Jezsuiták

PÁRBESZÉDBEN

Címkék

Nehéz helyek a Bibliában: „Ha nem lesztek olyanok, mint a gyerekek…” (Mt 18,3)

2014.12.10. 12:28 pacsy

child1-255x224.jpeg„Ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be az Isten országába” (Mt 18,3) – minden keresztény ismeri a jézusi mondást az evangéliumból. Őszintén szólva nekem mindig gondot okozott ez a szakasz. Vajon milyen értelemben kellene a gyerekekhez hasonlítanunk? Mert azt bízvást hihetjük, hogy itt nem az infantilizmus felmagasztalásáról van szó. De akkor miről?
Talán könnyebb sorba venni elsőként azt, hogy mi az, amire Jézus minden valószínűség szerint NEM gondolt, amikor azt a bizonyos gyermeket példaképül középre állította az egymással versengő tanítványok körében. Már évekkel ezelőtt is (még fiatal pap koromban) sejtettem, hogy itt nem a magatehetetlenség apoteózisáról, a döntés- és cselekvésképtelenség piedesztálra emeléséről van szó.
Én legalábbis azt reméltem, hogy felnőttként nem kell gyereknek tettetnem magam, csak mert keresztény vagyok. Nincs szükség arra, hogy elesettséget mímeljek, kisebbnek, gyöngébbnek mutassam magam másoknál, vagy behódoljak az erősek (erőszakosak) és hatalmasok előtt. Ezt akkor sem tartottam – ahogy ma sem tartom – vallásos-keresztény eszménynek; sőt semmiféle erénynek sem! Ez a magatartás ugyanis, szerintem, az alázatosság totális félreértése volna! Ám itt mintha nem is az alázatosságról volna szó – hiszen a gyerekek éppenséggel nem (feltétlenül) alázatosak. Az a magyarázat sem vonzott – már régebben sem –, miszerint a gyerekek „jobbak” volnának nálunk, felnőtteknél, és hogy ezért (valamifajta feltételezett „bűntelenség” tekintetében) volnának példaképek a számunkra. Ez nekem naivitásnak tűnt: káplánként volt is közöm a gyerekekhez; nomeg még a saját gyerekkoromból is emlékeztem egyre s másra; főként pedig hittem a szülőknek, s annak, amit ők meséltek a gyerekeikről. Márpedig az alapján, amit tőlük hallottam, az volt az érzésem, hogy ha a gyerekek „bűntelenségéről” kezdenék prédikálni, legfeljebb csak kézlegyintéssel (jobb esetben elnéző mosollyal) nyugtáznák a dolgot: „Mondja csak, hiszen pap; mit tud ő az életről…!” Hát igen, a gyerekek nem bűntelenek: megesik, hogy nagyon is kegyeltenül bánnak egymással, kicsúfolnak, kiközösítenek valakit stb. Szóval, régtől fogva az az érzésem, hogy naivitás volna ilyenképpen idealizálni az úgynevezett „gyermeki ártatlanságot”. De hát mit jelentenek akkor Jézusnak a gyermekeket példaképül állító titokzatos szavai?

Valójában csak mostanában kezdtem ráérezni, rájönni a megoldásra. Érdekel benneteket, hogy mire jutottam?

Azt hiszem, egy gyermek abban az értelemben számíthat példaképnek a keresztény életben, hogy megvan benne a ráhagyatkozás, az önátadás képessége. Nincs olyan gyermek, aki ne szorulna rá a szülei gyámolítására, hiszen nekik teljes mértékben kiszolgáltott. Nélkülük egyenesen életképtelen volna. Végsősoron tehát nincs is más választása: teljes bizalommal van irántuk, egész szívvel rájuk bízza magát.

A teljes bizalommal való ráhagyatkozás és önátadás képességét, ezt a belső spirituális hozzáállást, nemrégiben egy nagyon hétköznapi eseményen keresztül értettem meg. Egy anyuka éppen nekikészült, hogy a babakocsiját a gyermekével együtt felvigye a lépcsőn, amikor éppen beléptem a lépcsőházba. Magától értetődő volt, hogy felajánljam a segítségemet. Egy két éves forma kisfiú ült a babakocsiban, könnyű volt, mint a pehely. Amikor megragadtam, kocsistul-mindenestül, egyszerre csak összeakadt a pillantásunk. Miközben vittem, bizalomteli nagy kék szemekeit végig rám függesztette. Nem volt oka aggodalomra: anyja megnyugtató hangját is hallotta a háttérben, ahogy beszélgettünk, miközben felfelé cipeltem. Szóval, fenntartás nélkül rám bízhatta magát: nem hiszem, hogy egyszer is megfordult a fejében, hogy leejthetem (az a szeméből látszott volna). Odaadóan tűrte azt, ami vele történi, bármi következzék is. Elhitte, hogy jót akarunk neki, hogy nem eshet baja.

Az első fokozat a cselekvésé. Cselekedeteinkre vonatkozóan az a feladat, hogy elvállaljuk az élettel kapcsolatos felelősségünket: szembenézzünk a kihívásokkal, tevékeny és teremtő módon vegyünk részt a környezetünk alakításában, segítsük a bennünk és a körülöttünk élőkben bontakozó ÉLET növekedésében, embertársaink életkörülményeinek megjavításában. Ezen a színten, anélkül, hogy engednénk az erőszakosság kísértésének, olykor akár energikusan is felléphetünk az igazságtalanság ellen, magunk és mások jogainak érvényesítése érdekében. Teljesen elhibázott dolog volna azt gondolni, hogy egy keresztény emberrel mindent meg lehet csinálni – akár fát is vághatnak a hátán, hiszen sohasem védekezhet! Én nem hiszek ebben.

Azóta nem megy ki a fejemből a gondolat: nem lehet, hogy ez volna az egész vallási élet pradigmája? Pofon egyszerű dolog, mégis oly’ soká tartott, míg felfogtam: a ráhagyatkozásról, az önátadásról van szó! Ami persze felnőtt korban egyáltalán nem valamiféle passziv semmittevést, impotenciát, vagy életképtelenséget jelent. Hanem… hogyan is magyarázzam… ez nem is olyan egyszerű!

Kétségkívül van bennünk egy mélyebb sík is, ami külsőre megtévesztésig hasonlít a passzív belenyugváshoz. Itt már nem lehet többé a világ jobbításán fáradozni, hiszen az, ami itt történik, túl van a megtehető lehetőségeink határain. Sokaknak ezt egy kicsit nehéz belátni, mégis igaz. Legkésőbb a felnőtt kor küszöbére érve alighanem mindenki találkozik emberileg megváltoztathatatlan helyzetekkel. Olykor úgy érezzük, zsákutcába kerültünk: külső körülmények akadályoznak, amelyekből emberileg nézve nincs tovább vezető út. A körülmények néha mintha szövetkeznének ellenünk: lehetetlenné teszik terveinket, álmaink megvalósítását, s a megváltoztatásukra tett erőfeszítések mindegyre kudarcba fulladnak. A lehetséges válaszok közül a terméketlen és in-produktív belső reakciók skálája széles: az egyszerű tagadástól vagy a megtört behódolástól kezdve, a keserű vagy kétségbeesett beletörődésen és rezignált depresszióig át egészen a hiábavaló lázadásig terjed. A termékeny vagy produktív válasz ezzel szemben, úgy sejtem, inkább az elfogadás, a kiengeszetlődés, a megbékélés irányában van.

Nehéz ezt pontosan elmagyarázni, hiszen valamiféle egyensúly kereséséről van szó. Az autentikus vallásosság egyrészt egészséges életszemléletet és életerőt, másrészt belső figyelmet és önmagunkkal való kapcsolatot, éberséget feltételez: aktivitás és önátadás egyszerre. Talán példák segíthetnek. Emlékszem, egyszer kilátástalan harcba bonyolódtam egy kormányhivatallal. Egy másik kontinensen történt, egy idegen országban, ahol magas a korrupció foka és korántsem magától értetődő a polgári jogszolgáltatás. Miután több héten keresztül semmi sem történt egy egyébként jogos és könnyen elintézhető ügyem érdekében – amelynek szervezése már addig is rengeteg időmbe, energiámba, nem utolsó sorban pedig anyagi áldozatomba került –, elhatároztam, hogy stratégiát váltok: mostantól fogva azon a nyelven fogok beszélni, amit mindenhol értenek. Úgy döntöttem, hogy nyomatékos kifejezést adok a felháborodásomnak, és így próbálok érvényt szerezni ügyemnek. Előtte, a napi meditációim során, heteken keresztül dolgoztam azon, hogy tudatosan megbocsássak azoknak, akik hátráltatnak, hogy mintegy belülről próbáljam megérteni őket, beleérezve a helyzetükbe. Eljött a konfrontáció napja. Némi szorongással, de belsőleg eltökélten és nyugodtan mentem az esedékes találkozóra, ahol életemben előszőször találtam magam abban a helyzetben, hogy kiabálok egy apám korabeli férfival, szemtől-szemben felvállalva a vele való konfliktust. Emlékszem, még órákkal az eset után is remegett a gyomrom, annyira fel voltam zaklatva. Ám a konfliktus legmelegebb pillanataiban is, miközben nekihevülten veszekedtem és szenvedélyesen védtem az érdekeimet, egy belső szinten szinte evidenciaként éreztem, hogy sikerül megőriznem a nyugalmamat és kontroll alatt marad a haragom. Nem gyűlöltem a velem méltánytalanul viselkedőket, hanem – egészen mélyen – együttérzést és jóindulatot ápoltam magamban irántuk, a kifejezett külső reakcióval ellentétben. Talán ennek is köszönhető, hogy nem romlott meg teljesen a kapcsolatunk, hanem őszintébbé és nyíltabbá vált, amelybe immár az is belefért, hogy az érdek- vagy nézetkülönbségeket nyíltan kifejezzük, miközben megmarad a bennünket mélyebben összekötő alap.

De honnan is indultam? Ja persze: hogy az Istennel szembeni gyermeki bizalom nem jelent naiv infantilizmust, sem behódolást, sem bűntelenséget. Szerintem a szentírást nem szabad ürügyül használni a nyámnyila meghátrálás igazolására, ahelyett, hogy a jogok következetes érvényesítésére törekednénk. Ami fontos: minden jogunk (s olykor kötelességünk is) megvan arra, hogy aktívan cselekedjünk a világ megváltoztatásáért – ám ez még csak dolgok külső szintje! Ott ugyanis, ahol az aktivitás és az emberi erőfeszítések csődöt mondanak, egy újabb szint nyílik meg: a kontemplációé. Ezen a belső síkon már csak szívből megbocsátani, az eseményeket résztvevőn szemlélni, az érintetteket – érdemeiktől vagy érdemtelenségüktől függetlenül – szeretni, és a várható következményeket elszenvedni lehet. Itt a legfőbb dolgunk csupán ennyi: megőrizni a belső kapcsolatot Istennel, egyesülni vele, és ő akaratát a magunkévá téve gyakorolni a ráhagyatkozás, az önátadás művészetét. Hiszen nagyobb erők működnek itt, mint amik fölött hatalommal rendelkezhetünk…

És mégis, minden látszat ellenére, végső soron biztonságban tudhatjuk magunkat. Hiszen mindennek köze van a sorsunkat alakító, bennünket a legrövidebb úton önmaga felé vezető Istenhez. Ő hordoz bennünket, s az lesz a legjobb, amit ő szánt az életünkkel (legyen az gazdagság vagy szegénység, dicsőség vagy megaláztatás, hosszú élet vagy rövid). Ebben áll tehát a ráhagyatkozás, az önátadás művészete, amelyben a gyermekekhez kellene hasonlítanunk.

392 komment

Címkék: hit lelkiség spiritualitás

A bejegyzés trackback címe:

https://jezsuita.blog.hu/api/trackback/id/tr366972051

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Dr. szpahi 2015.01.04. 16:30:01

@khamul:

Testvérem, én úgy látom, hogy körben forogsz, mint a ringlispil. Vagy csak a vita kedvéért vitázol?

Ami engem illet: Először keresztény vagyok, aztán katolikus. Számomra első Krisztus, második a katolicizmus. Első a Szentírás, második az egyház tanítása.

Nincs itt semmiféle ellentmondás a kettő között csak egyfajta hierarchia. Hogy ez neked tetszik-e vagy sem, az nem az én problémám :-)

matthaios · http://www.matthaios.hu 2015.01.04. 16:45:48

@Constantinvus Literator:

'Szerintem egy dolog a kritika, abból természetesen mindegyik pápa kapott bőven, legalább is az utóbbi fél évszázadban, és teljesen más kategória az, amit cs. c. vagy az általa belinkelt honlapok szerzői művelnek.'

