Jezsuiták

PÁRBESZÉDBEN

Címkék

Kik akarják megbuktatni a pápát? Adalékok a Viganò-dossziéhoz

2018.09.10. 21:33 SzabóFerencSJ

„A Viganò mögötti hatalmak elsősorban megbuktatni akarják Ferenc pápát” – Sputnik Italia. Andrea Tornielli, a Vatican Insider szerzője 2018. szeptember 2-án interjút adott Marina Tantushvan újságírónőnek a Viganò-ügyről, amely továbbgyűrűzik a nemzetközi médiában. Tornielli egyik kommentárját már olvashattuk a Magyar Kurírban.  Megjegyzem: a francia katolikus napilap, a La Croix is Torniellire hivatkozik mint jól értesült vatikanistára. Most teljes fordításomban közlöm a sokatmondó interjút.

 A Sputnik Italia blog bevezetője: Jóllehet a „Tanúságtétel” nagy port vert fel, Ferenc pápa [Dublinból visszatérőben a repülőn] nem akarta kommentálni a volt washingtoni nuncius, Carlo Maria Viganò ellene intézett [11 oldalas] „vádiratát”. Az újságírókra bízta, hogy olvassák el figyelmesen, és maguk mondjanak ítéletet róla.

Andrea Tornielli: „Én erről nem mondok semmit, azt hiszem, a közlemény [=a pápa válasza az újságírónak] önmagáért beszél, önöknek, újságíróknak megvan a kellő képességük arra, hogy levonják a következtetéseket.­

Mi rejlik Viganò vádja mögött? Milyen következményekkel járhat vádaskodása általában a katolikus egyház jövője és különösen Ferenc pápa szolgálata szempontjából? A Sputnik Italia képviseletében Marina Tantushvan újságírónő kérdez.

– „Doktor Tornielli, ön régóta Vatikán-szakértő. Mi a véleménye erről az ügyről? Hogyan kell értelmeznünk?

– Tornielli: Hallatlan fejlemény, ilyen még nem történt. A volt nuncius megszegi a pápának tett hűségesküt, közvetlen, frontális támadást intéz ellene, és lemondásra szólítja fel a pápát. Nem szabad felednünk, hogy a Viganò-közleménynek központi célja nem annyira a „tisztogatás” gondja, hanem a pápa lemondásának követelése. De van egy alapvető probléma: ha figyelmesen olvassuk az „emlékiratot” [vádiratot], és mindent igaznak tartunk is, amit Viganò végkövetkeztetésként levon a tényekből [Ferenc pápa mondjon le], nem következik világosan a felsorolt tényekből. Ugyanis: ott van egy pápa (II. János Pál), aki püspökké nevezte ki McCarricket, kinevezte Washington érsekévé és bíborossá, majd egy másik pápa (XVI. Benedek), miután megismerte az első vádakat, állítólag közbelépett, és McCarricket [a lelkipásztorkodásból] imádságos visszavonulásra kérte, de semmiféle nyilvános szankciót nem alkalmazott ellene, mert McCarrick misézett, nyilvános előadásokat tartott. És ez közismert volt, mert a bíboros egy év alatt háromszor a Vatikánban járt, és maga Viganò is részt vette vele együtt nyilvános találkozókon: nemcsak miséről van szó, hanem gálaestekről, fogadásokról stb. És jön egy harmadik pápa, Ferenc, aki – miután megállapította, hogy a kiskorún elkövetett visszaélés megtörtént – olyan kemény szankcióval sújtja a bíborost, amilyet egyetlen pápa sem tett a legutóbbi 90 év alatt. Ferenc pápa nemcsak visszavonulásra rendelte, hanem megfosztotta bíborosi rangjától. Ezek a tények. Most e ponton a kérdés a következő: rendben van, hogy a visszaéléseket orvosolni kell, tisztogatást kell végezni, de Viganò miért csak Ferenc pápa lemondását követeli, hiszen éppen ő hozta meg a szankciót McCarrick ellen?

– Van-e Viganò dokumentumában valami, ami megfelel az igazságnak, vagy pedig minden hamis, tehát egy frusztrált vatikáni funkcionárius vádaskodásáról van szó, akinek karrierje derékba tört?

– Tornielli: Én nem ítélem meg Viganót, és nem tudom, milyen indítékok vezették erre a lépésre, mert sohasem tekintettem karrieristának. Nem ítélem meg a szándékait, mivel nem ismerem őket, ezért nem ezekről szólok. Sőt, kész vagyok hitelt adni a dokumentumban közölt tényeknek (és nem azok értelmezésének). Ha valaki figyelmesen olvassa a tények időrendjét, egyértelműen abszurdnak ítéli, hogy Ferenc pápa lemondását kéri. Kétségbe vonom a dokumentum egyik-másik pontját, még ha videók tanúsítják is, mert Viganò nem mindig emlékezik pontosan. Például: a volt nuncius azt mondja, Ferenc pápa nagyon udvariatlanul támadt rá, amikor először találkoztak, viszont a videón azt látjuk, hogy a pápa mosolygós és barátságos vele. A Viganó által visszaidézett tény sajnos szétfolyó...

– Elméletileg egy szolgálatban levő pápa, mint Ferenc, lemondhat azért, mert egy püspök erre szólítja fel? Van erre vonatkozó [jogi] szabályzat?

– Tornielli: Az egyház eljárásmódjában nincs ilyen szabályzat. Egy pápa lemondhat, ahogy XVI. Benedek tette, de nem kell senkinek sem beadni a lemondását, mivel a Szentatyának a földön természetesen nincs felettese. De ennek a lemondásnak szabadnak kell lennie (nincs helye kényszerítésnek, valamiféle nyomásnak). Benedek pápa szabadon mondott le, és Ferenc pápa is szabadon megteheti ugyanezt. Ami eddig még nem történt: különös és abszurd, hogy egy érsek nyomást gyakorol a pápára. Ez elképzelhetetlen. Úgy tűnik, hogy a Viganò mögötti hatalmak szervezett politikai támadásáról van szó.

– A Famiglia Cristiana [folyóirat] új cikkében a volt nuncius emlékiratával kapcsolatban azt olvashatjuk, hogy Viganò támadása nemcsak a [szexuális] visszaélések botrányához kapcsolódik, hanem olyan, a katolikus egyházon belüli irányzat nyomásáról van szó, amely Ferenc pápa szolgálatában veszélyt lát az egyház hagyományos értékeire nézve. Hiszi-e ön, hogy Bergoglio elleni „összeesküvésről” („complotto”) van szó? Ön szerint melyek azok az erők, amelyek el akarják űzni Ferencet Péter trónjáról?

– Tornielli: Én nem használnám az összeesküvés szót, inkább egy íróasztal mellett szőtt „politikai-média-műveletnek” nevezném ezt a mozgolódást. Olasz újságírók és amerikai médiavezetők nyilvánosan elmondták, hogy részt vettek e dokumentum megírásában, és előkészítették a terjesztését. Továbbá ezt a „műveletet” támogatja az egyházon belüli ultrakonzervatívok kis csoportja (főleg, de nem kizárólag az Egyesült Államokban), akik aláássák a Szentatya szolgálatát, s nem a szexuális visszaélések okán, hanem mert nem tetszik nekik Ferenc pápa tanítóhivatala. Ferenc pápa lemondását akarják, és új pápaválasztást. Két tényt említek. Ezek a konzervatívok mindig az első sorban álltak, hogy megvédjék a hagyományos családot, és nem volt semmi gondjuk támogatni ezt a médiában bombaként ható dokumentumot éppen akkor, amikor Ferenc pápa Dublinban a családot, a férfi és nő közötti házasságot ünnepelte. Ebből megértjük, hogy ezeknek a személyeknek, még ha püspökök és teológusok is, valójában nem számít a család és a család védelme. Ezt csak politikai okokból teszik. A másik tény, amely engem durván megbotránkoztat: látom/olvasom néhány amerikai ultrakonzervatív püspök reakcióját rögtön a vádirat közzététele után. Rögtön állást foglalnak, sőt levelet intéznek híveikhez, azt állítva, hogy Viganò hiteles személy, és vizsgálatot kell indítani. Természetesen ezek mind támogatták a dokumentumot, amely a pápa lemondását követeli, mit sem szólva a pápa melletti szolidaritásról.* Tehát vannak püspökök, akik szolidaritást vállalnak Viganòval, de nem a pápával. Így megérjük, hogy az Egyesült Államokban püspökök egy kis csoportja már szakadáregyházat akar alapítani, amerikai nemzeti egyházat, amely immáron elválik a pápától és a Szentszéktől.

– És most mi történik? Kezdődik a mérgezés új évada az egyházban?

– Tornielli: A mérgezés új évadának nem kell kezdődnie az egyházban, mert nem fejeződött be: megtörtént Vatileaks-1, Vatileaks-2, Vatileaks-3.** Sajnos a mérgezés sohasem ért véget, és folytatódik. Tehát nem tudom, mire számíthatunk. Valószínűleg Viganò még közzétesz dokumentumokat, és folytatja a vádaskodást. De hiszem, hogy létezik a keresztények, a hívők népe, amely nagy szeretettel ragaszkodik Ferenc pápához, s látja, hogy a Szentatya munkatársaival és az egész egyházzal keresi mindazt, ami szükséges, hogy hűségesen megéljük az Evangéliumot. Látják, hogy Ferenc pápa elkötelezte magát a békéért, a népek közötti tiszteletért és barátságért, ellene van a háborúnak, a falak építésének, Európa és a világ új megosztásának. Ez a keresztény nép (hiszem, hogy nem csak katolikusok) rokonszenvvel tekint Ferenc pápára. Tehát hiszem, hogy az ultrakonzervatívok kis csoportjának ez alkalommal sem sikerül elérni a célját.

Szabó Ferenc SJ jegyzetei

*Vö. még a francia hipotézist, amely itt olvasható.

A vélemények, értelmezések változatosságát jelzi a Mandiner szerzője, Filemon Norbert az írásában. Ez a blog (formiche) pedig megnevezi többek között Marco Tosatti olasz újságírót, a La Stampa című újság volt vatikanistáját, aki a The Associated Press hírügynökségnek feltárta a vádirat születésének körülményeit, valamint bemutatta a „nagy katolikus” amerikai milliomos üzletembert és ügyvédet, Thimothy Buscht, aki a konzervatív EWTN tévétársaság tanácsának oszlopos tagja. Ő is már előre megkapta Viganò vádiratát Ferenc pápa ellen, és a New York Times szerint hitt neki.

**Vatileaks 1-2-3. A kiszivárogtatott vatikáni titkos iratokat közzétette: Gianluigi Nuzzi, Őszentsége, XVI. Benedek titkos iratai címmel, Art Nouveau, 2013; Uő. Via Crucis, Chiarelettere, Milano, 2015. Ez utóbbi dokumentáció feltárja, milyen ellenállásba ütközik Ferenc pápa reformtörekvése a római kúrián belüli mulasztások (pl. IOR-pénzmosások, Maciel-botrány, a pedofilügy rendezése) és hatalmi harcok miatt. G. Nuzzi újabb könyve Peccato originale címmel (Chiara lettere, Milano, 2017) újabb adatokkal szolgál, és bővebben ír Mons. Viganò (kezdetben talán pozitív) szerepéről a kúriai viszályokban (198–209).

A Viganò által felhozott visszaélések jórészt dokumentálva olvashatók Nuzzi fent említett köteteiben, bár értelmezésük többször eltérő. A dokumentumokból kiderül, hogy Ferenc pápa (Viganò által is megnevezett) elődeinek közvetlen munkatársai (Marcinkus, Sodano, Dziewisz, Bertone) mennyiben felelősek az egyháziak részéről elkövetett vétségek, visszaélések takargatásában, a „tisztogatás” késleltetésében. Ferenc pápa éppen a zsinat által kívánt, részben elmulasztott reformokat akarja radikálisan végrehajtani a Kúriában is. Az egyházreformra vonatkozó alapvető dokumentumait, megnyilatkozásait egy kötetbe gyűjtötte a La Croix című katolikus napilap szerkesztősége, Dominique Grenier atya, főszerkesztő fontos bevezetésével: Pape François, Réformer l’Église, Bayard, Paris, 2018.

– A Római Kúria reformkísérletei a II. vatikáni zsinattól máig – lásd G. Sale SJ cikkét in La Civiltà Cattolicában, 2017. január 28, 105–119.

Utólagos reflexióhoz lásd még a Távlatokban közölt tanulmányomat Szent és bűnös Egyház? címmel. Befejezésül a tanulmányom nyitányát idézem: „Ferenc pápa a 2013. október 2-i általános kihallgatáson a bűnösök egyházáról elmélkedett: Isten szentté teszi az Egyházat, amelyet bűnösök alkotnak; Isten nem veti el a bűnösöket. »Azt mondjátok nekem: az Egyházat bűnösök alkotják, ezt nap mint nap látjuk. És ez igaz: bűnösök Egyháza vagyunk; és mi, bűnösök, arra vagyunk hivatva, hogy hagyjuk magunkat átalakíttatni, megújulni, megszentelődni Isten által. A történelem folyamán egyesek engedve a kísértésnek, ezt állították: az Egyház csupán a tiszták egyháza, azoké, akik következetesen élnek, a többiek ki vannak zárva. Ez nem igaz! Ez eretnekség! Az Egyház, amely szent, nem veti el a bűnösöket; nem veti el, mindnyájunkat hív, befogad, nyitott még a legtávolibbaknak is. Hív mindnyájunkat, hogy hagyjuk magunkat betakarni az Atya irgalma, gyengédsége és megbocsátása által, aki felajánlja mindenkinek a lehetőséget, hogy találkozzék vele, hogy az életszentség felé haladjon.«”

248 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://jezsuita.blog.hu/api/trackback/id/tr6614233583

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

2018.09.10. 23:33:45

Ez már a második pápa-párti, Viganò-ellenes írás a jezsuita blogon. Az első (Szellemek megkülönböztetése Ferenc pápával) 12 nappal ezelőtt jelent meg, és azóta 6 hozzászólás érkezett rá.
Ez alapján nem lehet azt mondani, hogy a jezsuita blog olvasóit különösebben foglalkoztatná a kérdés. Mintha inkább a blog gazdáinak lenne fontos a pápa védelme.

Ezt katolikusként (pápistaként) magam is lényeges dolognak tartom. Csak az a baj, hogy a második bejegyzés után is maradtak nyitott kérdések.

Viganò nem állította, hogy Ferenc tudott McCarrick pedofil ügyeiről. Amit szerinte tudnia kellett a pápának, az az, hogy a vádak szerint a washingtoni érsek megengedhetetlen módon közeledett a kispapjaihoz. Egy ágyban töltötte az éjszakát olyanokkal, akiket később esetleg pappá szentelt, és bizalmi pozíciókba helyezett.

en.wikipedia.org/wiki/Theodore_Edgar_McCarrick#2005_and_2007_financial_settlements

Viganò állítása szerint ő maga tájékoztatta Ferencet 2013-ban. Nyilvánvaló, hogy írásos feljegyzések nélkül ilyesmit sem cáfolni sem igazolni nem lehet.

Azt viszont meg lehetne nézni, hogy vizsgálta-e az illetékes szentszéki hivatal McCarrick viselt dolgait 2013 előtt. Ha volt ilyen eljárás, akkor annak biztos maradt nyoma, és joggal feltételezhető, hogy a pápa környezetében is tudtak róla. Itt mégis Washington érsekéről van szó, nem X. falu segédkántoráról.

Erre eddig valamiért nem került sor. A pápát védő írások egy része Viganòt akarja lejáratni ahelyett, hogy válaszolna egy igen egyszerű kérdésre: folyt-e McCarrick ellen eljárás Rómában?

Lakugul Béla 2018.09.10. 23:37:30

„Én erről nem mondok semmit, azt hiszem, a közlemény önmagáért beszél, önöknek, újságíróknak megvan a kellő képességük arra, hogy levonják a következtetéseket.­

Mi rejlik Viganò vádja mögött? Milyen következményekkel járhat vádaskodása általában a katolikus egyház jövője és különösen Ferenc pápa szolgálata szempontjából?"

Persze, véletlenül se beszéljünk arról, hogy a pápa valóban homoszexuális (és egyéb szexuális perverziókban jártas) klikkeket fedez és támogat-e. Próbáljuk meg inkább az egészet beállítani, mint valami egyházon belüli politikai harc a csúnya "konzervatívok" részéről.

"A volt nuncius megszegi a pápának tett hűségesküt, közvetlen, frontális támadást intéz ellene, és lemondásra szólítja fel a pápát."

Azt értem, hogy a nunciusnak engedelmeskedni kell a pápának, de tényleg van olyan esküje, hogy a pápa minden bűnét és bűncselekményét védenia és támogatnia kell? Konkrétan milyen esküt is szegett meg Vigano?

"És jön egy harmadik pápa, Ferenc, aki – miután megállapította, hogy a kiskorún elkövetett visszaélés megtörtént – olyan kemény szankcióval sújtja a bíborost, amilyet egyetlen pápa sem tett a legutóbbi 90 év alatt. Ferenc pápa nemcsak visszavonulásra rendelte, hanem megfosztotta bíborosi rangjától. Ezek a tények."

Ezek a tények miután kiszűrtük azokat a tényeket, amik nem támogatják azt narratívát, amit terjeszteni kell. Ugorjuk át az elmúlt 5 évet, amikor is a pápa fontos tanácsadónak használta Ted bácsit, annak ellenére, hogy tudott a dolgairól, és akinek a tanácsa több amerikai bíborosi illetve püspöki kinevezést döntően befolyásolt. Fast forward arra pontra, hogy miután kirobbant egy botrány, a pápa kénytelen-kelletlen elfogadta Ted bácsi lemondását a piros kalapról.

Nem is olvasom tovább, mert nyilvánvalóan propaganda az egész. Ennyit érnek a magyar jezsuitáknak a gyereket: falaznak egy pápának, aki minden jel szerint falazott püspököknek és bíboroknak, aki védték a gyerekeket "szerető" papokat.

I_Isti 2018.09.11. 06:29:50

Jézus!
TE tényleg ilyen egyházat akartál?

P.E. 2018.09.11. 07:45:54

Nekem az a nem érthető, hogy hogy lehet mindenki ilyen vehemens itélkező.
Fordítsul le az eseményeket egy családra.
Történik egy családban egy nagy bűn, tegyük fel. Ilyenkor az lenne a normális, ha egyből kikürtönénk, megjelenítenénk, csámcsognánk rajta, kiraknánk a gyehennába a bűnöst?...
Vagy
Belerokkanánk a fájdalomba, kétségbeesetten keresnénk Istennel a kapcsolatot, imádkoznánk, szenvednénk, keresnők a megoldást, és mentenénk, aki menthető, előkaparászva a maradék hitünket, és döngetnénk a kapukat, hogy "Uram, növeld bennem a hitet"!
Aztán kezdenénk látni, cselekedni, jóvátenni, gyógyító segítséget kérni, megfedni, ahogy Jézus a házasságtörőt vagy a szamariait négyszemközt, de határozottan, igazságosan, de irgalommal...
Én Ferenc pápában egy ilyen Embert látok!

2018.09.11. 09:04:55

@P.E.:

'Nekem az a nem érthető, hogy hogy lehet mindenki ilyen vehemens itélkező. '

Két eset van:
-Viganò hazudik
-Viganò igazat mond

Utóbbi esetben Ferenc pápa rehabilitált és magas polcra helyezett egy olyan embert, aki zaklatta a kispapjait.

HA ÍGY VAN, akkor ezért valakinek valamilyen formában illene vállalni a felelősséget.

Semmit sem tudok a vatikáni lobbik harcáról. Ami biztos, hogy McCarrick egyházmegyéje kártérítést fizetett papoknak (!) zaklatásért, és a pápát védelmező cikkek jelentős része Viganò személyének lejáratására törekszik.

türkiz 2018.09.11. 09:27:51

(off) Jóideje mosolygok ezen az egészen. Meg azon, hogy mennyien komolyan veszik, amit nem kellene komolyan venni... nekem, nekünk egészen biztosan nem! Ennek a "vitának", egymásnakfeszülésnek itt senki nem címzettje... Engem például sért, ha egy-egy tábor csak "felhasználni" igyekszik kicsinységemet valami olyanban, amiről valójában egyértelmű, hogy rejtve van előttem, benne nem cél, hogy ismerjem az igazságot, a valóságot... miért kellene állásfoglalnom olyankor, amikor a média vagy az adott tábor csak manipulálja a tényadatokat... Magam részéről ezt nem vagyok hajlandó kiszolgálni, még gondolati szinten sem... Legyen bármennyi fordítás, az mindig csak fordítás marad.

türkiz 2018.09.11. 09:52:30

@türkiz: (állást foglalnom) :O

matthaios · http://www.matthaios.hu 2018.09.11. 09:52:55

Azt amit Vigano érsek tett, évtizedekkel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna. Nem ismerem a jogot, de ahogyan egy ország nagykövete sem tálalhat ki, még kevésbé teheti meg azt egy nuncius. Vigano-t a végső kétségbeesés hajthatta. Neveltetése és lelkiismerete kerültek szembe egymással. A végső ítéletet Vigano fölött (aki 77 éves), majd Isten mondja ki.

A pápának lehet tanácsolni, hogy mondjon le, de ezt követelni nem lehet. A pápa fölött nincs senki az Egyházban, a pápa a legfőbb törvényhozó, bíró, tanító, kormányzó az Egyházban.

A pápát azonban lehet figyelmeztetni és nyilvánosan is, amint ezt Aquinói Szent Tamás is megjegyzi (ST II-II q. 33 a. 4). Ezt tette Szent Pál is Péterrel szemben.

Azért volt már olyan, amikor egy nuncius támadta a pápát. Joseph Rauber ( en.wikipedia.org/wiki/Karl-Josef_Rauber ) érsek, aki Magyarországon is volt nuncius, és aki itt (meg Svájcban is) jó alaposan melléfogott: az ő alatta kinevezett tábori püspök pár év után úgy döntött, hogy megnősül, belgiumi nunciussága idején nyilvánosan kifogásolta, hogy Benedek pápa nem azt nevezte ki brüsszeli érseknek, akit ő ajánlott. Lehet, hogy Ferenc pápa ezt a magatartást jutalmazta a bíborosi kalappal 2015-ben?

A média a „haladó”, rajnai országok fegyverévé vált a 2. Vatikáni Zsinaton. Időközben a média területén is óriási fejlődés történt és a világi újságírás éppúgy foglalkozik a pápával, a Vatikánnal, mint bármi mással. Ferenc pápával kapcsolatban többször fölmerült az a kérdés, hogy mennyire következetes a visszaélések kezelésével kapcsolatban.

Ma világiak is felelősséget éreznek az Egyház iránt, kötelességüknek érzik például, az Egyház ügyeivel kapcsolatban is a kiegyensúlyozott tájékoztatást.

Ferenc pápával kapcsolatban felmerülhet valami olyan hatás is, amit a Kádár-rendszerben a „mi kutyánk kölykének” neveztek. Ha a mi kutyánk kölyke követett el közlekedési balesetet, azt másként kezelték, mintha ezt egy közönséges földi halandó követte volna el. Ferenc pápa olyan mértékben kedvezményezi egy bizonyos progresszív irányzat képviselőit, hogy ezt lehetetlen nem észrevenni. Talán itt is van valamilyen hatás? Ted bácsi ennek az irányzatnak volt a képviselője.

Ferenc pápa a homoszexualitás kérdését „lebegteti”, nem erősíti meg az Egyház tanítását határozottan. Ez is elősegítheti, hogy vannak olyan szemináriumok, amelyekben a homoszexualitás előfordul, mégpedig az elöljárói hatalommal való visszaélés kíséretében. Égbekiáltó bűnök.

Még egyszer, Ferenc pápát lemondatni nem lehet. De tisztában kell lenni az Egyház mai nehéz helyzetével és nem lehet úgy viselkedni, hogy minden rendben van, csak néhány ember hőzöng.

Lakugul Béla 2018.09.11. 09:59:31

@P.E.: Elmagyarázom. Normális esetben, ha mindenki tenné a dolgát és az esetleges bűnösök ügyét a közvetlen felettesük helyesen lekezelné, akkor valóban nem lenne szükség arra, hogy minden nyilvánosan ki legyen teregetve, megkockáztatva ezzel a botránykeltés vétségét. A nőtlen papoknak nem lenne szabad semmiféle szexuális érintkezésbe bocsátkozni, ha valamelyik mégis vétene ez törvény ellen, akkor a püspökének azonnal meg kellene tennie a szükséges lépéseket
1) az ifjúság védelmében;
2) a még súlyosabb botrány elkerülése érdekében, amit bűnös viselkedés megtűrése okozna;
3) hogy a bűnös elnyerje méltó büntetését;
4) a vétkes lelki üdve érdekében, segítve a bűnös valódi megtérését;
ugyanakkor odafigyelve az ártatlanság védelmében a hamis vád esetleges lehetőségére. Ha minden püspök, rendfőnök, egyéb felettes helyesen kezelné ezeket a bűncselekményeket, akkor valóban nem lenne szükséges, sőt inkább káros lenne nagy dobra verni az egyes incidenseket.

Azonban mint a pennsylvaniai főügyészség jelentéséből is kiderült, számos püspök védelmezte és bújtatta a deviáns papokat, a püspökök egymásnak is falaztak ahogyan egyik a másik székébe ült, és a szálak olykor egészen a Vatikánig vezetnek.

Az Egyháznak hierarchikus szerkezete van. A pap a hívek felett áll, a püspök a papjai felett, Róma püspöke a többi püspök felett, és hasonló hierarchia van a szerzetesrendekben is. Ha valaki rosszul végzi a dolgát, akkor a közvetlen felettesnek lenne dolga intézkedni. A hívek nem válthatják le a plébánosukat, azonban a súlyos problémákat kötelesek jelenteni a püspöknek, aki megvan a hatalma, hogy megtegye a szükséges lépéseket. A püspökök felett egyedül a pápa áll. A regnáló pápa felett pedig senki ember nem ítélkezhet ebben a világban, ő egyedül az Úr felé tartozik felelősséggel, Ő fog ítélkezni fölötte.

A pennsylvaniai jelentés óta nyilvánvaló, a romlottság az amerikai egyházban olyan magas szintre ért, hogy itt a földön egyedül a pápának van meg a hatalma ahhoz, hogy rendet tegyen. Vigano vallomása lényegében azt mondja ki, ettől a pápától ne várjuk a megoldást, mert ő maga is része a deviánsbarát társaságnak.

Azaz, ha Vigano igazat mond: akkor egyedül az Isten tud rendet rakni az Egyházban. Vigano pedig, hosszas megkülönböztetés (discernment) után arra jutott, hogy azzal tud leginkább az isteni akarat eszközévé válni, ha kitálal.

2018.09.11. 10:58:55

@türkiz:
Köszi. Jó, hogy ezt leírtad. Valahogy hasonlóan vagyok én is.
:)
(De azért ez nem jelenti azt, hogy minden rendben lenne.)

2018.09.11. 11:01:02

@Pandit:
Ja és egy kérdés:
És mit keres a képen szereplő Obama ebben az ügyben?
(???)

Abdiás.. 2018.09.11. 11:05:07

@I_Isti:

" Aki önmagát adta miértünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és megtisztítson magának egy elkülönítette népet, jó cselekedetre igyekezőt."
Titus 2:14.

Jézus Krisztus azért halt meg a kerszten, hogy létrehozza az egyházat. Olyan embereknek a közösségét, akik az Ő keresztáldozatának az elfogadása által bűnbocsánatot nyernek, megtisztulnak, betöltekeznek Isten Szellemével, és mint Isten elött tiszta és igaz nép, alkalmasak arra Isten vezetése által, hogy más emberek számára megmutassák az üdvözülés egyedüli lehetséges útját.

A katolikus egyház pedofil ügyei - amelyek nem újkeletűek -, a vallástörténet legnagyobb botránya, és egy hihetetlenül súlyos válság, amellyel a katolikus egyháznak illene szembenéznie, és a takargatás és hallgatás útjáról ideje lenne letérnie.
Jézus ilyen egyházért sosem adta volna az életét, mert az Ige azt mondja:

" Ne tévelyegjetek.....se pulyák, se férfiszeplősítők nem örökölhetik Isten országát."
1 Korintus 6: 9-10.

A pulyák azok, akik a homoszexuális kapcsolatban a női "szerepet" töltik be - ők a passzív homoszexuálisok -, a férfiszeplősítők pedig az aktív homoszexuálisok, akik a férfi szerepét töltik be.
Aki nem jut be Isten országába, az elkárhozik. Jézus viszont nem azért adta az életét, hogy elkárhozzunk....vagyis a katolikus egyház nem lehet az igaz egyház része, hiszen az Ige tényszerűen ezt állítja.
Ha a katolikus egyház valóban Isten Igéjén állnak, ha valóban Jézus Krisztus, a kőszikla lenne az alapja, ilyen testi bűnök nem fordulhatnának elő benne.
De ebből az esetből is lehetne nekik kiút, ha valóban Isten segítségét kérnék, hogy vezesse rá őket, vajon mi lehet ennek az oka, mert a bűnös cselekedet mindig valaminek a következménye, ez pedig nem más, mint Isten valamelyik törvénye elleni való vétek.

Én ugyan nem járok katolikus templomba, de láttam már ilyet belülről. Ami a belépéskor egyből szembetűnik, az a Mária szobor.

Máriához imádkozni ellentétes Isten Igéjével, mert nem része a Szentháromságnak, márpedig aki az Atyán, a Fiún és a Szent Szellemen kívül máshoz imádkozik, az idegen istenhez, bálványhoz fordul. Mária, egy bűnös ember volt, ugyanúgy, mint mi mindannyian.
Ha nem lett volna bűnös, rajta keresztül is megválthatta volna az emberiséget Isten.

" Mindnyájan, mint juhok eltévelyedtünk, ki-ki a maga útjára tért, de az Úr mindnyájunk vétkét Őreá vetette."
Ézsaiás 53:6.

Nem Máriára, Jézusra vetette.
Nem Mária, hanem Jézus halt meg helyettünk.
Nem Mária, hanem Jézus támadt fel a halálból, Ő jött vissza a Seolból, mert a halál - mivel bűn nem volt a vérében - nem tarthatta fogva.

Mária nem azért nyert üdvösséget, mert megszülte a Szabadítót, hanem azért, mert felismerte a fiában a Szabadítót, a Megváltót, Isten Fiát.
Mária megtért - ahogy a többi fia is, Jézus féltestvérei, ez az Igéből kiderül - elfogadta Jézust Megváltójának, Istenének, és betöltekezett Isten Szellemével, a Szent Szellemmel.
Máriát a fia mentette meg. Ő szerezte meg számára az üdvösséget......
Mária ember....és az Ige több helyen is egyértelművé teszi, hogy átkozott az, aki emberben bízik.

" Átkozott az az ember, aki emberben bízik....'
Jeremiás 7:5.

" Oh, szünjetek meg hát az emberben bízni......."
Ézsaiás 3:1.

Mária nem hallja az imákat......nem tud segíteni.......
Nincs más, aki meg tud minket menteni, csak Jézus!

" Ne csinálj magadnak faragott képet és semmi ahhoz hasonlót.......
Ne imádd és ne tiszteld azokat....mert megbüntetem az atyák vétkét a fiakban......."
2 Mózes 20:4-5.

Isten nem azért adott az embernek törvényt, hogy a maga képmására formálja azt, hanem hogy az ember igazodjon a törvényhez.
Az ember nem kapott hatalmat arra, hogy szemezgessen Isten törvényéből és ezáltal a törvénynek egy új esszenciáját hozza létre.
Ezt az alapigazságot az V. Mózes 8:3-ban Isten egyértelművé tette, és hogy ez mennyire kardinális igazsága a Szentírásnak, azt mi sem bizonyítja jobban, mit az, hogy amikor Jézus a pusztai 40 napos böjt után a Sátántól megkísértetett, pontosan ezzel az ószövetségi idézettel vetre vissza a támadást, jelezvén, hogy a teljes - de csakis a teljes - Biblia alkalmas a sötétség erőinek a megfékezésére.
Azt mondta:

" Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Istennek szájából származik."
Máté 4:4.

Csak a teljes Biblia ismerete és annak gyakorlatba való ültetése alkalmas arra, hogy ne sétáljunk bele a Sátán csapdájába.
A teljes Biblia pedig a következő:
67 könyv 1189 fejezete, amely a Kezdetben szótól a kinyilatkoztatás utolsó Ámen szaváig tart.

Amíg az ember hite nem a teljes bibliai igazságon, hanem pusztán részigazságokon áll, addig az illető személy Isten szemében nem más, mint egy képmutató, vallásoskodó ember, aki első látásra talán még Istenfélőnek is tűnhet, de azokat az igazságokat, amelyek valódi, bibliai hitet és természetfeletti, spirituális erőt adhatnának neki, megtagadja, elutasítja.
Ezekre mondta Jézus azt, hogy olyanok, mint a meszelt sír: kívül fehérek, de belül a halált hordozzák.

Abdiás.. 2018.09.11. 11:07:17

Folyt.

Az igazi Istentisztelet ott kezdődik, amikor az ember elött az Igének abszolút tekintélye van, és tudja, hogy a bűnös cselekedetre mindig jön a büntetés.

" Ha kegyelmet nyer a gonosz, nem tanul igazságot....."
Ézsaiás 26:10.

"......nem hagyhatlak teljesen büntetés náélkül......"
Jeremiás 46:28.

Isten igazságos - a szó legnemesebb értelmében - így a bűnt nem hagyhatja büntetés nélkül.

Az isteni kinyilatkoztatás szerint pedig a faragott képek istenkét való tiszteletének - ami idegen istenek imádását jelent - a büntetése a következő:

" És az örökkévaló Istennek dicsőségét felcserélték múlandó embereknek .....képmásával.
........
Annak okáért adta őket az Isten tisztátalan indulatokra.......
.....a férfiak is elhagyván az asszonynéppel való természetes élést, egymásra gerjedtek bujaságukban, férfiak férfiakkal fertelmeskedvén, és az ő tévelygésüknek méltó jutalmát megkapták.
És amiképpen nem méltatták az Istent arra, hogy ismeretükben megtartsák, azonképpen odaadta őket az Isten méltatlan gondolkozásra, hogy illetlen dolgokat cselekedjenek.
Akik teljesek minden hamissággal, paráznasággal........rossz erkölccsel.
Kik jóllehet az Isten végzését ismerik, hogy akik ilyeneket cselekszenek, méltók a halálra, mégis nemcsak cselekszik azokat, hanem az akképpen cselekvőkkel egyet is értenek."
Róma 1: 23-32.

Te azt mondod nekem Isti, hogy gáz az, amiket beszélek, és mit akrok én itt egy ilyen jól szervezett, hihetetlen magas tudományon álló egyházszervezettel szemben.
Ám Isten egyértelművé teszi, hogy ami számodra magas tudámány, az Ő számára csupán méltatlan gondolkozás.
Ez a magas tudomány olyan messzire vitte őket Isten Igéjétől, hogy még azt sem képesek kiolvasni belőle, amit egy 4 éve megtért, teológiát el nem végzett, ám valóban Istenfélő ember. Szerintem meg ez a gáz Isti........sőt, ennél sokkal több is, mert Jézus azt mondta:

" Hagyjátok őket, vakoknak vak vezetői ők; ha pedig vak vezeti a vakot, mind a ketten a verembe esnek."
Máté 15:14.

Vagyis ezzel azt mondta, hogy vannak egyházak, amelyek a Pokol gyűjtőhelyei........

Abdiás.. 2018.09.11. 12:01:53

@Pandit:

1. Az Obama vezette 8 éves politikai adminisztráció indította el a melegházasság elfogadásáért a lobbit, majd az Amerikai Legfelsőbb Bíróság 3:2 szavazati arányban legalizálta a melegházasságot, az állampolgáraik véleményét nem kikérve.
Ez a vatikánnak bizonyára nagyon szimpatikus húzás volt, és egyben előre menekülő utat készített számukra a már akkor is meglévő válság "kilábalásából".
Minden esemény mögött szellemi háttérmozgás van. Isten és a Sátán angyalai is ismerik a bekövetkezendő eseményeket, így előre utat készítenek az őket követők számára.
Ahogy a római levél is írja:

".....az azonképpen cselekvőkkel egyet is értenek....."
Róma 1:32.

A Katolikus egyház számára az út a következő lesz: Átveszik a melegházasságért való lobbizás zászlaját.
Ezzel fog beteljesedni az a prófécia, amelyet Pál apostol így fogalmazott meg:

" Mert nem jön az el addig - Jézusról van szó -, mígnem bekövetkezik elébb a szakadás....."
2 Tesszalonika 2:3.

Jézus addig nem jön vissza, amíg az egyházon belül meg nem történik az aposztázia, a hittől való általános elhajlás, mert ez előfeltétele az Antikrisztus megjelenésének. Az Antikrisztus csak akkor tud megjelenni, ha a bűn elért egy olyan mélységet, amely előkészíti száűmára atáptalajt arra, hogy az emberek teljesen megtéveszthetőek legyenek. A Biblia bálványimádást és a szexuális paráznaságot tekinti a bűnök bűnének, ugyanis ezek olyan sötét szellemi elnyomás alá helyezik az embert, hogy nincs nagyon esélye meghallani az igazságot.
Ennek a bűnnek a legalizálásával viszont Jézus ki fogja tudni menteni azokat az embereket a Sátán és a hazugság és a hamis egyház fogságából, akik bár valóban keresik Istent, de az egyházvezetőik bűnei és hamis tanításai egyszerűen megakadályozzák ezt. Ők ebből nagyon sokat fognak nyerni......meg fogják találni az igazi Jézus Krisztust és el fogják nyerni az üdvösségüket.

2. Az obama adminisztráció hagyta jóvá azt a palesztin matematika tankönyvet, amelyben a kisiskolásoknak olyan számítási feladatokkal kell a számolási készségeiket elmélyeíteni, amelyben azt kell kiszámilni, hogy az első és második intifáda alatt a palesztinoknak hány zsidó embert sikerült megölniuk. Egyértelmű, hogy ez a könyv a palesztin-zsidó gyűlölet további mélyüléséhet vezet.
Hitlernek a II. vh. alatt 2 olyan szövetségese volt, akikre mindig számíthatott. Az egyik a Vatikán, a másik pedig Hadzs Amin al-Husszeini, a palesztinok főmuftija.
Ez a trió dolgozta ki és valósította meg a holokauszt tervét.
Vagyis Obama és a Vatikán között a közös vonás az, hogy mindketten Izrael ellenesek és Palesztin pártiak.

3. Az Ő irányításuk alatt fog létrejönni az a 10 nemzetből álló föderáció - ez a Római Birodalom újjáélesztése lesz -, amely a fenevad birodalma lesz, és ebben fog a Sátán akarata beteljesedni. Erről viszont most nem írok többet, mert ezen - is - csak nevetnétek.......

türkiz 2018.09.11. 12:17:09

@Pandit: Éppen, hogy nincs minden rendben...

Hiszem, hogy 1. nem szorul védelemre sem egy pápai, sem egy bíborosi hivatal, védelmező kör, apparátus 2. saját szimpátiám, egyéni irányultságom (legyen ultrakonzervatív vagy progresszív) aligha jelenthet elégséges alapot ahhoz, hogy egy ettől (látszólag!) független történést megítéljek.
Nem ez alapján kellene véleményt alkotnom! De szinte mindenki ezt teszi! Ezen a felületen is!
Pl. azt írja LB Viganóról "hosszas megkülönböztetés után..." - Kérdem én, honnan tudja ezt? mert ezt szerintem csak a legközvetlenebb munkatársai, barátai tudhatnák róla... Nem bántásként írom, kedves @Lakugul Béla: mindannyiunkkal előfordul, hogy valaki mással, ha nagyon egyetértünk vele, érzelmileg is azonosulunk.

Ferenc pápát szeretők, ahogy felbukkant az első hír, lojalitásból, hűségből csak azt kutatják, hol a tévedés, mi a hiba. Akik Ferencet nem szívesen látják a székében, éljenzik Vigánót... mindeközben érdekel valakit is, hogy ha elhangzott bármelyikük részéről az igazság, akkor hol és mennyiben?
Ki foglalkozik már McCarrick ügyével... eszköz lett, mint az áldozatai...
Vicc, ahogy itt védelmezzük a pápát vagy Vigánót... mi, az egyszerű hívek! Azok a hívek, akiknek köréből került ki az a néhány bántalmazott fiatalember is (szeminarista), akiket éppen nem védelmez ez a hivatal, lásd. maga az ügy :-D

jabbok 2018.09.11. 12:42:11

Engem - és szerintem a jelenlegi és potenciális keresztények többségét - a pápával kapcsolatosan egyetlen dolog érdekel.

Az, hogy mit _ és _ hogyan _ TANÍT.

Mit tanít azzal, amit világosan, tételesen tanít - és mit tanít azzal, amiről nem tud vagy nem hajlandó világos tanítást adni.

És mit tanít magával azzal a TÉNNYEL, HOGY bizonyos kérdéseket hosszasan lebegni hagy, aztán később egyszerűen annyit mond, hogy a fehér is meg a fekete is belefér, és hogy igazi különbség és igazi ellentmondás nincs is aközött, amit az egyáz tanítása évszázadokon át, illetve az előző pápák is, még határozottan különbözőnek és össze nem egyeztethetőnek mondtak.

Az, hogy hogyan él, vagy mit csinál most vagy a múltjában, az annyiban érint, amennyiben másokat megbotránkoztat vagy bűnre csábít. Ez is komoly dolog - de EZEN nem segítenek, legfeljebb rontanak a hasonló botrányok. Akár igazak az ilyen vádak, akár rágalmak, az biztos, hogy szinte csak kárt okoznak, és nem elsősorban a célszemélynek. Nehéz bennük konstruktív szándékot találni...

A tanításbeli kérdésekben sem értem, hogy miért engedi bámelyik oldal személyeskedésbe csúszni azokat a kérdéseket, amiket nagyon egyszerűen, TÁRGYILAGOSAN lehetne, és éppen ezért KELLENE IS tisztázni.

Abdiás.. 2018.09.11. 14:07:07

@türkiz:

"2. saját szimpátiám, egyéni irányultságom (legyen ultrakonzervatív vagy progresszív) aligha jelenthet elégséges alapot ahhoz, hogy egy ettől (látszólag!) független történést megítéljek.
Nem ez alapján kellene véleményt alkotnom! De szinte mindenki ezt teszi! Ezen a felületen is!"

Ahhoz, hogy az ember ezt a hibát elkerülje, elengedhetetlenül szükséges Isten Igéjének az ismerete.
Az nem baj, ha valaki szubjektív véleményt fogalmaz meg...az a baj, ha megváltoztathatatlan tényként kezeli.
Az Ige felhívja az ember figyelmét arra, hogy az ember gondolatai nem egyeznek meg Isten gondolataival:

" Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok...."
Ézsaiás 55:8.

Az igazságot csak Isten gondolataiból, az Ő Igéjéből lehet megismerni. Ez az egyik oka annak, hogy nem csak állítok valamit, hanem az Ige tükrében megvizsgálom, és az alapján döntöm el valamiről hogy jó-e vagy rossz.
Ettől lesznek a hozzászólásaim olyan hosszúak, mert valamit állítani 2-3 mondatban is lehet, ám azt is bizonyítani, hogy az megáll az Ige szerint - vagyis igazság -, már hosszabb terjedelem kell.

Minden olyan véleményhez való ragaszkodás, amely nem összeeggyeztethető Isten Igéjével, bálványimádásnak minősül.
Az ember saját véleményének a felmagasztalása is idegen istenimádás.
Ezt persze nem kárhoztatásként írom, mert amíg az ember nem tér meg igei módon, a bűn fogalmáról nem is lehet teljes körű ismerete, éppen ezért nem is tud védekezni ellene és ezt Isten is tudja.
De egy olyan ember, aki megtért és már elnyerte az üdvösséget, vette Isten Szellemét, a bűn ismeretének a tudatában már nem írhat le akármit mások számára.
Én nem engedhetek meg magamnak olyat, hogy pusztán felületességből vagy nemtörődömségből akárcsak egy olyan gondolatot is leírjak, amely nincs összhangban Isten Igéjével.
Ez Isten szemében tudatos és szándékos félrevezetés, amely sokkal súlyosabb büntetést von maga után, mint amikor az ember tudatlanságból vétkezik.

A véleményeinknek és hozzászólásainknak vannak következményei: Ha hazugság és hallgat rá valaki, akkor ezzel megakadályozom abban, hogy megismerje az igazságot, ami hosszú távon elkárhozáshoz vezethet.

Az ember felelős minden egyes szaváért, amely valaha is elhagyta a hangképző szerveit.
A közmondás azt tartja, hogy a szó elszáll, de ez nem igaz. Nem száll el......minden egyes szavunk pontosan rögzítve van a mennyben, és amikor majd megállunk Jézus ítélőszéke elött, ha akkor valaki tagadná az ellene felhozott vádakat, egyszerűen visszajáttszák és szembesítik a saját beszédével.

Bizonyára már sokmindenki mondott olyat, amit utólag megbát és szégyell - velem is megtörtént már ilyen, nem is kevésszer -, ám az evangélium jó üzenete kimeríthetetlen, ugyanis aki megtér, annak a felvételeit stornozzák, és tiszta CD-vel indul.......
A megváltás műve mindenre kiterjed és mindenre gondolt..........Jézus vére minden bűnt ki tud törölni.

2018.09.11. 15:08:08

@jabbok:
Ja valahogy így.
Az "ilyesfajta" hatalmi játszmák és botrányos dolgok sajnos alighanem végigkísérték (és végigkísérik) a földi Egyház történelmét.
Lehet, hogy nem mindig könnyű a szétválasztás de a tanítás az egy alapvetően más kérdés.

Talán nem véletlen ahogyan @khamul: rámutatott hogy melyik témánál van több komment, mégis lehet, hogy a médiumok és blogok meg szívesebben "rágódnak" a "botrány-témán".
Nem tudom.

Abdiás.. 2018.09.11. 18:31:25

1985 -ben Lafayette-ben - Louisiana állam - Gilbert Gauthe lelkész 11 kisfiú molesztálástá vallotta be, majd késöbb több tucatét is beismerte.

1985 -ben Thomas Doyle washingtoni kánonjogász bizalmas jegyzéket küldött az Egyesült Államok püspökeinek, amelyben több 100 áldozat molesztálásáról számolt be.

1989-ben Joseph Ferrariot, Haxaii püspökét vádolták meg gyermekek zaklatásával.

1990-ben Bruce Ritter atya az otthonról elcsatangolt tinédzserek számára létrehozott egy otthont, aki aztán gondjaira bízott gyermekeket megrontotta.

1992-ben 400 amerikai papot vádoltak meg kiskorúak molesztálásáért. A megrontott gyermekek családtagjainak 400 millió dollárt fizetett ki az egyház a hallgatásért cserébe. a papok továbbra is betölthették egyházi beosztásukat.

1997-ben a dallasi Rudy Kos atya rontott meg 11 gyermeket, a bíróság 120 millió dolláros pénzjóvátételt ítélt meg az áldozatoknak.

1999-ben a floridai Palm Beach püspöke saját maga ismerte be a gyermekmolesztálásokat és lemondott. A püspökségben Anthony O'Connell követte aki szintén lemondani kényszerült, miután kiderült, hogy 1975 óta rendszeresen molesztált faitalkorúakat.
Az áldozatoknak 125 millió dollárral tömték be a szájukat.

2002-ben a bostoni egyházmegyében John Geoghan atyát 130 gyermek zaklatásáért 10 év börtönbüntetésre ítélték.

2002-ben - II. János Pál pápasága alatt - 600 pap állt gyermekek elleni bűncselekmény vádja alatt. De ő ugyanúgy hallgatott, ahogy XII. PIus a holokauszt alatt.

2002-ben II. János Pál szülőhazájában Juliusz Paetz poznani éeseket vádoltak meg fiatal papnövendékek zaklatásával.
Ausztriában Hans Hermann Groer bécsi érsek kényszerült lemondani, kiskorúak megrontása miatt.

Írországban a római katolikus elöljárók több mint 110 millió dollárnak megfelelő összeget fizettek ki kártérítés címén.

2002 szeptemberében több mint 30 papot ítéltek el gyerekek ellen elkövetett szexuális zaklatásért.

A sort nem folytatom.........
1985 - 2002 között a katolikus egyház 1 milliárd dollárt fizetett ki pedofil botrányok kárpótlásaként.

A Vatikán Rt. a világ egyik legtitkosabb pénzügyi szervezete. Mindössze 2-3 embernek van belelátása a pénzügyi mozgásokba és ebböl az egyik a mindenkori pápa.
Tornelli a cikkben ezt mondta:

"...rendben van, hogy a visszaéléseket orvosolni kell, tisztogatást kell végezni, de Vigano miért csak Ferenc pápa lemondását követeli....."

A mindenkori pápa az, aki biztos, hogy minden ilyen eseményről elsőkézből értesül, hiszen a kárpótlási kifizetések az ő jóváhagyása nélkül meg sem történhetnének. Egy pápa soha nem adná a jóváhagyását milliós nagyságrendű kifizetésekhez, ha azt sem tudná, mire megy.
Ahogy a mondás tartja: A fejétől bűzlik a hal. Ha a pápa betöltené a feladatát, az alatta lévő rendek is megváltoznának. De ha ez a pápát nem zavarja, ha nincs otthon a macska, akkor tudjuk, hogy az egerek is bátran cincognak.

A Vatikán és a katolikus egyház fejei folyamatosan, szervezetten hazudnak több 100 millió hívük szemébe, és élvezik a támogatásukat olyan bűnök takargatására, amely számomra egyértelműen delegitimizálja a Vatikán hitelességét.

" Egy pápa lemondhat, ahogy Benedek tette, de ennek a lemondásnak szabadnak kell lennie."

Benedek nem magától mondott le és ezt Tornellinek is tudja........kényszer alatt hozta meg ezt a döntést, ugyanis ő valóban tiszta vizet szeretett volna önteni a pohárba, és szerette volna az egyház tisztogatását elkezdeni. A Vatikán viszont ezt nem szerette volna......

matthaios · http://www.matthaios.hu 2018.09.11. 18:57:53

Vigano érsek levelének befejező részéből:

....

Jól tudjuk, lelkipásztoraink nagy többsége húséggel és odaadással éli meg papi hivatását.

A nagy megpróbáltatások pillanataiban az Úr kegyelme nagy bőségében nyilatkozik meg és Ő határtalan irgalmát mindenek számára elérhetővé teszi; de ez csak azok számára van biztosítva, akik valódi bánatot tanúsítanak és őszintén elhatározzák, hogy megjavítják életüket. Ez alkalmas idő az Egyház számára, hogy megvallja bűneit, hogy megtérjen és bűnbánatot gyakoroljon.

...

2018.09.11. 20:02:18

@Pandit:

'Talán nem véletlen ahogyan @khamul: rámutatott hogy melyik témánál van több komment, mégis lehet, hogy a médiumok és blogok meg szívesebben "rágódnak" a "botrány-témán". '

Azt semmi esetre sem lehet mondani, hogy a jezsuita blog pápagyalázók gyülekezete lenne.
A témát mindkétszer a blog gazdái hozták szóba, az érdeklődés pedig visszafogott.

Én nem tudom, hogy mi motiválja Viganò-t, csak azt látom, hogy a blogon megjelent írások nem a vádjait cáfolják. Azt például szerintem egyáltalán nem mondta, hogy Ferenc el akarta titkolni McCarrick pedofil ügyeit.
Viganò kispapok és papok zaklatásáról beszélt, ami a polgári jog szerint nem pedofília, hanem valószínűleg 'csak' a munkahelyi zaklatás minősített esete.

Szerintem jogunk van tudni az igazságot. Ferenc annyiszor óvott a klerikalizmus veszélyétől - itt egy kiváló alkalom arra, hogy a híveket értelmes felnőttként kezeljék.

jabbok 2018.09.11. 22:43:00

@Abdiás..: "Én nem engedhetek meg magamnak olyat, hogy pusztán felületességből vagy nemtörődömségből akárcsak egy olyan gondolatot is leírjak, amely nincs összhangban Isten Igéjével."

Ezzel többnyire én is így vagyok. Ezért mielőtt másokról ilyen súlyos vádakat elhiszek, először igyekszem korrekten meggyőződni a tényekről.

És még utána is meggondolom, hogy mások rejtett bűnét feltárni HOL, KINEK és MIKOR - ÉPÍTŐ. Merthogy van, amikor, akinek és ahol fontos.

