Jezsuiták

PÁRBESZÉDBEN

Címkék

Kik akarják megbuktatni a pápát? Adalékok a Viganò-dossziéhoz

2018.09.10. 21:33 SzabóFerencSJ

„A Viganò mögötti hatalmak elsősorban megbuktatni akarják Ferenc pápát” – Sputnik Italia. Andrea Tornielli, a Vatican Insider szerzője 2018. szeptember 2-án interjút adott Marina Tantushvan újságírónőnek a Viganò-ügyről, amely továbbgyűrűzik a nemzetközi médiában. Tornielli egyik kommentárját már olvashattuk a Magyar Kurírban.  Megjegyzem: a francia katolikus napilap, a La Croix is Torniellire hivatkozik mint jól értesült vatikanistára. Most teljes fordításomban közlöm a sokatmondó interjút.

 A Sputnik Italia blog bevezetője: Jóllehet a „Tanúságtétel” nagy port vert fel, Ferenc pápa [Dublinból visszatérőben a repülőn] nem akarta kommentálni a volt washingtoni nuncius, Carlo Maria Viganò ellene intézett [11 oldalas] „vádiratát”. Az újságírókra bízta, hogy olvassák el figyelmesen, és maguk mondjanak ítéletet róla.

Andrea Tornielli: „Én erről nem mondok semmit, azt hiszem, a közlemény [=a pápa válasza az újságírónak] önmagáért beszél, önöknek, újságíróknak megvan a kellő képességük arra, hogy levonják a következtetéseket.­

Mi rejlik Viganò vádja mögött? Milyen következményekkel járhat vádaskodása általában a katolikus egyház jövője és különösen Ferenc pápa szolgálata szempontjából? A Sputnik Italia képviseletében Marina Tantushvan újságírónő kérdez.

– „Doktor Tornielli, ön régóta Vatikán-szakértő. Mi a véleménye erről az ügyről? Hogyan kell értelmeznünk?

– Tornielli: Hallatlan fejlemény, ilyen még nem történt. A volt nuncius megszegi a pápának tett hűségesküt, közvetlen, frontális támadást intéz ellene, és lemondásra szólítja fel a pápát. Nem szabad felednünk, hogy a Viganò-közleménynek központi célja nem annyira a „tisztogatás” gondja, hanem a pápa lemondásának követelése. De van egy alapvető probléma: ha figyelmesen olvassuk az „emlékiratot” [vádiratot], és mindent igaznak tartunk is, amit Viganò végkövetkeztetésként levon a tényekből [Ferenc pápa mondjon le], nem következik világosan a felsorolt tényekből. Ugyanis: ott van egy pápa (II. János Pál), aki püspökké nevezte ki McCarricket, kinevezte Washington érsekévé és bíborossá, majd egy másik pápa (XVI. Benedek), miután megismerte az első vádakat, állítólag közbelépett, és McCarricket [a lelkipásztorkodásból] imádságos visszavonulásra kérte, de semmiféle nyilvános szankciót nem alkalmazott ellene, mert McCarrick misézett, nyilvános előadásokat tartott. És ez közismert volt, mert a bíboros egy év alatt háromszor a Vatikánban járt, és maga Viganò is részt vette vele együtt nyilvános találkozókon: nemcsak miséről van szó, hanem gálaestekről, fogadásokról stb. És jön egy harmadik pápa, Ferenc, aki – miután megállapította, hogy a kiskorún elkövetett visszaélés megtörtént – olyan kemény szankcióval sújtja a bíborost, amilyet egyetlen pápa sem tett a legutóbbi 90 év alatt. Ferenc pápa nemcsak visszavonulásra rendelte, hanem megfosztotta bíborosi rangjától. Ezek a tények. Most e ponton a kérdés a következő: rendben van, hogy a visszaéléseket orvosolni kell, tisztogatást kell végezni, de Viganò miért csak Ferenc pápa lemondását követeli, hiszen éppen ő hozta meg a szankciót McCarrick ellen?

– Van-e Viganò dokumentumában valami, ami megfelel az igazságnak, vagy pedig minden hamis, tehát egy frusztrált vatikáni funkcionárius vádaskodásáról van szó, akinek karrierje derékba tört?

– Tornielli: Én nem ítélem meg Viganót, és nem tudom, milyen indítékok vezették erre a lépésre, mert sohasem tekintettem karrieristának. Nem ítélem meg a szándékait, mivel nem ismerem őket, ezért nem ezekről szólok. Sőt, kész vagyok hitelt adni a dokumentumban közölt tényeknek (és nem azok értelmezésének). Ha valaki figyelmesen olvassa a tények időrendjét, egyértelműen abszurdnak ítéli, hogy Ferenc pápa lemondását kéri. Kétségbe vonom a dokumentum egyik-másik pontját, még ha videók tanúsítják is, mert Viganò nem mindig emlékezik pontosan. Például: a volt nuncius azt mondja, Ferenc pápa nagyon udvariatlanul támadt rá, amikor először találkoztak, viszont a videón azt látjuk, hogy a pápa mosolygós és barátságos vele. A Viganó által visszaidézett tény sajnos szétfolyó...

– Elméletileg egy szolgálatban levő pápa, mint Ferenc, lemondhat azért, mert egy püspök erre szólítja fel? Van erre vonatkozó [jogi] szabályzat?

– Tornielli: Az egyház eljárásmódjában nincs ilyen szabályzat. Egy pápa lemondhat, ahogy XVI. Benedek tette, de nem kell senkinek sem beadni a lemondását, mivel a Szentatyának a földön természetesen nincs felettese. De ennek a lemondásnak szabadnak kell lennie (nincs helye kényszerítésnek, valamiféle nyomásnak). Benedek pápa szabadon mondott le, és Ferenc pápa is szabadon megteheti ugyanezt. Ami eddig még nem történt: különös és abszurd, hogy egy érsek nyomást gyakorol a pápára. Ez elképzelhetetlen. Úgy tűnik, hogy a Viganò mögötti hatalmak szervezett politikai támadásáról van szó.

– A Famiglia Cristiana [folyóirat] új cikkében a volt nuncius emlékiratával kapcsolatban azt olvashatjuk, hogy Viganò támadása nemcsak a [szexuális] visszaélések botrányához kapcsolódik, hanem olyan, a katolikus egyházon belüli irányzat nyomásáról van szó, amely Ferenc pápa szolgálatában veszélyt lát az egyház hagyományos értékeire nézve. Hiszi-e ön, hogy Bergoglio elleni „összeesküvésről” („complotto”) van szó? Ön szerint melyek azok az erők, amelyek el akarják űzni Ferencet Péter trónjáról?

– Tornielli: Én nem használnám az összeesküvés szót, inkább egy íróasztal mellett szőtt „politikai-média-műveletnek” nevezném ezt a mozgolódást. Olasz újságírók és amerikai médiavezetők nyilvánosan elmondták, hogy részt vettek e dokumentum megírásában, és előkészítették a terjesztését. Továbbá ezt a „műveletet” támogatja az egyházon belüli ultrakonzervatívok kis csoportja (főleg, de nem kizárólag az Egyesült Államokban), akik aláássák a Szentatya szolgálatát, s nem a szexuális visszaélések okán, hanem mert nem tetszik nekik Ferenc pápa tanítóhivatala. Ferenc pápa lemondását akarják, és új pápaválasztást. Két tényt említek. Ezek a konzervatívok mindig az első sorban álltak, hogy megvédjék a hagyományos családot, és nem volt semmi gondjuk támogatni ezt a médiában bombaként ható dokumentumot éppen akkor, amikor Ferenc pápa Dublinban a családot, a férfi és nő közötti házasságot ünnepelte. Ebből megértjük, hogy ezeknek a személyeknek, még ha püspökök és teológusok is, valójában nem számít a család és a család védelme. Ezt csak politikai okokból teszik. A másik tény, amely engem durván megbotránkoztat: látom/olvasom néhány amerikai ultrakonzervatív püspök reakcióját rögtön a vádirat közzététele után. Rögtön állást foglalnak, sőt levelet intéznek híveikhez, azt állítva, hogy Viganò hiteles személy, és vizsgálatot kell indítani. Természetesen ezek mind támogatták a dokumentumot, amely a pápa lemondását követeli, mit sem szólva a pápa melletti szolidaritásról.* Tehát vannak püspökök, akik szolidaritást vállalnak Viganòval, de nem a pápával. Így megérjük, hogy az Egyesült Államokban püspökök egy kis csoportja már szakadáregyházat akar alapítani, amerikai nemzeti egyházat, amely immáron elválik a pápától és a Szentszéktől.

– És most mi történik? Kezdődik a mérgezés új évada az egyházban?

– Tornielli: A mérgezés új évadának nem kell kezdődnie az egyházban, mert nem fejeződött be: megtörtént Vatileaks-1, Vatileaks-2, Vatileaks-3.** Sajnos a mérgezés sohasem ért véget, és folytatódik. Tehát nem tudom, mire számíthatunk. Valószínűleg Viganò még közzétesz dokumentumokat, és folytatja a vádaskodást. De hiszem, hogy létezik a keresztények, a hívők népe, amely nagy szeretettel ragaszkodik Ferenc pápához, s látja, hogy a Szentatya munkatársaival és az egész egyházzal keresi mindazt, ami szükséges, hogy hűségesen megéljük az Evangéliumot. Látják, hogy Ferenc pápa elkötelezte magát a békéért, a népek közötti tiszteletért és barátságért, ellene van a háborúnak, a falak építésének, Európa és a világ új megosztásának. Ez a keresztény nép (hiszem, hogy nem csak katolikusok) rokonszenvvel tekint Ferenc pápára. Tehát hiszem, hogy az ultrakonzervatívok kis csoportjának ez alkalommal sem sikerül elérni a célját.

Szabó Ferenc SJ jegyzetei

*Vö. még a francia hipotézist, amely itt olvasható.

A vélemények, értelmezések változatosságát jelzi a Mandiner szerzője, Filemon Norbert az írásában. Ez a blog (formiche) pedig megnevezi többek között Marco Tosatti olasz újságírót, a La Stampa című újság volt vatikanistáját, aki a The Associated Press hírügynökségnek feltárta a vádirat születésének körülményeit, valamint bemutatta a „nagy katolikus” amerikai milliomos üzletembert és ügyvédet, Thimothy Buscht, aki a konzervatív EWTN tévétársaság tanácsának oszlopos tagja. Ő is már előre megkapta Viganò vádiratát Ferenc pápa ellen, és a New York Times szerint hitt neki.

**Vatileaks 1-2-3. A kiszivárogtatott vatikáni titkos iratokat közzétette: Gianluigi Nuzzi, Őszentsége, XVI. Benedek titkos iratai címmel, Art Nouveau, 2013; Uő. Via Crucis, Chiarelettere, Milano, 2015. Ez utóbbi dokumentáció feltárja, milyen ellenállásba ütközik Ferenc pápa reformtörekvése a római kúrián belüli mulasztások (pl. IOR-pénzmosások, Maciel-botrány, a pedofilügy rendezése) és hatalmi harcok miatt. G. Nuzzi újabb könyve Peccato originale címmel (Chiara lettere, Milano, 2017) újabb adatokkal szolgál, és bővebben ír Mons. Viganò (kezdetben talán pozitív) szerepéről a kúriai viszályokban (198–209).

A Viganò által felhozott visszaélések jórészt dokumentálva olvashatók Nuzzi fent említett köteteiben, bár értelmezésük többször eltérő. A dokumentumokból kiderül, hogy Ferenc pápa (Viganò által is megnevezett) elődeinek közvetlen munkatársai (Marcinkus, Sodano, Dziewisz, Bertone) mennyiben felelősek az egyháziak részéről elkövetett vétségek, visszaélések takargatásában, a „tisztogatás” késleltetésében. Ferenc pápa éppen a zsinat által kívánt, részben elmulasztott reformokat akarja radikálisan végrehajtani a Kúriában is. Az egyházreformra vonatkozó alapvető dokumentumait, megnyilatkozásait egy kötetbe gyűjtötte a La Croix című katolikus napilap szerkesztősége, Dominique Grenier atya, főszerkesztő fontos bevezetésével: Pape François, Réformer l’Église, Bayard, Paris, 2018.

– A Római Kúria reformkísérletei a II. vatikáni zsinattól máig – lásd G. Sale SJ cikkét in La Civiltà Cattolicában, 2017. január 28, 105–119.

Utólagos reflexióhoz lásd még a Távlatokban közölt tanulmányomat Szent és bűnös Egyház? címmel. Befejezésül a tanulmányom nyitányát idézem: „Ferenc pápa a 2013. október 2-i általános kihallgatáson a bűnösök egyházáról elmélkedett: Isten szentté teszi az Egyházat, amelyet bűnösök alkotnak; Isten nem veti el a bűnösöket. »Azt mondjátok nekem: az Egyházat bűnösök alkotják, ezt nap mint nap látjuk. És ez igaz: bűnösök Egyháza vagyunk; és mi, bűnösök, arra vagyunk hivatva, hogy hagyjuk magunkat átalakíttatni, megújulni, megszentelődni Isten által. A történelem folyamán egyesek engedve a kísértésnek, ezt állították: az Egyház csupán a tiszták egyháza, azoké, akik következetesen élnek, a többiek ki vannak zárva. Ez nem igaz! Ez eretnekség! Az Egyház, amely szent, nem veti el a bűnösöket; nem veti el, mindnyájunkat hív, befogad, nyitott még a legtávolibbaknak is. Hív mindnyájunkat, hogy hagyjuk magunkat betakarni az Atya irgalma, gyengédsége és megbocsátása által, aki felajánlja mindenkinek a lehetőséget, hogy találkozzék vele, hogy az életszentség felé haladjon.«”

248 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://jezsuita.blog.hu/api/trackback/id/tr8614233583

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Abdiás.. 2018.09.19. 16:35:04

@matthaios:

"A Szentírás Krisztus Egyházára, a Katolikus Egyházra van bízva,"

És tudod ki bízta rá?
Egy homoszexuális férfi, akit Justinianusnak hívtak. Ő egy római császár volt, és a VI.sz.-ban iktatta törvénybe azt, hogy csak a katolikusok nevezhetik magukat egyháznak.
Mindenki mást, aki ezt nem fogadta el, "gyalázatos" névvel bélyegeztek meg. Innen ered a szekta elnevezés is.
Az én gyülekezetemet is szektának szokták nevezni, mert megkülönbözteti magát a katolikus egyháztól.