Lehet, hogy maradi vagyok, de én még a "természetesen" szót sem veszem természetesnek. Egy félévszázados válságról van szó. Azzal nyilvánvalóan nem lehet egyetérteni, hogy Ferenc pápa az Antikrisztus, hogy elárulta az Egyházat stb. A gond az, hogy én még a folyamatos pápa-kritikák esetében is kényelmetlenül érzem magam. A katolikus Egyházon belül létezik egy olyan véleménykülönbség, amely nem formális szakadás (amitől mentsen meg bennünket az Isten), mégis a hozzáállásoknak, véleményeknek egy olyan különbsége, amely már messze nem az egészséges "pluralizmus" megnyilvánulása. Időnként a különbségek már nehezen feloldható ellentétként mutatkoznak meg. Ez az ellentét néha a "régi" és az "új" tanítás ellentéteként mutatkozik meg. Valahogyan Ferenc pápa pápaságával ez még markánsabbá vált, mert úgy tűnik, ő sem a pluralizmus maradéktalan barátja.

Dr. szpahi 2015.01.04. 17:27:59

@khamul:

A kérdésedre válaszolva, kicsit higgadtabban és személyesebben (akkor is, ha ezzel esetleg megint egy végeláthatatlan, meddő vitára, szavaim félreértelmezésére adnék okot):

1. Én nem részesültem vallásos nevelésben a kommunizmus idején, elsőáldozó, bérmálkozó csak a rendszerváltás után, kamaszkoromban voltam, afféle gyorstalpalással, és csak felnőttként lettem hívő keresztény. A katolikus tanítások között nem látok semmi olyat, ami ellentmondana Krisztus szavainak. Ha lenne ilyesmi, valószínűleg kilépnék a katolikus egyházból. Túlszabályozást, számomra emberi okoskodásnak tűnő csűrést-csavarást néhol talán igen, de ezt elfogadom, a többivel egy csomagban (illetve saját gyarlóságomnak tulajdonítom).

2. A mindennapi katolikus gyakorlatban viszont vannak számomra olyan dolgok, amelyeket máig sem tudtam megszokni, és készakarva sem tudtam napirendre térni ezek fölött (szerencsére nem a liturgiában). Ilyenek a Mária-kultusz egyes megnyilvánmulásai (pl. a "Szentolvasó, imádkozzunk, Máriához fohászkodunk"-kezdetű ének). Mert a Mária-tisztelet helyénvaló, a közbenjárás kérése is teljesen elfogadható, de a fohászkodás?! Jobb híján a szerencsétlen fordítás, vagy a népi vallásosság naivitásának tulajdonítom a hagyomány ilyen megnyilvánulásait.

3. A klérus és az egyszerű katolikus emberek közötti kapcsolatot, a lelkigondozást, illetve az egyház tanító és szociális szerepének kiteljesedését nem látom a legtökéletesebbnek, ezen a viszonyon szerintem mindkét oldalról javítani lehetne, és kellene is.

4. Bár többféle keresztény felekezetet ismerek, kicsit az orthodoxiát is, számomra a katolikus egyház az a közösség, ahol a krisztusi tanítások misztériumát leginkább megtapasztaltam, és ahol Isten jelenléte, szeretete, csodái sokszor megérintettek ...

Constantinvus Literator 2015.01.04. 17:35:25

@matthaios:

Bár sokmindenben egyetértek, a kritika bizonyos formáit én építőnek tekintem, ennek a belső feszültségek levezetésében, az őszinteség és az alázat kölcsönös gyakorlásában is fontos szerepe van. Itt persze, nem Küngre gondolok, aki szerintem ezt nagyon eltúlozta.

studiorum 2015.01.04. 17:39:40

@Dr. szpahi:

Az Egyház tanításából tudjuk, hogy mely könyvek tartoznak a Szentíráshoz és hogy hogyan kell azokat értelmezni. Ezt nem tartom kevésbé fontosnak, másodrendűnek.

A Sátán is előbbre tartotta a Szentírást és csak a "másodrendű" magyarázat után távozott el az Üdvözítőtől...

A katolikus jelző magába foglalja a keresztény mivoltot, de a keresztény megjelölés nem feltétlenül a katolikusat. :)

studiorum 2015.01.04. 18:38:51

@Dr. szpahi:

Mondandóm alátámasztására, bántás vagy célzás szándéka nélkül idéztem fel a bibliai eseményt.

matthaios · http://www.matthaios.hu 2015.01.04. 19:27:41

@Dr. szpahi:

'‘Ami engem illet: Először keresztény vagyok, aztán katolikus. Számomra első Krisztus, második a katolicizmus. Első a Szentírás, második az egyház tanítása.’

Nincs egy alapkereszténység, amelyhez hozzájöhet egy katolikus “extra”, egy ortodox “extra” vagy egy pünösdista “extra”. A felekezetek nem úgy keletkeztek, hogy valamilyen alaphoz tesznek hozzá valamilyen extrát. A helyzet fordított. Ezt a történelem is mutatja, a felekezetek a katolikusból való kiszakadás, hiány által keletkeznek. Az alapkereszténység az, ami a kiszakadások, a hiány után még a katolikusból megmaradt.

Az első Krisztus, de nem vezet hozzá más út, csak az Egyházon keresztül, amely a maga teljességében szükségszerűen katolikus. Ezt nem én találtam ki, hogy “kirekesztő”, triumfalista” stb. hajlamaimat kiéljem. Ez a valóság, az Egyház tanúsága Krisztusról és magáról.

telihold83 2015.01.04. 19:34:25

@pacsy: Értem az érzékenységedet, mert emlékszem még milyen volt itt Benedek pápa gyalázását hallgatni, hagyományhű katolikusként. Nem a topáz kereszt viselése miatti szitkozódásra gondolok, mit számít. Még jóval azelőtt történő gyalázkodásra és senkit sem zavart közületek, emlékszem. Talán jutalom is kísérte, ezt nem tudom biztosan, de egyáltalán nem elképzelhetetlen. Ha egy pápának megadjuk a tiszteletet, adjuk meg a másiknak is. Különösen is, hogy Benedek pápa sem adott rá okot, hogy gyalázzák. Ami pedig a szellemi kvalitásait illeti, van valakinek kifogása? Látod Pacsy, közös tapasztalatunk lett.
Nem tudom, hogy kire gondolsz mint inkvizítor, de félek, hogy ha van inkvizítor akkor lennie kell a minden szépet és jót ledöntő, semmit sem tisztelő, mindent megkérdőjelező, lerontó és romboló szabadkőművesnek is a közelben. Inkább Jézus érdekelne! :-)
Én nem olyan emlékekkel élek, hogy itt ezen a blogon elmondhattam volna amit szeretnék, el sem jutottam odáig. Valahogy mindig megakadályoztak ebben. Lehet, hogy túl sokat akartam. Vagy mások akartak túl sokat. Ezt nem tudhatom biztosan. Mindenesetre nőként, a számomra olyan fontos szeplőtelen fogantatás dogmájáról sem mondhattam sokat, mert úgy néztek itt rám többen, mint egy cirkuszi bohócra. Pedig ez a katolikus dogma nagyon is fontos kellene, hogy legyen minden katolikusnak, a nőknek pedig főleg. Helyette és jól figyelj helyette!!! mandalanézegetésre lettem felszólítva. Köszöntem.
Most egy jobb rész következik. Köszönöm a megszólíthatóságod, elérhetőséged, közvetlenséged. Én mindig örültem a személyes és szines képeidnek, azt még nem tudom eldönteni, hogy a beígért újfajta személyesség jeszuita tekintélyelvűség lesz-e, vagy teremtő jézusi szeretetről és bizalomról akar szólni. Talán vegyesre számítok. Felice anno nuovo, vagy ha itthon vagy már, akkor Boldog Újévet kívánok! Divatja van az ölelésnek, én nem merlek... meg minek is majmolnám. De ha valami jót teszek vele, akkor mégis...legyen ez egy választható opció a részedre, egy Hetti King-es típusúra gondolok, hogy a választást megkönnyítsem.
(Ha most (is) "zabos" vagy rám esetleg, akkor később válaszolj kérlek, vagy inkább ne mondj semmit, légyszi! Köszönöm!)

Dr. szpahi 2015.01.04. 20:23:12

@studiorum: @matthaios:

Számoltam ezekkel a fajta reakciókkal. Az igazság az, hogy bizonyos szempontból egyet is értek az általatok megfogalmazottakkal. Ti viszont nem nagyon értettétek, amit mondani akartam. Számomra sosem volt és nem is lesz olyan fontos a katolicizmus, mint Krisztus követése. Ameddig ez a két út együtt halad, addig büszkén vallom, hogy katolikus vagyok. Ha valamikor ez a kettő különválik (én hiszek abban, hogy nem), akkor el kell szakadnom a katolicizmustól. Hogy megértsétek, mit is akarok mondani (bár így sem biztos, hogy érteni fogjátok): ha VI. Sándor pápa idejét élnénk, én valószínűleg Bizáncba költöztem volna. Még akkor is, ha azokban az években Bizáncot már elfoglalták a törökök.

Persze, a katolikus tanítás szerint akkor is katolikus maradok, ha orthodox vagy pl. baptista leszek, így - a nem várt hipotetikus helyzetben - még több okom lenne ennek a döntésnek a meghozatalára :-)

Dr. szpahi 2015.01.04. 20:24:58

@telihold83:

Egy kicsit talán túl szigorú vagy ma este :-)

Dr. szpahi 2015.01.04. 20:33:57

@matthaios:

A különböző egyházszakadások nem minden ok nélkül történtek. És még sajnos eljöhet az az idő, amikor néhányan A DÖNTÉS TERHÉNEK TELJES TUDATÁBAN azt mondják majd: "Itt állok, mást nem tehetek!" Adja Isten, hogy erre többé ne kerüljön sor!

2015.01.04. 21:26:46

@Dr. szpahi:

'Ami engem illet: Először keresztény vagyok, aztán katolikus. Számomra első Krisztus, második a katolicizmus. Első a Szentírás, második az egyház tanítása. '

A Szentírás is az Egyház tanítása. Legalábbis az Egyház tagjai írták le az Egyház tagjai számára, az Egyház tagjai sokszorosították, és ők is döntöttek arról, hogy mely könyvek/levelek méltók arra, hogy miséken olvassák őket, és melyek ajánlottak 'csak' magáncélú olvasásra (legenda).

A másik dolog az, hogy hogy lehetne helyesen értelmezni ~2000 éves, más kultúrában íródott szövegeket folyamatos értelmező hagyomány/közeg nélkül?

'Nincs itt semmiféle ellentmondás a kettő között csak egyfajta hierarchia. Hogy ez neked tetszik-e vagy sem, az nem az én problémám :-)'

Ilyesféle hierarchia léte a fentiek értelmében nem csak természetes, de nélkülözhetetlen is. A Szentírás nem fogja kicsomagolni magát. Az értelmező hagyomány/közeg úgy kell hozzá, mint repülőnek a levegő a repüléshez.
(Elnézést az újabb béna hasonlatért)

2015.01.04. 21:29:50

@Dr. szpahi:

' Számomra sosem volt és nem is lesz olyan fontos a katolicizmus, mint Krisztus követése. Ameddig ez a két út együtt halad, addig büszkén vallom, hogy katolikus vagyok. Ha valamikor ez a kettő különválik (én hiszek abban, hogy nem), akkor el kell szakadnom a katolicizmustól.'

Honnan tudod, hogy Krisztust követed? Mi alapján döntöd ezt el? Pusztán lelkiismereti kérdés, vagy vannak objektív követelmények is?

matthaios · http://www.matthaios.hu 2015.01.04. 23:15:06

@Dr. szpahi:

'ha VI. Sándor pápa idejét élnénk, én valószínűleg Bizáncba költöztem volna'

Az Egyház több, mint a pápák. Az Egyház a 2.Vatikáni Zsinat szavaival az üdvösség szentsége a világ számára. Ezt a tényt azt sem tudja elhomályosítani, hogy tagjai, vezetői nem méltók ehhez. És ez az egyház a Péter utódával egységben lévő Egyház.

csaba carmarthen 2015.01.05. 01:44:25

@Constantinvus Literator:

Nem gondolom, hogy pl Kelly Bowring katolikus teologus "gyalazna" Ferenc papat.
Hanem nem keves Biborossal egyutt aggodalmat fejezi ki... es remenyet is...

Az objektivnak nevezett bbc a kovetkezo cimmel tudosit a csalad szinodusrol:

Catholic synod: Pope Francis setback on gay policy
www.bbc.co.uk/news/world-europe-29677779

Namost ha a bbc valoban objektiv, akkor valoban komoly aggodalomra van ok. A bbc riportban Ferenc papa 01:00-nal "hostile rigidity"-t, "ellenseges merevseg" szot hasznalja a biborosokkal szemben es hallhato is a biborosok felzudulasa nehany tized masodpercre, de gyorsan valtanak a keppel a tudositok.

ha a bbc egy-az-egyben hazudik a temaban, akkor mashol van oriasi problema, ti. a bbc-t a vilagmedia az objektivitas mintapeldajakent allitja be.

A fenti temaban Kelly Bowring a kovetkezo keppen fogalmazza meg aggodalmat "nem keves Biboros"-ra is hivatkozva :

"Miért tűnik úgy, hogy országainkban a változó törvények a belső egyházi reformmal összhangban arra uszítanak, hogy újraértelmezzünk és elfogadjunk mindenféle bűnt?"