De ugyanez van, amikor nem épít, nem jobbít, nem véd ártatlanokat. Csak üres fröcsögés.
_________________________________

De először az a kérdés, hogy mi az IGAZ.

www.nheri.org/child-abuse-of-public-school-private-school-and-homeschool-students-evidence-philosophy-and-reason/
"“… school employee sexual misconduct, the sexual abuse and misconduct of K–12 students by school employees, is estimated to affect 10% of our nation’s students” (p. 1).[10] The actual percent might have been higher in 2004 and it might have been even higher in 2017 ..."
despite clear policies and laws requiring reporting and potential legal consequences for failing to do so, only an estimated 5% of school employee sexual misconduct incidents known to school employees are reported to law enforcement or child welfare personnel, … A 1994 study in New York State found that only 1% of the 225 cases superintendents disclosed to researchers were reported to law enforcement or child welfare and resulted in license revocation … (p. 5)"

Egy nagyon alapos, teljes US tanulmány-sort bemutató, hivatalos kormányzati anyag: www2.ed.gov/rschstat/research/pubs/misconductreview/report.pdf

Csak egyetlen számsor belőle:

1.: Először is: 29.000 (!) iskolai szexuális bántalmazásra esik 201 egyházi.

2: "Same-sex misconduct ranges from 18 to 28 percent
of the reported cases, depending upon the study (Table 8)."

Tehát amíg a gyermekbántalmazásokban a papság aránya 201:29.000 azaz kevesebb, mint 7 EZRELÉK, addig a homoszexuális vagy biszexuális elkövetők aránya 18-28 SZÁZALÉK.

A papság által elkövetett abúzusok aránya ráadásul csak az ISKOLAIHOZ KÉPEST kevesebb, mint 7 ezrelék. (Csakhogy a gyerekabúzusok jelentős többsége eleve se nem iskolában, se nem a plébánián, hanem CSALÁDON BELÜL történik. Ahol ugye homo- és heteroszexuálisok szintén lehetnek az elkövetők között. Katolikus papok viszont (a pap nagybácsitól eltekintve) nemigen.)

Vagyis a papi pedofília TÁRGYILAGOSAN az összes pedofil eseteken belül 2-3 EZRELÉK. Nem SZÁZALÉK, hanem EZRELÉK.
_________________________________

Nem fogsz olyan keresztényt találni - itt főleg nem - aki szerint a papok esete nem ugyanolyan brutális kérdés, mint a tanároké vagy az orvosoké. Sőt: SÚLYOSABB.

Viszont ha TÁRGYILAGOSAN nézed, a közvélemény és a "liberális" média

- az orvosok, nevelőapák, tanárok által elkövetett esetek között
- akár számszerűség,
- akár felháborítóság
- akár szervezett "eltussolás" szempontjából (lásd: "only 1% of the 225 cases superintendents disclosed to researchers were reported to law enforcement or child welfare and resulted in license revocation … (p. 5)"

a TÁRGYILAGOS ARÁNYÁBAN ítéli meg a papi pedofíliát?
______________

Igazságos az ítéleted? És az igazságnak megfelelő hangerővel hirdeted?

2018.09.12. 07:09:00

@jabbok:
"Csak egyetlen számsor belőle:
1.: Először is: 29.000 (!) iskolai szexuális bántalmazásra esik 201 egyházi. "

Egyszer már kiderült itt ezen a blogon, hogy az általad hivatkozott dokumentum nem tartalmazza sem a 201 esetet, amiről beszélsz, sem pedig az egyházi eseteket.

Egyszer már az is kiderült, hogy amikor az összes pedofil eset számával méred össze a csak papok által elkövetetteket, akkor valójában az összes pap / összes világi tanár arányt is belekevered, ami meghamisítja az eredményt. Ez statisztikai trükközésnek oké, másnak nem.

Egyszer már kiderült, hogy a papok 4-5%-a követett már el valamilyen szexuális bűncselekményt, és még a Vatikán óvatos becslése is minimum 2% (azaz: SZÁZALÉKról) beszél.

Egyszer még Te mondtad, hog az USA-ban nagyságrendileg 3 millió tanár van. Ha erre esik 29.000 iskolati bántalmazás, ahogy írod, akkor a tanárok 29.000/3.000.000 = 0,0096, vagyis 9,6 EZRELÉKE követ el ilyeneket, szemben a pár tízezer pap 4-5 SZÁZALÉKÁVAL.

Nekem úgy tűnik, a papok az összes esetek közül keveset követnek el, mert kevés pap van, viszont a papság körében a pedofília elterjedtebb.

üdv

türkiz 2018.09.12. 11:48:59

@Abdiás..: Ideemelnék néhány morzsát Tőled, mely megosztást önmagadról ezúton köszönök:

"Ettől lesznek a hozzászólásaim olyan hosszúak, mert valamit állítani 2-3 mondatban is lehet, ám azt is bizonyítani, hogy az megáll az Ige szerint - vagyis igazság -, már hosszabb terjedelem kell."

"Minden olyan véleményhez való ragaszkodás, amely nem összeeggyeztethető Isten Igéjével, bálványimádásnak minősül."

"Én nem engedhetek meg magamnak olyat, hogy pusztán felületességből vagy nemtörődömségből akárcsak egy olyan gondolatot is leírjak, amely nincs összhangban Isten Igéjével.
Ez Isten szemében tudatos és szándékos félrevezetés, amely sokkal súlyosabb büntetést von maga után, mint amikor az ember tudatlanságból vétkezik."
(...)

Összeszorult a szívem, amikor ezeket olvastam.
Talán ajándék lehet, az is lehet, hogy visszautasítod, én mégis odaadnám Neked ezt és most. Szeretettel:
www.youtube.com/watch?v=UnuDrsSGmQE

jabbok 2018.09.12. 11:52:40

@altavista:
Azt írod: "Egyszer már kiderült (SIC!) itt ezen a blogon, hogy az általad hivatkozott dokumentum nem tartalmazza (SIC!) sem a 201 esetet, amiről beszélsz, sem pedig az egyházi eseteket."

Egy kis szövegértelmezés.

1. A "KIDERÜLT"
- az nem szinonímája annak, hogy "TE (egyedül) már korábban is elmondtad, hogy SZERINTED másképpen van".

2. A "NEM TARTALMAZZA"
- az nem szinonimája annak, hogy TE elolvastad egy 150 oldalas szöveg TARTALOMJEGYZÉKÉT, és abban TE NEM TALÁLTAD.

Az "derült ki" ezen a blogon, hogy (idézem tőled szó szerint):

"Amit küldtél, az elég hosszú, 150 oldal. Végignéztem a tartalomjegyzéket ((!!! a TARTALOMJEGYZÉKET !!!)) de az (!!!) nem tér ki az egyházi visszaélésekre. Rákeresem arra a számra, amit írtál (201 eset) de csak két találat volt a forrásjegyzékben, mindkettő oldalszám."

Utána azzal folytattad:
"Szóval nem találtam ((VAGYIS: nem NINCS BENNE - hanem TE NEM TALÁLTAD)) azokat az adatokat amikre hivatkozol, bár mondom, nem olvastam végig."

Akkor mi is az, ami KIDERÜLT???

jabbok 2018.09.12. 11:54:59

@altavista: Ráadásul a válaszomban már akkor is leírtam (ezt most magamtól idézem):

"A pontos helyre a tanulmányon belül most én sem emlékszem - és mivel valóban 88 oldal + irodalomjegyzék, most nem is tudom újra megkeresni. Amikor én vagy 6-8 éve letöltöttem a hivatalos kormányzati forrásáról (www2.ed.gov/rschstat/research/pubs/misconductreview/report.pdf), akkor még volt hozzá egy rakás külön grafika is, amik között ott volt egy "Avg. yearly cases of child sexual abuse" című.

Ezt a grafikát is lementettem akkor, a pdf-fel együtt.

Most viszont csak más oldalakon találom, tehát onnan linkelem, ahol MOST leggyorsabban ráleltem:
acidrayn.com/2016/06/07/statism-continues-to-be-the-worlds-most-dangerous-religion/

Amint látható, még itt is az a forrásmegjelölés, hogy
Source: US Department of Education https://www2.ed.gov/rschstat/research/pubs/misconductreview/report.pdf“

Abdiás.. 2018.09.12. 11:55:08

@jabbok:

A világ és az egyház összehasonlításában nincs helye a statisztikáknak és azért nincs, mert a világ a Sátán hatalma alatt áll, az igaz egyház viszont Jézus Krisztusé. Amennyiben a cselekedeteik keresztezik egymást, egyértelmű, hogy egy helyről valók. Az igaz egyház és a világ cselekedeteinek nagyon élesen - egymással nem összehasonlíthatóan - el kell különűlnie. Az általad említett statisztikai adat pontosan azt bizonyítja, amit eddig is állítottam - és továbbra is fenntartom ezt az állításomat -, miszerint a Vatikán nem az igaz egyház része.

andras.csaba azt mondta, hogy nem támogatja a hosszadalmas hozzászólásaimat, ám ha van építő szándékú meglátásom, akkor azt szívesen veszi.
Az Ige azt állítja magáról:

" A teljes Írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre."
2 Timóteus 3:16.

Én eddig is az Igét hirdettem nektek, ami azt mondja magáról, hogy alkalmas az építésre. Most viszont azt szeretném Nektek megmutatni, hogy az Ige hogy működik gyakorlati módon.
És hogy azt is bebizonyítsam, hogy nem betanult szöveg amit írok - mert ez is elhangzott már -, kifejezetten a cikkhez és a ti hozzászólásaitokhoz kapcsolódóan szeretném 2 igerészlettek feltárni elöttetek, mire képes az Ige.

A mai hozzászólásommal azoknak szeretnék segítséget nyújtani, akiket az alábbi 3 kérdés érdekel saját magukkal kapcsolatban:

- Keresztény vagyok-e vagy csak azt hiszem?
- Van - e kapcsolatom Istennel, vagy csak azt hiszem?
- Bennem van-e Isten Szelleme, vagy csak azt hiszem?

A 2 idevágó idézet a következő:

" És mikor ama te mártírodnak , Istvánnak vére kiontaték, én is ott állék, és helyeslém az ő megöletését, és őrizém azoknak köntösét, akik őt megölték."
Apcsel. 22:20.

" És kiűzvén a városon kívül, megkövezék, a tanúbizonyságok pedig felsőruháikat egy Saulus nevezetű ifjú lábaihoz rakták le."
Apcsel. 7:58.

Ha valakinek az első reakciója erre az, hogy ennek meg mi köze a cikkhez, akkor az a személy máris a " csak azt hiszem" kategóriába tartozik.
És ha a kezdeti felháborodása ellemére van benne annyi önmegtartóztatás, hogy a sértődöttségét félretéve tovább olvasson, megígérem, meg is világítom, hogy miért írtam ezt........

Az igei kinyilatkoztatás egy szimbólikus, képes beszéd. A mennyben a kommunikáció formája nem olyan, mint itt a földön. A mennyei lények beszéde szimbólumokon alapszik és ez a bukott angyali világra is igaz. Mivel az Ige a láthatatlanból jött be a láthatóba, ezért a mennyei nyelvezet szimbólumrendszere ott van mögötte. Ennek a kétfajta kommunikácónak az egyvelege az Ige.
A pusztán emberi kommunikáció az ember értelméhez szól. amely logikus, elemző és értelmező gondolkodásmód. Ám az emberi értelemnek súlyos korlátozottsága van. Van úgy, hogy az ember az értelmével megért dolgokat, ám mégsem tudja azt elfogadni, mert az számára irracionális.
A képes beszéd viszont nem az ember értelméhez, hanem az ember szelleméhez szól.
A Biblia a szellem nyelvén íródott és a szellem nyelvén kommunikál.

Jézustól azt kérdezték a tanítványai:

" Miért szólsz nekik példázatokban?"
Máté 13:10.

A tanítványok azt kérdezték ezzel Tőle, hogy a sokasághoz - nem tanítványok, vagy még nem tanítványok -, miért képes, szimbólikus beszéddel kommunikál.

A válasz nagyon sokatmondó:

" Mert nektek megatatott, hogy érthessétek a mennyek országának titkait, ezeknek pedig nem adatott meg."

Az igei kinyilatkoztatás igazsága csak a tanítványoké. Az Igét bárki el tudja olvasni, és felületi szinten általános igazságokat tud is belőle meríteni, ám azt, hogy az Igének mi a valódi üzenete, titok marad a sokaság elött, és ennek ismerete kizárólag a tanítványoknak adatik meg. Egy igei értelemben nem keresztény ember azért tud az Igéről - és minden másról is - csupán szubjektív módon beszélni, mert nem rendelkezik az objektív igazság ismeretével, aminek a forrása az Ige.

Egy tanítvány, az élet minden területére kiterjedően abban a kiváltságos helyzetben van, hogy képes határozott állást foglalni minden vitatott kérdésben, mert az Ige egyértelmű útmutatást ad neki arra nézve, hogy mi az ami Istentől van és mi az ami nem.
Egy tanítvány kommunikál a képes beszéden és a szellemén keresztül Istennel. Mindig kapja tőle a megfelelő instrukciókat.
Ez az oka annak, hogy amikor az apostolokat a farizeusok elé állították és vádolták őket, az apostolok beszéde megdöbbentette őket.

" Mikor pedig látták Péternek és Jánosnak a szólásban való bátorságukat, és megértették, hogy írástudatlan és közönséges emberek, csodálkoztak."
Apcsel. 4:13.

Amikor a tanítványok elkezdtek beszélni, olyan igeismeretről tanúsítottak bizonyságot, amivel a farizeusok nem tudtak mit kezdeni. Tudták, hogy ezek egyszerű, hétköznapi emberek, többségük halász, nem kutatták soha az írások lényegét....ők viszont az egész életüket erre szánták, éjjel-nappal a kinyilatkoztatást tanulmányozták, és ezek mégis jobban ismerik az Igét, mint ők......teljesen megzavarodtak. Nem találtak rá racionális magyarázatot.

jabbok 2018.09.12. 11:57:15

@altavista: nekem ebből egy dolog "DERÜLT KI": hogy teljesen fölösleges dolog érveket meg tényeket hivatkozni, úgyis mindenki azt jegyzi meg belőle, amit kiszelektál belőle ÖNMAGÁNAK.

Abdiás.. 2018.09.12. 11:58:58

Folyt.

Vagyis a vallásos világ, amely úgy gondolja, hogy ő az igei kinyilatkoztatás szakértője, Isten beszédét csupán emberi értelemmel tudja megragadni, és így az, hogy ebből ki mennyit tud "magáévá tenni", az az emberi képesség függvénye.

Egy tanítvány esetében viszont az Ige megértésével és átláthatóságával kapcsolatban nem az ember értelmi képessége a döntő, hanem az, hogy kapcsolata van Isten Szellemével, így ő az Ige mögött lévő lényegi információkhoz is hozzá juthat.

" És mikor ama te mártírodnak , Istvánnak vére kiontaték, én is ott állék, és helyeslém az ő megöletését, és őrizém azoknak köntösét, akik őt megölték."
Apcsel. 22:20.

" És kiűzvén a városon kívül, megkövezék, a tanúbizonyságok pedig felsőruháikat egy Saulus nevezetű ifjú lábaihoz rakták le."
Apcsel. 7:58.

Ezeknek az Igéknek a mostani szituációban az egyik üzenete a következő:

A Saulus név azt jelenti: akit kértek, kívántak; kikövetelt
István: koszorú
A tanúbizonyságok a hamis egyház alsóbb rétegeiben lévő beosztottak.
A láb a hatalom jelképe.
A ruha a cselekedeteket szimbolizálja.

Ez a két idézet letérképezi a hamis egyház szervezeti működését.
A hamis egyházban a fej, vagyis a vezető, akinél az irányítás van, nem a Szent Szellem által választatik ki, hanem az alatta lévő beosztottak kérik és követelik ki maguknak. Ő Saulis, a kikövetelt.
Olyanokat választanak, akik "Istvánnak vérét kiontják, közben ott állnak, végig nézik és helyeslik azt".

István, a fején koszorút viselő Jézus Krisztust jelképezi. Az Őt megölők pedig azokat, akik az Ő keresztáldozatát semmibe veszik és hatástalanítják más emberek számára a hazugságaik által.
A hamis egyháznak a feje mindig mindenről tud, hiszen maga is jelen van, mindent lát és egyet is ért vele.
A tanúbizonyságok, a beosztottak pedig a felsőruháikat - a cselekedeteiket - Saulus, vagyis az általuk kikövetelt vezetőjuk lába elé helyezik. Elismerik, hogy van hatlma fölöttük, ám azt is tudják, hogy ezt a hatalmat tőlük kapta, és valamilyen cél érdekében.
A hatalomra juttatásának az oka pedig az, hogy "megőrizze azoknak köntösét", vagyis hallgasson, mint a sír......őrizze és védelmezze a mocskos cselekedeteiknek a titkait.......
XVI. Benedek gyenge láncszemnek bizonyult, ezért egy belső puccskísérlettel véget vetettek az ő ténykedésének. Nem volt alkalmas arra, hogy ezt a feladatot betöltse......

A hamis egyházban a vezető takargatja és fedezi a többeik bűneit, és elsősorban ezért is választják meg, míg az igaz egyházban Jézus szembesíti az embert a bűneivel, azt magára veszi és a következményeit elszenvedi, így megtisztítja az embert. Ez óriási különbség!

" Hallatlan fejlemény, ilyen még nem történt. A volt nuncius megszegi a pápának tett hűségesküt....."

A Vatikán azt állítja, hogy a mindenkori pápa szava megkérdőjelezhetetlen, hiszen ő testesíti meg Isten akaratát a földön és ő Jézus Krisztus helytartója.
Ennek ellenére:
II. János Pál kinevezi McCarriket Washington érsekévé......
XVI. Benedek lefokozza.....
Ferenc pápa visszahelyezi.......

Ha a pápa valóban Krisztus helytartója, akkor hogy meri az egyik pápa a másik döntését felülbírálni? Ez azt jelentené, hogy Isten felülbírálja Önmagát, ám Isten tévedhetetlen. Most vagy hisznek abban, hogy a pápa Istentől van - ebben az esetben elképzelhetetlen, hopgy egy valóban Istenfélő ember felül merné bírálni a döntését -, vagy nem. Ez utóbbi esetben teljesen érthető, hogy felülbírálják egymás döntéseit, hiszen ők maguk tudják a legjobban, valójában kitől is kapták a hatalmat......bűnös emberektől.
A Vatikán jelenlegi viselkedése, kommunikációja és a történtekre való reagálása nem mást üzen a híveinek, minthogy Jézus Krisztus maga sem tudja mit akar, és teljesen helyénvalónak tartja a bűn takargatását és az őt követők bizonytalanságban tartását.

" Ne legyen közösségetek a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább meg is feddjétek azokat.
Mert amelyeket azok titokban cselekszenek, éktelen dolog csak mondani is. Mindezek pedig megfeddetvén, a világosság által napvilágra jőnek......."
Efézus 5:11-13.

Istennek ebben a helyzetben az a javaslata, hogy az ilyen súlyos bűnökben lévő egyháztól távolodjon el az ember, ne vállaljanak vele közösséget, sőt feddjék meg ezeket és harcoljanak azért, hogy az igazság kiderüljön, mert amíg nem látunk tisztán egy dologgal kapcsolatban, addig a sötétség uralma alatt van az a terület, a sütétség pedig maga a Sátán. Ám ha felgöngyölítjük a szálakat és feketén-fehéren kiderítjük a tényeket, akkor fel lehet számolni a sötétséget, és a sötétség helyére világosság jön.

Abdiás.. 2018.09.12. 12:01:28

Folyt.

" És ez az az üzenet, amelyet Tőle hallottunk és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság és nincsen Őbenne semmi sötétség.
........
Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól."
1 János 1: 5.,9.

A Vatikán csak akkor kerülhet ki a sötétség hatalmából, ha pontosan az ellenkező utat választaná, mint amit most tesz. A bűnök takargatása helyett azok beismerése vezethetné ki őket a világosságra, az Istennel való tényleges és valóságos kapcsolat kezdetére. Ez egyéni szinten is igaz.......

A vallás, az Isten Igéjétől elidegenedett, emberek által kitalált dogmák követése által sosem lesz képes belépni Isten jelenlétébe........
A vallás nem közvetíti Isten jelenlétét, és nemhogy közelebb, hanem távolabb visz Tőle.
Az az út, amelyet a Vatikán kijelölt a híveinek, nem ad nekik üdvösséget, mert ez az az út, amiről az Ige azt mondja:

" Az ősvilág ösvényét követed-e, amelyen az álnok emberek jártak, akiknek az alapjukat idő elött elmosta a víz?!"
Jób 22:15-16.

Az ősvilág ösvénye a vízözön elötti életmódra utal, amelyben az embereket azért súlytotta Isten ítélete, mert a homoszexualitás és az állatokkal való szexuális közösülés olyan méreteket öltött, hogy az ember génálománya megváltozott - mert ahogy korábban is írtam, a bűnnek van hatása DNS-ünkre. Az ember megszünt embernek lenni. A bűn módosította a génállományát és hibrid lények jöttek létre. Isten nem tehetett mást, minthogy megsemmisítette őket, mert Ő embereket és nem szörnyszülötteket teremtett.

" Amiképpen pedig a Noé napjaiban volt, úgy lesz az Ember Fiának eljövetele is.
Mert amiképpen az özönvíz elött való napokban esznek és isznak , házasodnak és férjhez mennek, mindama napig, amelyen Noé a bárkába ment, és nem vettek észre semmit, amíg el nem jött az özönvíz és mindnyájukat elragadta, ugyanúgy lesz az Ember Fiának eljövetele is."
Máté 24:37-39.

Ugyanaz fogja kiváltani Isten ítéletét ennek a korszaknak a végén, mint Noé idejében..........a szexuális erkölcstelenség, amely kiöl az emberből mindent, amire Isten megteremtette.
Egy keresztény soha sem alkudhat meg a homoszexualitással.....nem takargathatja, nem dughatja a fejét a homokba, és nem teheti meg, hogy ne hívja fel az emberek figyelmét arra, hogy ez nem más, mint a Sátánnal való kéz a kézben való együttjárás, és nem utolsó sorban embertársaink elkárhozásában való közrejátszás......

" Ne dicsekedjék a bölcs az ő bölcsességével, az erős se dicsekedjék az erejével, a gazdag se dicsekedjék gazdagságával, hanem azzal dicsekedjék, hogy értelmes és ismer engem....."
Jeremiás 9:23-24.

Én ismerem Őt.....és Isten nem csak megengedte, hanem kérte is, hogy ezzel dicsekedjek..........

2018.09.12. 12:33:36

@jabbok:
Kedves Jabbok, miért írod, hogy helytelen a kiderült szó, meg hogy a saját nézeteimre írom helytelenül, amikor minden amit írtam, adatokkal alátámasztható?

"1. A "KIDERÜLT"
- az nem szinonímája annak, hogy "TE (egyedül) már korábban is elmondtad, hogy SZERINTED másképpen van".

Nem; nem csak szerintem: a 201 eset, amit írtál, nincs benne abban a PDF-ben amit küldtél. Ez teljesen független mind az én, mind a te világnézetedtől.

Helyesen és jogosan használtam hát a "kiderült" szót: rákerestem az EGÉSZ dokumentumban a 201 számra, és nem volt benne ez az adat, amit írtál. Ha Te keresel rá, számodra is ez fog kiderülni.

" 2. A "NEM TARTALMAZZA"
- az nem szinonimája annak, hogy TE elolvastad egy 150 oldalas szöveg TARTALOMJEGYZÉKÉT, és abban TE NEM TALÁLTAD."

A 'nem tartalmazza' azt jelenti, amit fentebb írtam. Valóban nem olvastam végig az egészet, de a modern PDF olvasók rendelkeznek keresés funkcióval. Az már csak ráadás volt, hogy megpróbáltam a tartalomjegyzékben is rákeresni az egyházi visszaélésekre; de itt sem találtam. Hozzáteszem, még régebben azt is megírtam, lehet hogy benne van csak én nem találom. Úgy tűnik, nem ez a helyzet, hisz külön be kellett linkelned. Amit külön belinkeltél az pedig azért megbízhatatlan, mert ugyanazt jelöli meg forrásként, amit te is, és ami amúgy nem tartalmazza azt az adatot. Tehát rossz a forrás. Ez megint csak tény, és független attól hogy én mit gondolok a katolikus papokról.

Statisztika:
Ha 3.000.000 tanár van az US-ben, ahogy nagyságrendileg helyesen írtad korábban, amiből 29.000 szexuális visszaélés volt, akkor a tanárok között sokkal ritkább ez (kevesebb mint 1%), mint a papok körében, ahol még Ferenc pápa is 2%-ról beszél; a valós szám 4-5%. Ezek a tények, amelyek függetlenek tőlem.

"Egyszer már kiderült, hogy a papok 4-5%-a követett már el valamilyen szexuális bűncselekményt"
A kiderült szót itt is helyesen használtam, ezt ugyanis egy katolikus érsek mondta (a sávot ő 1.5-5% közé húzta meg), amire itt a forrás:
en.wikipedia.org/wiki/Catholic_Church_sex_abuse_cases_by_country

Tehát egyelőre úgy látszik, hogy a katolikus papok között gyakoribb a szexuális visszaélés, mint a tanárok között. Ha ez nem így van, győzz meg adatokkal, mert lehet hogy tévedek. De ne személyeskedj.

üdv

"nekem ebből egy dolog "DERÜLT KI": hogy teljesen fölösleges dolog érveket meg tényeket hivatkozni, úgyis mindenki azt jegyzi meg belőle, amit kiszelektál belőle ÖNMAGÁNAK. "

Ha olyan tényeket hozol, amelykre rendes, megbízható forrásmegjelölésed van, azokat elfogadom. Meggyőzhető vagyok.

jabbok 2018.09.12. 12:41:06

@Abdiás..: Nézd, ez a beszélgetés akkor lesz itt egyrészt tisztességes, másrészt becsületes, harmadrészt igazi BESZÉLGETÉS (vagyis ODA_VISSZA kommunikáció), ha te is nyíltan vállalod a saját felekezetedet.

Az egyház történelmében mindig is újra meg újra megjelent az a gyönyörű emberi vágy, amit itt te is hirdetsz, és amit nyilván te magad szeretnél legjobban elhinni: hogy ha az ember egyszer igazán megtér, attól kezdve elkülönül a világtól.

Ahogy te fogalmazod: "a világ a Sátán hatalma alatt áll, az igaz egyház viszont Jézus Krisztusé. Amennyiben a cselekedeteik keresztezik egymást, egyértelmű, hogy egy helyről valók. Az igaz egyház és a világ cselekedeteinek nagyon élesen - egymással nem összehasonlíthatóan - el kell különűlnie."

Ó, milyen szép lenne, ha a megtérésem óta soha nem lennék igazságtalan a felebarátaimmal, sőt, még a feleségemmel és a gyerekeimmel is! Ó, milyen szép lenne, ha a sérült gyerekeimmel mindig kedves és türelmes lennék - akkor is, ha alapvetően szangvinikus ember vagyok, és akkor is, amikor heteken-hónapokon át napi 3-4 órát hagytak aludni... Mutasd meg nekem azt az egyházat, ahol megszűnik a fáradtságommal (sőt, sokszor anélkül is) belőlem előbújó önzésem, szörnyű indulataim, gyávaságom, lustaságom!!!

Pontosan ezt a hitet újra meg újra megszülték kis egyházak - akik de facto létre sem jöttek volna, ha a "bűnös" és általuk ostorozott "történelmi" egyház nem őrizte volna nekik évszázadokon át a Szentírást és a hitet.

A mormonokkal ellentétben a kereszténység (sőt, már a régi SZövetség sem) sosem arról szólt, hogy az Isten újra meg újra egy-egy új kinyilatkoztatást és új Szentírást adott egy-egy arra méltó, hibátlan és "tiszta" kis közösségnek.

Amit te hirdetsz, azt egyébként - legalább élete valamelyik kamaszos szakaszában - a legtöbb katolikus ember is SZERETNÉ.

Milyen szép is lenne, ha egyszer úgy találkoznék az Istennel, hogy attól kezdve nem csak PRÓBÁLNÉK mindig az ő kedvére élni, hanem MÁR ITT A FÖLDÖN ez SIKERÜLNE IS...

De a helyzet, az IGAZI helyzet az, hogy ez egy olyan ILLÚZIÓ, amit már az ősegyháznak, sőt, maguknak az apostoloknak az élete is világosan cáfol.

Szent Péter apostol nem csak 3 Jézussal töltött év után tagadja meg őt és marad MÉG MINDIG ugyanolyan gyáva, amilyen az alaptermészete. Hanem a Pünkösd, és a Lélek vétele után is.

Szt. Pál világosan meg is feddi emiatt, amikor pl. a "zsidóktól való félelmében" (szó szerint ugyanzért, amiért a Lélek előtt magukra zárták az ajtót) Péter nem mer tovább egy asztalnál enni a pogányokkal. De a "Quo Vadis" legenda (ami ugyan nincs benne az Írásban, az egyház mégis megőrizte) is pontosan erről szól.

De Pál, és (legalábbis éppen a katolikus egyházban) az összes szentek is arról számolnak be, hogy VÉGIG bűnösek maradtak. VÉGIG küzdöttek azzal, amilyenek a megtérésük előtt voltak.

A mi egyházunk azt hirdeti, hogy "Gratia supponit naturam - non destruit sed perficit eam".

De fölösleges elméleti vita helyett ismét az a kérésem, hogy nevezd meg (hozzánk hasonlóan TE IS) a saját felekezetedet - akkor tudunk érdemben és becsületesen tovább beszélgetni.

Ígérem, hogy eszem ágában sincs kiábrándítani. Csak jelzem: ha egyszer majd megéred azt akort vagy azt a tükröt, amiben MEGLÁTOD, hogy te magad is (minden megtérésed és gyönyörű tallkozásod ALATT/MÖGÖTT) mégiscsak ÖNMAGAD maradtál -

- sőt, és ez a FELEKEZETEDRE is igaz,

MAJD AKKOR

ne ess kétségbe. Nem a HITED volt tévedés - csak az az ILLÚZIÓ belőle, amit itt írok, de amit te magad még nyilván nem is vagy képes FEL-ismerni.

Olyan ez, mint amior valaki az első nagy szerelemben azt hiszi, hogy ő aztán soha senki mással nem fog kísértésbe esni. Ami FÉLIG igaz. Pontosabban az igazságnak az EGYIK FELE. A KEZDETE.

De a valóságban többnyire pont azok buknak legnagyobbat, akik nem mernek szembe nézni azzal a ténnyel, amit egyik nagy mesterem, Pálos Antal SJ atya (9 évet ült a hitéért az 50-es évek börtöneiben, és KIFELÉ sosem tört meg) mondogatott: hogy "Kutya marad az ember, amíg meleg..." ;o))

(Vagy ugyanez mástól, aki neked is hiteles: "Aki magát állni tudja, vigyázzon, hogy el ne essék.")

2018.09.12. 12:52:13

@jabbok: még annyi, hogy az a grafika, ahol az állítólagos 201 egyházi eset van ábrázolva szemben az összes 29.000-rel, egy privát blog (Rayn's blog, Acid Rayn).

MIvel ő is hibásan ugyanazt a forrást adja meg, amit te, ezért Acid Rayn grafikája is maximum privát véleménynek fogadható el, megbízható adatnak semmiképp.

De mondom, ez csak forráskritika, független mind a Te mind az én személyemtől.

jabbok 2018.09.12. 13:02:20

@altavista: "Amit külön belinkeltél az pedig azért megbízhatatlan, mert ugyanazt jelöli meg forrásként, amit te is, és ami amúgy nem tartalmazza azt az adatot. Tehát rossz a forrás."
Nézd, ahogy írtam is, nekem sincs most időm újra olvasni az egészet.

De ahogy világosan írtam, NEKEM nem ebből a most linkelt forrásból van meg a táblázat a 201 kontra 29000 számokkal. Hanem én még jópár éve, amikor egyszer éppen volt időm az egész kérdéssel elmélyültebben foglalkozni, ezzel a dokummentummal együtt mentettem le magamnak a táblázatot is. Mégpedig magáról az amerikai kormányzati portálról. (Nem szokásom ezeket bújni - én is más, konzervatív katolikus forrásból találtam meg először, és kétkedéssel fogadtam. Ezért elég sok munkával utána mentem.)

Nem szokásom olyan forrásokra hivatkozni, amiket nem ellenőriztem. TÉVEDNI szoktam - da HAZUDNI nem.

Persze ezt nem kell nekem elhinned - és mivel MOST valóban nem is tudom bizonyítani, ezért nem is várom el, hogy belásd, hogy igaz. De azt azért jelzem, hogy a te állításod arra épül, hogy te évekkel később NEM TALÁLTÁL valamit az eredeti forrásában, az én állításom pedig (legalább magam előtt) arra épül, hogy én viszont BIZTOS VAGYOK BENNE, hogy én megtaláltam ott.

2018.09.12. 13:18:06

@jabbok:
Nézd, nem gondolom hogy hazudsz. Az teljesen átjött hogy őszintén (és szenvedélyesen) beszélsz.

"De azt azért jelzem, hogy a te állításod arra épül, hogy te évekkel később NEM TALÁLTÁL valamit az eredeti forrásában,"
Nem, én csak azt mondtam hogy a Te általad hivatkozott adat nincs benne abban a PDF-ben, amire hivatkoztál és amit belinkeltél. Ez egy könnyen ellenőrizhető állítás, bárki rákereshet, és láthatja hogy igazam van. Ezesetben szerintem a nem található igenis szinonimálja annak hogy nincs benne.

"Persze ezt nem kell nekem elhinned - és mivel MOST valóban nem is tudom bizonyítani, ezért nem is várom el, hogy belásd, hogy igaz."

Jabbok, ezt most kérlek vesd össze azzal amit az előbb nekem írtál:
"1. A "KIDERÜLT"
- az nem szinonímája annak, hogy "TE (egyedül) már korábban is elmondtad, hogy SZERINTED másképpen van".

Ne haragudj de most tényleg épp az van, hogy amivel Te vádoltál engem, az épp te követtel el. 7 ezrelékről beszéltél, olyan forrás megjelölésével amiben az eredeti adat nincs meg, majd most arra hivatkozol mindössze hogy higgyük el, te ennek régen utána néztél és ez így van.
Ez pont az az eset, hogy ez csak szerinted van úgy, hisz megbízható forrást még nem mutattál erről.

(Én viszont most is belinkeltem valós forrást, ami visszakereshető).

Nem kötekedni akarok, de szinte értetelnül állok azzal szemben amikkel tök alaptalanul vádolsz, és pont Te vagy az aki elköveti ezeket. Nem ellenségeskedni akarok, de most tényleg nem tudom mit írjak erre.

:S

2018.09.12. 13:24:36

@jabbok:
"a közvélemény és a "liberális" média.....a TÁRGYILAGOS ARÁNYÁBAN ítéli meg a papi pedofíliát?"
Hát nem. Ez van és ez is lesz. Szerintem el lehet (és el kellene!) fogadni. (?)
(És nem is biztos , hogy ez olyan nagy baj, mint elsőre tűnik, de tul. ez is mindegy.)

"egy dolog "DERÜLT KI": hogy teljesen fölösleges dolog érveket meg tényeket hivatkozni.."
Ja, ja. Ebben a témában az. Főleg ilyen statisztikai izéket.
(Mellesleg nem tudom, hogy mi a manóra jó egy ilyen "tanulmány", de hogy a százalékok hasonlítgatása abban amire te szeretnéd itt használni,hogy úgymond "igazságosak", meg "tárgyilagosak" legyenek akik egy ilyen témában megszólalnak és véleményt formálnak, abban nem sokat ér.
De nem a befogadók "hibája" miatt, hanem mert alkalmatlan. Ahogyan számodra is "kiderült" ;)

Szerintem.

2018.09.12. 13:27:31

@jabbok:
"De azt azért jelzem, hogy a te állításod arra épül, hogy te évekkel később NEM TALÁLTÁL valamit az eredeti forrásában"

(Egyrészt az én álításaim a saját belinkelt adataimra épülnek, de) még annyi, hogy könnyen bizonyíthatod hogy tévedek, ha megírod hogy hol van benne pontosan az az adat (201/29000) amire hivatkozol.

De azt írod, neked még utánanézni sincs időd hogy megvédd a SAJÁT(!) forrásodat, hogy meghivatkozd a saját adatodat! Mégis, úgy írsz, hogy ezért valahogy mégis én vagyok a hibás, és én tévedek, mert nincs benne a te adatod a saját forrásodban.

Már bocs, de ez full nonszensz.

jabbok 2018.09.12. 13:29:37

@altavista: Nézd, nekem nagyon nehéz erről az egészről ilyen kívülről, ennyire a tárgytól, magától a bántalmazásoktól és a szexuális gyerekbántalmazásoktól idegen CÉLLAL beszélni és gondolkodni.

Nagyon nehéz elviselnem, hogy az életem egyik legborzalmasabb tapasztalatáról nem az ÁLDOZATOK VÉDELMÉÉRT beszélgetünk - mert legyünk őszinték: EZZEL KAPCSOLATOSAN mennyi konkrét kérdés vagy javaslat merül fel ezekben a vitákban?

Most is csak és kizárólag AZÉRT folyik a beszélgetés, hogy valamelyik VÁDLOTT csoportot (ráadásul KOLLEKTÍVAN) indokolt-e kiemelni, megbélyegezni.

Ahogy már többször említettem, ez a téma nekem nem elméleti meg jogi vagy erkölcsi kérdés. Hanem nagyon életbe és húsba vágó. Úgyhogy hidd el, sokkal szevedélyesebben és alaposabban beleástam magamat, mint akár a felháborodók, akár az egyházat védelmezők jelentős többsége.

Ráadásul olyan BELÜLRŐL ismerem ezt a világot, az áldozatokét is, de sok elkövetőét is, amilyen belülről csak az ismeri, aki ebben él.

Amiről itt vitatkozunk, nem csak most az egyház kapcsán, hanem ÁLTALÁBAN IS, az rengeteg alapvető, és alapvetően TÉVES _ ELKÉPZELÉS-re épül, ami csak a vitatkozók fejében létezik.

Az "eltitkolásból" meg a látenciából, ami az igazi felháborodást szokta kelteni, abból sem ért itt a jelentős többség semmit. De mindenki osztja róla az észt, mint a magyarok a fociról.

Ami a legjobban éppen azért zavar, mert ezek a beszélgetések pont annyira is eredményesek a bántalmazásokkal szemben, mint a magyarok focivitái. Mindenki kiköpködheti bennük a saját indulatait és ELŐÍTÉLETEIT. És a SAJÁT FEJÉBEN élő elképzelések meg indulatok szerint szidhatja azt, akit Ő MAGA (eleve) UTÁL: politikát, "a magyar mentalitást", korrupciót, konkrét embereket, egyházat, tanárokat, kinek-kinek a BELSŐ "szubjektív idelista" világképe szerint.

Engem viszont igazából egyetlen vonatkozása foglalkoztat az egésznek:
- a saját gyerekeim, akiket bántalmaztak
- a saját barátaim és (pl. börtönbeli) "felebarátaim", akiket bántalmaztak, és akiknek pl. a bűnözői "karrierje" mögött jelentős része (RÉSZE) van annak, hogy bántalmazták őket
- az általam eddig megismert bántalmazók maguk (akik többnyire - DE messze NEM MIND!!! - maguk is bántalmazottak)

_____________________
De legfőképpen az, hogy

- MIT LEHET TENNI

- általában
- illetve konkrét esetekben

- és még inkább, legeslegfőképpen, hogy NEKEM KONKRÉTAN hol vannak ebben a feladataim és a határaim.

És ez nem elméleti szinten érdekel - hanem némi pátosszal (de túlzás nélkül) mondhatom, hogy konkrétan és jelentős részben erre tettem fel az életemet.

2018.09.12. 13:30:57

@Pandit: szerintem a közvélemény joggal dühös, mert nem csak egymástól független pedofil esetek voltak, hanem ezekről a felettesek tudtak, áthelyezgették a papokat, stb.

Tehát (1) szervezeti szinten ment a dolog, (2) el is akarták tussolni. Ezek, mint súlyosbító tényezők, növelik azt hogy a közvélemény negatívabban ítéli meg az egyházi visszaéléseket.

Szerintem.

2018.09.12. 13:35:26

@Pandit:
Huh, kicsit sajnálom, hogy leírtam az előző hozzászólásomat, most, hogy jelezted, hogy elég sok munkád volt benne, hogy "utánamentél" a tanulmánynak. Bocs'!
Akkor kellett volna szólnom, hogy előbb gondold végig : Mire jó ez? Mit érsz vele?
Persze ez a Te szakmád, lehet, hogy csak szimplán érdekelt. (én tényleg el sem tudom képzelni, hogy milyen valóban értelmes dolgot lehet kezdeni egy ilyennel. Ezt te biztosan tudod. És persze valakinek lehet ez érdekes is.) )
:)

jabbok 2018.09.12. 13:37:12

@altavista: erre - mint írtam - MOST nem tudok válaszolni. A munka meg a gyerekek meg a tanévkezdés mellett pl. leadási határidőm van - ami persze magánügy. De ígérem, ha még itt leszel, és nekem is újra lesz rá időm, BIZONYÍTOM is, amit állítottam.

Addig meg, mint említettem, jogod van nem elhinni a forrásom megbízhatóságát. De ADDIG SEM bizonyítottad , hogy hamis. Vagyis DE FACTO -

NEM "DERÜLT KI"
semmi, amit tényként állítottál.

Csak az én egy állításommal szemben elhangzott egy másik állítás, tőled.

2018.09.12. 13:49:27

@jabbok:
Nézd ha a személyes körödben volt(ak) / van(nak) valaki(k) akit(et) bántamaztak, azt nagyon sajnálom és erre nem is tudok mit írni - ez nem blog téma.

"Ahogy már többször említettem, ez a téma nekem nem elméleti meg jogi vagy erkölcsi kérdés."
A statisztikát Te hoztad elő Abdiás-sal szemben, és abban a kommentben, amire reagáltam, a mondanivalód az volt hogy valójában szerinted milyen kevés ilyen egyházi abúzus eset van. Én ezt kérdőjeleztem meg.

Erre most már nem védted meg az akkor hivatkozott statisztikáidat, hanem picit eltoltad a beszélgetést egy másik irányba: hogy ez nem elméleti kérdés, stb. OK - de akkor miért nem ezt írtad Abdiásnak (és nekem is mindjárt az elején)? A statisztikát te hoztad elő.

"Engem viszont igazából egyetlen vonatkozása foglalkoztat az egésznek:
- a saját gyerekeim, akiket bántalmaztak "
Szerintem ezzel a legtöbben így vagyunk. Én mindenképp. A pontos adatoknak legalább az ismerete szerintem a nulladik lépés. Ha kimondjuk hogy hogy volt valójában. (Ezt nem kifejezetten neked hanem úgy általában írtam).

üdv

2018.09.12. 13:51:47

@jabbok:
"Addig meg, mint említettem, jogod van nem elhinni a forrásom megbízhatóságát. De ADDIG SEM bizonyítottad , hogy hamis. Vagyis DE FACTO - NEM "DERÜLT KI"
semmi, amit tényként állítottál. Csak az én egy állításommal szemben elhangzott egy másik állítás, tőled."

Akkor a tanácsodat szeretném kérni: hogyan tudom bizonyítani hogy a PDF-edben nincs benne az az adat azon túl hogy rákerestem és nincs benne? Ez módszertani kérdés, tőlem, neked.

2018.09.12. 13:53:39

@jabbok:
Még egyszer bocs', hogy "beszóltam".
Ez az. Szerintem is erről lehetne értékesen(!) (értsd bármilyen hasznos, értékes, jobbá tevő dolgot hozóan!!) beszél(get)ni!!

Abdiás.. 2018.09.12. 13:56:32

@jabbok:

Nagyon sokmindent lehetne hozzáfűzni ahhoz, amit írtál, de ennek most nem látom értelmét, és a mai napon már időm sincs erre.

Tökéletesen összefoglaltad, hogy milyen annak az embernek az élete, aki bár keresi az Istennel való kapcsolatot, ám nem találja meg.

Nem kívánom senki elöl sem eltitkolni, hogy milyen közösséghez tartozom, és szándékomban is állt ezt közölni Veletek, ám ha egyből ezzel indítottam volna, azt mondtátok volna:
Ahhhhh.....A Hit Gyülekezete nevében térítesz!

Isten nem jelentette ki az igaz egyház nevét, mert nem egy közösségtől lesz valaki igaz hívő, hanem attól, ha valóban Isten Igéjén áll az élete.
Az igaz egyház a világ számos országában létező igaz közösségek összessége - sőt ebbe idővel Izrael is be fog kapcsolódni -.
Én hiszem, hogy a Hit gyülekezete az igaz egyháznak a része, de attól csupán, hogy valaki egy Isten szemében az Ige igazságán álló közösségbe jár, még nem lesz üdvössége.
Nem a közösség üdvözít, ám az üdvösség megszerzése után elengedhetetlenül szükséges egy olyan közösség részévé válni, amelynek valóságos kapcsolata van Istennel, mert Jézus Krisztus nem X.Y.-ért jön vissza, hanem egy igaz közösségért, a menyasszonyáért, amely az igaz egyház.

Azért a közösségért, amelyet Isten Szelleme folyamatosan formál, hogy itt a földi élete során összhangba kerüljön az élete a mennyei házirenddel, amely Isten Törvénye.

" Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért, hogy megszentelje a víznek fürdője által."

Jézus egy tökéletes és szent közösségért fog visszajönni.
A megszentelődés folyamatát pedig a Szent Szellem végzi az Ige által. Jézus ezért az egyházért adta az életét, amelynek a tagjai beléptek egy olyan folyamatba, amely egészen Jézus visszajöveteléig tart.

"....aki elkezdte bennetek a jó dolgot, elvégzi a Krisztus Jézusnak napjáig."
Filippi 1:6.

Vagyis a megszentelődés egy igen hosszú folyamat az ember életében, ami az igei megtéréssel kezdődik, és egészen Jézus Krisztus visszajöveteléig tart.

A megszentelődésnek és a Szent Szellemmel való közösségnek az a célja:

" Hogy megítélhessétek, hogy mi a rossz és mi a jó; hogy legyetek tiszták és botlás nélkül valók a Krisztusnak napjára."
Filippi 1:10.

Egy megtért ember az elragadtatása pillanatában lesz tökéletes - vagy feltámadása pillanatában, ha esetleg korábban kilép az időből, mint Jézus visszajövetele -, ám ezt a folyamatot és annak eredményét az Ige tényként közli.

....elvégzi......
Ezért van szükségünk a Szent Szellemmel való közösségre, mert nélküle pusztán vallásos erőlködés lesz a "keresztény" életünk.
Emberi igyekezeteknek és bukásoknak a végtelen sorozata.......

2018.09.12. 14:03:13

@altavista:
Bizonyára. (Nem hinném, hogy bárki vitatja ezt.)
(Bár a dühhöz éppen nem kell jog)

2018.09.12. 14:18:56

@Pandit:
Nem értelek. Ha nem vitatod hogy a közvélemény jogosan háborodik fel, mert az Egyház pedofil ügyeit súlyosbítják a körülmények (szervezettség - áthelyezgetések; ill. eltussolás) akkor miért tartod aránytalannak hogy ezt megírják az újságok? Mit tartasz aránytalannak, amit "el kell fogadni"?

2018.09.12. 14:44:52

"Nem értelek".
Úgy tűnik. :)
Állítás1. : "A közvélemény jogosan háborodik fel, HA arról értesül, hogy xy eltusolt valami rosszaságot"
Ezt úgy adtad elő, mintha ezt a felháborodást mint a köznek kijáró valamiféle jogot (ismétlem, szerintem ide a "jog" szó helyett az "érthető" szó illenék, de ez nem fontos) a szerinted veled vitázók elvitatták volna.
Erre reagáltam, hogy nem vitatja ezt senki. Persze, hogy felháborodnak. Ja. A súlyosbító körülményekről való értesülés után meg még inkább. Ja.
Állítás 2. "A közvélemény és a média a különböző eseteket, a különböző szervezeteket, társadalmi csoportokat érintő (tanárok, balettedzők, hajóskapitányok, családfők, apák, anyák, papok, és sorolhatnám) eseteket gyakran (és valószínűleg) nem a tárgyilagosságuk szerint arányosan ítélik meg, tálalják, rágják stb stb.
Erre meg azt mondtam, hogy: Ja, ez van.
(Ha szerinted a média pláne egy ilyen témában minden esetben tökéletesen arányosan és korrektül működik, akkor lehet, hogy nem is ezen a bolygón élsz. csak nézd meg pl. a mostani index és origo vezércikket a Sargentini jelentés elfogadásáról. Mindkettő ugyanazt a hírt közli le. Melyik a tárgyilagos?)
Attól még, hogy a felháborodás érthető, (sőt ha akár jogos is), a megítélés még lehet aránytalan.

2018.09.12. 14:48:59

@Pandit:
Értem, szóval érthető a felháborodás, a média meg olyan amilyen. Akkor egyetértünk!
üdv

jabbok 2018.09.12. 14:54:32

@altavista: erre mondom, hogy MAGÁBÓL A JELENSÉGBŐL nem értesz semmit, csak EGY CSOPORTOT belemostak az agyadba, hogy "AZ EGYHÁZBAN" ez hogy megy.

Tulajdonképpen sajnálom, hogy éppen a katolikus egyházi esetek kapcsán jön elő, mert így nyilván nehéz elhinned, hogy tényleg ugyanígy érvelek akkor is, ha mondjuk a "tanári visszaélések", vagy a családokban elkövetett szexuális bántalmazások adják a témát.

Az "eltussolás" teljesen alapvető, ha nem "A" legalapvetőbb eleme (SZVSZ még "CÉLJA" IS) nem csak az egyházi, hanem az ÖSSZES szexuális bántalamzásoknak (sőt, többnyire más bántalmazásoknak is).

SZVSZ ez nagyon is összefügg azzal, hogy a szexuális abúzusban többnyire nem, vagy nem elsősorban a szex a lényeg. Hanem a HATALOM. És ezzel együtt a tabu-döntés. (Sok szakember szerint ÁLTALÁBAN, sőt, sokak szerint mindig - szerintem, IMHO azért NEM MINDIG. De ebben a szegmensben tudom, hogy nem vagyok teljesen kompetens, és tudom, hogy nem elég széles, nem elég reprezentatív a saját tapasztalati köröm.)

Most csak egy dolgot tudok javasolni: nézz utána mondjuk Sipos Pál pedofil ügyének.

Tényleg csak indulásnak: 444.hu/2014/07/09/koitusz-utan-minden-allat-szomoru
__________________
De kicsit félve javaslom, hogy igazán ásd bele ebbe magadat.

Ha valamit meg akarsz érteni az egész dologról, és arról, amit te (nyilván nem önmagadtól, nem saját élményeidből) "szervezeti szinten" meg "eltussolás"-ként ilyen nagy bátran és sommásan ELSŐSORBAN (sőt, itt többnyire KIZÁRÓLAG) az egyháznak tulajdonítasz, akkor abba elég sok saját munkát kell fektetned.

De még inkább azt gondold meg, MIELŐTT_ IGAZÁN bele akarsz ebbe látni, hogy ennek ára és kockázata is van. Nem csak az idő, amit rá KELL fordítanod.

Minimum szakmai szupervízió javasolt hozzá.
_____________________

Egyébként semmi hárítás nincs részemről: akár itt a blogon, akár a való életben (ott is szívesen állok rendelkezésedre) megnézheted, hogy sokkal többet és sokkal keményebben megyek neki az egyházi pedofíliának, mint a "liberális média", vagy az azon szocializált háborgók.

A valós életben nem (sem??) vagyok túl népszerű szereplő a helyi egyházamban.

2018.09.12. 15:02:30

@altavista:
Miben értünk egyet? Ezekben?:
1. Nem vitatjuk (mármint itt a szerinted veled vitázók), hogy érthető (olykor jogos?) a közvélemény felháborodása).
2. A közvélemény és a média (gyakran/legtöbbször/általában) nem "a TÁRGYILAGOS ARÁNYÁBAN ítéli meg a papi pedofíliát".

2018.09.12. 15:08:06

@jabbok:
"erre mondom, hogy MAGÁBÓL A JELENSÉGBŐL nem értesz semmit, csak EGY CSOPORTOT belemostak az agyadba, hogy "AZ EGYHÁZBAN" ez hogy megy. "

Köszönöm szépen a kedves hangnemet. Mivel te jobban tudod hogy mit mostak bele az agyamba, ezért nincs is szükség arra hogy még mást is írjak.

üdv!

2018.09.12. 15:18:00

@Pandit:
1. Igen, ebben szerintem egyetértünk: az egyházi visszaélések kapcsán érthető a közvélemény felháborodása.

2. Ja nem, én arra gondoltam amit a végén írtál: hogy a média sosem teljesen elfogulatlan. Ehelyett sok esetben szenzációhajhász, stb.

(Bár az egyházi visszaélések kapcsán én nem így látom: ha pl. rákeresek a google-n akkor jópár cikk jön fel, ami objektíven leírja hogy hány pap, hogy derült ki, stb. Persze szélsőséges cikkeket minden témában lehet találni, ezért talán a megfogalmazás a baj: azt leírni hogy a "média", mint olyan, nem tárgyilagos, egy túlzóan általánosító és ezáltal semmitmondó kijelentés. Szerintem. Szóval ezzel így már nem értek egyet.)