Bár homoszexuális volt, késöbb elvette feleségül Theodorát, egy cirkuszi prostituált nőt.
Róla van elnevezve a Theodora ásványvíz.
A pápaság intézménye is neki köszönhetően jött létre. Az elöttük lévők fantompápák voltak csupán, püspökök.

matthaios · http://www.matthaios.hu 2018.09.19. 16:50:41

A trollt az is élteti, hogy ha az ember valami nagy marhaságot olvas, akkor erre ösztönösen válaszolni akar. Ha azonban kontroll alatt tartják ezt az ingert, akkor a troll táplálék nélkül marad. Persze így is teleharsoghatja más blogját, de lehet, hogy ez már nem lesz annyira izgalmas.

jabbok 2018.09.19. 18:06:43

@Abdiás..: "Jézus pontosan olyan emberként született meg, mint amilyen Ádám volt a bűnbeesése elött.
Ember volt, de nem volt benne semmi bűn. "

Mondod te.
_____
"1Kezdetben (már) volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. 2Ő volt kezdetben Istennél. 3Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett. Ami létrejött, abban 4Ő volt az élet, és ez az élet volt az emberek világossága. ... ...

14És az Ige testté lett, és közöttünk lakozott, és láttuk dicsőségét: az Atyától való egyszülött Fiú dicsőségét, aki az igazság ajándékával teljes. 15János tanúságot tesz róla, és kiált: „Ő volt az, akiről megmondtam: »Aki utánam jön, nálam feljebb való, mert előbb volt, mint én.«” 16Igen, mi valamennyien az ő teljességéből részesedtünk: ajándék egy másik ajándék helyébe. 17Ugyanis a Törvény Mózes által adatott, az igazság ajándéka pedig Jézus Krisztus által jelent meg."

Mondja az Írás.

jabbok 2018.09.19. 18:08:51

@Abdiás..: @jabbok: Ja, és egy "apróság".
A "Kezdetben" - amivel a János-evangélium kezdődik, és amiben a Szentírás Jézus létének eredetét adja - az egészen konkrétan ugyanaz a szó, abban a ragozásban, amivel a Tóra és az egész teremtés kezdődik.

Ez konkrétan UGYANAZ _ A (One and only) _ "KEZDETBEN",

AMIKOR

"KEZDETBEN teremtette Isten az eget és a földet. A föld puszta és üres volt, és sötétség volt a mélység felett, és Isten Lelke a vizek felett lebegett."

Déli pályaudvar 2018.09.19. 18:52:17

@jabbok:
Érdekes, én azt gondoltam eddig, hogy ilyen alapvető tévedéseket még egy pünkösdista felekezetben sem engednek meg. Abdiás a kereszténység alapjait sem vallja. Nem tűnik fel ez ott senkinek? Elég, ha nyelveken beszélünk, és nagy élményeink vannak? Még a niceai hitvallást sem kell elfogadni? Fura.

jabbok 2018.09.19. 19:35:26

@Déli pályaudvar: A neofita lendület sokmindenen átröpíti az embert. Meg a közösségeket is. Bár a Hit Gyülinek már van annyi történelme, hogy ez a kathar öntudat mérséklődhetett volna. Mi több, sok helyen mérséklődött is. A tapasztaltabb gyülisek között ez már ritkán jellemző - én legalábbis vagy 25 éve nem találkoztam ilyen elvakult és elfogult "ő a nagyeszejobbantudja" teológusokkal. ;o))

jabbok 2018.09.19. 19:39:08

1. János 4:2 "Erről ismerjétek meg az Isten Szellemét: valamely szellem Jézust testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van;
És valamely szellem nem vallja Jézust testben megjelent Krisztusnak, nincsen az Istentől: és az az antikrisztus szelleme, a melyről hallottátok, hogy eljő; és most e világban van már."

jabbok 2018.09.19. 19:42:30

Ilyenkor leszek mindig újra MÉGIS hálás azért, hogy a katolikus egyházba tartozom...

Abdiás.. 2018.09.20. 10:09:34

@jabbok:

" Erről ismerjétek meg Isten Szellemét: valamely szellem Jézust testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van, és valamely szellem nem vallja Jézust testben megjelent Krisztusnak, nincsen az Istentől."

" Mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk....."
Efézus 6:12.

Itt Pál apostol arra hívja fel a keresztények figyelmét, hogy nem emberek ellen, hanem szellemi lények ellen van harcunk.
Az embereket a test és vér szóval jelképezi, mert ezzel a kettővel a mennyei lények nem rendelkeznek. Vérrel egyáltalán, testtel pedig nem úgy, ahogy mi, vagyis a test szóval a Biblia minket, embereket jelképez.

A Krisztus szó azt jelenti: Felkent.

Ez az általad idézett Igeszakasz azt jelenti:

Isten az örökkévalóságban - az idő kezdete elött -, az Ő Fiát - aki szintén Isten - felkente arra a feladatra - vagyis alkalmassá tette -, hogy véghez tudja hajtani azt a szabadító tervet - amit már előre az ember megeteremtése elött kitervelt -, amellyel megváltja a bűnbe esett embert. Ennek a feladatnak a betöltéséhez Krisztusnak testben - vagyis emberként - kellett eljönnie és ezt így kellett véghezvinnie, és ennek a Felkentnek az emberi neve: Jézus.

Jézus Krisztus azt jelenti: A Szabadító, akit Isten felkent.

Vagyis az Ige azt állítja: Aki azt mondja, hogy A Fiú, a Felkent emberként jött be hozzánk Jézus néven, az Istentől van.

A Biblia a viszonosság elvét követi.
Ezt a Tóra így adja vissza:
-szemet szemért
-fogat fogért
-kezet kézért
-életet életért

Amit elkövettem a másik ellen, az rajtam is be fog következni.
Amit elrontottam, nekem kell helyrehozni, és a felelősséget nekem kell vállalni.

Az Édenben nem Isten hagyta el az embert, hanem az ember Őt.
Nem Isten vétett a Törvény ellen, hanem az ember.
Nem Istent terheli a felelösség azért, hogy Isten és a teremtményei között megszünk a közvetlen kapcsolat, hanem az embert.

Vagyis amit az ember rontott el, azt az embernek kell helyrehoznia.
Mivel mindannyian Ádám leszármazottai vagyunk és a bűn a vér útján is terjed, az ember már az anyaméhben bűnös állapotban van......ergo.....nincs ember, aki az ember bűnét helyre tudná hozni. Most akkor vesszünk el mindannyian?
Isten megtehette volna....választhatta volna ezt....ráadásul a Törvény szerint is igazságos lenne.
Isten viszont úgy szeretett minket, hogy inkább odaadta értünk a Fiát, hogy jöjjön el emberként, és amit mi emberek elrontottunk, Ő emberként helyrehozhassa.

Isten nem tarthatja a hátát azért a bűnért, amit az ember követett el.
Ha egy gyermek vétkeiért mindig a szülő viszi el a felelösséget, abból a gyerekből sose lesz tisztességes felnött.
Ha Isten eljátszaná azt velünk, hogy bármit megtehetünk, majd Ő úgyis elnézi, az ember sosem lenne arra alkalmas, hogy a mennybe kerülhessen.

" Ha kegyelmet nyer a gonosz, nem tanul igazságot, az igaz földön is hamisságot cselekszik, és nem nézi az Úr méltóságát."
Ézsaiás 26:10.

Ha Isten megbocsátana a bűnös embernek csak úgy, vagy Isten vállalná a felelösséget az általunk elkövetett bűnökért, akkor az embert soha nem lehetne megtanítani a tisztességes életmódra, alkalmatlan lenne arra, hogy a mennyben éljen, mert mindig Isten jóságára apellálna és egy idő után Istennek semmi tekintélye nem lenne az ember elött.
Pontosan ez a nem tartozom felelösséggel gondolkodás vezetett el oda, hogy a mai gyerekek nagy része nem fogad szót a szüleinek, és semmiféle tisztelet nincs bennük az idősebb generációk felé. Nem tanították meg őket arra, hogy akár kicsi az ember, akár nagy, a tetteinnek vannak következményei és vállalnunk kell érte a felelösséget.

Ha Isten nem emberként, hanem Istenként váltotta volna meg az emberiséget, akkor bekövetkezett volna az, amire Jézus felhívta a figyelmet:

" Minden ország, amely önmagával meghasonlik, elpusztul....."
Máté 12:25.

Ha Isten a saját maga által adott Törvényt figyelmenkívül hagyva cselekszik, a saját maga adott Törvénnyel szemben cselekedett volna, a saját krályságát számolta volna fel és passzolta volna át a Sátánnak, mert ahol a Törvény ellen vétenek, az már a Sátáné........Ahol bűn van, az a Sátán területe. A bűn ad legalitást a Sátánnak. Ha az emberek nem vétenének Isten Törvénye ellen, a Sátánnak semmi hatalma nem lenne. A Sátánt és az ő királyságát mi éltetjük.

Nem véletlenül határozta meg Isten úgy, hogy aki tudja, hogy a megváltást egy ember hajtotta végre, az Isten Szelleme által szól, mert azt hinni, hogy Isten Istenként mentette meg a világot, ehhez nem kell kijelentés, mert minden ember alapjáraton ezt hiszi.
Azt elhinni viszont, amit az Ige állít, Isten Szellemének a kijelentése nélkül és a Vele való személyes közösség nélkül sosem ismerné fel az ember.

" Kezdjétek újra, az én igazságom még mindig áll."
Jób 6:29.

Nem Abdiásé, az Igéé......

Abdiás.. 2018.09.20. 11:23:23

@Déli pályaudvar:

" Tulkok sokasága kerített be engem, körülfogtak engem Básán bikái.
Feltátották rám szájukat, mint a ragadozó és ordító oroszlán.
........
Mint ebek vettek körül engem, a gonoszok serege körülfogott; átlyukasztották kezeimet és lábaimat.
......ők pedig csak néznek és bámulnak Rám...."
22. zsoltár 13-18.

Ezt Jézus mondja a kereszten - nem emberi füllel hallható hangon, hanem szellemben.
Miközben a sokaság bámulta Őt, a kereszt körül ott voltak:

- Básán bikái - a vízözönkor elpusztult hibrid lények szellemei
- ordító oroszlán - a Sátán jelképe a Bibliában, ő is jelen volt a keresztrefeszítésen
- ebek - tisztátalan szellemek, démonok

A teljes sátáni hadosztály minden szintje képviseltette magát ezen az eseményen, és hihetetlenül nagy örömmel nézték, hogy hogy bukik majd el az egész emberiség.
De vajon miért voltak benne olyan biztosak, hogy nyertek?
Azért, mert ők tudták azt, amit Ti nem.....hogy Jézus nem Istenként volt ott jelen, hanem emberként, és nagyon jól tudták - 4000 éves tapasztalattal a hátuk mögött -, hogy nincs olyan, hogy egy ember ne vétkezzen egész földi élete során Isten Törvénye ellen, vagyis biztos, hogy el fog bukni az emberiség.

Amit emberi hangon lehetett hallan a kereszt körül azt is ők mondták, az ember hangképző szerveit használva:

" Ha Isten Fia vagy, szállj le a keresztről.......
Másokat megtartott, magát nem tudja megtartani......."
Máté 27:40.

Azért volt ilyen nagy szájuk, mert tudták, azon a kereszten egy ember volt megfeszítve, akin az egész világ és minden egyes ember bűne rajta volt.....nem volt hatalma arra, hogy onnan leszálljon. Isten le tudta volna onnan venni, de nem tehette, mert a saját Törvénye ellen vétett volna és akkor jabbok is, meg khamul is, meg Déli pályaudvar is, meg Abdiás is és mindenki más is örökre elkárhozott volna..........

Így aztán az Atya és a Fiú csönben nézték egymást, míg mindenki más gúnyolódott rajta.......

" Kiáltok hozzád, de nem felelsz; megállok és csak nézel Rám......"
Jób 30:20-21.

Az Atya végignézte, ahogy a saját Fiát - aki eredendően Isten, de emberré lett értünk -, hogy kínozzák, hogy gúnyolják és hogy ölik meg, és hogy viszi le a Halál szelleme az elkárhozás helyére és hogy adja át a Pokol szellemének.
Jézus sose tudott volna onnan kijönni, mert a Pokolból az ember számára nincs visszaút. Aki egyszer oda lement, onnan többé nem jön vissza.
Jézust csak azért tudta kihozni onnan az Atya és a Szent Szellem, mert Jézusban nem volt bűn, csak rajta. A bűnnek nem volt lenyomata a vérében, mert nem Ő követte el azokat, hanem mi.