"Why does it seem the changing laws in our countries are being instigated in unison with the changes being proposed in our churches, with both sets of new laws blending together, to redefine and welcome every kind of sin?"

twoheartspress.com/blog/open-letter-to-pope-francis-are-you-planning-to-redefine-church-doctrine/

A bbc riport erre az aggodalomra egyertelmuen okot ad, belertve azt,is hogy a felhordulo biborosok nehany tizedmasodperces hangzavararol pillanatok alatt a kepsorok egy "sokgyermekes" "ferfi-egynemu-hazaspar" "boldog csaladi idillt" bemutato eletkepere kapcsolnak, akik "nem orulnek" a szinodus "halogato dontesenek".

"Szerencsere" a riportbol megtudjuk, hogy azert lesz folytatas...

@matthaios: azt gondolom, hogy a Joisten is kifejezte aggodalmat Benedek lemondasakor
www.bbc.co.uk/news/world-europe-21421810
habar meg eleg finoman
onmagaban felveti a kerdest, hogy tenyleg pusztan-e egy egeszsegugyi papa-csererol van-e szo. (errol megint csak a bbc tudositott...lehet hogy nem objektivan)

Benedek lemondasanak hattereben, ugy tunik nemcsak egeszsegugyi okok alltak:

www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/vaticancityandholysee/9073811/The-Pope-will-die-within-a-year-Vatican-assassination-fears-revealed.html

Ennek a merenylettervnek kiszivargasarol es a Vatikanra az Egyesult Allamok altal gyakorolt nyomasgyakorlasrol meg 2012 Marciusaban egy amerikai Katolikus magan-tv is beszamolt
www.youtube.com/watch?v=GuWuugXiVHw

pacsy 2015.01.05. 09:38:13

@csaba carmarthen: úgy értettem, hogy ezen a blogon - ahogy én azt felfogom - nem lehet fikázni a pápát, sem a saját nevedben, sem másokat idézve, sem ezt, sem az többit - hát ezért kértelek, hogy fejezd be!

egyébként nem követtem mindig a bejegyzéseket, és ha máskor nem szóltam ezért, Neked vagy másnak, annak ez az egy volt az oka. ha más posztok gazdái nem így gondolkodtak, nekik szóljatok, én a magam nevében beszélek. mindenesetre így tartom helyesnek.

ennyit a formális kérdésekről (moderálás).

ó, @telihold83: nagyon sajnálom, ha neked is szenvedned kellett a blog miatt! és ha értesültem volna róla, szavamra, legott elővettem volna leghatalmasabb kétélű pallosomat, hogy védelmedre keljek! (mert a jezsuiták lovagiasak :)

aranyos vagy, nagyon jól esett ez az érzelmileg intelligensen kerekített őszinte hozzászólás (az aggodalom is az érzelmi egyensúlyomért. :) amúgy én elég jóban vagyok az érzéseimmel, nem fogok itt "dinamikázni". meg eléggé terhelhetőnek is ismerem magam ezen a téren - végül is 14 éves korom óta kevés megszakítással közösségekért voltam felelős... de az aggodalom mindig jót tesz, és szívből köszönöm.

@Kajla: ehelyett: "én általában nagyon nagyra tartom a véleményedet" valójában ezt akartam írni "én mindig nagyon nagyra tartom a véleményedet, és általában könnyen azonosulok is (pl. a Pilinszky-szeretetedet is osztom), de..." sokat tanulok tőled.

de most a tárgyra!

pacsy 2015.01.05. 09:38:51

a szociológiai megközelítésnek egyébként vannak nagyon fontos teológiai relevanciái is. például annyiban, hogy a mai pluralista társadalomban senki sem mondhatja magát kellően tájékozottnak minden katolikus doktrinális kérdésben (és ez igaz a szakteológusokra is). elég egy általános készség arra, hogy "szeretném hinni, és bizalmat szavazok azoknak, akik hirdetik", vagy "ha pontosabban érteném, biztos elfogadnám..." (a "nem túl fontos a számomra..." margójára). mindennek a Tanítóhivatal eljárásmódjára vonatkozóan is van jelentősége: ebben az - egyébként minőségileg új - szellemi környezetben például nagyban átalakul az "eretnekség" fogalma (vö. K. Rahner, Was ist Häresie?, in Schriften für Theologie, V, 527-576).

@Dr. szpahi: "Első a Szentírás, második az egyház tanítása. Nincs itt semmiféle ellentmondás a kettő között csak egyfajta hierarchia."

ha megengeded, hogy rámutassak, ez így egy kicsit tényleg problémás (khamulnak sztem itt igaza van), ti. teológiailag! gondolj csak bele: az Egyház igenis tanítja a Szentírást, és éppen az Egyház teszi ezt (különben honnan is ismernénk); a tanítása elképzelhetetlen bibliai megalapozás nélkül. de érteni vélem azért, amit ki akarsz fejezni, ti., hogy igenis megkülönböztethető (ha nem is elválasztható) a kettő: nem minden korban értették jól a Szentírást (pl. a boszorkányok létét, a világ és az ember teremtését, a bibliai könyvek szerzőségét, vagy - hogy borzoljam a kedélyeket :) nők szerepét illetően). ebből pedig akár arra is lehet következtetni, hogy ma sem értjük maradéktalanul "helyesen" (a példákat nem sorolom, mert csak hipotézis volna: mivel ugyanis részei vagyunk a történelemnek, elvileg nem láthatunk rá, hogy pontosan megjelölhetnénk, mit nem értünk belőle). ez egy folyamat.

a modern teológia nagy újdonsága, hogy a történetiség komolyabban számításba veendő, mint azt a skolasztikus teológusok hajlottak - és hajlanak :) - gondolni. @matthaios: , ha megengeded, hozzáfűzöm még egy kicsit "szakmaibban" is: a történetiség a teológia belső mozzanata, amelyből nincs kiút (csak olyan egészen elvont metafizikai szabályok esetén, mint hogy a lét és a nemlét nem ugyanaz, de ezek nem sokat segítenek olyan konkrét kérdések megválaszolásában, hogy melyik az igaz egyház, melyek a kánoni könyvek, vagy hogy helyes-e a Ferenc pápa által javasolt egyházkormányzati irány stb.).

@khamul: sajnálom, ha személyeskedésnek hatott. nem annak szántam.

máskor nem fogok ennyit írni - fegyelmezetten élek, és nincs ennyi időm "erre a projektre" -, de engem is nagyon érdekelt/érdekel a beszélgetés és bevonódtam. persze kicsit rossz is volt a lelkiismeretem, hogy ti meg a családotoktól vonjátok el az időt az ünnepekben, de ez csak olyan paternalista gondolat volt - mert a saját időbeosztás felelősségét nem akarom senkinek a válláról. az ünnepek meg ugye lassan el is múltak... ;)

Dr. szpahi 2015.01.05. 10:32:54

@pacsy: @matthaios: @khamul:

Köszönöm szépen a reflexiókat! Hangsúlyozni szeretném: tudom, hogy a szentírást az egyház kanonizálta, adta tovább stb. és azt annak is tudatában vagyok, hogy a szentírás különböző szövegrészeinek az egyházi értelmezése a mérvadó. @khamul: szerintem valamit félreértettél, távolról sem állítom, hogy nekem lenne valamiféle "magánértelmezésem", amelyhez ragaszkodnék az egyházi magyarázatokkal szemben.

Ugyanakkor hiszek benne, hogy nem csak az egyházat, hanem mindegyikünket segít a Szentlélek abban, hogy felismerjük egyik vagy másik krisztusi ige valódi értelmét, ha figyelünk Istenre, és életünket megpróbáljuk Krisztus tanításai szerint vezetni. Isten segítségével járhatunk a helyes úton akkor is, ha pl. nem ismerjük betéve Aquinói Szt. Tamás teológiai téziseit, és ugyanez fordítva is igaz: maga az ismeret még távolról sem elegendő Krisztus követéséhez, ha nincs bennünk szeretet, megértés, alázat, bölcsesség stb.

Átfogalmazom tehát, amit mondtam: Krisztus igéjének egyszerűsége és a szavaiból sugárzó isteni erő LELKILEG, ÉRZELMILEG sokkal inkább képes megszóltani engem, mint a katekizmus, a különböző paragrafusokba szedett egyházi szövegek vagy a teológiai levezetések.

Dr. szpahi 2015.01.05. 10:49:46

@pacsy:

"a modern teológia nagy újdonsága, hogy a történetiség komolyabban számításba veendő, mint azt a skolasztikus teológusok hajlottak"-ennek a megállapításodnak nagyon örülök!

Ugyanakkor azt is figyelembe kell vennünk, hogy mi is a történetiség részesei vagyunk, és nem tehetünk úgy, mintha nem a XXI. században, hanem pl. a XIII-ban élnénk (nem vagyunk jobbak, sem okosabbak lennénk, csak mások vagyunk, és szerintem ez Isten akarata is!).

Krisztus evangéliumi tanításai azért csodálatosak, mert sokkal kevésbé érzékelhető az a történeti távolság - ha tetszik erodáció, lemorzsolódás - mint az egyházi, teológiai szövegeken. Krisztus a jelenből szól hozzánk, mig pl. Aquinói Szent Tamás - remélem, megbocsát @matthaios:, és @studiorum -, ma már csak lábjegyzetekkel és kiegészítésekkel aktualizálható.

matthaios · http://www.matthaios.hu 2015.01.05. 11:40:46

@pacsy:

“a történetiség a teológia belső mozzanata, amelyből nincs kiút (csak olyan egészen elvont metafizikai szabályok esetén, mint hogy a lét és a nemlét nem ugyanaz, de ezek nem sokat segítenek olyan konkrét kérdések megválaszolásában, hogy melyik az igaz egyház, melyek a kánoni könyvek, vagy hogy helyes-e a Ferenc pápa által javasolt egyházkormányzati irány stb.).”

Az ellentmondás elve egy metafizikai elv, de ugyanakkor a mindennapi életben, gyakorlatban is alkalmazott elv. Mégegyszer, az ellentmondás elve: valami egyszerre, ugyanabból a szempontból nem létezhet is, meg nem is, nem lehet egyszerre igaz is meg téves is. Enélkül az elv nélkül nincs értelmes élet. Ezt az elvet a történetiség sem írja felül. A metafizikának egyébként szükségszerű célkitűzése, hogy a valóságról szóljon, enélkül ugyanis nincs értelme. Márpedig az is valóság, hogy éppen most szorgalmasan ütögetem a billentyüket, valamilyen módon ennek is köze van a metafizikához és nem csak annyiban, hogy most éppen a metafizikáról írok. A metafizika kapcsolódik a bölcsességhez, ami azt is jelenti, hogy a dolgokat összefüggéseiben, okaikban, elsősorban végső okaikban látja. Ez persze nem jelenti azt, hogy a bölcsességhez nélkülözhetetlen a tudományos metafizika. Ugyanahhoz az eredményhez más úton is el lehet jutni, de ezek között az utak között nem lehet ellentmondás. Sokszor az a probléma, hogy ezeket az utakat nem egymást kiegészítő, hanem egymásnak ellentmondó utaknak tekintik, vagy ha az utjukkal kapcsolatban ellentmondással találkoznak, akkor azt mondják, hogy az ellentmondás elve csak egy absztrakt elv.

A kinyilatkoztatás történeti esemény. Ez teljesen nyilvánvaló. Az Egyház is a történelemben létezik. De előfordulhat az, hogy egy A esemény a történelmeben egyszerre meg is történt meg nem is? Nyilvánvalóan nem. Az más kérdés, hogy mi mit tudunk az A eseményről, de ezt ne keverjük össze, azzal, hogy az A esemény sem teheti meg azt, hogy egyszer megtörténjen meg nem is. Különben “a rút káosz szakad reánk” és a zsolozsma még ezt is hozzáteszi: “hallgasd meg felsíró imánk.” Szerintem ezek a dolgok állandóan keverednek és így az objektivitás (nem igazán jó szó) valamilyen leértékelése a történetiség leple alatt történik. Az embert így már a elsősorban a történetiség határozza meg, ami tegnap eretnekség volt az, ma már nem az. A szociológia felülírhatja a dogmatikát, mert senki sem tudhat mindent. Jobban mondva felülírhatja, meg nem is, hiszen az ellentmondás elve csak egy absztrakt elv. Persze, ekkor a végén minden egyszerre igaz, meg nem is, és így az értelemes beszéd kilátásai elég rosszá válnak. A házasság egyszerre lesz felbonthatatlan és felbontható.