üdv

2018.09.12. 15:25:42

@altavista:
Sóhaj.
Az 1.pontom nem ez volt, hanem, hogy "ezt nem vitatta senki".
A 2. pontban meg részben Jabbokot idéztem, és az sem az volt, hogy a média általában szenzációhajhász. És a közvélemény is szerepelt benne a (ott "liberális") média mellett.
De leírtad, hogy az egyházi ügyek esetében Te másképp látod. OK.

2018.09.12. 15:28:33

@jabbok:
Hát én azért most beláttam és elismerem, hogy "MAGÁBÓL A JELENSÉGBŐL" nem értek semmit.
Épp ezért azt hiszem nem nagyon tudok érdemben hozzászólni a dologhoz.

2018.09.12. 15:31:27

@Pandit:
1.) Ezt írtam: az egyházi visszaélések kapcsán érthető a közvélemény felháborodása. Te pedig azt, hogy ezt nem vitatja senki.
Sóhajtozás helyett rakd össze a kettőt: Te is, meg én is, meg a kommentelők többsége egyetért abban, hogy érthető a felháborodás - hiszen nem vitatjátok.

"A 2. pontban meg részben Jabbokot idéztem"
Tudom.

üdv

jabbok 2018.09.12. 15:52:58

@altavista: Fölösleges megsértődni. Lehetne érteni is, amit írtam.

Neked mennyi SAJÁT tapasztalatod van a pedofíliáról?
Mennyi esetet ismersz KÖZVETLENÜL, közelről, alaposan?

Mennyit az egyházi esetek közül?
És mennyit az orvosok, tanárok, családtagok által elkövetett esetekből?

Hány "eltussolást" ismersz alaposan?

Honnan szerezted az ismereteidet?
A médián belül HÁNY és konkrétan MELYIK forrrásokból tájékozódtál?
__________________

Mert az elég nyilvánvaló, hogy a fejedben elég határozott vélemények és ítéletek vannak -

amiket elég határozott és világos "ismeretekről" és "tényekről" (???) alakítottál ki.

Ha a fejedben lévő, és itt velünk közölt kép- és ítélet-halmaz a SAJÁTOD, MAGAD FORRÁSAIBÓL táplálkozik, akkor tévedtem, és bocsánatot is kérek.

Amennyiben ezeket a "TÉNYEKET" és a róluk kialakított ÍTÉLETEKET nem saját forrásból szerezted, akkor a szóhasználatom ugyan kicsit kemény - de elég pontos. Hiszen akkor ezek egy INFORMÁCIÓS RENDSZER eredményei a fejedben. Ebben az esetben a MEGFOGALMAZÁSÉRT kérek bocsánatot, fenntartva a mondandóm lényegét.

jabbok 2018.09.12. 16:15:25

@Pandit: Röviden és tömören: ha elolvasod a riportokat Sipos Pálról, vagy ha néhány esetet megpróbálsz (akár csak fejben is) elfogulatlanul és ÉLETSZERŰEN _ ELKÉPZELNI, akkor mindjárt elkezd árnyaltabbá lenni a kérdés.

Mi történik egy "eltussolóban"?

Információkat, jelzéseket kapsz, vagy akár saját magadnak rossz érzéseid, gyanúid támadnak

- egy kollégádról
- egy közeli családtagodról
- egy mindenki által kedvesnek, rendesnek ismert embertársadról.

Olyan dologgal vádolják, ami teljesen elképzelhetelen számodra, a tabuk legtabubbika, amit csak aberrált állatokról és filmbeli szörnyetegekről tudsz elképzelni.

Ráadásul ha megvádolod, ha a gyanút terjeszted, akkor garantáltan tönkre teszed az egész életét. És SOHA nem fogja tudni bizonyítani az ártatlanságát.

Lásd a Vadászat c. filmet.
_________________

Amit a média és Altavista csinál, az a kamaszok és a tipikus elméleti szakemberek, pontosabbana MEGMONDÓEMBEREK jellemzője: UTÓLAG vagy KÍVÜLRŐL vagy ÁLTALÁBAN ítélkezni és megmondani a tutit. Sőt, kivetíteni a bizonyított eseteket a gyanúkra is.

Én sem ismerek többszáz esetet közelről, közvetlenül, csak néhány tucatot. De azok MIND sokkal bonyolultabbak és árnyaltabbak, mint amit az átlag ember gondol, meg a média sugall.

És az "eltussolók" szerepe is sokkal árnyaltabb, mint azt a sok pistike elképzeli. (Mondjuk én többnyire a világi hatóságokat, gyerekvédelmet, szomszédokat, családtagokat, családorvost, óvónőket-dadusokat, tanárokat, tanártársakat láttam ilyen helyzetben.)

Ettől még nem védem az elkövetőket vagy az "eltussolókat" jobban, és nem szállok kevésbé keményen szembe velük, mint a hőzöngők. (Bocsánat a szóhasználatért - tudom, hogy nem mentség, hogy túl fáradt vagyok hozzá, hogy uralkodjak a természetemhez tartozó szangvinizmuson.) És nem is tartom fölösegesnek

- ELŐÍTÉLETMENTESEN
- és valóban az ÁLDOZATOK VÉDELME ÉRDEKÉBEN

beszélni az egészről.

2018.09.12. 16:45:17

@jabbok:
Az egész onnan indult ki hogy a statisztikai adataidat kifogásoltam. Ezeket azóta nem tisztáztad mert azt mondtad a gyerek meg a munka miatt nincs időd.

Erre te megmondóembernek illetve utalás szinten pistikének nevezel. Úgy látszik erre van időd.

A 444-es cikket arról a pedifil tanárról én is olvastam még anno. Ezek elszigetelt esetek (nem ritkák hanem különállók). Az a rendszerszintű probléma az áthelyezgetésekkel ami az egyházban ment évtizedekig, meglátásom szerint egyedüálló.

Ha nem így látod, mondd el érvekkel, tényekke alátámasztva. Tényleg. Idáif viszont csak azt hallottam hogy mennyire nem ért hozzá senki raktad kívül és hogy átmosták az agyamat. Ezek aztán komoly érvek.

(Kíváncsi kettem volna mit reagálsz ha én hivatkoztam volna egy filmre, mint ahogy te tetted a Vadászattal.)

2018.09.12. 17:56:52

@altavista:

'A 444-es cikket arról a pedifil tanárról én is olvastam még anno. Ezek elszigetelt esetek (nem ritkák hanem különállók). Az a rendszerszintű probléma az áthelyezgetésekkel ami az egyházban ment évtizedekig, meglátásom szerint egyedüálló. '

Annyiban egyedülálló, amennyiben a többszintű egyházi hierarchia egyedülálló. A fő motívumok (eltussolás a botrány kerüléséért, a felelősségrevonás elmaradása, a bűnismétlés lehetősége) ebben a kétszintű rendszerben (tanár-igazgató) is pontosan megfigyelhető.

2018.09.12. 18:13:51

@Abdiás..:

'Isten nem jelentette ki az igaz egyház nevét, mert nem egy közösségtől lesz valaki igaz hívő, hanem attól, ha valóban Isten Igéjén áll az élete.'

Jézus egy egyházat alapított, amely látható közösség is. Az Apostolok Cselekdeteiben az áll, hogy a hívek 'kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban' . A TANÍTÁS és a KÖZZÖSSÉG tehát megelőzik a kenyértörést és az imádságot.

Ezek alapján szerintem ellentétes a Szentírással a különböző, egymással közösségben nem levő, és tanbelileg megosztott felekezetek igaz tagjaiból álló 'igaz egyház' ideája.

jabbok 2018.09.12. 18:38:28

@altavista: megint sikerült a lényeget kiolvasnod belőle... :( Sajnálom.

De mit mondhatnék rá, ha egyszer tényleg az alapdolgokat nem érted, és csak szajkózod az egyházra vonatkozó ÁLLÍTÁSAIDAT, amiket ugye MAGADTÓL fedeztél fel, és MAGADTÓL jutottál ilyen mély és szenvedélyes MEGGYŐZŐDÉSRE bennük. (Tehát felháborító, hogy agymosás eredményének nevezem ezt a NAGYON MEGALAPOZOTT meggyőződést...)

Amíg nem vagy képes el sem olvasni (nem hogy MEGFONTOLNI) a NEM_EGYHÁZI esetekből látható ÁLTALÁNOS jellemzőit egy bántalmazási folyamatnak, addig fölösleges magyaráznom, hogy mi a hasonlóság, és mi a különbség az egyházi és a világi esetek között.

Lehet, hogy a konkrét Sipos Pál ügy elszigetelt. (Bár az is lehet, hogy még erről is csak kevesebbet tudsz, mint én.)

De hogy másik, világosabb példát mondjak: pl. jónéhány gyámhivatalban vagy egyéb hatóságnál NEM elszigeteltek az esetek, hanem pont ugyanúgy futnak össze az információk és jelzések, mint egy püspökhöz.

Lásd akár a mostanában zajló bicskei gyerekotthonnal kapcsolatos eseteket. Amiről te valószínűleg annyit tudhatsz egyáltalán, hogy

1. most vesztésre áll a megvádolt igazgató
2. viszont korábban, jópár évvel korábban már vádolták ugyanezzel, és akkor is volt alapos viozsgálat, és akkor ártatlannak találták
3. tehát ÁLLÍTÓLAG most úgy volt képes éveken át több (sőt, egesek szerint több tucat) gyereket bántalmazni, hogy végig rávetült a korábbi gyanú árnyéka
4. miközben évek óta az összes kollégájának minden továbbképzése jórészt a hasonló esetek elemzéséről, a tünetek és a folyamat felismeréséről, a "proaktív" szakmai módszerekről és eszközökről szól;
5. miközben a kollégái közül többen és többször próbáltak ürügyet és eszközt találni, hogy akár ezzel a váddal, akár más alapon a helyére kerülhessenek (ugye ez ismeretlenül is érthető vagy elképzelhető? neked nem érv, de nekem elég konkrét információim is vannak az ügyről)
6. miközben az illetékes felügyeleti szerveihez egy csomó jelzés és vád érkezett
7. és természetesen belső vizsgálatok is történtek?

És PONT UGYANÚGY jártak el, mint a püspökök. Visszatették a gyerekek közé, és évekig ott hagyták.

Most mondhatod megint, hogy fölényeskedek, meg hogy csak azt ismételgetem, hogy "mennyire nem ért hozzá senki rajtam kívül és hogy átmosták az agyadat. Ezek aztán komoly érvek."

Ettől még az a TÉNYHELYZET, hogy az ezzel kapcsolatos érveimet sorozatosan meg sem hallod, vagy teljesen félreértelmezed. És ez (jobbik esetben) azért van, mert DE FACTO nem értesz hozzá. A RÉSZLETEKET (amikben, ugye, az ördög lakik) meg sem érted, el sem tudod képzelni.

A rosszabbik esetben meg azért van, mert ELFOGULT vagy, és nem is MAGÁT A DOLGOT akarod megérteni, csak azt belőle, ami az egyházzal kapcsolatos saját hitedet alátámasztja.

De talán harmadik eset is lehet - akkor bocsánat. De most már tényleg idegesít a tipikus "kibic szakértői" mentalitásod.

Bocsánat, tudom, hogy rajtad adom ki a többi hasonló "szakértő" által kiváltott frusztrációmat is. Ha nem is mentségemre, de azért mondom, hogy helyzetemből adódóan nekem baromi sok jut belőlük/belőletek, és érintettségem okán rosszabbul is viselem, mint aki csak úgy elméletben gondolkodik a "kérdés"-ről. Vesd rám nyugodtan a követ akkor is, ha azt hiszed, hogy az én helyzetemben te nem ragadtatnád így el magadat.

jabbok 2018.09.12. 18:43:15

@altavista: "Az a rendszerszintű probléma az áthelyezgetésekkel ami az egyházban ment évtizedekig, meglátásom szerint egyedüálló.

Ha nem így látod, mondd el érvekkel, tényekke alátámasztva."

Nem, nem így látom.
Pl. az említett bicskei, és a korábbi kőszegi intézeti esetek, vagy az általam ismert gyámhivatali-ifjúságvédelmi eljárások alapján ezt egészen tényszerűen ki merem jelenteni, hogy NEM CSAK ÉN nem látom így.

Sőt, azt állítom, hogy amit te az egyház rendszerszintű problémájának látsz, az éppen hogy szinte MINDEN bántalmazásnál JELLEMZŐ. Még ott is, ahol a "rendszer", ami "eltussol", az egy közvetlenül érintett CSALÁD.

jabbok 2018.09.12. 18:50:54

@khamul: még a többszintű hierarchia sem egyedülálló ebben sem.

És az eljárása sem.

Sőt, még az sem, amit NÉHA JOGOSAN (!!!) néha meg teljesen alaptalanul, a hierarchikus redszer eljárásában TUDATOS meg SZÁNDÉKOLT _ BŰN-nek állítanak be a médiában, meg az abból kiokosodott kibic "szakértők" között.

Nem állítom, hogy kizárólag szándékos összeesküvés meg rosszindulat áll az ilyen vádak mögött. A jelenség nagyrészt teljesen természetes és önjáró: pont így működik pl. a 10 millió politikai meg futball-szakértő is. A többség teljesen jóhiszeműen jut arra a meggyőződésre, hogy ő érti a politikát, a foci-vezetést, stb.

2018.09.13. 08:54:33

@jabbok:
"És nem is tartom fölösegesnek

- ELŐÍTÉLETMENTESEN
- és valóban az ÁLDOZATOK VÉDELME ÉRDEKÉBEN

beszélni az egészről."
Ja, de sajnos sok reményem nincs, hogy erre a "szintre" eljusson a beszélgetés. (ahogyan sok más esetben sem tudott)
Persze ez a fórum sok szempontból alkalmatlan, ez igaz.

De sajnos az az érzésem, hogy házon belül (értsd egyházon, vagy csak a papságon netán konkrét közösségen belül) sem vagyunk még képesek rendesen átbeszélni ezt)
Még odáig sem jutunk el, hogy munkahipotézisként félretegyük a százalékot meg az ezreléket, (legyen mondjuk pont 1 %) meg, hogy kifejtsük az elméleti(!) álláspontjainkat, hogy a százalékoktól függetlenül(!!) miért különleges a katolikus egyház, a papság helyzete a témában (persze nem tudom megállni, hogy ne jegyezzem meg, hogy Altavista félreérti, ha azt gondolja, hogy az itt beszélgetők nem gondolják, hogy nagyon is különleges (súlyosbító értelemben is)).
Hogy elgondolkozzunk mik lehetnek a fő okok és azok valóban okok-e.
És ezekről elgondolkozzunk, megvitassuk.
Nemhogy előálljunk reális és még mindig elméleti(!) megoldási jobbítási védekezési javaslatokkal! Hogy mi mit tehetünk(!) esetleg.
És ezekről is elgondolkozzunk, megvitassuk.
Persze ami késik nem múlik.
:)

Abdiás.. 2018.09.13. 09:27:08

@khamul:

"Ezek alapján szerintem ellentétes a Szentírással a különböző, egymással közösségben nem levő, és tanbelileg megosztott felekezetek igaz tagjaiból álló 'igaz egyház' ideája. "

Én ilyet nem írtam. Pontosan az ellenkezőjét írtam, khamul.
Ne kamuzz!:-)

Én ezt írtam!

Az igaz egyház a világ számos országában létező igaz közösségek összessége - sőt ebbe idővel Izrael is be fog kapcsolódni -.

Azt, hogy ellentétes...... hogy különböző....... meg hogy tanbelileg megosztott........ezeket már csak Te olvastad bele!

Az apostoli egyház idejében nem csak Jeruzsálemben, hanem minden olyan helyen, ahol az igaz evangélium hirdettetett, olyan közösségek jöttek létre, amelyek ugyanannak az egyháznak a tagjai, amelyet Jézus Krisztus alapított. A földrajzi távolság nem töri meg az egyházat, mert az igaz egyház nem természetes, hanem természetfeletti szinten létezik, és azt, hogy melyik az a közösség, amely ennek része lehet, azt a Szent Szellemmel való közössége határozza meg.

Az igaz egyháznak egy, nagyon jól meghatározható ismérve van, ez pedig az, hogy személyes kapcsolata van Istennel, az Ő Szent Szelleme által.
Éppen ezért tökéletesen összehangolt a munkája, mert ugyanannak az irányítása alá tartoznak, a Szent Szellem pedig ugyanúgy beszél Magyarországon, mint Kínában......

És most ennél a mondatomnál is felhívnám a figyelmeteket arra, hogy úgy értelmezzétek, ahogy írtam........vagyis a Szent Szellem beszél.
Ő egy személy, a Szentháromság egyik tagja, ezért Ő is rednelkezik egy nagyon fontos személyiségjeggyel, amely minden más személyre is igaz:

Tud beszélni.

A különbség közted és köztem az, hogy Te még sosem hallottad a Szent Szellem hangját, én meg minden nap hallom......és hidd el, senki beszédéhez nem hasonlítható......

Az első pillanattól fogva, ahogy beleolvastam az itt folyó beszélgetésbe, határozott meggyőződésem azt volt, hogy Nektek még soha senki nem mondta el az evangélium jó hírét, mert az evangélium azt jelenti, jó hír.......

Most, miután néhány kommentet váltottunk, sziklaszilárd meggyőződésem, hogy - bár van egyházatok -, az evangéliumot még soha nem hallottátok.

Nem cinizmusból, hanem komolyan mondom Nektek, hogy az az erőfeszítés, amit Ti Isten Igéjének a valós ismerete és a Szent Szellem segítsége nélkül tesztek, és megpróbáltok így Istennek tetsző életet élni, az elött megemelem a kalapomat.......
És ezt azért írom, mert ez egy teljesen reménytelen helyzet, és ennek semmi eredménye nem lesz........

Jabbok! Pont ezt fogalmazta meg Pál apostol -és Te hivatkoztál is rá, ám látszik, hogy nem érted meg amit üzen!

Pontosan azt fogalmazza meg, azt a reménytelenséget, kilátástalanságot, amely a hozzám intézet hozzászólásodból zúdul az emberre.
Tudod, ha Isten azt akarta volna, hogy a XXI. sz. elején rögzítsék az Ő Igéjét írásos formában, Te lehettél volna a Prédikátor könyvének a lejegyzője.
Ez teljesen kilóg a többi könyv közül, mégpedig azért, mert kifejezetten azoknak az embereknek az életpályáját írja le, akik - bár lehet, hogy akár egész komoly sikereket is érnek el a földi életük során -, Istent mégsem találják meg, így az egész életük hiábavaló.....

Pál azt mondta:

" Mert nem a jót cselekszem, amelyet akarok, hanem a gonoszt cselekszem, amelyet nem akarok."
Róma 7:19.

Jabbok! Pontosan arra a felismerésre jutottál el, amelyre az apostol, és amelyre minden embernek el kellene jutnia a földi élete során, ugyanis ez a felismerés az első lépés ahhoz, hogy az ember igei módon megtérhesse.
Az a megtérés, amiről Te beszélsz, az nem az, amiről az Ige beszél.
Pál apostol ezzel a megtérése elötti állapotára utalt, az Isten valóságos ismerete nélküli állapotára, arra az állapotra, amelyre - ha az emberek nem élnének öncsalásban és hallgatnának az Isten által belénk helyezett emberi szellem hangjára, amely nem más, mint a lelkiismeretünk -, igazat adnának neki.

De Pál azt is elmondja, hogy ez miért van:

" Ha pedig én azt cselekszem, amit nem akarok, nem én művelem már azt, hanem a bennem lakozó bűn."

Az az egyház, amely szerinted évszázadokon keresztül megőrizte az evangélium üzenetét, mit mondott Neked erről az Igéről? Elmondta, hogy ez mit jelent?
Kötve hiszem, mert egyértelmű számomra, hogy a láthatatlan világról semmilyen valós ismeretetek nincs. Nincs belelátásotok a szellemvilág törvényszerűségeibe, márpedig ha valaki ezekkel nincs tisztában, nem talál a problémáival kapcsolatos kérdésekre választ.

Ez egy óriási nagy téma, és a Biblia nagyon sokat tanít és sokat elárul a szellemvilágról, de ezt most nem akarom rátok zúdítani.

Egyet azért ezzel az Igével kapcsolatban mondok:

Tudod miért lehet az embernek bűnbocsánata és a Sátánnak és a bukott angyali rendeknek meg miért nem?
Mert a bűnt nem az ember találta ki.....a bűn feltalálója az egykori Lucifer nevű kerub...a Sátán.

Pál apostol erre jött rá.......nem én követem el a bűnt, hanem a bennem lakozó bűn! Lakni csak személy tud...ezek szerint valaki lakik bennünk?????

2018.09.13. 09:31:52

@Abdiás..:

'Az igaz egyház a világ számos országában létező igaz közösségek összessége - sőt ebbe idővel Izrael is be fog kapcsolódni -.

Azt, hogy ellentétes...... hogy különböző....... meg hogy tanbelileg megosztott........ezeket már csak Te olvastad bele!'

Nézd, ha nincs tanbeli és szervezeti megosztottság, akkor definíció szerint egy felekezetről kell beszélünk.
Mivel pedig - szavaid alapján feltehető - hogy szerinted Te ennek vagy a tagja, akkor ez nem lehet más, csak a Hit Gyülekezete.

matthaios · http://www.matthaios.hu 2018.09.13. 09:32:04

@matthaios:

Van, aki azt mondja, az Egíház válsága a püspökök válsága. Míg a pápákat futószalagon avatják boldoggá, szentté, püspökről szinte alig tudunk. Pedig régen, az ókorban, középkorban sok püspököt avattak szentté. A püspökség az egyházi karrier felé törekvés célpontja is lehet. Az ember az Egyházban is ember, karrier után vágy itt is jelentkezhet, különösen a megfelelő lelki felkészülés nélkül. Egy terület papságából a püspökök kiválasztása bonyolult folyamat. Szerepe van benne a nunciusnak, a Püspöki Kongregációnak, a püspöki konferenciáknak, de a döntés a pápáé. Nem tudom, de a döntése folyamatban megjelenhet olyasmi is, amit talán lobbizásnak mondanánk. Rossz esetben kialakulhatnak csoportérdekeket képviselő klikkek stb.

Szerintem a kulcskérdés az, hogy püspökök az arra megfelelő emberek legyenek, ne pedig azok, akik valamilyen csoportérdeket képviselnek. Hasonló a helyzet a bíborosi kinevezésekkel is.

A fentieket konkrét tapasztalatok nélkül írtam, lehet, hogy jobb a helyzet, jóllehet az utóbbi napok hírei nem erre mutatnak. Mindenesetre az ebben a hivatalban lévőnek vértanúvá kell válnia, hogy boldoggá avassák.

2018.09.13. 10:15:58

@Pandit:
"Altavista félreérti, ha azt gondolja, hogy az itt beszélgetők nem gondolják, hogy nagyon is különleges (súlyosbító értelemben is)). "

Lehet hogy félreértettem, de akkor szerintem nem alaptalanul, hisz eddig khamul is és jabbok is arról írt, hogy ugyanolyan rossz az egyházi és a más zaklatás, ugyanazok a motívumok, stb.

Te vagy az első aki leírod (köszönöm) hogy itt azért talán többről van szó. És nem csak Te, és én látjuk így, hanem pl. Matthaios is utal olyanra, amire én is gondolok:

"Ami az Egyesült Államokban folyik most, megmutatja, hogy itt nem a múltról van szó, hanem a jelenről. Az Egyházban voltak/vannak olyan homoszexuális hálózatok, amelyekben azzal a tekintéllyel éltek/élnek vissza, amelyet püspökök, papok Isten népének vezetésére kaptak. De nem erről szeretnék beszélni."
jezsuita.blog.hu/2018/08/24/szexualitas-ut-kereses_szerzeteskent/full_commentlist/1#c35720667

üdv

2018.09.13. 11:09:16

@altavista: @Pandit:

'"Altavista félreérti, ha azt gondolja, hogy az itt beszélgetők nem gondolják, hogy nagyon is különleges (súlyosbító értelemben is)). "

Lehet hogy félreértettem, de akkor szerintem nem alaptalanul, hisz eddig khamul is és jabbok is arról írt, hogy ugyanolyan rossz az egyházi és a más zaklatás, ugyanazok a motívumok, stb.'

Nem értetted félre.

Szégyenletes dolognak tartom az egyházi pedofíliát, de éppen elég szégyenletesek a nem egyháziak által elkövetett visszaélések is.
A pedofília az a dolog (szemben az abortusszal, eutanáziával és sok minden mással), amit hívők és nemhívők, katolikusok és más vallásúak ugyanúgy ítélnek meg.

(off: A gyermekpornográfia egyedül Dániában volt legális a 70-es években. Adóztak utána, és az északi precizitást ismerve valószínűleg figyeltek rá, hogy a 'gyerekszereplők' ne 'dolgozzanak' túl sokat.)

Ezért szerintem itt igenis létezik _mindenki_által_elfogadott_ közös mérce, ami alapján én nem látok lényeges különbséget.

Hogy milyen kiterjedt és hierarchikus a bűnöket eltussoló szervezet, hogy három gyerekvédelmis tud a dolgokról, öt bíboros vagy Rotherham város tanácsa és rendőrsége, az a szememben nem lényeges különbség.

en.wikipedia.org/wiki/Rotherham_child_sexual_exploitation_scandal

2018.09.13. 11:18:34

@khamul:
"Szégyenletes dolognak tartom az egyházi pedofíliát, de éppen elég szégyenletesek a nem egyháziak által elkövetett visszaélések is."
Egyetértek.

"Hogy milyen kiterjedt és hierarchikus a bűnöket eltussoló szervezet, hogy három gyerekvédelmis tud a dolgokról, öt bíboros vagy Rotherham város tanácsa és rendőrsége, az a szememben nem lényeges különbség."
A nagyobb és kiterjedtebb egyházszervezet nagyobb számú gyermeket ért el, ebből adódtak a visszaélések magas számai is. A bűnelkövetés mennyisége lesz a különbség. Ez hogyhogy nem olyan lényeges szempont számodra?

2018.09.13. 11:27:41

@altavista:

'A nagyobb és kiterjedtebb egyházszervezet nagyobb számú gyermeket ért el, ebből adódtak a visszaélések magas számai is. A bűnelkövetés mennyisége lesz a különbség. Ez hogyhogy nem olyan lényeges szempont számodra?'

Az idézet első mondatával meg is válaszoltad a kérdést.

2018.09.13. 11:40:26

@khamul:
Értem. És egyetértek. Szerintem, jó ha igyekszünk ezen az alapálláson megmaradni.
Ennek ellenére abban tévedsz szerintem, ha azt gondolod hogy az emberek többsége ugyanolyan súlyúnak ítéli meg az egyházi személyek tetteit és az egyházi részről történő eltusolást, mint a mások és más szervezetek ugyanilyen tetteit és eltusolásait.

Habár magukat ezeket konkrét a tetteket mindenki elismerné, hogy ugyanúgy kellene megítélni, azért mégis van ami súlyosabbá teszi őket, és különösen a rendszerszintű eltusolást.
(Lásd pl. egy korrupt rendőr is "visszatetszőbb" mint egy korrupt sima állampolgár. Pedig maga a korrupció esetleg ugyanaz.)
És az elég biztos, hogy 100 emberből 99 kapásból súlyosabbnak látja. Mind tévednek is ebben? Biztos, hogy mindenképpen az ő készülékükben van a hiba?

Hívőként pedig szerintem én nem is mondhatok mást, mint azt hogy bizony számomra ez megkülönböztető dolog.
Lásd pl. egy balettedzésről csak simán kiveszem a gyermekemet és máshová íratom be. Vagy belátom, hogy "ilyen áron" a balet-tanulás azért nem is olyan fontos dolog. Továbbá, ha kiderülnek a balettiskola zűrös ügyei, az tönkremegy, be is zárják és felszántják a helyét.
De mi a helyzet, ha ministrál a gyermekem, vagy hittanórára jár.... (?)

2018.09.13. 11:40:29

@khamul:
Nem értem. Amit tőlem idéztél, az nem válaszolja meg a kérdésemet. Ki tudnád fejteni?

I_Isti 2018.09.13. 12:48:21

@Pandit: "De mi a helyzet, ha ministrál a gyermekem, vagy hittanórára jár.... (?)"

Miért lenne más helyzet, mint bármi mással?

Lemeózod: mi a benyomásod a papról, vagy a hittanárról? Van-e békességed a személyével kapcsolatban?
Megnézed a szemét, hogy hogy néz ki a fejéből, ugyanis a "a test lámpása a szem" -- ezért igazából nagyon is látszik az ember szemén, hogy mi van benne legbelül.
Milyen a kézfogása? (Kiráz-e a hideg, amikor kezet fogsz vele?)
Legfőképp: megvizsgálod a családját. Hogy néz ki a felesége, milyenek a gyerekei? Úgy viselkednek, mint ahogy a normális gyerekek viselkednek, vagy vagy bennük valamilyen furcsaság, még ha elsőre nem is tudod megmondani, hogy mi?

Abdiás.. 2018.09.13. 12:49:40

@khamul:

Lehet, hogy elbeszélünk egymás mellett.....

Az igaz egyház a különböző országokban és kontinenseken lévők olyan közössége, akik bár földrajzilag távol helyezkednek el egymástól, ám az Igeértelmezésük, az Istentiszteleti "rendtartásuk", és minden más, ami ehhez tartozik, az nem áll ellentétben egymással, sem az Igével.
Ezt pedig a Szent Szellem biztosítja.

" ....mindnyájan egyképpen szóljatok, és ne legyenek köztetek szakadások, de legyetek teljesen egyek ugyanazon értelemben és ugyanazon véleményben."
1 Korintus 1:10.

Ez az igaz egyház egyik ismérve, és ennek az egyetértésnek teljes mértékben az igei kinyilatkoztatáson kell állnia.
Az igaz egyházban minden hívőnek személyes kapcsolata van Isten Szellemével. Ez teljesen új jelenség az Ószövetséghez képest, mert a Megváltás elött Isten Szelleme - az emberben lévő bűn miatt, amely távozásra kényszerítette -, nem tudott közösséget vállalni az emberrel.
Az Ószövetség ideje alatt csak 3 fajta tisztséget betöltött embernek adatott meg, hogy Isten Szellemével lehessen közössége:

- király ( bírák is)
- próféta
- főpap

Ezeken az embereken kívül a köznépnek nem volt személyes kapcsolata Istennel. Ám ezeknek sem adatott meg a kapcsolatnak az a szintje, amely az Újszövetségben, mert Jézus megváltásának köszönhetően egy igei módon megtért ember magában, belül hordozza Isten Szellemét, míg rajtuk csak kívülről nyugodott meg Isten Szelleme, a kenet.

Ez a bennünk lévő Szent Szellem biztosítja az egyház tagjai számára, hogy egyféleképpen gondolkodjunk.

Hiszem, hogy a Hit gyülekezete az igaz egyház része, de nem fedi le az egészet.
És azt is hiszem, hogy az az egyház, amely nem tudja feltárni a hívei elött az evangélium üzenetét és folyamatosan testi bűnöktől hangos, nem lehet az igaz egyház része.

A Bibliában a hajó az egyháznak a jelképe.
Amikor Pál apostolt Rómába vitték a császár elé kihallgatásra, több rabtársával együtt egy hajóban utazott.
Minden bibliai történetnek van prófétikus üzenete.

Pál egy olyan hajóba szállt be, amelyben neki nem kellett volna benne lennie, mert ő nem volt bűnös. Isten azonban mégis azt akarta, hogy ott legyen, menjen oda be közéjük és mondjon el nekik valamit........

Az a hajó, amelybe beszállt, nagy viharba került. Ez a hajó a hamis egyházat jelképezi, amely tele van bűnös emberekkel. Ez egy olyan hajó, amely viszi ugyan az embereket, de folyamatosan összecsapnak a hullámok felette....botrányok sorozata kíséri az útját. De Isten látja ezeket a hajókat is, és látja, hogy kínlódnak az emberek benne......látja a félelmeiket, a bizonytalanságukat, tanácstalanságukat és reménytelenségüket.

Isten mindig ad utitársként az ilyen hajókba Pálokat.
Pál azt jelenti: kicsi, csekély......
Egy kis jelentéktelen alak.......ahogy Isti mondta:

- Mit akarsz te itt? Tök gáz, amiket írsz!

De Isten másként gondolkodik, mint az ember, és teljesen más a taktikája:

" ......a világ erőtleneit választotta ki az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket."
1 Korintus 1:27.

Sosem az számít, hogy a világ szemében kik vagyunk, hanem hogy velünk van-e Isten.

Ez a hajó még a vihar elött több helyen is kikötött és az emberek kiszálhattak volna, ám nem tették. Inkább a kapitányra hallgattak, mint Pálra.

" Mikor pedig a hajó elragadtatott és nem bírt a széllel szembe menni, neki eresztvén azt, vitetünk vala tova."
Apcsel. 27:15.

A katolikus egyház hajója 1700 év óta a széllel szembe megy.....de eljön az az idő, amikor már nem tud tovább a széllel szembe menni.
A szél a Bibliában a Szent Szellemnek az egyik szimbóluma.
Az egyházatok folyamatosan Isten akaratával szemben megy.
Ez a botrány, ami kezd napvilágot látni, oda fog vezetni, hogy már a széllel szemben se lesz tovább, csupán a viharnak - botrányoknak - kiszolgáltatott hánykolódás.

"...és mivel félnek, hogy zátonyra bukkannak, a vitorlát is leeresztették, úgy vitetnek vala."
Apcsel. 27:17.

Ferenc pápa hallgatása a vitorlaleeresztés....kivárás. Ki kell valami okosat találni, mert most bármit is mondanának, zátonyrafutás lenne belőle. Hagyják, hogy a hajót sodorja a vihar és majd csak lesz valami, amíg valamit ki nem találnak.

Pál azt mondta nekik:

Nem kellett volna a Krétából induló hajóra felszállni....
Kréta azt jelenti: hazugság, csalás.
Nem kellene ezen a hajón lennetek, de ha már rajta vagytok, van egy jó hírem:

A hajótok ugyan el fog veszni, a hullámok darabokra fogják törni, de ti megmenekülhettek.
A hajóval együtt nem kell az embernek is elvesznie.
Minden ember azért kapott a látható világban időt, hogy megtalálja azt a hajót, amely valóban oda visz, ahová tartani szeretne......

" Annak okáért jó reménységben legyetek, férfiak! Mert hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, amint nekem megmondatott."
Apcsel. 27:25.

Bagradjan_01 2018.09.13. 13:12:23

@Abdiás..:
OFF: Nehéz komolyan venni azokat, akik nagy kezdőbetűvel írják az olyasmit, mint az "istentisztelet" (sőt, "istentiszteleti") vagy az "igeértelmezés".
Az istentelenséget is nagy kezdőbetűvel írnád-e? (A logikád alapján úgy kellene, asszem.)

2018.09.13. 13:14:09

@Abdiás..:

'Az igaz egyház a különböző országokban és kontinenseken lévők olyan közössége, akik bár földrajzilag távol helyezkednek el egymástól, ám az Igeértelmezésük, az Istentiszteleti "rendtartásuk", és minden más, ami ehhez tartozik, az nem áll ellentétben egymással, sem az Igével.
Ezt pedig a Szent Szellem biztosítja.'

Szerintem nem volt még olyan tévtanító, aki azt mondta volna, hogy őt nem a Szentlélek vezeti.

A felekezetek burjánzása akkor indult be igazán, amikor a látható, bűnös egyházzal szemben elkezdtek a Lélekre és a lelki egyházra hivatkozni.

Csak azt nem értem, hogy a sok Lélektől vezetett ember miért nem fért meg egy egyházban, és miért nem vallott azonos hitvallást.

Abdiás.. 2018.09.13. 14:24:09

@khamul:

Ezt azért nem érted - ahogy korábban is írtam -, mert nincs belelátásotok a szellemvilág működésébe és hierarchiájába.

Az Ige beszél hitető és gonosz szellemekről, akik hamis tanítások által félrevezetik az embereket. ( Jakab 4. )

Sőt, egyenesen azt állítja:

" ...hisz maga a Sátán is átváltoztatja magát világosság angyalává."
2 Korintus 11:14.

Ez azt jelenti, hogy a Sátán - vagyis egy olyan ember, akiben a sötétség szelleme lakozik -, úgy tud viselkedni, beszélni, mintha ő valóban Isten embere lenne.
Még csodát is tud tenni, de csak bizonyos korlátok között.
A tanításai általában akár még 90%-ban is megeggyezhet az igei kinyilatkoztatással, és hát valljuk be, azért a magukat keresztényeknek vallók sem ismerik igazán Isten Igéjét, akik meg nem is olvassák, vagy nem hallanak róla igaz tanítást, azoknak akár még egy "zsíroskenyeret" is elő lehet adni Igeként.
Bár ha jól belegondolok, ebben még van is igei igazság, hiszen a Bibliában a kenyér Jézust jelképezi, aki élete ad nekünk, a zsír pedig a bőség jelképe, amelyet nem véletlenül kellett az ószövetségben az áldozati állatból kivenni és az oltáron elégetni. Ez azt szimbolizálja, hogy az az ember, akit Isten vezet, arról az Úr mindig gondoskodik és bőségesen megáldja, és nem csak a saját szükségleteit tölti be, hanem abból még másnak is adni tud. Amit másnak adunk, az olyan, mintha Istennek adnánk.

" ....aki rátok árassza minden kegyelmét, hogy mindenben, mindenkor teljs elégségtek lévén, minden jótéteményre bőségben legyetek."
2 Korintus 9:8.

Az, hogy tudunk adakozni és jótékonykodni az azért van, mert Isten ad annyit, hogy megtudkuj ezt tenni.

Ne feledjük, a Sátán tökéletesen ismeri az Igét!

A mennyei lények az Igéből mindent ismernek, egyet kivéve, de ezt szándékosan nem nyilatkoztatta ki nekik Isten, ez pedig az, amiről azt ige azt mondja: Krisztus titka.
Ezt az információt azért kellett Istennek, hogy az ember megmenthető legyen, ugyanis egy nagy trükkel győzte le a Sátánt, amit egyenlőre, az evangélium ismerete nélkül nélkül még nem tudtok, de bizonyára erre is sor kerül majd.

Amikor Jézus meg lett kísértve a 40 napos böjt után, a Sátán mindhárom esetben az Ószövetségből idézett, szóról-szóra.

A hamis tanítók taktikája megismerhető a bűnbeesés történetéből.

Isten azt mondta:

" A kert minden fájáról bátran egyél, de a jó és a gonosz tudásának fájáról ne egyél...."
1 Mózes 2:16-17.

Majd jött a Sátán:

" Csakugyan azt mondta az Isten, hogy a kert egy fájáról se egyetek?"
1 Mózes 3:1.

Ez a Sátán és a hamis tanítók taktikája.
Tulajdonképpen szinte ugyanazokat a szavakat használja, csak egy kicsit átforgatja és a lényegét észrevétlenül megváltoztatja.
Isten nem azt mondta, hogy a kert egyetlen fájáról se egyenek, hanem azt, hogy egyről ne egyenek.

A hamis tanítók tévtanításait nagyon könnyű elhinni. A Sátánnak van annyi intelligenciája - egyébként még a bukott angyali réteg is magasabb intelligenciával rendelkezik, mint az ember -, hogy úgy tálalja a dolgokat, hogy esélyed se legyen felismerni a hamisságot.
Ezért kell a Szent Szellem. Nélküle az ember nem tudná eldönteni, mi az igaz és mi nem.

A Szent Szellemmel való közösség nélkül az embernek esélye sincs üdvözülni!

Mózes nem véletlenül mondta a pusztai vándorlás során Istennek, hogy ha nem jössz velem, ha nem vezetsz engem, akkor egy tapodtat sem megyek tovább. Akkor inkább most ölj meg.

Mózes tudta, hogy akárcsak egyetlen egy olyan lépés is megtesz az útja során - vagyis az ember az élete során -, amely nem Istentől van és nem igazolja vissza, hogy az Tőle van, akkor jobb, ha megspórolja azt a felesleges időt, amit nélküle kellene leélnie, mert így is- úgy is elkárhozna. Akkor inkább most intézze el Isten.

Ez minden ember életpályájára igaz.......aki nincs közösségben Isten Szellemével, nem marad más szellemi vezető számára, mint a Sátán. vagy egyik, vagy másik.......harmadik fajta nincs.

Ma, ebben a materialista világban ezt badarságnak tartják az emberek, de ettől még igaz. Ha az ember nem kerül közösségbe Istennel Jézus Krisztus megváltó művének az elfogadása által, Isten nem tud beavatkozni az életébe és ki van szolgáltatva a bűnei miatt gonosz szellemek és démonok befolyásának.

A téma itt kezdene érdekessé válni, nekem viszont most nincs több időm.........

2018.09.13. 14:40:37

@Pandit:

'elég biztos, hogy 100 emberből 99 kapásból súlyosabbnak látja. Mind tévednek is ebben? Biztos, hogy mindenképpen az ő készülékükben van a hiba?'

Valószínűleg sok ember már nem hívő, de még csalódik, ha rosszat hall az egyházról.

'Lásd pl. egy balettedzésről csak simán kiveszem a gyermekemet és máshová íratom be.'

Nincs komolyabb rálátásom a területre, csak érzem azt, hogy minél közelebb van valaki egy gyerekhez, annál nagyobb kárt tud benne tenni.
A legjobban minden bizonnyal a szüleinek van kiszolgáltatva egy gyerek.

De nem hiszem, hogy lehetne rangsorolni, mert egy mezei balett-oktató is tönkre tud tenni valaki. Olyan ez, mintha hibás levezetéseket hasonlítanánk össze, és megpróbálnánk eldönteni, hogy melyik a 'hibásabb': X 0-val osztott, míg Y csak tagonként vont gyököt.

2018.09.13. 14:45:58

@Abdiás..:

'Ezt azért nem érted - ahogy korábban is írtam -, mert nincs belelátásotok a szellemvilág működésébe és hierarchiájába.'

Ez ugyanolyan jellegű kijelentés, mint az, hogy 'velem van a Lélek'.
Ellenőrizni egyiket sem lehet.

Pál beszámol a Galata levélben arról, hogy megfeddte Pétert. Ugyanakkor kínosan hangsúlyozza azt, hogy (tanbeli és szervezeti) egységben van vele. Ez egy meglehetősen száraz és objektív dolog, bár kétség kívül nem olyan emelkedett, mint a szellemvilág hierarchiájára való hivatkozás.

2018.09.13. 15:31:00

@khamul:
Rendben. Lehet, hogy tényleg bennem van a hiba.
(Nem próbáltam én semmit, csak szimplán "jött".)
Ok.

2018.09.13. 15:36:15

@Pandit:

Nem hiba, mert érthető, hogy ha valakinek magasabb erkölcsi elvárásai vannak az Egyházzal szemben.

Lehet, hogy sokan kívülállóként éreznek valamit, amit mi itt belül néha már kezdünk elfelejteni.

Talán bennem van a hiba, mert túl sokat vitatkoztam olyan kellemetlen és rosszindulatú alakokkal, akik szerint a pedofília speciálisan katolikus jelenség.

2018.09.13. 15:53:09

@khamul:
Értem. Köszi.
Meglehet, hogy sokaknak ennek hamisságát kell belátnia.

(Az a fura, hogy nyilvánvalóan nagyon nagyon jó lenne, ha igazuk lenne. Tényleg fura.)

2018.09.13. 16:11:54

@altavista:
Nekem ez nem probléma. :)
Amúgy szerencsétlenül fogalmaztam. Szerintem egyikünkben sincs hiba, csak én magam nem nagyon vagyok otthon ezen a területen, Hála Istennnek nincsenek tapasztalataim, így érthető, hogy jobban/másként kell átgondolnom a dolgot....
És Khamultól rendszerint tanulni szoktam. Volt már hogy meggyőzött ez is befolyásol, de most nem is láttam "kivetni valót" abban amit mondott.
:)

Abdiás.. 2018.09.14. 10:38:12

@Bagradjan_01:

Igenis, megértettem Bagradjan Úr!..........vagy esetleg mégiscsak bagradjan? :-)

A hozzászólásaim valóban nem teljesen nélkülözi a nyelvtani hibákat, mert van úgy, hogy felcserélem a betűket, meg hogy 2x írok le egy szót, néha a ragok is keverednek és értelmetlenné válik a mondat....és még sorolhatnám, de ha esetleg van kedved csatlakozni, és kipróbálnád, milyen az, amikor rövid idő alatt sokat akarsz írni, akkor megtapasztalhatnád, hogy Murphy nem is mondott olyan nagy badarságot.
Ám amiket most éppen kifogásolsz, azokat szándékosan "rontottam"el.

A Teremtő - szándékosan írtam T-vel - a Bibliában 576 néven jelenti ki magát.
Az ember beazonosítására általában ennél jóval kevesebb információ is elég:
- családi és keresztnév
-személyigazolványszám

Vagyis ezek szerint az Ő beazonosítása nem megy ilyen egyszerűen.
Ezt mi sem bizonyítja jobban annál, hogy ma legalább 1000 féle bálványalakot tisztelnek istenként. ( Itt direkt írtam i-vel.)

Amikor Az Úr égő csipkebokor formájában megjelent Midián földjén Mózesnek, és azt az utasítást kapta, hogy hozza ki a népét Egyiptom földjéről, Mózes azt kérdezte az Úrtól:
- Ha megkérdezik, hogy ki küldött, mi a neve, mit mondjak nekik? Ki vagy Te?

" Vagyok, aki Vagyok.......a Vagyok küldött tihozzátok."
2 Mózes 2:13-14.

A Vagyok Isten egyik neve. A Bibliában a neveknek nagyon nagy jelentősége van. Ezzel Mózes korában - meg késöbb is - tisztában voltak az emberek.
A név mindig a személyeknek a lényegét ragadta meg. Nem véletlen, hogy sok esetben Isten előre kijelentette, hogy melyik személynek milyen nevet adjanak majd a szülei.
A név magába foglalta az életpályájuk legfontosabb küldetését - pozitív és negatív értelemben is.
De ez nem csak a személynevekre, hanem minden más település, város nevére is igaz.
Betlehem azt jelenti: Kenyérháza
A nevek üzeneteket tartalmaznak Istentől az embereknek. Ahogy a kenyér életet ad a testnek, úgy Jézus életet fog adni az ember szellemének. Ott született meg az, aki visszaadta a mi elveszített életünket.
Egyébként érdemes a gyermekeinknek úgy nevet választani, hogy megnézzük, a név mit jelent.
Bár Isti kritizálta a névválasztásomat, én nagyon jól tudom, miért választottam ezt a nevet. Nem mindegy, hogy kivel azonosulunk....még a nevek szintjén sem.

Ez az 576 név olyan tulajdonságait jelentik ki Istennek, amellyel rajta kívül senki nem rendelkezik. Ezek az Ő ismertetőjegyei.
A vagyok azt jelenti, hogy Ő az a személy, aki folymatos jelenben el tudja mondani magáról azt, hogy van. Akinek a létezésének nincs kezdete és vége. Ő egy olyan személy, aki mindig van......
Vagyis Ő végtelen. Isten kifejezetten olyan információkat oszt meg magáról a nevén keresztül, amelyet az emberi értelem nem képes felfogni.....
Ez azért van, mert az ember véges tudattal rendelkező lény, és egy véges tudat nem tud a végtelen fogalmakkal műveleteket végezni.
Az emberi elme logikai műveletekkel gondolkodik.........a logikus gondolkodás pedig fogalmakkal dolgozik, vagyis definiál.

A finit azt jelenti, hogy : vég, határ.
A tudományos gondolkodás a fogalmakat rögzíti, ami azt jelenti, hogy egy bizonyos keretek között meghatározza, hogy mi annak a fogalomnak az eleje és vége, vagyis mi tartozik abba bele.

Az arisztotelészi logikus gondolkodás 3 alaptézise a következő:

- a = a, vagyis a fogalom önmagával azonos
- a nem = a -val, a fogalom el van határolva attól, ami nem tartalma
- valami vagy "a" vagy nem "a"

A realitás viszont mást igazol.....azt, hogy az "a" végtelenül rövid idő múlva már nem "a". Minden változik. A dolgok sokkal rugalmasabbak, mint ahogy azt a logika kezelni tudja.
Mondok egy példát rá, hogy érthetőbb legyen:

Amikor Bell feltalálta a telefont, akkor a telefont definiálták, vagyis meghatározták, hogy mi az.
Ha akkor valaki azt mondta volna neki:
De hát Bell, nem ez a telefon! Tudod mi a telefon? Az, amit a zsebedbe tudsz tenni, zenét tudsz rajta hallgatni, a világhálóra tudsz vele csatlakozni, üzenetet tudsz vele írni.......
Erre hogy reagált volna? Valószínűleg úgy, hogy az az illető bolond. Fel sem tudta volna fogni, hogy egyáltalán mit mond.......de az idő azt igazolja, hogy nem bolond, a "valóságot" mondta. De ami ma valóság, az 20 év múlva már más lesz, ami ma még talán elképzelhetetlen számunkra.

Ilyen Isten az emberi elme számára. Nem tudjuk megragadni az Ő lényegét, és itt a látható világban nem is fogjuk tudni soha.
Ezért Isten adott nekünk olyan kijelentéseket magáról, amelyeket nehéz elhinni, még inkább felfogni, ám el kell hinnünk, hogy igaz.
A logika mindent megmerevít, éppen ezért nem képes a valóság egészének a leírására.
Nem véletlenül írja azt az Ige, hogy nem tudás, hanem hit által igazul meg az ember, mert azokról tudni, amiket Isten állat, nem képes az ember, ezekben csak hinni lehet.......

Abdiás.. 2018.09.14. 10:41:08

@Bagradjan_01:

Folyt.

A végtelen egyébként megjelenik a látható világban is, és használjuk is......
Ha azt mondom, mondjátok meg a legkisebb vagy a legnagyobb számot, nem tudnátok megtenni. A végtelen itt van jelen, csak nem tudunk vele mit kezdeni.
Vagy itt van a pi.....egy végtelen szám, de ahhoz, hogy számolni tudjunk vele, kénytelenek vagyunk végesíteni, mert különben soha az életben nem tudnánk kiszámítani egy kör kerületét. Vagy ilyen a négyzetgyök 2......

Ezért mondja az Ige azt, hogy:

Mert ami Istenben láthatatlan, tudniillik az Ő örökkévaló hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az Ő alkotásaiból megértvén megláttatik, úgyhogy ők menthetetlenek."
Róma 1:20.

A körülöttünk lévő világ, a természet is nem más, mint Istenről egy kinyilatkoztatás. Ezért mondja azt, hogy aki ezekből nem képes felismerni, hogy Isten valóban létezik, és végig tagadja az Ő létezését, menthetetlenül elkárhozik, mert rá kellene döbbennie arra, hogy ami körülvesz minket, az nem lehet a véletlen műve, hanem egy hihetetlenül nagy intelligenciával rendelkező lény áll mögötte.

Az Ige, az is az egyik neve Istennek.

" Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige."
János 1:1.

Az Ige azt mondja Önmagáról, hogy Jézus Krisztus a testté lett Ige. Vagyis az Ige, amit mi ma írott formában a kezünkbe is vehetünk, az jött be a látható világba hús és vér testben. És most itt az emberi logika újra gátat szab nekünk abban, hogy ezt képesek legyünk felfogni.......

Én a megtérésem elött is olvastam a Bibliát, de soha nem tapasztaltam azt, amit a megtérésem után.......
Néhány héttel azután, hogy igei módon megtértem, este, amikor olvastam az Igét, akkor egy mondat "kijött" a sorok közül, és mint egy villámcsapás, valami végigfutott a testemben. Az a mondat tökéletesen választ adott arra, amiről egész nap gondolkodtam, és nem tudtam, hogy mi a megoldás.
Az Ige életjelet adott.
Tudatta, hogy tud, lát, hall mindent rólam és a gondolataimat is ismeri , és nem utolsó sorban tanácsot akar adni.
Amikor bementen a gyüleketzetbe, alig vártam, hogy ezt valamelyik testvérnek elmondhassam.....mi ez?
Ők pedig széles mosollyal csak annyit mondtak:

- Tudjuk miről beszélsz, mi itt mind tudjuk, miről beszélsz.......

Az Ige egy kódolt üzenet Istentől mindazok számára, akik Jézus Krisztusban Isten fiaivá válnak. Azóta eltelt 4,5 év és ez ma már számomra természetes, hogy Isten mindig ad útmutatást és vezetést az Ige által......de nem csak a magam számára, hanem mások számára is, akik még egyenlőre nem hallják az Ő hangját.

Én azóta írom az Igét nagy I-vel, amióta tudom, hogy Ő egy személy.
Aki nem így írja, az még nem tudja......annak nem más, mint papír és nyomdafesték.......

Őszintén kívánom Nektek, hogy egyszer ti is azt mondhassátok:

- Abdiás, most már én is tudom, miről beszélsz......

Abdiás.. 2018.09.14. 11:57:51

@khamul:

"Ez ugyanolyan jellegű kijelentés, mint az, hogy 'velem van a Lélek'.
Ellenőrizni egyiket sem lehet."