Ezzel az alapvető "tévedéssel" a gyülekezetem minden egyes tagja tisztában van.

jabbok 2018.09.20. 11:29:10

@Abdiás..: Ez EGY magyarázata az írásnak - amiben még a pünkösdista felekezetek többsége sem ért veletek egyet.

@Abdiás..: "Jézus pontosan olyan emberként született meg, mint amilyen Ádám volt a bűnbeesése elött.
Ember volt, de nem volt benne semmi bűn. "

Mondod te.
_____
"1Kezdetben (már) volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. 2Ő volt kezdetben Istennél. 3Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett. Ami létrejött, abban 4Ő volt az élet, és ez az élet volt az emberek világossága. ... ...

14És az Ige testté lett, és közöttünk lakozott, és láttuk dicsőségét: az Atyától való egyszülött Fiú dicsőségét, aki az igazság ajándékával teljes. 15János tanúságot tesz róla, és kiált: „Ő volt az, akiről megmondtam: »Aki utánam jön, nálam feljebb való, mert előbb volt, mint én.«” 16Igen, mi valamennyien az ő teljességéből részesedtünk: ajándék egy másik ajándék helyébe. 17Ugyanis a Törvény Mózes által adatott, az igazság ajándéka pedig Jézus Krisztus által jelent meg."

Mondja az Írás.

Abdiás.. 2018.09.20. 11:33:55

@matthaios:

Ez a "troll" nem maga miatt villog itt, hanem azért, hogy Te ne kárhozz el.....

jabbok 2018.09.20. 11:35:42

@Abdiás..:
"nem volt hatalma arra, hogy onnan leszálljon. Isten le tudta volna onnan venni, de nem tehette, mert a saját Törvénye ellen vétett volna "

Mondod te.

"17 Azért szeret az Atya, mert odaadom az életemet, hogy majd újra visszavegyem. 18 Nem veszi el tőlem senki, magam adom oda, mert van rá hatalmam, hogy odaadjam, és van rá hatalmam, hogy visszavegyem. "

Mondja Jézus.

jabbok 2018.09.20. 11:41:48

@Abdiás..: Egyébként akkor most Jézus "eredendően Isten, de emberré lett értünk" - vagy az embersége idejére "felfüggesztette" az istenségét?

"Amíg" ember volt, addig NEM volt Isten is?

Na de akkor nem Ő TESTESÜLT VOLNA MEG - hanem született egy EMBER, aki NEM Ő... Ha maga az Isten LETT EMBERRÉ, JÖTT EL TESTBEN - akkor nem "hagyhatta otthon" azt, ami épp az Ő _ SAJÁT _ LÉNYEGE, amitől Ő a "Fiú": az Isten-voltát...

Abdiás.. 2018.09.20. 11:43:59

@jabbok:

Az Igének sokszínű megjelenési formája van.

Az Atyában mindig is benne volt.
Meg tudott jelenni külön önálló isteni személyként, Ő a Fiú.
Az Ige testté lett, vagyis emberként is eljött, és ötvözni is tudta az isteni és emberi természetet a feltámadása után.
De az Ige Szellem is. Az Ige nem egy statikus valaki.

Az Ige azért tudta ötvözni az isteni és emberi természetet, mert mindkettőben meg tudott jelenni. Mindkettőt magára tudta venni és végül eggyé tette.
Aki újjászületik, vagyis igei módon megtér, már egy ilyen isten-ember természettel születik újjá.
Az emberi természet önmagában nem visz be a mennybe. Annak csak lefelé van útja, kb. 5km-rel a lábunk alatt landol.

Abdiás.. 2018.09.20. 11:56:14

@jabbok:

Igen, nem vette el Tőle senki, mert Ő vállalta el, hogy meghal értünk. Ez nem úgy volt, hogy az Atya azt mondta neki:

_ Nincs más választásod, halj meg minden emberért és én elveszem az életedet. Jézus szabadon hozta meg ezt a döntését, Tőle nem vette el senki az életét, Ő adta oda.

És azért mondhatta azt, hogy van hatalma, hogy visszavegye, mert az Ige benne van az Atyában is, hiszen a Szentháromság ahogy egy 3 különálló személy, úgy egy is.

Ezt nem lehet emberi szavakkal elmagyarázni és logikai úton sem lehet levezetni. Ez sokkal magasabb igazság, mnt amit m meg tudunk érteni.
Egyszerűen el kell fogadni, ez a hit.

Az ember Isten haonlatosságára lett megteremtve. Isten 1, de mégis 3, így az emberben is meg kell ennek lennie, ha valóban Isten hasonlatosságára lettünk megteremtve.

1. test
2. lélek
3. szellem

Az ember szelleme és lelke ki tud jönni az ember testéből és külön is tud létezni. Így látták a látomásokat a próféták. Volt aki testben ragadtatott el, volt aki szellemben. Utána pedig a szelleme visszament a testébe.

1+1+1=1
A Szentírás nem veszi figyelembe azt, amit a matematika nekünk tanít.

Abdiás.. 2018.09.20. 14:01:13

"És hatalmat adott neki az ítélettételre is, mivelhogy embernek fia."
János 5:27.

Az Atya azért adta át a Fiúnak az ítélkezés jogát - vagyis mindannyian elötte fogunk számot adni mindenért, amit elkövettünk földi életünk során -, mert Ő tudja, milyen emberként élni. Egy lett közülünk. Istennek nincs emberi természete, Ő nem tudja mlyen az, amikor az embernek az egész földi életét egy ellenséges környezetben, a Sátán fennhatósága alatt kell leélnie.
Nem tudja milyen az, amkor a kívánság arra csábít, hogy kövesd el azt a bűnt......Jézus tudja, mert Ő megkísértetett. Ha nem lett volna ember, a Sátán nem is tudta volna megkísérteni. A Sátán nem tud Isten kísérteni......
Isten nem tudja, milyen az, amikor valami fáj, vagy milyen szomorúnak, elkeseredettnek lenni, vagy valami miatt sírni, de Jézus tudja.
Ő sírt, amikor Lázár meghalt.......nem azért mert meghalt, hiszen számára a halál nem végleges valóság, hanem azért, mert látta, hogy a hozzátartozóinak ez fáj.
Ő azért tudott sírni, mert ember lett. Isten nem tud sírni, meg bánkódni, meg szomorkodni......
Ezek az ember természetéhez tartoznak.

Elfáradni sem tud Isten, Jézusról viszont azt olvassuk, hogy elfáradt és leült egy kút mellé, és ott találkozott a szamariai asszonnyal. Elfáradni is csak az ember tud.

Isten úgy tartotta igazságosnak, hogy egy olyan személy ítélkezzen felettünk, aki emberként mindent átélt úgy, mint mi, kivéve a bűnt.
Ez is hozzátartozik ahhoz, hogy az ítélet valóban igazságos legyen.

Jézus viszont az ítélettétel jogát és felelösségét továbbadta az Igének, ezt mondván:

" ...nem azért jöttem, hogy kárhoztassam a világot, hanem hogy megtartsam a világot.
Aki megvet engem és nem veszi be az én beszédeimet, van annak, aki őt kárhoztassa: a beszéd, amelyet szóltam, az kárhoztatja azt az utolsó napon."
János 12:47-48.

Jézus azért nem vállalta el az ítélkezés jogát, mert volt ember is, és most is van emberi természete....mostmár mindig is lesz, és így nem tudja objektíven látni az embereket. Tulságosan szubjektíven, együttérzően hozná meg a döntését, és így viszont nem lenne igazságos. Isten viszont nem engedheti meg, hogy aki nem fogadta el az evangéliumot, az megmenekülhessen, mert ebben az esetben igazságtalan lenne. Azoknak az embereknek nincs kifizetve a bűneik ára, és a viszonosság elve alapján: ami bűnt elkövettél, azért Neked bünhődnöd kell.
Vagy elfogadjuk Jézus áldozatát, vagy mi fizetjük ki a bűneink árát......nincs más lehetőség.

matthaios · http://www.matthaios.hu 2018.09.20. 14:06:32

@Abdiás..:

'Ez a "troll" nem maga miatt villog itt, hanem azért, hogy Te ne kárhozz el.....'

A hit soha sem erőszak szülötte, hanem belső meggyőződésé. Az erőszak lehet verbális is. A verbális erőszak sem tesz valamit vonzóvá, hanem inkább ellenszenvessé. Amikor itt a katolikus blogon, a „katolikusokra rárúgod az ajtót” és beszólsz nekik, hogy bálványimádok vagytok, az nem tesz sem téged, sem az üzenetedet rokonszenvessé. Ha tehát őszintén aggódsz az üdvösségünkért, akkor valamit másként kellene csinálnod.

Úgy gondolom, hogy mindenekelőtt magad számára kellene gondolataidat tisztáznod, konzisztenssé tenned. Nem kellene a „nekünk ez jut eszünkbe a Szentírásról” játékot játszani.

Abdiás.. 2018.09.20. 15:36:18

@matthaios:

A hit valóban nem erőszak szülötte, hanem a belső meggyőződésé........de hogy tudsz meggyőződésre jutni, ha nem hallod az igazságot?

" A hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által."
Róma 10:17.

Az üdvözítő hit nem egy velünk született dolog, hanem valamiből származik, és az Ige azt állítja, hogy Isten Igéjéből, ill. Isten Igéjének a meghallásából.
De ha valakinek az egyháza nem képes arra, hogy elmondja az igazságot, akkor hogy juthatna hitre.....üdvözítő hitre?

Az Ige szerint sehogy.
Aki nem hallja meg az igazság beszédét, esélye sem lesz megmenekülni.
Az, hogy én elmondom a Biblia tényállításait, ettől Te még ne érezd úgy, hogy mindenképpen el kell fogadnod. Én nem tudok helyetted megtérni és üdvözülni sem, ebben szabad döntésed van.
Jogod van nem elhinni, amit írok, és ebben a jogodban egyáltalán nem kívánlak korlátozni.

Nekem pedig ehhez van jogom:

" Hirdesd az Igét, állj elő vele alkalmas, alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással!"
2 Timóteus 4:2.

Az igazság ismerőinek a felhatalmazása Istentől van, én pedig azért tértem meg, hogy ne hamis tanításokra hallgassak, hanem Istenre.
És ha majd azt akarja már, hogy ne szóljak tovább Nektek, akkor majd szól....mindig szokott szólni. Én nem ismerlek benneteket, de Ő igen, és Ő mindig tudja, meddig érdemes próbálkoznom.

Ha egy vak ember egy szakadék felé megy, és szólok neki, hogy ne tegye, mert az életével játszik és nem hallgat rám, akkor mi a helyes megoldás?
Hagyjam, hogy lezuhanjon.........
vagy esetleg adjak neki egy pofont, és a kezét megfogva elrántsam onnan.......
Én az utóbbit választom, mert bár az adott helyzetben talán nem ez tünne a legemberségesebb választásnak, ám az idő mindig helyére teszi a dolgokat és más megvilágításba helyezi őket.

Jobb egy pofonnal túlélni, mint pofon nélkül elkárhozni.......

" Miért halnátok meg?
Mert nem gyönyörködöm a meghaló halálában, ezt mondja az Úr Isten. Térjetek meg azért, és éljetek!"
Ezékiel 18:31-32.

matthaios · http://www.matthaios.hu 2018.09.20. 16:40:25

@Abdiás..:

Miért kellene nekem elfogadni azt, amit katolikus hitem ellenére, minden megyőző erő nélkül harsogsz egy katolikus blogon? Miért kellene katolikus hitemmel együtt üdvösségemet föladnom azért, amit mondasz?

Abdiás.. 2018.09.20. 18:19:57

@matthaios:

Nem kell, de célszerű elgondolkodni azon, hogy lehet, hogy az egyházatok eddig felhozott egyetlen egy tanítása sem áll meg az Ige tükrében.....
És ne feledjük, nem a katolikus egyház, hanem az Ige az Isten!

Pl. alkalmazzák nálatok a tisztítótűz teoriát, holott ilyen nincs is.

Az Ige azt mondja:

" ....és ha leesik a fa délre vagy északra, amely helyre leesik a fa, ott marad."
Prédikátor 11:3.

A fa a Bibliában az ember egyik szimbóluma. Amerre kidől a fa, ott marad. Amilyen szellemi állapotban lépünk ki az időből, olyan szellemi állapotban fogunk az örökkévalóságban létezni. Ha nem tértünk meg és nincs üdvösségünk, és a biológiai halál így ér el minket, örökre elkárhozunk. Nincs olyan, hogy egy pap pénzért egy imával megvásárolhatná bárkinek is az üdvösségét.

A földi életünknek óriási tétje van, és ha kilépünk, már nem tudunk változtatni a sorsunkon.

matthaios · http://www.matthaios.hu 2018.09.20. 19:45:25

@Abdiás..:

Hát én is beugrottam. De most kilépek.

2018.09.20. 23:22:26

@Abdiás..:

'Nem kell, de célszerű elgondolkodni azon, hogy lehet, hogy az egyházatok eddig felhozott egyetlen egy tanítása sem áll meg az Ige tükrében.....'

Bocs, de ez ostobaság. Lehetne szépítgetni, de értelmetlen. A szisztematikus gondolkodás teljes hiányát próbálod elfedni a parttalan kommentjeiddel, a végső érved pedig általában az, hogy 'ti katolikusok vagytok, ezért nem lehet igazatok'.

Többször nyilvánvalóan felsültél már, és ezt valószínűleg te is érzed, csak milyen dolog már az, hogy egy bibliás keresztény nem tudja kioktatni a gonosz hatása alatt álló katolikusokat.