A kinyilatkoztatás nemcsak történeti esemény, de történetfeletti is, mert Jézus ugyanaz a személy, mint az örök Ige. Jézus Egyháza nem merülhet el a történetiség mai értelmezésének az útvesztőiben, vannak olyan igazságok, amelyeket a történetiség hangoztatása sem kezdhet ki. Ez persze nem jelenti azt, hogy a történetiség nem lenne valóság. Ezt a valóságot azonban nem önmagában, nem autonóm valóságként, nem a teremtés teljességétől elszakítva kell szemlélni. Így a történetiség hangoztatása még hasznossá is válhat, egyébként azonban el lehet jutni odáig, hogy a történészek, filológusok stb. döntik el azt, hogy melyek a hit igazságai. Azt hiszem, nem túl hasznos a filozófiának, teológiának, hogy ezeket nyiltan vagy nem nyiltan humán tudományoknak tekintik. A történetiség túlértékelése lényegében a relativizmus egyik fajtája. Tehát a történetiség sem ment fel az ellentmondás elvének alkalmazása alól még a kinyilatkoztatással kapcsolatban sem, mert ha ez így lenne, akkor végső soron azt tételeznénk fel, hogy a teremtő Isten ellentmond a kinyilatkoztató Istennek, ami abszurd feltételezés.

Bocs, aki kissé hosszúra sikeredett hozzászólásért, különösen úgy, hogy nincs ennyi időd erre a projektre.

matthaios · http://www.matthaios.hu 2015.01.05. 12:31:03

@pacsy:

Még egy megjegyzés:

A teológia, a dogmafejlődés lényeges feladata, hogy azt, ami ellentmondásnak látszik, a különböző szempontok segítségével feloldja. Megvilágosítsa azokat a szempontokat, amelyek alkalmazása nyujtja a feloldást. Például igyekszik megmondani, hogy mi az egy és mi a három, vagy mi az egy és mi a kettő. Ezzel persze nem tudja teljesen megmagyarázni a misztériumot, de megmutatja, hogy a misztérium nem ellentmondásos, a misztérium nem oldódik fel valamilyen “dialektikus ellentétben”.

Azt hiszem, a teológia még adós ezzel az Egyházzal, a kinyilatkoztatással, a dogmafejlődéssel stb kapcsolatban. Azért kísérelik meg a történetiség tényét szembeállítani az ellentmondás elvével, mert az még nincs megfelelő analóg fogalmak segítségével megvilágítva, hogy milyen szempont alapján lehet állítani a történetfölöttiséget és a történetiséget. Az ilyen fogalmi tisztázatlanságok az egyháztörténelem tanúsága szerint az eretnekségek forrásai. Ez korunkban sincs másként.

De nem akarom elvenni az idődet a főprojekttől.

telihold83 2015.01.05. 18:54:30

@Dr. szpahi:
Voltam már engedékeny is, nem akartalak megbántani.
@pacsy:
Köszönöm szépen a válaszodat. Egész éjszaka sírtam akkor. Az őseimtől örökölt egyetlen hitemet, amiért ők az életüket adták és amiben felneveltek és útrabocsátottak engem, miért gyalázhatja meg valaki csak úgy a pápa személyén keresztül és éppen egy keresztény blogon következmények nélkül, ez nem fért el a fejemben. És, hogy nem jött jezsuita hitvédő lovag, csak arra tudtam gondolni akkor, amire a Nyilas Misi, amikor elmondta beszédét a kollégiumi tanáruraknak. És arra amit az anyukám és a keresztanyám mondott, kicsoda nekünk Jézus.

Köszönöm, ki fogom próbálni a felajánlott kétélű pallosodat Pacsy. Ha legközelebb "érzelmileg intelligens és őszinte" hozzászólásomhoz megjegyzi közeli barátod rémületemre, hogy "fondorkodik a gonosz", akkor pallosodért kiálltok és rád bízom egyetlen magamat! :)

A "dinamikázást" én nem értettem meg bevallom, nem tudom, hogy ez mit jelent, érzésekkel kapcsolatban csak a sajátomról írtam, a Te egy konkrét érzésedhez ott ér hozzá az enyém amikor a Ferenc pápával kapcsolatos fájdalmadat rovod fel, amúgy teljesen jogosan.

csaba carmarthen 2015.01.05. 23:24:23

@pacsy:

ez akkor mi?
jezsuita.blog.hu/2010/06/30/inside_the_oracle

vannak a pápák és vannak a pápábbak?
itt hol volt a kiállás?

és ez mi?
www.youtube.com/watch?v=yHZ6e_-Mec4

és ha ez jéghegy csúcsa a nyilvánosság elött, mi volt a zárt ajtók mögött?

egyébként jó ha tudod, hogy én nem fikáztam senkit és nem is gyaláztam senkit, nem is fogok.

Azt viszont meg kell mondanunk, hogy Krisztus elvenni jött a bűnt és nem megáldani.

Bárki legyen is a földön, aki ezt az elvet "ellenséges merevség" , "hostile rigidity" jelzővel közeliti meg.
www.bbc.co.uk/news/world-europe-21421810

Ez akkor is így lesz, ha te, vagy bárki, az emellett való kitartást (ti. hogy Krisztus elvenni jött a bűnt és nem megáldani) fikázásának nevezed, akkor is ha gyalázkodásnak nevezed... stb.

Az igaz, hogy mindnyájan bűnösök vagyunk, erre viszont helyes válasz a részünkről a bűnbánat és nem a bűn igazolása.
Ez rám is vonatkozik, de Rád is ! (bocs)
(és minden földi halandóra aki bűnt ratifikálni akarja)

...egyébként elárulom, hogy Ninive nem azért menekült meg mert azt kiabálta Jónsára, hogy ne fikázzák a királyt, hanem azért, mert bűnbánatot tartottak...
mek.oszk.hu/00100/00176/html/jon.htm
bocs

Ennyi
üdv
csaba

2015.01.06. 08:59:03

@csaba carmarthen:
a barátaimtól ments meg Uram engemet, mert az ellenségeimmel elbánok magam is
(szentignác)

@pacsy: ugyan nem vagyok, de helyette bátorkodom válaszolni...
"ez akkor mi?
jezsuita.blog.hu/2010/06/30/inside_the_oracle"

Általában másoknak:
Küng leveléhez még csak annyit, hogy én pl. nem érzem támadónak. Azt se érzem, hogy a pápát vádolja azért, ami az egyházban van, inkább azt kéri számon, hogy ő az első ember, aki tehetne vmit azért, hogy változások történejenek. A felhozott példái elég erős érvek arra vonatkozóan, hogy olvassuk már az idők jeleit. Ne egy középkori egyházi rendszert építsünk ki újra, amely a maga idejében erős és befolyásos volt, hanem vetkőzzük le az anomáliákat és legyünk végre öszinték. Úgy az egyházon belül, mint kifelé. Pl. a szexuális visszaélések kapcsán, a világi papok cölibátusának az átgondolásában, az egyházat elhagyók vagy egyre közömbösebbek iránt stb.
(áterpáter 2010.07.02. 12:36:35)

vannak bizonyos emberek, akik tekintélyelvű, előítéletes karakterek, szövegértési és értelmezési problémákkal küszködnek és azt a munkamódszert alkalmazzák, hogy egyvégtében fantomokkal harcolnak és természetesen mindig ők győznek a fikció felett, de annyi nem futja intellektuális képességükből, hogy a valóban feltett kérdésekre reagáljanak, mert ez végleg összezavarná az amúgy is zavaros világképüket, ezért mindenféle fiktívjézusok és álszűzmáriák mögé bújva adják elő hagymázas rémképeiket, az oksági elvet nem ismerik, összehordanak hetet-havat, mint, például Te teszed...

mondd meg végre, mi bajod van a jezsuita atyákkal a pápa Őszentségéig bezárólag, miért szapulod őket türelmükkel visszaélve, egyvégtében, megállás nélkül pont a saját honlapjukon?

én különben a magam számára levontam a következtetést, hogy az alapoknál kell kezdeni és hazaérvén rögtön leemeltem a polcról a jezsuita rendalapító lelkigyakorlatos könyvét és elmélyültem benne...

pacsy 2015.01.06. 09:00:33

@csaba carmarthen:
örülök, hogy a saját nevedben írsz. köszi a bűnbánatra való felszólítást - nagyon aktuálisnak tartom (magamra nézve is). de fikázni továbbra sem szabad. neked sem, másnak sem! és a pápák ellen gyalázkodni sem. itt nem.

@telihold83: rendben, paktum megkötve. nagyon fáj, hogy így bántak Veled. őszintén fáj és nagyon sajnálom.
legfeljebb csak annyit még, hogy talán jobb lenne, ha ilyenkor kiabálnál és sikoltoznál. hogy ilyet nem szabad! ha elmondanád, rád hogy hatott. akkor hátha ők is észreveszik, hogy mit tettek. mert mi itt úgy vagdalkozunk, hogy nem is vesszük észre mit teszünk vele. Bartimeus is kiáltozott, azért vettek észre. Jézus is. pedig mások csitítgatták...

a dinamikázás meg pszihó szakszó, belterjes körökben. kb. azt jelenti, hogy "csoportdinamikai hullámokat gerjesztek". játszmákat játszom, amikbe igyekszem másokat is belevonni. pl. magamra vonom a figyelmet, nem viselem el, ha nem rólam szól a csoport. na ez távol van tőlem - remélem.

pacsy 2015.01.06. 09:26:36

@Dr. szpahi: igen, igen, köszönöm, amit írtál! valójában, azt hiszem, 50 éve még azt, hogy ki a jó teológus, az döntötte el, hogy milyen éleseszű, milyen logikai adottságai vannak stb. ma pedig az dönti el, hogy mit gondol a történelemről.

@matthaios: "De nem akarom elvenni az idődet a főprojekttől" - köszi, azt úgysem hagynám! ;) de azért jól esik, ha így gondolod.

ennyiben akartam hagyni, hogy ne érezd nyomasztónak, de aztán tegnap egész nap egy magyar teológus, Alszeghy Zoltán egyik írásával bíbelődtem, és találtam egy részt, ami szerintem Neked mond valamit (legalább neked... :) - idemásolom. a szöveg amúgy egy 1966-ban elmondott római konferenciaelőadás része, amit közvetlenül a zsinat után rendeztek -, tja, még klasszikus idők... ;) a címe: Quid reflexio ad historiam salutis a theologia catholica exigat (Mit kíván az üdvtörténelemre való reflexió a katolikus teológiától?)

"Usque ad nostrum saeculum scientia fidei nimis exclusive ut complexus veritatem intemporalium intelligebatur, veritatem inquam, quae immutatae remanent, et a theologo, semel detectae, invariabiliter possidentur. Consideratio historica condicionis humanae magis magisque assuefacit theologum, ut intelligat veritates in se esse quidem aeternas et invariabiles, sed qua tales nunquam a homine possideri. Veritas quatenus a homine cognita et expressa est, semper incompleta est, et semper condicionibus historicis determinatur. Ideo cognitio unius hominis nunquam potest plane identica aliis hominibus tradi: veritas enim communicata ab alio semper secundum categorias alterius, experientiis alterius assimilata, “ad modum recipientis” recipitur. Immo, etiam una eademque persona semper sub novo aspectu, in luce novarum experientiam, suas veritates possidet, custodit, iisque vivit. Ab his vicissitudinibus neque veritas revelata eximitur. Si veritatem quamdam de Deo modo absolute immutabili possideremus, iam visionem haberemus; veritas enim, quae ut invariabilis videtur, extra historiam exsistit, condicionem hominis viatoris transcendit. [...] Rem sub aspectu historiae salutis considerando intelligimus proinde depositum fidei in lumine fidei perceptum non nisi in continua adaptatione ad structuras imaginativas et ad schemata conceptualia variarum culturarum custodiri et praedicari posse, ita ut fidelis conservatio revelationis ad omnes himines destinatae evolutionem non tantum non exludat, sed etiam exigat» (Acta Congressus Internationalis de Theologia Concilii Vaticani II, Città del Vaticano, 1968, 444-454, itt: 452-453).

csaba carmarthen 2015.01.06. 09:31:27

@pacsy:ok.. rendben.

(ja es a Szentsegeket azert tovabbra is lehet lehet fikazni...
egyhazi rend - "kis szornyetegek"?
hazassag/egynemu parok nem-megaldasa Isten oltarai elott - "ellenseges merevseg"?

vagy

Szentszek - "az udvar a papasag lepraja"?

Krisztus -"nem Lelek"?
................. )

YganA 2015.01.06. 09:33:02

@Dr. szpahi: Miközben küzdesz, küszködsz, győzöl, győzködsz, veszítesz, veszkődsz, vagy csak VAGY - BÍZVA BÍZZÁL.

:-)

YganA 2015.01.06. 09:35:20

@pacsy: de sajnálom, hogy nem vagyok perfekt latinból ! :-)

YganA 2015.01.06. 09:55:21

@studiorum: Nehezen tudom PONTOSAN megfogalmazni a véleményemet. Ugyanis legfőbb gondom éppen a nyelvi precizitással van, úgy általában.
Teljes figyelemmel pl. csak úgy tudok egy másik emberrel beszélgetni, ha látom a figuráját, a testbeszédét, mimikáját, bőrének sápadtságát/pirulását, hangja árnyalatainak változását, szimatolom, ha izgatott, stb.
Tehát a köztünk lévő kapcsolatnak csak egy RÉSZÉT tükrözik a szavaink, mondataink.
Ha elválunk, sokkal inkább egy mély összbenyomás marad bennem róla, mint hogy pontosan milyen szavakat használtunk.

