Jezsuiták

PÁRBESZÉDBEN

Címkék

Pártus Jézus?

2010.06.18. 18:37 korizoli

Egyre gyakrabban tapasztalom, hogy katolikus körökben is milyen népszerűségre tett szert Badiny Jós Ferenc munkássága és elméletei. Sokan úgy látják, hogy keresztény hitük és magyarságtudatuk elmélyítését szolgálja az emigrációból 2001-ben hazatért, és 3 éve elhunyt szerző, aki egyébként elhagyta a Katolikus Egyházat és önálló magyar egyházat is alapított. Badiny egyik fő tézise, hogy Jézus nem zsidó volt, hanem pártus herceg. A magyar nép pedig a sumérokkal, szkítákkal, és a pártusokkal rokon. Ebből következően Jézus vérrokonunk.

Nemrégiben ismerőseim nagy lelkesen beszéltek Badiny egyik könyvéről, hogy milyen mély és milyen megalapozott. A sok idézet, hosszú irodalomjegyzék, idegen szavak sokasága valóban a tudományosság látszatát kelti. De Badiny műve valóban eleget tesz a tudományosság alapvető kritériumainak?
 
Ami a hivatkozások pontosságát illeti a liberalizmusssal éppen nem vádolható kuruc infón  olvashatunk egy hosszú listát a könyvben felfedezhető hivatkozási hibákról és végül ezt a következtetést: „A szerző munkáját felületesen, minden szakmai kontroll nélkül, feltételezéseibe belefeledkezve, ezért sok csúsztatással végezte el, s ez hitelét nagyban rontja.”

Talán szakmai ártalom, de az egyik dolog, amit egy könyvnél először megnézek az az irodalomjegyzék. Ami számomra először feltűnt, hogy a „nagy tudós” szinte csak ismeretterjesztő vagy lexikon jellegű kiadványokat sorol fel a bibliai vonatkozásoknál. Elmélyültebb, egy részterületre koncentráló komoly szentirástudományi munkát nem igen találtam, jóllehet a szerző igen specifikus bibliai kérdéseket feszeget. Egy tudományos igényű műnél a dilettantizmus egyik biztos jele, hogy a szerző nem ismeri kellően a téma irodalmát.
Még komolyabb probléma azonban, hogy miképp használja fel a hivatkozott irodalmat. Jelenits István, néhány konkrét esetet hoz, ahogy Badiny hivatkozik egy lexikoncikkre és így foglalja össze a tapasztalatait:  
„Jól látható, hogy Badiny Jós Ferenc azt emelte ki ebből a lexikoncikkből, amit saját elméletébe be tudott illeszteni. Csakhogy maga a lexikoncikk ezt az értelmezést teljesen meghaladott, tarthatatlan elképzelésként közli, bizonyítékokat is hoz fel ellene. Aki így állít szakirodalmi hivatkozásokat saját elmélete mögé, abban nemigen bízhatunk!”
 
Mit lehet erre mondani? Ez több mint dilettantizmus, ez sarlatánság.
 
Ami a tartalmat illeti, a teljesség igénye nélkül csak két tartalmi dologra térnék ki:
 
Badiny meggyőződése, hogy Galileában nem laktak zsidók, ezért Jézus és tanítványai sem lehettek azok. Valóban az evangélium „nemzetek Galileájának” nevezi (Mt 4,15) a területet, utalva arra, hogy Galilea vegyes lakosságú vidék volt. Az asszír hódítás (Kr.e.732) után a zsidó lakosság egy részét elhurcolták, és idegen népek telepedtek le. De ettől még laktak zsidók Galileában, amit a régészeti feltárások (pl. zsinagógák romjai) és korabeli források (Josephus Flavius) mutatják. Jézus apostolai közül tíznek héber neve volt. Ez egyike a sok esetnek, ahol a szerző nem ismeri, vagy nem vesz tudomást olyan tényekről, amik nem támasztják alá az elméletét.
 
Badiny szerint az Újszövetség zsidó hamisítás eredménye, következésképp nem is tekinti Jézusról szóló hiteles forrásnak se az evangéliumokat, se a többi iratot. Tény, hogy szinte kivétel nélkül zsidók írták az Újszövetséget (csak az orvos Lukács kivétel, akit viszont Badiny következetesen zsidónak tekint). Bár ezek a szövegek görög nyelven íródtak, mégis gyökerükig áthatja őket a zsidó kultúra és gondolkodásmód. Az elterjedő kereszténység egyöntetűen ezeket az iratokat fogadta el szent iratainak, jóllehet a második századra a zsidó keresztények már kisebbségben voltak a többségi, pogányságból megtért keresztényekkel szemben. (Ez a fordulat egyébként főleg annak a Pálnak köszönhető, akit Badiny a jézusi örökség elzsidósításáért tesz felelőssé. Éppen Pál fáradozott legtöbbet azon, hogy a kereszténység ne csak zsidók között terjedjen, hanem a görögök között is.) Később egy döntően görög majd római kultúrájú közösség volt az amely ezeket az írásokat a mérvadónak tekintette, pedig ez egyáltalán nem volt ez magától értetődő, hiszen már az első század végétől a keresztények a legtöbb helyen polemikus viszonyban álltak azokkal a zsidókkal, akik Jézust nem fogadták el messiásnak. Gyakran, a mai szemmel különösen is durva, zsidóellenes retorikájuk volt. Ennek ellenére sosem merült fel közöttük, hogy Jézus ne lett volna zsidó, vagy hogy az Újszövetségi iratokat elvessék, mert zsidók írták őket. Ugyanígy a másik oldalon, a kereszténységgel vitatkozó rabbik sem állították, hogy Jézus ne lett volna zsidó származású, vagy éppen pártus lett volna, jóllehet ez lett volna a legkézenfekvőbb érv az elhatárolódáshoz. Legfeljebb az fogalmazódott meg, hogy Jézus nem a Szentlélektől fogantatott, hanem egy római katona volt az apja, de, hogy az anyja zsidó volt az nem volt kétséges nekik sem.
 
Hosszasan lehetne idézni a könyvben előforduló történelmi és teológiai tévedéseket, Nemeshegyi Péter hoz egy hosszú listát a Távlatokban
 
Ami Badiny elméletének következményeit illeti. Az első az elkereszténytelenedés. A szerző alapvető bizalmatlanságot táplál azon Biblia iránt, ami 2000 év óta minden keresztény közösség fő inspirálója és az európai kultúránk egyik legmeghatározóbb forrása. Badiny egy Szentírást nélkülöző kereszténységet hirdet, vagy pontosabban saját maga kreál egy szentírást, magyar biblia néven. 
 
A kereszténység zsidótlanítására már voltak törekvések. A XIX és XX. század német nacionalista ideológiái már próbálkoztak ezzel. De a kereszténység elvágása a zsidó gyökereitől lehetetlen. Fából vaskarika. Amikor ezt megkísérelték a kereszténység kiforgatása jött létre, amikor „kereszténység védelme” jelszóval a legbrutálisabb embertelenségeket követték el.

Amit különösen is rombolónak tartok Badiny munkásságában, hogy népfajokat állít szembe egymással. A jó népeket (turániak, pártusok, magyarok) és a rosszakat (szemiták, zsidók). Nem tanultunk még eleget ebből? Nem volt elég tragédia ebben az országban, amikor ilyen elveket vallók kerültek hatalomra?

Feltételezem, hogy Badiny Ferencet az a jó szándék, vezette, hogy a magyarság identitást megerősítse, de egy nemzeti öntudatot nem lehet tévesesekkel megerősíteni. Ha magyarként küzdünk a Dákó-Román elmélet butaságai ellen, miért kreálunk egy még megalapozatlanabb légvárat? A magyarság választott, felsőbbrendű népként való kezelése önmagunk elszigetelését, gettósítását eredményezi, pedig Magyarország elmúlt ezer évének igen szerves és alkotó dimenziója volt az európaiság. Persze fontosak a magyar gyökereink, identitásunk, de ezt nem lehet másokkal szemben, önmagunkat más népek fölé magasztalva megfogalmazni. Ezzel csak egy párbeszédképtelen, a valóságtól és a környező népektől elzárkozó mesevilágot lehet alkotni, ami csak látszat biztonságot ad, mint a fundamentalista szekták biztonsága. Egy nép számára viszont tragikus egy ilyen magatartás. Nem volt elég Trianon, most a saját hülyeségünk végezzen velünk? Na ne!
 
Ti mit gondoltok?  

547 komment

Címkék: korizoli

A bejegyzés trackback címe:

https://jezsuita.blog.hu/api/trackback/id/tr602084630

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

thotferi 2010.12.27. 13:31:34

@khamul: A Mt16,18 igy hangzik:"Te Péter vagy,és én ezen a kősziklán épitem fel egyházamat,és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta."
Ez átfordítva Kéfásra igy hangzik:Te Kéfás vagy,és én ezen a kéfáson épitem fel egyházamat és a pokol kapui sem diadalmaskodnak rajta. Nem tünik fel valami?...: Te Kéfás (kevés) vagy és én ezen a kéfáson(kevésen) épitem fel egyházamat..... Micsoda különbség! Ez maga az isteni csoda,ami embereknél lehetetlen, az Istennél lehetséges. A tagadó,sokszor gyenge,esendő ,kicsiny hitű Péter eme tulajdonságaira Jézus képes Egyházat alapítani.Itt nem Péter személyén van tehát a hangsúly,hanem a megtérő,megalázkodó, bűnös emberen:emberi tulajdonságon,amire már lehet alapozni. A Kéfás szó hangalakilag és jelentésben összekapcsolható a kapus szóval (f=p).A kapuőr a régiek képzetében a Szaturnusz bolygó(zsidók csillaga),aki szigorú,kemény(szikla!),könyörtelen,a szemet szemért elv következetes képviselője.Jézus Szaturnuszt tehát úgy közömbösíti,hatástalanítja,hogy szerepével az esendő,megalázkodó,megtérő,megértő,kegyes Péter apostolt bízza meg.