De lehet.

A Szent Szellemnek végtelen megnyilvánulási formája lehet, ugyanis Ő szuverén módon úgy nyilvánul meg az emberben, ahogy akar.
De van 2 általános ismertetőjegye, amely minden Szent Szellemmel betöltekezett emberben látható és hallható módon megnyilvánul, vagyis empirikusan is megtapasztalható.

Jézus, amikor a tanítványoknak azt mondta, hogy eljön majd a Szent Szellem, több funkcióját is megfogalmazta, hogy miért jön.
Az Ige több helyen is felhívja a figyelmet arra, hogy az embernek a Szent Szellemmel való közössége haszonra adatik, nem pedig nyaralni jön.
Vagyis van célja annak, hogy az emberbe beköltözik.

" Az engem dicsőit majd...."
János 16.14.

Az egyik ismertet jegye a Szent Szellem jelenlétének, hogy Jézus Krisztus centrikus lesz tőle az ember beszéde. Az egyik fontos szerepe az, hogy ki tudja jelenteni mások számára azt, hogy ki Jézus Krisztus. Ma sokan beszélnek az Igéről, de általában Jézus nem nagyon szerepel az üzenetekben......vagy éppen megemlítik a nevét, ám nagyon általános dolgokat mondanak róla. A teljes igazságot Jézus személyéről és a megváltás művéről nem ismerik, mert azt is írja az Ige, hogy:

" Ő majd elvezérel benneteket minden igazságra."
János 16:13.

A Biblia olyan, mint egy hatalmas puzzle. Szándékosan úgy van megírva, hogy minden igei állításnak van legalább egy, de inkább több párja valahol máshol elrejtve az Igében, ráadásul emberi elmével nem felismerhető helyen, mert ott lehet, hogy teljesen másról van szó, ám az egyik kijelentés mégis magyarázza a másikat. Hihetetlenül bonyolult és szövevényes az Ige felépítése, és egy-egy kijelentés mögött mind horizontálisan, mind vertikálisan óriási mennyiségü információ van elrejtve. Ráadásul mindez úgy, hogy maga a szöveg, amely a titkok fölött lebeg, önmagában is értelmes, olvasmányos történeteket ad, amelyek nem utolsó sorban nem csupán kitalált, hanem valóságos, az időben valamikor szóról szóra megtörtént események. Vagyis a Biblia egy történelem könyv is.

A másik ismertetőjegy a nyelveken szólás ajándéka, amit az apostolok is megkaptak Pünkosdkor. Akkor árasztotta ki az Atya a Szent Szellemét a földre, amely egy jel volt a tanítványok számára. A Szent Szellem eljövetelének a függvénye azt volt, hogy legyen egy olyan ember, aki a születése pillanatától fogva a haláláig teljesen büntelen életet él le. Azok a tanítványok, akik Jézus halála elött követték - még Péter is azt mondta, hogy kész lenne vele együtt meghalni -, a megfeszítésekor elbizonytalanodtak. Nem értették, mi történik....talán mégsem Ő Isten Fia?
Utána valóban féltek a tanítványok és visszavonultak, de amikor megérkezett a bizonyíték, a Szent Szellem, akkor tudták, minden terv szerint történt és a megváltás művét az Atya tökéletesnek és teljesnek minősítette. A Szent Szellem volt a bizonyíték. Jézus teljesítette a Szent Szellem kitöltetésének a feltételeit, az Atya pedig ennek megfelelően elküldte, akit megígért. Fontos felismernünk, hogy Péter Pünkösd elött tagadta meg 3x Jézust.

Egyetlen közös jele volt annak, hogy a tanítványok megkapták a Szent Szellem keresztséget: mindnyájan elkezdtek idegen nyelven beszélni.....olyan nyelven, amit nem ismernek, vagyis bár az ő hangjukat hallották, de a beszéd nem tőlük jött.
Ez az egy jele volt annak is, hogy Péter felismerte Kornélius házában, hogy Isten nem csak a zsidóságnak, hanem a nemzeteknek is ad bűnbocsánatot és üdvösséget, mert betöltötte őket Isten Szelleme.

" És álmélkodnak a zsidóságból való hívek.....hogy a pogányokra is kitöltetett a Szent Szellem ajándéka, mert hallják, hogy ők is nyelveken szólnak."
Apcsel.10:45-46.

Az apostolok számára a Szent Szellem keresztség valóságos megléte a nemzetekből lévő emberekben akkor vált nyilvánvalóvá, amikor ők is elkezdtek nyelveken szólni.
Akinek van Szent Szellem keresztsége, az tud nyelveken szólni, akinek nincs, az nem tud.
Egy igei módon megtért ember számára a Pünkösd nem egy történelmi esemény, hanem egy olyan reális valóság, amelyet minden nap átél.
Számunkra már minden nap Pünkösd.....

Aki számára pedig nem hiteles a hozzászólásom, jöjjön el a gyülekezetünkbe, és győződjön meg róla személyesen......a XXI. sz. elején kaphat egy kis ízelítőt abból, mi is történt 2000 évvel ezelött Jeruzsálemben, azon a bizonyos napon.......

2018.09.14. 12:23:28

@Abdiás..:

'Aki számára pedig nem hiteles a hozzászólásom, jöjjön el a gyülekezetünkbe, és győződjön meg róla személyesen......a XXI. sz. elején kaphat egy kis ízelítőt abból, mi is történt 2000 évvel ezelött Jeruzsálemben, azon a bizonyos napon.......'

Tisztázzuk, mielőtt továbbmennénk:

akkor ezek szerint e gyülekezetedben rendszeres az, hogy emberek olyan nyelven beszélnek (értelmes, a nyelvet beszélők számára érthető módon), amin nem tanultak? Merthogy pünkösdkor ez történt.

I_Isti 2018.09.14. 14:01:36

@khamul: "Merthogy pünkösdkor ez történt".

Honnan tetszik tudni? Ott tetszett lenni?

Az egyik jezsuita hozzászóló egy komplett posztot szentelt itt a "kozmopolitizmusé a jövő...?" címmel, amiben ő maga írja azt, hogy:
"... a karizmatikus és pünkösdista (evangelical) protestantizmus a legfontosabb populáris mozgalom, amely – nem mellesleg, ámbár a legkevésbé sem szándékosan – egyúttal a leghatékonyabb előmozdítója a kulturális globalizációnak is. Olyan mozgalomról van szó, amely 1905-ös elindulása óta az elmúlt száz évben megdöbbentő méreteket öltött (a legóvatosabb becslések szerint is mintegy 350 millió embert érint világszerte), amivel alighanem a világ legsikeresebb vallási mozgalmai közé tartozik. "

Ha pont ez a pünkösdi-karizmatikus irányzat a "legsikeresebb vallási mozgalmak közé tartozik", akkor nem lehetséges az hogy pont azért, mert tényleg közelebb áll az első századi egyház hitéhez és hitgyakorlatához mint sok tradicionális, liturgikus egyház?

Mi van akkor, ha tényleg ők tudják jobban, hogy mi történt pünkösdkor?

Ráadásul, ez alapján: www.pewforum.org/2011/12/19/global-christianity-movements-and-denominations/
inkább 600 millió az a 350 -- legalábbis egy 2010-2011 körüli kutatás alapján.

2018.09.14. 16:40:55

@I_Isti:

'Honnan tetszik tudni? Ott tetszett lenni?'

A Szentírásból:

'Ugye akik beszélnek, mindannyian Galileából valók? Hogyan hallhatja őket mindegyikünk a MAGA ANYANYELVÉN?'

ApCsel 2, 7-8

Déli pályaudvar 2018.09.14. 19:12:41

@khamul:
Nemcsak ez a fajta nyelveken beszélés létezik, hanem az is, amelyről Szent Pál a korintusiaknak írt első levél 14. fejezetében beszél, és az, ami az Apostolok Cselekedetében a keresztségek/bérmálások során történik: a megkeresztelt/megbérmált hívek nem egy létező, de általuk nem tanult nyelven imádkoznak, hanem egy nem létező nyelven. Ahogy Szent Pál mondja: csak a lelkük imádkozik, az értelmük nem kapcsolódik bele.

Olykor az is előfordul, hogy egy létező, de általuk nem ismert nyelven imádkoznak. A bérmaapám a közösségünkben szokott héberül imádkozni, holott soha nem tanult héberül. (Egyszer volt egy héberül tudó teológus a közösségünkben, ő mondta).

jabbok 2018.09.14. 19:25:50

@Déli pályaudvar: persze, hogy van ilyen is. De ugyanerre azt mondja Pál, hogy a gyülekezetben inkább beszélek 2 szót értelmesen, mint órákat (az ebben az értelemben vett, másnak nem érthető) nyelveken.

Déli pályaudvar 2018.09.14. 19:32:48

@jabbok:
Igen, és azt is mondja Szent Pál a nyelveken beszélésről, hogy “szóljak bár az emberek vagy angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, olyan vagyok, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom” (1Kor 13,1), vagyis nyilván nem attól keresztény valaki, hogy beszél-e nyelveken, vagy sem.

Abdiás.. 2018.09.14. 22:46:05

@khamul:

Pünkösd napján Jeruzsálemben valóban a nyelveken szólás a tanítványok esetében olyan emberek által is érthető nyelven történt, amelyet bár a tanítványok nem értettek, ám az őket hallgató különböző tartományokból és földrészről érkező zsidóság igen.
Kornélius házában viszont nem erről volt szó.
A Szentháromság mindhárom tagjára egyöntetűen igaz, hogy nem lehet Őket és a megnyilvánulásaikat kategorizálni. Hihetetlenül kreatívak, a legváratlanabb módon, a legváratlanabb időben nyilvánulnak meg, és bámulatos humorérzékük van. Amikor az ember már úgy érzi, hogy kezdi Őket kiismerni, akkor mindig van egy zseniális húzásuk.:-)

Ettől függetlenül azért az Igében megtaláljuk azt, hogy elsősorban a nyelveken szólás ajándéka milyen célból adatott.

" Aki nyelveken szól, magát építi..."
1 Korintus 14:4.

Vagyis a nyelveken szólás nem kifejezetten közösségi célokat szolgál, hanem az ember szellemi "állapotát" turbózza fel. Déli pályaudva azt mondta, hogy az is előfordul,hogy egy létező, de általuk nem ismert nyelven imádkoznak.

Én úgy gondolom - és hát gyakorlom is, tehát ez alapján beszélek -, hogy a nyelveken szólás minden esetben egy létező nyelv, de ez a nyelv a legtöbb esetben nem innen a látható világból való, azon egyszerű oknál fogva, hogy ami nem létezik, az halandzsa, márpedig ezeknek a szövegeknek nagyon is komoly tartalma van....sőt sokkal lényegretörőbb, mint amit valaha is össze tudna hozni az ember magának.

" Mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk, de maga a Szellem esedezik miérettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal."
Róma 8:28.

A nyelveken szólás ajándékának talán a legfontosabb szerepe van itt megfogalmazva. Az ember nem képes Isten akaratával összhangban imádkozni - és ez abban az esetben is igaz, ha az ember már megtért. Az ember imája nem jut el automatikusan Istenhez. Ahhoz, hogy az ima átjusson a láthatóból a láthatatlanba, egy hatalmas szellemi gáton kell áttörne, ami nem más, mint a Sátán királysága. A Föld atmoszférája és Isten országa között van egy un. 2. ég, amely beékelődik ember és Isten közé. A Sátán királysága hermetikusan elzárja a látható világot a láthatatlantól. Ez egy olyan szellemi blokk, amit pusztán egy emberi értelemmel elmondott "ima" nem képes áttörni. Ebben segít minket a Szent Szellem.
A megváltás műve Jeruzsálem felett áttörte ezt a blokádot. Ott van egy rés......
Az imának különböző erősségi fokozatai vannak. Minél több igei idézet van az imában, annál erősebb az ima...de önmagában azért még ez sem elég. Ahhoz, hogy az ember imája átjusson ezen a gáton, az ember nem hagyatkozhat a saját értelmére - és ez nem csak a nyelveken szólásra, hanem az általunk ismert nyelven elmondott szuverén imánkra is. Minél több egy imában az emberi akarat és gondolat, annál gyengébb az ima. Minél inkább a Szent Szellemre hagyatkozunk, annál erősebb lesz.
Ez az Igerészlet is azt mondja, hogy mi nem tudunk úgy imádkozni, hogy az olyan legyen, hogy eljusson Isten elébe. A nyelveken szóláskor totálisn ki van kapcsolva az emberi értelem, csak a Szent Szellem szól. Ő tudja, hogy miért kell imádkoznunk és azt hogy kell megfogalmazni, hogy az el is jusson Isten elé.
Ezeknél az imáknál még olyan is előfordul - sőt, lehet hogy többnyire inkább így van -, hogy a Szent Szellem már olyanért imádkozik előre, amiről mi még nem is tudunk. Vagy előre kéri az Atyát, hogy semmisítse meg azt a csapdát, amit a Sátán készít nekünk - ezt a tevékenységét folyamatosan végzi minden ember életében -, vagy ha el is ér valamilyen formában, sokkal erősebben tudunk belőle kijönni, mint amilyenek elötte voltunk. Még az is elképzelhető, hogy amikor nyelveken imádkozom, egyszer a Szent Szellem azt kérte, had mondhassam el Nektek az Evangélium üzenetét, és Ő előkészítette ezt. - Egyébként el is szeretném majd mondani :-) -.

Amikor egy megtért ember nem nyelveken, hanem a saját anyanyelvén imádkozik, abban az esetbe is az a cél, hogy a saját értelmünket minél jobban ki tudjuk kapcsolni és a Szent Szellem vezetésére tudjunk figyelni. De ebben az esetben a tökéletes ima nem tud megvalósulni, mert valamilyen szinten az emberi elme mégiscsak belekerül.

Abdiás.. 2018.09.14. 22:48:40

@khamul:

Folyt.

A Jelenések könyve ezt írja:

" És jött egy másik angyal, és megállt az oltárnál aranytömjénezőt tartva; és adaték annak sok tömjén, hogy tegye minden szenteknek könyörgéseihez az aranyoltárra, amely a királyi szék elött van."
Jelenések 8:3.

Az Ige szenteknek a megtért, víz és Szent Szellem áltak megkeresztelt embereket tartja. Ugyan nem vagyunk még tökéletesen szentek, de beléptünk a megszentelődés folyamatába. De még ezeknek az imájánál is szükség van a menny közbenjárására ahhoz, hogy ez egyáltalán Isten elé kerüljön. Az angyaloknak még van vele feladata......
A szentek imáit is tovább kell tisztítaniuk, mivel Isten Szent, mi pedig még nem vagyunk tökéletesen szentek, Istenhez viszont semmi nem juthat be, ami nem szent.
Az imákat ráhelyezik az oltárra, amelyről az Ószövetség azt jelenti ki, hogy minden, ami az oltárra rákerül, megszentelődik az. Az oltár mindent megszentel.
Ma az emberek nagyrésze imádkozik Istenhez, de ennek nagyon elenyésző része jut fel csupán hozzá........A Szent Szellemben elmondott ima - akár nyelveken szólás, akár a saját nyelvünkön elmondott ima -, egy megfelelő szellemi állapot után szó szerint átégeti a pajzsot és úgy tör át. A Szent Szellem egyik szimbóluma a tűz.

Pünkösdkor azt írja az Ige:

" És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése......és megjelentek elöttük kettős tüzes nyelvek."
Apcsel. 2:2-3.

A Szent Szellemben elmondott ima tűz......szétéget mindent, ami az útjába kerül, és semmi nem tud neki gátat szabni.

Keresztelő János azt mondta:

" Én ugyan vízben keresztellek titeket megtérésre, de aki utánam jő, erősebb nálamnál, akinek saruját hordozni sem vagyok méltó; Ő Szent Szellemben és tűzben keresztel majd titeket."
Máté 3:11.

A nyelveken szólásnál az is nagyfontos, hogy ez az egyetlen olyan nyelv, amelyet a Sátán és a bukott angyali réteg nem ért. A föld minden nyelvét értik, kivéve ezt. Ez egy titkos beszélgetés ember és Isten között, amibe a rosszakarónknak nincs belelátása. Éppen ezért nagyon hasznos imafajta és nélkülözhetetlen a Jézus Krisztus által megszerzett, általunk elfogadott üdvösség megtartásához.
Korábban írtam, hogy a Sátán 90%-ban leutánozza Istent, és az Ő beszédeit használja ellene. Nincs ez másként a nyelveken szólással sem.......neki is van egy sajátos nyelve....egy halandzsa, ám ettől ez még veszélyes, mert sötét erőket hoz mozgásba.
Vagyis nem minden nyelveken szólás, amit nem értünk. Anonym kultúrákban, afrikai törzseknél nagyon gyakori ez a fajta varázsló szöveg, aminek viszont semmi köze Istenhez.
A Sátán a megtévesztés nagymestere és a bibliai próféciák arra hívják fel a figyelmünket, hogy az utolsó időkben mindent elkövet, hogy még az igazakat is megtévessze. Nagyon résen kell lenni.
Tingli-tangli keresztény élettel nem lehet a Sátán csapdáján élve átjutni.
Aki Istent akarja követni, annak teljes gőzerővel mögé kell felsorakozni........
Én őszinte ember vagyok, úgyhogy kimondom amit gondolok.....a Sátán röhög a markában, hogy ti még mindig abban bíztok, hogy egy szexuális erkölcstelenséggel áthálózott egyházzal Isten elé juthattok.
De aki valóban hajlandó az Urat követni, annak azt üzeni:

" Amiképpen Mózessel vele voltam, teveled is veled leszek, el nem hagylak téged, sem el nem maradok tőled...
Csak légy bátor és igen erős, hogy vigyázz, és mindent ama törvény szerint cselekedjél, amelyet Mózes, az én szolgám szabott elődbe; attól se jobbra, se balra ne hajolj......."
Józsué 1:5-7.

2018.09.14. 23:02:45

@Abdiás..:

'A Föld atmoszférája és Isten országa között van egy un. 2. ég, amely beékelődik ember és Isten közé. A Sátán királysága hermetikusan elzárja a látható világot a láthatatlantól. Ez egy olyan szellemi blokk, amit pusztán egy emberi értelemmel elmondott "ima" nem képes áttörni. Ebben segít minket a Szent Szellem.'

Ezek szerint úgy képzeled el, hogy van a légkör, utána található a Sátán királysága, és végül legkívül van Isten országa?

2018.09.14. 23:16:56

@Abdiás..:

'Akinek van Szent Szellem keresztsége, az tud nyelveken szólni, akinek nincs, az nem tud.'

Pontosan mi a 'Szent Szellem keresztsége'? Pál beszél a lelki adományokról, de a szavaiból nem derül ki, hogy a nyelveken szólást a többi adománynál értékesebbnek tekinti.

Azt sem írja sehol, hogy szükséges lenne az üdvösséghez.

' Fontos felismernünk, hogy Péter Pünkösd elött tagadta meg 3x Jézust.'

Utána is megtagadta: amikor 'nem az evangélium igazságának megfelelő egyenes úton járt' (Gal 2, 13), akkor bizony elfordult Jézustól.

2018.09.14. 23:19:15

@Abdiás..:

'A Sátán királysága hermetikusan elzárja a látható világot a láthatatlantól.'

Mit értesz láthatatlan alatt? Anyagi természetű, de nem látható, vagy nem anyagi természetű?

I_Isti 2018.09.17. 09:09:46

@khamul: Oké, elolvastam a kérdéses részt megint több fordításban is (hátha rosszul emlékeztem). Vegyük alapul a SZIT (Szent István társulat (katolikus)) fordítását:
"3Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. 4Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Lélek szólásra indította őket. 5Ez idő tájt vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben, az ég alatt minden népből. 6Amikor ez a zúgás támadt, nagy tömeg verődött össze. Nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amint beszéltek."

összefoglalva:
1) "lángnyelvek... ..leereszkedtek mindegyikükre"
2) "mindannyiukat... eltöltötte... különböző nyelveken kezdtek beszélni "
3) "mindenki a saját nyelvén hallotta, amint beszéltek"

A szövegben (ebben a szövegben is) szerepel, hogy a lángnyelvek _mindegyikükre_ (vagyis a mintegy százhúsz tanítványra) leereszkedtek, szerepel, hogy a Szent Lélek _mindannyiukat_ eltöltötte ÉS különböző nyelveken kezdtek szólni, szerepel az is, hogy akik összeverődtek és hallották, _mindenki_ a saját nyelvén hallotta őket.

Csak az nem szerepel, hogy mindannyian, akik "különböző nyelveken szóltak", olyan nyelven szóltak volna, ami valaki (ember) számára érthető.

Ez mindössze egy logikus, (legalábbis logikusnak látszó) _következtetés_, de nem szerepel így a Bibliában.

Abdiás.. 2018.09.17. 09:23:18

@khamul:

Huhhhh! Micsoda kérdések özöne?:-)
Hát nem tudom megígérni, hogy rövid leszek....... így - mivel már a hosszadalmas hozzászólásaimért egyesek a kizárásomat követelték - a tartalomért én vállalom, de a terjedelemért Rád hárítom a felelősséget!:-)
Ha csak én gondolnám úgy, hogy a Föld és a Menny közé beékelődik a Sátán királysága, az csupán szubjektív emberi vélemény lenne, amely vagy igaz, vagy sem. De én a:

" Tudásomat messzünnen veszem, és az én Teremtőmnek igazat adok."
Jób 36:3.

Jézus azt mondta:

" Ha pedig a Sátán a Sátánt Űzi ki, önmagával hasonlott meg; mi módon állhat meg tehát az ő országa?"
Máté 12:26.

Az eredeti ógörög nyelvben az ország szó helyett királyság van.
A Sátánnak van királysága, méghozzá nem is akármilyen.... profi és magasan szervezett, ami nem az ő érdeme. Isten mindent tökéletesen megteremtett, így tulajdonképpen semmi más dolga nem volt, mint azt a jól megszervezett hierarchikus szervezetet, amely Isten királyságában van, lemásolta.

Ebbe betekintést is ad a Biblia:

" Mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság szellemei ellen, amelyek a magasságban vannak."
Efézus 6:12.

Ez leírja a Sátán királyságának szervezeti struktúráját, ami nem egy zagyvalék, hanem egy nagyon jól szervezett, agyafúrt, erős, intelligens és gonosz lényekből álló egység.

Pál azt írja:

" Ismerek egy embert, aki......elragadtatott a 3. égig.
És tudom, hogy az az ember elragadtatott a paradicsomba."
2 Korintus 12:2-3.

Ez maga Pál volt. Vagyis a 3. ég az maga a Paradicsom, vagyis Isten lakóhelye, a Menny, az Ő királyságának a helye.
Ha van 3. akkor kell lenne 2.-nak és 1.-nek is, különben miért nevezné harmadiknak?

Az első ég a látható világ, a Föld és annak atmoszférája.
A harmadikban van Isten királysága.
A kettő között kell lennie valaminek.
És ezt a valamit a Dániel könyve fel is fedi.
A Biblia úgy működik, hogy egy-egy versben az Ige ad kijelentést valamiről - itt arról, hogy van 3 ég -, és azt egy másik helyen részletesebben is tárgyalja.
Az Ige mindig magyarázza Önmagát. Ha valamit nem értünk az Igéből, arra a választ mindig az Igében találjuk meg.

Amikor Dániel 3 hétig imádkozott és böjtölt, hogy kapjon üzenetet Istentől - Jeremiás próféta könyvét tanulmányozva rájött, hogy Júda törzsének lejárt az Isten által kiszabott 70 éves büntetése, ami azért ennyi, mert 490 éven keresztül nem tartotta meg Izrael népe a föld sabbatját, vagyis azt, hogy minden 7. évben parlagon kellett volna hagynia a földet, hogy pihenhessen. Isten komolyan veszi a Törvényt, ezért a föld szombatéveit visszaadta a földnek egybe, ami pontosan 70 év, és addig Júdának diaszpórában kellett élnie.

A 3 hetes böjt és ima alatt azt olvassuk:

" .....az első naptól fogva .....meghallgattattak a te beszédeid és én a te beszéded miatt jöttem.
De perzsiának fejedelme ellenem állot 21 napig, és Mihály, egyike az előkelő fejedelmeknek, eljött segíteni, és otthagytam őt a perzsa királyoknál.
Azért jöttem, hogy tudtodra adjam, ami a te népedre az utolsó időkben következik."
Dániel 10: 12-14.

Itt az igazi Star Wars emberek, az eredeti csillagok háborúja!

Gábriel arkangyal elindult a 3. égből az üzenettel, hogy átadja Dánielnek - az üzenet tartalmára most nem térnék ki -, de akadályba ütközött. Perzsia fejedelme - a perzsa birodalom fölött lévő bukott angyal, a Sátán egyik beosztottja - útját állta.
Minden nemzet fölött bukott angyali fejedelmek uralkodnak és az ő akaratuk érvényesül egy nemzet sorsát illetően.
A 70 nemzetből, amit Isten eredendően létrehozott, egyetlen nemzet számára adatott meg, hogy ne bukott angyal, hanem Isten angyala irányítson, Ő Mihály arkangyal, aki Izraelt védelmezi. Minden más nemzet felett sötét sátáni erők uralkodnak, és ez az oka annak, hogy Izrael mindig kilóg a nemzetek "egységéből". Más az atmoszféra Izrael légköre fölött, és ezt a többi nemzet fejedelme nagyon nem díjazza, és folyamatosan arra ösztönzi a nemzeteket, hogy a zsidóságot, mint "fekete bárányt" megbélyegezze, és szembeálljanak vele.

69 nemzet Noé fiainak - Sém, Khám, Jáfet - a leszármazottaiból ered. Az 1. Mózes 10-ben részletesen fel van sorolva ez a 69 nemzet. A 70. Izrael, amelyet Isten mesterségesen, Bábel bukása után hozott létre Ábrahámon keresztül. Azért kellett egy Isten által elkülönített nemzetet létrehozni, és Törvénnyel elválasztani, hogy megszülethessen a Messiás. A többi nemzet olyan mély erkölcsi és szellemi válságban élt, hogy nem lett volna alkalmas egyetlen nő sem arra, hogy megszülje Krisztus. Azért, hogy Nekd, meg nekem, meg mindannyiónknak üdvössége lehessen, egy embernek - Jézus Krisztus -, és egy egész nemzetnek is - Izrael - nagy árat kellett fizetnie. Izrael miattunk van Törvény alatt, a mai napig.

" Aki Áld téged, áldott lesz, és aki átkoz téged, átkozott lesz."
4 Mózes 24:9.

Abdiás.. 2018.09.17. 09:25:39

@khamul:
Folyt.

Isten átok alá helyezi azokat az embereket és nemzeteket, amelyek ellenségesen viszonyulnak Izraelhez. Izraelnek nagyon sokat köszönhet az emberiség, bár ők sem tudnak róla.
A Szanhedrin azért 70 tagú, mert azt jelképezi, hogy minden egyes nemzet képviselve van általuk Isten elött, és az állatáldozatokat nem csak magukért, hanem értünk is bemutatták.
A katolikus egyház nem Izrael párti, és az Unio sem.....meg Brüsszel sem és az ENSZ sem..... A Nyugat nagyon rossz felé halad.......

Azért, hogy Izrael be tudja tölteni a küldetését, az ő nemzete felett nem bukott fejedelmek uralkodnak, hanem Mihály arkangyal, a 7 arkangyal egyike. Isten után ők rendelkeznek a legnyagobb hatalommal. Az ark azt jelenti: uralkodó. Olyan angyal, aki uralkodik más angyalok fölött.
Az angyal, aki az üzenetet hozta, csak úgy tudott áttörni a Sátán királyságán, hogy segítséget kért Mihálytól. Egyedül nem tudta áttörni.....és amíg Mihály viaskodott velük, addig ő átadta az üzenetet.
Egy nemzet sorsát és j9övőjét befolyásoló kormányzati erők működése mindig attól függ, milyen szellemiség áll mögöttük. A Magyarország atmoszférájában elhelyezkedő bukott angyalok befolyásolják azt, hogy milyen javaslatokat tárjon elő egy kormány a nemzet elé, és milyen irányba menjen. Az a globalizációs folyamat, amelyért Európa ma mindent képes feláldozni, nem Istentől van, de ebbe az irányba most nem szeretnék elmenni.
Viszont van ennek az Igeszakasznak egy nagyon fontos üzenete. A szellemvilág működését az emberek irányítják innen a földről. Dániel a böjttel tudta segíteni és támogatni a jó anygalokat annak érdekében, hogy a Sátán királyságán áttudjanak törni.
A bűnös emberek a bűneikkel a sötétség erőit koncentrálják, míg a Jézus Krisztusban megváltott emberek Isten anygalait támogatják. Egy ország sorsa minid abba az irányba megy, amelyik rész jöbban aktivizálja magát.
Az én gyülekezetemet sokszor éri az a vád, hogy összejátszunk a mindenkori kormánnyal, ám a helyzet az, hogy az Isten Szellemével való személyes közösségünknek köszönhetően ismerjük Isten jövőre vonatkozó tervét:

" Mert semmir sem cselekszik az én Uram, az Úr, míg meg nem jelenti titkát az Ő szolgáinak..."
Ámós 3:7.

.....és Isten akaratának az ismeretében megtesszük a kellő Isten által kijelölt lépéseket:

" Intelek azért mindenekelött, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások, minden emberekért, királyokért, és minden méltóságban levőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk....."
1 Timóteus 2:1-2.

Isten azt kéri, hogy az igazak támogassák a felsorolt módokon a nemzetük vezetőit, hogy az ország ne vegyen rossz irányt. Ezzel lehet gyengíteni és visszaszorítani a légterünk felett lévő sötét erőket, és támogatni Isten akaratát. Vagyis az a helyzet, hogy a kormány teszi azt, amit mi Istentől kérünk.
A sötétség erői számára a bűnös cselekedet olyan, mint az autónk számára a benzinkút. És ezt is szó szerint kell venni......töltőállomás a számukra. Erőt nyernek az Isten elleni bűnös cselekedetekből. Minél több Isten Törvénye elleni cselekedetet hagynak jóvá nemzeti szinten és léptetnek törvényerőre, az a nemzet egyre távolabb kerül Istentől és egyre inkább bekebelezik a sötétség erői. A homoszexualitás legalizálása, az Isten által adott bibliai családmodell szétzúzása, az emberi nemek szabadon való megválasztása, az abortusz támogatása, a különböző vallások és népcsoportok keveredése nem mást szolgálnak, mint az antikrisztus eljövendő birodalma számára készítik elő a táptalajt.

Az angyal ezt mondta:

" .....és senki sincs, aki velem tartana ezek ellenében, csak Mihály, a ti fejedelmetek."
Dániel 10:21.

Vagyis Mihály Izrael fejedelme, védő angyala.

És azt is mondta:

" ....és ha én kimegyek, íme Görögország fejedelme jő elő."
Dániel 10:20.

Ebből azt is megtudta Dánel, hogy a Méd-Perzsa birodalom el fog bukni, és helyébe jönnek a görögök, a hellén korszak, Nagy Sándorral az élen, amí így is lett, mert Kr. e. 334. májusában legyőzte a perzsákat, amely birodalom 3 évvel késöbb végleg el is bukott. Ezzel egyidőben a 2. égben is megtörtént a helycsere. A perzsa fejedelem helyébe, a görög fejedelem került.

A látható világ alatt azt értem, amit az érzékszerveinkket is meg tudunk tapasztalni. A láthatatlan világ pedig az, ami ezen kívül esik. Hogy ez egybe esik-e a Föld atmoszférájának a "szélével" és a Sátán királyságának a kezdetével, azt nem merem így egyértelműen kijelenteni, mert én úgy gondolom, hogy a NASA már vett fel ilyen lényekkel kapcsolatot......sőt a New Age mozgalom - amely kereszténynek tünteti fel magát, de sátáni -, szándékosan keres sátáni lényekkel kapcsolatot szexuális közösülés céljából. Pontosan azt hozzák vissza, amit Noé korában tettek az emberek, mert ott angyalokkal keveredtek szexuális úton és így indult el a hibridáció, az emberi gén módosulása.

Abdiás.. 2018.09.17. 09:28:29

@khamul:
Folyt.

A Teremtés könyvének a legelején azt olvassuk, hogy:

" A föld kietlen és puszta volt és sötétség volt a mélység színén.
És monda Isten: Legyen világosság.....és elválasztotta Isten a világosságot a sötétségtől."
1 Mózes 1:2-4.

Ha tovább olvasunk, akkor kiderül, hogy ez a sötétség és világosság nem az, ami a nappalok és éjszakák váltakozásából áll, mert a világítótesteket csak a 4. napon, vagyis kb. 4000 év múlva teremtette meg.
De akkor mi ez a sötétség és világosság?

A csillagászok már a XX. sz. elején gyanították, hogy az általunk látott csillagokba, bolygókba, gáz-és porfelhőkbe tömörült anyagokon kívül még másfajta, nem látható sötét vagy láthatatlan anyag is lehet az univerzumban.
Megállapították, hogy ez a sötét anyag ötször nagyobb tömeget képvisel, mint a látható anyag.
Sőt azt is kimutatták, hogy a sötét anyagnál háromszor nagyobb mennyiségű anyagfajta, a sötét energia is jelen van.

A sötét anyag olyan anyagfajta, amely csillagászati műszerekkel közvetlenül nem figyelhető meg, mert semmilyen elektromágneses sugárzást nem bocsájt ki és nem nyel el, jelenlétére csak a látható anyagra és a háttérsugárzásra kifejtett gravitációs hatásból következtethetünk. Az univerzum tömegének csupán 4,6%-át alkotja a megfigyelhető anyag, 23% a sötét anyag aránya, és 72% a sötét energia.

Fekete lyuk:

Égitest, melynek gravitációja olyan erős, hogy sem anyag, sem fény nem szabadulhat ki mezejéből. A téridő olyan tartománya, ahonnan az erős gravitáció miatt semmi, még a fény sem tud távozni. Ez nem valódi égitest, nincs belső szerkezete. A lyuk elnevezése alatt nem a szokásos lyukat kell érteni, hanem a világűr egy olyan részét, ami mindent elnyel, és ahonnan semmi nem tud visszatérni.

A fizikusok arra a következtetésre jutottak, hogy vagy Isaac Newton gravitációs törvénye rossz, vagy az Univerzumban van egy olyan extra anyag, ami a visszahúzó erőért felelős, de a jelen csillagászati eszközökkel nem kimutatható. Ez a visszahúzó erő a Biblia szerint a Sátán királysága.
A Nasa Chandra űrtávcsöve 2006-ban közvetett bizonyítékot talált a sötét anyag létezésére, a Lövedék halmaz néven ismert ütköző galaxisok anyageloszlását vizsgálva.

Vagyis egyszerűbben azt állítja a fizika, hogy van tudomása egy olyan sötét anyag lézetéséről, ami nem fogad be és nem is bocsájt ki fényt, nincs kézzel fogható anyaga, nem látható, és létezésére abból lehet következtetni, hogy van hatása a környezetére.

János apostol megdöbbentő pontossággal ugyanezt írta le:

"Őbenne van az élet és az élet az emberek világossága.
És a világosság a sötétségben fénylik, és a sötétség nem fogadta be azt."
János 1:4-5.

Kicsit visszamenőleg arról van szó, hogy Isten az Ige....az Ige teremtett mindent....az Igében van az élet, és az élet az maga a világosság.
De van az univerzumnak egy olyan része, amit ő sötétségnek nevez, amely nem képes az Igét -
ami az élet és ami a világosság-, befogadni.

Tökéletesen leírta azt, amit 2000 évvel később a fizikusok, ráadásul a Biblia még többet is elárul erről, mint ma a tudomány.
A sötét anyag nem más az Ige kijelentése szerint, mint a Sátán és a bukott angyali rendek együttvéve. Ezek olyan szellemi lények, amelyeknek nincs fizikai testük, ezért nem érzékelhető a tudomány számára sem.
Olyan, mint mondjuk a szél......nem látjuk, nem tudjuk megfogni, de tapasztaljuk a hatását. Felborítja a kukát és kifújja belőle a szemetet.....arrébbfújja a homokot vagy a faleveleket.......vagyis van, de igazából nem tudjuk fizikailag megragadni.

Pál apostol ír egy nagyon érdekes dolgot a bűnről, és ennél a pontnál már egyszer befejeztem egy kérdéssel a hozzászólásomat, de most folytatom.

" Mert nem a jót cselekszem, amelyet akarok, hanem a gonoszt cselekszem, amelyet nem akarok.
Ha pedig én azt cselekszem, amit nem akarok, nem én művelem már azt, hanem a bennem lakozó bűn."
Róma 7:19-20.

Vannak dolgok az ember életében, amiket megtesz, annak ellenére, hogy nem szereti. Újévkor fogadalmakat is tesznek, hogy erről most már leszoknak - vannak aztán persze titkos bűnök is, amit nem osztunk meg másokkal -, de akármilyen erős is az elhatározása az embernek, ezeket sosem tudja megtartani, és azért nem, mert annak az akarata, aki a bűn elkövetésére ösztönzi az embert, erősebb, mint az ember akarata.

Pál egyenesen azt írja, hogy ez bennünk is lakik, vagyis a bűn forrása személy.
A bűn forrása a sötét anyag, vagyis gonosz szellemek és démonok, akik az ember testében laknak és az akaratukat rákényszerítik az emberre. Mivel nincs testük, szükségük van testre a vágyaik kielégítésére. Valamikor volt testük, de ebbe az irányba nem szeretnék elmenni.

Vagyis a sötét erő, a gonosz szellemi lények paraziták, akik az embeben élősködnek, és a kívánságaiknak megfelelően bármire képesek rávenni az embert. Amikor elköveted a bűnt, egy időre kielégülnek, aztán viszont egy idő múlva újra rákényszerítenek az akaratukra.

2018.09.17. 09:40:10

@Abdiás..:

'A látható világ alatt azt értem, amit az érzékszerveinkket is meg tudunk tapasztalni. A láthatatlan világ pedig az, ami ezen kívül esik. Hogy ez egybe esik-e a Föld atmoszférájának a "szélével" és a Sátán királyságának a kezdetével, azt nem merem így egyértelműen kijelenteni'

Háááát...

' mert én úgy gondolom, hogy a NASA már vett fel ilyen lényekkel kapcsolatot......sőt a New Age mozgalom - amely kereszténynek tünteti fel magát, de sátáni -, szándékosan keres sátáni lényekkel kapcsolatot szexuális közösülés céljából. Pontosan azt hozzák vissza, amit Noé korában tettek az emberek, mert ott angyalokkal keveredtek szexuális úton és így indult el a hibridáció, az emberi gén módosulása.'

Akkor az angyalok is rendelkeznek génekkel?

Abdiás.. 2018.09.17. 09:42:03

@khamul:
Folyt.

Azért kellett Jézusnak eljönnie, és a bűneinket elvenni, mert a bűnök biztosítják ezen lények számára a legalitást a testünkben való lakozásra. Ha nincs bűn, akkor tovább kell állniuk.

" Az Isten világosság, és nincsen Őbenne semmi sötétség..."
1. János 1:5.

Vagyis János itt szintén azt erősíti meg a másik oldalról, mint a tudomány, hogy a sötétség nem fogadja be a világosságot, a világosság pedig nem fogadja be a sötétséget. Ezért van szükségünk az Isten Szellemével való személyes közösségre, mert ahol világosság van, ott már nincs sötétség, fel van számolva.....és ahol nincs sötétség, ott nincs bűn.....nincsenek olyan kényszerítő erők, amelyek olyan dolgokra ösztönöznek, amelyeket ha megteszünk, szégyellünk.
A sötétségnek és a világosságnak egy icike-picike érintkezési pontja sincs egymással.

És itt még az is igaz, miszerint a tudomány szerint a létezésére csak a környezetére gyakorolt hatásából következtethetünk.......mert bár nem látjuk és nem érezzük őket, a hatásuk, a bűn mégis valóságosan megnyilvánul.

Azért kell megtérnünk és ezáltal Istennel személyes közösségre jutnunk, mert ha nem számoljuk fel a bennünk lévő sötétséget, akkor az örökkévalóságban sötétségként fogunk lézetni, mert a sötétség nem képes befogadni az Igét, ami a világosság és az élet.

Amikor igei módon megtér egy ember, abban a pillanatban behatol a szellemébe az Ige, az elkezd benne munkálkodni, és lépésről lépésre kiszorítja belőle a sötétség erőit, és alkalmassá teszi arra, hogy az Igét befogadja és megértse.

Most nem folytatom tovább......
A láthatatlan világnak van anyaga........
Az Ige írja, hogy szükséges az üdvösséghez a Szent Szellem keresztség........
Valaki idézte a az 1 Korintus 13-at, hogy "ha angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok".......itt nem a nyelveken szólásról van szó, amelyet minden megtért ember megkap Istentől, hanem annak a 9 karizmának az egyike, amelyet a Szent Szellem osztogat az igaz keresztényeknek, és amely az 1 Korintus 12:4-től van felsorolva.
Ezért mondja a végén:

" Vagy mindnyájan szólnak-e nyelveken?"
1 Korintus 12:30.

Ezen nem, amiről itt szó van, ade azon igen, amiről eddg beszéltünk.

" ......megpecséltettetek az ígéretnek ama Szent Szellemével. Aki záloga a mi örökségünknek, Isten tulajdon népének megváltatására......"
Efézus 1:13-14.

A bennünk lévő Szent Szellem Isten foglalója, előlege, amely azt jelzi, hogy Isten mindenkit, aki már az Övé, az Ő Szent Szellemével jelölte meg, hogy vissza fog érte jönni és el fogja innen vinni. Ez a biztosíték......

Abdiás.. 2018.09.17. 09:46:47

@I_Isti:

Csak az nem szerepel, hogy mindannyian, akik "különböző nyelveken szóltak", olyan nyelven szóltak volna, ami valaki (ember) számára érthető.

De írja, khamul következtetése nem rossz:

" ...egybegyűlt a sokaság és megzavarodtak, mivelhogy mindegyik a maga nyelvén hallá őket szólni."
Apcsel. 2:6.

Abdiás.. 2018.09.17. 10:43:10

@khamul:

Nem rendelkeznek génekkel, mert nincs vérük. Pl.ezért sem megválthatóak.
Ezért sem tudta Jézus bemutatni Istenként az áldozatot, mert nincs vérük. Ezért kellett emberként eljönnie és emberként bemutatnia az áldozatot.

" És láták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy szépek azok és vettek maguknak feleségeket..."
1 Mózes 6:2.

Az Istennek fiai - angyalok
Emberek leányai - emberek leszármazottai, nők

Ezek keveredését írja le Noé korszakában a Biblia.
Elhiszem, hogy megdöbbentő, de ezt az Ige írja.....

A Tóra azon állítása, miszerint :

" .....a testnek élete a vérben van...."
3 Mózes 17:11.

Azt állítja, hogy a lélek és a vér egészen szoros kapcsolatban állnak egymással, majdhogynem azonos a kettő.

Az ember a testével a látható világhoz kapcsolódik.
A lélek a gondolkodás, értelem és érzelem színtere.
A szellem pedig az a részünk, amelyen keresztül kapcsolódunk a természetfelettibe.

A Tórának ezt a megdöbbentő kijelentését az orvostudomány is képes ma már visszaigazolni, mertmindaz, ami az érzelmekben, gondolkodásban, szándékokban megjelenik, egyúttal megjelenik a vérben is belső elválasztású hormonok felszabadulása által is.

Ijedtségkor adrenalin, szeretetben oxitocin, szerelemben dopamin és szerotonini szabadul fel.
Ez tudod mit jelent?

Az angyali lényekkel való közösülés esetében megváltozik az ember akarata, cselekedete és gondolkodása. Ez a változás - mivel a lélek a vérben van és ezek a tevékenységek a lélek irányítása alatt vannak -, megváltoztatja az ember vérét, vagyis valóban elindul egy génmódosulás.

Néhány évvel ezelött olvastam egy olyan felfedezésről, hogy kb. 5000 évvel ezelötti csontmaradványokat találtak tudósok, és amikor megvizsgálták, egyértelműen arra a következtetésre jutottak, hogy azoknak a lényeknek a genetikai állománya nem azonos az ember genetikájával. Ezzel próbálták igazolni azt, hogy a Biblia teremtéselmélete nem lehetséges, hanem pontosan az ő állításuk az igaz, miszerint az ember egy evolúciós folyamat eredményeként érte el a mai formáját.
Csak nem veszik azt figyelembe, amit a Biblia a vízözön időszakáról állít. Mert ez a felfedezés pontosan azt igazolja, amit a Biblia állít.

Ezért mondta Isten:

" Eltörlöm az embert, akit teremtettem, a földnek színéről.....mert bánom, hogy azokat teremtettem."
1 Mózes 6:7.

Az ember megszünt ember lenni....szörnyekké váltak. Isten azért törölte el őket, mert ezek nem az Ő teremtményei voltak. Ennek a hibridációnak az elindítója a szexuális perverzitás volt.
A mitológiák ma is őrzik ezeknek a lényeknek az emlékét......félig ember félig állat.....félig angyal félig ember......ezek léteztek.

Nem létezett szexuális és spirituális korlát, mindenfajta perverzió elfogadott volt - vérfertőzés, állatokkal való nemi élet, házasságtörés, homoszexualitás -, mindenfajta okkultizmus gyakorlata is elfogadott volt.
Az LMBTQ mozgalom utolsó betűje tudod mit jelent?

Quer - korlátok nélküli szexuális kapcsolat....tárgyakkal, állatokkal, bármilyen lényekkel.

Tudod milyen filmek nyertek idén az oscaron?

Az év legjobb filmje díjat " A víz érintése" nyerte el.
Ebben a filmben a mexikói rendező egy nosztalgikus, romantikus drámát kreált egy víziszörny és egy nő szexuális viszonyából.
Hollywood a Sátán kezében van és ezeket a filmeket arra használja fel, hogy visszahozza a Noé elötti időket, és az emberek gondolkodását megváltoztassa és elfogadottá tegye ezeket az életformákat.

Jézus nem véletlenül mondta a tanítványainak, hogy az utolsó időkben minden úgy lesz, mint Noé idejében és az emberek ebből nem vesznek majd észre semmit.......semmit......szépen besétálnak a Sátán csapdájába.
Mindig csak egy kicsit tolja kijebb a tűrésküszöböt és így szép lassan erkölcsileg és morálisan lenyomja az emberiséget.

A legjobb adaptált forgatókönyv díját a "Szólíts a neveden"c. film kapta, amelyben egy fiatal, értelmiségi családból származó férfi barátnőjét dobva, beleszeret egy huszonéves szívtipró amerikai férfibe. A főszereplő egy 17 éves fiú, akinek így kellett egy férfivel szexuális kapcsolatot létesítenie az egész világ szeme láttára.

" És nem vettek észre semmit, mígnem eljött az özönvíz, és mindnyájukat elragadta: akképpen lesz az Ember Fiának eljövetele is."
Máté 24:39.

2018.09.17. 11:32:23

@Abdiás..:

'Nem rendelkeznek génekkel, mert nincs vérük. Pl.ezért sem megválthatóak.
Ezért sem tudta Jézus bemutatni Istenként az áldozatot, mert nincs vérük. Ezért kellett emberként eljönnie és emberként bemutatnia az áldozatot.

" És láták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy szépek azok és vettek maguknak feleségeket..."
1 Mózes 6:2.'

Ha az angyaloknak nincsenek génjeik, és 1 Mózes 6:2-ben angyalokról van szó, akkor felmerül a kérdés, hogy hogy nemzhettek gyermekeket az 'emberek leányainak'.

Abdiás.. 2018.09.17. 13:01:32

@khamul:

Fogalmam sincs....:-)
Legalábbis egyenlőre még nincs.
De egyet ne feledjünk, Jézus Krisztus pontosan így született.
Jézus Krisztus megszületése elsöprő bizonyíték arra, hogy egy mennyei lény és egy földi ember nemzhet utódot.
Életképes utódot.......

Ez felvet egy másik kérdést: Vajon ki az ember?
Kik vagyunk mi?

" Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra...."
1 Mózes 1:26.

Vagyis ebből az derül ki, hogy az ember egy képmás, a mennyben lakozó eredeti lénynek a másolata.

A Biblia azt tanítja, hogy ennek a láthatatlan, megismerhetetlen Istennek - természetes szinten megismerhetetlen, kijelentés által megismerhető - van a földön másolata, és ez nem más, mint az ember.
Mivel az ember Isten képére van teremtve, ez a másolat úgy nyeri el valóságos létezését, ha minél többet merít az eredetiből.
Ez viszont nem lényegazonosságot jelent, vagyis az ember nem egyenlő Istennel, a hasonlóság nem azonosság. Az utóbbi már bálványimádásnak számítana.

Pontosan ennek a hazugságnak az elfogadása:

"....olyanok lesztek, mint az Isten...."
1 Mózes 3:5.

vezetett el oda, hogy ember és Isten között megszünt a kapcsolat. Az ember elhitte, hogy Ő egyenlő lehet Istennel, és a bálványimádás bűne, az öndicsőítés és önfelmagasztalás véget vetett a kapcsolatuknak.
Ez a Sátán újra és újra jól beváló fegyvere.....félremagyarázott valamit, amiben van igazság, de nem úgy, ahogy ő állította.
A Sátán a hasonlóságot eltúlozta és azonosságként hirdette.

Ádám már eleve Krisztus képére lett teremtve, vagyis az ember egy szimbólum, jelkép, nem valóságos léttel rendelkező személy önmagában.
A jelkép fő jellemzője, hogy csak abban a valóságban találja meg a lényegét, amelyet jelez. Ha elidegenedik attól, akkor elveszíti a funkcióját, értékét.
Hát pontosan ezt történt velünk a bűnbeeséskor.......

Az embernek nincs önmagában élete, hanem az élete egy külső forrásból származik és ez a külső forrás Isten.
A bűnbeeséskor az történt, mint ami a mobiltelefonnal, amikor levesszük a töltőről. Még tudod használni, de már csak egy darabig.......és ha nem teszed újra fel a töltőre, végleg lemerül és használhatatlanná válik.
Ez az elkárhozás állapota.
Azért kaptuk ezt a néhány évtizedet itt a földön, hogy ezt felismerve, újra csatlakozhassunk életünk egyedüli forrásához.

Az Ige ezt megerősíti:

" Mert amiként az Atyának élete van Önmagában, akként adta a Fiúnak is, hogy élete legyen önmagában."
János 5:26.

Az ember nem valóságos léttel rendelkező személy önmagában.
Ne feledjük Isten mit mondott Ádáméknak:
Ha esztek arról a fáról, meghaltok......vagyis elszakadtok az élet forrásától, és egy hosszú vegetáció jön, amelynek a végére a biológiai halál tesz pontot.

Egy olyan személy van, akinek van Önmagában élete, Ő Isten, aki a megváltás művének a sekere érdekében ezt megadta Jézusnak is, így tudja a keresztáldozata által az Atya életét nekünk tovább adni.

" A test azonban nem a paráznaságnak rendeltetett, hanem az Úrnak és az Úr a testnek."
1 Korintus 6:13.

Isten azért teremtette meg az embert, hogy Ő lakozzon benne, vagyis a mennyei lények és az ember egymással eredendően "kompatibilisek".

Déli pályaudvar 2018.09.17. 13:59:12

@Abdiás..:
Ezt írod:

“De egyet ne feledjünk, Jézus Krisztus pontosan így született.
Jézus Krisztus megszületése elsöprő bizonyíték arra, hogy egy mennyei lény és egy földi ember nemzhet utódot.”

Ez tévedés. Jézus Krisztus nem így fogant. Az ő isteni léte öröktől fogva származik az Atyától, az Atya öröktől fogva „nemzi“, de nem emberi nemzéssel. Emberi mivolta viszont csak Máriától származik, a teljes génállományát Máriától kapta. Ő egyszerre valóságos Isten és valóságos ember, nem pedig félig Isten és félig ember. Nem az Atya és Mária szeretkezéséből fogant, amint azt te sugallod.

Abdiás.. 2018.09.17. 17:40:31

@Déli pályaudvar:

Nem! Az a tévedés, amit Te állítasz:-)

Egyetlen személy van öröktől fogva ez pedig az Atya. Azért lett Atya, mert lett gyermeke, ha nem lenne, nem lenne Atya. A Messiás, a Krisztus nem öröktől fogva van, hanem onnantól kezdve, amikor az Atya "megszülte". Ezt nem tudom másként mondani, mert erre nincs szavunk......

Az Atya Fia Isten, mert ahogy egy ember sem szül egy békát, Isten sem szül Nálánál alacsonyabb szintű lényt.

Mi, az emberek nem Isten szülöttei, hanem a teremtményei vagyunk. Ez más, mint ahogy a Messisás bejött az örökkévalóságba.

Erről az isteni lényről, a Fiúról azt írja az Ige:

" Amikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy Ő az Istennel egyenlő."
Filippi 2:6.

Ám utána történt valami:

" Önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett,
És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát......"
Filippi 2:7-8.