És itt csak egy egyszerű csodáról volt szó: amikor 2 ember egymásra figyel.

A Hit egy egészen más nagyságrend. Itt is fontosak a beszélt, írott szavak, de sokkal elenyészőbb mértékben. Sokkal mélyebb, kompexebb, teljesebb bizalomról, odafordulásról van szó.

Kételyeim lényege talán valahol ott van, hogy mintha centiméterrel próbálnánk mérni a mérhetetlent.

De jó lenne ezen senkivel sem összeveszni! :-)

És még egy dolgot a szabályokról. Persze, kellenek, mint szükséges, általános irányelvek, mindenhol az életben.

Életem egy érdekes szakaszában egy közösségnek én írhattam meg a szabályokat. Évekkel később adódott egy szituáció, amikor valaki odajött hozzám egy megoldhatatlannak tűnő problémával. Miért megoldhatatlan: mert nem engedték a szabályok. Kis gyors módosítás, és mindenki könnyű szívvel mehetett tovább. (Még mindig kuncogok, ha a szabálytisztelő meglepett arcokra gondolok...)

matthaios · http://www.matthaios.hu 2015.01.06. 12:15:24

@pacsy: @YganA:

de sajnálom, hogy nem vagyok perfekt latinból !

Nekem se ez az egyetlen projektem, de lefordítottam a latin szöveget:

"Századunkig a hit tudását kizárólag, mint időtlen igazságok gyüjteményét fogták fel, amelyek változatlanok maradnak, és amelyek, ha egyszer a teológus felismerte őket, változatlanul birtokolhatók. Az emberi feltételek történelmi megfontolása egyre inkább arra szoktatta a teológust, hogy az igazságokat ugyan önmagukban öröknek és változatlannak, de az ember által tökéletesen soha sem birtokolhatónak tekintsék. Az igazság, amennyiben az ember áltlal felismert és kifejezett igazság, mindig befejezetlen és minidg a történelmi feltételek által határozódik meg. Így egyetlen ember tudását sohasem lehet egyszerűen azonosként a többi embernek átadni: a kommunikált igazság a másik kategóriái szerint, a másik tapasztalata által asszimilálva, a “befogadó módja” szerint fogadtatik be. Sőt ugyanaz az a személy mindig új aspektusból, új tapasztalatok fényében birtokolja, őrzi az igazságot, él az igazságokkal. Ezektől a változásoktól a kinyilatkoztatott igazság sem mentes. Ha bizonyos Isteről szóló igazságot teljesen változatlanul birtokolnánk, már Istent látnánk, az az igazság ugyanis, amelyet változatlannak tekintünk, a történelmen kívül van, vándor állapotunkat meghaladja. […] Ezért a dolgot az üdvösségtörténet szempontjából nézve, nem értjük a hitletéteményt, csak ha ezt a különböző kulturák képzeleti struktúráihoz és fogalmi sémáihoz igazítva örízhetjük és hirdethetjük, így a minden embernek szánt kinyilatkoztatás hűséges megőrzése nem hogy kizárná a fejlődést, de megkívánja."

Most nincs több időm, de egy kicsit később majd visszatérek magára a szövegre.

matthaios · http://www.matthaios.hu 2015.01.06. 14:28:13

@pacsy:

Alszeghy Zoltán szövege közvetlenül a zsinat utáni időkből származik. A hit igazságainak önmagukban való örök volta, változatlansága és a történetiség egymás mellé vannak téve, minden integráció, szintézis nélkül. Persze ez csak egy kiragadott szöveg. Ennek a két ellentétesnek látszó szempontnak a szintézise azonban nem látszik. Nem vagyok benne biztos, hogy ez a szintézis azon a teológiai irányzaton belül fog megvalósulni, amelyről itt szó van. Ehhez ennek az irányzatnak vissza kellene lépnie, jobban meg kellene értenie a teológiai igazságok örök és változatlan voltát ahhoz, hogy a történetiség szempontjait megfelelően lehessen figyelembe venni.

Lehet, hogy most számodra megdöbbentő dolgot mondok. Szerintem ez a szintézis jobb eséllyel történhet meg a skolasztika (tomizmus) talajáról kiindulva. Itt ugyanis jobban rendelkezésre áll az a fogalmi készlet, amelyből majd ki lehet indulni. Egy érdekes (nem jezsuita) írás a mai teológiai irányzatokról, amelyre ráakadtam egy keresgélés közben: zondervanacademic.com/blog/common-places-the-promise-and-prospects-of-retrieval-recent-developments-in-roman-catholic-thought-that-shape-contemporary-dogmatic-theology/ .

matthaios · http://www.matthaios.hu 2015.01.06. 14:33:33

@pacsy:

És még egy. Az írás előtt lévő képet nem én tettem oda, ne érezd magad provokálva.

matthaios · http://www.matthaios.hu 2015.01.06. 14:37:54

Persze ez elsősorban @Dr. szpahi: -tól kellene kérnem.

studiorum 2015.01.06. 14:54:17

@YganA:

Ahol a hit igazságairól, üdvösségünk feltételeiről, vagy finoman és megejtően megfogalmazott megtévesztés, esetleg egyébként jó indulatú tévedés leleplezéséről és helyretevéséről van szó, ott nagyon fontos a képzettség, a helyes megítélés és a precíz fogalmazás.

Mint fentebb szóba került, adott esetben világi ügyeket érintő beszéd, írás is megkívánhatja az ilyen pontosságot.

Sokszor egy árnyalaton, egy szinonimaként használt szón múlik a lényegbeli eltérés az igazságtól, amely megismerhető és hitelesen kifejezhető .

Spírea 2015.01.06. 20:07:09

@matthaios,@YganA::
A beszéd teljes fordítása elérhető:
www. tavlatok.hu/64tanulm.htm
Sőt, Nemeshegyi Péter atya kiegészítéseivel olvasgató. Épp a napokban került a szemem elé.

telihold83 2015.01.06. 21:01:04

@pacsy: Én nem tudok kiabálni, a szüléseknél is csendes voltam, a farosnál is, de köszönöm szépen a jó tanácsot, a segítő szándék nagyon jól esik és őszintén írtál, ezért is hála! Kár, hogy "vagdalkoztok", nem kellene, jobb lenne másként, bennem az ilyen félelmet kelt régóta és láttam anyámat is félni ilyenek miatt.
Köszönöm azt is, hogy türelemmel elmagyaráztad mi a jelentése a számomra ismeretlen fogalomnak. Sebzettséget, félelmet és elkeseredést is látok az ilyenfajta magatartásban, lehet, hogy a szakirodalom mást is ír. Nyilván nem szerencsés.
Jó lenne kigyógyulni mindezekből úgy, hogy azért az ember mégis megmaradjon. Egy egészséges egyensúlyban az ilyenek úgy gondolom maguktól megszünnek. Azt nem tudom, hogy hogyan lehet a gyakorlatban igazán egészséges egyensúlyhoz eljutni.

IILiliII 2015.01.06. 22:02:15

@telihold83: mindig örülök, ha valaki mer egy kicsit személyesebben írni... kicsit szívből... :-)

2015.01.06. 22:14:14

@telihold83:
A
szegények,
a gyengék,
a betegek,
a tanácstalanok,
a gyámoltalanok,
a védtelenek,
a kudarcot vallók
és az elcsüggedtek,
a csődöt mondók
és a bajba jutottak,
mind, akikre rá sem hederítenek,
akik másképp látnak,
akik igyekeznek, noha nincs már erejük:
Isten szeretetének célpontjai.
(Anton Kner)

és bocsánat, hogy félreismertelek...

csaba carmarthen 2015.01.06. 22:26:02

www.tlig.org/en/testimonies/churchpos/cdf2005/ratzletter/

>>elküldtem figyelmeztetéseimet különbözõ próféták által,

de nemzedékedben nem veszik komolyan prófétáimat.

Legkevésbé sem törõdnek azzal, amikor ma az ég beszél.

Alighogy szócsövemen keresztül egy szót kiejtek, máris rárohannak és keresztülszúrják.

Pedig házamat a szegények, a nyomorékok, a vakok és a bénák fogják újjáépíteni.

Az utolsóból lesz az elsõ, és az elsõbõl az utolsó. Közületek a legrosszabbak szemét és fülét nyitottam meg.

Vakká és süketté tettem azokat, akik azt állították,

hogy látnak és hallanak.

Nevemet ismét tisztelni és imádni kell.

Gyermekem, ne merülj ki a velem töltött találkozások alkalmával!

Még semmit sem láttál misztériumaimból, teremtmény!

Ezért ne fogjon el a félelem, amikor ily módon látogatlak meg...!

Térj be most Sebeimbe!

Veled vagyok üdvösségedért és mások üdvösségéért.

www.tlig.org/hu/humsg/hum811.html

...So to dismiss the message of Fatima is to dismiss prophecy as such...

....( 0':40'' )
www.youtube.com/watch?v=agr9s3uGn1Q

www.youtube.com/watch?v=2-lqE2fTdrU

YganA 2015.01.06. 23:14:04

@Spírea: Én is nagyon köszönöm. Holnap remélem lesz időm átböngészni. :-)

2015.01.07. 06:46:10

minden, amit tudni akartál vassuláról, de nem merted megkérdezni...

Katolikus hitvédelem és megújulás
www.karizmatikus.hu/component/search/?searchword=vassula&ordering=&searchphrase=all

csaba carmarthen 2015.01.07. 07:12:27

CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI
10 July 2004

Prot N. 54/92-19631

Eminence/Excellence,

As you know, this Congregation published a Notification in 1995 on the writings of Mrs. Vassula Rydén. Afterwards, and at her request, a thorough dialogue followed. At the conclusion of this dialogue, a letter of Mrs. Rydén dated 4 April 2002 was subsequently published in the latest volume of "True Life in God", in which Mrs. Rydén supplies useful clarifications regarding her marital situation, as well as some difficulties which in the aforesaid Notification were suggested towards her writings and her participation in the sacraments (cf. Attachment).

Since the aforementioned writings have enjoyed a certain diffusion in your country, this Congregation has deemed it useful to inform you of the above. Concerning the participation in the ecumenical prayer groups organised by Mrs. Rydén, the Catholic faithful should be called to follow the dispositions of the Diocesan Bishops.

In communicating to you the above, I use the occasion to assure you of my lasting and profound esteem.

Yours Emminence's/Excellency's

Most Devout

(Signed)

Joseph Card. Ratzinger
Prefect

www.tlig.org/en/testimonies/churchpos/cdf2005/ratzletter/

www.tlig.org/downloads/en/cdf.pdf

2015.01.07. 09:09:05

Hittani Kongregáció
Vassula Rydén írásaival kapcsolatban több hivatalos dokumentum született a Hittani Kongregáció részéről. Ezek közül nem mindegyik van valamennyi hívőhöz intézve, minthogy azonban szövegük nyilvánosságra került, közlöm ezeket, mert a Kongregáció álláspontjának hivatalos kifejezései. Nem közlök viszont ezen a helyen magánvéleményeket, interjúkat. Ilyenekre hivatkozni hivatalos okmányokkal szemben fogalomzavar. Végül ismertetem Vassula „hasznos megvilágításokat” tartalmazó levelét, amelyre a Kongregáció ismételten utal, továbbá a Kongregáció 2007. januári levele elleni tiltakozását.
hagiosz.net/?q=vassulakongregacio

csaba carmarthen 2015.01.07. 09:39:36

Hittani Konregáció

2004. július 10.

Jegyz. sz. 54/92-19631

Eminenciás / Excellenciás Uram!

Mint tudja, Kongregációnk kiadott egy Közleményt 1995-ben Vassula Ryden úrhölgy írásaival kapcsolatban. Ezután, az ő kívánságára, alapos dialógus következett. E dialógus végén az „Igaz Élet Istenben” legújabb kötetében megjelent Ryden asszonynak egy 2002. április 4-én kelt levele, amelyben Ryden asszony hasznos megvilágításokkal szolgált mind házassági helyzetére, mint pedig bizonyos nehézségekre vonatkozóan, amelyeket az említett Közlemény vetett fel írásaival és szentségekhez járulásával kapcsolatban (vö. a melléklettel). [A levél dátuma helyesen: 2002. június 26. K.G.]

Mivel a szóbanforgó írások bizonyos elterjedtségnek örvendenek az Ön országában, Kongregációnk hasznosnak ítélte, hogy értesítse Ön a fentiekről. A Ryden úrhölgy által szervezett ökumenikus imacsoportokban való részvételt illetően a katolikus híveket arra kell fölszólítani, hogy egyházmegyés püspökeik rendelkezését kövessék.

A fentieket közölve, megragadom az alkalmat, hogy Önt tartós és mély nagyrabecsülésemről biztosítsam.