2010.12.27. 15:32:01

@thotferi:

Szóval Kéfás=Kőfás/Kapus/Kevés

Mi mindent tud ez az egyetlen arám szó...

'Itt nem Péter személyén van tehát a hangsúly,hanem a megtérő,megalázkodó, bűnös emberen:emberi tulajdonságon,amire már lehet alapozni. '

De, itt pontosan Péter személyén van a hangsúly, mert Jézus őt választotta ki erre a feladatra. Hogy is lehetne emberi erőre alapozni bármit is, amin a pokol kapui sem vesznek erőt?

2010.12.27. 15:36:29

@thotferi:

'Péter apostol a kulcsok hatalmát földi élete befejezésével ,a hagyomány szerint ,a mennyország kapujában tovább gyakorolja.'

Azt pápistaként értem, hogy miért van szükség földi helytartóra. De hogy miért kéne égi helytartó, aki halálom után az én üdvösségemről dönt?

thotferi 2010.12.27. 15:56:01

@khamul: A megtérő,büneiket megbánó emberek nélkül nincs Egyház.Itt erre utalt Jézus.A megtérés nem kizárólag az ember saját erejének következménye,hanem Jézus Urunk munkálkodásának,erőfeszitéseinek,tanításainak és kereszthalálának,feltámadásának,megbocsátásának következménye. Ez Kéfás esetében is így történt.A mustármagnyi hitre lehet és kell is alapozni,hiszen ez majd fává nő,amin az ég madarai fészket raknak.De ki adja a növekedést,ha nem a könyörülő Istenünk.?

thotferi 2010.12.27. 16:04:07

@khamul: A Kéfás szó lehet arám szó,ahogy a kocsi szó meg angol,a karácsony és kereszt meg szlovák stb...Ez ősi szó, az ősnyelv szava,amely szónak szóbokra és széles körű összefüggésrendszere csak a magyar nyelvben maradt fenn.Az arám ezt csak átvehette a kánaáni őslakó népektől vagy a szkitáktól.

thotferi 2010.12.27. 16:08:44

@khamul: Nem helytartó "kell"; közbenjáró :/Mária/ és kapuőr:/Péter/.Ezek nem protestáns elképzelések!

saintlouisdefrance 2010.12.27. 18:28:31

ha nem lenne a Szent István Társulat kiadása, én biztosan idegen nyelven olvasnám a Szentírást. a Károli Bibliáénál halottabb, fárasztóbb, kevésbé életszerűbb és nehézkesebb szöveget elképzelni sem tudok. a Jakab király által jóváhagyott angol Biblia, Luther fordítása vagy a genfi francia változat ahhoz képest könnyű olvasmánynak számítanak.

thotferi 2010.12.27. 18:56:29

@saintlouisdefrance: Nagyon egyetértek ,én sem a Károlit olvasom.Az 1975. évi Újfordítású Biblia 1995-ös javított kiadását.Azért mégis az a legjobb,ha ezeket azért összehasonlítjuk egymással.Például a szerelmetes fiamat már szeretettnek fordítják!Talán azért, mert az angol nem tud különbséget tenni szeretet és szerelem között?

saintlouisdefrance 2010.12.27. 20:18:00

@thotferi: nem tudom mi köze van az angol nyelvnek a magyar bibliafordításokhoz. amellett, hogy a szeretni ige a mi nyelvünkön is teljesen kétértelmű jelentéssel bír attól függően, hogy ki kinek milyen helyzetben mondja, az angol egyébként különbséget tesz love és affection között.

thotferi 2010.12.27. 21:14:16

@saintlouisdefrance: Természetesen ezt csak viccnek szántam,de azért érdekes,hogy az affection betegséget is jelent.A magyar szerelem "csak"szerelmet jelent.Azonban nem árt vigyázni,mert az angolnak már mindenhez köze van,lesz!A nyelvek homogenizálódnak,sajátságos értékeik kivesznek,mígnem kialakul egy basic angol,amit mindenki használ.

2010.12.27. 22:00:30

@thotferi:

'A megtérő,büneiket megbánó emberek nélkül nincs Egyház.Itt erre utalt Jézus.'

Tényleg? Én azt hittem, simán csak egyházat alapított.

'A Kéfás szó lehet arám szó,ahogy a kocsi szó meg angol,a karácsony és kereszt meg szlovák stb...Ez ősi szó, az ősnyelv szava,amely szónak szóbokra és széles körű összefüggésrendszere csak a magyar nyelvben maradt fenn.'

Persze, ősnyelv.
Ha ez ennyire nyilvánvaló, akkor nyilván csak valami zsidó/latin/német mesterkedés rejthette el a világ elől.
Szerintem érdemes lenne ezeket a dolgokat a konteo.blog.hu-n kifejteni.

'Nem helytartó "kell"; közbenjáró :/Mária/ és kapuőr:/Péter/.'

És ugyan minek kéne 'kapuőr', ha egyszer ott van Isten?

jabbok 2010.12.27. 23:31:48

@thotferi: Jajj, elfelejtettem, hogy magyarul magyarázunk egy magyarra FORDÍTOTT szöveget. A probléma ezzel a szegény Péterrel csak az, hogy az eredeti név NEM Kéfás. Hanem Kefah. A Kéfás már eleve a fordításban született.

De ez persze senkit sem fog zavarni - ahogy a magánhangzókat cserélgetitek, a mássalhangzókat pedig helyettesítitek, egy-két módosítással majd csak összejön ez a Kefah-ból is...
;o))))))))

thotferi 2010.12.27. 23:48:35

@khamul: Nem" kell" semmi ,én csak ismertetem ezeket a hagyományokat,nem én találtam ki a kapuőrt sem,elhiheted.Ezek képzetek,a magyar és más hagyományból fakadnak.Lehet elfogadni, ami hazai vagy elfogadni azt, ami külföldi.Minek kapuőr? Nyilván,hogy őrizze a kaput,nehogy a Sátán,vagy a, Sátán szolgái belépjenek oda ahová nem szabad nekik belépni.Nem olyan Istentől elrugaszkodott képzet,hogy a mennyországot őrzik,hogy van kapu(Ezt a halálközeli állapotot átélt emberek is megerősitik)Mindenhol ott van Isten mégis vannak angyalok(Gábriel,Szent Mihály,Ők miért vannak akkor?) A köpenyes Mária is ilyen. Minek köpeny? Mindenbe bele lehet kötni,ne engem kérdezz,hanem azt, aki ezt "kitalálta".
Én is azt mondtam,hogy egyházat alapított.Egyházat a Kéfásra,a kevésre.Ez egy szellemes szójáték és egyben a Jézusra oly jellemző paradoxonokban való megfogalmazás:(A kevésen a pokol kapui(!) se fognak diadalmaskodni).
Attól,hogy te eddig még erről nem hallottál ,az nem jelenti azt,hogy el volt rejtve.Sok mindenről nem tudunk te sem ,én sem ,más sem,talán bennünk volt a hiba ,nem kerestük.Isten titkai fokozatosan tárultak,tárulnak fel az idők során.Vagy azt hiszed nincs új a nap alatt,mi már mindent tudunk,nekünk Isten már nem tud újat mutatni?Önteltség lenne ezt feltételezni.

jabbok 2010.12.27. 23:49:01

@thotferi: "Az arab népek is a szemita népcsoporhoz tartoznak,a zsidók legközelebbi rokonai.Ők sem sokkal jobbak a zsidóknál."

Ki jobb a zsidóknál? És melyik zsidóknál? Pontosan olyan ostobaság a nemzetisége vagy a vallása vagy az előbőre alapján rosszabbnak tartani bárkit magunknál, mint ugyanezen az alapon jobbnak gondolni "magunkat" a többieknél. Számomra ez a magyarkodás semmivel nem szimpatikusabb, mint a zsidóságból az, amit egyedül utálok úgy általában: a cionizmus.
______________________

Azt írod: "Ma már tisztábban látunk néhány dologban. Nemzetiségeinket nem az önző sovinizmusunk hidegítette el magunktól,hanem elsősorban a Habsburgok megosztó politikája.Folyamatosan uszították őket ellenünk,ez világosan látható a titkosrendőrségük irataiból."

Hát én még csak nem is nemzetiség vagyok, hanem szerintem vagyok olyan magyar, mint a legtöbb alsógatyáját is nemzetiszínű madzaggal megkötő, népviseletben buzgólkodó magyarkodó. De semmi szükségét nem érzem a Habsburg megosztó politikának ahhoz, hogy elhidegüljek ettől a fajta magyarságtól. Annyit már sikerült elérnetek, hogy az ismerőseim nagy része (velem együtt), akik akkor még viseltünk nemzeti kokárdát, amikor gumibotot is lehetett kapni érte, és már akkor jártuk Erdély és a Felvidék magyarlakta falvait, amikor az oda csempészett gyógyszerekért és könyvekért szintén nem elismerés járt - ma már lassan jobban titkoljuk, hogy magyarnak tartjuk magunkat, mint a kommunista érában.

jabbok 2010.12.27. 23:57:33

@thotferi: Ha az a TothFeri vagy, akire az általad adott link alapján gondolok, akkor csak annyit mondok, hátha megérted: a "képzetek", amiket ide sorakoztatsz, kb. olyanok a nyelvészet terén, mintha a növénytan területén én a nyelvészet alapján akarnám levezetni, hogy a gombák nem is lehetnek nemhogy külön ország, de még külön faj sem. Hiszen a gomba a GOMB szóból származtatható, és ebből is világos, hogy minden gomb az adott ruha része, tehát a gomba is annak a növénynek vagy más hordozó közegneka tartozéka, amin él. Na, erre varrj GOMBÁT!
;o)