Vagyis a Messiás azért, hogy megmenthesse az embereket, kiüresítette magát az isteni létformából, és emberi természetet vett fel.
Ő született meg Jézus Krisztusként.
A Jézus nevet csak ekkor kapta....ez az emberi neve. A Krisztus pedig azt jelenti: felkent.
Jézus azt jelenti: Szabadító.

Isten valóságosan emberi formában jelent meg itt a földön. Annyira valóságosan, hogy nem azon háborodott fel a zsidóság, hogy hogy tud Isten emberként megjelenni, hanem azon, hogy hogy mondhatja egy hozzájuk hasonló ember, hogy Ő Isten?

" Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és ember között, az EMBER Krisztus Jézus."
1 Timóteus 2:5.

Vagyis nem a pápa...... Jézus Krisztus közbenjáró szolgálata a mai napig is érvényben van és működik.......

2018.09.17. 19:10:02

@Déli pályaudvar: @Abdiás..:

Jézus nem kaphatta a teljes genetikai állományát Máriától, mert akkor ő is nő lett volna.

Egyébként valóságos isten és valóságos ember, aki isteni természete szerint örökké létezik. Csakugyan az Atyától származik, de ez a születés 'az idő kezdete előtt' történt, így nem volt olyan időpont, amikor Jézus nem létezett (azaz öröktöl fogva létezik).

Emberi természete szerint Máriától származik. Ez a születés természetesen az időben történt.

Abban tökéletesen igaza van Déli pályaudvarnak, hogy Jézus Szentlélektől való foganásakor nem valamiféle keveredés történt, szemben az 1 Mózes 6:2-4-ben leírtakkal, ahol az 'Istenek fiainak' és az emberek leányainak házasságából óriások születtek.

matthaios · http://www.matthaios.hu 2018.09.17. 19:11:48

@Abdiás..:

'Egyetlen személy van öröktől fogva ez pedig az Atya.'

Nem fogadod el a Niceai-Konstantinápolyi Hitvallást?

„Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában,
aki az Atyától született az idő kezdete előtt.
Isten az Istentől, világosság a világosságtól,
valóságos Isten a valóságos Istentől.
Született, de nem teremtmény,
az Atyával egylényegű és minden általa lett.
Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből.”

Amit mondasz, egy nagyon régi, zsidó kereszténységből származó eretnekségre, az ebionitákra emlékeztet, nem teljesen az, de a zsidó hatás észrevehető: https://hu.wikipedia.org/wiki/Ebioniták .

2018.09.17. 20:07:58

@Abdiás..:

'Vagyis nem a pápa...... Jézus Krisztus közbenjáró szolgálata a mai napig is érvényben van és működik...'

Mit tanít a Hit Gyülekezete Mt 16, 19-ről?

'néked adom a mennyek országának kulcsait; és a mit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lészen; és a mit megoldasz a földön, a mennyekben is oldva lészen'

Abdiás.. 2018.09.17. 22:22:21

" Nem fogadod el a Niceai-Konstantinápoly Hitvallást?"

Engedtessék meg nekem, hogy azt válaszoljam erre, hogy nem.
Egy keresztény ember nem más emberek rendeletei alapján értelmezi az Igét, hanem a kinyilatkoztatás alapján.

431-ben a III. egyetemes zsinaton elfogadják az első Mária-dogmát, mely szerint Mária Isten anyja - a Biblia szerint viszont ez bálványimádás.
649-ben a lateráni zsinaton kimondják a második Mária-dogmát, miszerint Mária szüzessége örökre megmaradt - csak akkor nem tudom ki szülte a többi gyermekét, akik közül kettőnek még egy-egy könyve is fennmaradt a Bibliában, Júdásé és Jakabé.

" Avagy nem ez-e az az ácsmester, Máriának a fia, Jakabnak, Józsénak, Júdásnak, Simonnak pedig testvére?"
Márk 6:3.

1215-ben a lateráni zsinaton számos zsidóellenes rendelkezést hoztak: elrendelték a zsidók számára a megkülönböztető öltözet és sárga folt viselését - Hitlernek volt kitől tanulnia. Isten Igéje ennek ellenére átokkal súlytja azokat, akik Izrael ellen tesznek.

1854-ben IX. pius pápa kihírdeti a harmadik Mária-dogmát, miszerint mÁriát az eredendő bűn nem érte el.

" Mindnyájan, mint juhok eltévelyedtünk...."
Ézsaiás 53:6.

Ha Mária bűntelen lett volna, bemutathatta volna az áldozatot az emberiségért.

De a legjobb most jön:

1869-ben az I. Vatikáni Zsinaton kimondja a pápa tévedhetetlenségét.........de hát eddig is folyamatosan tévedtek!:-)

A Messisás születésével kapcsolatban igazatok van Nektek is, meg nekem is. Egy dolog miatt nem értünk egyet, ez pedig az, hogy mit is jelent az idő elött kifejezés.

A Messiás születésével kapcsolatban ezt írja az Ige:

" Még mikor semmi mélységek nem voltak, születtem; még mikor semmi források vízzel teljesek nem voltak.
Minekelötte a hegyek leülepedtek volna, a halmoknak elötte születtem.
........
Mikor készíté az eget ott voltam, mikor felvetette a mélységek színén a kerekséget."
Példabeszédek 8:24-27.

Itt van pontosan meghatározva, hogy a Fiú mikor "született" meg.
Az örökkévalóság öröktől fogva van, aminek nincs kezdete, az időnek viszont van.
Az örökkévalóság mellett egy Isten által kijelölt időpontban párhuzamosan megjelent az idő alá vetett világ. Jelen pillanatban a kettő együtt halad. Az Idő alá vetett világnak Isten 7000 évet adott, majd utána megszűnik és újra visszacsatlakozik az örökkévalóságba, és az lesz mindig.
A Fiú azt állítja, hogy ott volt, amikor Isten felvetette a mélységek színén a kerekséget, vagyis létrehozta a tér-idő kontinuumot, amibe a látható, idő alá vetett világ be lett ágyazva. A Biblia az időt innen számolja, mivel az örökkévalóságban az idő fogalmának nincs létjogosultsága.
Vagyis az, hogy idő elött született, az az elött volt, ahogy Isten bármit is megteremtett volna.......ahonnan indul a kijelentés is maga: Kezdetben......

".....felkenettem kezdettől, a föld kezdetétől fogva."
Példabeszédek 8:23.

Ezekben az Igékben azt is többször megemlíti, hogy született, vagyis valakitől származik.......származni pedig csak olyantól lehet, aki már korábban létezett, mint az, aki származik tőle.
Ahogy egy szülő sem születik meg egyszerre a gyermekeivel, így a Fiú sem születhetett meg egyszerre az Atyával, ráadásul az Atya nem is született, mert Ő öröktől fogva van.
Az Atya és a Fiú létezésének "ideje" és módja is más.

Ha érezhető a zsidó hatás a beszédemből az egyáltalán nem véletlen, ugyanis az igaz egyház és a zsidóság egy Istentől származik.

" Mert Ő a mi békességünk, aki eggyé tette mind a két nemzetséget és lerontotta a közbevetett választófalat."
Efézus 2:14.

Jézus lerontotta azt a választófalat - Törvény -, amely elválasztotta a zsidóságot a nemzetektől, és így a nemzetekből kihívott igazak közössége - igaz egyház -, eggyé fog válni Izrael népével, és így lesz teljessé az egyház.

A Messiás valamikor az örökkévalóságban megszületett Istentől a látható világ keletkezése elött, mint az Istentől különálló, önálló isteni személy, majd az idő alá vetett világban egy Isten által kijelölt időpontban megszületett hús-vér testben emberként. Teljesen emberként, mert különben nem tudta volna magára venni a bűneinket, hiszen Isten nem tud a bűnnel közösséget vállalni. Majd a halála után egy teljesen új faj első képviselőjeként támadt fel, amelyben az isteni és emberi természet tökéletes egységet alkot.

Abdiás.. 2018.09.17. 23:14:01

@Déli pályaudvar:

"Nem az Atya és Mária szeretkezéséből fogant, amint azt te sugallod."

Én sem így gondoltam teljesen, de.......

" Annak okáért elhagyja az embert atyját és anyját és ragaszkodik az ő feleségéhez, és lesznek ketten egy testté. Felette nagy titok ez; de én a Krisztusról és az egyházról beszélek."
Efézus 5:31-32.

Hát ha eddig meredek dolgokat állítottam, akkor itt az ideje bekapcsolni a biztonsági öveket, mert mélyrepülés következik.
Az Ige itt egy férfi és egy nő házasságát párhuzamba állítja Jézus és az Ő menyasszonyának, az egyháznak a kapcsolatával.
A katolikus egyház mérhetetlenül prűd, mert azt a szexualitást, amely Istentől van, bűnnek tekinti....ez vezetett el a cölibátus kötelező bevezetéséhez is.
Isten azt az utasítást adta ádáméknak, hogy szaporodjanak és sokasodjanak, ám ezt egymásvaló ráleheléssel, vagy férfiak férfiakkal való fertelmességével nem lehet megtenni.
A szexualitás Istentől van.
A Biblia élesen elkülöníti egymástól az Isten által engedélyezett, és az általa tiltott szexuális viszonyt.
Még más nevet is használ rá:

" ....ismeré Ádám az ő feleségét..."
1 Mózes 4:1.

A legális kapcsolatot az ismeri, míg az illegálisat az együtthálás szóval jelöli. Egyébként ez utóbbit használja a homoszexuális kapcsolatokra is: férfival ne hálj úgy, mint asszonnyal.....

Azt kellene kiderítenünk, hogy a Biblia szerint mi a házasság, mert ezzel azonosítja Jézus és az egyház kapcsolatát.

" Férfiúvá és asszonnyá teremté őket, és megáldá őket, és nevezé az ő nevüket Ádámnak...."
1 Mózes 5:2.

Most olvasd el még egyszer.....észre veszel valamit?

Egy egyszerű matematikai képlettel szemléltetném ezt a mondatot:

férfi + nő = 1 = Ádám = ember, merthogy az Ádám név azt jelenti: ember.

Vagyis Isten az embert úgy teremtette meg, hogy a női és férfi személyiség egy testben volt jelen, hiszen a nő nem egy külön teremtmény, hanem Ádámból lett "kivéve". Ami pedig ki lett belőle véve, az benne is volt elötte.
És mivel Isten az embert a saját képmására teremtette, így nyilvánvaló, hogy a mennyben, a mennyei lények ennek a két - a földön ugyan külön vált - nemnek az egységét hordozzák magukban.
Ebben az idézetben az is benne van, hogy Isten megáldotta őket, és ez az áldás nem más, mint hogy képesek utódot nemzeni, ami a mennyben nem lehetséges.
Ezt irígyelték meg az angyalok Noé idejében, és azért szálltak le a földre, hogy a nők utódokat nemzenek nekik....és aztán ebből indult el egy genetikai degeneráció, ami végül is teljes démonizáltsághoz vezetett, és Istennek meg kellett semmisítenie Noé és családja kivételével minden lényt, mert azok már nem emberek voltak.
Isten Ádámból kivette a női nemiséget - és mindent, ami ahoz tartozik - és külön testet adott neki.
2 férfi és 2 nő azért nem képes utódot nemzeni, mert ezt a párosítást Isten nem áldotta meg....nem adta a beleegyezését.
Ezt ugyan ma sokan vitatják, de ha én előveszek egy szakácskönyvet, akkor az általam kiválasztott étel hozzávalóinál sosem azt tüntetik fel, hogy mi ne legyen benne, hanem azt, hogy annak az ételnek az elkészítéséhez milyen alapanyagokra van szükségem.
Éppen ezért bolondság lenne elvárni Istentől, hogy kezdje el felsorolni azokat a párkapcsolatokat, amelyekkel nem ért egyet. Sokkal célravezetőbb, ha azt határozza meg, amely Tőle van, mert így teljesen nyilvánvaló, hogy minden más viszont nem.

Isten a férfit és a nőt úgy teremtette meg, hogy úgy alkossanak egységet, hogy ami az egyikben nincs meg, az meglegyen a másikban és viszont. A nő is Ádámból való, vagyis egy tökéletes egységet választott szét úgy, hogy együtt ezt az egységet továbbra is megőrizzék.
Ez az oka egyébként annak is, hogy pl. a Bibliában az utódok esetében általában csak a fiúk vannak számon tartva, mert a nő az valamelyik férfi része.

Egy pozitív és egy negatív pólus vonzást gyakorolnak egymásra, de két pozitív vagy két negatív minden esetben taszítani fogják egymást.
Hiába jó külön - külön 2 férfi vagy 2 nő, együtt nem kompatibilisek egymással.
Ez a természet alapvető működési elve is, merthogy mindennek egy a Teremtője, így a működési elvek is összhangban vannak egymással.

Itt a földön is éltek már olyan emberek, akik ezt a tökéletes egységet magukban hordozták, vagyis Isten nem bontotta szét a nemiségüket. Ez a cölibátus ajándéka.
Ilyen volt Jézus, Keresztelő János vagy Pál apostol. Náluk azért volt erre szükség, mert az Isten által kijelölt üdvtörténet szempontjából olyan súlyú küldetést kellett betölteniük, amelybe egy házasság nem fért volna bele. Így semmiféle szexuális ingerük nem volt a női nem felé, mert tulajdonképpen magukban hordozták.
Ezt azért hangsúlyoznám, hogy nem egyenlő azzal, hogy akkor miért ne lehetne szabadon nemiséget választani, mert nekünk külön, Isten által elválasztott és meghatározott nemiségünk van.

Abdiás.. 2018.09.17. 23:15:54

@Déli pályaudvar:
Folyt.

A vallás azért nem tudja megtartani a cölibátust - és torkollik szexuális bűnökbe -, mert náluk ez nem Isten ajándéka, hanem egy nagyon rossz emberi rendelet, amely totális félreértelmezett igemagyarázatból fakad. Egy férfinek és egy nőnek minden tekintetben szüksége van a másik nemre, és ebbe a szexualitás is beletartozik, hiszen ez is Istentől van, és ami Tőle van, az jó. A szexualitás a földi életünk Istentől kapott természetes velejárója.
És ebből is látszik, hogy a vallás ugyanazon a nyomvonalon jár, mint Jézus idejében a farizeusok, mert ugyanazt csinálja, mint ők, vagyis Isten Törvényét emberi törvényekkel szigorítják tovább, ám ezt - mivel ellentétes Isten Igéjével -, nem tudják megtartani, és ahelyett, hogy legális szexuális életet élnének az Isten által engedélyezett feleségükkel, az életük szexuális perverzitásba torkollik.
A vallás nem kihozza az embert a bűnből, hanem beletaszítja.......
Isten Törvényének van egy jellemző vonása:

Aki tovább szigorítja, annál visszacsap. Isten nem engedi meg büntetlenül, hogy emberek más embereket korlátozzanak olyan dolgokban, amelyre szükségük van és természetes része az életünknek.

Jézus előre szólt:

" Mert vannak heréltek, akik anyjuk méhéből születtek így...."
Máté 19:12.

Ők azok, akik a születésük pillanatától fogva megkapták a cölibátus ajándékát.

"....és vannak heréltek, akiket az emberek heréltek ki......"
Ők azok a szerencsétlen katolikus papok és egyéb más beosztásban lévő egyháztagok, akiket a saját, emberek alkotta vallása fosztott meg attól a természetes igényüktől, amely minden egészséges ember számára szükséges. A saját egyházuk kergeti őket bűnbe......

"...és vannak heréltek, akik maguk herélték ki magukat a mennyeknek országáért."

Ők azok, akik szabadon, önszántukból mondanak le Istenért a házasságról és ezzel együtt természetesen a szexuális kapcsolatról.

Ebből az is megérthető, hogy Isten miért "harap" a házasságtörés és a válás miatt.
Azért, mert ezzel az ember egy olyan egységet tör meg, ami egyébként egy és oszthatatlan, csak Isten az idő alát rekesztett látható világban ideiglenesen "választotta" szét.

" A feltámadáskor azért kinek a felesége lesz közülük? Mert mind a hétnek felesége volt.
És felelvén, monda nekik Jézus: E világnak fiai házasodnak és férjhez adatnak, de akik méltókká tétetnek, hogy ama világot elvegyék......sem nem házasodnak, sem férjhez nem adatnak."
Lukács 20:33-35.

A férfi és a nő eredetileg hermafrodita lény két különvált oldala, amely a szex szóban is tükröződik.
secare= szex - részekre történő osztás, vágás

A házasság megvalósítja egy hajdan teljes lény újraegyesülését, akit a teremtés kezdetén kettéhasítottak.
Ezért vallási intézmény a házasság, és ezért nem változtathatja meg a világ, még törvények által sem, és ezért nem támogathatja egy keresztény a melegházasságot.

Az Ige azt mondja, hogy a házasság nagy titok, és ez a titok ugyan az, ami Jézus és az egyház kapcsolatában is fennáll.
Jézus az egyházzal ugyanolyan szerves és tökéletes egységet alkot, mint a nő a férfivel - bibliai módon - a házasságban.
Ezért nevezi Jézust az Ige az egyház fejének, az egyházat pedig az Ő testének.
A test pedig és a fej elválaszthatatlanok egymástól......a test fej nélkül nem "létezik".
A Bibliában ezért van az egyháznak női neme, és hívja Jézus menyasszonyának Ő pedig a vőlegény, a menyegző pedig az elragadtatás után lesz, amikortól fogva Krisztus és az egyház elválaszthatalanok lesznek egymástól és egy olyan tökéletes egységet fognak alkotni egymással, mint az Isten által megalkotott házasságban, ahol tulajdonképpen nem is különálló egységek.
Ezért nincs igaz egyház Jézus Krisztus nélkül, és ezért kell megtérni, mert csak így tudunk egységre jutni Vele.

Ajánlom, hogy olvassátok el az Énekek énekét, mert ez nem másról szól, mint Jézus szerelmi vallomása a menyasszonyának, az egyháznak.
Zavarba ejtő kifejezéseket használ, tele van vággyal és szenvedéllyel. Ezek szerint a szexualitásnak van egy másik formája is, amely nem testi, fizikai, hanem szellemi.

Abdiás.. 2018.09.17. 23:26:33

@Déli pályaudvar:

Még egy dolog!

Nézd meg, hogy az Éva nevet mikortól használja az Ige az asszonyra!

( Csak a bűnbeesés után, addig asszonyembernek hívja.)

Déli pályaudvar 2018.09.18. 08:03:22

@Abdiás..:
Ezt írod:
"Egy keresztény ember nem más emberek rendeletei alapján értelmezi az Igét, hanem a kinyilatkoztatás alapján.”

A Biblia értelmezésében elfogadsz más tekintélyt önmagadon kívül?

Déli pályaudvar 2018.09.18. 08:06:13

@Abdiás..:
Te hiszel a Szentháromságban? A Bibliában ez a szó egyetlenegyszer sem szerepel.

2018.09.18. 10:47:30

@Abdiás..:

'431-ben a III. egyetemes zsinaton elfogadják az első Mária-dogmát, mely szerint Mária Isten anyja - a Biblia szerint viszont ez bálványimádás.'

Szerintem egyszerűen nem tudod, hogy itt miről van szó.

Ez lényegét tekintve NEM Mária-dogma, hanem Jézus emberi és isteni természetének a viszonyát világítja meg.

Mondjuk volt már egy krisztológiai6szentháromságtani tévedésed:

'Egyetlen személy van öröktől fogva ez pedig az Atya. Azért lett Atya, mert lett gyermeke, ha nem lenne, nem lenne Atya. A Messiás, a Krisztus nem öröktől fogva van, hanem onnantól kezdve, amikor az Atya "megszülte".'

Miután Krisztus nem az időben született, nincs értelme azt kérdezni, hogy ő volt-e előbb, vagy az Atya. Mindkét személy öröktől fogva van.
OKSÁGI KAPCSOLAT van köztük, de mivel Krisztus első születése nem időben történt, ezért nem lehet azt mondani, hogy az Atya örökkévaló, a Fiú meg nem.
János mondja is evangéliuma elején, hogy az Ige nélkül 'semmi sem lett, ami lett'. Ez pedig csak úgy lehet, ha az Ige is örökkévaló (már ha elfogadjuk, hogy az anyagi világ és az idő is 'lett').

Déli pályaudvar 2018.09.18. 12:10:11

@Abdiás..:
Ezt írod:
“649-ben a lateráni zsinaton kimondják a második Mária-dogmát, miszerint Mária szüzessége örökre megmaradt - csak akkor nem tudom ki szülte a többi gyermekét, akik közül kettőnek még egy-egy könyve is fennmaradt a Bibliában, Júdásé és Jakabé.”

Amikor az evangéliumok Jézus testvéreiről beszélnek, unokatestvérekről, rokonokról van szó. Nem gondolhatunk fiatalabb testvérekre; Mária részvétele a húsvéti zarándoklaton a 12 éves Jézussal nem lenne magyarázható, ha még kisebb gyermekeit kellett volna gondozni. Azután az az erőszakos föllépés Jézussal szemben, amit Mk 3,31-35 és Jn 7,2-5 említ, Keleten fiatalabb testvérek részéről elképzelhetetlen. Ha pedig idősebbek voltak, nem lehettek Mária gyermekei.

Továbbá, ha Máriának lettek volna még gyermekei Jézuson kívül, akkor teljesen érthetetlen, hogy a kereszten függő Jézus miért János apostolra bízza édesanyját.

I_Isti 2018.09.18. 13:13:43

@Déli pályaudvar: Máté 2:13 Mikor pedig azok visszatérnek vala, íme megjelenék az Úrnak angyala Józsefnek álomban, és monda: Kelj fel, vedd a gyermeket és annak anyját, és fuss Egyiptomba, és maradj ott, amíg én mondom neked; mert Heródes halálra fogja keresni a gyermeket.
Máté 2:14 Ő pedig fölkelvén, vevé a gyermeket és annak anyját éjjel, és Egyiptomba távozék.
Máté 2:15 És ott vala egész a Heródes haláláig, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, aki így szólt: Egyiptomból hívtam ki az én fiamat.

Betlehem—Egyiptom. Mennyi lehet? Talán 200 km? Egy kisbabával, gyalog. Vagy szamáron.

Abdiás.. 2018.09.18. 13:42:25

@Déli pályaudvar:

"A Biblia értelmezésében elfogadsz más tekintélyt önmagadon kívül?"

Most csak röviden, mert nem érek rá.

A válaszom igen, hiszen az Ige is azt írja:

" Engedelmeskedjetek elöljáróitoknak, és fogadjatok szót, mert ők vgyáznak lelketekre...."
Zsidó 13:17.

De természetesen csak az olyan elöljárókra vonatkozik, akiket Isten helyez egy gyülekezet élére, és akik a Szent Szellem kijelentése által értelmezik és adják tovább az Igét.

Egy zent Szellemmel betöltekezett keresztény egyébként is egyből lefülelné, ha nem a Szellem által szólna.

A legelsődleges irányadónk emellett Jézus, és a Szent Szellem, akikkel egy kereszténynek személyes kapcsolata van.

Abdiás.. 2018.09.18. 14:07:25

@khamul:

Ebben van igazság......
Az Isten, a Szentháromság egy, ugyanakkor mégis 3.
Az Ige, a Fiú mindig is ott volt az Atyában, és amikor kimondta, magából kiengedte, akkor lett külön, önálló személy.
Ezért mondja az Ige, hogy eggyek, de mégis külön személyek is.

Egyébként el lehet dönteni, hogy ki volt elöbb, és azt sem mondanám, hogy nem lényeg, mert az Ige azt mondja, hogy Isten mindent a Messiásra való tekintettel teremtett.

Ez azt jelenti, hogyha Isten nem akart volna magán kívül más teremtménynek is életet adni, az Ige soha nem jött volna ki belőle.
Már korábban írtam arról, hogy ha Isten teremt, akkor a teremtményeinek szabad akaratot fog adni....ezt már egyszer levezettem, hogy miért.
A szabad akarat következménye bűn lesz.......a bűn követklezménye elkárhozás.
Ezért mielött Isten bárkit megteremtett volna, megszülte a Fiút, és a Fiú és a Szent Szellem elé tárta a szabadító tervet, amellyel majd megmeti a bűnbeesett emberiséget. A kereszt munkájának terve már hamarabb megvolt, minthogy Isten bármit is megteremtett volna.
Isten nem lutriból teremtette meg az emberiséget, hanem pontosan tudta, hogy hogy fogja megmenteni a bűnbe esett embert.
Isten azért tudott megteremteni bármit és bárkit, mert a Fiú az örökkévalóságban már elvállalta az áldozat szerepét.

Ha Isten nem akart volna teremtményeket, a Fiúnak sem kellett volna önálló személyként megjelenni.

"Ez lényegét tekintve NEM Mária-dogma, hanem Jézus emberi és isteni természetének a viszonyát világítja meg."

De hisz pont ezt magyarázom Nektek, hogy Mária nem Istent szült, hanem egy embert! Mária nem Isten anyja - Isten öröktől fogva van, nincs anyja -, Mária egy embernek az anyja.
Isteni természete már csak a feltámadása után lett, ill. az emberként való megszületése elött.

Idemásolom, hogy mit írtam:

A Messiás valamikor az örökkévalóságban megszületett Istentől a látható világ keletkezése elött, mint az Istentől különálló, önálló isteni személy, majd az idő alá vetett világban egy Isten által kijelölt időpontban megszületett hús-vér testben emberként. Teljesen emberként, mert különben nem tudta volna magára venni a bűneinket, hiszen Isten nem tud a bűnnel közösséget vállalni. Majd a halála után egy teljesen új faj első képviselőjeként támadt fel, amelyben az isteni és emberi természet tökéletes egységet alkot.

Amit ez a dogma állít, aze nem más, mint hogy az ember képes Istent szülni. Minden lény csak vele azonos rangú lényt tud megszülni. Az az állítás, miszerint Mária Istent szült, ez eretnekség.

Tuljadonképpen finomított formája annak, amit a Sátán állított Ádáméknak: IEgy ember Isten lehet

Abdiás.. 2018.09.18. 14:14:56

@khamul:

Azt hiszem megtaláltam azt a mondatot, ami a leginkább rávilágít arra, hogy ki is volt Jézus, amikor Máriától megszületett:

Jézus pontosan olyan emberként született meg, mint amilyen Ádám volt a bűnbeesése elött.
Ember volt, de nem volt benne semmi bűn.
Egy tökéletesen büntelen ember, aki soha nem vétkezett, és akiben Isten Szelleme lakozott.
Eredendően így lett megteremtve az ember.

Ezért s nevezi egyébként az Ige második Ádámnak. Akülönbség az volt kettejük között, hogy míg ádám idővel bűnbe esett, Jézus egész földi élete során megtudta őrizni bűntelenségét.

Abdiás.. 2018.09.18. 14:20:01

@Déli pályaudvar:

"Mária részvétele a húsvéti zarándoklaton a 12 éves Jézussal nem lenne magyarázható, ha még kisebb gyermekeit kellett volna gondozni. "

Mostmár tényleg csak egy mondatra van időm:

A Tóra szerint minden 8 napos fiúgyermeket fel kellett vinni Jeruzsálembe körülmetélni.......akármilyen messze is lakott Jeruzsálemtől.
Ez nekik nem volt probléma.

2018.09.18. 18:49:52

@Abdiás..:

'Amit ez a dogma állít, aze nem más, mint hogy az ember képes Istent szülni. Minden lény csak vele azonos rangú lényt tud megszülni. Az az állítás, miszerint Mária Istent szült, ez eretnekség.'

Nem érted, vagy nem akarod érteni?

Isteni természete szerint Jézus már létezett fogantatása előtt is. Akit Mária szült, az tehát valóságos isten és valóságos ember volt. Nem az történt, hogy az isteni természet egyszer csak megszállta az ember Jézust. Ezt jelenti az istenszülőség. Az az eretnekség, ha valaki állítja, hogy Jézusnak emberi élete bármely pillanatában nem volt isteni természete.

jabbok 2018.09.18. 23:10:42

@Abdiás..: "Jézus pontosan olyan emberként született meg, mint amilyen Ádám volt a bűnbeesése elött.
Ember volt, de nem volt benne semmi bűn. "

Mondod te.
_____
"1Kezdetben (már) volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. 2Ő volt kezdetben Istennél. 3Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett. Ami létrejött, abban 4Ő volt az élet, és ez az élet volt az emberek világossága. ... ...

14És az Ige testté lett, és közöttünk lakozott, és láttuk dicsőségét: az Atyától való egyszülött Fiú dicsőségét, aki az igazság ajándékával teljes. 15János tanúságot tesz róla, és kiált: „Ő volt az, akiről megmondtam: »Aki utánam jön, nálam feljebb való, mert előbb volt, mint én.«” 16Igen, mi valamennyien az ő teljességéből részesedtünk: ajándék egy másik ajándék helyébe. 17Ugyanis a Törvény Mózes által adatott, az igazság ajándéka pedig Jézus Krisztus által jelent meg."

Mondja az Írás.

jabbok 2018.09.18. 23:15:48

@Abdiás..: @jabbok: Ja, és egy "apróság".
A "Kezdetben" - amivel a János-evangélium kezdődik, és ami Jézus létének eredetét adja - az egészen konkrétan ugyanaz a szó, abban a ragozásban, amivel a Tóra és az egész teremtés kezdődik.

Ez konkrétan UGYANAZ _ A (One and only) _ "KEZDETBEN",

AMIKOR

"KEZDETBEN teremtette Isten az eget és a földet. A föld puszta és üres volt, és sötétség volt a mélység felett, és Isten Lelke a vizek felett lebegett."

Abdiás.. 2018.09.18. 23:17:45

@khamul:

Érzékeny ponthoz érkeztünk a katolikus hívők tekintetében.....úgyhogy erről csak úgy érdemes tovább beszélni, ha mindketten - vagy mindannyian - betartjuk az építő vita kereteit.
Annál is inkább, mivel az Ige azt mondja:

" Ha pedig valaki azt hiszi, hogy tud valamit, még semmit sem ismer úgy, amint ismernie kell."
1 Korintus 8:2.

Ez természetesen rám is vonatkozik.
Korábban már idéztem valamit, szerintem nézzük meg részletesebben:

" Aki mikor Istennek formájában volt....."

Volt.....vagyis olyan állapota is lett, amikor nem volt Isten.....

"nem tekintette zsákmánynak azt, hogy Ő az Istennel egyenlő, hanem Önmagát megüresítette....."

Jézusnak, mint isteni személynek egyáltalán nem volt lealacsonyító érzés, hogy kiüresítse magát az isteni mivoltából.
Ha egy pohárba víz van, és azt mondom: öntök ki belőle, akkor akkor kevesebb lesz benne, de még mindig marad benne víz. De ha azt mondom, hogy kiüresítettem, akkor mindenki számára egyértelmű, hogy teljesen kiöntöttwem belőle a vizet, nem maradt benne és üres lett. A Messiás - aki akkor még nem kapta meg a Jézus nevet -, teljesen kiüresítette magából az isteni természetet.

" Könyörületességgel és igazsággal töröltetik el a bűn...."
Példabeszédek 16:6.

Isten nem tudja másként a bűnt megbocsájtani és eltörölni, csak ha az igazságon alapszik, márpedig az nem igazság, ha az ember bűneiért nem ember, hanem Isten mutat be áldozatot. Ez korrupció, amely oda vezetne, hogy Isten királysága megszünne és a Sátán átvehetné a totális hatalmat minden felett, amit Isten megteremtett.

" ....igazsággal erősíttetik meg a királyi szék."
Példabeszédek 16:12.

Ha nincs igazság, nincs Isten országa.
Az Isten országa nem csak Istené, hanem mindazoké, akik oda bemennek. Nem csupán befogadott jövevények leszünk, hanem részestársak.....ill. már vagyunk is, ha igei módon megtértünk.
Jézus nem feltámadt a halálból, hanem feltámasztatott. Ő nem a saját isteni ereje által jött vissza a Pokolból - ilyen nem volt akkor neki -, hanem az Atya és a Szent Szellem által.
Az Ige azt mondja, hogy a szeretet legyőzi a gonoszt......
Jézus a kereszten semmi isteni képességgel nem bírt, "csupán" a szeretettel. Ő nem istenként győzte le a gonoszt, hanem emberként......és ez adatik meg minden olyan embernek is, aki Isten Igéjének engedelmeskedve megtér, és veszi a Szent Szellem ajándékát, mert emberként, a Szent Szellem által miénk minden, ami Istené.
Nem azért tudunk a gyülekezetünkben démonokat űzni, meg betegeket gyógyítani, mert istenek vagyunk, hanem mert bennünk lakik Isten, az Ő Szent Szelleme által, és a csodákat Ő végzi, mi csupán közlekedő edények vagyunk.
Az evangéliumnak sok "botrányos" kijelentése van, az egyik pedig az, hogy Isten egy keresztény emberben valóságosan lakozást vesz és minden olyan képességét a benne hívők rendelkezésére bocsátja.
Jézus keresztáldozata nem volt ám kockázatmentes.......ha Jézus bűnbe esik, soha nem jött volna ki a Pokolból, örökre elkárhozott volna.......pedig elötte Istennel volt egyenlő.
Ha Jézus valóban rendelkezett volna isteni természettel a földi élete során:

- nem tudta volna magára venni a bűneinket.... vagyis a keresztáldozat értelmetlenné vált volna, feleslegessé
- ha magára is tudta volna venni - ami egyébként kizárt -, akkor meg nem tudott volna meghalni, mert Isten nem tud meghalni. Ez még akkor is igaz, ha isteni és emberi természet egységéről beszélünk, és ez még az előzőre is igaz.
- nem lett volna vére......megintcsak nem tudta volna bemutatni az áldozatot. Mikor már feltámadt, isteni és emberi természet tökéletes egységében, már nem volt vére.

A katolikus egyház a bálványimádás bűne miatt nem tud Istennel közösségre lépni, és a híveit is megakadályozza ebben.
Ha azt állítom, hogy egy kutya tud embert elleni, és ezért a kutyát embernek kell tekinteni.......Mit szólsz ehhez?
Szerintem őrültség.

" Az örökkévaló Istennek képmását felcserélték múlandó embereknek képmásával, annak okáért adta is őket az Isten, hogy .......férfiak férfiakkal fertelmeskedjenek."
Róma 1: 23.,27.

Ha az idegen istenek imádásának a büntetése jelen van a katolikus egyházban, akkor az azt kiváltó bűnnek is jelen kell lennie........ezt nem lehet se félremagyarázni, se félreérteni.

De mutatok még rá más bizonyítékot is:

Képzelj mos magad elé egy Mária szobrot....Isten pedig ezt mondja rá:

" Azoknak bálványa ezüst és arany, emberi kezek munkája,
szájuk van, de nem szólnak, szemeik vannak, de nem látnak,
Füleik vannak, de nem hallanak, orruk van, de nem szagolnak,
Kezeik vannak, de nem tapintanak, lábaik vannak, de nem járnak...."
115. Zsolt.4-7.

" ...válogat az erdő fáiban, azokból az ember tüzet gerjeszt...kenyeret süt, sőt istent is csinál abból, és imádja, bálványt készít éselötte leborul.
....
Maradékából istent készít, bálványát; leborulva imádja azt és könyörög hozzá, és így szól: Szabadíts meg, mert te vagy istenem!"
Ézsaiás 44:14-17.

Abdiás.. 2018.09.18. 23:23:45

@khamul:
Folyt.

" Mert a népek bálványai csupa hiábavalóság, hiszen az erdő fájából vágják azt, ácsmester kezei készítik bárddal,
Ezüsttel és arannyal megékesíti azt, szegekkel és pörölyökkel megerősítik, hogy le ne essék;
Olyanok, mint az egyenes pálmafa, és nem beszélnek; viszik-hordják őket, mert mozdulni nem tudnak."
Jeremiás 10:3-5.

" Kihez hasonlíttok hát Engem, hogy hasonló volnék, szól a Szent."
Ézsaiás 40:25.

Ma a világ sokmindent bolondságnak tart, de a legnagyobb bolondság az, ha nem veszünk arról tudomást, hogy Isten mit tett meg értünk.....hogy emberré lett, hogy meghalhasson helyettünk......hogy újra közösségünk lehessen Vele.
Én elfogadtam Jézus keresztáldozatát, pedig nem is értettem belőle semmit. Isten nem a tudást "díjazza" üdvösséggel, hanem az Isten Igéjének való engedelmességet. Az Ő Szelleme nem azért tanít engem, hogy megszerezzem az üdvösséget, hanem azért, hogy amit megkaptam, azt megértsem és másoknak is tovább tudjam adni.
Az evangélium üzenete tele van képtelenebbnél képtelenebb kijelentéssel......de az Ige azt mondja: aki hisz, üdvözül.
Aki elhiszi, amit az Ige mond és megcselekszi, annak Isten üdvösséget ad.
Semmi olyan cselekedetet nem tudunk bemutatni Isten elött, amivel bármit is kiérdemelhetnénk......Istennek nincs szüksége a bűnös ember cselekedeteire....Ő az engedelmességet keresi.

" Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez.
Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék."
Efézus 2:8-9.
Azokat az embereket hívja, akik hisznek Neki, mert az Édenben a hitetlenség, Isten kijelentésének az ember általi felülbírálása szakította szét Isten és ember kapcsolatát. Az ember nem hitt Istennek.......azt hitte, ő jobban tudja, jobban érti a mindenség titkait.....
Nem kéri, hogy meghaljunk érte....csupán egyet kér..... végre egyszer higyjünk már Benne úgy, ahogy Ő magát kijelentette!

És hogy a hiteteket megpróbálhassátok, leírom, ki él egy valóban keresztény emberben:

Ugyanaz a Szellem, aki teremtette a világot.......aki égitesteket adott, aki a vizeknek határt szabott, aki hegyeket és völgyeket formált, és benépesítette azt állatokkal és növényekkel.....aki a zebrák és tigrisek szőrzetének csíkozását úgy rajzolta meg, hogy mégcsak véletlenül se legyen benne két egyforma......aki a virágok szirmait millió variációban helyezte el és mindegyiknek külön illatot adott.....aki emberek milliárdjait úgy teremtette meg, hogy ne legyen benne se külsőleg, se belsőleg két egyforma és akiknek egy külön személyazonosítót, ujjlenyomatot is adott.......

Ugyanaz a szellem él bennem, aki fenntartja a világot.......aki megszünteti a világot.....aki:

"..... az ember Krisztus Jézust..."
1 Timóteus 2:5.

kihozta a sírból, a halálból......

Nem érdekel közületek valakit az evangélium?

2018.09.18. 23:46:51

@Abdiás..:

'A katolikus egyház a bálványimádás bűne miatt nem tud Istennel közösségre lépni, és a híveit is megakadályozza ebben.
Ha azt állítom, hogy egy kutya tud embert elleni, és ezért a kutyát embernek kell tekinteni.......Mit szólsz ehhez?
Szerintem őrültség.'

Pál apostol szerint 'amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született'.
(Gal 4:4)

Isten fia asszonytól született, tehát Mária Isten fiát szülte.
Isten fia pedig maga is isten, ahogy régebben írtad. Tehát Mária istenszülő volt.
Q.E:D.

Ez Isten szava, és Te vagy az, aki kitartóan próbálja félremagyarázni azt.

I_Isti 2018.09.19. 07:04:45

@khamul: "Ez Isten szava, és Te vagy az, aki kitartóan próbálja félremagyarázni azt."

Vagy ha nem, hát kisnyúl!

1) Jézus (is) azt mondta, hogy "az írás fel nem bontható" (katolikus fordítás szerint: "és az Írás nem veszítheti érvényét" -- kicsit megtévesztő benne, hogy az "írás fel nem bontható" az egy rabbinikus írásmagyarázási elv.)

2) Egyértelmű, Te magad is idézted, "„Ő volt az, akiről megmondtam: »Aki utánam jön, nálam feljebb való, mert előbb volt, mint én.«” -- hogy a Krisztus (Messiás) "Istennek formájában volt" -- a teremtés kezdete _előtt_, ezért már a teremtéskor is létezett, sőt, az is egyértelmű, hogy részt vett a teremtés aktusában.

3) Mária _nem_ létezett a teremtéskor, az ő létezése akkor kezdődött, amikor megszületett.

Ha valaki létezik, akkor az már nem tud úgy megszületni, mint ahogy bárki más megszületik, mert mindenki másnak -- (kivéve Ádám és Éva, mert az ő létezésük nem születéssel kezdődött) a létezése a születéskor kezdődik.

Az ember Messiás megszületésekor teljes egészében kiüresítette magát az isteni természet(é)ből, ezért amikor megszületett, emberként született meg. Mivel Istenként már létezett a teremtés előtt, ezért Mária _nem_ szülhetett Istent!

Az, hogy közben Jézus teljes egészében Isten és teljes egészében ember (nem volt, hanem van) -- az egy természetfölötti valóság, amit a mi, akármilyen nagy :), de akkor is korlátolt elménkkel ("Mert amint magasabbak az egek a földnél, akképpen magasabbak az én útaim útaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál!") nem felfogható, és nem is szükséges, hogy az _elménkkel_ felfogjuk.

Valóságban nem az agyunkat akarja Isten nagyra pumpálni, hanem a szívünket akarja megváltoztatni, újjá tenni. Úgy, ahogyan a vak (Ján. 9) szemeit Jézus újjáteremtette, és az látóvá vált, a mi szívünket is újjá akarja szülni, hogy azok a szellemi érzékeink, amelyek nélkül vakok voltunk, látóvá váljanak és ez által belül menjünk át egy teljes átalakuláson/változáson. Lásd még: János 4:23-24 -- Isten olyanokat keres, akik -- a magyar bilbiafordítások itt nem helyesek mert nem "lélekben", hanem "szellemben" szerepel itt -- "szellemben és igazságban" imádják. Ha halott a szellemed, akkor nem tudod imádni Istent az általa elvárt módon.

Egyébként meg mit jelent az a szó, hogy "κεχαριτωμένη"?

matthaios · http://www.matthaios.hu 2018.09.19. 09:37:39

Azt hiszem, most a jezsuita blogon folyó beszélgetés szépen illusztrálja Samuel Werenfels svájci református teológus (1657-1740) latin epigrammáját a Szentírásról (már többször idéztem):

„Hic liber est in quo sua quærit dogmata quisque,
Invenit et pariter dogmata quisque sua.”

Ez az a könyv, amelyben mindenki keresi dogmáját, és mindenki meg is találja benne a magáét.

Isten szeretetének jelével, az általa sugalmazott Írással is vissza lehet élni. A Szentírás az Egyház (és az Ószövetség népe) közösségében született és megszületése után is elsősorban itt a helye, jóllehet ezen a kereten kívül is Isten kegyelmével támogathatja az Egyházba való megtérést.

A Szentírás Krisztus Egyházára, a Katolikus Egyházra van bízva, az értelmezésbeli viták eldöntésében az Egyház az illetékes. A blog szerzői ezen az állásponton vannak, a blog olvasói túlnyomórészt ezen az állásponton vannak.

A katolikus értelmezésen kívül egyébként a Szentírásnak rengeteg egyéni, csoport értelmezése van, amelyek néha ellentmondanak egymásnak is. Most nagy terjedelemben találkozunk egy olyan értelmezéssel, amely kívül van a Niceai-Konstantinápolyi Hitvalláson, amit pedig a különböző keresztény csoportosulások szinte a „keresztény” definíciójaként fogadnak el. Őszintén szólva engem ez az értelmezés nem érdekel.

I_Isti 2018.09.19. 09:58:27

@matthaios: Csak egy kérdés van, ami számít: ha most meghalnál, akkor a pokolba kerülnél, vagy a mennybe?

AZ a szó, hogy "fajtalanság" azt jelenti, hogy egy férfi, a nemi szervét belehelyezi egy másik férfi végbelébe, és így szerez önmagának szexuális örömet, a másiknak meg soha nem gyógyuló lelki, érzelmi, testi és szellemi gyötrelmet és kínt.

Ez a topic arról szól, hogy egy római katolikus egyházi ember a fent leírt módon _fajtalankodott_ több esetben _bizonyított_ módon _fiatalokkal_ és ezen tevékenységét ismerve a jelenlegi pápátok nem kirúgta az egyház(á)ból, hanem még "futtatta" is.

Ezek után nem érzed szánalmasnak azt, amit a katolikus egyházról állítasz?

Mert én _nagyon_ annak érzem!

matthaios · http://www.matthaios.hu 2018.09.19. 10:06:36

@I_Isti:

Összekevered az Egyházat, egyes bűnös tagjaival. A kettő nem azonos.

Abdiás.. 2018.09.19. 10:19:54

@khamul:

khamul!

Én nem azt állítom, hogy Jézus Krisztus nem Isten Fia!
Jézus Krisztus valóban Isten Fia.
De az evangéliumnak van egy óriási nagy "csavarja", amit nagyon nehéz emberként megérteni. Ez igazából az evangélium szíve....ettől lesz jó hír minden ember számára.
Ez pedig az, hogy Isten képes volt emberként bejönni a látható világba.
A szabadító tervet azért kellett az örökkévalóságban Istennek a Fia és a Szent Szellem elé feltárni, hogy ha a Fiú elvállalja az áldozat szerepét önként - mindenfajta ráhatás és kényszer nélkül -, akkor Istennek az embert eleve úgy kell megteremtenie, hogy Isten emberként bejöhessen ebbe a látható világba.
A zsidóság egyébként a Messiást "adam cadmon"-nak, azaz eredeti embernek nevezi. Az ember a Fiú képmására lett megteremtve azért, hogy a Fiú bejöhessen emberként a látható világba.
De ebben Máriának nincs semmi érdeme. Ő nem volt ott az örökkévalóságban megbeszélni ezt a Szentháromsággal. Ő egy olyan ember, akit Isten kiválasztott arra, hogy rajta keresztül születhessen meg, mint ember. Ugyanúgy ki lett választva minden érdem nélkül, mint mások is....mint pl. Mózes arra, hogy kihozza Isten népét Egyiptomból, de ettől még nem kezdték el Mózest istenként tisztelni, és szobrot sem készítettek róla.

Ezekkel a dogmákkal az a baj, hogy meghamisítják az evangélium tényeit. Máriára és nem Istenre helyezik a hangsúlyt. Máriának adnak tiszteletet és istenként tekintenek rá ahelyett, hogy Istent helyeznék előtérbe. Ezt nevezi az Ige bálványimádásnak.

Akkor talán most azt kellene tisztáznunk, hogy az Ige mit nevez bálványnak.

A bálványimádás az egyik legveszélyesebb bűn, pontosan abból fakadóan, hogy a mögötte álló gonosz szellemek pont azt akadályozzák meg, hogy ezt felismerjük. Az a céljuk, hogy az ember miközben bálványimádó életmódot folytat, de hisz Istenben, teljesmértékben meggyőzzenek a lelkiismeretünkben, hogy mi az egyedül élő Istent követjük.

A Biblia bálványnak azt minősíti, ami az Isten beszédénél és személyénél fontosabb a számunkra......vagyis szinte bármi lehet bálvány.

A katolikusok Mária személyének a túlbecsüléséből fakadó bálványimádását talán úgy lehetne leleplezni, hogyha valaki rendelkezik az otthonában mondjuk egy Mária képpel vagy szoborral, és mondjuk valakinek a kezéből ez kiesne és összetörne, akkor hogy reagál rá annak tulajdonosa:

- Semmi gond, hozzatok egy lapátot és egy seprűt, és dobjátok ki a szemétbe - nem bálvány.
- Jaj.............................................................................................................- bálvány.

Ez minden más kellékkel is eljátszható!
Na persze itt most senkit sem akarok arra buzdítani, hogy törje össze a telefonját vagy a TV-jét. De megvagyok róla győződve, hogy ezzel senki sem próbálkozna, mert a nyugati társadalmak egyik legnagyobb bálványai közé ezek tartoznak, és ezekre úgy vigyáznak, mint a szemük fényére.
És tulajdonképpen ezzel már meg is kaptuk a választ arra, hogy a XXI. sz. elején miért tör fel ilyen mértékben a homoszexualitás.......
Mert a nyugati kultúrák számtalan technikai eszközt bálványoznak. A bálványimádás észrevétlenül befészkelte magát az otthonainkba, miközben az ember vagy kereszténynek vagy ateistának vallja magát.......de mint látjuk, a bálványimádás nem válogat. Nem kérdezi meg tőled, hogy hiszel-e Istenben, és az sem érdekli, ha nem.
És mivel ma a bálványtárgyak mögött nagyon komoly üzleti érdekeltség is áll - tulajdonképpen a teljes világ gazdaságának a hajtómotorja -, nem kell azon csodálkozni, hogy a homoszexualitás egyre nagyobb teret nyer, mert ez a bálványimádás egyik szentenciája.

A szentencia azt jelenti: szellemi törvényszerűség, amely a cselekedet következménye.( Prédikátor 8:11.)

Nem véletlenül került bele az Apostolok cselekedeteibe a 19. fejezet, amelyben uaz játszódik le, mint ma a katolikus egyházban.
Efézusban Diana istennőszobrokat készítettek, és azt tisztelték istenként.

" Férfiak, tudjátok, hogy ebből a mesterségből van a mi jólétünk."
Apcsel.19:25.

Pontosan az játszódott ott le, mint ami ma: a bálványimádás üzletté vált.
Hány ember vásárol ma Mária képeket, szobrokat és minden más tárgyat,.amely vele hozható összefüggésbe?
Pál, amikor felhívta a figyelmüket arra, hogy bálványimádás bűnében élnek, az egész város ellene támadt!
Pál megsértette a bálványszobor mögött lévő sötét erőket, ezért ők visszatámadtak.

A bálványimádás egészen szélsőséges formában is meg tud nyilvánulni, ami az iszlámban egyértelműen nyomon követhető.
Pl. amikor a francia sajtóban egy Allah vagy Mohamed karikatúra jelent meg.....mi lett a következménye? Az iszlám leszámolt a sajtó embereivel.
A bálványimádás hihetetlen durva emberi reakciókat is képes kiváltani, és életveszélyes állapotokat hozhat létre.

Abdiás.. 2018.09.19. 10:22:06

@khamul:
Folyt.

Ennek az az oka, hogy a bálványok mögött gonosz szellemek vannak. Amíg ezek a gonosz szellemek megkapják a kellő tiszteletet - vagyis bálványozzák őket -, addig a részükről minden rendben van.
De ha a szellemi hátteret megsértjük -mondjuk földhözvágjuk azt a tárgyat, vagy karikatúra készül róla -, a szellemi hátteret megsértjük. Mivel a gonosz szellemeknek nincs testük, így azon az emberen keresztül tudja a nemtettszését kinyilvánítani, aki őt bálványozza.

A bálványimádás bűnétől - mint minden más bűntől is - célszerű megszabadulni.

Egyáltalán nem csodálkozom azon, hogy ezt az igazságot nem vagytok képesek befogadni, mert az az idézet, amit tegnap írtam nektek, és ami a bálványok követőiről szól, így folytatódik:

" Nem tudnak és nem értenek, mert bekenvék szemeik, és nem látnak, és szívük nem eszmél."
Ézsaiás 44:18.

Az Ige azt mondja, hogy azok az emberek, akik tárgyakat részesítenek Istennek kijáró tiszteletben, azokra rájön egy olyan sötét szellemi erő, amely szellemi vakságban tartja őket. Nem képesek az Ige tényállításait megérteni........

A katolikus egyház Jézus Krisztus születését tekinti a legnagyobb ünnepnek és ezt december 24-én ünnepli.

" Voltak pedig pásztorok azon a vidéken, akik künn a mezőn tanyáztak, és vigyáztak éjszaka az ő nyájuk mellett.
....
És monda az angyal nekik:.........ma megszületett a Megtartó...."
Lukács 2:8-11.

Ki látott már december 24.-én pásztorokat éjszaka kint a szabadban a nyájuk melett heverészni?
Jézus nem december 24.-én született, de mégcsak nem is télen.......

" És nem ismeré őt, amíg meg nem szülé az ő elsőszülött fiát; és nevezé annak nevét Jézusnak."
Máté 1:25.

Mária nem maradt szűz!
Ahogy már korábban is írtam, a megismerés a Bibliában a legális, házasságon belüli szexuális kapcsolatot jelenti.
József csak addig nem élt Máriával házaséletet - Isten kérésére -, amíg meg nem szülte az első gyermekét. Józsefnek és Máriának voltak gyermekei. Jézuson kívül 4 fiút említ az Ige, de voltak még lányaik is.

A katolikus egyház teljes dogmatikus rendszere, az alapoktól elkezdve hazugságokra épül.
Hogy lehet, hogy 1700 év Igetanulmányozása ezekre a legalapvetőbb bibliai igazságokra sem vezette el azt a több 100ezer papot, pöspököt, érseket, tanítót, pápát, akik egy teljesen, az Igével szembemenő vallást alapítottak?
Megmondom én rá a választ:

A bálványimádás szelleme megvakítja őket........és ha nem jöttök k ebből a bálványimádó vallásból, esélyetek sem lesz megismerni Istent.

Abdiás.. 2018.09.19. 11:15:26

A karácsony eredetileg nem bibliai ünnep.