Joseph Ratzinger

bíboros, prefektus
www.tlig.org/en/testimonies/churchpos/cdf2005/ratzletter/

nemzedékedben nem veszik komolyan prófétáimat.

Legkevésbé sem törõdnek azzal, amikor ma az ég beszél.

Alighogy szócsövemen keresztül egy szót kiejtek, máris rárohannak és keresztülszúrják.

Pedig házamat a szegények, a nyomorékok, a vakok és a bénák fogják újjáépíteni.

Az utolsóból lesz az elsõ, és az elsõbõl az utolsó. Közületek a legrosszabbak szemét és fülét nyitottam meg.

Vakká és süketté tettem azokat, akik azt állították,

hogy látnak és hallanak.

Nevemet ismét tisztelni és imádni kell.

Gyermekem, ne merülj ki a velem töltött találkozások alkalmával!

Még semmit sem láttál misztériumaimból, teremtmény!

Ezért ne fogjon el a félelem, amikor ily módon látogatlak meg...!

Térj be most Sebeimbe!

Veled vagyok üdvösségedért és mások üdvösségéért.

www.tlig.org/hu/humsg/hum811.html

2015.01.07. 09:50:07

Levél a püspökökhöz, 2007. január 25.
HITTANI KONGREGÁCIÓ
2007. január 25.
Jegyz. sz. 54/92-24945

E tekintetben a Kongregáció a következőket kívánja leszögezni:
1) Az 1995-ös Közlemény a megvizsgált írások tanbeli megítélését illetően érvényben marad (vö. 1. melléklet).
2) Ugyanakkor Vassula Rydén úrhölgy a Hittani Kongregációval folytatott párbeszédet követően megvilágításokkal szolgált bizonyos, írásaiban szereplő problematikus pontokra nézve, továbbá üzeneteinek természetére nézve is, amelyek nem isteni kinyilatkoztatásoknak, hanem inkább az ő személyes elmélkedéseinek vannak beállítva (vö. 2. melléklet: 2002. április 4-én kelt levél az Igaz Élet Istenben 10. kötetében). [A számok korrekcióra szorulnak: a levél 2002. június 26-án kelt, továbbá nem a 10. hanem a 12. kötetben jelent meg, és az azt követőkben. K.G.] Normatív szempontból tehát, a fent említett megvilágítások után, okos kiértékelést tanácsos végezni, esetről esetre, azzal a céllal, hogy a szóbanforgó írásokat a hívők képesek legyenek az adott magyarázatok fényében olvasni.
3) Végül: a katolikusok részvétele a Vassula Rydén úrhölgy által szervezett imacsoportokban továbbra sem tanácsos. Ökumenikus találkozók esetén a hívőknek az Ökumenikus Direktórium, az Egyházi Törvénykönyv (215. kánon; 223. kánon 2. §; 383. kánon 3. §) és az egyházmegyei ordináriusok útmutatásait kell követniük.
hagiosz.net/?q=2007januar25

2015.01.07. 09:51:58

@csaba carmarthen:
ezekután megkérdezném, egyáltalán katolikus-e vagy még?

pacsy 2015.01.07. 09:55:53

@YganA: "(Még mindig kuncogok, ha a szabálytisztelő meglepett arcokra gondolok...)" :-)

@Spírea: nagyon köszi a linket ( www.tavlatok.hu/64tanulm.htm ), megkerestem a tanulmányt; és alig bírtam "letenni". (Jó ez a Távlatok - a többi írás is!)

@matthaios: bocs, nem tudtam a fordítás fellelhetőségéről, én az eredetivel bíbelődtem (bár egy kis malícia persze volt a válaszomban, nem tagadom...). Feliciter superavit - gratulációk!

@IILiliII: "mindig örülök, ha valaki mer egy kicsit személyesebben írni... kicsit szívből..."; @telihold83: "Kár, hogy "vagdalkoztok", nem kellene, jobb lenne másként, bennem az ilyen félelmet kelt ... Sebzettséget, félelmet és elkeseredést is látok az ilyenfajta magatartásban ...Jó lenne kigyógyulni mindezekből"

Nekem sokat mond a reakciótok, az érzéseitek - köszönöm a megosztást. ha vita kerekedik, és én is sarokba szorítva érzem magam, hajlok rá, hogy védekezzek, a felsüléstől való félelmemben visszatámadjak. ooolyan nehéz sebezhetőnek maradni! és olyan jó lenne...

@Izrael misztériuma: fájt nekem az, amit @csaba carmarthen: -nek írtál (nem is akarom megismételni). sok ítéletet és felülről beszélést éreztem ki belőle.
(pedig ugye "a szegények, a gyengék, ... a tanácstalanok, a gyámoltalanok, a védtelenek, a kudarcot vallók...")

2015.01.07. 10:11:03

@pacsy:
"sok ítéletet és felülről beszélést éreztem ki belőle."

igen, sok ítélet volt benne, de ez nem cs. barátunk személye ellen irányul elsősorban, hanem az általa reklámozott úrhölgy kritikája, elég ritkán szoktam idézni a HITTANI KONGREGÁCIÓ iratait, de most is csak azért teszem, mert vannak, akik azt hiszik, hogy ez a bizonyos vassula a mainstream katolikus vélemény...

2015.01.07. 10:16:46

@pacsy:
cs. barátunk pedig csak úgy került bele a történetbe, mert valamikor azt mondotta volt magáról, hogy katolikus karizmatikus és nehogy valaki is azt gondolja, hogy ez netalántán a mainstream katolikus karizmatikus vonal lenne...

különben a kritikában igazad van...

YganA 2015.01.07. 10:54:36

@YganA: Huhh. Elolvastam.Tele vagyok örömmel. Influenzás vagyok, de mindjárt meggyógyulok ennyi vitamintól.

pacsy 2015.01.07. 17:16:45

@matthaios:
nagyon köszönöm az inspiráló linket - teljesen egyetértek (ami a nyugati világot, és annak teológiai fejlődését illeti). jó látni, hogy vannak ilyen mélyen gondolkodó, szimpatikus fiatal amerikai szerzetesek. és valódi tudós is.
www.youtube.com/watch?v=bJZ7c3Cxl_Y

én amúgy azt hiszem, hogy visszajön még Rahner reneszánsza, mert a teológia a posztmodern korban nem nélkülözhet hosszú távon egy rendszeres antropológiát, ami nála ki van dolgozva. de komoly hiányossága marad a sztaurológia/kereszt teológia és a hamartológia/bűnről szóló teológiai traktátus teljes hiánya (vagy legalábbis alulexponáltsága).

@YganA: :-)
Inter omnia hominum studia sapientiae studium est perfectius, sublimius, utilius et iucundius. Perfectius quidem, quia inquantum homo sapientiae studium dat, intantum verae beatitudinis iam aliquam partem habet.

(magyarul: az összes emberi törekvés közül a bölcsességre való törekvés a legtökéletesebb, legnemesebb, leghasznosabb, és legélvezetesebb. a legtökéletesebb, mert amilyen mértékben az ember a bölcsességet tanulmányozza, olyan mértékben részesül az igazi boldogságból. :) (summa contra gent. I 2.)

most pár napot dolgoznom kell - papokkal is megesik... mielőtt azonban legközelebb versenyszellemtől fűtve, a másik megsemmisítésének vágyával és az igazságunk teljes birtokában kommentírásba fognánk, ennek a videónak a megtekintését javaslom:
www.youtube.com/watch?v=kJBLEPMcX2s (10 perc kontemplatív idő)

telihold83 2015.01.07. 18:17:38

@IILiliII: Nagyon kedves vagy, hogy megszólítottál. Az ilyen típusú megszólításoktól szoktam embernek érzeni magamat! :-) És nem szeretném eljátszani ezt a bizalmat!

@Izrael misztériuma: Én megbocsátok örömmel, Te is bocsáss meg nekem kérlek az előítéletekért, én is félreismertelek Téged. És meggyötört ez a félismeret.
Én vártam erre valamiképp, de nem gondoltam már, hogy meg is történhet. Új remény ébredt bennem, amikor tegnap késő este elolvastam amit írtál. Először nem hittem el, hogy nekem szól, de aztán amikor láttam, hogy biztos, leírhatatlan örömöm lett. Köszönöm!
Akkor most ugye megváltozik a kapcsolatunk és a jövőben Krisztusban testvérek leszünk ugye? Én már egy másik, egy új szemmel nézlek Téged ezután, azzal amit Jézus adott nekem ma. A régi látásom ma örökre elveszett.
A verset ami nagyon szép, elmentettem és eltettem emlékeztetőül.
@pacsy: HÁLA és KÖSZÖNET!

IILiliII 2015.01.07. 18:50:34

Mennyi örömöm van ezen a blogon...
@telihold83: én meg az ilyentől :-)
nagyon meghatódtam a válaszodtól...köszönöm.

IILiliII 2015.01.07. 19:09:18

@pacsy: eddig nem kellett dolgozni?? :-))
(ezek a papok... :-)

2015.01.07. 19:16:28

@telihold83:
vallomásodat olvasván - számomra is megmagyarázhatatlanul - megesett rajtad a szívem és ezzel egyidőben felébredt a lelkiismeretem, lehet, hogy tévedtem és visszaolvasva a bejegyzéseidet megláttam benne a változás jeleit és felelősnek éreztem magamat előítéletes viselkedésemért, amellyel talán én is akadályoztam Isten felé vezető utadat és hirtelen Isten szemével láttam mindannyiunkat: a közösség a szüntelen növekedés és kiengesztelődés színtere kell, hogy legyen...
ÁMEN!

IILiliII 2015.01.07. 19:22:13

@pacsy: köszönet minden munkádért, figyelmedért, írásodért...

matthaios · http://www.matthaios.hu 2015.01.07. 20:00:24

@pacsy:

'mielőtt azonban legközelebb versenyszellemtől fűtve, a másik megsemmisítésének vágyával és az igazságunk teljes birtokában kommentírásba fognánk'

Jó. De egy Francisco de Jasso y Azpilicueta nevű rendtársad (akit ma Xavéri Szent Ferencként tisztelünk) egykor meglehetősen meg volt győződve igazságáról, mert hajóra szállt, elment Indiába, Japánba, hogy sok ezer, tízezer embert megkereszteljen.

Tudom, hogy ha ma valaki valamilyen igazáról meg van győződve, az néha gyanús és intoleranciának tekintendő. Pedig az igazság, az ebben való való meggyőződés bizonyos értelemben kötelez is (és ez már a szeretettel is összefügghet), bár ezt mostanában inkább elsősorban férfiakra jellemző elfogultságnak, tökéletlenségnek szokták tekinteni. De teljesen jól van ez így? Nem riasztja el ez egy kicsit a férfiakat a mai egyháztól?

Pedig itt nem fizikai küzdelemről, a másik megsemmisítéséről van szó, hanem érvekről, igazságról. Persze, ha az igazság csak egy történeti kategória, akkor más a helyzet. Akkor ez tényleg csak egy gumicsont vagy valamilyen verseny. Ha viszont nem, akkor már olyan kötelezettségről is lehet szó, amelyre végső soron a szeretet indít. Szeretet az iránt aki az Igazság, szeretet azok iránt, akikkel meg kell osztani vagy vitatni az igazságot.

Jó munkát! Valóban, a bloggolás mellett más teendők is vannak.

csaba carmarthen 2015.01.07. 21:09:32

>>Mindaz, aki igazságból való, hallgat Szavamra.>>

www.youtube.com/watch?v=IJffBsSg1kU

"hivatta Jézust és megkérdezte tõle:
"Te vagy a zsidók királya?" Jézus így felelt: "Magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked rólam?"
"Hát zsidó vagyok én? — tört ki Pilátus.

"Saját nemzeted és a fõpapjaid szolgáltattak ki nekem. Mit tettél?"

Jézus így felelt: "Az én országom nem e világból való. Ha e világból volna országom, harcra kelnének szolgáim, hogy a zsidók kezére ne kerüljek. Az én országom azonban nem innen való."

Pilátus közbeszólt: "Tehát király vagy?" Jézus ráhagyta: "Igen, király vagyok.

Én arra születtem és azért jöttem e világra, hogy tanuságot tegyek az igazságról.

Mindaz, aki igazságból való, hallgat szavamra."

mazsola.iit.uni-miskolc.hu/~drdani/biblia/bd/Jn/chap018.html

telihold83 2015.01.07. 22:31:17

@IILiliII: Én is meghatódtam, attól az emberségtől ami jellemez téged. Ha szégyenkeznem is kell, az sem esik rosszul.
@Izrael misztériuma: Pont ez a "megmagyarázhatatlan" pillanat/ fordulat volt a legszebb, a leghihetetlenebb, legmegrendítőbb ami a legváratlanabbul ért és amit egyhamar nem felejtek el. A sötétben virrasztva egyre csak azon gondolkodtam, hogy mi zajlott le benned, hogy voltál képes ilyen módon felém fordulni? Köszönöm mégegyszer.
A közösség egyént is szabályozó szerepét új nézőpontokból tudom látni most és őszintén remélem, hiszem, hogy ez a tapasztalat a többiek és a magam számára is nyereség lesz.