De mondhatom érthetőbben, magyarabbul is: a cipész maradjon a kaptafájánál. Ha ennyire dilettáns vagy a nyelvészetben, akkor maradj meg a növényeknél. Ott nem leszel ennyire nevetséges.

jabbok 2010.12.28. 00:00:25

Persze Mariska nénik mindig lesznek, akik mély hódolattal csodálkoznak majd rá a gomb és a gomba egyezésére. De ha kicsit is tiszteled a Marika néniket, akkor nem tanítasz sarlatánságokat nekik.

thotferi 2010.12.28. 00:07:49

@jabbok: Semmit nem von le az eredeti értelemből.A h betü hiátus kitöltő mássalhangzó :Kéfa vagy Kéfás Aki használja a nyelvet ragozhat toldalékolhat.Nyilván Jézus ismerte az anyanyelvét és annak szabályait.Az ,hogy te nem ismered a hangtani szabályokat,hangtani kategóriákat,a hangképzés helye szerinti csoportositásukat,attól azok még léteznek és működnek a nyelvünkben.Ami a magánhangzókat illeti:Az ősi nyelvek mássalhangzó írások voltak.Isten zsidó nevét pont ezért nem ismerjük(JHVH)Soha nem hangzósitották!Erről már irtam fentebb:(2010.12.12,21.38.19)Pap Gábor nyelvész hangkategória rendszerére épül a nyelvünk.Nézz utána ,értsd meg,próbáld ki,ellenőrizd!

jabbok 2010.12.28. 00:13:31

És egy utolsó hozzászólás a részemről - aztán magyarkodás helyett inkább foglalkozom azzal, hogy a saját gyerekeim normális magyar emberek legyenek, akiknek az apja a magyarkodás helyett a feleségére és rájuk is talál időt, nem csak a maradékból.

Kevés dologban vagyok olyan biztos, mint hogy ez a "magyarkodó magyarság" már most kezd nem csak tőlünk, csendes és elsősorban belül magyaroktól elszakadni, hanem magatokon belül is egyre véresebb és harcosabb frakciókra bomlani. Már most szakadnak kifelé a harcos sámánkodók, a látványos vajákosok, és egyéb irányzatok. És ez csak egyre rosszabb lesz, ahogy csökken a titeket éltető és összetartó külső nyomás. És ennek az oka nem a zsidók / habsburgok / jabbokok magyarellenes összeesküvése. Hanem elsősorban az, hogy amit itt felvázoltál, ennél ingatagabb, sarlatánabb módon felépített ideológiára még soha nem is próbált senki nemzetet építeni. Még a cionisták is masszívabb ideológiai alapokon állnak.

Szegény kicsi magyar hazám és nemzetem...

thotferi 2010.12.28. 00:38:54

@jabbok: A zsidó vallásra gondoltam természetesen.Szerintem az a vallás,amely a szeretetre épül jobb annál a vallásnál,amely a "szemet szemért,fogat fogért" elv mentén rendeződik.Ez a liberalizmus átka,hogy már semmire sem lehet azt mondani : ez vagy az,jobb,vagy rosszabb valaminél,minden relativ,meg nézőpont kérdése.Ezzel majd eljutunk oda,hogy a Sátánista egyházat sem szabad majd minősiteni.(Jel2,9)Ha utálnak benneteket a Felvidéken,Erdélyben,hidd el ez nem miattam van, nem én tehetek róla."Ne bántsd a magyart!" Ne bántsuk egymást! A Gomba és a gomb szó nem egymásból származik,hanem hangalakilag hasonlóak,mert vizuálisan is hasonlóak.Ha megnézel egy kerek mandzsetta gombot oldal,vagy felül nézetből, akkor kiderül:gomba alakja van.Kerek, van kalapja és szára,.meg kinyíló töve,amivel a gomblukba kapaszkodik.Nem értem,mi haszna ezt tagadni?

thotferi 2010.12.28. 08:12:00

@jabbok: Én nem félek a sokszínűségtől,a "szakadásoktól",még jó,hogy ebbe nincs beleszólása a Római Pápának.Megható az aggódásod!Én csupán azt szeretném,hogy a magyarságunkat önzetlenül,sokszor önköltségen kutató neves tudósaink eredményeit,nézeteit ne a fű alatt, a teljes mellőzöttség,kirekesztettség körülményei között , ósdi pincékben kelljen nyilvánosságra hozni.Mert az uralkodó vallási ideológiák és a minden transzcendens valóságot tagadó ateisták féltékenysége, rosszindulata, és a megmérettetéstől való gyermekes rettegésük őket ilyen primitiv viselkedésre sarkallja.Mi is adófizető állampolgárok vagyunk,így joggal várjuk el,sőt követeljük az elfogulatlan tájékoztatást.! Én annak is örülnék,ha az egész ország Római Katolikus lenne,ha ez az emberek tudatos döntése alapján születne és nem pusztán beleszületnének a vallásukba.Tessék adjanak teret ,az egyházak keretein belül is ,a tájékoztatás lehetőségének megadásával a nézetek ütköztetésének,a vitának,az érveknek!

2010.12.28. 09:43:31

@thotferi:

'Mi is adófizető állampolgárok vagyunk,így joggal várjuk el,sőt követeljük az elfogulatlan tájékoztatást.! '

Ez bizony a romlott Amerika szolgai másolása. Ott a kreacionisták hasonló érvekkel érték el, hogy az ő tanaikat is tanítsák.
A baj csak az, hogy semmilyen igazság sem adófizetés kérdése.

'Tessék adjanak teret ,az egyházak keretein belül is ,a tájékoztatás lehetőségének megadásával a nézetek ütköztetésének,a vitának,az érveknek!'

Még ha valódi érvek lennének. De itt az egyik oldalon a hivatalos egyházi és akadémiai álláspontok képviselői vannak, a másikon pedig a 'magyar őstudás' felkent papjai, akiket mindenki csak bánt.

egyérintő 2010.12.28. 10:12:13

@thotferi:

Kedves Ferenc!

Joggal várnánk el tőled, hogy az általad Karácsony alatt is közreadott és a Karácsony során is vitatkozásra ingerlő kinyilatkoztatásaidat valamiféle irodalommal alátámaszd. Most Karácsony után már van kedvünk beírni és helyretenni a provokátori, netán amatőr munkásságodat.

Szóval kérnénk normális linkeket, hivatkozásokat, irodalmat! De nem olyat, hogy "xy pápa mondta", miközben egy perc alatt utána kereshető, hogy állításod, hivatkozásod nem létezik. Itt van a Pap Gábor, aki számodra hivatkozási alap, mint nyelvészt hívod segítségül. Bocsánat, de ő művészettörténész!

Kérnénk, hogy ne költs, mert alanyi költővel mindig is tele volt a padlás. Hivatkozz! Irodalomra, kompetens személyre, régészeti anyagra, krónikára, bármire. Csak ezt a bárgyú költészetet hagyd abba! Ha úgy véled, hogy a marikanéni személyében értő közönségre találtál, hát ki kell ábrándítsalak, ő csak kavarja.

Szóval, ha nem provokátor vagy, hanem amatőr, akkor tessék venni a fáradtságot és utánanézni, hogy amit állítasz, az alátámasztható-e valamivel, vagy egy kompetens személlyel. Ezt a hivatkozást kérjük közreadni.

Ha nem létezik ilyen hivatkozási alap, akkot tessék csendben maradni és röstellkedni, hogy ennyi magas labdát hogyan lehetett feladni a december 5-én nem szavazók, vagy a magyarság ellen szavazók nagy örömére...!.

peppe80 (törölt) 2010.12.28. 10:55:37

@thotferi:

Nem gondoltam, hogy bármiben egy platformra kerülhetünk, két lényeges kijelentéseddel egyet tudok érteni:

"Szerintem az a vallás,amely a szeretetre épül jobb annál a vallásnál,amely a "szemet szemért,fogat fogért" elv mentén rendeződik.Ez a liberalizmus átka,hogy már semmire sem lehet azt mondani : ez vagy az,jobb,vagy rosszabb valaminél,minden relativ,meg nézőpont kérdése.Ezzel majd eljutunk oda,hogy a Sátánista egyházat sem szabad majd minősiteni."

Ez így van. Pontosan ez oldja fel a liberálisokban oly sűrűn előjövő kognitív disszonanciát, miszerint pl. ha a cigányok asszimilálódnak, az jó nekik, de akkor elveszítik a kultúrájukat és az rossz. Rá lehet mutatni minden kultúrában a káros elemekre, amelyektől inkább az embereket kell megvédeni, és nem azokat az emberekkel szemben. A hangsúly a "minden" szón van.

"Én annak is örülnék,ha az egész ország Római Katolikus lenne,ha ez az emberek tudatos döntése alapján születne és nem pusztán beleszületnének a vallásukba."

Ezzel egyetértek, és igazából azt nem értem, hogy bárki aki vallásos, az miért nem értene ezzel egyet. Ha a hitük olyannyira erős sziklára épült ház, és olyan jó a közösségük tagjának lenni, akkor miért ne akarnának felnőtt emberek önszántukból csatlakozni, megkeresztelkedni? Nem tudom, van-e gyereked, de remélem alkalmazod/alkalmazni fogod ezt az elvedet, és nem neveled bele a saját hitrendszeredbe.

kis_csirke 2010.12.28. 12:36:00

Kedves Tóthferi,
nem feltételezek rólad rossz szándékot.
Azt kellene megértened, hogy nem üti meg a tudományosság szintjét, amivel előállsz. (Örülök, hogy az én adóforintjaimból nem sok kerül a munkátok támogatására.)