2018.09.20. 23:27:56

@Abdiás..:

'Ha nem tértünk meg és nincs üdvösségünk, és a biológiai halál így ér el minket, örökre elkárhozunk. Nincs olyan, hogy egy pap pénzért egy imával megvásárolhatná bárkinek is az üdvösségét.'

Aki a tisztítótűzre került, az már elkerülte az örök kárhozatot.
Elvakultságodban azt sem ismered, amit kárhoztatsz. De nem baj, a katolikusokkal szemben nyilván nem kell ügyelni ilyen apróságokra.

Abdiás.. 2018.09.21. 11:09:26

@khamul:

Akit megtisztít a tisztító tűz, az valóban nem kárhozik el, mert ez a tűz a Szent Szellem. Akiben benne van Isten Szelleme és az ember hagyja, hogy a Szent Szellem elvégezze benne azt a munkát, amely szükséges, az az ember üdvözül.
De ezt a munkát csak annál tudja elkezdeni, aki igei módon megtér, mert különben nem lesz közössége Isten Szellemével.

" Az Úr beszédei tiszta beszédek, mint földből való kohóban megolvasztott ezüst, hétszer megtisztítva."
12. Zsoltár 7.

Az Úr beszéde az Ige, aminek az egyik szimbóluma a Bibliában az ezüst.
A földből való kohó az ember.
Ez az Igerész azt mutatja meg, hogy a Szent Szellem hogy tisztítja meg az embert az Ige által.
Ahhoz hasonlítja, ahogy a kohóban az ezüstöt tűzzel tisztítják, amit 7x szoktak megtenni azért, hogy teljesen tiszta legyen.
A Bibliában a 7-es szám a tökéletességnek, teljességnek a szimbóluma.

Amikor az emberbe "bejut" az Ige, az csak akkor tud áttisztulni, ha van hozzá tűz is, amely tisztítja.....ráadásul 7x, hogy tökéletesen tiszta legyen.
A Szent Szellemben lévő 7 szellem Isten 7 szelleme. Ezek nem külön személyiségek, hanem a Szent Szellem megnyilvánulásának a formái.

Ez a 7 szellem a következő:
"Akin az Úrnak Szelleme megnyugszik: bölcsességnek és értelemnek szelleme, tanácsnak és hatalomnak szelleme, az Úr ismeretének és félelmének szelleme."
Ézsaiás 11:2.

Ezt a 7 szellemet jelképezi a menora 7 ága.

Középen van az Úrnak szelleme - ez a Krisztus Szelleme.
Utána jön 3 pár, ahogy a menorának szétválnak az ágai, amelyek a fő ágból, Krisztus Szelleméből nőnek ki.

1. pár : értelem szelleme - bölcsesség szelleme.
Itt természetesen nem emberi értelemről és bölcsességről, hanem isteniről van szó. Amit az emberek bölcsességnek és értelemnek gondolnak a világban, az Isten számára nem az.
A bölcsesség kezdetét így határozza meg az Ige:

" Íme, az Úrnak félelme: az a bölcsesség, és az értelem: a gonosztól való eltávozás."
Jób 28:28.

Az isteni bölcsesség ott kezdődik, amikor az ember elkezdi tisztelni és félni az Urat az Ő kinyilatkoztatása alapján. Az értelem pedig ott, amikor az ember teljesen elhatárolja magát a gonosztól. Megtérés nélkül egyikhez sem lehet hozzáférni.

A menora jobb ágán lévő értelem szelleme jelképezi az ember jobb agyféltekéjén található szintetikus gondolkodást, belelátó, lényegrelátó képességet.
A bal oldalon lévő bölcsesség szelleme pedig a bal agyféltekének az analitikus, elemző, matematikai tipusú lebontó képességét szimbolizálja.
Az emberi idegrendszer a menorának a mintájára van felépítve.

2. pár: tanács szelleme - hatalom szelleme
A hatalom szelleme adja a hősies erőt, amely által a hívő mindennel képes szembe menni. Ez Isten ereje, amely olyan, mint a buldózer, megállíthatatlan.
Ahogy az Ige mondja:

" Az Úr az én világosságom, és üdvösségem: kitől féljek?
Az Úr az én életemnek erőssége: kitől remegjek?"
27. zsoltár 1.

A tanács szelleme biztosítja egy hívő számára, hogy mindig jó döntéseket tudjon hozni és az akarata összhangban legyen Isten akaratával.
Mindig tudja, hogy milyen helyzetben mi a leghelyesebb választás.

3. pár: az Úr félelmének szelleme - az Úr ismeretének szelleme

Az Úr félelmének a Szelleme biztosítja számunkra azt, hogy megfelelő tisztelettel, alázatossággal és engedelmességgel tudjuk az Urat követni.
A félelem szó ma már csak negatív tartalommal bír a nyelvünkben, de amikor Károli a Bibliát fordította, volt pozitív tartalma is. Az Úrnak félelme egy jó félelem, amely nagyobb teljesítményre és Isten követésére ösztönzi az embert. Ma ezt inkább úgy mondanánk: Isten tisztelete.

Az Úr ismeretének szelleme pedig biztosítja a személyes kapcsolatot Istennel - ez valóban személyes, nem csak úgy képzeljük.

A menora az egyháznak a szimbóluma, és azt nevezi az Ige egyháznak, ahol a 7 mécses, vagyis a Szent Szellem is ott van.
Az egyház a Szent Szellemen keresztül részesül Krisztus természetéből. Jézus azért tudott emberkén tökéletes életet élni, mert Isten 7 Szelleme irányította minden lépését, gondolatait, cselekedeteit. Semmiféle önmegnyilvánulása nem volt. Mindent alárendelt az Atya akaratának. Egyetlen egy olyan szó sem hagyta el a száját, amely nem Isten akaratából jött volna ki a száján. Ő nem a saját akaratából, hanem a kijelentés világosságából élt.
Amikor az ember megtér, a bűnei Jézus áldozata miatt meg lesznek bocsájtva. A bűneim büntetését Ő elszenvedte. Ki van fizetve a tartozásom Isten fele. Isten bűntelennek nyilvánít. Ha pedig nincs bűnöm, Isten Szelleme újra visszaköltözik az emberbe, mert így már közösséget tud vállalni vele. A Szent Szellem pedig ugyanarra az életre megtanít minket, mint amit Jézus egyből, tökéletesen megvalósított. Szent Szellem nélkül az ember nem tud Isten Igéjével összhangban élni.

Abdiás.. 2018.09.21. 11:15:43

@khamul:
Folyt.

Az emberek azt hiszik, azért bűnösek, mert bűn követnek el.
De az Ige mást mond erről:
Azért követed el a bűnt, mert romlott a természeted. Ha ezt nem számoljuk fel Jézusban, soha nem fogunk tudni emberi akaraterővel a bűnös természetünk fölé emelkedni. Csak úgy tud az ember keresztény életet élni, ha közösségre lép Istennel, és hagyja, hogy a Szent Szellem az Igét a kohónkban - a testünkben -, mind a 7 szellemével átégesse a tűzével, és tökéletesen megtisztítson minket. Ez egy folyamat.....és ahogy egyre tovább járunk együtt az Úrral, úgy leszünk egyre tisztábbak.

A Szent Szellem tökéletes működésének köszönhetően a Szentírás Istentől származó üzenete tökéletesen pontos lesz, mert a Szellem meghaladja a földből teremtett ember gyarlóságát, és Isten nekünk szóló üzenetének ezüstjéből kitisztítja az emberi tévedések salakját.

Ezért van az, hogy azok az egyházak, amelyeknek nincs közösségük Isten Szellemével, a híveiknek salakot adnak tovább Isten Igéje címen........
És ezzel nem azt mondom, hogy ez szándékos a részükről, egyszerűen nem lehet megérteni az Igét a Szent Szellem kjelentése nélkül.
Az Ige igazságait Isten nem adja oda annak, aki nem tér meg.

" Nem jó a fiak kenyerét elvenni és az ebeknek adni."
Máté 15:26.

Isten azokat az embereket, akik nem térnek meg igei módon, ebeknek nevezi, vagyis tisztátalan személyeknek. Tisztátalanokkal pedig nem osztja meg az Ő Szent Igéjét.
Nem kell ezen megsértődni, Isten ezzel a szimbólummal jelölte meg a bűnös embereket.

Déli pályaudvar 2018.09.21. 13:07:32

@Abdiás..:
Csak abban bízhatunk, hogy mint egykor Pál a zsidóknak hiába hirdette az evangéliumot, és a pogányokhoz fordult, úgy te is mihamarabb belátod megátalkodottságunkat, és másokat veszel célba.

Vagy a blog moderátorai felébrednek álmukból, és megteszik azt, amit már réges-rég meg kellett volna tenniük.

Abdiás.. 2018.09.21. 14:08:53

@Déli pályaudvar:

Csakhogy a zsidók megátalkodottsága az Úrtól volt, a tiétek viszont nem.
Az evangéliumból kiderül, hogy a zsidóság miért nem ismerte fel Jézusban a Messiást.

" Az Isten kábultság szellemét adta nekik; szemeket, hogy ne lássanak, füleket, hogy ne halljanak, mind e mai napig."
Róma 11: 8.

Ez szándékosan történt az Úr részéről.
Ennek nagyon konkrét oka van

Azon, hogy miért nem zártak ki még eddig, én is meglepődtem, de valószínűleg el kell hogy mondjam Nektek az evangéliumot.
Elmondom, és utána önszántamból távozok.:-)

Néhány évvel ezelött Húsvét környékén, amikor bekapcsoltam a tv-, az első mondat, amivel a képernyő fogadott, a következő volt:

- Amikor Jézus Krisztus visszajön, meg fogja büntetni azokat, akik keresztre feszítették Őt.

Egy katolikus misét közvetítettek.
Az evangélium azt jelenti: jó hír.

Ennek a papnak nem sikerült jó hírt közölnie velem, vagyis nem evangéliumot hírdetett.
Bár nem vagyok katolikus, azért azt tudom, hogy ők a helyettesítés teológiájában hisznek, melynek lényege, hogy a zsidóságot Isten elvetette és az ígéretek örökösei az egyház lett.
Ez a fajta - a zsidó-keresztény kinyilatkoztatással nem összeegyeztethető - meglátás burkolt antiszemitizmussal vette körül a katolikus egyházat, amely megnyilvánult például a holokauszt ideje alatt a nácik támogatásában mind No.-ban, mind idehaza.
Ha ez a pap úgy gondolta, hogy a zsidóság fog ezért bűnhődni, akkor nagyon nagyot téved.
Jézus kereszthaláláért senki sem fog bűnhődni, annak elutasításáért viszont már igen.

Ez a meglátás azért sem állja meg a helyét, mert Jézust nem a zsidók ölték meg, hanem a rómaiak, amely a világot, a pogány nemzeteket jelképezi a Bibliában.
Bár a zsidó farizeusok fejében fogalmazódott meg Jézus megölésének a gondolata és ezt nagyon jól elő is készítették, ám ennek gyakorlati megvalósítását a világra hagyták.
Ha a zsidók ölték volna meg, akkor megkövezték volna, mert Isten törvénye az Ószövetségben a halált érdemlő bűnt többnyire ezzel büntette.
Ő viszont meg lett feszítve, ami a rómaiak által kikisíérletezett, legkegyetlenebb és legfájdalmasabb halálnem volt. Ezzel a halálnemmel a legkegyetlenebb bűncselekmény elkövetőit büntették, akiknek a testét arra sem méltatták, hogy eltemessék, hanem a városon kívüli szemétdombra vetették.

Bár a farizeusok igeismerete arra nem volt, elég, hogy Jézusban felismerjék a próféták által előre megjövendölt Szabadítót, a gyakorlati igeismeretük azért elég jó volt. Pl. tudták azt, hogyha egy ártatlan embert halálra ítélnek, akkor azzal automatikusan átok alá kerülnek.
Mivel Jézust koholt vádak alapján ítélték el - amelyet maguk a farizeusok intéztek el -, ezt nem merték megkockáztatni, ezért átadták őket a rómaiaknak, hogy ők mondják ki rá a halálos ítéletet, amit aztán ők is hajtottak végre.

De más vallás sem tartogat igazán jó hírt a számomra.
Az indiai világnézet szerint a valóság nem létezik, hanem minden ami van, az isten álma.
A buddhizmus és brachmanizmus szerint a világ és én csupán látszat vagyunk. Amikor ezen társadalmak fiataljai 18-25 éves korukra szembesülnek ezzel, mély depresszióba esnek. akkora tudatosul bennük, hogy ők nem is léteznek. Náluk az üdvözül, akinek sikerül megsemmisülnie, vagyis a jónak és rossznak az örök körforgásából kilépnie, amely sok fiatalt öngyilkosságra ösztönöz.

Az iszlám - amely számomra nem vallás, hanem ideológia -,teljes kétségben hagyja az embereket a haláluk pillanatáig afelöl, hogy van-e üdvösségük vagy sem. Egyetlen lehetőséget biztosít a számukra arra, hogy ezt már most itt biztosíthassák, ha a saját haláluk által sok kafírt ölnek meg. Ezért aztán az iszlám legbiztosabb módszere az üdvösségre az öngyilkos terrorcselekmények elkövetése, amelyben minél több embert ölnek meg, annál nagyobb jutalomban részesülnek Allahtól a "mennyben", itt a földön pedig az IÁ mérhetetlen anyagi támogatást nyújt a hátrahagyott családtagjaiknak, amelyet elsősorban az Amerikából és Európából befolyó segélyekből finanszíroznak.meg.