YganA 2015.01.07. 23:10:43

Drága @matthaios: "Tudom, hogy ha ma valaki valamilyen igazáról meg van győződve, az néha gyanús és intoleranciának tekintendő. Pedig az igazság, az ebben való való meggyőződés bizonyos értelemben kötelez is (és ez már a szeretettel is összefügghet), bár ezt mostanában inkább elsősorban férfiakra jellemző elfogultságnak, tökéletlenségnek szokták tekinteni. De teljesen jól van ez így? Nem riasztja el ez egy kicsit a férfiakat a mai egyháztól? "

Persze nem szeretnék az igazi férfias kihívások minősítésébe belekotyogni. De egy nem-férfiként úgy látom, hogy nagyon is szükséges lenne az igazságért tenni itt, nálunk is .Nem feltétlenül a "keresztények" számának növelése, inkább a kereszténység mélyebb értékeinek felfedezése, a mindennapi életben való megmutatkozása céljából. Hogy ne erővel mutassuk meg, nálunk a bölcsesség köve, hanem nem-cikis viselkedésünkkel keltsünk érdeklődést, vonzalmat, kíváncsiságot.
És ehhez nem szükséges nehéz hadfelszerelés, sőt az indiai nyelvjárások ismerete sem. Böjte atya, Pál Feri , ... vannak nekünk példaképeink. És egyikük sem nagy mellényéről, politikai játszmáiról, gyanús üzleteiről híres valamilyen keresztény mozgalomban. Bőven lenni tisztogatni való, sokszor kemény feladat ilyen körökben is. Ez nem az igazság megőrzéséhez, átmentéséhez tartozik?
Jó pihenést kívánok mindenkinek!

csaba carmarthen 2015.01.07. 23:26:16

...közönyös voltál, de én lelkesedést öntöttem beléd irántam, a te Istened iránt. Jöjj, maradj meg jóindulatomban, és légy velem egy!

www.tlig.org/en/testimonies/churchpos/cdf2005/ratzletter/

Én, az Úr adom követeimnek üzeneteimet.

Nézd, ma szabaddá tettem kezed. Érezd szabadnak magad!...

Ha velem akarsz jönni, és osztozni akarsz velem. keresztemben, a béke és a szeretet keresztjében, akkor jöjj! Gondodat viselem, érezd magad szabadnak! ...

Jól tudod, hogy elég vagyok önmagamban, én vagyok a Magasságbeli . Szeretem ártatlanságodat, és nem veszem el tõled jeleimet. Megadom a szegényeknek és a szûkölködõknek, hogy dicsérhessék Nevemet.

A szív tisztaságában jöjj hozzám, mert szeretnék segíteni neked, hogy haladhass. Jöjj, magasztalj és imádj engem, mert Szent vagyok . A Szeretet örökké szeret téged, jöjj!

Én vagyok,

imádkozz, és szeretném hallani imádat

www.tlig.org/hu/humsg/hum418.html

terez-imacsoport.blogspot.co.uk/2011/01/ima-ellensegeinkert-es-oltalomert.html

matthaios · http://www.matthaios.hu 2015.01.08. 00:43:01

@YganA:

Lehet, hogy nem értetted meg, amit mondani akartam. Mert nem volt szó sem a keresztények számáról, erőről is csak legfeljebb annyiban, amennyiben a meggyőzés, az igazság belátásának erejéről van szó. De nem volt szó bölcsek kövéről sem, nagy mellényről sem. Aztán nem volt szó politikai játszmákról sem, meg gyanús üzletekről sem. Csak az igazságról, mint értékről volt szó, amelyre fogékony az emberi értelem, mert ilyennek teremtődött.

A másik érték a jó, amely felé az emberi akarat vágyódik úgy, hogy nem is teheti meg azt, hogy ne valamilyen jó ragadja meg. De az előfordulhat, hogy amit az akarat megragad, az csak látszatra jó. Ez a két képessége az embernek a végtelenre irányul, mert csak a teljes jóban, a teljes igazságban képesek ezek megnyugodni. Ha ezek közül a képességek közül az egyikről nem veszünk tudomást, az egyiket megtagadjuk, az ember ahhoz a madárhoz kezd hasonlítani, amelyiknek csak fél szárnya van, és így nem tud igazán repülni.

YganA 2015.01.08. 08:25:24

@matthaios: Igazad van, másról beszélünk. Hitvilágunk tennivalóit(?) különböző oldalakról nézzük. Remélem, nem olyan nagy baj ez.

Előttünk az élet! Tornáztassuk, erősítsük szárnyainkat, hogy messze repülhessünk.

Barátsággal.

matthaios · http://www.matthaios.hu 2015.01.08. 08:37:06

@YganA:

Addig nem, amíg a másik oldal létjogosultságát is elismerjük. Sajnos ez nem mindig könnyű, mert az egyoldalúság bizonyos értelemben véve adottság (ez nem Pál Feri, hanem C.G.Jung).

YganA 2015.01.08. 09:53:15

@matthaios: "Sajnos ez nem mindig könnyű, mert az egyoldalúság bizonyos értelemben véve adottság (ez nem Pál Feri, hanem C.G.Jung)." - ez egyike legkedvencebb témáimnak, kb. 20 éve hiszek benne, foglalkozom vele, alkalmazom, stb. :-)))

csaba carmarthen 2015.01.08. 20:49:31

"Amikor azonban Péter Antióchiába érkezett, szembeszálltam vele, mert okot adott rá.

12Mielőtt ugyanis néhányan átjöttek volna Jakabtól, együtt étkezett a pogányokkal, azután azonban, hogy ezek megjelentek, visszahúzódott és különvált tőlük, mert félt a körülmetéltektől. 13Az ingadozásban a többi zsidó is követte, sőt még Barnabást is belesodorták a kétszínűségbe.

14Amikor tehát láttam, hogy viselkedésük nem egyezik az evangélium tanításával, mindnyájuk előtt megmondtam Péternek..."

szentiras.hu/SZIT/Gal2

@pacsy:

"de fikázni továbbra sem szabad. neked sem, másnak sem! és a pápák ellen gyalázkodni sem. itt nem. "

csaba carmarthen 2015.01.08. 21:09:11

@matthaios: Gal 2.2
Kinyilatkoztatástól indíttatva mentem oda, s megbeszéltem velük, a tekintélyesekkel külön is, az evangéliumot, amelyet a pogányok között hirdetek, nehogy hiába fáradozzam, s addigi fáradozásom is hiábavaló legyen.
Gal 2.3
Ők még kísérőmet, Tituszt sem kényszerítették körülmetélkedésre, jóllehet görög volt,

@YganA:
a betolakodott hamis testvérek ellenére sem,
Gal 2.4
akik azért tolakodtak be közénk, hogy kifürkésszék Krisztus Jézusban való szabadságunkat, és szolgaságba taszítsanak bennünket.

2015.01.09. 09:01:31

Folks!
nem semmi ami itt ment az ünnepek alatt.
(Kimaradtam belőle, de persze azért annyira nem bánom, szép volt az ünnep)
Szóval respect @pacsy-nak hogy részt vett a beszélgetésben (ez mindig nagyon hiányzik innen, végre!), respect @matthaiosnak a türelméért és kitartásáért (tőlem megkapod a hűség minősítést is) és respect mindenkinek a az önmérsékletért, belátni bocsánatot kérni tudásért, stb, szóval a példamutató hangnemért.
Tanulságos volt végigmenni rajta.
Köszi
P.

2015.01.09. 09:38:51

@csaba carmarthen:

Kedves Csaba,
'Amikor azonban Péter Antióchiába érkezett, szembeszálltam vele, mert okot adott rá. '

Az Szent Pál volt, nem valami zavaros honlap, ahonnan 24-48 óránként fröccsennek a világra a 'próféciák'.

Már írtam Neked: a Krisztustól ránk maradt összes szöveget el lehet olvasni legfeljebb 1 óra alatt. . Ezen élünk, ezt ízlelgetjük majdnem 2000 éve.

Ehhez képest a Nagy Figyelmeztetés pár év alatt már több száz oldalnyi salakot zúdított a világra.

Most nyers leszek, de talán ebből értesz:
Aki benyel ilyen 'próféciákat', az semmibe veszi, kigúnyolja a kinyilatkoztatást, ÉS NINCS KÖZÖSSÉGBEN AZ ANYASZENTEGYHÁZZAL.

@pacsy:

Bár a jezsuita blog viszonylag liberális fórum, a név azért kötelez. Nem szabad azt a látszatot kelteni, hogy Csaba nézetei bármilyen szinten katolikus-konformak lennének.
Annak idején elég sokan felszólaltak thotferi és pártus-magyar társai ellen. Csaba hasonló szintű hülyeségeket hord itt össze már évek óta. Ha nem léptek, akkor a sok marhasága rá fog égni a blogra - és rátok.
Ezért arra kérnélek Téged (vagy azt a rendtársadat, akinek ehhez joga van), hogy a jövőben legyetek következetesek, és ha kell moderáljátok ki Csabát. Talán abból érteni fog.

Kajla 2015.01.09. 10:08:57

@khamul: Hát nem tudom, illetve nem értek egyez azzal a javaslattal, hogy Csabát ki kellene zárni. Azzal együtt sem, hogy abszolút nem értek vele egyet, és én is azt hiszem, hogy amit idéz (korábban részeltesen megnéztem a honlapot) az én fogalmaim szerint sem kereszténység.

A jezsuiták is ezt már elmondták, szerintem ennyi elegendő.

Ha viszont kimoderálják, akkor - félek, sok mindenki mással is meg lehetne ezt tenni. De nem akarok ötleteket adni.

2015.01.09. 10:24:29

@Kajla:

Viszonylag ártalmatlan lenne, ha Csaba -mondjuk- marxista propagandát folytatna. Amit ő csinál, az azért veszélyes mert 'úgy néz ki, mintha'.

A blog törzsközönsége jól el tudja helyezni Csaba tevékenységét. De nem csak rájuk kell gondolni, hanem azokra a jó szándékú, tájékozatlan emberekre is, akik esetleg csak néha néznek be ide, és azt látják, hogy Csaba gyakorlatilag teljesen zavartalanul működhet egy szerzetesrend által fenntartott oldalon.

2015.01.09. 10:55:27

@Kajla: @khamul:
Szerintem Csabának önmagát kellene moderálnia.
(lehet, hogy a kevesebb (és főleg a saját) "több" lenne) (most függetlenül a tartalomtól).

2015.01.09. 11:01:18

@khamul:
Hűha.
Tiszteletem a jó szándékú, tájékozatlan embereknek (már csak azért is, mert én is közéjük tartozom), de szeintem villámgyorsan "meghalna" a blog, ha rájuk való tekintettel elkezdenénk szűrni a kommenteket.
:)

2015.01.09. 11:14:23

@Pandit:

Kérdés, hogy mi a blog célja, és mi következik a blog nevében található jelzőből.

2015.01.09. 11:19:07

Britannia gyógyintézet

2015.01.09. 12:57:15

@khamul:
Engem nem foglalkoztatnak ezek a kérdések.
Gondolom aki idejön és elég időt tölt itt, látja majd, hogy milyen ez.

2015.01.09. 16:52:20

@türkiz:
egyszer csak éreztem, hogy Isten jelen van...

Aki tizenhét évesen találkozott Istennel
www.maszol.ro/index.php/hatter/40760-aki-tizenhet-evesen-talalkozott-istennel

ilyen egyszerű ez...

csaba carmarthen 2015.01.09. 21:06:58

jel lesz,

amelynek ellene mondanak

– a te lelkedet is tőr járja át –,

hogy kiderüljenek sok szív titkos gondolatai.

szentiras.hu/SZIT/Lk2

Lk2,33Apja és anyja csodálkoztak azon, amit fiukról mondott. 34Simeon megáldotta őket, és így szólt anyjához, Máriához: „Íme, ő sokak romlására és sokak feltámadására lesz Izraelben, jel lesz, amelynek ellene mondanak – 35a te lelkedet is tőr járja át –, hogy kiderüljenek sok szív titkos gondolatai.”

türkiz 2015.01.09. 22:36:18

@Izrael misztériuma: "ilyen egyszerű ez..."

Szerintem is! :-)

csaba carmarthen 2015.01.10. 00:53:22

írd le ezt a szót: "Garabandal"... (1)

(The Jesuit and the Miracle (2) )

.... amikor felráztalak álmodból, az nem kizárólag a te felébresztésedért történt, hanem azért is, kedves, hogy alkalmas légy arra, hogy szolgálatomba állíthassalak. Amikor megtisztítottalak, az nem csak tisztulásodra volt, hanem azért is, hogy megérezd jelenlétemet, és jelenlétemben légy.

Nemcsak azért veszlek igénybe, hogy leírd üzeneteimet és kívánságaimat, hanem, hogy leírjam áldásaimat garabandali kis gyermekeim számára.