Valahogy, mintha megállt volna veled az idő. Pap Gábor úr munkásságát a 80-as évek végén, 90-es évek elején budapesti néptáncos körök "kapták fel", az alternatív szellemi élet egyik ágának divat volt Pap Gábor köréhez tartozni, az előadásait hallgatni. Aki számított, az ott szorongott ezeken az előadásokon. Olyan dolgokról mesélt, ami az átkos rendszerben tabunak számított. És ezek az előadások megerősítették az egymáshoz tartozás érzését ezekben a körökben, teljesen jól betöltötte a funkcióját, identitást adott (tudományos megalapozottságra akkor és ott nem is volt szükség).

De azóta eltelt több, mint 20 év és nem tud túljutni ez a "magyarkodás" ezen a dilettantizmuson. Ne az államtól/egyháztól várjátok a szponzorálást, hanem tessék pályázni, tanulni, fejlődni, kutatni! Egy komoly szellemi munkának majd 20-30 év múlva lesz csak gyümölcse, de addig tessék szépen csöndben dolgozni, építkezni, majd valami megalapozott kutatással előállni.

Ami mesebeszéd 20 éve elég volt, manapság már csak lufi!

thotferi 2010.12.28. 22:30:24

@egyérintő: Pap Gábornak a másik végzettsége: magyar nyelv és irodalom szak.ELTE
Eddig is adtam hivatkozásokat,ha kértetek.Ha nem kértetek, szándékosan nem adtam,hogy kétkedjetek,tamáskodjatok.
1. www.magyarvagyok.com oktató videók között Pap Gábor:Nyelvében él a nemzet /előadások/
2.magtar.atw.hu/eloadasok/borng.htm
3.www.okotaj.hu/szamok/29-30/betu2.htm
4.aranytarsoly.hu/tartalom/1-4.html

thotferi 2010.12.28. 23:12:38

@peppe80: Mindig tudtam,hogy rád számíthatok!Nagyon köszönöm.Minden kultúrában ugyanannyi mennyiségű és súlyú a káros elem? Bele lehet nevelni a gyermekbe a hitrendszerünk,de ha felnő, úgyis megtagadja,ha ellentmondásokat lát.Az a kérdés van-e ,lesz-e módja ezekkel szembesülni,amikor ilyen médiaterror alatt élünk?

Újjászületés 2010.12.28. 23:14:49

@thotferi:

Nyelvében él a nemzet, de a nyelvével még senki nem nemzett (ezzel csak Pap Gábor és követői próbálkoznak).

Pap Gábor = Babkó vér (P=v, g=k, b=v, mint Bálint = Valentin). Tudni kell, hogy a régiek a b-t (ami p) kétszer nem ejtették, tehát Pap Gábor = Bakóvér!

Térj észhez testvérem, és imádkozz a lelki üdvösségedért! Én is imádkozom érted!

thotferi 2010.12.28. 23:25:22

@khamul: @kis_csirke: Drága barátaim!
Nem tudom,hogyan lehet eldönteni,mi az igazság az őstörténetünkben,ha egyszer az ezt kutató tudósoknak nem adnak pénzt,lehetőséget? Vagy először mondják el mi az igazság,,aztán majd adnak pénzt.De lehetőleg olyan igazságot mondjanak el nekünk,amivel mi is egyetértünk,mert ha nem olyat mondanak,akkor nem adunk pénzt Ördögi kör,nem mondom!Pályázat? Ne nevettess!
Ettől függetlenül,ki fogják kutatni,ki fogják deríteni az igazságot, ezek a derék,önzetlen, fanatikusok saját zsebből is,de akkor aztán ,jaj a farizeusoknak!

thotferi 2010.12.28. 23:31:21

@szpahi: Azért két különálló szót így összevonni,főleg egy névben! Ezt Gábor nem tanította sehol!

Xinaf · http://publikal.blog.hu/ 2010.12.28. 23:39:49

@thotferi:
Ha választhatok, hogy az adómat az egészségügy vagy az oktatás rendbehozatalára fordítsák, és/vagy egy fiktív őselmélet kutatására, én bizony az első két alternatívára szavaznék...

Xinaf · http://publikal.blog.hu/ 2010.12.28. 23:41:04

@Xinaf: Elrontottam, a mondat helyesen:
Ha választhatok, hogy az adómat az egészségügy és/vagy az oktatás rendbehozatalára fordítsák, vagy egy fiktív őselmélet kutatására, én bizony az első két alternatívára szavaznék...

Virágoskert 2010.12.29. 00:51:23

@thotferi:

Én vitatkoznék azzal, hogy az iszlám világnak ne volnának egyértelműen világuraloma törő tervei, igényei. Jelenleg is, Európában egy dinamikus iszlamizálódási folyamatnak lehetünk szemlélői. Nem élek azzal a közhellyel, hogy az erőszakos eszközöket is említsem, a harci taktika most elsősorban a "demográfiai hadviselés". Eltervezték, hogy végre "igaz hitre" térítik a "tisztátalan Szentháromság-hívőket", ill. az istenteleneket, a vallástalanokat pedig elvezetik az ő istenükhöz. Nem a levegőbe beszélek, már a nyugat-európai államok multikulturális szellemiségű vezetői is kongatni kezdik a vészharangot. Az alábbi videó is a fentieket igazolja:

magyarkurir.hu/hirek/video-mi-zajlik-parizs-utcain

Célzatos anyagi kisemmizésre, kvázi gyarmatosításra ugyan nem törekszenek, de - azt hiszem - mindannyiunknak vannak fogalmai arról, hogy mi a sorsa azoknak, akik nem kérnek a mohamedán világ harcos ágazatának tündöklő magasságokban szárnyaló erkölcsi rendszeréből, vallásából. Egy keresztény ember nem mondhat igent más vallás erkölcsi rendszerére, akkor sem, ha annak parancsai sokban hasonlítanak a keresztény értékrendhez, ill. akármilyen katonás rendben, irigylésre méltó módon működő társadalmakat és "tejjel-mézzel folyó országokat" is épített magának az iszlám világ keleten. Hiszen, az igenis hamis vallás (úgy, ahogyan az összes többi).

Szándékosan hagytam el a "Római" jelzőt a Katolikus Egyház nevéből. Ugyanis, vannak a latin rítustól eltérő, más rítusú katolikus részegyházak is (pl. görög, örmény, szír, káld, kopt, stb. katolikusok). Igaz, ők mindannyian egységben vannak a római pápával.

Végezetül, valóban csak a látható Egyházhoz tartozás kritériumait soroltam fel. Vannak emberek, akiket bizonyos informális, "láthatatlan" kötelékek fűzhetnek az Egyházhoz (az egyetlenhez, a láthatóhoz). Azok, akiknek nem hirdették hitelt érdemlően az Evangéliumot, ill. akik számára nem kínáltatott fel a formális egyháztagság lehetősége, de mindezek ellenére a lelkiismeretükbe írt isteni parancsot követik. Ők ezekkel a lazább kötelékekkel az Egyházhoz tartoznak, és az üdvösségükhöz szükséges kegyelmeket az Egyházon keresztül kapják. Akik számára a szóban forgó lehetőség felkínáltatik, de azt elutasítják, nem tartoznak az Egyházhoz. Akik pedig nem maradnak meg benne (pl. szakadárok, eretnekek, hithagyók), azokra is ugyanez érvényes. Extra Ecclesiam Nulla Salus!

2010.12.29. 01:10:47

@thotferi:

'Nem tudom,hogyan lehet eldönteni,mi az igazság az őstörténetünkben,ha egyszer az ezt kutató tudósoknak nem adnak pénzt,lehetőséget?'

Erre a szómágiára egy fityinget sem adnék. Egy dolog a tudomány és egy másik dolog az az asszociációs ámokfutás, amivel a pártus-keresztények próbálják 'igazolni' a tanaikat.

Ha ez kirekesztés, akkor kirekesztő vagyok.

thotferi 2010.12.29. 02:20:09

@Xinaf: @khamul: Természetesen,nem arról van szó,hogy az önök adóforintjaira ácsingózunk.Nekünk is vannak adóforintjaink,ebből szeretnénk,ha juttatnának erre a célra.Kicsit keményebben fogalmazva:követeljük a suskát.

kis_csirke 2010.12.29. 09:53:24

@khamul, tothferi: épp olyasmit akarok írni, mint Khamul. Egy tudományos kutatást végzői teljesen elfogulatlannak kell, hogy legyenek. Felállítanak egy tézist, amit megvizsgálva vagy megerősítik azt, vagy elvetik. A tézis elvetése ugyanolyan szakmai eredmény, mint az alátámasztás!

Ez a jelenlegi pártus kör erre az objektivitásra teljességgel alkalmatlan, ezért gondolom, hogy komoly kutatás majd csak 20-30 év múlva lehet (amikorra túljutunk a jelenlegi "szakemberek" hatásán és egy új, független generáció kezd el érdeklődni a téma iránt).

Újjászületés 2010.12.29. 10:16:40

Kedves Tóth Feri!

Csak vicceltem a Pap Gábor nevének átalakításával kapcsolatban.

Az ilyenfajta "őstörténet-kutatásban" éppen az a baj, hogy mindent be akarnak bizonyítani, még azt is, ami bizonyíthatatlan, így válnak nevetségessé, és teszik nevetség tárgyává az egész ügyet. A szavak egymással való kicserélésének módszere pedig abszolút spekulatív, teljesen tudománytalan eljárás. Főleg a Biblia (lefordított) szövegére és a bibliai személyekre vonatkoztatva.

Mindezt azért mondom, mert filológus vagyok, és valamennyire ismerem az általad "idézett" szakirodalmat is. Ugyanakkor a magyar szógyökök, régészeti leletek vagy a rovásírásos emlékek tanulmányozása nem haszontalan, ha ezt szakemberek végzik, és nem mániákus dilettánsok, akik táltosnak képzelik magukat. Ha mégis ennyire érdekel a téma, ajánlom Neked Forrai Sándor: Küskarácsonytól sülvester estig, és a már itt valaki által hivatkozott Götz László: Keleten kél a nap című könyvét, vagy Somogyi Győző írásait.