A vallások nem tartogatnak jó hírt az emberek számára.
Az igaz evangélium viszont ige. Földrésztől, kultúrától, etnikumtól függetleneül, egyetemlegesen, minden ember számára jó hírt közöl.

Abdiás.. 2018.09.21. 14:13:06

@Déli pályaudvar:

Az evangélum

Ha lesz egy olyan ember - csak egy -, aki képes betölteni Isten törvényét hiánytalanul, lesz kegyelem a bűnbeesett emberiségnek!

" Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak az eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy beteljesítsem."
Máté5:17.

Jézus azt mondta, hogy bár az ember kilátástalan helyzetbe került, ettől függetlenül a Törvényt nem fogja módosítani, és amiket a próféták által kijelentett, be fognak következni.
A terv nem az ószövetség kijelentéseinek a módosítása, hanem annak betöltése.

Az biztos, hogy Ádám leszármazottjaként nem születhet olyan ember, aki erre képes lenne, mert:

" ...egy ember által jött be a világra a bűn és a bűn által a halál, akképpen a halál minden emberre elhatott...."
Róma 5:12.

Mindannyian egy vértől származunk, és a vér, mint örökítő anyag, közvetíti a cselekedeteinkkel kiváltott átkokat és áldásokat. Az a bűn, amit az első emberpár elkövetett, tovább öröklődött nemzedékről nemzedékre, amelyet aztán a saját bűneinkkel tovább tetéztünk.
Így esély sem volt arra, hogy a törvényt valaki betöltse.
Az ember alapvetően nem azért bűnös, mert bűnt követ el, hanem azért követi el a bűnt, mert bűnös a természete, amely determinálja a cselekedeteit.

Vagyis kellett egy olyan ember, aki nem Ádám leszármazottja, aki ugyanolyan tiszta lappal indulhat, mint Ádám a bűnbeesés elött, mert

" ....amiképpen egynek bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat, azonképpen egynek igazsága által minden emberre elhat az életnek megigazulása."
Róma 5:18.

Istennek be kellett hoznia egy büntelen embert a látható világba, Ő született meg Jézus Krisztusként. Ezért volt a Szent Szellem általi fogantatás és nem József által.

Más tényezőket is ki kellett küszöbölni, pl. azt, hogy Isten Fia Jézusként való megszületése elött is létezett, de Ő isteni személy volt, de a törvényt embernek kellett betölteni, mert nem Isten, hanem az ember hágta át a törvényt, ezért az embernek kell ezt helyrehoznia.
Az Ószövetség azt mondja, hogy Isten királyi széke igazság és jogosság....mindennek jogszerűnek kell lennie. Isten semmiféle igazságtalansággal nem vállal közösséget.
Ő - velünk ellentétben - nagyon komolyan veszi a Törvényt és sehol nem hágja át.

" Aki mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy Ő az Istennel egyenlő,
Hanem önmagát kiüresítette, szolgai formát vett föl, emberekhez hasonló lett."
Filippi 2:6-7.

Isten Fia lemondott az isteni létéről és emberré lett azért, hogy segíthessen rajtunk, és leélje helyettünk azt a tökéletes életet, amelyet rajta kívül egyetlen embernek sem sikerül .....sem elötte, sem utána....soha.

Nem kényszerből jött, nem az Atya utasítására, hanem önszántából. Az Atya megkérte erre, és meg volt a lehetősége arra, hogy nemet mondjon, de nem tette.
Amennyiben nem saját önszántából jött volna, a bűneinkért bemutatott áldozata elfogadhatatlan lett volna at Atya számára és így nem érte volna el a célját, mert mind magát, mind a teljes emberiséget elveszítette volna.
Isten sosem kért emberáldozatot, sőt, az idegen isteneknek - Molok, Asera Baál - feláldozott csecsemőgyilkosságokat - saját elsőszülött fiaikat elevenen megégették a bálványisteneknek feláldozva - mélyen elítélte.

Az emberi léttől elidegeníthetetlen a szabad önrendelkezés. Az, ha valaki erkölcsileg áldozza fel önmagát, azt Isten nem fogadja el.
A kommunizmus azt hirdette a híveinek, hogy az embernek erkölcsileg kell feláldoznia önmagát. Jézus erkölcsileg nem áldozta fel önmagát, a Tórát mindvégig megtartotta és nem követett el bűnöket.
A bűnös emberek feláldozása - ráadásul a szabad akaratának a figyelembe vétele nélkül - azért sem elfogadható, mert az emberiséget bűnnel nem lehet megváltani, csak igazsággal.

A zsidó-keresztény kinyilatkoztatás szerint az 1 ember ugyanannyit ér, mint egy közösség, éppen ezért egyetlen bűntelen ember halála elegendő az egész emberiség megmentéséért.

4 embertipust lehet megkülönböztetni:

- gonosz
Ami az enyém, az az enyém, ami a tiéd, az is az enyém.
- átlagember
Ami az enyém, az az enyém, ami a tiéd, az a tiéd.
- vallásos ember
Ami az enyém, az a tiéd, ami a tiéd, az az enyém.
- igaz ember
Ami az enyém, az a tiéd, ami a tiéd, az is a tiéd.

Ez utóbbi a Bibliában a haszid. Jézus haszid, aki ami az övé volt, odaadta nekünk, és amit megszerzett nekünk és a miénk lett, azt meghagyja nekünk.

Jézus bejövetelének a látható világba több célja is volt.
Betöltse a törvényt, demonstrálja, hogy lézetik egy magasabb világ a látható világnál - ezért voltak a csodák -, hogy tanítsa az embereket, mert az igazságot őutána majd nekik kell hírdetni, és hogy meghaljon.

Abdiás.. 2018.09.21. 14:17:00

@Déli pályaudvar:

Jézus azért jött, hogy meghaljon. Ezt már azelött is tudta, hogy eljött volna ide, mert többek között azért kellett emberré lennie, hogy legyen vére, mert a mennyei lényeknek nincs vérük.
Jézus vérére viszont szükség volt, mert

" ....vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat."
Zsidó 9:22.

Az ószövetségben azt mondja Isten, hogy a vért az oltárra adtam nektek. nagyon valószínű, sőt, szerintem egyértelműen így van, az embernek a bűnbeesés elött nem volt vére. ha a vér a bűnbocsánat miatt van, akkor a bűnbeesés elött nem volt rá szükség.
A Biblia egyébként is egyértelművé teszi, hogy Isten teremtményeit az Ő Szelleme, a Szent Szellem élteti, mint ahogy a mai napig is a mennyei lényeket.
A szellemi embert így a bűnbeesés elött isten szelleme éltette, de a bűn miatt testivé vált.

" A testnek élete a vérben van, én pedig az oltárra adtam azt nektek."
3 Mózes 17:11.

Vagyis a testivé vált embert már nem Isten szelleme, hanem a vérébe helyezett biológiai élete élteti egy bizonyos ideig, addig, amíg a bűn miatti romlás és bomlás olyan mértékű nem lesz, hogy nem képes többé az ember szellemét hordozni.
Ezt a folyamatot írja le a termodinamika 2. főtétele is, vagyis hogy a bűn miatti romlás és bomlás nem csak az embert, hanem a teljes látható világot elérte.

Amikor Ádám bűnbeesett, Isten adott további esélyt az embernek az életre azáltal, hogy bár szellemi értelemben halottá vált, a vér által biztosított egy bizonyos ideig az ember számára, hogy legyen esélye változtatnia a sorsán, mielött az ideje végleg lejár.

Isten az ember bűnbeesése után -mivel az ember önnön erejéből nem tudott volna kijönni a bűn rabszolgaságából -, az Ő Fiát elküldte a földre mint ember, hogy helyettünk betöltse a törvényt.Elválasztott egy nemzetet, amelynek létrejötte a többi 69 nemzetétől eltérő, mert egy meddő házaspáron keresztül - Ábrahám és Sára - "mesterséges megtermékenyítéssel" hozta létre. Törvénnyel elválasztotta a többi nemzettől, hogy megőrizhessenek egy olyan erkölcsi életmódot, amelybe bejöhet a Messiás.
Mindeközben a többi nemzetről sem feledkezett meg, mert a 70 tagú szanhedrin - a vének, Izrael elöljárói és döntéshozói - saját tudtuk nélkül is mind a 70 nemzetet képviselték, és folyamatosan áldozatot mutattak be értük is.
A 69+1 nemzet az 1 Mózes 10.-ben van leírva.

A zsidóságnak fogalma sem volt arról, hogy a Messiás nem csak az ő, hanem minden más nemzet szabadítója is lesz. Erre a tanítványok is csak Jézus feltámadása után jöttek rá, miután Péter azzal szembesült, hogy egy egy római századost és háznépét a Szent Szellem uúgy betöltötte, mint pünkösdkor az apostolokat.

" Eszerint tehát a pogányoknak is adott az Isten megtérést az életre!"
Apcsel- 11:18.

Így el kellett azt Istennek érnie, hogy mielött Izrael felismerné Jézus Krisztusban a Megváltót, a nemzeteknek is hírdettessék az evangélium, akik addig teljesen el voltak szeparálva Isten Igéjétől. Ennek elindítása volt Pál apostol feladata, amit nem akármeddig juttatott el:

" ....Jeruzsálemtől Illyriáig betöltöttem a Krisztus evangéliumát."
Róma 15:19.

Illyria a mai Mo. déli határáig terjedt, ami egy olyan korban, ahol még a biciklit sem ismerték, nem kis teljesítmény volt. Az evangélium üzenete eljutott a nemzetekhez......

Izrael azért nem ismerhette fel Jézusban a Messiásban, mert az Ige azt mondja, hogy Jézus visszajövetele és királysága akkor valósul meg a földön, amikor Izrael nemzeti szinten felismeri Jézusban a Szabadítót és azt mondja: Áldott, aki jön az Úr nevében. Ha ők ott, akkor ezt felismerték volna, a nemzetekből esélye sem lett volna senkinek sem megigazulni.

Ezért el kellett, érni, hogy bár számtalan prófécia nagyon pontosan beazonosíthatóvá tette a Messiást - ráadásul a zsidó gyerekek 12 éves korukra szinte a teljes Tórát kívülről tudták és ismerték a prófétai kinyilatkoztatásokat -, mégse ismerjék fel, mert akkor nem feszítették volna meg, a vére nélkül pedig nincs bűnbocsánat.

" Hallván halljatok és ne értsetek, s látván lássatok és ne ismerjetek.
Kövérítsd meg e nép szívét, és füleit dugd be, és szemeit kend be: ne lásson szemeivel és ne halljon füleivel, ne értsen szívével, hogy meg ne térjen és meg ne gyógyuljon."
Ézsaiás 6:9-10.
Róma 11:8.
Máté 13: 13-15.
János 12:39-41.

A ne ismerjetek pontosabb fordítása: ne fogjátok fel.
Ebben a szakaszban a héber szöveg a tardema szót használja, amelyet a teljes érzéketlenséggel járó alvás esetébe is használnak, mint pl. a műtéti altatásra vagy az állatok téli álmára.

Az Ige azt is kijelenti, hogy ez a mély álom szelleme meddig lesz Izraelen:

" Mert nem akarom, hogy ne tudjátok atyámfiai, ezt a titkot, hogy magatokat el ne higgyétek ( hogy ne legyetek beképzeltek ), hogy a megkeményedés Izraelre nézve csak részben történt, ameddig a pogányok teljessége bemegy. És így az egész Izrael megtartatik."
Róma 11:25-26.

Vagyis Izrael addig nem fogja felismerni Jézusban Isten Fiát, amíg a nemzetek evangélizálása be nem fejeződik, ez pedig az Egyház elragadtatásáig fog tartani.

Folyt. köv.

jabbok 2018.09.21. 14:50:03

@Abdiás..:
Ha már vendégségbe jöttél hozzánk, és érdemben beszélgetni próbálsz velünk, válaszolnál néhány olyan dologra, ami valóban MINKET (engem legalábbis biztosan) érdekel a ti hitetekből?

jabbok 2018.09.21. 14:52:26

@Abdiás..: Engem például nagyon érdekelne, hogy mit gondoltok a szenvedésről, a szegényekről, a fogyatékosokról, a súlyos betegekről.

Déli pályaudvar 2018.09.21. 15:37:20

@jabbok:
Ezt írod:
“érdemben beszélgetni próbálsz velünk”

Te ezt hol tapasztaltad? Én ennek a nyomát sem látom.

jabbok 2018.09.21. 16:26:43

@Déli pályaudvar: azt őszintének hiszem, hogy valódi, jóhiszemű meggyőzési szándék vezérli. És hogy Ő MAGA meg van győződve róla, hogy neki van igaza, hogy ő(k) értelmezi(k) helyesen a Szentírást.

Az már egy másik kérdés, hogy pl. hol voltak vajon ezek a (kétségtelenül nagyon lelkes) közösségek akkor, amikor nem volt ilyen könnyű "lelkesnek" lenni, amikor az én tanáraim és mestereim még éveket-évtizedeket ültek és egészségüket, testi épségüket áldozták a hitükért.

Ha többet nem is, legalább (a kritikák mellé) egy minimális respectet IS elvárnék azoktól, akik olyan magabiztosan értelmezik azt a szentírást, ami DE FACTO

- létre sem jött volna
- és főleg fenn nem maradt volna

azok nélkül, akiket ők most a "szent szellem" ellenségeinek hirdetnek.

Abdiás.. 2018.09.21. 17:40:10

@jabbok:

Számítottam erre a kérdésre Tőled......a gyermekeid miatt érdekel, ugye?
Szándékosan nem akartam ezt szóba hozni, mert nem akartam más magánéletében válykálni, de ha már megkérdezted, szívesen válaszolok rá.

