salut.
(Lc 19,1–10)

Jésus n’a pas dit comme son entourage:
Cet aveugle paie sûrement ses fautes
ou celles de ses ancêtres.
Il dit que l’on se trompe complètement à son sujet,
et il stupéfie tout le monde, ses apôtres, les scribes
et les pharisiens en montrant avec éclat
combien cet homme jouit de la faveur de Dieu:
”Il faut que l’action de Dieu soit manifeste en lui.”
(Jn 9,1–41)

Jésus n’a pas dit:
Ce centurion n’est qu’un occupant.
Il dit: Je n’ai jamais vu pareille foi en Israël. (Lc 7,1–10)

Jésus n’a pas dit:
Ce savant n’est qu’un intellectuel.
Il lui ouvre les voies par une renaissance spirituelle.
(Jn 3,1–21)

Jésus n’a pas dit:
Cet individu n’est qu’un hors-la-loi.
Il dit: Aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis.
(Lc 23,39–43)

Jésus n’a pas dit :
Ce Judas n’est qu’un traître.
Il l’embrasse et lui dit: Mon ami. (Mt 26,50)

Jésus n’a pas dit:
Ce fanfaron n’est qu’un renégat.
Il lui dit: Pierre m’aimes-tu? (Jn 21,15–17)

Jésus n’a pas dit:
Ces grands-prêtres ne sont que des juges iniques,
ce roi n’est qu’un pantin,
ce procurateur romain n’est qu’un pleutre,
cette foule qui me conspue n’est qu’une plèbe,
ces soldats qui me maltraitent ne sont que des fonctionnaires.Il dit: Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu’ils font.
(Lc 23,34)

Jésus n’a pas dit:
Il n’y a rien de bon dans celui-ci, dans celui-là,
dans ce milieu-ci et dans ce milieu-là.
De nos jours, il n’aurait jamais dit:
Ce n’est qu’un intégriste, qu’un moderniste, qu’un gauchiste,
qu’un fasciste, qu’un mécréant, qu’un bigot...
Pour lui, les autres, quels qu’ils soient,
quels que soient leurs actes, leur statut, leur réputation,
sont toujours aimés de Dieu.

Jamais homme n’a respecté les autres comme cet homme.
Il est unique. Il est le Fils unique de Celuiqui fait briller son soleil sur les bons et les méchants
(Mt 5,48)

En celui qu’il rencontre
il voit toujours un extraordinaire possible!
un avenir tout neuf ! malgré le passé.

 

Erich Fried (1921–1988) osztrák költő:

6517_fried.jpg

Egyszerűen az, ami

Értelmetlen
mondja az ész
Egyszerűen az, ami
mondja a szeretet

Szerencsétlenség
mondja a megfontolás
Semmi más, mint fájdalom
mondja a félelem
Kilátástalan
mondja a belátás
Egyszerűen az, ami
mondja a szeretet

Nevetséges
mondja a büszkeség
Könnyelműség
mondja az előrelátás
Lehetetlen
mondja a tapasztalat
Egyszerűen az, ami
mondja a szeretet

Eredeti nyelven:             

Was es ist

Es ist Unsinn
sagt die Vernunft
Es ist was es ist
sagt die Liebe

Es ist Unglück
sagt die Berechnung
Es ist nichts als Schmerz
sagt die Angst
Es ist aussichtslos
sagt die Einsicht
Es ist was es ist
sagt die Liebe

Es ist lächerlich
sagt der Stolz
Es ist leichtsinnig
sagt die Vorsicht
Es ist unmöglich
sagt die Erfahrung
Es ist was es ist
sagt die Liebe

komment

Címkék: vers költészet szeretet elfogadás példázatok Jézus

A bejegyzés trackback címe:

https://jezsuita.blog.hu/api/trackback/id/tr8917775366
süti beállítások módosítása