Isten az Úr ünnepei néven 7 olyan ünnepet jelentett ki a zsidóság számára, amelyek tőle vannak:

- Páska
- Kovásztalan kenyerek
- Első zsengék
- Hetek
- Kürtzengés
- Jóm kippúr
- Sátorok

Minden más ünnep nem Istentől van.
Ebbe a 7 ünnepbe el van rejtve a teljes üdvözítő terve Istennek, de most erről nem szeretnék beszélni, mert ez hatalmas mennyiségű információ. Az ünnepek is szimbólumok.

Azt, hogy Jézus eredetileg mikor születhetett meg, nem tudjuk, mert Isten nem tartotta fontosnak, hogy napra pontosan meghatározza ezt. És azért nem, mert ennek is van egy prófétikus üzenete - mint minden másnak a Bibliában -, nem az a lényeg, hogy honnan jövünk, hanem hogy hová megyünk.
Istent nem érdekli, hogy ki milyen bűnöket követett el eddig, hogy élte az életét....az érdekli, hogy akarsz-e ezen változtatni, és hajlandó vagy-e egy pálfordulást tenni.

A karácsony ünnepe Babilonra vezethető vissza, vagyis egy pogány, bálványimádó, kultikus társadalomra.
A téli napforduló idejét - amikortól a nappalok hosszabbodnak - ünnepelték meg, Mitrász - Napisten - ünnepeként.
Egy másik ünnepük is volt ilyenkor, amelyet december17-25 között tartottak.
Akkor Szaturnuszt, az ujjászületés istenét ünnepelték . Ez egy mezőgazdasági ünnep volt. Ők vezették be azt is, hogy az emberek ilyenkor megajándékozták egymást, a házaikat örökzöldekkel díszítették fel és nagy lakomákat rendeztek. Evés, ivás....sőt szexuális orgiák is párosultak hozzá.

A Római birodalomban mindkét ünnep nagyon népszerű volt, ezért a kereszténység átmentette ezt az ünepet magának, hogy nekik is legyenek híveik.
Mitrász születését átkeresztelték Jézus születésére.
Jézus születésének a megünneplése Kr. u. 325-ben vált hivatalossá, amit a protestánsok tettek ünneppé. Az örökzöldből lett a karácsonyfa, az ajándékozás és az eszem-iszom lakoma pedig egy az egyben át lett mentve.

A Karácsony nem keresztény ünnep, hanem bálványimádó kultúrák ünnepeinek a továbbéltetése.....

Abdiás.. 2018.09.19. 16:35:04

@matthaios:

"A Szentírás Krisztus Egyházára, a Katolikus Egyházra van bízva,"

És tudod ki bízta rá?
Egy homoszexuális férfi, akit Justinianusnak hívtak. Ő egy római császár volt, és a VI.sz.-ban iktatta törvénybe azt, hogy csak a katolikusok nevezhetik magukat egyháznak.
Mindenki mást, aki ezt nem fogadta el, "gyalázatos" névvel bélyegeztek meg. Innen ered a szekta elnevezés is.
Az én gyülekezetemet is szektának szokták nevezni, mert megkülönbözteti magát a katolikus egyháztól.

Bár homoszexuális volt, késöbb elvette feleségül Theodorát, egy cirkuszi prostituált nőt.
Róla van elnevezve a Theodora ásványvíz.
A pápaság intézménye is neki köszönhetően jött létre. Az elöttük lévők fantompápák voltak csupán, püspökök.

matthaios · http://www.matthaios.hu 2018.09.19. 16:50:41

A trollt az is élteti, hogy ha az ember valami nagy marhaságot olvas, akkor erre ösztönösen válaszolni akar. Ha azonban kontroll alatt tartják ezt az ingert, akkor a troll táplálék nélkül marad. Persze így is teleharsoghatja más blogját, de lehet, hogy ez már nem lesz annyira izgalmas.

jabbok 2018.09.19. 18:06:43

@Abdiás..: "Jézus pontosan olyan emberként született meg, mint amilyen Ádám volt a bűnbeesése elött.
Ember volt, de nem volt benne semmi bűn. "

Mondod te.
_____
"1Kezdetben (már) volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. 2Ő volt kezdetben Istennél. 3Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett. Ami létrejött, abban 4Ő volt az élet, és ez az élet volt az emberek világossága. ... ...

14És az Ige testté lett, és közöttünk lakozott, és láttuk dicsőségét: az Atyától való egyszülött Fiú dicsőségét, aki az igazság ajándékával teljes. 15János tanúságot tesz róla, és kiált: „Ő volt az, akiről megmondtam: »Aki utánam jön, nálam feljebb való, mert előbb volt, mint én.«” 16Igen, mi valamennyien az ő teljességéből részesedtünk: ajándék egy másik ajándék helyébe. 17Ugyanis a Törvény Mózes által adatott, az igazság ajándéka pedig Jézus Krisztus által jelent meg."

Mondja az Írás.

jabbok 2018.09.19. 18:08:51

@Abdiás..: @jabbok: Ja, és egy "apróság".
A "Kezdetben" - amivel a János-evangélium kezdődik, és amiben a Szentírás Jézus létének eredetét adja - az egészen konkrétan ugyanaz a szó, abban a ragozásban, amivel a Tóra és az egész teremtés kezdődik.

Ez konkrétan UGYANAZ _ A (One and only) _ "KEZDETBEN",

AMIKOR

"KEZDETBEN teremtette Isten az eget és a földet. A föld puszta és üres volt, és sötétség volt a mélység felett, és Isten Lelke a vizek felett lebegett."

Déli pályaudvar 2018.09.19. 18:52:17

@jabbok:
Érdekes, én azt gondoltam eddig, hogy ilyen alapvető tévedéseket még egy pünkösdista felekezetben sem engednek meg. Abdiás a kereszténység alapjait sem vallja. Nem tűnik fel ez ott senkinek? Elég, ha nyelveken beszélünk, és nagy élményeink vannak? Még a niceai hitvallást sem kell elfogadni? Fura.

jabbok 2018.09.19. 19:35:26

@Déli pályaudvar: A neofita lendület sokmindenen átröpíti az embert. Meg a közösségeket is. Bár a Hit Gyülinek már van annyi történelme, hogy ez a kathar öntudat mérséklődhetett volna. Mi több, sok helyen mérséklődött is. A tapasztaltabb gyülisek között ez már ritkán jellemző - én legalábbis vagy 25 éve nem találkoztam ilyen elvakult és elfogult "ő a nagyeszejobbantudja" teológusokkal. ;o))

jabbok 2018.09.19. 19:39:08

1. János 4:2 "Erről ismerjétek meg az Isten Szellemét: valamely szellem Jézust testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van;
És valamely szellem nem vallja Jézust testben megjelent Krisztusnak, nincsen az Istentől: és az az antikrisztus szelleme, a melyről hallottátok, hogy eljő; és most e világban van már."

jabbok 2018.09.19. 19:42:30

Ilyenkor leszek mindig újra MÉGIS hálás azért, hogy a katolikus egyházba tartozom...

Abdiás.. 2018.09.20. 10:09:34

@jabbok:

" Erről ismerjétek meg Isten Szellemét: valamely szellem Jézust testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van, és valamely szellem nem vallja Jézust testben megjelent Krisztusnak, nincsen az Istentől."

" Mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk....."
Efézus 6:12.

Itt Pál apostol arra hívja fel a keresztények figyelmét, hogy nem emberek ellen, hanem szellemi lények ellen van harcunk.
Az embereket a test és vér szóval jelképezi, mert ezzel a kettővel a mennyei lények nem rendelkeznek. Vérrel egyáltalán, testtel pedig nem úgy, ahogy mi, vagyis a test szóval a Biblia minket, embereket jelképez.

A Krisztus szó azt jelenti: Felkent.

Ez az általad idézett Igeszakasz azt jelenti:

Isten az örökkévalóságban - az idő kezdete elött -, az Ő Fiát - aki szintén Isten - felkente arra a feladatra - vagyis alkalmassá tette -, hogy véghez tudja hajtani azt a szabadító tervet - amit már előre az ember megeteremtése elött kitervelt -, amellyel megváltja a bűnbe esett embert. Ennek a feladatnak a betöltéséhez Krisztusnak testben - vagyis emberként - kellett eljönnie és ezt így kellett véghezvinnie, és ennek a Felkentnek az emberi neve: Jézus.

Jézus Krisztus azt jelenti: A Szabadító, akit Isten felkent.

Vagyis az Ige azt állítja: Aki azt mondja, hogy A Fiú, a Felkent emberként jött be hozzánk Jézus néven, az Istentől van.

A Biblia a viszonosság elvét követi.
Ezt a Tóra így adja vissza:
-szemet szemért
-fogat fogért
-kezet kézért
-életet életért

Amit elkövettem a másik ellen, az rajtam is be fog következni.
Amit elrontottam, nekem kell helyrehozni, és a felelősséget nekem kell vállalni.

Az Édenben nem Isten hagyta el az embert, hanem az ember Őt.
Nem Isten vétett a Törvény ellen, hanem az ember.
Nem Istent terheli a felelösség azért, hogy Isten és a teremtményei között megszünk a közvetlen kapcsolat, hanem az embert.

Vagyis amit az ember rontott el, azt az embernek kell helyrehoznia.
Mivel mindannyian Ádám leszármazottai vagyunk és a bűn a vér útján is terjed, az ember már az anyaméhben bűnös állapotban van......ergo.....nincs ember, aki az ember bűnét helyre tudná hozni. Most akkor vesszünk el mindannyian?
Isten megtehette volna....választhatta volna ezt....ráadásul a Törvény szerint is igazságos lenne.
Isten viszont úgy szeretett minket, hogy inkább odaadta értünk a Fiát, hogy jöjjön el emberként, és amit mi emberek elrontottunk, Ő emberként helyrehozhassa.

Isten nem tarthatja a hátát azért a bűnért, amit az ember követett el.
Ha egy gyermek vétkeiért mindig a szülő viszi el a felelösséget, abból a gyerekből sose lesz tisztességes felnött.
Ha Isten eljátszaná azt velünk, hogy bármit megtehetünk, majd Ő úgyis elnézi, az ember sosem lenne arra alkalmas, hogy a mennybe kerülhessen.

" Ha kegyelmet nyer a gonosz, nem tanul igazságot, az igaz földön is hamisságot cselekszik, és nem nézi az Úr méltóságát."
Ézsaiás 26:10.

Ha Isten megbocsátana a bűnös embernek csak úgy, vagy Isten vállalná a felelösséget az általunk elkövetett bűnökért, akkor az embert soha nem lehetne megtanítani a tisztességes életmódra, alkalmatlan lenne arra, hogy a mennyben éljen, mert mindig Isten jóságára apellálna és egy idő után Istennek semmi tekintélye nem lenne az ember elött.
Pontosan ez a nem tartozom felelösséggel gondolkodás vezetett el oda, hogy a mai gyerekek nagy része nem fogad szót a szüleinek, és semmiféle tisztelet nincs bennük az idősebb generációk felé. Nem tanították meg őket arra, hogy akár kicsi az ember, akár nagy, a tetteinnek vannak következményei és vállalnunk kell érte a felelösséget.

Ha Isten nem emberként, hanem Istenként váltotta volna meg az emberiséget, akkor bekövetkezett volna az, amire Jézus felhívta a figyelmet:

" Minden ország, amely önmagával meghasonlik, elpusztul....."
Máté 12:25.

Ha Isten a saját maga által adott Törvényt figyelmenkívül hagyva cselekszik, a saját maga adott Törvénnyel szemben cselekedett volna, a saját krályságát számolta volna fel és passzolta volna át a Sátánnak, mert ahol a Törvény ellen vétenek, az már a Sátáné........Ahol bűn van, az a Sátán területe. A bűn ad legalitást a Sátánnak. Ha az emberek nem vétenének Isten Törvénye ellen, a Sátánnak semmi hatalma nem lenne. A Sátánt és az ő királyságát mi éltetjük.

Nem véletlenül határozta meg Isten úgy, hogy aki tudja, hogy a megváltást egy ember hajtotta végre, az Isten Szelleme által szól, mert azt hinni, hogy Isten Istenként mentette meg a világot, ehhez nem kell kijelentés, mert minden ember alapjáraton ezt hiszi.
Azt elhinni viszont, amit az Ige állít, Isten Szellemének a kijelentése nélkül és a Vele való személyes közösség nélkül sosem ismerné fel az ember.

" Kezdjétek újra, az én igazságom még mindig áll."
Jób 6:29.

Nem Abdiásé, az Igéé......

Abdiás.. 2018.09.20. 11:23:23

@Déli pályaudvar:

" Tulkok sokasága kerített be engem, körülfogtak engem Básán bikái.
Feltátották rám szájukat, mint a ragadozó és ordító oroszlán.
........
Mint ebek vettek körül engem, a gonoszok serege körülfogott; átlyukasztották kezeimet és lábaimat.
......ők pedig csak néznek és bámulnak Rám...."
22. zsoltár 13-18.

Ezt Jézus mondja a kereszten - nem emberi füllel hallható hangon, hanem szellemben.
Miközben a sokaság bámulta Őt, a kereszt körül ott voltak:

- Básán bikái - a vízözönkor elpusztult hibrid lények szellemei
- ordító oroszlán - a Sátán jelképe a Bibliában, ő is jelen volt a keresztrefeszítésen
- ebek - tisztátalan szellemek, démonok

A teljes sátáni hadosztály minden szintje képviseltette magát ezen az eseményen, és hihetetlenül nagy örömmel nézték, hogy hogy bukik majd el az egész emberiség.
De vajon miért voltak benne olyan biztosak, hogy nyertek?
Azért, mert ők tudták azt, amit Ti nem.....hogy Jézus nem Istenként volt ott jelen, hanem emberként, és nagyon jól tudták - 4000 éves tapasztalattal a hátuk mögött -, hogy nincs olyan, hogy egy ember ne vétkezzen egész földi élete során Isten Törvénye ellen, vagyis biztos, hogy el fog bukni az emberiség.

Amit emberi hangon lehetett hallan a kereszt körül azt is ők mondták, az ember hangképző szerveit használva:

" Ha Isten Fia vagy, szállj le a keresztről.......
Másokat megtartott, magát nem tudja megtartani......."
Máté 27:40.

Azért volt ilyen nagy szájuk, mert tudták, azon a kereszten egy ember volt megfeszítve, akin az egész világ és minden egyes ember bűne rajta volt.....nem volt hatalma arra, hogy onnan leszálljon. Isten le tudta volna onnan venni, de nem tehette, mert a saját Törvénye ellen vétett volna és akkor jabbok is, meg khamul is, meg Déli pályaudvar is, meg Abdiás is és mindenki más is örökre elkárhozott volna..........

Így aztán az Atya és a Fiú csönben nézték egymást, míg mindenki más gúnyolódott rajta.......

" Kiáltok hozzád, de nem felelsz; megállok és csak nézel Rám......"
Jób 30:20-21.

Az Atya végignézte, ahogy a saját Fiát - aki eredendően Isten, de emberré lett értünk -, hogy kínozzák, hogy gúnyolják és hogy ölik meg, és hogy viszi le a Halál szelleme az elkárhozás helyére és hogy adja át a Pokol szellemének.
Jézus sose tudott volna onnan kijönni, mert a Pokolból az ember számára nincs visszaút. Aki egyszer oda lement, onnan többé nem jön vissza.
Jézust csak azért tudta kihozni onnan az Atya és a Szent Szellem, mert Jézusban nem volt bűn, csak rajta. A bűnnek nem volt lenyomata a vérében, mert nem Ő követte el azokat, hanem mi.

Ezzel az alapvető "tévedéssel" a gyülekezetem minden egyes tagja tisztában van.

jabbok 2018.09.20. 11:29:10

@Abdiás..: Ez EGY magyarázata az írásnak - amiben még a pünkösdista felekezetek többsége sem ért veletek egyet.

@Abdiás..: "Jézus pontosan olyan emberként született meg, mint amilyen Ádám volt a bűnbeesése elött.
Ember volt, de nem volt benne semmi bűn. "

Mondod te.
_____
"1Kezdetben (már) volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. 2Ő volt kezdetben Istennél. 3Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett. Ami létrejött, abban 4Ő volt az élet, és ez az élet volt az emberek világossága. ... ...

14És az Ige testté lett, és közöttünk lakozott, és láttuk dicsőségét: az Atyától való egyszülött Fiú dicsőségét, aki az igazság ajándékával teljes. 15János tanúságot tesz róla, és kiált: „Ő volt az, akiről megmondtam: »Aki utánam jön, nálam feljebb való, mert előbb volt, mint én.«” 16Igen, mi valamennyien az ő teljességéből részesedtünk: ajándék egy másik ajándék helyébe. 17Ugyanis a Törvény Mózes által adatott, az igazság ajándéka pedig Jézus Krisztus által jelent meg."

Mondja az Írás.

Abdiás.. 2018.09.20. 11:33:55

@matthaios:

Ez a "troll" nem maga miatt villog itt, hanem azért, hogy Te ne kárhozz el.....

jabbok 2018.09.20. 11:35:42

@Abdiás..:
"nem volt hatalma arra, hogy onnan leszálljon. Isten le tudta volna onnan venni, de nem tehette, mert a saját Törvénye ellen vétett volna "

Mondod te.

"17 Azért szeret az Atya, mert odaadom az életemet, hogy majd újra visszavegyem. 18 Nem veszi el tőlem senki, magam adom oda, mert van rá hatalmam, hogy odaadjam, és van rá hatalmam, hogy visszavegyem. "

Mondja Jézus.

jabbok 2018.09.20. 11:41:48

@Abdiás..: Egyébként akkor most Jézus "eredendően Isten, de emberré lett értünk" - vagy az embersége idejére "felfüggesztette" az istenségét?

"Amíg" ember volt, addig NEM volt Isten is?

Na de akkor nem Ő TESTESÜLT VOLNA MEG - hanem született egy EMBER, aki NEM Ő... Ha maga az Isten LETT EMBERRÉ, JÖTT EL TESTBEN - akkor nem "hagyhatta otthon" azt, ami épp az Ő _ SAJÁT _ LÉNYEGE, amitől Ő a "Fiú": az Isten-voltát...

Abdiás.. 2018.09.20. 11:43:59

@jabbok:

Az Igének sokszínű megjelenési formája van.

Az Atyában mindig is benne volt.
Meg tudott jelenni külön önálló isteni személyként, Ő a Fiú.
Az Ige testté lett, vagyis emberként is eljött, és ötvözni is tudta az isteni és emberi természetet a feltámadása után.
De az Ige Szellem is. Az Ige nem egy statikus valaki.

Az Ige azért tudta ötvözni az isteni és emberi természetet, mert mindkettőben meg tudott jelenni. Mindkettőt magára tudta venni és végül eggyé tette.
Aki újjászületik, vagyis igei módon megtér, már egy ilyen isten-ember természettel születik újjá.
Az emberi természet önmagában nem visz be a mennybe. Annak csak lefelé van útja, kb. 5km-rel a lábunk alatt landol.

Abdiás.. 2018.09.20. 11:56:14

@jabbok:

Igen, nem vette el Tőle senki, mert Ő vállalta el, hogy meghal értünk. Ez nem úgy volt, hogy az Atya azt mondta neki:

_ Nincs más választásod, halj meg minden emberért és én elveszem az életedet. Jézus szabadon hozta meg ezt a döntését, Tőle nem vette el senki az életét, Ő adta oda.

És azért mondhatta azt, hogy van hatalma, hogy visszavegye, mert az Ige benne van az Atyában is, hiszen a Szentháromság ahogy egy 3 különálló személy, úgy egy is.

Ezt nem lehet emberi szavakkal elmagyarázni és logikai úton sem lehet levezetni. Ez sokkal magasabb igazság, mnt amit m meg tudunk érteni.
Egyszerűen el kell fogadni, ez a hit.

Az ember Isten haonlatosságára lett megteremtve. Isten 1, de mégis 3, így az emberben is meg kell ennek lennie, ha valóban Isten hasonlatosságára lettünk megteremtve.

1. test
2. lélek
3. szellem

Az ember szelleme és lelke ki tud jönni az ember testéből és külön is tud létezni. Így látták a látomásokat a próféták. Volt aki testben ragadtatott el, volt aki szellemben. Utána pedig a szelleme visszament a testébe.

1+1+1=1
A Szentírás nem veszi figyelembe azt, amit a matematika nekünk tanít.

Abdiás.. 2018.09.20. 14:01:13

"És hatalmat adott neki az ítélettételre is, mivelhogy embernek fia."
János 5:27.

Az Atya azért adta át a Fiúnak az ítélkezés jogát - vagyis mindannyian elötte fogunk számot adni mindenért, amit elkövettünk földi életünk során -, mert Ő tudja, milyen emberként élni. Egy lett közülünk. Istennek nincs emberi természete, Ő nem tudja mlyen az, amikor az embernek az egész földi életét egy ellenséges környezetben, a Sátán fennhatósága alatt kell leélnie.
Nem tudja milyen az, amkor a kívánság arra csábít, hogy kövesd el azt a bűnt......Jézus tudja, mert Ő megkísértetett. Ha nem lett volna ember, a Sátán nem is tudta volna megkísérteni. A Sátán nem tud Isten kísérteni......
Isten nem tudja, milyen az, amikor valami fáj, vagy milyen szomorúnak, elkeseredettnek lenni, vagy valami miatt sírni, de Jézus tudja.
Ő sírt, amikor Lázár meghalt.......nem azért mert meghalt, hiszen számára a halál nem végleges valóság, hanem azért, mert látta, hogy a hozzátartozóinak ez fáj.
Ő azért tudott sírni, mert ember lett. Isten nem tud sírni, meg bánkódni, meg szomorkodni......
Ezek az ember természetéhez tartoznak.

Elfáradni sem tud Isten, Jézusról viszont azt olvassuk, hogy elfáradt és leült egy kút mellé, és ott találkozott a szamariai asszonnyal. Elfáradni is csak az ember tud.

Isten úgy tartotta igazságosnak, hogy egy olyan személy ítélkezzen felettünk, aki emberként mindent átélt úgy, mint mi, kivéve a bűnt.
Ez is hozzátartozik ahhoz, hogy az ítélet valóban igazságos legyen.

Jézus viszont az ítélettétel jogát és felelösségét továbbadta az Igének, ezt mondván:

" ...nem azért jöttem, hogy kárhoztassam a világot, hanem hogy megtartsam a világot.
Aki megvet engem és nem veszi be az én beszédeimet, van annak, aki őt kárhoztassa: a beszéd, amelyet szóltam, az kárhoztatja azt az utolsó napon."
János 12:47-48.

Jézus azért nem vállalta el az ítélkezés jogát, mert volt ember is, és most is van emberi természete....mostmár mindig is lesz, és így nem tudja objektíven látni az embereket. Tulságosan szubjektíven, együttérzően hozná meg a döntését, és így viszont nem lenne igazságos. Isten viszont nem engedheti meg, hogy aki nem fogadta el az evangéliumot, az megmenekülhessen, mert ebben az esetben igazságtalan lenne. Azoknak az embereknek nincs kifizetve a bűneik ára, és a viszonosság elve alapján: ami bűnt elkövettél, azért Neked bünhődnöd kell.
Vagy elfogadjuk Jézus áldozatát, vagy mi fizetjük ki a bűneink árát......nincs más lehetőség.

matthaios · http://www.matthaios.hu 2018.09.20. 14:06:32

@Abdiás..:

'Ez a "troll" nem maga miatt villog itt, hanem azért, hogy Te ne kárhozz el.....'

A hit soha sem erőszak szülötte, hanem belső meggyőződésé. Az erőszak lehet verbális is. A verbális erőszak sem tesz valamit vonzóvá, hanem inkább ellenszenvessé. Amikor itt a katolikus blogon, a „katolikusokra rárúgod az ajtót” és beszólsz nekik, hogy bálványimádok vagytok, az nem tesz sem téged, sem az üzenetedet rokonszenvessé. Ha tehát őszintén aggódsz az üdvösségünkért, akkor valamit másként kellene csinálnod.

Úgy gondolom, hogy mindenekelőtt magad számára kellene gondolataidat tisztáznod, konzisztenssé tenned. Nem kellene a „nekünk ez jut eszünkbe a Szentírásról” játékot játszani.

Abdiás.. 2018.09.20. 15:36:18

@matthaios:

A hit valóban nem erőszak szülötte, hanem a belső meggyőződésé........de hogy tudsz meggyőződésre jutni, ha nem hallod az igazságot?

" A hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által."
Róma 10:17.

Az üdvözítő hit nem egy velünk született dolog, hanem valamiből származik, és az Ige azt állítja, hogy Isten Igéjéből, ill. Isten Igéjének a meghallásából.
De ha valakinek az egyháza nem képes arra, hogy elmondja az igazságot, akkor hogy juthatna hitre.....üdvözítő hitre?

Az Ige szerint sehogy.
Aki nem hallja meg az igazság beszédét, esélye sem lesz megmenekülni.
Az, hogy én elmondom a Biblia tényállításait, ettől Te még ne érezd úgy, hogy mindenképpen el kell fogadnod. Én nem tudok helyetted megtérni és üdvözülni sem, ebben szabad döntésed van.
Jogod van nem elhinni, amit írok, és ebben a jogodban egyáltalán nem kívánlak korlátozni.

Nekem pedig ehhez van jogom:

" Hirdesd az Igét, állj elő vele alkalmas, alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással!"
2 Timóteus 4:2.

Az igazság ismerőinek a felhatalmazása Istentől van, én pedig azért tértem meg, hogy ne hamis tanításokra hallgassak, hanem Istenre.
És ha majd azt akarja már, hogy ne szóljak tovább Nektek, akkor majd szól....mindig szokott szólni. Én nem ismerlek benneteket, de Ő igen, és Ő mindig tudja, meddig érdemes próbálkoznom.

Ha egy vak ember egy szakadék felé megy, és szólok neki, hogy ne tegye, mert az életével játszik és nem hallgat rám, akkor mi a helyes megoldás?
Hagyjam, hogy lezuhanjon.........
vagy esetleg adjak neki egy pofont, és a kezét megfogva elrántsam onnan.......
Én az utóbbit választom, mert bár az adott helyzetben talán nem ez tünne a legemberségesebb választásnak, ám az idő mindig helyére teszi a dolgokat és más megvilágításba helyezi őket.

Jobb egy pofonnal túlélni, mint pofon nélkül elkárhozni.......

" Miért halnátok meg?
Mert nem gyönyörködöm a meghaló halálában, ezt mondja az Úr Isten. Térjetek meg azért, és éljetek!"
Ezékiel 18:31-32.

matthaios · http://www.matthaios.hu 2018.09.20. 16:40:25

@Abdiás..:

Miért kellene nekem elfogadni azt, amit katolikus hitem ellenére, minden megyőző erő nélkül harsogsz egy katolikus blogon? Miért kellene katolikus hitemmel együtt üdvösségemet föladnom azért, amit mondasz?

Abdiás.. 2018.09.20. 18:19:57

@matthaios:

Nem kell, de célszerű elgondolkodni azon, hogy lehet, hogy az egyházatok eddig felhozott egyetlen egy tanítása sem áll meg az Ige tükrében.....
És ne feledjük, nem a katolikus egyház, hanem az Ige az Isten!

Pl. alkalmazzák nálatok a tisztítótűz teoriát, holott ilyen nincs is.

Az Ige azt mondja:

" ....és ha leesik a fa délre vagy északra, amely helyre leesik a fa, ott marad."
Prédikátor 11:3.

A fa a Bibliában az ember egyik szimbóluma. Amerre kidől a fa, ott marad. Amilyen szellemi állapotban lépünk ki az időből, olyan szellemi állapotban fogunk az örökkévalóságban létezni. Ha nem tértünk meg és nincs üdvösségünk, és a biológiai halál így ér el minket, örökre elkárhozunk. Nincs olyan, hogy egy pap pénzért egy imával megvásárolhatná bárkinek is az üdvösségét.

A földi életünknek óriási tétje van, és ha kilépünk, már nem tudunk változtatni a sorsunkon.

matthaios · http://www.matthaios.hu 2018.09.20. 19:45:25

@Abdiás..:

Hát én is beugrottam. De most kilépek.

2018.09.20. 23:22:26

@Abdiás..:

'Nem kell, de célszerű elgondolkodni azon, hogy lehet, hogy az egyházatok eddig felhozott egyetlen egy tanítása sem áll meg az Ige tükrében.....'

Bocs, de ez ostobaság. Lehetne szépítgetni, de értelmetlen. A szisztematikus gondolkodás teljes hiányát próbálod elfedni a parttalan kommentjeiddel, a végső érved pedig általában az, hogy 'ti katolikusok vagytok, ezért nem lehet igazatok'.

Többször nyilvánvalóan felsültél már, és ezt valószínűleg te is érzed, csak milyen dolog már az, hogy egy bibliás keresztény nem tudja kioktatni a gonosz hatása alatt álló katolikusokat.

2018.09.20. 23:27:56

@Abdiás..:

'Ha nem tértünk meg és nincs üdvösségünk, és a biológiai halál így ér el minket, örökre elkárhozunk. Nincs olyan, hogy egy pap pénzért egy imával megvásárolhatná bárkinek is az üdvösségét.'

Aki a tisztítótűzre került, az már elkerülte az örök kárhozatot.
Elvakultságodban azt sem ismered, amit kárhoztatsz. De nem baj, a katolikusokkal szemben nyilván nem kell ügyelni ilyen apróságokra.

Abdiás.. 2018.09.21. 11:09:26

@khamul:

Akit megtisztít a tisztító tűz, az valóban nem kárhozik el, mert ez a tűz a Szent Szellem. Akiben benne van Isten Szelleme és az ember hagyja, hogy a Szent Szellem elvégezze benne azt a munkát, amely szükséges, az az ember üdvözül.
De ezt a munkát csak annál tudja elkezdeni, aki igei módon megtér, mert különben nem lesz közössége Isten Szellemével.

" Az Úr beszédei tiszta beszédek, mint földből való kohóban megolvasztott ezüst, hétszer megtisztítva."
12. Zsoltár 7.

Az Úr beszéde az Ige, aminek az egyik szimbóluma a Bibliában az ezüst.
A földből való kohó az ember.
Ez az Igerész azt mutatja meg, hogy a Szent Szellem hogy tisztítja meg az embert az Ige által.
Ahhoz hasonlítja, ahogy a kohóban az ezüstöt tűzzel tisztítják, amit 7x szoktak megtenni azért, hogy teljesen tiszta legyen.
A Bibliában a 7-es szám a tökéletességnek, teljességnek a szimbóluma.

Amikor az emberbe "bejut" az Ige, az csak akkor tud áttisztulni, ha van hozzá tűz is, amely tisztítja.....ráadásul 7x, hogy tökéletesen tiszta legyen.
A Szent Szellemben lévő 7 szellem Isten 7 szelleme. Ezek nem külön személyiségek, hanem a Szent Szellem megnyilvánulásának a formái.

Ez a 7 szellem a következő:
"Akin az Úrnak Szelleme megnyugszik: bölcsességnek és értelemnek szelleme, tanácsnak és hatalomnak szelleme, az Úr ismeretének és félelmének szelleme."
Ézsaiás 11:2.

Ezt a 7 szellemet jelképezi a menora 7 ága.

Középen van az Úrnak szelleme - ez a Krisztus Szelleme.
Utána jön 3 pár, ahogy a menorának szétválnak az ágai, amelyek a fő ágból, Krisztus Szelleméből nőnek ki.

1. pár : értelem szelleme - bölcsesség szelleme.
Itt természetesen nem emberi értelemről és bölcsességről, hanem isteniről van szó. Amit az emberek bölcsességnek és értelemnek gondolnak a világban, az Isten számára nem az.
A bölcsesség kezdetét így határozza meg az Ige:

" Íme, az Úrnak félelme: az a bölcsesség, és az értelem: a gonosztól való eltávozás."
Jób 28:28.

Az isteni bölcsesség ott kezdődik, amikor az ember elkezdi tisztelni és félni az Urat az Ő kinyilatkoztatása alapján. Az értelem pedig ott, amikor az ember teljesen elhatárolja magát a gonosztól. Megtérés nélkül egyikhez sem lehet hozzáférni.

A menora jobb ágán lévő értelem szelleme jelképezi az ember jobb agyféltekéjén található szintetikus gondolkodást, belelátó, lényegrelátó képességet.
A bal oldalon lévő bölcsesség szelleme pedig a bal agyféltekének az analitikus, elemző, matematikai tipusú lebontó képességét szimbolizálja.
Az emberi idegrendszer a menorának a mintájára van felépítve.

2. pár: tanács szelleme - hatalom szelleme
A hatalom szelleme adja a hősies erőt, amely által a hívő mindennel képes szembe menni. Ez Isten ereje, amely olyan, mint a buldózer, megállíthatatlan.
Ahogy az Ige mondja:

" Az Úr az én világosságom, és üdvösségem: kitől féljek?
Az Úr az én életemnek erőssége: kitől remegjek?"
27. zsoltár 1.

A tanács szelleme biztosítja egy hívő számára, hogy mindig jó döntéseket tudjon hozni és az akarata összhangban legyen Isten akaratával.
Mindig tudja, hogy milyen helyzetben mi a leghelyesebb választás.

3. pár: az Úr félelmének szelleme - az Úr ismeretének szelleme

Az Úr félelmének a Szelleme biztosítja számunkra azt, hogy megfelelő tisztelettel, alázatossággal és engedelmességgel tudjuk az Urat követni.
A félelem szó ma már csak negatív tartalommal bír a nyelvünkben, de amikor Károli a Bibliát fordította, volt pozitív tartalma is. Az Úrnak félelme egy jó félelem, amely nagyobb teljesítményre és Isten követésére ösztönzi az embert. Ma ezt inkább úgy mondanánk: Isten tisztelete.

Az Úr ismeretének szelleme pedig biztosítja a személyes kapcsolatot Istennel - ez valóban személyes, nem csak úgy képzeljük.

A menora az egyháznak a szimbóluma, és azt nevezi az Ige egyháznak, ahol a 7 mécses, vagyis a Szent Szellem is ott van.
Az egyház a Szent Szellemen keresztül részesül Krisztus természetéből. Jézus azért tudott emberkén tökéletes életet élni, mert Isten 7 Szelleme irányította minden lépését, gondolatait, cselekedeteit. Semmiféle önmegnyilvánulása nem volt. Mindent alárendelt az Atya akaratának. Egyetlen egy olyan szó sem hagyta el a száját, amely nem Isten akaratából jött volna ki a száján. Ő nem a saját akaratából, hanem a kijelentés világosságából élt.
Amikor az ember megtér, a bűnei Jézus áldozata miatt meg lesznek bocsájtva. A bűneim büntetését Ő elszenvedte. Ki van fizetve a tartozásom Isten fele. Isten bűntelennek nyilvánít. Ha pedig nincs bűnöm, Isten Szelleme újra visszaköltözik az emberbe, mert így már közösséget tud vállalni vele. A Szent Szellem pedig ugyanarra az életre megtanít minket, mint amit Jézus egyből, tökéletesen megvalósított. Szent Szellem nélkül az ember nem tud Isten Igéjével összhangban élni.

Abdiás.. 2018.09.21. 11:15:43

@khamul:
Folyt.

Az emberek azt hiszik, azért bűnösek, mert bűn követnek el.
De az Ige mást mond erről:
Azért követed el a bűnt, mert romlott a természeted. Ha ezt nem számoljuk fel Jézusban, soha nem fogunk tudni emberi akaraterővel a bűnös természetünk fölé emelkedni. Csak úgy tud az ember keresztény életet élni, ha közösségre lép Istennel, és hagyja, hogy a Szent Szellem az Igét a kohónkban - a testünkben -, mind a 7 szellemével átégesse a tűzével, és tökéletesen megtisztítson minket. Ez egy folyamat.....és ahogy egyre tovább járunk együtt az Úrral, úgy leszünk egyre tisztábbak.

A Szent Szellem tökéletes működésének köszönhetően a Szentírás Istentől származó üzenete tökéletesen pontos lesz, mert a Szellem meghaladja a földből teremtett ember gyarlóságát, és Isten nekünk szóló üzenetének ezüstjéből kitisztítja az emberi tévedések salakját.

Ezért van az, hogy azok az egyházak, amelyeknek nincs közösségük Isten Szellemével, a híveiknek salakot adnak tovább Isten Igéje címen........
És ezzel nem azt mondom, hogy ez szándékos a részükről, egyszerűen nem lehet megérteni az Igét a Szent Szellem kjelentése nélkül.
Az Ige igazságait Isten nem adja oda annak, aki nem tér meg.

" Nem jó a fiak kenyerét elvenni és az ebeknek adni."
Máté 15:26.

Isten azokat az embereket, akik nem térnek meg igei módon, ebeknek nevezi, vagyis tisztátalan személyeknek. Tisztátalanokkal pedig nem osztja meg az Ő Szent Igéjét.
Nem kell ezen megsértődni, Isten ezzel a szimbólummal jelölte meg a bűnös embereket.

Déli pályaudvar 2018.09.21. 13:07:32

@Abdiás..:
Csak abban bízhatunk, hogy mint egykor Pál a zsidóknak hiába hirdette az evangéliumot, és a pogányokhoz fordult, úgy te is mihamarabb belátod megátalkodottságunkat, és másokat veszel célba.

Vagy a blog moderátorai felébrednek álmukból, és megteszik azt, amit már réges-rég meg kellett volna tenniük.

Abdiás.. 2018.09.21. 14:08:53

@Déli pályaudvar:

Csakhogy a zsidók megátalkodottsága az Úrtól volt, a tiétek viszont nem.
Az evangéliumból kiderül, hogy a zsidóság miért nem ismerte fel Jézusban a Messiást.

" Az Isten kábultság szellemét adta nekik; szemeket, hogy ne lássanak, füleket, hogy ne halljanak, mind e mai napig."
Róma 11: 8.

Ez szándékosan történt az Úr részéről.
Ennek nagyon konkrét oka van

Azon, hogy miért nem zártak ki még eddig, én is meglepődtem, de valószínűleg el kell hogy mondjam Nektek az evangéliumot.
Elmondom, és utána önszántamból távozok.:-)

Néhány évvel ezelött Húsvét környékén, amikor bekapcsoltam a tv-, az első mondat, amivel a képernyő fogadott, a következő volt:

- Amikor Jézus Krisztus visszajön, meg fogja büntetni azokat, akik keresztre feszítették Őt.

Egy katolikus misét közvetítettek.
Az evangélium azt jelenti: jó hír.

Ennek a papnak nem sikerült jó hírt közölnie velem, vagyis nem evangéliumot hírdetett.
Bár nem vagyok katolikus, azért azt tudom, hogy ők a helyettesítés teológiájában hisznek, melynek lényege, hogy a zsidóságot Isten elvetette és az ígéretek örökösei az egyház lett.
Ez a fajta - a zsidó-keresztény kinyilatkoztatással nem összeegyeztethető - meglátás burkolt antiszemitizmussal vette körül a katolikus egyházat, amely megnyilvánult például a holokauszt ideje alatt a nácik támogatásában mind No.-ban, mind idehaza.
Ha ez a pap úgy gondolta, hogy a zsidóság fog ezért bűnhődni, akkor nagyon nagyot téved.
Jézus kereszthaláláért senki sem fog bűnhődni, annak elutasításáért viszont már igen.

Ez a meglátás azért sem állja meg a helyét, mert Jézust nem a zsidók ölték meg, hanem a rómaiak, amely a világot, a pogány nemzeteket jelképezi a Bibliában.
Bár a zsidó farizeusok fejében fogalmazódott meg Jézus megölésének a gondolata és ezt nagyon jól elő is készítették, ám ennek gyakorlati megvalósítását a világra hagyták.
Ha a zsidók ölték volna meg, akkor megkövezték volna, mert Isten törvénye az Ószövetségben a halált érdemlő bűnt többnyire ezzel büntette.
Ő viszont meg lett feszítve, ami a rómaiak által kikisíérletezett, legkegyetlenebb és legfájdalmasabb halálnem volt. Ezzel a halálnemmel a legkegyetlenebb bűncselekmény elkövetőit büntették, akiknek a testét arra sem méltatták, hogy eltemessék, hanem a városon kívüli szemétdombra vetették.

Bár a farizeusok igeismerete arra nem volt, elég, hogy Jézusban felismerjék a próféták által előre megjövendölt Szabadítót, a gyakorlati igeismeretük azért elég jó volt. Pl. tudták azt, hogyha egy ártatlan embert halálra ítélnek, akkor azzal automatikusan átok alá kerülnek.
Mivel Jézust koholt vádak alapján ítélték el - amelyet maguk a farizeusok intéztek el -, ezt nem merték megkockáztatni, ezért átadták őket a rómaiaknak, hogy ők mondják ki rá a halálos ítéletet, amit aztán ők is hajtottak végre.

De más vallás sem tartogat igazán jó hírt a számomra.
Az indiai világnézet szerint a valóság nem létezik, hanem minden ami van, az isten álma.
A buddhizmus és brachmanizmus szerint a világ és én csupán látszat vagyunk. Amikor ezen társadalmak fiataljai 18-25 éves korukra szembesülnek ezzel, mély depresszióba esnek. akkora tudatosul bennük, hogy ők nem is léteznek. Náluk az üdvözül, akinek sikerül megsemmisülnie, vagyis a jónak és rossznak az örök körforgásából kilépnie, amely sok fiatalt öngyilkosságra ösztönöz.

Az iszlám - amely számomra nem vallás, hanem ideológia -,teljes kétségben hagyja az embereket a haláluk pillanatáig afelöl, hogy van-e üdvösségük vagy sem. Egyetlen lehetőséget biztosít a számukra arra, hogy ezt már most itt biztosíthassák, ha a saját haláluk által sok kafírt ölnek meg. Ezért aztán az iszlám legbiztosabb módszere az üdvösségre az öngyilkos terrorcselekmények elkövetése, amelyben minél több embert ölnek meg, annál nagyobb jutalomban részesülnek Allahtól a "mennyben", itt a földön pedig az IÁ mérhetetlen anyagi támogatást nyújt a hátrahagyott családtagjaiknak, amelyet elsősorban az Amerikából és Európából befolyó segélyekből finanszíroznak.meg.

A vallások nem tartogatnak jó hírt az emberek számára.
Az igaz evangélium viszont ige. Földrésztől, kultúrától, etnikumtól függetleneül, egyetemlegesen, minden ember számára jó hírt közöl.

Abdiás.. 2018.09.21. 14:13:06

@Déli pályaudvar:

Az evangélum

Ha lesz egy olyan ember - csak egy -, aki képes betölteni Isten törvényét hiánytalanul, lesz kegyelem a bűnbeesett emberiségnek!

" Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak az eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy beteljesítsem."
Máté5:17.

Jézus azt mondta, hogy bár az ember kilátástalan helyzetbe került, ettől függetlenül a Törvényt nem fogja módosítani, és amiket a próféták által kijelentett, be fognak következni.
A terv nem az ószövetség kijelentéseinek a módosítása, hanem annak betöltése.

Az biztos, hogy Ádám leszármazottjaként nem születhet olyan ember, aki erre képes lenne, mert:

" ...egy ember által jött be a világra a bűn és a bűn által a halál, akképpen a halál minden emberre elhatott...."
Róma 5:12.

Mindannyian egy vértől származunk, és a vér, mint örökítő anyag, közvetíti a cselekedeteinkkel kiváltott átkokat és áldásokat. Az a bűn, amit az első emberpár elkövetett, tovább öröklődött nemzedékről nemzedékre, amelyet aztán a saját bűneinkkel tovább tetéztünk.
Így esély sem volt arra, hogy a törvényt valaki betöltse.
Az ember alapvetően nem azért bűnös, mert bűnt követ el, hanem azért követi el a bűnt, mert bűnös a természete, amely determinálja a cselekedeteit.

Vagyis kellett egy olyan ember, aki nem Ádám leszármazottja, aki ugyanolyan tiszta lappal indulhat, mint Ádám a bűnbeesés elött, mert

" ....amiképpen egynek bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat, azonképpen egynek igazsága által minden emberre elhat az életnek megigazulása."
Róma 5:18.

Istennek be kellett hoznia egy büntelen embert a látható világba, Ő született meg Jézus Krisztusként. Ezért volt a Szent Szellem általi fogantatás és nem József által.

Más tényezőket is ki kellett küszöbölni, pl. azt, hogy Isten Fia Jézusként való megszületése elött is létezett, de Ő isteni személy volt, de a törvényt embernek kellett betölteni, mert nem Isten, hanem az ember hágta át a törvényt, ezért az embernek kell ezt helyrehoznia.
Az Ószövetség azt mondja, hogy Isten királyi széke igazság és jogosság....mindennek jogszerűnek kell lennie. Isten semmiféle igazságtalansággal nem vállal közösséget.
Ő - velünk ellentétben - nagyon komolyan veszi a Törvényt és sehol nem hágja át.

" Aki mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy Ő az Istennel egyenlő,
Hanem önmagát kiüresítette, szolgai formát vett föl, emberekhez hasonló lett."
Filippi 2:6-7.

Isten Fia lemondott az isteni létéről és emberré lett azért, hogy segíthessen rajtunk, és leélje helyettünk azt a tökéletes életet, amelyet rajta kívül egyetlen embernek sem sikerül .....sem elötte, sem utána....soha.

Nem kényszerből jött, nem az Atya utasítására, hanem önszántából. Az Atya megkérte erre, és meg volt a lehetősége arra, hogy nemet mondjon, de nem tette.
Amennyiben nem saját önszántából jött volna, a bűneinkért bemutatott áldozata elfogadhatatlan lett volna at Atya számára és így nem érte volna el a célját, mert mind magát, mind a teljes emberiséget elveszítette volna.
Isten sosem kért emberáldozatot, sőt, az idegen isteneknek - Molok, Asera Baál - feláldozott csecsemőgyilkosságokat - saját elsőszülött fiaikat elevenen megégették a bálványisteneknek feláldozva - mélyen elítélte.

Az emberi léttől elidegeníthetetlen a szabad önrendelkezés. Az, ha valaki erkölcsileg áldozza fel önmagát, azt Isten nem fogadja el.
A kommunizmus azt hirdette a híveinek, hogy az embernek erkölcsileg kell feláldoznia önmagát. Jézus erkölcsileg nem áldozta fel önmagát, a Tórát mindvégig megtartotta és nem követett el bűnöket.
A bűnös emberek feláldozása - ráadásul a szabad akaratának a figyelembe vétele nélkül - azért sem elfogadható, mert az emberiséget bűnnel nem lehet megváltani, csak igazsággal.

A zsidó-keresztény kinyilatkoztatás szerint az 1 ember ugyanannyit ér, mint egy közösség, éppen ezért egyetlen bűntelen ember halála elegendő az egész emberiség megmentéséért.

4 embertipust lehet megkülönböztetni:

- gonosz
Ami az enyém, az az enyém, ami a tiéd, az is az enyém.
- átlagember
Ami az enyém, az az enyém, ami a tiéd, az a tiéd.
- vallásos ember
Ami az enyém, az a tiéd, ami a tiéd, az az enyém.
- igaz ember
Ami az enyém, az a tiéd, ami a tiéd, az is a tiéd.

Ez utóbbi a Bibliában a haszid. Jézus haszid, aki ami az övé volt, odaadta nekünk, és amit megszerzett nekünk és a miénk lett, azt meghagyja nekünk.

Jézus bejövetelének a látható világba több célja is volt.
Betöltse a törvényt, demonstrálja, hogy lézetik egy magasabb világ a látható világnál - ezért voltak a csodák -, hogy tanítsa az embereket, mert az igazságot őutána majd nekik kell hírdetni, és hogy meghaljon.

Abdiás.. 2018.09.21. 14:17:00

@Déli pályaudvar:

Jézus azért jött, hogy meghaljon. Ezt már azelött is tudta, hogy eljött volna ide, mert többek között azért kellett emberré lennie, hogy legyen vére, mert a mennyei lényeknek nincs vérük.
Jézus vérére viszont szükség volt, mert

" ....vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat."
Zsidó 9:22.

Az ószövetségben azt mondja Isten, hogy a vért az oltárra adtam nektek. nagyon valószínű, sőt, szerintem egyértelműen így van, az embernek a bűnbeesés elött nem volt vére. ha a vér a bűnbocsánat miatt van, akkor a bűnbeesés elött nem volt rá szükség.
A Biblia egyébként is egyértelművé teszi, hogy Isten teremtményeit az Ő Szelleme, a Szent Szellem élteti, mint ahogy a mai napig is a mennyei lényeket.
A szellemi embert így a bűnbeesés elött isten szelleme éltette, de a bűn miatt testivé vált.

" A testnek élete a vérben van, én pedig az oltárra adtam azt nektek."
3 Mózes 17:11.

Vagyis a testivé vált embert már nem Isten szelleme, hanem a vérébe helyezett biológiai élete élteti egy bizonyos ideig, addig, amíg a bűn miatti romlás és bomlás olyan mértékű nem lesz, hogy nem képes többé az ember szellemét hordozni.
Ezt a folyamatot írja le a termodinamika 2. főtétele is, vagyis hogy a bűn miatti romlás és bomlás nem csak az embert, hanem a teljes látható világot elérte.

Amikor Ádám bűnbeesett, Isten adott további esélyt az embernek az életre azáltal, hogy bár szellemi értelemben halottá vált, a vér által biztosított egy bizonyos ideig az ember számára, hogy legyen esélye változtatnia a sorsán, mielött az ideje végleg lejár.

Isten az ember bűnbeesése után -mivel az ember önnön erejéből nem tudott volna kijönni a bűn rabszolgaságából -, az Ő Fiát elküldte a földre mint ember, hogy helyettünk betöltse a törvényt.Elválasztott egy nemzetet, amelynek létrejötte a többi 69 nemzetétől eltérő, mert egy meddő házaspáron keresztül - Ábrahám és Sára - "mesterséges megtermékenyítéssel" hozta létre. Törvénnyel elválasztotta a többi nemzettől, hogy megőrizhessenek egy olyan erkölcsi életmódot, amelybe bejöhet a Messiás.
Mindeközben a többi nemzetről sem feledkezett meg, mert a 70 tagú szanhedrin - a vének, Izrael elöljárói és döntéshozói - saját tudtuk nélkül is mind a 70 nemzetet képviselték, és folyamatosan áldozatot mutattak be értük is.
A 69+1 nemzet az 1 Mózes 10.-ben van leírva.

A zsidóságnak fogalma sem volt arról, hogy a Messiás nem csak az ő, hanem minden más nemzet szabadítója is lesz. Erre a tanítványok is csak Jézus feltámadása után jöttek rá, miután Péter azzal szembesült, hogy egy egy római századost és háznépét a Szent Szellem uúgy betöltötte, mint pünkösdkor az apostolokat.

" Eszerint tehát a pogányoknak is adott az Isten megtérést az életre!"
Apcsel- 11:18.

Így el kellett azt Istennek érnie, hogy mielött Izrael felismerné Jézus Krisztusban a Megváltót, a nemzeteknek is hírdettessék az evangélium, akik addig teljesen el voltak szeparálva Isten Igéjétől. Ennek elindítása volt Pál apostol feladata, amit nem akármeddig juttatott el:

" ....Jeruzsálemtől Illyriáig betöltöttem a Krisztus evangéliumát."
Róma 15:19.

Illyria a mai Mo. déli határáig terjedt, ami egy olyan korban, ahol még a biciklit sem ismerték, nem kis teljesítmény volt. Az evangélium üzenete eljutott a nemzetekhez......

Izrael azért nem ismerhette fel Jézusban a Messiásban, mert az Ige azt mondja, hogy Jézus visszajövetele és királysága akkor valósul meg a földön, amikor Izrael nemzeti szinten felismeri Jézusban a Szabadítót és azt mondja: Áldott, aki jön az Úr nevében. Ha ők ott, akkor ezt felismerték volna, a nemzetekből esélye sem lett volna senkinek sem megigazulni.

Ezért el kellett, érni, hogy bár számtalan prófécia nagyon pontosan beazonosíthatóvá tette a Messiást - ráadásul a zsidó gyerekek 12 éves korukra szinte a teljes Tórát kívülről tudták és ismerték a prófétai kinyilatkoztatásokat -, mégse ismerjék fel, mert akkor nem feszítették volna meg, a vére nélkül pedig nincs bűnbocsánat.

" Hallván halljatok és ne értsetek, s látván lássatok és ne ismerjetek.
Kövérítsd meg e nép szívét, és füleit dugd be, és szemeit kend be: ne lásson szemeivel és ne halljon füleivel, ne értsen szívével, hogy meg ne térjen és meg ne gyógyuljon."
Ézsaiás 6:9-10.
Róma 11:8.
Máté 13: 13-15.
János 12:39-41.

A ne ismerjetek pontosabb fordítása: ne fogjátok fel.
Ebben a szakaszban a héber szöveg a tardema szót használja, amelyet a teljes érzéketlenséggel járó alvás esetébe is használnak, mint pl. a műtéti altatásra vagy az állatok téli álmára.

Az Ige azt is kijelenti, hogy ez a mély álom szelleme meddig lesz Izraelen:

" Mert nem akarom, hogy ne tudjátok atyámfiai, ezt a titkot, hogy magatokat el ne higgyétek ( hogy ne legyetek beképzeltek ), hogy a megkeményedés Izraelre nézve csak részben történt, ameddig a pogányok teljessége bemegy. És így az egész Izrael megtartatik."
Róma 11:25-26.