" Ha pedig nem hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára.......reád jőnek mindez átkok, és megteljesednek rajtad."
5 Mózes 28:15.

Itt egy hosszú felsorolás kezdődik, hogy milyen átkok érik el az ember életét, ha nem Isten Igéjével összhangban éli az életét. A teljesség igénye nélkül néhányat felsorolok, ill. segítek azok beazonosításában:

- átkozott lesz a te méhednek gyümölcse - átok alatt születik meg a gyermek
- bocsát rád az úr bomlást, romlást - idegösszeomlás
- megver téged az Úr szárazbetegséggel, hidegleléssel, gyullasztó és izzasztó betegséggel, aszállyal - ezek a test leépülésével járó betegségek, hiánybetegségek, magas lázzal járó fertőző betegségek és daganatos betegségek
- megver téged az Isten Egyiptomnak fekélyével, és süllyel, varral és viszketegséggel, amelyekből ki nem gyógyíttathatol - ezek a gyógyíthatatlan, krónikus nemi betegségek: aids, szifilisz, genitális herpesz....
- megver téged az Úr vaksággal, tébolyodással és elmezavarodással - ideg-elme betegségek, skizofrénia, érzelmi traumák
- megver téged az Úr gonosz kelésekkel, amelyekből ki nem gyógyíttathatol - krónikusan visszatérő bőrbetegségek
-szolgálod majd a te ellenségeidet éhen és szomjan, mezítelen és mindennek szűkében - ez az abszolút szegénység

Ma az emberek többsége - akik magukat egyébként keresztényeknek hiszik - nem Isten Szelleme, a Szent Szellem kijelentése által ismerik az Igét, hanem emberi közvetítőkön keresztül, akik maguk egyébként okkult tevékenységeket folytatnak, anélkül, hogy ezzel tisztában lennének.

Néhány okkult tevékenységet felsorolok a teljesség igénye nélkül, hogy világossá váljon, Isten szemében mi is az az okkultizmus, amelyek kivétel nélkül átok alá helyezik az emberek életét:

Asztrológia, automatikus írás, hangok hallása, látnokság, kristálygömb, színterápiás diagnózis, ingázás, jövendőmondás, horoszkópok, kabbalisztika, médiumitás, gondolatolvasás, numerológia, ómenek, tenyérjóslás, frenológia-koponyaanalízis, szeánszok, tarotkártya, jóslás tealevelekkel, telepátia, minden olyan könyv, amely okkult praktikákat tanít, természetfölötti kijelentésre hivatkozó kultuszok, amelyek azonban ellentmondanak a Bibliának, akupresszúra, akupunktúra, asztrális projekció, hipnózis, levitáció, önvédelmi sportágak, amelyekben természetfölötti erőt is segítségül hívnak, ilyen pl. a karate, agykontroll, mentális dinamika, parakinézis, asztaltáncoltatás, telekinézis, gyógyítás érintéssel, mágia, babonákhoz kötődő mindentárgy, pl. lópatkók, szerencsepénzek, "szentek" képei, medáljai, amulettek, születési szerencsekövek, gyógyításra használt kristályok, hallucinogén kábítószerek, heavy metal lemezek vagy kazetták - igen, ezek is -, bűvös jelek, szerencseszimbólumok, quijatáblák, talizmánok, állatövi jegyekkel díszített szerencsetárgyak, és mindenfajta vallás is, mint:

Antropozófia, feketemise, Isten gyermekei, Krisztus testvérei, szabadkőművesek, Belső Béke Mozgalom, Jehova tanúi, mormonok, New Age, rózsakeresztesek, spiritualizmus, teozófia, keleti vallások, mint bahaizmus, buddhizmus, konfucionizmus, krisnahívők, hinduizmus, iszlám, sintoizmus, transzcendentális meditáció, jóga, stb......

Tulajdonképpen az is megállapítható, hogy az, aki nem született még újjá bibliai módon, szinte biztos, hogy az okkultizmus valamilyen formáját gyakorolja.

Az átok jelei egy ember életén:

- elmebeli, érzelmi összeomlás
- ismétlődő vagy krónikus betegségek, főleg, ha örökölt
- meddőség, koraszülésre való hajlam, nőgyógyászati problémák
- házasság összeomlása, család elidegenedése
- folyamatos anyagi nehézségek
- balesetekre való hajlam
- öngyilkosság, természetellenes vagy korai elhalálozás

Abdiás.. 2018.09.21. 17:42:14

@jabbok:

Jézus azért halt meg olyan fiatalon, mert átok volt rajta.....a mi átkaink voltak rajta......és amint az elöbbi felsorolásból is látjuk, az átok egyik jele a korai elhalálozás. Ezért volt az, hogy még azok is, akik először hittek neki, a kálváriája idején teljesen elfordultak tőle és egy nagy csalónak gondolták, aki valami nagyon nagy bűnt titkolhatott el. Még a tanítványai, az apostolok is teljesen elbizonytalanodtak....talán Ő mégsem Isten fia. De.....Ő Isten Fia, aki képes az átkokat is levenni Rólad, gyermekedről és mindannyiunkról.
Az átok nagyon nagy romboló erő az ember életében, mert kibillenti arról az életútról, amelyre Isten megteremtette.
Az, hogy Isten Jézus Krisztusban képes az ember életpályáját a félresiklott útról az eredeti útra visszaterelni, annak van egy előfeltétele, mert önmagában a bűn megbocsátása még nem állítja vissza az eredeti állapotokat.
Én megbocsájthatom az ellenem elkövetett bűnt a másiknak, de attól még nincs helyreállítva a kár.
Bocsánatot kérhet a házasságtörést elkövetett fél a házastársától, de az a kapcsolat már akkor is "meghalt".

Ahhoz, hogy újra élet legyen azon a helyen, ahová a bűn befészkelte magát, teremtő erőre van szükség.
Isten azért tud nekünk bűnbocsánatot adni, mert utána azt meg nem történtté tudja tenni, és teljes újjáteremtést gyakorol azon a területen.
Jézus Krisztusban ennek az újjáteremtésnek a jogi alapját teremtette meg. Ezért tud a rákos sejtek helyére élő sejteket adni, ezért tud egy összeomlott házasságot élővé tenni vagy egy sérült gyermeket egészségessé tenni.
Jézus Krisztus minden problémánk megoldásának a forrása......

" Ha pedig szorgalmasan hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, és megtartod és teljesíted minden Ő parancsolatát, reád szállnak mindez áldások:
Áldott lesz a te méhednek gyümölcse....."
5 Mózes 28:1-4.

Abdiás.. 2018.09.21. 17:52:43

@jabbok:

"Az már egy másik kérdés, hogy pl. hol voltak vajon ezek a (kétségtelenül nagyon lelkes) közösségek akkor, amikor nem volt ilyen könnyű "lelkesnek" lenni, amikor az én tanáraim és mestereim még éveket-évtizedeket ültek és egészségüket, testi épségüket áldozták a hitükért. "

Hol?
A föld alatt. A kommunizmus idején Németh Sándorék földalatti, szűk, lebegőtlen, sötét helyeken tartották az összejöveteleket. Németh Sándor is ült börtönben, és utcaseprésből élt, miután kilépett a katolikus egyház kötelékéből. Az édesapja katolikus pap volt, és a volt egyháza folyamatosan átkozta.
Az otthonát a titkosrendőrség bepoloskázta, és mindkét szomszédjában folyamatosan jelenvoltak a titkosrendőrség tagjai. éjjel-nappal megfigyelés alatt tartották 2 évtizeden keresztül. Mnden magánbeszélgetését lehallgatták, és a gyülekezetünkbe mindig jelen voltak a titkosrendőrség őrszemei. Egy ilyen egykori tag néhány évvel ezelött eljött a gyülekezetünkbe és mindent kitálalt és bocsánatot kért Németh Sándortól. Lejárató könyveket kellett írnia a gyülekezetről, de mivel soha semmi olyan nem hangzott el az istentiszteleten, ami megbotránkoztató lehetne, neki kellett hamis vádakat gyártania és könyvben kiadatnia.
Tudnék még írni a gyülekezetem történetéről, de nem tartom ezt fontosnak.

jabbok 2018.09.21. 18:12:03

@Déli pályaudvar: De majd most elválik, hogy @Abdiás..:
valóban KOMMUNIKÁLNI akar, vagy csak KI-oktatni.

Engem valóban érdekel néhány dologban a tanításuk.

Déli pályaudvar 2018.09.21. 19:13:56

@jabbok:
Ezt írod:
“azt őszintének hiszem, hogy valódi, jóhiszemű meggyőzési szándék vezérli. És hogy Ő MAGA meg van győződve róla, hogy neki van igaza, hogy ő(k) értelmezi(k) helyesen a Szentírást.”

Ebben teljesen egyetértek.

De ez még nem különbözteti meg a zárt osztály lakójától, aki szintén meg van győződve róla, hogy neki van igaza, mikor Napóleonnak mondja magát, és akit szintén a jó szándék vezérel, mikor erről másokat meg akar győzni.

Hogy most egyiküket az elmebaj zárta be önmagába, másikukat pedig a nagybetűs Lélekre hivatkozó nagybetűs Én, egyre megy: mindketten megszólíthatatlanok, minthogy a rendszerük axiómája téves.

És most nem is – az egyébként igen zavaros – fejtegetéseire gondolok. Nem. Hanem arra, hogy miként kell viselkedni, ha az ember vendégségbe megy.

Vannak alapvető szabályok. Ha valaki ezeket az alapvető szabályokat folyamatosan megsérti, hogyan várhatja el, hogy vendéglátói komolyan vegyék a mondanivalóját? Ha valaki az emberi viselkedés legelemibb normáival sincs tisztában, miként gondolhatja azt, hogy az általa hirdetett „evangélium” felkelti vendéglátói figyelmét?

jabbok 2018.09.21. 19:21:07

@Abdiás..: "Mostanra mintha enyhültek volna az ellenérzéseik: sokkal kevésbé téma a katolikus egyház ostorozása a prédikációiban, illetve a Hit Gyülekezete kiadványaiban, mint húsz éve.

Ennek több oka van. Az egyik a kereszténység veszélyeztetettsége az iszlámmal, a modern humanizmus világnézetével vagy a modern szexualitást képviselő mozgalmakkal szemben. Egyre nyilvánvalóbb minden keresztény irányzat számára, hogy alapvető keresztény értékeket veszélyeztetnek ezek a kihívások. Ma sokkal inkább szolidaritásra, mint belső vitákra van szükség. A másik, hogy a Hit Gyülekezete a nyolcvanas években kifejezetten a tradicionális kereszténységgel, így a katolikus egyházzal szemben határozta meg magát, elfoglalva az evangéliumi keresztény világban a helyét. Akkoriban nyilvánvalóan sokkal többet kellett arról beszélnünk, hogy mi a különbség a Hit Gyülekezete és a hagyományos keresztények teológiája és világnézete között." (Németh Sándor)

jabbok 2018.09.21. 20:00:57

@Abdiás..: Nem tudom, hány éves vagy - de én valószínűleg korábbról ismerem Németh Sándort és a történetét, mint a legtöbben a Gyüliből. Érdekes részletekről hallgat vagy beszél mellé mostanában - amik pedig könnyen és biztosan ellenőrizhető tények. Mi meg elég közelről láttuk is...

De a saját honlapján szereplő adatok szerint is 1978-ban hagyta el Sándor a katolikus egyházat. Miközben az utolsó koncepciós perben lecsukott katolikus pap, Lénárd Ödön is kiszabadult 1977-ben, 18 és fél év börtön után.

Akkor

1. KITŐL KAPTA (de facto) magát a szentírást Németh Sándor?

2. nem túlzó "csúsztatás"

- arra a kérdésre válaszul, hogy "hol voltak vajon ezek a (kétségtelenül nagyon lelkes) közösségek akkor, amikor nem volt ilyen könnyű "lelkesnek" lenni, amikor az én tanáraim és mestereim még éveket-évtizedeket ültek és egészségüket, testi épségüket áldozták a hitükért. "

- azt állítani, hogy "Németh Sándor is ült börtönben, és utcaseprésből élt, miután kilépett a katolikus egyház kötelékéből. ((Börtön: 6 azaz HAT _ NAP; időpontja: 1969 november - vagyis 9 évvel a katolikus egyház elhagyása ELŐTT)). Az édesapja katolikus pap volt ((???)), és a volt egyháza folyamatosan átkozta ((??? Nálunk katolikuséknál akkor már kiközösítés sem létezett, nemhogy átkozás.)).
Az otthonát a titkosrendőrség bepoloskázta , és mindkét szomszédjában folyamatosan jelenvoltak a titkosrendőrség tagjai. éjjel-nappal megfigyelés alatt tartották 2 évtizeden keresztül. " ??

Hogy és mikor jön össze ez a 2 évtized?? 1978-tól 1998-ig, tehát 9 évvel a rendszerváltás utánig? ((Bár igaz, amikor a piaristák kiköltöztek a Mikszáth Kálmán téri rendházból, ott is találtunk még 1-2 poloskát minden cellában...))