Hidd el, az a pogánykodó ősmagyarkodás, amit Pap Gábor és tanítványai művelnek, nagyon sok kárt okoz a nemzetünknek, és utálatosakká tehet minket Isten előtt. Tudod: "aki önmagát felmagasztalja, az megaláztatik." Vonatkozik ez magyarokra, zsidókra, angolokra egyaránt.

Véleményem szerint a pártus-Jézus tanítás elképesztő Istenkáromlás, mert elferdíteni akarjuk mindazt a tudást, igazságot, amelyet Isten Szent lelke által folyamatosan kinyilatkoztat az emberiségnek.

Mert nem az a lényeg, hogy mi érveket találjunk saját "igazságainknak" Isten ellenében, és ezeket előtérbe állítva tanítványokat szerezzünk magunknak, hanem, hogy beszédünkkel, cselekedeteinkkel, döntéseinkkel tanúskodjunk Krisztus mellett, és az ő tanítványaiként éljünk.

Az a csodálatos ebben, hogy ezt megtehetjük akár magyarok, akár zsidók, akár németek vagyunk. Éppen azért ő az Emberfia, mert mindnyájunkat megváltott a bűneinkből, nemzeti hovatartozástól függetlenül.

Isten kinyilatkoztatott szavára pedig nagyon kell vigyáznunk, mert - amiképpen azt János a Jelenések könyve végén elmond:

"Tanúsítom mindenki előtt, aki ennek a könyvnek a prófétai szavait hallja:

Aki ehhez hozzáad, azt Isten azokkal a csapásokkal sújtja, amelyek meg vannak írva ebben a könyvben. S ha valaki elvesz ennek a prófétai könyvnek a szavaiból, Isten megvonja tőle a jogot az élet fájához és a szent városhoz, amelyek ebben a könyvben meg vannak írva.

Aki mindezt tanúsítja, azt mondja >> Igen, hamarosan eljövök. Ámen.<< Jöjj el, Uram Jézus!"

2010.12.29. 10:49:07

@thotferi:

'Természetesen,nem arról van szó,hogy az önök adóforintjaira ácsingózunk.Nekünk is vannak adóforintjaink,ebből szeretnénk,ha juttatnának erre a célra.Kicsit keményebben fogalmazva:követeljük a suskát.'

Tiszta beszéd. Nekem -és sokaknak még- meg nem tetszik, ahogy a hadsereg, a rendőrség és a magyar diplomácia működik. Úgyhogy kérjük vissza az erre a célra fordított adóforintjainkat, mert mi sokkal jobban tudnánk !!

egyérintő 2010.12.29. 12:06:20

@thotferi:

Kedves Tóth Ferenc!

Kaptam végre egy linket tőled. Meg kell mondanom éppen viszont akartam válaszolni valami nem kedveset, amikor látom, hogy a Badiny mellett azért történészek is szerepelnek az előadásokban.

Kísérletképpen megnéztem egy videót, amely számomra egyértelműen megmutatta volna, hogy az egész téma egy nagy kacsa. Az Illig féle kitalált középkori évszázadok kapcsán felvett videóról van szó, amely a Kárpát medencei vonatkozásokat tartalmazza. Kezdésként pont elégnek kellett volna lenni ahhoz, hogy legyintsek egy nagyot az egészre.

Ez nem így történt. A Tóth Gyula, aki valami amatőr, voltaképpen a párhuzamos időszámítások alapján vizsgálja a történelmet. Több időszámítás alapján írták a történelmet szerinte és párhuzamosan használták ezeket. A Nagy Sándor féle, a Julius Caesar féle szerint 7 év eltolódással kettő, a Krisztus szerinti, és végül van egy feltételezése a Mohamed szerinti időszámításról.

Én eltöltöttem ezzel egy óra tíz percet és ez mindent elmond. Hülyeségre ennyi időt nem használok el. Másoknak is ajánlom, hogy nézzék meg, szerintem nagyon érdekes. Mondjuk az első kb. öt perces bemutatásra, bemutatkozásra szerintem nem volt szükség, ez átugorható.:

www.magyarvagyok.com/videok/29-Oktato/32763-Toth-Gyula-Kitalalt-kozepkor-a-Karpat-medenceben.html

egyérintő 2010.12.29. 13:05:46

@egyérintő:

Még annyit, hogy ez a video nemigazán a párthusokkal és Jézus Urunkkal foglalkozik, hanem inkább a krónikáinkkal és a magyarság hun vonatkozású eredetével, illetve a történelmi évszámokhoz köthető eseményekkel. Ezek az események miként magyarázhatóak a párhuzamos időszámítások alapján.

Mondjuk az én ízlésemnek még az a kevés nyelvészkedés is sok, amelyet használ az amatőr Tóth Gyula, nem is tetszik. Viszony a számok azok szigorú dolgok, ilyen mennyiségben ennyi egyezés lehetetlennek tűnik...

Virágoskert 2010.12.29. 13:37:48

@egyérintő:

Én is elindítottam a belinkelt videót. Az előadó részéről, kb. 10:50-től kezdve, hallható egy érdekes megállapítás. Azt állítja, hogy, ha Attila király halálának a Képes Krónika szerint feltételezett dátumához, 454-hez hozzáadunk 104 évet (ugyanis, a Képes Krónika szerint a honfoglalás Attila halála után 104 évvel következett be), akkor "549-et" kapunk. Aztán, mindjárt azt is kifejti, hogyha a Kézai Simon krónikájából ismert, a honfoglalás időpontjaként megjelölt, a Képes Krónikáétól nagyban eltérő, 872-es dátumot vesszük, majd abból kivonjuk Nagy Sándor halálának dátumát, azaz 323-at, akkor pont kijön az előbbi 549-es évszám. Ez így valóban meglepő és figyelemre méltó. A probléma csak az, hogy 454+104 = 558, nem pedig 549! Esetleg, eltévesztett valamit az előadó (remélem, hogy ez történt), vagy, netán azt feltételezi, hogy senki sem számol majd utána az egyszerre felvonultatott, rengeteg számadat kavalkádjában? Persze, az is lehet, hogy a matematikát is meghamisították a középkori kolostorok mélyén körmölő gonosz szerzetesek. Talán, az író következő könyve már éppen ezzel fog foglalkozni.

egyérintő 2010.12.29. 14:04:15

@Virágoskert:

Kedves Virágoskert, köszönöm! Mondom, hogy nem véletlenül emlegetik a katolikusok között, hogy jobban kell támaszkodni a nőkre. Ők legalább odafigyelnek és érvelnek, nem pedig csak kijelentgetnek nagy katolikus tekintéllyel. Köszönöm, hogy alátámasztottad ebbéli véleményemet.

Az előadó később a 16.30 után mondja, hogy a Képes Krónikában az Attila halála nem 454, hanem 445-re van datálva. Így már stimmel a dolog, ha jól számítom. Különben szerintem is jobban lenne követhető a gondolkozása az előadónak, ha le lenne írva és szépen tudnánk követni a lábjegyzetekkel együtt...

Virágoskert 2010.12.29. 15:55:33

@egyérintő:

Tehát, Attila király biztosan 453/454-ben hunyt el, de a Képes Krónika, tévesen, 445-öt állít, mert véletlenül összecseréltek két számjegyet. Így valóban kijön az 549 is. Egyébként, 10:30-nál egy tévesztés történt: az előadó véletlenül 454-et mond, pedig 445-öt akar mondani. Ezt a néző azonban akkor még nem tudhatja. Fontosabb kérdés, hogy a Képes Krónika 104 éve jól van-e megállapítva?

I. A 104 év valóban helyes, tehát csak a kezdődátumot, a helyes 454-et másították meg később 445-re egy számjegycserével, de a 104-et ugyanakkor már nem igazították ki (113-ra). Ekkor a valóság az volna, hogy 558-ban volt a honfoglalás. Ez feltételezi azt, hogy a számjegycsere egy óvatlan tévedés eredménye, melyet később sem vettek észre.

II. A helyes 454-gyel eredetileg 95 év szerepelt, de a számjegycsere után ezt kiigazították 104 évre, hogy kiadódjon a valóságos, 549-es évszám. Ez feltételezi, hogy a számjegycsere nem lehetett puszta tévedés, hiszen még az eredeti 95-öt is 104-re másították.

Engem, mondjuk az is érdekelne, hogy a Képes Krónika ténylegesen 445-öt jelöl-e meg Attila halálának dátumául. Sajnos, eddig csak a Képes Krónika lapjainak fényképes másolataira találtam rá, a középkori latin kódexírást pedig nem tudom olvasni.

egyérintő 2010.12.29. 18:08:42

@Virágoskert:

Már azt megéri ez a vita, hogy utána nézzünk a Képes Krónikának és beleolvassunk!

Hát ez óriási! Ezek a Budenzek hogy hülyítettek bennünket gyerekkorunktól kezdve az idiotizmusukkal. Amikor ilyen, még egymással is vitatkozó krónikáink vannak. A Képes Krónika vitatkozik a Kézai Simon félével, hogy mi nem a Nimróth nemzetségéhez tartozunk, mert ő a Kám leszármazottja nem pedig Jáfeté, ahogy a Kézai állítja. No meg a Babilon tornyát a vízözön miatt lett emelve a Kézai szerint!

Szó sincs itt semmiféle avarokról és a hun-magyar rokonság az 1200-1300-as években ha ennyire nyilvánvaló volt, mint ahogy a székelység erdélyi helyzete is, tényleg nem tudom miről pampogtak itt ezek a szerencsétlen finnugoristák.

A 10. rész végén szerepelnek Attila országlásának évei és halálának éve. ez 445. Ugyanakkor ez az adat azt mondja, hogy Kr.u. 677-ben, Attila halálára 104 évvel következett a honfoglalás. Mondjuk rá tíz sorra már 100 évet ír Attila halála után a honfoglalásra a krónika, lehet kerekít itt.