Vagyis Izrael addig nem fogja felismerni Jézusban Isten Fiát, amíg a nemzetek evangélizálása be nem fejeződik, ez pedig az Egyház elragadtatásáig fog tartani.

Folyt. köv.

jabbok 2018.09.21. 14:50:03

@Abdiás..:
Ha már vendégségbe jöttél hozzánk, és érdemben beszélgetni próbálsz velünk, válaszolnál néhány olyan dologra, ami valóban MINKET (engem legalábbis biztosan) érdekel a ti hitetekből?

jabbok 2018.09.21. 14:52:26

@Abdiás..: Engem például nagyon érdekelne, hogy mit gondoltok a szenvedésről, a szegényekről, a fogyatékosokról, a súlyos betegekről.

Déli pályaudvar 2018.09.21. 15:37:20

@jabbok:
Ezt írod:
“érdemben beszélgetni próbálsz velünk”

Te ezt hol tapasztaltad? Én ennek a nyomát sem látom.

jabbok 2018.09.21. 16:26:43

@Déli pályaudvar: azt őszintének hiszem, hogy valódi, jóhiszemű meggyőzési szándék vezérli. És hogy Ő MAGA meg van győződve róla, hogy neki van igaza, hogy ő(k) értelmezi(k) helyesen a Szentírást.

Az már egy másik kérdés, hogy pl. hol voltak vajon ezek a (kétségtelenül nagyon lelkes) közösségek akkor, amikor nem volt ilyen könnyű "lelkesnek" lenni, amikor az én tanáraim és mestereim még éveket-évtizedeket ültek és egészségüket, testi épségüket áldozták a hitükért.

Ha többet nem is, legalább (a kritikák mellé) egy minimális respectet IS elvárnék azoktól, akik olyan magabiztosan értelmezik azt a szentírást, ami DE FACTO

- létre sem jött volna
- és főleg fenn nem maradt volna

azok nélkül, akiket ők most a "szent szellem" ellenségeinek hirdetnek.

Abdiás.. 2018.09.21. 17:40:10

@jabbok:

Számítottam erre a kérdésre Tőled......a gyermekeid miatt érdekel, ugye?
Szándékosan nem akartam ezt szóba hozni, mert nem akartam más magánéletében válykálni, de ha már megkérdezted, szívesen válaszolok rá.

" Ha pedig nem hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára.......reád jőnek mindez átkok, és megteljesednek rajtad."
5 Mózes 28:15.

Itt egy hosszú felsorolás kezdődik, hogy milyen átkok érik el az ember életét, ha nem Isten Igéjével összhangban éli az életét. A teljesség igénye nélkül néhányat felsorolok, ill. segítek azok beazonosításában:

- átkozott lesz a te méhednek gyümölcse - átok alatt születik meg a gyermek
- bocsát rád az úr bomlást, romlást - idegösszeomlás
- megver téged az Úr szárazbetegséggel, hidegleléssel, gyullasztó és izzasztó betegséggel, aszállyal - ezek a test leépülésével járó betegségek, hiánybetegségek, magas lázzal járó fertőző betegségek és daganatos betegségek
- megver téged az Isten Egyiptomnak fekélyével, és süllyel, varral és viszketegséggel, amelyekből ki nem gyógyíttathatol - ezek a gyógyíthatatlan, krónikus nemi betegségek: aids, szifilisz, genitális herpesz....
- megver téged az Úr vaksággal, tébolyodással és elmezavarodással - ideg-elme betegségek, skizofrénia, érzelmi traumák
- megver téged az Úr gonosz kelésekkel, amelyekből ki nem gyógyíttathatol - krónikusan visszatérő bőrbetegségek
-szolgálod majd a te ellenségeidet éhen és szomjan, mezítelen és mindennek szűkében - ez az abszolút szegénység

Ma az emberek többsége - akik magukat egyébként keresztényeknek hiszik - nem Isten Szelleme, a Szent Szellem kijelentése által ismerik az Igét, hanem emberi közvetítőkön keresztül, akik maguk egyébként okkult tevékenységeket folytatnak, anélkül, hogy ezzel tisztában lennének.

Néhány okkult tevékenységet felsorolok a teljesség igénye nélkül, hogy világossá váljon, Isten szemében mi is az az okkultizmus, amelyek kivétel nélkül átok alá helyezik az emberek életét:

Asztrológia, automatikus írás, hangok hallása, látnokság, kristálygömb, színterápiás diagnózis, ingázás, jövendőmondás, horoszkópok, kabbalisztika, médiumitás, gondolatolvasás, numerológia, ómenek, tenyérjóslás, frenológia-koponyaanalízis, szeánszok, tarotkártya, jóslás tealevelekkel, telepátia, minden olyan könyv, amely okkult praktikákat tanít, természetfölötti kijelentésre hivatkozó kultuszok, amelyek azonban ellentmondanak a Bibliának, akupresszúra, akupunktúra, asztrális projekció, hipnózis, levitáció, önvédelmi sportágak, amelyekben természetfölötti erőt is segítségül hívnak, ilyen pl. a karate, agykontroll, mentális dinamika, parakinézis, asztaltáncoltatás, telekinézis, gyógyítás érintéssel, mágia, babonákhoz kötődő mindentárgy, pl. lópatkók, szerencsepénzek, "szentek" képei, medáljai, amulettek, születési szerencsekövek, gyógyításra használt kristályok, hallucinogén kábítószerek, heavy metal lemezek vagy kazetták - igen, ezek is -, bűvös jelek, szerencseszimbólumok, quijatáblák, talizmánok, állatövi jegyekkel díszített szerencsetárgyak, és mindenfajta vallás is, mint:

Antropozófia, feketemise, Isten gyermekei, Krisztus testvérei, szabadkőművesek, Belső Béke Mozgalom, Jehova tanúi, mormonok, New Age, rózsakeresztesek, spiritualizmus, teozófia, keleti vallások, mint bahaizmus, buddhizmus, konfucionizmus, krisnahívők, hinduizmus, iszlám, sintoizmus, transzcendentális meditáció, jóga, stb......

Tulajdonképpen az is megállapítható, hogy az, aki nem született még újjá bibliai módon, szinte biztos, hogy az okkultizmus valamilyen formáját gyakorolja.

Az átok jelei egy ember életén:

- elmebeli, érzelmi összeomlás
- ismétlődő vagy krónikus betegségek, főleg, ha örökölt
- meddőség, koraszülésre való hajlam, nőgyógyászati problémák
- házasság összeomlása, család elidegenedése
- folyamatos anyagi nehézségek
- balesetekre való hajlam
- öngyilkosság, természetellenes vagy korai elhalálozás

Abdiás.. 2018.09.21. 17:42:14

@jabbok:

Jézus azért halt meg olyan fiatalon, mert átok volt rajta.....a mi átkaink voltak rajta......és amint az elöbbi felsorolásból is látjuk, az átok egyik jele a korai elhalálozás. Ezért volt az, hogy még azok is, akik először hittek neki, a kálváriája idején teljesen elfordultak tőle és egy nagy csalónak gondolták, aki valami nagyon nagy bűnt titkolhatott el. Még a tanítványai, az apostolok is teljesen elbizonytalanodtak....talán Ő mégsem Isten fia. De.....Ő Isten Fia, aki képes az átkokat is levenni Rólad, gyermekedről és mindannyiunkról.
Az átok nagyon nagy romboló erő az ember életében, mert kibillenti arról az életútról, amelyre Isten megteremtette.
Az, hogy Isten Jézus Krisztusban képes az ember életpályáját a félresiklott útról az eredeti útra visszaterelni, annak van egy előfeltétele, mert önmagában a bűn megbocsátása még nem állítja vissza az eredeti állapotokat.
Én megbocsájthatom az ellenem elkövetett bűnt a másiknak, de attól még nincs helyreállítva a kár.
Bocsánatot kérhet a házasságtörést elkövetett fél a házastársától, de az a kapcsolat már akkor is "meghalt".

Ahhoz, hogy újra élet legyen azon a helyen, ahová a bűn befészkelte magát, teremtő erőre van szükség.
Isten azért tud nekünk bűnbocsánatot adni, mert utána azt meg nem történtté tudja tenni, és teljes újjáteremtést gyakorol azon a területen.
Jézus Krisztusban ennek az újjáteremtésnek a jogi alapját teremtette meg. Ezért tud a rákos sejtek helyére élő sejteket adni, ezért tud egy összeomlott házasságot élővé tenni vagy egy sérült gyermeket egészségessé tenni.
Jézus Krisztus minden problémánk megoldásának a forrása......

" Ha pedig szorgalmasan hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, és megtartod és teljesíted minden Ő parancsolatát, reád szállnak mindez áldások:
Áldott lesz a te méhednek gyümölcse....."
5 Mózes 28:1-4.

Abdiás.. 2018.09.21. 17:52:43

@jabbok:

"Az már egy másik kérdés, hogy pl. hol voltak vajon ezek a (kétségtelenül nagyon lelkes) közösségek akkor, amikor nem volt ilyen könnyű "lelkesnek" lenni, amikor az én tanáraim és mestereim még éveket-évtizedeket ültek és egészségüket, testi épségüket áldozták a hitükért. "

Hol?
A föld alatt. A kommunizmus idején Németh Sándorék földalatti, szűk, lebegőtlen, sötét helyeken tartották az összejöveteleket. Németh Sándor is ült börtönben, és utcaseprésből élt, miután kilépett a katolikus egyház kötelékéből. Az édesapja katolikus pap volt, és a volt egyháza folyamatosan átkozta.
Az otthonát a titkosrendőrség bepoloskázta, és mindkét szomszédjában folyamatosan jelenvoltak a titkosrendőrség tagjai. éjjel-nappal megfigyelés alatt tartották 2 évtizeden keresztül. Mnden magánbeszélgetését lehallgatták, és a gyülekezetünkbe mindig jelen voltak a titkosrendőrség őrszemei. Egy ilyen egykori tag néhány évvel ezelött eljött a gyülekezetünkbe és mindent kitálalt és bocsánatot kért Németh Sándortól. Lejárató könyveket kellett írnia a gyülekezetről, de mivel soha semmi olyan nem hangzott el az istentiszteleten, ami megbotránkoztató lehetne, neki kellett hamis vádakat gyártania és könyvben kiadatnia.
Tudnék még írni a gyülekezetem történetéről, de nem tartom ezt fontosnak.

jabbok 2018.09.21. 18:12:03

@Déli pályaudvar: De majd most elválik, hogy @Abdiás..:
valóban KOMMUNIKÁLNI akar, vagy csak KI-oktatni.

Engem valóban érdekel néhány dologban a tanításuk.

Déli pályaudvar 2018.09.21. 19:13:56

@jabbok:
Ezt írod:
“azt őszintének hiszem, hogy valódi, jóhiszemű meggyőzési szándék vezérli. És hogy Ő MAGA meg van győződve róla, hogy neki van igaza, hogy ő(k) értelmezi(k) helyesen a Szentírást.”

Ebben teljesen egyetértek.

De ez még nem különbözteti meg a zárt osztály lakójától, aki szintén meg van győződve róla, hogy neki van igaza, mikor Napóleonnak mondja magát, és akit szintén a jó szándék vezérel, mikor erről másokat meg akar győzni.

Hogy most egyiküket az elmebaj zárta be önmagába, másikukat pedig a nagybetűs Lélekre hivatkozó nagybetűs Én, egyre megy: mindketten megszólíthatatlanok, minthogy a rendszerük axiómája téves.

És most nem is – az egyébként igen zavaros – fejtegetéseire gondolok. Nem. Hanem arra, hogy miként kell viselkedni, ha az ember vendégségbe megy.

Vannak alapvető szabályok. Ha valaki ezeket az alapvető szabályokat folyamatosan megsérti, hogyan várhatja el, hogy vendéglátói komolyan vegyék a mondanivalóját? Ha valaki az emberi viselkedés legelemibb normáival sincs tisztában, miként gondolhatja azt, hogy az általa hirdetett „evangélium” felkelti vendéglátói figyelmét?

jabbok 2018.09.21. 19:21:07

@Abdiás..: "Mostanra mintha enyhültek volna az ellenérzéseik: sokkal kevésbé téma a katolikus egyház ostorozása a prédikációiban, illetve a Hit Gyülekezete kiadványaiban, mint húsz éve.

Ennek több oka van. Az egyik a kereszténység veszélyeztetettsége az iszlámmal, a modern humanizmus világnézetével vagy a modern szexualitást képviselő mozgalmakkal szemben. Egyre nyilvánvalóbb minden keresztény irányzat számára, hogy alapvető keresztény értékeket veszélyeztetnek ezek a kihívások. Ma sokkal inkább szolidaritásra, mint belső vitákra van szükség. A másik, hogy a Hit Gyülekezete a nyolcvanas években kifejezetten a tradicionális kereszténységgel, így a katolikus egyházzal szemben határozta meg magát, elfoglalva az evangéliumi keresztény világban a helyét. Akkoriban nyilvánvalóan sokkal többet kellett arról beszélnünk, hogy mi a különbség a Hit Gyülekezete és a hagyományos keresztények teológiája és világnézete között." (Németh Sándor)

jabbok 2018.09.21. 20:00:57

@Abdiás..: Nem tudom, hány éves vagy - de én valószínűleg korábbról ismerem Németh Sándort és a történetét, mint a legtöbben a Gyüliből. Érdekes részletekről hallgat vagy beszél mellé mostanában - amik pedig könnyen és biztosan ellenőrizhető tények. Mi meg elég közelről láttuk is...

De a saját honlapján szereplő adatok szerint is 1978-ban hagyta el Sándor a katolikus egyházat. Miközben az utolsó koncepciós perben lecsukott katolikus pap, Lénárd Ödön is kiszabadult 1977-ben, 18 és fél év börtön után.

Akkor

1. KITŐL KAPTA (de facto) magát a szentírást Németh Sándor?

2. nem túlzó "csúsztatás"

- arra a kérdésre válaszul, hogy "hol voltak vajon ezek a (kétségtelenül nagyon lelkes) közösségek akkor, amikor nem volt ilyen könnyű "lelkesnek" lenni, amikor az én tanáraim és mestereim még éveket-évtizedeket ültek és egészségüket, testi épségüket áldozták a hitükért. "

- azt állítani, hogy "Németh Sándor is ült börtönben, és utcaseprésből élt, miután kilépett a katolikus egyház kötelékéből. ((Börtön: 6 azaz HAT _ NAP; időpontja: 1969 november - vagyis 9 évvel a katolikus egyház elhagyása ELŐTT)). Az édesapja katolikus pap volt ((???)), és a volt egyháza folyamatosan átkozta ((??? Nálunk katolikuséknál akkor már kiközösítés sem létezett, nemhogy átkozás.)).
Az otthonát a titkosrendőrség bepoloskázta , és mindkét szomszédjában folyamatosan jelenvoltak a titkosrendőrség tagjai. éjjel-nappal megfigyelés alatt tartották 2 évtizeden keresztül. " ??

Hogy és mikor jön össze ez a 2 évtized?? 1978-tól 1998-ig, tehát 9 évvel a rendszerváltás utánig? ((Bár igaz, amikor a piaristák kiköltöztek a Mikszáth Kálmán téri rendházból, ott is találtunk még 1-2 poloskát minden cellában...))

A börtönben nem a HITÉÉRT ült, és főleg nem a katolikus egyházat elhagyó új hitéért. Hanem illegális határátlépésért, kemény 6 (azaz HAT) napot. ;o))

puccini 2018.09.21. 20:12:15

Mindenki nyugodjon le! Ahogy @satori írta nemrég: "...ki tud empatikusabban közelíteni a másik eltérő véleményéhez, ki műveli magasabb szinten a kölcsönös (interperszonális, interkulturális, hitközi stb.) harmónia keresésének művészetét. (...) Mi pedig - mernék így fogalmazni - ennek begyakoroltatására és gyakorlására szántuk ezt a blogot." Végül is ez nagy nehezen összejött. Előbb nagy nehézséggel lettünk túl egy zavaros elméjű ateistán, majd karba tett kézzel végignézzük egy hitgyülis ámokfutását. Soha jobb párbeszédet kedves jezsuiták.

A címben feltett kérdés megválaszolása pedig szerintem nem olyan bonyolult: viszonylag sokan. Beszélhetnénk arról is, hogy végül is kik akarták, hogy pápa legyen, de a kérdés inkább az, hogy miért ennyire zavaros és megosztó, és állandó magyarázatra szoruló a pápa minden megnyilatkozása. (Persze tapasztalatból tudom jól, hogy az Egyházban egész más az ügyintézés, mint amit a "mezei" ember elképzel, de ez azért egy kicsit sok. Mint a Titanicon a vendég: Én kértem jeget a whiskybe, de azért ez egy kicsit túlzás!)

Abdiás.. 2018.09.21. 22:18:24

@jabbok:

"Mostanra mintha enyhültek volna az ellenérzéseik: sokkal kevésbé téma a katolikus egyház ostorozása a prédikációiban, illetve a Hit Gyülekezete kiadványaiban, mint húsz éve."

Ez nem azt jelenti, hogy egyet értünk más felekezetek tanításaival, hanem jelenleg nagyobb veszély fenyeget minket, mármint az emberiséget.....valamilyen szinten szükséges az összefogás, de csak azokkal, akik az alapvető bibliai értékekkel azonosulni tudnak. Ettől függetlenül az evangélium hirdetése egyéni szinten továbbra is folytatódik, és a célunk az, hogy az igazság beszédét mindenki hallhassa, mert jó döntést csak az tud hozni a jövőjével kapcsolatban, aki már hallotta azt, amit érdemes választania.

" ....és íme, van egy nagy vörös sárkány, akinek 7 feje van és tíz szarva és az ő fejeiben 7 korona."
Jelenések 12:3.

A vörös sárkány, vagy eredeti nevén drakon nem más, mint Isten egykori oltalmazó kerubja, Lucifer, aki fellázadt Isten ellen. A 7 fej a Sátán történelmi manifesztációit mutatja be.
A 7 fej az emberiség történelmének az az egymást követő 7 birodalma, amelyben a Sátán vláguralmi törekvését próbálta elérni globalizáció által.

Ez a 7 birodalom:

- Egyiptom
- Asszír
- Babilon
- Méd-Perzsa
- Görög-hellén
- Római
- Antikrisztusi birodalom

7 próbálkozása van a Sátánnak, és a 7. alkalommal eléri a célját.

Nabukodonozor babiloni királynak volt egy álma. Egy olyan szobrot látott, amelynek arany feje volt, melle és karja ezüst, hasa és oldala réz, lábszára vas, lábfejei pedig részint vasból, részint cserépből voltak. Dániel 2:32-33.

Dániel Isten Szellemének a kijelentése által azt mondta a babiloni királynak:

" Te, oh király.......te vagy az aranyfej, és utánad más birodalom támad."
Dániel 2:37-39.

Isten egy ember formájú szobron keresztül mutatta be az utolsó 5 birodalom jellemzőit.

A csökkenő értékkel bíró 4 fém - arany, ezüst, réz, vas - az emberi faj korszakokon át tartó degenerációját jelzi, hogy Isten szemében egyre gyengébb minőségű és alacsinyabbrendű társadalmak követik egymást. Miközben a fémek értéke csökken, keménysége viszont növekszik, ami az egyre erőteljesebb katonai erő jelenlétét és szükségszerűségét jelzi.

Ahogy egy test tagjai tökéletes egységet alkotnak, úgy a világtörténelmen végigvonuló pogány birodalmak egy egységes organizmust alkotnak, amely az arany fej irányítása alatt áll, és ez Babilon, az Antikrisztus szelleme közvetlenül a vízözön után, Nimród vezetésével elindított egy globalizációs programot, amelyet Bábel tornya szimbólizál. Az Európai Uniónak is ez az egyik szimbóluma, az " Egy hang, több nyelv" szlogennel ellátva.

Isten azért avatkozott be a torony megépítésébe, mert

" Semmi sem gátolja, hogy véghez ne vigyenek mindent, amit elgondolnak magukban."
1 Mózes 11:6.

Isten nem szereti a világ által megálmodott globalizációt, mert ez nem másról szól, hogy 1-2 vezető által egy hatalmas közösség gondolkodása befolyásolható és irányítható....és mivel emögött az Antikrisztus szelleme áll, mindenképpen az emberiség elpusztítására törekszik.
Az európai globalizáció - amelyet az Amerikai Egyesült Államok mintájára akarnak létrehozni, és amelynek elindítója a Vatikán volt -, nem szól másról, mint hogy egy szűk csoport érdekei érvényre jussanak és az akaratuk megvalósuljon a teljes európai földrész felett.
Ahhoz, hogy az Antikrisztus stabil birodalmat tudjon létrehozni, szüksége van arra, hogy megszerezze afölött a legitimitást. Ott tudja érvényesíteni az akaratát, ahol sok a bűn. Minél nagyobb a bűn, annál nagyobb a befolyása.
Az ószövetségi próféciák Európát jelölik meg az Antikrisztusi birodalom epicentrumaként.
Ezért van szükség a globalizációra, mert ezzel könnyen elérhető pl. a homoszexuális házasság törvényerőre való léptetése. Ma Németországban már a vérfertőzés is legális.

Azért a szexuális bűnökön keresztül támad a Sátán, mert a bűnnek ez a fajtája tudja az ember szellemét a legjobban beszennyezni, mert az ember szelleme a hasüreg és az ágyékrész között van, vagyis igen közel a bűn elkövetésének a helyéhez.
A szexuális bűnök elkövetése adja a sötétség erői számára a legnagyobb erőt az emberek felett.

A 2. birodalom, amely Kr. e 539-331-ig tartott,a 2 karral azt jelezte előre, hogy a babilóni birodalom után egy olyan birodalom következik, amely a 2 kéznek megfelelően 2 nemzet , a médek és a perzsák szövetségéből áll.
Dániel egy másik próféciában még pontosabb leírást ad erről:

" ....a második hasonló a medvéhez, és kele egyik oldalára, és 3 oldalborda volt a szájában......."
Dániel 7:5.

A félig felemelkedett medve a méd-perzsa birodalom aránytalan szövetségére utal, ahol a perzsák nagyobb befolyást gyakoroltak a médeknél.
A 3 oldalborda Líbia, Babilon és Egyiptom, amelyet a medve "felzabált" és a birodalomhoz csatolta.

Abdiás.. 2018.09.21. 22:20:49

@jabbok:
Folyt.

A harmadikról azt írja Dániel:

" ....olyan, mint a párduc és 4 madárszárnya van a hátán és 4 feje van az állatnak."
Dániel 7:6.

A párduc jelkép nagy Sándor hadi technikáját jeleníti meg: ravaszul, alattomosan közelíti meg a kiszemelt áldozatot és villámgyorsan csap le rá. Ez volt Nagy Sándor hódító sikerének titka. A 4 szárny is a gyorsaságot jelképezi.
A 4 fej pedig az a 4 utódhatalom, amelyet a 4 hadvezére örökölt meg, miután Ő fiatalon, 33 évesen meghalt, fiát pedig megölték.

A 4 utódhatalom:

- Kasszandrosz kapta Macedóniát és Görögországot
- Lüszimakosz Trákiát és Kis-Ázsiát
- Szeleukosz Szíriát és Babilóniát
- Ptolemaiosz pedig Egyiptomot, Palesztinát és Arábiát

Dániel próféta kr. e 605-530-ig élt, Nagy Sándor birodalma viszont jóval később, Kr. e. 331-ben kezdődött el.

A 4. birodalom, amelyet a lábszárak jelölnek, megosztott birodalmat vetítenek előre.

" A negyedik birodalom pedig erős lesz, mint a vas....széttör és összezúz mindent...."
Dániel 2:40.

A vas a bűnnek a jelképe a Bibliában.
Az előző birodalmakat a Biblia az állatok természetes tulajdonságaival jellemezte, de a 4.-et már nem, mert ez a birodalom nem természetes lesz.
Ennek a birodalomnak a lábujjai cserép és vas keveredéséből állnak össze.
Dániel 2. 41.

Itt az ige a keveredésre az "arat" kifejezést használja, ami természetellenes keveredést jelöl. Ezek olyan anyagok, amik természetüknél fogva nem képesek elegyűlni. Egymástól idegen kultúrák erőszakos keveredését jelöli.
Isten már több száz évvel ezelött előrevetítette, hogy a római birodalom a korszak végén 2 kultúrának - iszlám és kereszténység - keveredéséből fog állni, és az egyik a vas, összetöri a cserepet.......
Az iszlám azért jön, hogy eltörölje az európai nemzeteket, és egy totális antikrisztusi birodalomba fordítsa át a teljes európai kultúrát.

A cserép, amellyel az európai kultúrákat jelképezi, agyagból van, amelyben nincs maradandóság és érték. A mai kor kultúráját Isten beszéde értéktelennek minősítette.
Sok üres fejű és szívű ember van a földön.
Az értéktelenség cinikussá teszi az embert, és az olyanokat, akik értékeket képviselnek, megvetik, kigúnyolják.
Értéktelen emberek számára értéktelen a hit......

A tíz lábujj 10 ország föderációját jelenti.
Ez a föderáció 2017-ben elképzelhető hogy elindult - vagy legalábbis megtörténtek az előkészületek - ahol a Vatikánban Németország, Franciaország és Olaszország a Pápával szövetkezve, a többi európai államot kifelejtve újjáélesztette a Római Birodalmat, és a próféciák szerint ebbe fog belépni a világ diktátora, aki 3 vezetőt fog megbuktatni és átveszi ennek a föderációnak a vezetését. Ő lesz az antikrisztus.

Ma nagyon észnél kell lenni a keresztényeknek, mert ennek az utolsó világbirodalomnak a kifutási ideje nagyon rövid lesz. Azok a nemzetek, amelyek csazlakoznak ehhez - vagyis feladják a nemzetállami konstrukciót -, nemzeti szinten elkárhoznak.

Az antikrisztusról azt írja az Ige, hogy :

".....a föld és annak lakosai imádják..."
Jelenések 13:12.

Ez egy nagyon megnyerő, intelligens, jó megjelenésű, nagy tudású, sokakat megnyerő, nagy befolyással bíró, szimpatikus férfi lesz, aki meg fogja oldani a Közel-kelet problémáját - de csak átmenetileg -, feléppítteti a 3. templomot, helyreállíttatja az ószövetség áldozati rendszert, kivonja a kézpénzforgalmat, és egy - valószínűleg - bőr alá beültetett chiprendszer formájában "megjelöli" az embereket.

" .....mondja a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevadnak képmását....és adaték neki, hogy a fenevad képébe szellemet adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, és azt műveljem hogy akik nem imádják a fenevad képmását, megölettessenek."
Jelenések:13:14-15.

Ezekkel a szavakkal a mesterséges intelligenciát írta le János.
Az a személy, akibe az antikrisztus szelleme beköltözik, halálos sebet fog kapni, és szüksége lesz egy gépre, amibe a szellemét és intelligenciáját át tudják táplálni és az emberek azt hiszik, hogy ő továbbra is ugyanaz az ember, aki ráadásul csodatévő erővel is rendelkezik, mert a halál felett is úrrá tudott lenni.

" Azt is teszi mindenkivel.....hogy az ő jobb kezükre vagy homlokukra bélyeget tegyenek....."

Ez valószínűleg az a chip rendszer, amin ma gőzerővel dolgoznak, mert minden vásárlást és ügyintézést ill. fizetést nagyon egyszerűvé tesz. Többek között ezért is lesz kivonva a forgalomból a kézpénz használata.

A mai kor vívmányai, amire annyira büszkék az emberek, nem mást szolgálnak, mint egy totális birodalmi rendszer kiépítését, és a Sátán készségesen osztja meg az ismereteit az emberkkel azért, hogy a találmányokon keresztül végre elérje a célját.
Aki egyszer fellépett a világhálóra, annak minden egyes keresése, szava rögzítve van.
Mindent tudnak rólunk a világhálón keresztül, a mobiljaink pedig alkalmasak arra, hogy bármikor bárhol beazonosíthatóak legyünk.

Aki nem akar ennek a rendszernek a foglyaként elveszni, annak Jézust kell választania, mert csak Ő tud ebből kimenteni.

Abdiás.. 2018.09.21. 22:23:23

@jabbok:
Folyt.

Az Antikrisztus birodalma minden jel szerint készülőben van. Ez egy 10 nemzetből álló föderáció lesz, és az a cél, hogy mi ebből kimaradjunk.
Egyetlen esélyünk van, hogy ez bekövetkezzen, ha nemzeti szinten elutasítjuk a:
- melegházasságot
- a bibliai családmodell megváltoztatását
- megőrizzük nemzeti identitásunkat és függetlenségünket
- ragaszkodunk a Ft-hoz
- nem támogatjuk az Izrael ellenes bojkottokat
- nem engedünk az iszlám térhódításnak

Ezek védelmére van szükség az összefogásra, mert ha ezeket nem tudjuk megőrizni, nem lesz esélyünk a hamis vallásokból kihozni az embereket. És bár mi üdvözülni fogunk, azért ez vajmi kevés vigasz, ha mások közben elvesznek. Az igaz egyház azért kapta meg az igazság ismeretét, hogy másokat megmenthessen.......És mivel Istennek minden teremtménye fontos, így nekünk is az. Még azok is, akik ezért bolondnak néznek minket.
Ha ezt meg tudjuk őrizni nemzet szinten, akkor a Nyugat nagyon harapni fog ezért - bár már most is fekete báránynak vagyunk kikiáltva -, és mindent elkövetnek, hogy megtörjék a magyar nemzetet. Valószínűleg az Uniós támogatásokat is meg fogják szüntetni. Az országot megpróbálják majd ellehetetleníteni, és ha továbbra is ellenállunk, egy alacsonyabb gazdasági szintre fogunk visszaesni, és a Nyugat nagyon elhúzhat mellettünk, de idővel mégis mi járhatunk majd jobban. A cél, hogy ebből a birodalomból minden áron kimaradjunk, mert:

" ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére, az is isik az Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az Ő haragjának poharába...."
Jelenések 14:9-10.

Annak a nemzetnek, amely alkalmazni fogja a chiprendszert - legalábbis ez a technikai megoldás tűnik a legvalószínűbbnek - nincs irgalom és nincs kegyelem, nem megy be az 1000 éves királyságba.
Jó lenne ebből kimaradni......

Abdiás.. 2018.09.21. 22:28:41

@puccini:

Az, hogy Te egyenlőségjelet teszel egy "zavaros elméjű" ateista és egy keresztény ember hozzászólásai közé, sokat elárul Rólad és az Ige kapcsolatáról.....na meg arról is, mennyire fontosak Neked más emberek......

" Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak be!
Mert lesznek az emberek magukat szeretők.....szeretet nélkül valók....rágalmazók, a jónak nem kedvelői....."
2 Timóteus 3:2-3.

jabbok 2018.09.21. 22:52:16

@Abdiás..: engem továbbra is az érdekelne, hogy mit gondoltok, mit hisztek - és főleg, hogy hogyan viszonyultok a szegényekhez, a szenvedőkhöz, a fogyatékosokhoz, a betegekhez.
Nem a SZÜLEIKHEZ - hanem hozzájuk magukhoz.

Meg ahhoz, aki a közösségeitekből lesz beteg, sérült, rokkant, öreg.

2018.09.21. 23:54:48

@Abdiás..:

'Amikor az ember megtér, a bűnei Jézus áldozata miatt meg lesznek bocsájtva. [...] A Szent Szellem pedig ugyanarra az életre megtanít minket, mint amit Jézus egyből, tökéletesen megvalósított. Szent Szellem nélkül az ember nem tud Isten Igéjével összhangban élni.'

A megtérés nem változtatja meg az emberi természetet. A viselkedést és a gondolkodást megváltoztathatja, de a bűnre hajló emberi természetet nem. Az más kérdés, hogy az ember erőt kap a küzdelemhez, de attól még küzdenie kell a jóért.

Pál is írja, hogy

'Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél, úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág, 27hanem megsanyargatom és engedelmessé teszem a testemet, hogy amíg másoknak prédikálok, magam ne legyek alkalmatlanná a küzdelemre.' (1Kor 9:26-27)

A megtérés tehát nem a küzdelem vége, hanem sokkal inkább a kezdete.

'Isten azokat az embereket, akik nem térnek meg igei módon, ebeknek nevezi, vagyis tisztátalan személyeknek. Tisztátalanokkal pedig nem osztja meg az Ő Szent Igéjét.
Nem kell ezen megsértődni, Isten ezzel a szimbólummal jelölte meg a bűnös embereket.'

Ja értem. Azt meg se kérdezem, hogy akkor itt közülünk szerinted ki a bűntelen.
Az egészben van valami ijesztően gyerekes. Ez a megtérés az önelégültség diadala.
Az ebekkel szemben nem is kell normálisan érvelni. Elég kitenni az asztalra, hogy én 'igei módon megtértem', és onnantól kezdve csak egyvalakinek lehet igaza.

jabbok 2018.09.22. 03:41:22

@Abdiás..: @Abdiás..: tényleg nem akarlak bántani - szimpatikus a buzgalom, ami lobog benned.

De hogy TALÁN megértsd a helyzetet, mondok egy példát.

Beszélgetsz egy Gyülis fórumon.
Egyszercsak megjelenik ott egy igen buzgó, valóban MEGGYŐZŐDÉSES katolikus. ((Nota bene: képzeld, köztünk katolikusok között is vannak ilyenek... ;)

És előadja neked, hogy a ti tanaitok és értelmezéseitek a Szentírásról teljesen abszurdak; hogy Sándor egy ügyes és autokratikus "bizniszmen"; és egyszerűen tényként kezeli és hirdeti a ti blogotokon az összes vádat, amik mondjuk a "Fesz van"-ban és máshol megjelennek Sándorról és az egész gyülekezetről. (Szerinte ezek TÉNYEK, csak ti nem látjátok vagy nem hiszitek. Mert a sátán elfedi a szemeteket.)

Tegyük hozzá: nyilván egy csomó dologban MEGALAPOZOTTAN látod, hogy a vádak jelentős részét csak KÍVÜLRŐL veheti valaki komolyan - aki hozzád hasonlóan BELÜLRŐL ismeri a gyülekezetet, az csak vagy nevet vagy bosszankodik ekkora hülyeségeken.

És eláraszt hosszú idézetekkel - pont olyanokkal, amilyeneket te is posztolsz itt.

És az idézetekhez olyan ÉRTELMEZÉST csatol, úgy magyarázza őket, amilyen magyarázatokat a gyüliben mind megtanultál már, hogy "persze, ezeket tanítják a Szent Szellem (és mellesleg a gyüli) ELLENSÉGEI.

Szerinted te "MEGTÉRNÉL" eme jótét katolikus léleknek az olyan felvetéseire, hogy "azok az egyházak, amelyeknek nincs közösségük Isten Szellemével, a híveiknek salakot adnak tovább Isten Igéje címen........
És ezzel nem azt mondom, hogy ez szándékos a részükről, egyszerűen nem lehet megérteni az Igét a Szent Szellem kijelentése nélkül.
Az Ige igazságait Isten nem adja oda annak, aki nem tér meg."

Vagy "Nem kell, de célszerű elgondolkodni azon, hogy lehet, hogy az egyházatok eddig felhozott egyetlen egy tanítása sem áll meg az Ige tükrében.....
És ne feledjük, nem a Hit Gyülekezete, hanem az Ige az Isten!"
És váltig állítaná, hogy csak a ti lelketekért valóaggodalom vezeti.
Más ugranál is????

Déli pályaudvar 2018.09.22. 04:17:55

@khamul:
Ezt írod:
„Ja értem. Azt meg se kérdezem, hogy akkor itt közülünk szerinted ki a bűntelen.
Az egészben van valami ijesztően gyerekes. Ez a megtérés az önelégültség diadala.
Az ebekkel szemben nem is kell normálisan érvelni. Elég kitenni az asztalra, hogy én 'igei módon megtértem', és onnantól kezdve csak egyvalakinek lehet igaza.”

Teljesen egyetértek. Amit Abdiás tesz, az a kereszténység rémisztő karikatúrája.

A kiindulási pontja az, hogy megtérni csak úgy lehet és csak úgy kell, ahogy ő mondja, és aki megtér úgy, ahogy ő mondja, arra onnantól kezdve semmilyen törvény, norma, szabály, logika stb. nem érvényes, hanem mindent eleve jól lát, és mindenben eleve igaza van.

Bezárul a kör, minden kommunikáció értelmét veszti: ő tökéletes, neki változnia nem kell, egyetlen dolga van: hogy másoknak kinyilatkoztasson.

A Hit Gyülekezet indulásakor hallottam híreket, hogy a megtérést úgy értelmezik, hogy az ember egyszer s mindenkorra megszabadul a bűntől, és onnantól kezdve bűntelen, de nemigen tudtam elképzelni, hogy ez a gyakorlatban mit jelent. Most már el tudom.

jabbok 2018.09.22. 08:37:59

@Déli pályaudvar: "nemigen tudtam elképzelni, hogy ez a gyakorlatban mit jelent. Most már el tudom."

Szerintem még most sem tudod. ;)
(Ha jól tudom) EZT ÍGY nem hiszik, pontosabban nem ezt hiszik.

Déli pályaudvar 2018.09.22. 11:23:50

@jabbok:
Hogy a gyülekezet többi tagja ma mit hisz és mit gondol, azt valóban nem tudom. Anyámnak egyik nagyon szimpatikus barátnője is a Hit Gyülekezetébe jár, aki egyáltalán nem ilyen. A többiekről tehát tényleg nem tudok biztosat mondani. De hogy Abdiásnál ez a helyzet, azt az utóbbi napokban mindannyian láthattuk.

P.E. 2018.09.23. 08:43:05

Abdiás most folytatja a keresztes háborúját. Nagyon fáraszó.

Abdiás.. 2018.09.24. 10:29:40

@jabbok:

"És előadja neked, hogy a ti tanaitok és értelmezéseitek a Szentírásról teljesen abszurdak"

Hogy mit tennék ebben a helyzetben?

Legelőször is nem nevezném bolondnak......
Aztán az Ige alapján bemutatnám Neki, hogy mindaz, amire az egyháza tanítja, az Ige szerint nem igaz.
Merthát az Ő egyháza azt állítja, hogy Máriát imádni és tisztelni kell, holott ő hozzánk hasonló ember, és Isten nem engedte meg, hogy embereket Istennek kijáró tiszteletben részesítsünk, mert ezt megbünteti.
Aztán az sem igaz, hogy Mária mindvégig szűz maradt és így ment volna a Mennybe, mert az Ige kijelentette, hogy Józseftől is születtek gyermekei.
Aztán az sem igaz, hogy Isten Istenként váltotta meg az emberiséget, hiszen erről is világos kijelentést ad az Ige. Jézus hozzánk hasonló ember volt.
Sőt még az sem igaz, amit "Szent" Ágoston tanított, miszerint az 1000 éves királyság az egyház korszakával együtt eljött.
A katolikus egyház az egyház korát azonosítja az 1000 éves királysággal. Az egyházatok ezt a hamis feltételezést használta fel arra, hogy magukhoz ragadják a IV. sz.-ban az államhatalmat, és a bibliai hit egyedüli terjesztőjekén nyilvánítsák ki magukat. De ha ez igaz lenne, akkor Kr. u. 1000 körül be kellett volna következnie a világvégének. Ám ma is itt vagyunk még.
Akkor gyorsan módosítottak, hogy nem Krisztus születésével, hanem a feltámadásával kezdődött el az 1000 éves királyság, de 1032 tájékán sem érkezett el a világvége.
Akkor még kijebb tolták ezt az időt, és úgy hirdették, a konstantini teodózusi fordulattól kell számolni, mert akkor jutott Európában az egyház az államhatalom birtokába. Persze akkor sem érkezett el:-)
Akkor újra rákontráztak: Talán a Római Birodalom bukásától kell számolni? Így 1476 lett volna a világvége időpontja...és eljött? Nem jött el.
Ez a nevetséges találgatás teljes mértékben megkérdőjelezi - visszamenőleg is - a katolikus exkatológiát, és az állami legitimációját is.
Az 1000 éves királyság kezdetének időpontját nem nekünk kell kitalálni, benne van az Igében.
Az 1000 éves királyság Jézus visszajövetelével fog elkezdődni. Nem kell ezt találgatni, ott van benne.
Az a baj a katolikus egyházzal, hogy egyáltalán nem Isten Igéjén áll a hitük, sem a teljes szervezeti felépítettségük és a tanításaik sem.
Aztán az sem igaz, miszerint Isten elvetette volna Izraelt és a helyébe az egyházat helyezte volna. A helyettesítési teológia az Ige tükrében nem állja meg a helyét. Eleve a messiási kor - vagyis az 1000 éves királyság - eljövetelének előfeltétele az, hogy a zsidóság a saját földjén éljen. A helyreállíztás Izraelen kezdődik el és így terjed ki globálisan az egész földre.

" Megesküdtem egyszer az én szentségemre: vajon megcsalhatnám-e Dávidot?
Az ő magva örökké megmarad...."
89. zsoltár 35-36.

A katolikus egyház a pápával az élen az európai globalizáció egyik előfutára, miközben Isten nem akarja ezt a globalizációt, mert ez nem másról szól, mint a rossznak és a gonoszságnak a kiteljesedéséről.
Isten szándékosan választotta el a nemzeteket határral, hogy a különböző kultúrák és nézetek gátat szabjanak az egységesítés törekvéseinek, hiszen ebben az esetben van lehetőség az egymással ellentétben lévő érdekek és vélemények szabad ütköztetésének. Ez gátat szab az antikrisztus birodalmának a kiteljesedéséhez.

" Mikor a felséges örökséget osztott a népeknek: mikor szétválasztá az ember fiait: megszabta a népek határait..."
5 Mózes 32:8.

A bábeli zűrzavart is azért idézte elő Isten, hogy ne maradjon egységes az emberiség. Nyelveket adott és ezzel érte el, hogy különváltan éljenek tovább. Még csak azt sem akarta, hogy megértsék egymás beszédét, így kényszerítve rá őket arra, hogy különböző nemzetek, magukat határral elválasztva éljenek.
Isten nem hogy most nem akarja felszámolni a nemzethatárokat, hanem az 1000 éves királyságban is külön nemzetekként fognak élni az emberek.

Az sem igaz, hogy szobrokon és tárgyakon keresztül kellene vagy egyáltalán lehetne Istent tisztelni, mert ezek nem közvetítik Isten jelenlétét. Sőt! Isten egyenesen azt az utasítást adta, hogy az ember ne csináljon faragott képeket és szobrokat, és ne tisztelje és ne imádja azokat! Isten komolyan gondolja azt, amit mond. A tárgyak tiszteleet sátáni erőknek a jelenlétét közvetíti az emberek életébe.

" ....mert semmi alakot nem láttatok akkor, amikor a tűznek közepéből szólott hozzátok az Úr a Hóreben. Hogy el ne vetemedjetek, és faragott képet, valamely bálványféle alakot ne csináljatok magatoknak férfi vagy asszony képére."
5 Mózes 4:15-16.

A pápa egyenlőségjelet tesz az iszlám és a keresztények Istene közé, és az iszlám bevándorlás egyik fő szónoka.
De Isten azt mondta:

" Ne köss szövetségetse se azokkal, se az ő isteneikkel,
Ne lakjanak a te földeden, hogy bűnbe ne ejtsenek téged ellenem, mert ha az ő isteneiket szolgálnád, vesztedre lenne az neked."
2 Mózes 23:32-33.

Isten nem akarja a különböző népek keveredését, a pápa viszont igen.

Abdiás.. 2018.09.24. 10:37:20

@jabbok:
Folyt.

" Sámuel pedig még nem ismerte az Urat, mert még nem jelentetett ki neki az Úrnak Igéje."
1 Sámuel 3:7.

Vagyis Isten Igéjét kizárólag csak a Szent Szellem kijelentése által lehet megérteni. Ez alól a próféták sem voltak kivételek. Mindenkinek olyan kapcsolata van Istennel, amilyen szinten kijelentetett neki az Ige, hiszen az Ige az maga Isten.
Az Ige ezzel azt állítja, hogy az az egyház, amely szinte minden lényegi kérdésben szemben áll Isten kijelentésével, nem állhat kapcsolatba Istennel.
A katolikus egyház Igeértelmezése Igeellenes. Nem ért egyet Istennel.

A katolikus egyház nem ért egyet az Igével, az Ige pedig nem ért egyet a katolikus egyház tanításaival.

" Vajon járnak-e ketten együtt, ha nem egyeztek meg egymással?
Ámós 3:3.

Jabbok!
Én egyáltalán nem állok ellene annak, hogy egy katolikus meggyőzzön engem arról, hogy a mi Igeértelmezésünk téves, de esélyét sem látom annak, hogy ez bekövetkezhetne. Minden eddigi "támadásotokat" az Ige egy pillanat alatt szertefoszlatta.
Tudsz nekem valami olyat mondani, ami igaz?
Minden egyes hozzászólásotok arról árulkodik, hogy nem ismeritek az evangéliumot, márpedig annak elfogadása nélkül nem is beszélhetünk kereszténységről.......
Nem értitek, hogy hogy válik egy bűnös ember büntelenné Jézus Krisztusban, nem látjátok át e megváláts konstrukcióját.
És még azt sem veszitek észre, hogy Nektek nem velem van bajotok, hanem az Igével.

ljöttem közétek, hogy elmondjam Nektek az igazságot és ezt támadásnak veszitek.
Mi okom lenne arra, hogy kitegyem magam ilyen támadásoknak, ha nem lenne igaz az, amit írok?
Nem küzdök hisztrionikus szeméálységzavarral, gyengeelméjűnek sem tartom magam......szerintetek miért vagyok még itt?

Mi van, ha a probléma gyökere nem is énbennem rejlik?

2018.09.24. 12:08:43

@Abdiás..:

'Minden egyes hozzászólásotok arról árulkodik, hogy nem ismeritek az evangéliumot, márpedig annak elfogadása nélkül nem is beszélhetünk kereszténységről.......'

Már kérdeztem tőled, hogy mit jelent az, hogy Péter kapta a mennyek országának kulcsait és az oldás-kötés hatalmát (Mt 16, 18-19).
Nem kaptam választ. Örülnék, ha megmondanád, hogy szerinted a megtestesült Ige miért mondta ezt egy gyarló embernek.
Nem arra lennék kíváncsi, hogy szerinted mit NEM jelentenek Jézus szavai, hanem arra, hogy mi lenne más, ha ezek a szavak nem hangzottak volna el.

Azon kívül elmismásoltad Pál teljesen egyértelmű kijelentését is: 'amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született'.

Az apostol nem azt írta, hogy Mária megszülte azt az embert, aki aztán Isten Fia LETT, hanem azt, hogy megszülte Isten Fiát.

Egyelőre ennyi.

Abdiás.. 2018.09.24. 12:37:39

@khamul:

Az evangélium központi igazsága az, hogy azt a tökéletes életet, amelye Jézus leélt a földi élete során, azt az Atya egy megtért ember saját életének tulajdonítja. Aki elfogadja Jézus keresztáldozatát, annál a vér folyamatosan közvetíti a bűnbocsánatot.

Izraelnek a pusztai vándorlása során Isten ezt mondta:

" Nem vett észre Jákobban hamisságot és nem látott gonoszságot Izraelben."
4 Mózes 23:21.

Ha valaki esetleg ismeri, hogy Isten mennyit feddte és korholta Izraelt az istentelen életmódjuk miatt, akkor bizonyára megelepődik azon, hogy ennek ellenére hogy mondhatja azt, hogy nem látott bennük semmi bűnt. Maga Isten akarta őket az utolsó emberig kipusztítani, amikor egy bálványszobrot készítettek maguknak a pusztában, és azt imádták istenként. Mózesnek kellett 40 napig böjtölnie és könyörögnie, hogy kímélje meg az életüket, és csak Mózesre való tekintettel menekülhettek meg.
És mégis azt állítja, hogy nem látott bennük gonoszságot? Igen!
Itt van az evangélium lényege..........
De hogy lehet nem bűnös az, aki nyilvánvalóan bűnös?

Izraelnek Jóm Kippurkor - engesztelés napja - a bárány vérét a Szentek Szentjében lévő frigyláda tetejére kellett helyeznie, pontosabban a főpapnak.
A sátor 3-as tagolása az ember 3 -as "tagolásának" megfelelően lett megépítve.
pitvar=test
Szentély = lélek
Szentek Szentje =szellem

A Frigyládán helyezkedett el Isten dicsősége, amit azt jelképezi, hogy az ember csak a szellemén keresztül tud kapcsolatba kerülni Istennel. Viszont a bűnbeeséskor pontosan az ember szelleme került a halál állapotába, vagyis megszünt Istennel a személyes kapcsolat.
A frigyládába kellett Mózesnek a Törvény 2 kőtábláját behelyeznie. Amikor a láda tetejére a főpap ráhintette az engesztelésnek a vérét, ez a vér elfedezte Izrael népének a bűnét. Ez az elfedezés átmeneti volt, 1 évre szólt, ezért minden évben meg kellett ismételni. Azért csak átmeneti, mert egy alacsonyabb létező - állat - vére nem képes az ember bűnét törölni. Az ószövetségi áldozati rendszer szimbólikus értékű, amely előre mutatott Jézusnak, az igazi áldozati báránynak a végleges és tökéletes engesztelő áldozatára. Jézus, a főpap nem állatoknak, bakoknak és bikáknak vérével, hanem a saját vérével ment be az eredeti - nem csupán annak földi másolatába -, a mennyei Szentek Szentjébe, ráhelyezte a saját vérét a Frigyláda tetejére, majd miután az angyalok tökéletesnek, büntelennek minősítették, folyamatosan közvetíti az ember számára a bűnbocsánatot. Akinek közössége van ezzel a vérrel, annak folyamatos bűnbocsánata van.
Jézus véréhez csak az Ő engesztelő áldozatának az elfogadásával, ill. annak azonosulásával lehet hozzáférni, ezt a lépést hívja az Ige megtérésnek. A keresztrefeszítésnek a lényege az, hogy mivel Jézusnak nem volt bűne, Ő nem maga miatt halt meg, hanem a mi bűneink miatt. Ő a romlott emberi természetet feszítette ott meg. A mi romlott, örökölt ádámi természetünket, amellyel bármit is tesz az ember, úgyis mindig bűnt követ el. A megtéréssel egy természetcsere történik. Jézus elvette a mi bűnös természetünket, az Ő keresztáldozatának az elfogadásáért cserébe pedig megkapjuk az Ő tökéletes természetét, és így élhetjük tovább az életünket. Ez a krisztusi természet a Sátán által nem kísérthető, hiszen Jézust nem sikerült bűnbe ejtenie. A keresztény élet a megtéréssel kezdődik, ám innentől egy hosszú folyamat indul el. Az embernek a Szent Szellem segítségével meg kell tanulnia ezt a természetet megőriznie és megtartania ill. azzal teljesen azonosulnia. Egy megtért ember esetében is a levetkőzött ótermészete egész földi élete során kísérteni fogja, ám ennek totális és végérvényes legyőzésére a Szent Szellem tanít meg minket.
Amikor megtérünk, akkor az összes addigi bűnünket Jézus vére eltörölte. Ez a feltétele anak, hogy a Szent Szellem belénk költözhessen. Jézus keresztáldoztatának a célja nem csak az volt, hogy az addigi bűneinknek bocsánatot szerezzen, mert ha csak ez történt volna meg, akkor mi van az utána elkövetett bűneinkkel? Az Ő bűntelen élete tette lehetővé, hogy a Szent Szellem eljöhessen a földre, és azokba beköltözhessen, akik a megtérés által megtisztultak a bűneiktől. Innentől kezdve a Szent Szellem veszi át az életük felett az irányítást és folyamatosan tanít minket, kijelenti az Ige igazságait, és az Ige által tisztít, formál és tanít minket. Csak egy isteni személy, a Szent Szellem tudja elvégezni az emberben azokat a változásokat, amelyek elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy végül a mennybe kerülhessünk.
Amikor megtér egy ember, utána is lesznek bűnei sajnos, de ezek már nem látványos, világi, testi bűnök.

Abdiás.. 2018.09.24. 12:39:53

@khamul: Folyt.

Ezeket nagyon hamar lefaragja az emberről a Szent Szellem, ill. az ezeknek a bűnöknek az elkövetésére ösztönző ezeknek a démonoktól megszabadít Isten. A bűnök mögött gonosz szellemek és démonok állnak. Amilyen bűnt elkövet az ember, azok a gonosz szellemek az emberben lakoznak. A homoszexuálisokban a homoszexualitás gonosz szelleme lakozik, még akkor is, ha az illető Isten felkentjének és papjának tartja magát. Aki ilyen súlyos testi bűnöket követ el, egyértelmű, hogy nem megtért ember. A Szent Szellemunkájának köszöhetően a bűnök megszünnek, és ha nem követjük el a bűnt, a gonosz szellemeknek tovább kell állniuk, mert illegálissá válik az emberben való tartózkodásuk.