A börtönben nem a HITÉÉRT ült, és főleg nem a katolikus egyházat elhagyó új hitéért. Hanem illegális határátlépésért, kemény 6 (azaz HAT) napot. ;o))

puccini 2018.09.21. 20:12:15

Mindenki nyugodjon le! Ahogy @satori írta nemrég: "...ki tud empatikusabban közelíteni a másik eltérő véleményéhez, ki műveli magasabb szinten a kölcsönös (interperszonális, interkulturális, hitközi stb.) harmónia keresésének művészetét. (...) Mi pedig - mernék így fogalmazni - ennek begyakoroltatására és gyakorlására szántuk ezt a blogot." Végül is ez nagy nehezen összejött. Előbb nagy nehézséggel lettünk túl egy zavaros elméjű ateistán, majd karba tett kézzel végignézzük egy hitgyülis ámokfutását. Soha jobb párbeszédet kedves jezsuiták.

A címben feltett kérdés megválaszolása pedig szerintem nem olyan bonyolult: viszonylag sokan. Beszélhetnénk arról is, hogy végül is kik akarták, hogy pápa legyen, de a kérdés inkább az, hogy miért ennyire zavaros és megosztó, és állandó magyarázatra szoruló a pápa minden megnyilatkozása. (Persze tapasztalatból tudom jól, hogy az Egyházban egész más az ügyintézés, mint amit a "mezei" ember elképzel, de ez azért egy kicsit sok. Mint a Titanicon a vendég: Én kértem jeget a whiskybe, de azért ez egy kicsit túlzás!)

Abdiás.. 2018.09.21. 22:18:24

@jabbok:

"Mostanra mintha enyhültek volna az ellenérzéseik: sokkal kevésbé téma a katolikus egyház ostorozása a prédikációiban, illetve a Hit Gyülekezete kiadványaiban, mint húsz éve."

Ez nem azt jelenti, hogy egyet értünk más felekezetek tanításaival, hanem jelenleg nagyobb veszély fenyeget minket, mármint az emberiséget.....valamilyen szinten szükséges az összefogás, de csak azokkal, akik az alapvető bibliai értékekkel azonosulni tudnak. Ettől függetlenül az evangélium hirdetése egyéni szinten továbbra is folytatódik, és a célunk az, hogy az igazság beszédét mindenki hallhassa, mert jó döntést csak az tud hozni a jövőjével kapcsolatban, aki már hallotta azt, amit érdemes választania.

" ....és íme, van egy nagy vörös sárkány, akinek 7 feje van és tíz szarva és az ő fejeiben 7 korona."
Jelenések 12:3.

A vörös sárkány, vagy eredeti nevén drakon nem más, mint Isten egykori oltalmazó kerubja, Lucifer, aki fellázadt Isten ellen. A 7 fej a Sátán történelmi manifesztációit mutatja be.
A 7 fej az emberiség történelmének az az egymást követő 7 birodalma, amelyben a Sátán vláguralmi törekvését próbálta elérni globalizáció által.

Ez a 7 birodalom:

- Egyiptom
- Asszír
- Babilon
- Méd-Perzsa
- Görög-hellén
- Római
- Antikrisztusi birodalom

7 próbálkozása van a Sátánnak, és a 7. alkalommal eléri a célját.

Nabukodonozor babiloni királynak volt egy álma. Egy olyan szobrot látott, amelynek arany feje volt, melle és karja ezüst, hasa és oldala réz, lábszára vas, lábfejei pedig részint vasból, részint cserépből voltak. Dániel 2:32-33.

Dániel Isten Szellemének a kijelentése által azt mondta a babiloni királynak:

" Te, oh király.......te vagy az aranyfej, és utánad más birodalom támad."
Dániel 2:37-39.

Isten egy ember formájú szobron keresztül mutatta be az utolsó 5 birodalom jellemzőit.

A csökkenő értékkel bíró 4 fém - arany, ezüst, réz, vas - az emberi faj korszakokon át tartó degenerációját jelzi, hogy Isten szemében egyre gyengébb minőségű és alacsinyabbrendű társadalmak követik egymást. Miközben a fémek értéke csökken, keménysége viszont növekszik, ami az egyre erőteljesebb katonai erő jelenlétét és szükségszerűségét jelzi.

Ahogy egy test tagjai tökéletes egységet alkotnak, úgy a világtörténelmen végigvonuló pogány birodalmak egy egységes organizmust alkotnak, amely az arany fej irányítása alatt áll, és ez Babilon, az Antikrisztus szelleme közvetlenül a vízözön után, Nimród vezetésével elindított egy globalizációs programot, amelyet Bábel tornya szimbólizál. Az Európai Uniónak is ez az egyik szimbóluma, az " Egy hang, több nyelv" szlogennel ellátva.

Isten azért avatkozott be a torony megépítésébe, mert

" Semmi sem gátolja, hogy véghez ne vigyenek mindent, amit elgondolnak magukban."
1 Mózes 11:6.

Isten nem szereti a világ által megálmodott globalizációt, mert ez nem másról szól, hogy 1-2 vezető által egy hatalmas közösség gondolkodása befolyásolható és irányítható....és mivel emögött az Antikrisztus szelleme áll, mindenképpen az emberiség elpusztítására törekszik.
Az európai globalizáció - amelyet az Amerikai Egyesült Államok mintájára akarnak létrehozni, és amelynek elindítója a Vatikán volt -, nem szól másról, mint hogy egy szűk csoport érdekei érvényre jussanak és az akaratuk megvalósuljon a teljes európai földrész felett.
Ahhoz, hogy az Antikrisztus stabil birodalmat tudjon létrehozni, szüksége van arra, hogy megszerezze afölött a legitimitást. Ott tudja érvényesíteni az akaratát, ahol sok a bűn. Minél nagyobb a bűn, annál nagyobb a befolyása.
Az ószövetségi próféciák Európát jelölik meg az Antikrisztusi birodalom epicentrumaként.
Ezért van szükség a globalizációra, mert ezzel könnyen elérhető pl. a homoszexuális házasság törvényerőre való léptetése. Ma Németországban már a vérfertőzés is legális.

Azért a szexuális bűnökön keresztül támad a Sátán, mert a bűnnek ez a fajtája tudja az ember szellemét a legjobban beszennyezni, mert az ember szelleme a hasüreg és az ágyékrész között van, vagyis igen közel a bűn elkövetésének a helyéhez.
A szexuális bűnök elkövetése adja a sötétség erői számára a legnagyobb erőt az emberek felett.

A 2. birodalom, amely Kr. e 539-331-ig tartott,a 2 karral azt jelezte előre, hogy a babilóni birodalom után egy olyan birodalom következik, amely a 2 kéznek megfelelően 2 nemzet , a médek és a perzsák szövetségéből áll.
Dániel egy másik próféciában még pontosabb leírást ad erről:

" ....a második hasonló a medvéhez, és kele egyik oldalára, és 3 oldalborda volt a szájában......."
Dániel 7:5.

A félig felemelkedett medve a méd-perzsa birodalom aránytalan szövetségére utal, ahol a perzsák nagyobb befolyást gyakoroltak a médeknél.
A 3 oldalborda Líbia, Babilon és Egyiptom, amelyet a medve "felzabált" és a birodalomhoz csatolta.

Abdiás.. 2018.09.21. 22:20:49

@jabbok:
Folyt.

A harmadikról azt írja Dániel:

" ....olyan, mint a párduc és 4 madárszárnya van a hátán és 4 feje van az állatnak."
Dániel 7:6.

A párduc jelkép nagy Sándor hadi technikáját jeleníti meg: ravaszul, alattomosan közelíti meg a kiszemelt áldozatot és villámgyorsan csap le rá. Ez volt Nagy Sándor hódító sikerének titka. A 4 szárny is a gyorsaságot jelképezi.
A 4 fej pedig az a 4 utódhatalom, amelyet a 4 hadvezére örökölt meg, miután Ő fiatalon, 33 évesen meghalt, fiát pedig megölték.

A 4 utódhatalom:

- Kasszandrosz kapta Macedóniát és Görögországot
- Lüszimakosz Trákiát és Kis-Ázsiát
- Szeleukosz Szíriát és Babilóniát
- Ptolemaiosz pedig Egyiptomot, Palesztinát és Arábiát

Dániel próféta kr. e 605-530-ig élt, Nagy Sándor birodalma viszont jóval később, Kr. e. 331-ben kezdődött el.

A 4. birodalom, amelyet a lábszárak jelölnek, megosztott birodalmat vetítenek előre.

" A negyedik birodalom pedig erős lesz, mint a vas....széttör és összezúz mindent...."
Dániel 2:40.

A vas a bűnnek a jelképe a Bibliában.
Az előző birodalmakat a Biblia az állatok természetes tulajdonságaival jellemezte, de a 4.-et már nem, mert ez a birodalom nem természetes lesz.
Ennek a birodalomnak a lábujjai cserép és vas keveredéséből állnak össze.
Dániel 2. 41.

Itt az ige a keveredésre az "arat" kifejezést használja, ami természetellenes keveredést jelöl. Ezek olyan anyagok, amik természetüknél fogva nem képesek elegyűlni. Egymástól idegen kultúrák erőszakos keveredését jelöli.
Isten már több száz évvel ezelött előrevetítette, hogy a római birodalom a korszak végén 2 kultúrának - iszlám és kereszténység - keveredéséből fog állni, és az egyik a vas, összetöri a cserepet.......
Az iszlám azért jön, hogy eltörölje az európai nemzeteket, és egy totális antikrisztusi birodalomba fordítsa át a teljes európai kultúrát.

A cserép, amellyel az európai kultúrákat jelképezi, agyagból van, amelyben nincs maradandóság és érték. A mai kor kultúráját Isten beszéde értéktelennek minősítette.
Sok üres fejű és szívű ember van a földön.
Az értéktelenség cinikussá teszi az embert, és az olyanokat, akik értékeket képviselnek, megvetik, kigúnyolják.
Értéktelen emberek számára értéktelen a hit......

A tíz lábujj 10 ország föderációját jelenti.
Ez a föderáció 2017-ben elképzelhető hogy elindult - vagy legalábbis megtörténtek az előkészületek - ahol a Vatikánban Németország, Franciaország és Olaszország a Pápával szövetkezve, a többi európai államot kifelejtve újjáélesztette a Római Birodalmat, és a próféciák szerint ebbe fog belépni a világ diktátora, aki 3 vezetőt fog megbuktatni és átveszi ennek a föderációnak a vezetését. Ő lesz az antikrisztus.

Ma nagyon észnél kell lenni a keresztényeknek, mert ennek az utolsó világbirodalomnak a kifutási ideje nagyon rövid lesz. Azok a nemzetek, amelyek csazlakoznak ehhez - vagyis feladják a nemzetállami konstrukciót -, nemzeti szinten elkárhoznak.

Az antikrisztusról azt írja az Ige, hogy :

".....a föld és annak lakosai imádják..."
Jelenések 13:12.

Ez egy nagyon megnyerő, intelligens, jó megjelenésű, nagy tudású, sokakat megnyerő, nagy befolyással bíró, szimpatikus férfi lesz, aki meg fogja oldani a Közel-kelet problémáját - de csak átmenetileg -, feléppítteti a 3. templomot, helyreállíttatja az ószövetség áldozati rendszert, kivonja a kézpénzforgalmat, és egy - valószínűleg - bőr alá beültetett chiprendszer formájában "megjelöli" az embereket.

" .....mondja a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevadnak képmását....és adaték neki, hogy a fenevad képébe szellemet adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, és azt műveljem hogy akik nem imádják a fenevad képmását, megölettessenek."
Jelenések:13:14-15.

Ezekkel a szavakkal a mesterséges intelligenciát írta le János.
Az a személy, akibe az antikrisztus szelleme beköltözik, halálos sebet fog kapni, és szüksége lesz egy gépre, amibe a szellemét és intelligenciáját át tudják táplálni és az emberek azt hiszik, hogy ő továbbra is ugyanaz az ember, aki ráadásul csodatévő erővel is rendelkezik, mert a halál felett is úrrá tudott lenni.

" Azt is teszi mindenkivel.....hogy az ő jobb kezükre vagy homlokukra bélyeget tegyenek....."

Ez valószínűleg az a chip rendszer, amin ma gőzerővel dolgoznak, mert minden vásárlást és ügyintézést ill. fizetést nagyon egyszerűvé tesz. Többek között ezért is lesz kivonva a forgalomból a kézpénz használata.

A mai kor vívmányai, amire annyira büszkék az emberek, nem mást szolgálnak, mint egy totális birodalmi rendszer kiépítését, és a Sátán készségesen osztja meg az ismereteit az emberkkel azért, hogy a találmányokon keresztül végre elérje a célját.
Aki egyszer fellépett a világhálóra, annak minden egyes keresése, szava rögzítve van.
Mindent tudnak rólunk a világhálón keresztül, a mobiljaink pedig alkalmasak arra, hogy bármikor bárhol beazonosíthatóak legyünk.

Aki nem akar ennek a rendszernek a foglyaként elveszni, annak Jézust kell választania, mert csak Ő tud ebből kimenteni.

Abdiás.. 2018.09.21. 22:23:23

@jabbok:
Folyt.