A Kézai meg 872-ról beszél, mint második honfoglalásról.

www.freeweb.hu/gesta-hungarorum/pdfkro.pdf

jabbok 2010.12.30. 09:09:01

Irónikusnak tartom, hogy éppen a "Koldus, takarodj!" cím alatt kell, másodkézből (!!!), egy olvasó által bemásolt linkből megtudnunk, hogy a blog indítói és maradék üzemeltetői leléptek a blogról: www.mindennapi.hu/cikk/egyhaz/beszelgetes-egy-jezsuita-bloggerrel/2010-12-30/921

Ez nekem olyan, mint amikor a gyerekek anyutól vagy a szomszédoktól értesülnek róla, hogy apu lelépett.

2010.12.30. 12:08:29

@jabbok:

Ha nem is intenzív felügyeletet, de valamilyen 'oldallagos ellátást' vállalhatnának a jezsuiták.
Vagy ha nem ők, akkor mások, hiszen vannak a feladatra alkalmas emberek (akár papok/szerzetesek akár világiak).

kibernet 2011.02.11. 15:14:57

@marikaneni: Sziasztok! Badinyit ha sarlatánsággal és dilettantizmussal vádolják egyesek, de Jézus zsidó e vagy nem az tényleg érdekes kérdés. Miért ne lenne más nép fia? Jézus mindig elutasítja, hogy Dávid fiaként és a messiásként emlegessék, és miért beszélne így a Bibliai kommentárorok szerint? A dávidi Messiás várása a zsidóknál mindig is egy konkrét hadvezérre vonatkozott.

kibernet 2011.03.03. 10:59:24

@marikaneni: Sehol sem írja a Biblia, hogy Jézus zsidó vallásban nevelkedett. János evangéliuma meg pláne nem. Miért is lenne fontos egy vallásnál, hogy milyen nemzetiségű valaki? Mária családfája meg totálisan hiányzik a Bibliából! Galilea lakossága meg vegyes volt.

Izrael miszteriuma (törölt) 2011.03.28. 23:43:33

@kibernet:
"Sehol sem írja a Biblia, hogy Jézus zsidó vallásban nevelkedett."

érdekes gondolat, akkor milyen vallású volt?
tán római katolikus, vagy az csak később, amikor már megkeresztelték?

thotferi 2011.03.30. 12:41:08

@kibernet: Ebben igazad van, a korabeli Galilea etnikailag és vallásilag kevert volt, ezért nem eldönthető az, hogy valójában milyen vallásban nevelkedett, mi és hogyan hatott a gondolkodására.

thotferi 2011.03.30. 14:14:36

@Izrael miszteriuma: Természetesen, az egész Bibliát.

thotferi 2011.03.30. 14:20:10

@Izrael miszteriuma: Melyik részében? Jézus neveltetését jótékony homályban hagyják az Evangélisták. Talán, nem véletlenül!

Izrael miszteriuma (törölt) 2011.03.30. 14:24:37

@thotferi:
semmi homály...
"December 25 karácsony ünnepe. A nyolcadik nap pedig jauár 1. Jézus körülmetélését olvassuk az evangéliumban.

Izrael miszteriuma (törölt) 2011.03.30. 14:29:35

@thotferi:
régen egyházi ünnep volt, most ezt tényleg eldugták, de a keresztény templomokban 2000 éven keresztül, igaz rejtetten, de jelenvolt a zsidó Jézus ábrázolása...
szaszfold.csaba52.fotoalbum.hu/viewpicture/pictureid/8311126

thotferi 2011.03.30. 14:34:10

@Izrael miszteriuma: A körülmetélés nem jelent neveltetést,az ábrázolás meg főleg nem.

Izrael miszteriuma (törölt) 2011.03.30. 14:42:32

@thotferi:
nofene, akkor meg miért volt az egész cirkusz?

thotferi 2011.03.30. 14:44:51

@Izrael miszteriuma: Az én apámat is katolikus templomban keresztelték, aztán mégis reformátusként nevelkedett és református lelkész temette el. Sűrűn előfordul az ilyesmi.

Izrael miszteriuma (törölt) 2011.03.30. 15:03:03

@thotferi:
bizony mondom Néked a zsidóknál ilyen lazaság abban az időben nemigen volt, kitérni nem lehetett, csak betérni, meg külünben is a zapja zannya zsidó, akkor a gyerek is az, és kész...

Izrael miszteriuma (törölt) 2011.03.30. 15:05:25

@thotferi:
ha figyelmesen olvastad az Evangéliumokat, akkor abból bizony egyértelműen kiderül, hogy Jézus urunk zsidóként született és zsidóként is halt meg...

Izrael miszteriuma (törölt) 2011.03.30. 15:14:44

@thotferi:
ha nekem nem hiszel, tessék itt az anekdóta...
két római katolikus pap beszélget:
- hallottad, egyesek azt állítják, hogy Jézus urunk zsidó volt!!!
- még hogy Jézus, vannak akik azt mondják, hogy Szűz Mária is az volt, micsoda világban élünk!
:-)

thotferi 2011.03.30. 15:33:39

@Izrael miszteriuma: Galilea tartomány helyzete nem volt tisztázott. Jézus születése előtt a Pártus birodalom része volt, így a zsidók ott nemigen dirigáltak, még ha próbálkoztak is ezzel. Jézus apja a Szentlélek volt, anyja meg nem volt zsidó. Most egyébként a neveltetéséről volt szó, amelyről az Evangéliumok nem tesznek említést, tehát felesleges az erőlködés. Nem kell mindent és mindenkit erőszakkal Júdaizálni!

Izrael miszteriuma (törölt) 2011.03.30. 15:42:56

@thotferi:
tudod én ötször jártam Szentföldön, pártust egy darabot sem láttam, de zsidók azok voltak mindenütt. Jézus korában pedig elkülönülve laktak a nemzetek, Jézus ott tanított a Tiberiás tó partján, de a városba zsidó nem lépett be, mert számukra tisztátalan volt, Jézus is így tett, inkább a város fölött az Arbel hegyen sétálgatott...
hogy eltudd képzelni, milyen ma a város, tessék egy videó: pártus sehol, csupa zsidó...
www.youtube.com/watch?v=CkojtxXogKw

Izrael miszteriuma (törölt) 2011.03.30. 15:44:55

@thotferi:
"Jézus születése előtt a Pártus birodalom része volt"
nono, talán gonosz heródes király pártus volt?

Izrael miszteriuma (törölt) 2011.03.30. 15:47:45

@thotferi:
"Jézus apja a Szentlélek volt, anyja meg nem volt zsidó."
hogy Jézus apja kivolt, abba most ne menjünk bele, a szentlélek biztosan nem, mert az a héberben nőnemű, de az igazán érdekelne, hogy a zannya kiféle vót?

thotferi 2011.03.30. 15:51:50

@Izrael miszteriuma: Bét- Sean ,vagyis Szkítopolisz pártus város volt.Ha a világháború előtt járt volna a Szentföldön, akkor meg zsidó nem volt még sehol sem.
A hegycsúcsok nem voltak a zsidók számára kijelölt tanító helyek.

thotferi 2011.03.30. 15:55:17

@Izrael miszteriuma: Heródes egy báb volt, ő sem volt zsidó egyébként.Mária nemzettségtáblázata nincs meg ( elveszett).

Izrael miszteriuma (törölt) 2011.03.30. 15:56:48

@thotferi:
"Most egyébként a neveltetéséről volt szó"
megint rossz hírem van számodra, az a bizonyos József, az ács, aki nevelte, bevezette a zsidó tanulmányokba, és amikor elérte a nagykorúságot, akkor a bár micvá alkalmából felolvasott a tekercsből, mivel akkor könyv még nem vala, és jól kiosztotta a népet, akik szájtátva hallgatták a tanítást, honnét szorult ebbe a gyerekbe ennyi tudás, mondták irigykedve, de aztán megnyugodtak, mert a zapja mesterember, és ez elégséges magyarázat...

thotferi 2011.03.30. 16:06:38

@Izrael miszteriuma: Szép kis mese, kár hogy ez a József história nem szerepel az Evangéliumokban!
Jézus egyszer próbált meg felolvasni a tekercsekből,de megbánhatta, mert többet ezt már nem cselekedte.

Izrael miszteriuma (törölt) 2011.03.30. 17:01:03

@thotferi:
"Bét- Sean ,vagyis Szkítopolisz pártus város volt.Ha a világháború előtt járt volna a Szentföldön, akkor meg zsidó nem volt még sehol sem."

Beth-Seanban legfeljebb túristaként jártak párthusok, a szkíta zsoldosok jelenléte is csupán hipotézis.
A Szentföldön mindig is folytosan jelenvolt a zsidóság, pl. Cefát városába a budai zsidók is elzarándokoltak, sőt odamentek meghalni, hogy a szent földben nyugodjanak. Meron hegyen erdélyi zsidók laknak 200 éve, a Mea Sherimban pedig legalább 150 éve, és 100 éve alakult az első kibuc, amikor már 100 ezer zsidó telepes volt az országban, ami akkoriban majdnem teljesen lakatlan volt. Anyám első férje is résztvett tel-aviv építésében, ami most volt 100 éves város.
hát ennyit zsidókról...
a hegycsúcsokról annyit, hogy Jézus nem csak az Arbelt szerette, hanem a Boldogságok hegyén is szeretett sétálgatni, sőt tanítani...

Izrael miszteriuma (törölt) 2011.03.30. 17:09:57

@thotferi:
"Heródes egy báb volt, ő sem volt zsidó egyébként. Mária nemzettségtáblázata nincs meg."

Nagy heródes csak azért került képbe, mert tény, hogy nem volt zsidó, hanem betért, lehet hogy báb volt, de ő volt aki - igaz némi római hátszéllel - kiűzte a betört pártusokat palesztinából. meg hát, ha olvastad az evangéliumokat, ő volt a gonosz, ki melette a kisdedeket volt...
a Mária nemzetségtáblájának miért kellett volna meglennie, mért nem elég a József?