A megtérés után elkövetett bűneinket az Atya, Jézus vérének a folyamatos bűnbocsánatot közvetítő ereje miatt nem tulajdonítja a mi bűneinknek - ha bocsánatot kérünk érte.
Az Atya a bűnt mindig a Törvényéhez viszonyítja. Amikor egy megtért elkövet egy bűnt, akkor ránéz a Törvényre, amely be lett helyezve a Frigyládába. De csak úgy tud ránézni, ha ránéz a láda tetején lévő vérre. Az Atya egy megtért ember esetében a Törvényt már Jézus vérén keresztül nézi. Az Atya és a Törvény közé beékelődött Jézus vére. A bűnt elkövettem, de ott van a vér, amely azonnal bűnbocsánatot közvetít. Jézus ezért a bűnért már elszenvedte a büntetést, kifizette az árát, az Atya nem tekinti az én bűnömnek.
A keresztény életút Jézus keresztjénél, az Ő engesztelő áldozatának az elfogadásával ,és az azzal való azonosulással kezdődik, és egy egész életen át tartó tanulás folyamat lesz, amely Jézus visszajövetelével ér véget. Addig egy tanulópálya az embernek, de a Szent Szellem minden segítséget megad, mert mindig ott van személyesen az emberrel. Most is itt van velem, amikor írok. Ő nem hagy el. Jézus maga mondta a tanítványoknak:
- Nem hagylak magatokra.....Én elmegyek, de az Atya elküldi helyettem a Szent Szellemet, aki:

" elvezérel majd benneteket minden igazságra."
János 16:13.

Amikor Mózes az Úr jelenlétében volt a Hóreb hegyén 40 napig, és a nép Áronnal egy arany borjú bálványszobrot készítettek isten gyanánt, Mózes a hegyről lejőve összetörte a 2 kőtáblát, amelyen Isten Törvénye volt. Ő ezt nem haragjában törte össze, hanem azért, mert vele volt Isten Szelleme és tudta azt, amit csak 1500 év múlva jelentetett ki az emberiségnek:

" ...a bűn nem számíttatik be, ha nincs törvény...."
Róma 5:13.

Mózes Isten Szelleme által tudta, hogy ebben az esetben hogy tudja megmenteni Izrael egész népét........ha összetöri a kőtáblát, jelezve Istennek, még nem adtál törvényt.......még nem lépett életbe a Törvényed.
Amiket az Igéből tudok, én is attól tudom, akitől Mózes......

Igen khamul, én is bűnös ember vagyok, Isten mégsem tulajdonít annak.......
És megígérte nekem, hogy:

" aki elkezdte bennem a jó munkát, az be is fogja fejezni azt Jézus Krisztus napjáig.......
hogy legyetek tiszták és botlás nélkül valók a Krisztusnak napjára."
Filippi 1:6.,10.

Nem vagyok még tökéletes, de az leszek, mert Jézus Krisztus megszerezte ezt számomra, az egyházam pedig felfedte elöttem ezt az igazságot és hozzásegített ahhoz, hogy a magamévá tegyem azt.
A Szent Szellem pedig arra kért, hogy amit kegyelemből megkaptam, tovább adjam azt....minden érdem nélkül.......a kegyelem ingyen van.......vegyétek, a tiétek is.
Nincs annál nagyobb őrültség, ha az ember ezt elszalasztja......
És nincs annál sajnálatraméltóbb egyház, amely ezt nem ismeri, és a híveinek nem tudja ezt tovább adni......

Abdiás.. 2018.09.24. 13:15:50

@khamul:

Szerintem nem érdemes tovább rágódn azon, hogy Isten hogy tudottemberként bejönni a látható világba, mert én nem azt állítom, hogy Jézus nem Isten Fia, hanem azt, hogy Isten Fia emberként jött be a látható világba.
Ne várd tőlem azt, hogy ok-okozati összefüggésként lépésről lépésre levezessem Neked, ez hogy lehetséges.
Ne feledd, én is ember vagyok:-)
És az Ige nem azt mondta, hogy aki meg tudja magyarázni, hogy Isten hogy tudott emberként bejönni a látható világba, abban van Isten Szelleme, hanem azt mondja, hogy abban van meg, aki ezt megvallja.
Én meg megvallottam, ti meg kiakadtatok rajta.
De az Ige mégiscsak engem igazol.:-)...és persze azt is, hogy mivel ezt nem tudod elfogadni, Isten Szelleme nincs meg benned.
De én pont azért vagyok tt, hogy Te is megtaláld vele a személyes közösséget.

"Már kérdeztem tőled, hogy mit jelent az, hogy Péter kapta a mennyek országának kulcsait és az oldás-kötés hatalmát (Mt 16, 18-19)."

Az előző hozzászólásomból talán kiderül, hogy Pétert az Ige a megtérse után miért nem tekinti már gyarló embernek.

Isten az egyháznak adta a kötés és oldás hatalmát, amelyről azt mondja, hogy ezzel hatalmat tudunk venni a Sátán királysága felett.
Ez csak azoknak adatik meg, akik igei módon megtérnek.
Hogy ezt pontosan mit jelent, egy másik Igerészből derül ki, mert ahogy már mondta, az Ige mindig magyarázza Önmagát.

" Nem rabolhatja el senki az erősnek kincseit, bemenvén annak házába, hanemha elöbb az erőset megkötözi, és azután rabolja ki annak házát."
Márk 3:27.

Az erősnek a háza a Sátán királysága.
Csak úgy tudunk bármit is visszaszerezni a Sátántól, amit elvett a bűneink miatt tőlünk - egészség, gyógyuklás, áldások, bővelkedés....-, ha be tudunk menni a házába és van is hatalmunk fölötte.
Amikor egy ember igei módon megtér, akkor Isten Szelleme beléköltözik, ezért mondja az Ige: nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van.
Isten Szelleme nagyobb tekintély és hatalom, mint az antikrisztus szelleme.
Isten Szellemével felül tudunk kerekedni a Sátán királyságán. Egy hasonlattal élt Jézus:
Ha bemegyek ahhoz, aki kirabolt, először meg kell kötöznöm - hatástalanítanom kell- és utána szépen mindent visszavehetek tőle.

Az igazág beszédével, megvallással, meg tudjuk kötni azokat a sötét erőket, amelyek uralkodnak más emberek felett, és az Ige azt mondja, amit itt a földön megkötök, az a mennyekben is kötve lesz. Amit én itt a földön szavakkal kimondva megkötök, azokat a sötét erőket Isten angyalai valóságosan megkötözik.
És hogyha valakit feloldunk egy gonosz szellem hatalma alól, az a mennyben is meg lesz tőle szabadítva. A keresztény élet természetfeletti szinten mozog. A látható és láthatatlan világ mindkét pólusa - Isten és Sátán - összejátszik. Az embereknek van hatalmuk irányítani és befolyásolni a szellemvilág eseményeit, amelynek kihatása van a látható világ eseményeire.
Így az igaz egyház tagjainak van hatalma befolyásolni más emberek sorsát, jövőjét, sőt a nemzet sorsát is.
A kommunizmus nem véletlenül dőlt ám meg Magyarországon........
És nem véletlenül áll szemben a fél világgal Orbán Viktor......
És az sem véletlen hogy Hillary győzelmét várva Trump nyerte az amerikai választásokat......

Az igaz egyház tagjai minden nemzetben összejátszanak, hogy ne a Sátán, hanem Isten akarata érvényesülhessen.
Isten a bűnbeeséskor kivonult a látható világból, és itt mi, emberek rányítjuk az eseményeket. A háborúkat és viszályokat magunknak köszönhetjük. Isten hagyja, hogy az események úgy alakuljanak, ahogy azt mi terelgetjük......
Ezért az igaz egyház tagjai tudják, mekkora felelősség hárul rájuk más emberek sorsáért, akik még nem ismerik az igazságot......

2018.09.24. 14:35:41

@Abdiás..:

'És az Ige nem azt mondta, hogy aki meg tudja magyarázni, hogy Isten hogy tudott emberként bejönni a látható világba, abban van Isten Szelleme, hanem azt mondja, hogy abban van meg, aki ezt megvallja.
Én meg megvallottam, ti meg kiakadtatok rajta.'

Nem a megvallással van baj, hanem azzal, hogy Mária istenszülőségét bálványimádásnak tekintetted.
Pedig az istenszülőség ténye világosan következik Gal 4:4-ből.

'Isten az egyháznak adta a kötés és oldás hatalmát, amelyről azt mondja, hogy ezzel hatalmat tudunk venni a Sátán királysága felett.'

Krisztus nem általában 'az egyháznak' mondta Mt 16, 18-19-et. A mennyek országának kulcsait EGYEDÜL Péter kapta, nem az egyház.

Abdiás.. 2018.09.24. 16:25:42

@khamul:

"EGYEDÜL Péter kapta, nem az egyház. "

" A tizenkét apostol nevei pedeg ezek: első Simon, akit Péternek hívnak....."
Máté 10:2.

Péter eredeti neve Simon, és Őt tette elsővé az apostolok közül Jézus.

" Te Simon vagy, a Jóna fia; te Kéfásnak fogsz hívatni."
János 1:43.

Jézus Simont Kéfásnak nevezte el, ami arámul van, és azt jelenti: kőszikla, kő.
Ennek latin megfelelője a Petrus, amit mi Péternek fordítunk.

A Máté idézet így értendő:
De én is mondom neked, hogy te szikla vagy, és én ezen a kősziklán építem fel az anyaszentegyházamat......"
A Bibliában a kőszikla Jézus Krisztust jelképezi.

" És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, de nem dőlt össze, mert a kősziklára építtetett."
Máté 7:25.

Az igaz egyház a kőszklára, Jézus Krisztusra épül.

Kornéliust, egy római pogány századost arra kért Isten, hogy Pétert hívassa házához, és elmond majd neki valamit.
Péter a mózesi törvények értelmében nem mehetett volna be egy pogány ember házába, ám Isten elötte egy látomást adott neki, ahol egy lepedőben tisztátalan állatok jelentek meg elötte, és Isten azt mondta, egyen azokból. Ő nem akart, ellenkezett Istennel, de Isten ezt mondta neki:

" Amiket az Isten megtisztított, te ne mondd tisztátalanoknak."
Apcsel. 10:15.

Péter így értette meg, hogy az evangélium a pogányoknak is adatott, és nekik is van kegyelem, nem csak a zsidóságnak. A névváltoztatásával Jézus azt jelezte előre - ez egy prófécia egyébként -, hogy ő lesz az, Péter, aki elkezdi a kősziklára az építkezést. Ezért tette őt elsővé az apostolok közül.
A szikladarab kezdte el a kősziklára való építkezést, amelyből felépül az egyház, amely megkapta a kötés és oldás hatalmát.
Az igaz egyház kapta meg azt a hatalmat, hogy a Pokol kapui sem vesznek rajta diadalt.
Az az egyház, amely a pedofíliából és homoszexualitásból nem tud kijönni, a Sátán számára nem ellenség, hanem tettestársa.
Egy ilyen egyház nem tud a Sátán fölé kerekedni.
A Poklot és a Sátán királyságát nem lehet bűnnel legyőzni!

2018.09.24. 22:13:45

@Abdiás..:

'A Máté idézet így értendő:
De én is mondom neked, hogy te szikla vagy, és én ezen a kősziklán építem fel az anyaszentegyházamat......"
A Bibliában a kőszikla Jézus Krisztust jelképezi.'

Összefoglalva:
1. Jézus Pétert sziklának nevezi első találkozásukkor
2. Mt 16:17-19-ben Jézus végig Péterhez beszél
3. de itt a 'te szikla vagy' valamilyen megfontolásból nem Pétert jelenti, hanem Jézust.

Ugye nem haragszol, ha ezt értelmetlen zagyvaságnak tartom?

'Az igaz egyház kapta meg azt a hatalmat, hogy a Pokol kapui sem vesznek rajta diadalt.
Az az egyház, amely a pedofíliából és homoszexualitásból nem tud kijönni, a Sátán számára nem ellenség, hanem tettestársa.'

Jézus ígérete nem az 'igaz egyházra' vonatkozott, hanem a létezőre. Nem azt mondta, hogy az egyháza bűntelen lesz, hanem azt, hogy a pokol kapui sem vesznek rajta erőt.
Ez az ígéret pedig nem volt feltételhez kötve.

P.E. 2018.09.24. 22:26:04

@khamul:
Kitartást, kedves khamul! Szurkolok neked! :)

jabbok 2018.09.24. 23:43:32

@Abdiás..: nehéz, ha ugyan nem értelmetlen olyan emberrel vitatkozni, aki komolyan elhiszi, hogy ő jobban tudja nálam, mit hiszek én; és jobban tudja a katolikus egyháznál, hogy mit hisz a katolikus egyház.

Azt írod (csak az első 3 ákításodat cáfolom, de ha időm lenne, akkor az összes hülyeséget ugyanígy cáfolhatnám):
_____________________

1. Abdiás idézet: "Merthát az Ő egyháza azt állítja, hogy Máriát imádni és tisztelni kell, holott ő hozzánk hasonló ember, és Isten nem engedte meg, hogy embereket Istennek kijáró tiszteletben részesítsünk, mert ezt megbünteti."

1 / válasz a Katolikus Egyház Katekizmusából:
"971 "Íme, mostantól fogva boldognak hirdet engem minden nemzedék" (Lk 1,48).

"Az Egyház Mária-tisztelete a keresztény kultusz természetéhez tartozik." [539] A Szent Szüzet "méltán tiszteli az Egyház különleges tisztelettel. Már a legősibb koroktól fogva »Istenszülő« néven tisztelik, és a hívők minden veszedelmükben és ínségükben az ő oltalma alá futnak könyörgésükkel (...). Ez a TISZTELET (...) teljesen egyedülálló ugyan, mégis LÉNYEGE SZERINT _MÁS_ (!!!) MINT AZ IMÁDÁS, mellyel a megtestesült Igét, valamint az Atyát és a Szentlelket imádjuk, s melyre a Mária-tisztelet csak ráhangol;"

Vagy ahogy a Minden szentek litániájában az egyház énekli: "Áldott az ISTEN az Ő angyalaiban és szentjeiben."

A szentek NEM önmaguktól nagyok - és éppen ezért NEM ŐKET tiszteljük. (Az meg szimplán marhaság, hogy "imádnánk" bármelyiket.)

Még a tiszteletünk sem nekik - hanem a "törékeny cserépedényükben" egyedül és kizárólag az ISTENNEK szól.

Mi tehát NEM imádjuk Máriát - ezt csak TE ÁLLÍTOD rólunk.

jabbok 2018.09.24. 23:46:46

@Abdiás..:
2. Abdiás idézet:
"Aztán az sem igaz, hogy Mária mindvégig szűz maradt és így ment volna a Mennybe, mert az Ige kijelentette, hogy Józseftől is születtek gyermekei."
________________________

Idéznéd, hogy HOL jelenti ki az ige azt, amit állítasz?

SEHOL nem írja az ige, hogy születtek Józseftől is gyermekei.

A szentírás és a héber/arám nyelv terén egész alapvető ismeretek hiányára vall, amikor a Jézus "testvérei"-re tett utalásokból meg a "nem ismerte meg, AMÍG meg nem szülte elsőszülött fiát"-ból valaki ezt bizonyítottnak látja.

A "testvérei" az unokatestvéreken kívül a még távolabbi rokonokra is használatos volt; a "nem - amíg"-re pedig számtalan példa van, hogy pl. valaki a Bibliában nem csinált ezt vagy azt, "amíg meg nem halt". A HGY logikával tehát bizonyított, hogy haláluk után csinálták ezeket az illetők ;o))

Ezzel szemben pl. HA LETTEK VOLNA más gyerekei is Máriának, akkor Jézus nem hagyta volna a kereszten Jánosra az anyját. Nemcsak nem kellett volna rá hagynia, hanem JOGILAG sem tehette volna. Stb, stb.

jabbok 2018.09.24. 23:50:20

@Abdiás..:
Abdiás 3. idézet:
"Aztán az sem igaz, hogy Isten Istenként váltotta meg az emberiséget, hiszen erről is világos kijelentést ad az Ige. Jézus hozzánk hasonló ember volt."
___________________________

@jabbok: és környékén már ezt elkezdtük - és a válaszaid már ott is legfeljebb neked voltak értelmesek. ;)

Senki nem vitatja a katolikus egyházban, hogy Jézus "hozzánk hasonló ember volt" - pontosabban az IS volt.

De ha Jézus CSAK hozzánk hasonló ember lett volna, akkor egyrészt semmit nem válthatott volna meg.

Másrészt a már jelzett Jn. 1, vagy a 1. János 4:2 ("Erről ismerjétek meg az Isten Szellemét: valamely szellem Jézust testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van;
És valamely szellem nem vallja Jézust testben megjelent Krisztusnak, nincsen az Istentől: és az az antikrisztus szelleme") és még számos helyen írja az ige, hogy Jézus

NEM VÁLTOGATTA AZ ISTENSÉGET ÉS AZ EMBERSÉGET. Nem "hol ez volt, hol meg az."

Ahogy a hitvallás mondja: "valóságos Isten _ ÉS (!!!) _ valóságos ember"

A IV. egyetemes Kalkedoni Zsinat 451-ben ezzel az eretnekséggel szemben megvallotta:

"Tehát a Szentatyákat követve valamennyien egyhangúlag tanítjuk, hogy egy és ugyanannak valljuk a Fiút és a mi Urunk Jézus Krisztust; Őt, aki tökéletes az istenségben és tökéletes az emberségben; valóban Istent és valóban embert, Őt, akinek értelmes lelke és teste van, és aki istensége szerint egylényegű az Atyával, és embersége szerint egylényegű mivelünk, »aki hozzánk hasonló mindenben, a bűnt kivéve«; [93] az idők kezdete előtt az Atyától született az istenség szerint, és az utolsó napokban értünk és a mi üdvösségünkért az Istenszülő Szűz Máriatól emberség szerint."

Olyanokkal nem fárasztalak, hogy "unio hiposztatika" és társai. És azzal sem, hogy a ti elképzelésetekkel szemben íródott már az újszövetség jelentős része is, pl. éppen az említett János-levél.

Amit te itt próbálsz kifejteni az Ige "megjelenési formáiról", az kb. olyan, mint amikor a 4 általános után valaki deriválni próbál. Vagy 4-5 féle krisztológiai eretnekségnek a kombinációja, amit észre sem veszel, mert még a szókincsed sincs meg hozzá... Ez a kérdés évszázadokig a kereszténység központi kérdése volt, sőt, alighanem még ma is az. És nálad meg nálam kicsit nem csak okosabb, de az életükkel és vértanúságukkal is igazoltabb emberek tisztázták.

A lényeg, hogy amit NEKÜNK tulajdonítasz tanítást, az megint csak a te fejedben van úgy. Akkor is, ha ezt te nem is érted.

2018.09.25. 09:04:21

@P.E.:

Köszönöm, és remélem, hogy ez végső soron nem az én jelentéktelen személyemnek szól.

I_Isti 2018.09.25. 11:03:15

@jabbok: Ez egyébként nem teológiai kérdés. Ugyanúgy, ahogyan a halálbüntetés sem.

Amikor Jézus 12 éves korában "szokás szerint" felmentek "húsvét ünnepére" és a gyermek Jézus ott maradt a templomban, és miután napok múltával találtak rá Mária ezt mondta:
"Anyja így szólt hozzá: „Gyermekem, miért tetted ezt velünk? Íme, atyád és én szomorúan kerestünk.” "
Ezúton szeretném felhívni a figyelmedet arra, hogy itt az "atyád", az Józsefet jelenti.

Ha ezt valaha olvastad, és még soha nem elmélkedtél rajta, akkor hajrá!

Ugyanis azt is jelenti, hogy amikor Jézus 12 éves volt, akkor még ÉLT József.

Ez meg azt jelenti, hogy legalább tizenkét évig József abban az ágyban aludt, amiben Mária. (Kivéve, amikor Mária menstruált -- mert akkor tisztátalan volt.)
Csakhogy amikor Mária menzeszének vége lett kivárta azt a hetet, amit Mózes előírt, és minden egyes alkalommal elment a mikvébe, bemerítkezett, lenyírta a körmeit, megfésülködött, megkente magát illatos olajjal, és hazament.

Lehet, hogy a TE hited hegyeket mozdít a te vallásod tanítása szerint, és emiatt el tudod képzelni, hogy egy normális zsidó férfi lefekszik a peteérés közben levő saját felesége mellé, úgy, hogy ott nem történik semmi -- mármint szexuális értelemben --, egy normális zsidó férfitől én speciel nem várnék el ilyet, az biztos!

Főleg egy olyan kultúrában, ahol a nők versengtek azon, hogy ki tud több gyermeket szülni!

matthaios · http://www.matthaios.hu 2018.09.25. 11:21:02

@I_Isti:

Nem tudom, hová akarsz kilyukadni, de amit írtál, az egyáltalán nem érv Mária örök szüzessége ellen. Amit te nem tudsz elképzelni, az én el tudom képzelni.

De durva katolikus ellenes támadásnak persze jó. Komolyan gondolkozom azon, hogy ezt a blogot itt hagyom a katolikus ellenes trollok intenzív jelenléte miatt. Fogalmam sincs például arról, hogy hogy kapcsolódik ez megjegyzés az eredeti bejegyzéshez.

A sértő, de alacsony színvonalú verbális agresszió eseteivel állunk szemben.

I_Isti 2018.09.25. 11:28:31

@matthaios:

"De durva katolikus ellenes támadásnak persze jó."

Oké, kinek a pap, kinek a paplan! Van ez így, ha TE egy mondatot a Bibliából "katolikus" ellenes támadásnak vélsz, pedig, benne van a Bibliában, akkor mi lesz, amikor a Szent Szellem tényleg szól hozzád?

2018.09.25. 11:35:37

@matthaios:
Ez nem csak a "buta katolikusokkal" szemben, hanem minden emberrel így saját magával szemben(!) is sértő és lealacsonyító.
Van, hogy a saját "okosságunktól" elvakulva nem vesszük észre ezt. Velem is előfordul azt hiszem.
Szeretném, ha maradnál!

matthaios · http://www.matthaios.hu 2018.09.25. 11:37:21

@I_Isti:

Tényleg nem veszed észre, hogy nem a Szentírásból vett mondat ellen van kifogás, hanem az abból levont feltételezésed ellen? Tényleg?

Nem veszed észre, hogy az igazolatlan rágalmazást folytatjátok itt, de nagyon alacsony színvonalon.

Na még most válaszoltam.

I_Isti 2018.09.25. 11:44:55

@matthaios:
Oké, akkor szerinted Máriának nem volt peteérése?
Akkor Jézus hogy születhetett meg?

matthaios · http://www.matthaios.hu 2018.09.25. 11:52:25

@I_Isti:

Komolyan csinálod ezt? Ki mondta, hogy Máriának nem volt peteérése?

I_Isti 2018.09.25. 12:18:29

@matthaios: Amikor (megtérésem előtt) először elolvastam a Máté evangéliumát, akkor pont az ragadott meg a legjobban benne, hogy minden szereplője valódi, hús-vér ember. Egyik sem szuperhős, egyik sem természetellenes, hanem mindenki, aki csak szerepel benne, valódi igazi, normális ember.

jabbok 2018.09.25. 12:20:08

@matthaios: "Na még most válaszoltam."
Hiba volt, már én is belátom ;o))

jabbok 2018.09.25. 12:25:38

@I_Isti: "szeretném felhívni a figyelmedet arra, hogy itt az "atyád", az Józsefet jelenti. "

Szeretném felhívni a figyelmedet, hogy konkrétan 10 gyerekem van, aki többnyire "apának" hív, pedig egyiket sem én nemzettem.

De titeket észérvek nem fognak megingatni, úgyhogy csak hajrá.

A ti Jézusotok meg egyébként is csak ember volt. Illetve időnként Isten, hiszen ahogy Abdiás mondá, egy ember nem válthatott volna meg minket. De olyankor meg ember nem volt. Ezt ma skizofréniának hívják. Szóval mi úgysem értjük ezt, ne fáradjatok. ;o)))

I_Isti 2018.09.25. 13:04:04

@jabbok: Volt egy barátom, akivel egyébként három évig egy kollégiumi szobában laktam, aki megtért, és én láttam az életében azt a változást, amit ez az esemény okozott. Addig például nem nagyon érdekelte a vallás, de ezután szinte csak Jézus Krisztusról beszélt. Elgondolkoztam azon, hogy vajon tényleg van-e Isten? Ha van Isten, akkor -- azonnal tudtam, -- hogy csak az az Isten létezhet, akiről a Bibliában van szó. Ha pedig így van, akkor én bajban vagyok, mert akkor nem a saját magamé vagyok, hanem az övé, mert Ő teremtett engem. Így viszont bajban vagyok, mert az életemben egyetlen egy percig sem vettem figyelembe ezt a tényt. Érdekes módon azonnal tudtam, hogy tartozásom van Isten felé, és azonnal tudtam, hogy olyan nagy ez az adósság, hogy soha, semmilyen körülmények között nem tudom megfizetni. Vettem egy Bibliát, elkezdtem olvasni, és egyhuzamban elolvastam a Máté, a Márk evangéliumot, és a Lukács egy részét. Másnap elmentem egy istentiszteletre, ahova a barátom hívott el. Néztem az embereket, az emberek arcát, és látszott rajtuk egy olyan békesség, ami nekem soha nem volt. Az énekes dicséret végére megmondtam Istennek, hogy én nekem kell az az öröm, kell az a békesség, kell az a félelem-mentesség, ami ezeknek az embereknek van az arcára írva. Elmondtam Istennek, hogy én bűnös ember vagyok, és hogy én inkább hiszek Benne, hiszem, hogy Ő teremtette a világot, hiszek Jézus Krisztusban, hiszem még azt is, hogy az egész Biblia az ő igéje, és azt is, hogy Jézus szűztől született, és Isten fia, csak adja meg nekem azt a békességet, és örömöt, amivel ezek az emberek rendelkeznek. Ekkor úgy éreztem, hogy egy hatalmas terhet levesznek rólam, hogy olyan könnyűvé válok, hogy meg kell fognom a széket, amire leültettek, mert ha nem fogom meg, akkor felemelkedek, és elszállok. Éreztem, ahogy belülről megsimogatnak. A hosszú prédikáció után, az istentisztelet végén előre hívták azokat, akik még "nem fogadták be Jézus Krisztust a szívükbe" - egyértelmű volt, hogy előre rohanjak. Ott is elmondtunk egy imát, aminek lényege nagyjából a spontán imám tartalma volt. Utána kézrátevéssel is megáldottak, imádkoztak értem.
Azóta vagyok hívő, azóta tudom, hogy Isten megbocsájtotta a bűneimet, és azóta van üdvösségem.
Nálad ez hogy történt?

2018.09.25. 14:39:03

@I_Isti:

'emiatt el tudod képzelni, hogy egy normális zsidó férfi lefekszik a peteérés közben levő saját felesége mellé, úgy, hogy ott nem történik semmi -- mármint szexuális értelemben --, egy normális zsidó férfitől én speciel nem várnék el ilyet, az biztos! '

A kérdés az, hogy mit tesz akkor egy 'normális zsidó férfi', ha a párja a Szentlélektől fogan.

Van erről valami statisztikád esetleg, hogy ilyen irtó magabiztos kijelentéseket teszel?

I_Isti 2018.09.25. 14:53:41

@khamul: ahogy olvasod is a Mt. 1.19-ben : Férje, József igaz ember volt, nem akarta a nyilvánosság előtt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el.

Ráadásul megint van itt egy érdekesség, rögtön utána:

"20. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt hozzá: „József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet Máriát, hiszen a benne fogant élet a Szentlélektől van!"

Ez ráadásul katolikus fordítás. :) Ha az "Úr angyala" azt mondja egy "igaz embernek", -- aki nem csak általánosságban zsidó, hanem ráadásul még "Dávidnak fia" is,-- hogy "feleségedet Máriát", és hogy "ne félj magadhoz venni" -- akkor azt nem lehet úgy olvasni, hogy "örök szüzesség", főleg nem József részéről!

Ha József "Igaz" volt, akkor nem volt más felesége Márián kívül, ha pedig nem volt más felesége, akkor vagy szűzen halt meg, vagy Máriával élt a TÖRVÉNY szerinti házaséletet.

Úgyhogy ha akarsz, tőlem hihetsz Mária örök szüzességében, de én nem hiszek abban, hogy József cölibátusban élt volna. Mer' akkor miért akart volna egyáltalán megnősülni?

jabbok 2018.09.25. 18:59:11

@I_Isti: tudod, különbözők vagyunk.

Én még a nászéjszakámról sem szoktam másoknak beszélni, még privát beszélgetésben sem, nemhogy egy ilyen fórumon. Pedig amit kérdezel, az számomra még a nászéjszakámnál is sokkal intimebb dolog.

jabbok 2018.09.25. 19:04:16

@I_Isti: "el tudod képzelni, hogy egy normális zsidó férfi lefekszik a peteérés közben levő saját felesége mellé, úgy, hogy ott nem történik semmi -- mármint szexuális értelemben --, egy normális zsidó férfitől én speciel nem várnék el ilyet, az biztos! "

Ismered a viccet a parasztbácsiról és a zsiráfról?

"Több minden van égen és földön, kedves Horatio, mintsem értelmetek képzelni képes..." (Vagy valami ilyesmi)

Én nemhogy el tudom ezt képzelni, de még láttam is ennél sokkal cifrábbakat is. Nem is keveset. Igaz, azok az emberek nem BESZÉLTEK ennyit a hitükről. Hanem nagyon sokat hallgattak. Mint József.

Abdiás.. 2018.09.25. 22:32:40

@jabbok:

"ahogy Abdiás mondá, egy ember nem válthatott volna meg minket"

Ezt Ti mondjátok, Abdiás pont az ellenkezőjét mondja.:-)
Az evangélium arról szól, hogy amit az ember rontott el, az embernek kell helyrehoznia.

Egyébként ezen a szüzességen kár ennyit rágódni. Az Igéből ez csak annak nem esik le, aki nem ismeri az Igét.

" Azután ismeré Ádám az ő feleségét Évát, aki fogad vala méhében és szüli vala Káint."
1 Mózes 4:1.

Az ismerés és megismerés a Bibliában a házasságon belüli szexuális kapcsolatot jelenti.

"Ádám pedig ismét ismeré az ő feleségét, és az szül neki fiat, és nevezé annak nevét Séthnek."
1 Mózes 4:25.

" És ismeré Elkána az ő feleségét, Annát......és terhes lőn Anna..."
1 Sámuel 1:19-20.

" És József nem ismeré őt, míg meg nem szülé az elsőszülött fiát."
Máté 1:25.

Miután pedig megszülte, utána ismerte, vagyis házaséletet élt vele.

Erről a Biblia feketén-fehéren nyilatkozik. Semmi kétséget nem hagy afelől, hogy Mária nem maradt szűz.
Ezt hogy nem tudja kiolvasni egy ekkora egyház az Igéből?

Ha azt, ami nyilvánvalóan és félremagyarázhatatlanul benne van az Igében és nem tudják kiolvasni, akkor azt, ami nem ilyen nyilvánvaló benne, vajon mennyire értelmezhetik félre?

2018.09.25. 23:37:10

@I_Isti:

'Ha az "Úr angyala" azt mondja egy "igaz embernek", -- aki nem csak általánosságban zsidó, hanem ráadásul még "Dávidnak fia" is,-- hogy "feleségedet Máriát", és hogy "ne félj magadhoz venni" -- akkor azt nem lehet úgy olvasni, hogy "örök szüzesség", főleg nem József részéről!'

Az angyal József feleségének nevezi Máriát, Mária pedig Jézus apjának nevezi Józsefet, pedig nem volt az.

'Ha József "Igaz" volt, akkor nem volt más felesége Márián kívül, ha pedig nem volt más felesége, akkor vagy szűzen halt meg, vagy Máriával élt a TÖRVÉNY szerinti házaséletet.'

Éppenséggel Jézus sem a TÖRVÉNY szerint fogant. Ezt az aprócska körülményt folyton elfelejtitek.
Ha József igaz volt, akkor minimum erősen elgondolkodott azon, hogy oda törekedjen, ahol Isten vett magának szállást.

A 'hogy bírta volna ezt ki egy igazi férfi' című érv valahogy lapos és vérszegény. Ma is sokan kibírják, sokkal prózaibb okok miatt.

'én nem hiszek abban, hogy József cölibátusban élt volna. Mer' akkor miért akart volna egyáltalán megnősülni?'

Ha nem akartak volna Máriával cölibátusban élni, akkor Mária miért kérdezett vissza, hogy 'hogyan lehetséges ez, mikor én férfit nem ismerek?'

Hiszen szerinted pont arra készült, hogy megismerje Józsefet!
Ráadásul a zsidó törvények szerint a vőlegény bizonyos feltételek mellett már esküvő előtt is hálhatott a jegyesével.
Máriának tehát semmi oka nem lett volna a csodálkozásra.

Zakariás megnémult, amikor hasonló helyzetben nem értette, hogy hogy lesz gyerekük.
Mária kérdése nem a kishitűség jele volt, hanem nagyon is valós akadályra tapintott rá.

2018.09.25. 23:45:15

@Abdiás..:

'" És József nem ismeré őt, míg meg nem szülé az elsőszülött fiát."
Máté 1:25.

Miután pedig megszülte, utána ismerte, vagyis házaséletet élt vele.

Erről a Biblia feketén-fehéren nyilatkozik. Semmi kétséget nem hagy afelől, hogy Mária nem maradt szűz.'

Jabbok szerintem már írta, hogy a 'míg', 'mígnem' nem jelent feltétlenül állapotváltozást görögben. Tehát egyáltalán nem jelenti azt, hogy Jézus születése után házaséletet éltek.

'Ezt hogy nem tudja kiolvasni egy ekkora egyház az Igéből?'

Mária örökös szüzességét nem csak a katolikusok vallják, hanem Kálvinnak és Luthernak sem volt vele semmi gondja. Sőt, a görögkeletiek is ezt tartják. Azt remélem nem vonod kétségbe, hogy a keleti egyházatyák ismerték a görög időhatározók pontos jelentését.

I_Isti 2018.09.26. 08:36:56

@khamul: Ezek szerint én sokkal jobban tisztelem Máriát, mint TE, mert én soha, egyetlen egy pillanatra sem feltételezném róla azt a sunyiságot, hogy úgy akarjon férjhez menni, hogy közben nem akar házaséletet élni...

Még egyszer: Mária nem volt római katolikus, ha már nagyon vallásos kockában vagy képes gondolkodni, akkor úgy gondolj rá, mint egy ortodox zsidó lányra, később asszonyra.

Segítek: ma sem létezik olyan ortodox zsidó asszony, aki ne élne házaséletet a férjével.

"Éppenséggel Jézus sem a TÖRVÉNY szerint fogant."

A "foganás" nem tud a "törvény szerinti" lenni, ellentétben a házasélettel, ami viszont a törvény szerint nem mellőzhető a házasságon belül, tehát amikor te Mária örök szüzességéről beszélsz, akkor egyben kétségbe is vonod azt, hogy ő egy törvényt tisztelő, és azt betartó személy volt.
Szerintem ez egy nagyon nagy fokú tiszteletlenség vele szemben!

A foganás egy biológiai folyamat, -- amint azt valószínűen te is nagyon jól tudod, -- ami azt jelenti, hogy a női ivarsejt vagyis a petesejt, és a hím ivarsejt egyesülés után beágyazódik a méh falába és elkezd fejlődni a magzat.

Ha TE be tudod bizonyítani hogy a "Törvényben", ami ebben az esetben a Tóra, vagyis Mózes 1-5. könyve, hogy van a hagyományos számolás szerinti 613 parancsolat között olyan, ami kifejezetten a FOGANÁSRA vonatkozik, akkor áttérek "római" katolikus hitre!

Ugyancsak katolizálok, ha a _Bibliából_ be tudod bizonyítani, hogy az üdvösség feltétele a Mára örök szüzességébe vetett hit!

2018.09.26. 12:46:42

@I_Isti:

'Ha TE be tudod bizonyítani hogy a "Törvényben", ami ebben az esetben a Tóra, vagyis Mózes 1-5. könyve, hogy van a hagyományos számolás szerinti 613 parancsolat között olyan, ami kifejezetten a FOGANÁSRA vonatkozik, akkor áttérek "római" katolikus hitre!'

Gratulálok, ügyesen lovagolsz a szavakon.
Akkor, ha az megnyugtat, akkor vedd azt, hogy azt írtam, 'Jézus sem törvény szerinti kapcsolatban fogant'. Most jobb?

'Ugyancsak katolizálok, ha a _Bibliából_ be tudod bizonyítani, hogy az üdvösség feltétele a Mára örök szüzességébe vetett hit!'

Te pedig be tudod bizonyítani a Bibliából a Sola Scriptura elvet?

'Ezek szerint én sokkal jobban tisztelem Máriát, mint TE, mert én soha, egyetlen egy pillanatra sem feltételezném róla azt a sunyiságot, hogy úgy akarjon férjhez menni, hogy közben nem akar házaséletet élni...'

Semmi okunk nincs azt feltételezni, hogy ezt a döntést egyedül, József tudta nélkül hozta meg.

De kérlek, válaszolj a kérdésre:

Ha Mária házaséletre készült, és már megvolt a jegyese is, akivel kora szabályai szerint együtt hálhatott, akkor miért lepődött meg az angyal szavain?
És miért nem volt az értetlenkedésének semmi negatív következménye, miközben az öreg Zakariást teljesen érthető kérdéséért némasággal sújtotta az angyal?

jabbok 2018.09.26. 13:42:41

@khamul: te, khamul, nehogy nekem áttérítsd!!!! Képzeld el, ha ilyen szimpatikusan és értelmesen a katolikus hit szekerét fogja tolni...

jabbok 2018.09.26. 13:45:20

MODERÁTOR!!!
Követhetetlen és folyamatosan off-topik az egész blog!!!

I_Isti 2018.09.26. 14:17:27

@khamul:
"Gratulálok, ügyesen lovagolsz a szavakon.
Akkor, ha az megnyugtat, akkor vedd azt, hogy azt írtam, 'Jézus sem törvény szerinti kapcsolatban fogant'. Most jobb?"

Szerintem ezt egyszerűen félreérted! Én nem a "szavakon lovagolok", hanem a szavakat olyan értelemben igyekszem használni, mint amilyen értelemben azokat a Biblia használja.

Az a kulturális és vallási közeg, amiben József és Mária élt egyszerűen nem tűrte volna azt, hogy egy házaspár szexuális élet nélkül éljen. A rabbik állítólag még azt is meghatározták, hogy hányszor kell házaséletet élni.
Még egyszer: ez egy olyan vallás, ahol az számított érdemnek egy nő részéről, ha sok gyereket szült, és az számított normálisnak, ha a férfi nagy családnak volt a feje.

Jézus nem "kapcsolatban" "fogant", hanem Isten szuverén kegyelméből kiválasztott: "kegyelembe fogadott" egy ifjú zsidó lányt, akit természet feletti módon "Magasságosnak ereje árnyékoz(ott) meg", de nem szexuális kapcsolat által.

Ha a Bibliából nem tudod bebizonyítani, hogy Mária örökké szűz maradt, és az ebbe a dogmába vetett hit nélkül nincs az embernek üdvösség, akkor miért kell erőlködnöd az egész dogmával?

Zakariás és Mária reakciói az angelosz (küldött) jelenésére:
Zakariás:
"És láttára megrettene Zakariás, és félelem szállá meg őt."
"Miről tudhatom én ezt meg? mert én vén vagyok, és az én feleségem is igen idős."

Mária:
"Az pedig látván, megdöbbene az ő beszédén, és elgondolkodék, hogy micsoda köszöntés ez?!"
"Monda pedig Mária az angyalnak: Mimódon lesz ez, holott én férfiat nem ismerek?"

Mária
1) nem rettent meg (mint Zakariás),
2) Mária nem hitetlenkedett, hanem csak megkérdezte, hogy "mimódon lesz ez?"
ez egy teljesen józan, és logikus kérdés egy szűz lánytól, aki még nincs férjél, és még nem élt házaséletet, és van fogalma arról, hogy hogy születnek a babák.

Zakariás a hitetlenségét fejezte ki: "én vén vagyok", "feleségem is igen idős"
(Pedig ilyen jellegű csoda volt az Ószövetségben, lásd még Sára és Ábrahám - amiről Zakariásnak, mint a papi szolgálatot végző személynek tudomása kellett, hogy legyen. )

"Ha Mária házaséletre készült, és már megvolt a jegyese is, akivel kora szabályai szerint együtt hálhatott, akkor miért lepődött meg az angyal szavain?"

Ne félj, ha veled beszélne GávriÉl ("Isten harcosa") akkor TE is igencsak meglepődnél! Főleg, ha azt mondaná, hogy "helló". Vagy azt, hogy "Mizujs?", vagy azt, hogy "örülj", "legyél vidám"!

I_Isti 2018.09.26. 14:39:43

@jabbok: Kérlek szépen Téged, az Úr Jézus nevére, hogy magyarázd el nekem, egyszerű szektásnak, hogy a TE vallásod szerint mi az "evangélium"!

jabbok 2018.09.26. 15:16:02

@I_Isti: Gyere el egyszer hozzánk egy hétre, és éld azt az életet, amit élünk. (Ne félj, nincs benne semmi istentelen.)

Utána nem kérdezel többet ilyet.
De tényleg állok rendelkezésedre - privátban megtalálsz.

jabbok 2018.09.26. 15:57:22

@I_Isti: Azt azért el kell mondjam, hogy ha nem is sok, de néhány gyülis ismerősöm, sőt, barátom is van. És ők nem nagyon szokták leszólni, hogy mi milyen evangélium szerint élünk... ;)

I_Isti 2018.09.26. 16:39:29

@jabbok: Megtisztelő felajánlás, és tényleg tiszteletre méltó, amit csinálsz (már ez alapján a mondatod alapján feltételezem: "Szeretném felhívni a figyelmedet, hogy konkrétan 10 gyerekem van, aki többnyire "apának" hív, pedig egyiket sem én nemzettem.") , de a saját családomat: a feleségemet és három gyerekemet nem tudom sutba vágni, és itt hagyni ebek harmincadjára. A munkámról nem is beszélve.

I_Isti 2018.09.26. 17:08:47

@khamul: "A 'természetes út' nem volt elzárva előle, mert a jegyesség sokkal szorosabb kapcsolatot jelentett akkor."

Ezt már más katolikus teológustól is hallottam, mármint, hogy már a jegyesség ideje alatt is élhettek házaséletet, de nem leltem bibliai nyomát.
Az evangéliumokban szereplő esküvők, Jézus példázatai meg pont nem erre utalnak. Lásd még a 10 szűz példázata a Mt 25:1-től.

És ez az érv: "Mária azért maradt örökké szűz, mert egyébként már a jegyessége alatt is élhetett volna házaséletet" eléggé furának tűnik...

"Már kérdeztem: be tudod-e bizonyítani a Sola Scriptura elvet csak a Bibliából?"

Ha sola scriptura elv alatt ezt érted: sola Scriptura (lat.): 'a hit forrása egyedül a Szentírás'. - A kat. egyh. a Szentíráshoz fűződő és azt értelmező →hagyományt is forrásnak tekinti, ill. állítja, hogy az egyedüli forrás Jézus Krisztus, de az ő tanítása a Szentíráson és a hagyományon keresztül jutott el hozzánk. A 16. sz. reformátorok az elvet szó szerint még nem fogalmazták meg, bár Luther tartalmilag már vallotta. **

Akkor ez egy nagy tévedés, úgy ahogy van. Ha a "hagyomány" és Isten Igéje között ellentmondás van, akkor nem a "hagyomány", hanem az írás a fontosabb.
Ráadásul Jézus Krisztus nem egy tan, nem egy tanítás, és nem egy tanrendszer, hanem egy személy. Az egyháznak nem az a feladata, hogy a saját tanítását terjessze, hanem hogy Jézus Krisztus tanítványává tegye az embereket.

A "hit hallásból van a hallás pedig Krisztus rhémájából" - azt jelenti, hogy a Bibliai szöveg, mint olyan a prédikáció során "élővé" válik és kijelentést hoz létre az ember szívében. Nem a fejében, hanem a szívében. Ha a hit nem a szívben van, hanem csak az elmében, akkor van az, hogy itt vitatkozunk azon, hogy Mária szűz volt-e azután, hogy természetes, hüvelyi szülés során megszülte Jézust, vagy pedig nem.
Mintha ez valami életbevágóan fontos kérdés volna! Amikor a tényleg életbe vágóan fontos kérdés az, hogy hol van az a Jézus, akit a golgotai kereszten brutális kegyetlenséggel kivégeztek, akit eltemettek egy új sírba, és akit a harmadik napon már nem találtak meg a sírban, mert feltámadt a halálból?

"A természetes reakció az lett volna, hogy
'jó, akkor szólok Józsefnek, hogy még ma jöjjön a baba'."

Természet feletti lénnyel való kommunikáció során nincsen "természetes" reakció! Ott teljesen egyértelművé válik az ember szíve.

jabbok 2018.09.26. 18:13:04

@I_Isti: "tiszteletre méltó, amit csinálsz" - szerintem nem. És a környezetem szerint sem. Éppen az a lényeg, hogy én csak a szamár vagyok. És nem is látszom többnek. Más szemében sem.
Esetleg néha öszvérnek.

De a "TE vallásod szerint mi az "evangélium" kérdésedre teljesen fölöslegesnek tartok mást válaszolni.

@khamul: még próbálkozik, de szerintem ő is teljesen fölöslegesen.

Hogy a te felekezetedben bevettebb választ adjak:

"14Mit használ, testvéreim, ha valaki azt mondja, hogy van hite, cselekedetei azonban nincsenek? Vajon üdvözítheti őt a hit? 15Mondjuk, hogy egy testvérnek vagy nővérnek nincs ruhája, s a mindennapi élelemben szükséget szenved. 16Ha mármost egyiktek azt mondja: „Menjetek
békével! Melegedjetek! Lakjatok jól!” – de nem adja meg nekik, amire életük fönntartására szükségük van, ugyan mit használ az nekik? 17Ugyanígy van a hittel is: ha nincsenek cselekedetei, önmagában holt. 18De valaki azt mondhatná: neked hited van, nekem pedig cselekedeteim. Mutasd meg nekem tettek nélküli hitedet, akkor én tetteimből bizonyítom hitemet. 19Te hiszed, hogy egy az Isten? Jól teszed. Ezt azonban az ördögök is hiszik – és mégis rettegnek."

jabbok 2018.09.26. 21:58:09

@I_Isti: @Abdiás..: vagy ötször megkérdeztem már, de még egyszer sem találtam meg rá a választ - ha a sok hosszú komment közt én kevertem volna el, bocsánat. De ha tényleg nem válaszoltatok rá, akkor az NEKEM nagyon elgondolkodtató.

"Engem továbbra is az érdekelne, hogy mit gondoltok, mit hisztek - és főleg, hogy hogyan viszonyultok a szegényekhez, a szenvedőkhöz, a fogyatékosokhoz, a betegekhez.
Nem a SZÜLEIKHEZ - hanem hozzájuk magukhoz.

Meg ahhoz, aki a közösségeitekből lesz beteg, sérült, rokkant, nehéz sorsú öreg."

I_Isti 2018.09.27. 11:46:25

@jabbok: Azt szeretnéd, hogy hosszú listákkal fényezzük magunkat, hogy mi milyen eszméletlenül nagyon jók vagyunk a zemberekhez?
Mondjuk én kaptam egyszer egy tesótól egy autót ajándékba. (És nem én vagyok az egyetlen.) De ezt légy szíves ne terjeszd, mer' még megrohannak minket az emberek, akik autót szeretnének kapni :)

I_Isti 2018.09.27. 12:05:43

@khamul: Köszi a tippet, megnéztem, és tényleg, és tényleg és tényleg: nem.
Az általam elérhető forrás szerint Maimonidész (középkori) tóra magyarázata szerint háromféle módon lehet jegyességet létesíteni:
1) "A pénz általi jegyesség"
2) "Okirat általi jegyesség",
3) "A nemi élet általi jegyesség"

Tehát nem arról van szó, hogy a jegyesek élhetnek házaséletet, hanem arról, hogy ha egy férfi intim kapcsolatot létesít egy hajadon nővel, akkor ez az eljegyzés egyik módja.

"§. Ha a férfi intim kapcsolat létesítésével hoz létre jegyességi köteléket, azt kell mondania a nőnek: „Fel vagy szentelve nekem…”, „El vagy jegyezve nekem…” vagy „E kapcsolat által a feleségem leszel…”, vagy valamilyen hasonló tartalmú kijelentést kell tennie. Tanúk jelenlétében egy elkülönített helyre kell vonulnia a nővel, és ott intim kapcsolatot kell létesítenie vele."

Csakhogy az egész nem lenne eléggé zsidós az alábbi kitétel nélkül:

"Ha egy férfi intim kapcsolat létesítésével szentel föl egy nőt, azt – jóllehet az eljegyzés érvényes – megkorbácsolják ezért az engedetlenségért, nehogy a zsidók könnyelműek legyenek ebben az ügyben.

§. Hasonlóképpen, ha egy férfi előzetes siduch – előzetes közös meggyőződés[6] – nélkül szentel föl egy nőt, vagy ha az utcán szenteli föl, azt – noha az eljegyzés érvényes – korbáccsal büntetik engedetlenségéért. [Ezt a szabályt azért vezették be], nehogy az ilyen gyakorlat erkölcstelen kapcsolatokra szokjanak az emberek, ahhoz a paráznasághoz hasonlatosan, ami a Tóra-adás előtt volt szokásos."

(lásd még: zsido.com/fejezetek/3-fejezet-az-eljegyzes-menete/)

Továbbá:

"Az eljegyzés és a házasság
§. A rabbinikus törvény szerint, a eljegyzett asszony (az áruszá) mindaddig nem létesíthet intim kapcsolatot a férjével, ameddig az apja házában él. Azt a férfit, aki jegyesével – áruszájával az apósa házában intim kapcsolatot létesít, engedetlenségéért korbácsbüntetéssel sújtják.
Még ha valaki intim viszony létesítése útján lép is jegyességre, akkor sem létesíthet jegyesével újabb intim kapcsolatot, míg otthonába nem viszi, és ott el nem különül vele, és ezáltal feleségének nem nyilvánítja."

Ez egyből egy kissé normálisabb kontextusba helyezi Máriát, hiszen pont az a lényeg, hogy akár pénzzel, akár oklevéllel lett is eljegyezve, neki, mint törvénytisztelő nőnek nem volt joga meghatározni a házasságkötés -- és az ezáltal kóserré váló szexuális együttlét -- időpontját.

"Hogy mi legyen benne a bibliai kánonban, azt éppen az egyház hagyománya döntötte el. "

A "hagyomány" nem egy személy. Én nem beszélnék róla úgy, mint személyről. Azok a személyek viszont akik eldöntötték az USZ-i kánont nem "római katolikusok" voltak, hanem "karizmatikusok". Valójában pedig nem ők döntöttek, hanem helyesen felismerték a Szent Lélek vezetését ebben a kérdésben.

"Ha elveted Kelet és Nyugat, tehát gyakorlatilag a teljes kereszténység közös hagyományát Máriával kapcsolatban, akkor felmerül a kérdés, hogy miért éppen a bibliai kánont fogadod el minden fenntartás nélkül."

A Szent Lélek miatt. Aki bizonyságot tesz erről, viszont abszolút nem tesz bizonyságot a Mária-dogmák valóságtartalma mellett.

othar 2019.06.15. 00:01:24

'És jön egy harmadik pápa, Ferenc, aki – miután megállapította, hogy a kiskorún elkövetett visszaélés megtörtént – olyan kemény szankcióval sújtja a bíborost, amilyet egyetlen pápa sem tett a legutóbbi 90 év alatt. Ferenc pápa nemcsak visszavonulásra rendelte, hanem megfosztotta bíborosi rangjától. Ezek a tények. Most e ponton a kérdés a következő: rendben van, hogy a visszaéléseket orvosolni kell, tisztogatást kell végezni, de Viganò miért csak Ferenc pápa lemondását követeli, hiszen éppen ő hozta meg a szankciót McCarrick ellen?'

Tehát a bejegyzés alaptétele az, hogy McCarrick elmozdításának oka kiskorún elkövetett visszaélés volt.

Ezzel szemben a laicizálás indoklása a következő volt:

The canonical investigation found that he was guilty of "sins against the Sixth Commandment with minors and with adults, with the aggravating factor of the abuse of power." He was also found guilty of "solicitation" during confession.

forrás:
www.nbcnews.com/news/world/cardinal-theodore-mccarrick-dismissed-vatican-sex-abuse-scandal-n972391

Ezek szerint akkor mégis igaz a beosztottak (kispapok) zaklatása.

És minderről tavaly szeptember előtt SENKI NEM TUDOTT SEMMIT a pápa közvetlen környezetében, a szeptember és február között lefolytatott vizsgálat azonban minden kétség nélkül bebizonyította?
süti beállítások módosítása