Azért jövök, hogy

üzenetem számára dicsõséget szerezzek. (3)

Oltár, tartsd égve e lángot!

Hatalmammal fogom helyreállítani Egyházamat.

Szeress engem, ne inogj, támaszkodj rám és pihenj meg!

Segítek neked haladni.

Az óra közel, imádkozz velem!
www.bbc.co.uk/news/world-europe-21421810

"Atyám, végy karjaidba,
engedd, hogy megpihenjek közeledben!
Szentelj meg engem Atyám,
amikor befogadsz.
Így bocsásd meg bûneimet,
ahogy én megbocsátottam másoknak.
Dicsõség legyen Atyámnak, az Istennek.
Áldott légy! Amen."

... írd le a szót: "Garabandal". Garabandal más jeleknek a folytatása.

A garabandáli jelenések valódiak.

Higgyetek mindnyájan, akik nem láttatok, higgyetek, higgyetek!

Leányom, felhasználtalak arra, hogy rajtad keresztül megnyilvánulhassak.

Édesanyám jelent meg kiválasztott lelkeim elõtt. Igazság szólt az õ ajkukról,

amit papi lelkeim közül sokan kétesnek minõsítettek, néhányan pedig teljesen megtagadtak.

Azért szólok rajtad keresztül, hogy e kételyt eloszlassam Garabandállal kapcsolatban.

A garabandali jelenések hitelesek.

Gyermekeim valóban látták Édesanyámat és hallották üzeneteit.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(1)

www.tlig.org/en/testimonies/churchpos/cdf2005/ratzletter/

www.tlig.org/hu/humsg/hum145.html

(2)

@khamul:
Father Luis Maria Andreu Rodamilans S.J. (...)A Doctor of Theology, he spoke seven languages fluently and became the resident Professor of Theology at the Jesuit College at Ona, Spain.(...)

On the trip home, Father Luis confided to his friends, “I am so happy. What a favor the Blessed Virgin has bestowed on me. How fortunate we are to have a mother like her in heaven! There is no reason to fear the supernatural life. The girls have given us an example of how we must act with the Blessed Virgin. There is no doubt in my mind the things involving the girls are true. Why should the Blessed Virgin have chosen us? This is the happiest day of my life.” Shortly after making this statement, Father Luis Andreu died in the peace of holy joy before the car reached its destination.

One cannot review the events at Garabandal without acquiring a great impression of the love Our Blessed Mother has for her priest sons. This love was fully absorbed by the visionaries who emerged from the apparitions with a profound desire to pray and offer sacrifices for priests and to foster this practice amongst the laity....
www.garabandal.us/news_110808.

(3)

The Garabandal Warning
A Nagy Figyelmeztetés
www.youtube.com/watch?v=2-lqE2fTdrU

2015.01.10. 08:18:42

@csaba carmarthen:
Garabandal
A következőket kell közölnöm:
1. Az egyházmegye valamennyi püspöke 1961 és 1970 között azt állította, hogy a szóbanforgó jelenéseknek, amelyek abban az időben mentek végbe, természetfölötti jellege nem állapítható meg.
2. 1977 decemberében Msgr. del Val santanderi püspök elődeivel egységben azt erősítette meg, hogy hatéves püspöksége során újabb jelenségek nem léptek föl.
3. Mindazonáltal ugyanaz a Msgr. del Val, az első zűrzavarral és lelkesedéssel teli évek elteltével, interdiszciplináris vizsgálatot kezdeményezett, hogy ezeket a jelenségeket nagyobb mélységben megvizsgálják. E vizsgálat eredménye egybevágott a korábbi püspökök megállapításával, vagyis hogy a szóbanforgó jelenségek természetfölöttisége nem bizonyított.
Abban a reményben, hogy ez az információ segítséget jelent az Ön számára, fogadja szívélyes üdvözletemet Krisztusban
José Vilaplana
santanderi püspök

www.ewtn.com/library/BISHOPS/GARABAND.HTM

csaba carmarthen 2015.01.10. 10:33:36

Benedek Papa/Ratzinger Biboros..
www.tlig.org/en/testimonies/churchpos/cdf2005/ratzletter/

Pope John Paul...
www.youtube.com/watch?v=VO7jnR8F3Pg

A garabandáli jelenések valódiak.

Higgyetek mindnyájan, akik nem láttatok, higgyetek, higgyetek!

Leányom, felhasználtalak arra, hogy rajtad keresztül megnyilvánulhassak.

Édesanyám jelent meg kiválasztott lelkeim elõtt. Igazság szólt az õ ajkukról,

amit papi lelkeim közül sokan kétesnek minõsítettek, néhányan pedig teljesen megtagadtak.

Azért szólok rajtad keresztül, hogy e kételyt eloszlassam Garabandállal kapcsolatban.

A garabandali jelenések hitelesek.

Gyermekeim valóban látták Édesanyámat és hallották üzeneteit.

www.tlig.org/hu/humsg/hum145.html

studiorum 2015.01.10. 12:21:33

Kedves Csaba!

Jó szándékod kétségtelen. Mindazonáltal úgy gondolom, hogy magánkinyilatkoztatások közlése helyett hasznosabb lenne a Szentírás részeinek helyes egyházi magyarázatát közzétenni, vagy/és az Egyház lélekmentő és kultúrtevékenységéről írni az idelátogató katolikus és nem katolikus felebarátainknak.

Ez az én meglátásom.

csaba carmarthen 2015.01.10. 15:31:52

@studiorum:
Nagyon koszonom.

A fentiek fontossagaban ketsegtelenul egyetertek. Ugyanakkor a dolgok ezen reszet @matthaios: megteszi.

(Szamomra ugy tunik, hogy az o szamara mindezek megfogalmazasa kevesebb idot vesz igenybe,mert elmelyultebb az eziranyu a felkeszultsege es valoszinuleg tobb ideje is van irni.

Mindamellett korabban is igyeztem felhozni reszeket II Janos Pal papa, Benedek enciklikaibol stb..stb.. amikor ugy ereztem hogy van mit megosztanom ill. felhoznom)

2015.01.18. 10:19:00

Isten miért engedi?
Egy kislány, Glyzelle Iris Palomar, akit felkértek arra, hogy a mintegy 30 ezer fiatal nevében köszöntse az egyházfőt, azt mondta: "sok gyereket elhagynak a szülei. Sokan közülük áldozatokká válnak, és rossz dolgok történnek velük, például kábítószeresek, prostituáltak lesznek belőlük. Isten miért engedi meg, hogy ezek megtörténjenek velük, pedig ők nem tehetnek semmiről? Miért csak kevesen segítenek nekik?"
Ő az egyetlen
A kislány, aki menedéket talált egy egyházi fenntartású közösségben, nem tudta végigmondani, amit akart, elsírta magát. Ferenc pápa megölelte, majd elkezdte tervezett beszédét, de félbehagyta azt, és inkább a Glyzelle kérdéseire reagált: "Ő eddig az egyetlen, aki megválaszolhatatlan kérdéseket tett fel, de azokat sem szavakkal fejezte ki, hanem könnyekkel. Miért szenvednek a gyerekek?" - kérdezte. "Mindegyikőtök kérdezze meg magától: tudok-e sírni, amikor éhező gyereket látok, egy utcagyereket, aki kábítószeren él, egy hontalant, elhagyottat, egy olyat, akit kihasználnak, akit a társadalom rabszolgaként használ?"

Ferenc pápa: túlságosan macsók vagyunk
www.origo.hu/nagyvilag/20150118-ferenc-papa-tulsagosan-macsok-vagyunk.html

studiorum 2015.01.18. 22:24:34

@Izrael misztériuma:

"Isten a szenvedés által vezet minket az üdvösségre. Ő nem örül sem a szenvedésnek, sem a halálnak. „Isten nem alkotta a halált és nem leli örömét az élők vesztén.” (Bölcs 1,13) A szenvedés és halál a bűn által jöttek a világra. A mi bűneink is szenvedést okoznak magunknak és embertársainknak.

Isten megengedi a szenvedést, hogy minket általa az üdvösségre vezessen. Szent az Ő szándéka minden dologban, akkor is, ha mi nem értjük.

Isten a szenvedések által akarja elérni, hogy a rosszból megtérjünk. A szenvedés üdvös büntetés is lehet, amely megsegít minket abban, hogy felismerjük bűnösségünket.

Isten azért is bocsát ránk szenvedést, hogy megtisztítson minket, mint az arany tisztul a tűzben. Betegség, szegénység és más megpróbáltatások által akar bennünket hibáinktól és tökéletlenségeinktől megtisztítani.

Isten azért is engedi a szenvedést, hogy megálljuk helyünket a jóban. A szenvedés egyúttal próba is: meg kell mutatnunk, hogy a szenvedésben is teljesítjük Isten szent akaratát. Ha a szenvedést megadóan viseljük, Krisztushoz válunk hasonlóvá. – Akinek pedig keresztény hite miatt kell szenvednie, gondoljon Krisztus szavára: „Boldogok vagytok, ha miattam szidalmaznak és üldöznek titeket az emberek. Örüljetek és vigadjatok, mert jutalmatok nagy lesz a mennyben.” (Mt 5,11-12)

Krisztus szenvedése és halála engesztelés volt a világ bűneiért. A szenvedés által Isten alkalmat ad nekünk, hogy Krisztussal részt vegyünk ebben az engesztelésben. Ha ebben az életben együtt szenvedünk Krisztussal, majd a mennyekben Vele együtt fogunk megdicsőülni. Minden
szenvedésért, melyet Istennek engedelmeskedve viselünk, örök jutalmat nyerünk.

Isten azt akarja, hogy ami földi életünk próbaidő legyen, mert a mennyei dicsőséget nemcsak ajándéknak szánja, hanem győzelmi díjnak is.

Életszabály: Ne kérdezd: Miért hagy engem szenvedni Isten? Inkább ezt kérdezd: Miként válhat javamra ez a próba?" (K A T E K I Z M U S,
A KATOLIKUS EGYHÁZ TANÍTÁSA
Herder kiadó, Róma-Freiburg-Bécs, 1958)

2015.01.19. 08:23:17

@studiorum:
az én Istenem nem ilyen!

2015.01.19. 09:05:26

@Izrael misztériuma:
A hithez különbözőképpen viszonyulnak az emberek. Van, aki kitért már belőle, és elvakult imádkozás helyett inkább a válaszokat keresi, még sokan még mindig térdelnek Isten színe előtt, és elhiszik a csuhás minden szavát. Van akit nem igazán érdekel ez az egész, és olyan is jár e Földön, akit kételyek gyötörnek, de fájdalmának hangot adni nem mer, inkább beáll a kórusba énekelni ő is, vonulni a birkanyájjal, tudatlanságban elveszni a lét vágóhídján, sínylődni a civilizáció talaján. És valóban, ha megfigyeljük, A hetedik pecsét majdhogynem minden második jelenetével reflektál a modern, huszadik századi világberendezkedésre, a szokásokra, a bosszantó, és bosszantóan általános jellemvonásokra, a jellegzetes embertípusokra. Bergman nem feltétlenül azt mondja, hogy a hit elvetendő, inkább az intelligens háttér megteremtése mellett kampányol. Kérdéseket tesz fel. Mi értelme van egy hallgatásba burkolódzó Istennek? Mi értelme van ártalmatlanokat boszorkánynak bélyegezni és megégetni? Mi értelme van a pestisnek, a szenvedésnek, a félelemnek? Válaszokat nem kap, de már az is éppen elég, hogy ezeket a kérdéseket fel meri tenni.

A hetedik pecsét (1957)
index.hu/index2/#bloghu/movietank/2015/01/18/a_hetedik_pecset_321

Kiváló filmalkotás. Nem könnyű, nem egyszerű, de kötelező...

studiorum 2015.01.19. 10:21:57

@Izrael misztériuma:

A magad alkotta nem az igazi. Így tévedésben vagy.

2015.01.19. 10:28:45

@studiorum:
Isten mindenkinek az értelmi képességeinek megfelelően nyilatkoztatja ki magát...

studiorum 2015.01.19. 13:51:54

@Izrael misztériuma:

Mindenkinek akkora a felelőssége, amennyit ismer az igazságból.

2015.01.19. 15:35:04

@studiorum:
a Törvény mindenkinek a szívébe van írva...

studiorum 2015.01.20. 11:25:36

@Izrael misztériuma:
Helyesen: a Törvény mindenkinek a szívébe IS van írva...

csaba carmarthen 2015.01.21. 00:41:39

...Jézus legirgalmasabb Szívébe...

Örök Atya! Tekints irgalmasan az elhidegült lelkekre, akik be vannak zárva Jézus legirgalmasabb Szívébe! Irgalom Atyja, könyörögve kérlek Fiad keserves kínszenvedéseire és háromórás haláltusájára a kereszten, engedd, hogy ők is dicsérjék irgalmad mélységét. Ámen.

nagyfigyelmeztetes.hu/rozsafuzerek/isteni-irgalmassag-rozsafuzere/
süti beállítások módosítása