Izrael miszteriuma (törölt) 2011.03.30. 17:25:50

@thotferi:
"Szép kis mese, kár hogy ez a József história nem szerepel az Evangéliumokban!"
nono, tolle lege!

"Jézus egyszer próbált meg felolvasni a tekercsekből,de megbánhatta, mert többet ezt már nem cselekedte."
nemtom, mire gondolsz?

thotferi 2011.03.30. 18:31:35

@Izrael miszteriuma: "honnét szorult ebbe a gyerekbe ennyi tudás, mondták irigykedve, de aztán megnyugodtak, mert a zapja mesterember, és ez elégséges magyarázat..." A részletesebb Lukács elbeszélés szerint egyáltalán nem nyugodtak meg, hanem kiűzték a városból és a szakadék széléről le akarták lökni a zsidók (Lk4,28-30) Talán ezért nem próbálkozott többet a Tóra-tekercsekkel.
Jézus bement a galileai városokba is ott tanított.
A József nemzettségtáblázata azért nem elég, mert Jézus apja a Szentlélek volt ,de mivel a zsidó Lélek nőnemű, ezért nyilván a Szentlélek nem a zsidók által ismert Lélek volt, hanem más nép Istenének Lelke.
"A Szentföldön mindig is folytosan jelenvolt a zsidóság," A háború előttig csak abszolút minimális létszámban és arányban.

Izrael miszteriuma (törölt) 2011.03.30. 19:12:46

@thotferi:
összegezem az általad mondottakat:
Jézusnak nem volt apja (!?), volt helyette valami lélek, amit ki sem merek mondani, mert valami más nép istenének lelke, hát itt most abbahagyjuk a társalgást, megyek meginni a sörömet, hogy leöblítsem...

thotferi 2011.03.30. 19:37:22

@Izrael miszteriuma: Ki lehet mondani ennek az Istennek a nevét. Ez az Isten a Bál volt, a belső, a titokzatos Lélek. Azt ajánlottad olvasgassam az Evangéliumokat, én meg úgy látom, inkább rád férne egy alapos átolvasás , hogy a sok ostobaság kitisztuljon az agyból.

Izrael miszteriuma (törölt) 2011.03.30. 20:45:33

@thotferi:
igen, szerepel az Evangéliumban, ez volt a gonosz démon neve, amit Jézus kiűzött a megszálottból...

Izrael miszteriuma (törölt) 2011.03.30. 21:07:07

ERROR már nem bírja a szerver sem...

thotferi 2011.03.30. 21:34:28

@Izrael miszteriuma:" igen, szerepel az Evangéliumban, ez volt a gonosz démon neve, amit Jézus kiűzött a megszálottból..."
A zsidók szerint...
A Pál-fordulat valójában Bál-fordulat, hiszen egy hithű zsidó számára annál nagyobb fordulatot nehéz elképzelni, hogy az ő és az ősei által üldözött Isten:a Bál fény formájában megjelenik neki és megszólítja, ő pedig elismeri ezután Istenének, akit szolgálni fog mindhalálig.

egyérintő 2011.05.08. 14:31:30

Semmiféle visszhangja sem volt az alábbi fontos történelmi / vallási hírnek, régészeti leletnek, ezért úgy gondoltam, hogy nem ártana bekopizni ide a Jezsuita bloggerek felületre, hátha érdekel valakit:

"A legrégebbi templom romjaira bukkantak?
2011. április 18. 12:35

MNO - NT
Korai középkori templom maradványaira bukkantak régészek a gyulafehérvári Szent Mihály katolikus székesegyház előtt zajló ásatásokon – írja a Krónika című kolozsvári napilap hétfői számában.

A kutatók az 1009 körül Szent István király alapította katolikus érsekség tulajdonát képező területen ásva véletlenül bukkantak a meglepő és értékes leletre, amely valószínűleg az érsekség alapítása előtt a 10. században épülhetett. A megmaradt alapfalakat a gyulafehérvári római katolikus székesegyház bejáratától 24 méterre találták meg a régészek. Az egyméteres mélységben félköríves apszis romjainak 1,15 méter széles kőtömbökből és kevés tégladarabból készült alapzata van.

Daniela Marcu Istrate régész szerint – aki a hétvégén sajtótájékoztatón számolt be a páratlan felfedezésről – a romok valószínűleg Erdély legrégibb keresztény templomából valók, amely Hierotheus püspök székhelye lehetett. Hierotheus a 950-es években térítési szándékkal érkezett a vidékre, számára építtethette Gyula fejedelem a templomot. Ugyanakkor a szakember nem zárja ki a templom Szent István nevéhez köthető alapítását sem, ebben az esetben viszont az 1000. évre datálható az építés.

Daniela Marcu Istrate szerint egészen kivételes értékű történelmi műemlékről van szó, amelynek érdekessége, hogy semmilyen módon nincs kapcsolatban, nem érintkezik a mai székesegyházzal, illetve annak elődjeivel, hanem teljesen különálló épület. „Ez még keleti keresztény rítusban épült templom lehetett, amelytől elkülönülve, a Nyugat felé orientálódás kifejezéseként nem rá, nem vele egybe, hanem tőle elkülönülve épült fel később az immár Róma irányát választó új püspöki székesegyház” – idézi a lap a gyulafehérvári régészt. A gyulafehérvári római katolikus érsekség célja, hogy a konzervált leletet régészeti parkként mutassák be a közönségnek.

(MTI)"

ww.mno.hu/portal/778641?searchtext=gyulafeh%C3%A9rv%C3%A1r

( Tóth Gyula ) 2011.07.04. 10:24:53

@egyérintő:

Kedves "egyérintő",

Elnézést, hogy csak most reagálok az előadásommal kapcsolatos hozzászólására, de még csak most bukkantam rá. Azt írja, hogy

"Különben szerintem is jobban lenne követhető a gondolkozása az előadónak, ha le lenne írva és szépen tudnánk követni a lábjegyzetekkel együtt"

Kérése számomra parancs! :-) Február közepén elindítottam a blogomat a témáról, amit szíves figyelmébe ajánlanék minden téma iránt érdeklődőnek:

maghreb.blog.hu

Itt teljes terjedelemben elolvasható a 2003-ban megjelent "A magyar krónikák és a kitalált középkor" c. könyvem és számos azóta született tanulmányom.

Üdvözlettel: Tóth Gyula

egyérintő 2011.07.05. 10:09:42

@( Tóth Gyula ):

Kedves Tóth Gyula,

Örülök, hogy észrevette ezt a kis beszélgetést és belinkelte a blogját. Még csak egy beírást volt időm elolvasni, de úgy látom, hogy valami hasonlót szerettünk volna látni.

Engem a guta tud ütögetni, amikor a magyar gyerekek a jobbnál jobb angol, amerikai filmeket nézik Arthur királyról és más, adott esetben kitalált történelmi alakokról, eseményekről, melyek nagy költségvetéssel és igen fogyasztható módon vannak elkészítve.

Mi is tudnánk számos magyar történelmi alakról, eseményről filmet készíteni, ha pénz, filmes akarat, történészi alap állna rendelkezésre.

Itt van például a Pozsonyi csata. Az angolok erről már vagy tíz filmet készítettek volna, mi meg csak most kezdünk rájönni, hogy milyen kemény harcaink voltak a környező népekkel és ez mennyire megbecsülendő. Mennyi ragyogó filmhez adhatna témát ez a csata. Persze tudjuk, hogy a neoliberális-szoci ideológusok milyen erős finnugorkodással mennének mindezzel szemben.

Pedig az emberekben benne van a magyar-hun tudat. A legegyszerűbb példám az egyik munkahelyemen a főnökeim neve. Mind a négy Attila volt. :)

Utánan nézek a könyvének és ha kapható, akkor megveszem.

Üdv!

egyérintő 2011.07.05. 17:48:21

Kedves Tóth Gyula, a könyvét seholsem lehet fellelni.

2011.07.05. 23:24:07

jézus magyar volt… nem először hallom, sokat dobna a nemzettudaton… ide zarándkolna a keresztény világ, jeruzsálem elnéptelenedne…… magyar zsidó, zsidó magyar… nem kóser, magyar magyar … a közelében nem voltunk… nem beszélve arról a számtalan emlékhelyről… álmos, előd, ond, kond, tas, huba, töhötöm népe közül valaki… elképzelhető, hogy hitler is… s ha már… aristoteles, giordano bruno, zola, churchill, sztálin, kovács, szabó, varga magyar volt, van, az egykori evangélikus ginázium nobel-díjasai …, scheiber sándor, goldziher ignác, schweitzer józsef… kohn, grün, schwartz a dob streeetről… mindenki magyar, aki nem magyar… hogy állunk a krisztus-gyilkossággal… zsidó eleve nem lehetett… akkor meg miféle fajzat feszítette keresztre ázsiában… azt a férfit, aki nem volt zsidó… kezdjük elölről a történelmet… i.e. 5771, biblia, időszámítás… pogromok több évszázadon át, gettó, zsidótörvények, auschwitz… minden tizedik áldozat a hatmillióból magyar… magyar zsídó… zsidó… még mindig vagyunk… izrael…ki érti ezt…
itt mindenki meg van bolondulva???

egyérintő 2011.07.06. 10:47:58

@( Tóth Gyula ):

Kedves Tóth Gyula, még a kiadót sem tudtam kideríteni.

Karakó 2011.07.06. 12:46:33

@egyérintő:

A Fehérlófiában lehet kapni...
Legalábbis, és most rendeltem meg; remélem kihozzák:)

A borítón csak annyit látok: "FŐNIX KÖNYVEK 51." - nem tudom, ez mond-e Neked valamit a kiadóról (nekem semmit).

üdvözlettel

egyérintő 2011.07.06. 14:27:17

@Karakó:

Köszönöm az infót. A Püski könyvesboltban azt mondták, hogy a Fehérlófia könyvesbolt megszünt. Ezek szerint az internetes bolt még működik.

Köszönöm mégegyszer!

egyérintő 2011.07.07. 15:40:37

@egyérintő:

Lehet, hogy én vagyok a béna, de a Kálti Márk féle Képes Krónika lefordított anyagára még nem bukkantam rá. Anonymus, és a Kézai Simon krónikáinak fordítását megtaláltam, de a Képes Krónikáét nem. Ha valakinek megvan a linkje igazán betehetné.

Köszönöm!

Karakó 2011.07.07. 18:45:50

@egyérintő:

Geréb László 1959-es fordítását a neményi.net könyvtárában megtalálod. Itt megvannak Fehét M. Jenőnek bizonos munkái is, akire Tóth Gyula több helyen hivatkozik.

Szabó Károly 1867-es fordítását a freeweb.hu/gesta-hungarorum/pdfkro.pdf-ről lehet menteni (ebben más "betoldások" is vannak). Eredeti szöveg a konyv-e.hu/pdf/Chronica_Picta.pdf

üdvözlettel

egyérintő 2011.07.08. 13:27:13

@Karakó:

Köszönöm, sikerült letöltenem!

joco1234567 2013.04.20. 00:26:13

Szeretnem a tema irant erdeklodok figyelmebe ajanlani ezt a videot:
www.youtube.com/watch?v=yq5e1L1h_Ao

Engem foleg az ragadott meg, hogy Szantai Lajos szerint 1-200 evvel ezelott fel se merult, hogy Jezus zsido lett volna. Es amiket Jezus nem zsido szarmazasanak az alatamasztasara mond, az szamomra meggyozo:
* Galilea tenyleg Gojok Provinciaja (wikipedia szerint is)
* A napKELETI bolcsek jottek Jezus szuletesenel, mert ok hallottak rola, es mi volt keletre Izraeltol?
* Jezus tenyleg nem ismeri be, hogy David leszarmazottja, 2 evangeliumban is benne van
Nem ismerem elegge a Bibliat, hogy ezt megiteljem, de nem nagyon szoktak az emberek bibliai idezettel dobalozni annak megerositesere, hogy Maria zsido lett volna (Jozsef nem szamit, hisz nem verbeli apja)

Nekem a magyar elmelet epp annyira meggyozo, mint barmi mas. Ami sokkal borzasztobb, az a kereszteny zsido kulturkor emlegetese manapsag, egy olyan egyhazhoz valo kozeledes, akik Jezust Nimrod fianak mondjak es elutasitjak. Egy kereszteny kozossegnek semmi koze a zsido egyhazakhoz, hiszen a legfontosabb kerdesben teljes az ellentet. A zsidokat nem helyes gyulolni, de kozosseget vallalni veluk egyhazi szinten gyakorlatilag Jezus Krisztus szembekopese. En egyertelmuen politikai befolyasnak gondolom ezt a nagy baratsagot (szabadkomuvesek munkassaganak eredmenyekent), nagyon jol beleillik mindenbe, ami ma a vilagban tortenik.

nyúlakalapban 2013.04.27. 12:25:34

@joco1234567:
http://lexikon.katolikus.hu/J/Jézus%20családfája.html

Nagy előnye a katolikus vallásnak, hogy nem a hívek találják ki hogy miről van szó. Az egész keresztény vallás, teológia és filozófia meg minden meg volt és meg van forradalmi magyar szerzők és előadók nélkül, (bár Weissmahr Béla által felkerültünk talán a térképre).

Hát szerinted szembeköpés az új pápa éppen kiváló kapcsolatokra törekszik a zsidó közösséggel nekem pedig itt a türelmem kifogyott. :)

joco1234567 2013.04.29. 01:46:20

@nyúlakalapban:
A link Jozsef csaladfajat mutatja be, aki nem ver szerinti apja. Mariarol van vmi infod?

Nem gondolom, hogy a magyar elmelet az igaz, azt gondolom, hogy eppen annyira lehet igaz, mint a zsido elmelet. Van kulonbseg! :-)

Bizony, szerintem a zsido papsaggal valo kapcsolatepites nem helyes. Egy kereszteny ember egyet akarhat egy zsido vallasi vezetotol: megteriteni. Kozosnek nevezni a vallasi es foleg az erkolcsi alapokat nagyon erdekes. Viszont a mai politikai iranynak epp megfelel...

joco1234567 2013.06.04. 00:33:52

Megint talaltam valamit!

"Nagy előnye a katolikus vallásnak, hogy nem a hívek találják ki hogy miről van szó."

Nos ez egyaltalan nem igy van. 451-ben volt egy zsinat. Nagyon erdekes dolgokrol volt itt szo. Meg probalok errok tobb infot talalni, ha sikerul, irok mindenkepp az eredmenyrol. DE:

A katolikus vallas egy jelentos reszet a papok irjak, irtak, a zsinatokon. Pl. amikor eldontottek, hogy mi legyen a Bibliaban. Tenykeg nem a hivek, hanem a papok. Meg irok, ha uj dolgot talalok!

bélaybéla · http://odamondogato.blog.hu 2013.06.24. 16:01:33

@joco1234567: Kr. e. 129-ben Júda elfoglalta Samariát (Izraelt), majd 104-ben Galileát is és a lakosságot körülmetélkedésre és zsidó vallási törvények alá kényszeríttette. A meghódított terület turáni- szkíta fajú lakossága tehát zsidó vallású lett. De vajon azt jelenti-e ez, hogy ezzel zsidó fajúvá is változott? Vajon kicserélődött-e ezzel vére és faji jellege? Természetesen nem. Zsidó vallás szerint voltak kénytelenek élni, mely - mint "teokratikus" államban - egyben az államrendszert is jelentette (ami a mai Izraelben is ugyanúgy van), de megmaradtak sushanita és samaritan szkítáknak, mint ahogy Álmos vezér szkítái, a Kárpát medence magyarsága sem vált rómaivá azzal, hogy felvette a római kereszténységet, de németté se, amikor a germán eredetű protestantizmust követte. Lettek római katolikusok, lutheránusok, kálvinisták, de megmaradtak magyarnak.

"Oszoljon hát el a fogalomzavar. Jézus szülei zsidó vallású szkíták voltak, de nem zsidó fajú emberek és aki ezt tagadja, csak két okból teheti. Vagy nem értékelte ki eléggé sem a Biblia, sem a történelem adatait, vagy pedig tudományos meggyőződése ellenére a kényelmesebb és biztonságosabbnak vélt alapra helyezkedik, hiszen Renan is elvesztette katedráját a College de France-n, de nem követte Galilei példáját és tudományos meggyőződése mellett kitartott."magyarmegmaradasert.hu/szerzok/k-n/mihaly-ferenc/item/2746-ki%C3%A1lt%C3%B3nak/2746-ki%C3%A1lt%C3%B3nak?limit=1&start=1

jánosbácsi (törölt) 2013.10.07. 08:12:51

Ez egy nagyon érdekes téma! Végig olvastam mind az 547 hozzászólást. Kultúrált hangnemű vita folyik itt. Jó, némi személyeskedés azért előbukkan, főleg a többségi oldalról. Ami érdekes ebben a vitában, az az, hogy - miközben nem győzöm hangsúlyozni hogy kultúrált a hangnem - mégis többen kiáltoznak cenzúráért, hogy a Jezsuita Testvérek miért nem gyakorolnak felügyeletet a hozzászólók felett, mert szerintük nem fér bele, hogy valaki az gondolja amit.
Van-e szólásszabadság - valós - ma Magyarországon, ha ellenvélemény esetén cenzorért kiálthatunk?! Fel lehet-e tenni kérdéseket a történelem fehér foltjait vizsgálva ( Jézus származása, gyermekkora, ismeretlen évei, tanításai kapcsán) ?
Fel lehet - még úgy néz ki, bár az is igaz, hogy brutális össztűz zúdul az egyet nem értőkre, a másságot képviselőkre! Totális ma a kirekesztés minden ellenvéleménnyel kapcsolatban itt a blogon is, épp úgy mint a magyar médiában! A kedves, békés, szeretetet hirdető hittársak összezárnak és olyan hihetetlen intoleranciát és kirekesztést produkálnak hogy szegény Jézus "forogna a sírjában".

Urancityhero 2017.02.14. 08:28:32

@thotferi: A muszlimoknak nincsenek világhódítóó céljai, a zsidóknak pedig igen? Micsoda??? Hol élsz, mit látsz, mi zavarta össze a kis agyacskádat, hogy ezt leírtad 7 évvel ezelőtt?

Kara kán · http://karakan.blog.hu 2017.03.02. 20:52:22

Kérem javítani!
„egy nemzeti öntudatot nem lehet tévesesekkel megerősíteni. Ha magyarként küzdünk a Dákó-Román elmélet ellen”

Helyesen:
„egy nemzeti öntudatot nem lehet téveszmékkel megerősíteni. Ha magyarként küzdünk a dákó-román folytonossági elmélet ellen”

Magyar Népegyház 2019.01.28. 00:27:29

Jézus pártus király - Szkíta hadvezér, az Istenanya fia (1-2. rész)

baalvany.blog.hu/2018/08/29/jezus_partus_kiraly_szkita_hadvezer_az_istenanya_fia

baalvany.blog.hu/2018/11/03/jezus_partus_kiraly_szkita_hadvezer_az_istenanya_fia_2_resz

Badinyi Jós Ferenc nyomán, ám eltérő forrásokból.
Ajánlom figyelmetekbe!

Lévai András 2019.07.22. 17:52:55

@jabbok: már nem. Simán megnyitja a böngésző. Könnyen lehet hogy téves riasztás volt nálad és mindkét vírusirtó produkálta a hibát.
süti beállítások módosítása