Az Antikrisztus birodalma minden jel szerint készülőben van. Ez egy 10 nemzetből álló föderáció lesz, és az a cél, hogy mi ebből kimaradjunk.
Egyetlen esélyünk van, hogy ez bekövetkezzen, ha nemzeti szinten elutasítjuk a:
- melegházasságot
- a bibliai családmodell megváltoztatását
- megőrizzük nemzeti identitásunkat és függetlenségünket
- ragaszkodunk a Ft-hoz
- nem támogatjuk az Izrael ellenes bojkottokat
- nem engedünk az iszlám térhódításnak

Ezek védelmére van szükség az összefogásra, mert ha ezeket nem tudjuk megőrizni, nem lesz esélyünk a hamis vallásokból kihozni az embereket. És bár mi üdvözülni fogunk, azért ez vajmi kevés vigasz, ha mások közben elvesznek. Az igaz egyház azért kapta meg az igazság ismeretét, hogy másokat megmenthessen.......És mivel Istennek minden teremtménye fontos, így nekünk is az. Még azok is, akik ezért bolondnak néznek minket.
Ha ezt meg tudjuk őrizni nemzet szinten, akkor a Nyugat nagyon harapni fog ezért - bár már most is fekete báránynak vagyunk kikiáltva -, és mindent elkövetnek, hogy megtörjék a magyar nemzetet. Valószínűleg az Uniós támogatásokat is meg fogják szüntetni. Az országot megpróbálják majd ellehetetleníteni, és ha továbbra is ellenállunk, egy alacsonyabb gazdasági szintre fogunk visszaesni, és a Nyugat nagyon elhúzhat mellettünk, de idővel mégis mi járhatunk majd jobban. A cél, hogy ebből a birodalomból minden áron kimaradjunk, mert:

" ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére, az is isik az Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az Ő haragjának poharába...."
Jelenések 14:9-10.

Annak a nemzetnek, amely alkalmazni fogja a chiprendszert - legalábbis ez a technikai megoldás tűnik a legvalószínűbbnek - nincs irgalom és nincs kegyelem, nem megy be az 1000 éves királyságba.
Jó lenne ebből kimaradni......

Abdiás.. 2018.09.21. 22:28:41

@puccini:

Az, hogy Te egyenlőségjelet teszel egy "zavaros elméjű" ateista és egy keresztény ember hozzászólásai közé, sokat elárul Rólad és az Ige kapcsolatáról.....na meg arról is, mennyire fontosak Neked más emberek......

" Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak be!
Mert lesznek az emberek magukat szeretők.....szeretet nélkül valók....rágalmazók, a jónak nem kedvelői....."
2 Timóteus 3:2-3.

jabbok 2018.09.21. 22:52:16

@Abdiás..: engem továbbra is az érdekelne, hogy mit gondoltok, mit hisztek - és főleg, hogy hogyan viszonyultok a szegényekhez, a szenvedőkhöz, a fogyatékosokhoz, a betegekhez.
Nem a SZÜLEIKHEZ - hanem hozzájuk magukhoz.

Meg ahhoz, aki a közösségeitekből lesz beteg, sérült, rokkant, öreg.

2018.09.21. 23:54:48

@Abdiás..:

'Amikor az ember megtér, a bűnei Jézus áldozata miatt meg lesznek bocsájtva. [...] A Szent Szellem pedig ugyanarra az életre megtanít minket, mint amit Jézus egyből, tökéletesen megvalósított. Szent Szellem nélkül az ember nem tud Isten Igéjével összhangban élni.'

A megtérés nem változtatja meg az emberi természetet. A viselkedést és a gondolkodást megváltoztathatja, de a bűnre hajló emberi természetet nem. Az más kérdés, hogy az ember erőt kap a küzdelemhez, de attól még küzdenie kell a jóért.

Pál is írja, hogy

'Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél, úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág, 27hanem megsanyargatom és engedelmessé teszem a testemet, hogy amíg másoknak prédikálok, magam ne legyek alkalmatlanná a küzdelemre.' (1Kor 9:26-27)

A megtérés tehát nem a küzdelem vége, hanem sokkal inkább a kezdete.

'Isten azokat az embereket, akik nem térnek meg igei módon, ebeknek nevezi, vagyis tisztátalan személyeknek. Tisztátalanokkal pedig nem osztja meg az Ő Szent Igéjét.
Nem kell ezen megsértődni, Isten ezzel a szimbólummal jelölte meg a bűnös embereket.'

Ja értem. Azt meg se kérdezem, hogy akkor itt közülünk szerinted ki a bűntelen.
Az egészben van valami ijesztően gyerekes. Ez a megtérés az önelégültség diadala.
Az ebekkel szemben nem is kell normálisan érvelni. Elég kitenni az asztalra, hogy én 'igei módon megtértem', és onnantól kezdve csak egyvalakinek lehet igaza.

jabbok 2018.09.22. 03:41:22

@Abdiás..: @Abdiás..: tényleg nem akarlak bántani - szimpatikus a buzgalom, ami lobog benned.

De hogy TALÁN megértsd a helyzetet, mondok egy példát.

Beszélgetsz egy Gyülis fórumon.
Egyszercsak megjelenik ott egy igen buzgó, valóban MEGGYŐZŐDÉSES katolikus. ((Nota bene: képzeld, köztünk katolikusok között is vannak ilyenek... ;)

És előadja neked, hogy a ti tanaitok és értelmezéseitek a Szentírásról teljesen abszurdak; hogy Sándor egy ügyes és autokratikus "bizniszmen"; és egyszerűen tényként kezeli és hirdeti a ti blogotokon az összes vádat, amik mondjuk a "Fesz van"-ban és máshol megjelennek Sándorról és az egész gyülekezetről. (Szerinte ezek TÉNYEK, csak ti nem látjátok vagy nem hiszitek. Mert a sátán elfedi a szemeteket.)

Tegyük hozzá: nyilván egy csomó dologban MEGALAPOZOTTAN látod, hogy a vádak jelentős részét csak KÍVÜLRŐL veheti valaki komolyan - aki hozzád hasonlóan BELÜLRŐL ismeri a gyülekezetet, az csak vagy nevet vagy bosszankodik ekkora hülyeségeken.

És eláraszt hosszú idézetekkel - pont olyanokkal, amilyeneket te is posztolsz itt.

És az idézetekhez olyan ÉRTELMEZÉST csatol, úgy magyarázza őket, amilyen magyarázatokat a gyüliben mind megtanultál már, hogy "persze, ezeket tanítják a Szent Szellem (és mellesleg a gyüli) ELLENSÉGEI.

Szerinted te "MEGTÉRNÉL" eme jótét katolikus léleknek az olyan felvetéseire, hogy "azok az egyházak, amelyeknek nincs közösségük Isten Szellemével, a híveiknek salakot adnak tovább Isten Igéje címen........
És ezzel nem azt mondom, hogy ez szándékos a részükről, egyszerűen nem lehet megérteni az Igét a Szent Szellem kijelentése nélkül.
Az Ige igazságait Isten nem adja oda annak, aki nem tér meg."

Vagy "Nem kell, de célszerű elgondolkodni azon, hogy lehet, hogy az egyházatok eddig felhozott egyetlen egy tanítása sem áll meg az Ige tükrében.....
És ne feledjük, nem a Hit Gyülekezete, hanem az Ige az Isten!"
És váltig állítaná, hogy csak a ti lelketekért valóaggodalom vezeti.
Más ugranál is????

Déli pályaudvar 2018.09.22. 04:17:55

@khamul:
Ezt írod:
„Ja értem. Azt meg se kérdezem, hogy akkor itt közülünk szerinted ki a bűntelen.
Az egészben van valami ijesztően gyerekes. Ez a megtérés az önelégültség diadala.
Az ebekkel szemben nem is kell normálisan érvelni. Elég kitenni az asztalra, hogy én 'igei módon megtértem', és onnantól kezdve csak egyvalakinek lehet igaza.”

Teljesen egyetértek. Amit Abdiás tesz, az a kereszténység rémisztő karikatúrája.

A kiindulási pontja az, hogy megtérni csak úgy lehet és csak úgy kell, ahogy ő mondja, és aki megtér úgy, ahogy ő mondja, arra onnantól kezdve semmilyen törvény, norma, szabály, logika stb. nem érvényes, hanem mindent eleve jól lát, és mindenben eleve igaza van.

Bezárul a kör, minden kommunikáció értelmét veszti: ő tökéletes, neki változnia nem kell, egyetlen dolga van: hogy másoknak kinyilatkoztasson.

A Hit Gyülekezet indulásakor hallottam híreket, hogy a megtérést úgy értelmezik, hogy az ember egyszer s mindenkorra megszabadul a bűntől, és onnantól kezdve bűntelen, de nemigen tudtam elképzelni, hogy ez a gyakorlatban mit jelent. Most már el tudom.

jabbok 2018.09.22. 08:37:59

@Déli pályaudvar: "nemigen tudtam elképzelni, hogy ez a gyakorlatban mit jelent. Most már el tudom."

Szerintem még most sem tudod. ;)
(Ha jól tudom) EZT ÍGY nem hiszik, pontosabban nem ezt hiszik.

Déli pályaudvar 2018.09.22. 11:23:50

@jabbok:
Hogy a gyülekezet többi tagja ma mit hisz és mit gondol, azt valóban nem tudom. Anyámnak egyik nagyon szimpatikus barátnője is a Hit Gyülekezetébe jár, aki egyáltalán nem ilyen. A többiekről tehát tényleg nem tudok biztosat mondani. De hogy Abdiásnál ez a helyzet, azt az utóbbi napokban mindannyian láthattuk.

P.E. 2018.09.23. 08:43:05

Abdiás most folytatja a keresztes háborúját. Nagyon fáraszó.

Abdiás.. 2018.09.24. 10:29:40

@jabbok:

"És előadja neked, hogy a ti tanaitok és értelmezéseitek a Szentírásról teljesen abszurdak"

Hogy mit tennék ebben a helyzetben?

Legelőször is nem nevezném bolondnak......
Aztán az Ige alapján bemutatnám Neki, hogy mindaz, amire az egyháza tanítja, az Ige szerint nem igaz.
Merthát az Ő egyháza azt állítja, hogy Máriát imádni és tisztelni kell, holott ő hozzánk hasonló ember, és Isten nem engedte meg, hogy embereket Istennek kijáró tiszteletben részesítsünk, mert ezt megbünteti.
Aztán az sem igaz, hogy Mária mindvégig szűz maradt és így ment volna a Mennybe, mert az Ige kijelentette, hogy Józseftől is születtek gyermekei.
Aztán az sem igaz, hogy Isten Istenként váltotta meg az emberiséget, hiszen erről is világos kijelentést ad az Ige. Jézus hozzánk hasonló ember volt.
Sőt még az sem igaz, amit "Szent" Ágoston tanított, miszerint az 1000 éves királyság az egyház korszakával együtt eljött.
A katolikus egyház az egyház korát azonosítja az 1000 éves királysággal. Az egyházatok ezt a hamis feltételezést használta fel arra, hogy magukhoz ragadják a IV. sz.-ban az államhatalmat, és a bibliai hit egyedüli terjesztőjekén nyilvánítsák ki magukat. De ha ez igaz lenne, akkor Kr. u. 1000 körül be kellett volna következnie a világvégének. Ám ma is itt vagyunk még.
Akkor gyorsan módosítottak, hogy nem Krisztus születésével, hanem a feltámadásával kezdődött el az 1000 éves királyság, de 1032 tájékán sem érkezett el a világvége.
Akkor még kijebb tolták ezt az időt, és úgy hirdették, a konstantini teodózusi fordulattól kell számolni, mert akkor jutott Európában az egyház az államhatalom birtokába. Persze akkor sem érkezett el:-)
Akkor újra rákontráztak: Talán a Római Birodalom bukásától kell számolni? Így 1476 lett volna a világvége időpontja...és eljött? Nem jött el.
Ez a nevetséges találgatás teljes mértékben megkérdőjelezi - visszamenőleg is - a katolikus exkatológiát, és az állami legitimációját is.
Az 1000 éves királyság kezdetének időpontját nem nekünk kell kitalálni, benne van az Igében.
Az 1000 éves királyság Jézus visszajövetelével fog elkezdődni. Nem kell ezt találgatni, ott van benne.
Az a baj a katolikus egyházzal, hogy egyáltalán nem Isten Igéjén áll a hitük, sem a teljes szervezeti felépítettségük és a tanításaik sem.
Aztán az sem igaz, miszerint Isten elvetette volna Izraelt és a helyébe az egyházat helyezte volna. A helyettesítési teológia az Ige tükrében nem állja meg a helyét. Eleve a messiási kor - vagyis az 1000 éves királyság - eljövetelének előfeltétele az, hogy a zsidóság a saját földjén éljen. A helyreállíztás Izraelen kezdődik el és így terjed ki globálisan az egész földre.

" Megesküdtem egyszer az én szentségemre: vajon megcsalhatnám-e Dávidot?
Az ő magva örökké megmarad...."
89. zsoltár 35-36.

A katolikus egyház a pápával az élen az európai globalizáció egyik előfutára, miközben Isten nem akarja ezt a globalizációt, mert ez nem másról szól, mint a rossznak és a gonoszságnak a kiteljesedéséről.
Isten szándékosan választotta el a nemzeteket határral, hogy a különböző kultúrák és nézetek gátat szabjanak az egységesítés törekvéseinek, hiszen ebben az esetben van lehetőség az egymással ellentétben lévő érdekek és vélemények szabad ütköztetésének. Ez gátat szab az antikrisztus birodalmának a kiteljesedéséhez.

" Mikor a felséges örökséget osztott a népeknek: mikor szétválasztá az ember fiait: megszabta a népek határait..."
5 Mózes 32:8.

A bábeli zűrzavart is azért idézte elő Isten, hogy ne maradjon egységes az emberiség. Nyelveket adott és ezzel érte el, hogy különváltan éljenek tovább. Még csak azt sem akarta, hogy megértsék egymás beszédét, így kényszerítve rá őket arra, hogy különböző nemzetek, magukat határral elválasztva éljenek.
Isten nem hogy most nem akarja felszámolni a nemzethatárokat, hanem az 1000 éves királyságban is külön nemzetekként fognak élni az emberek.

Az sem igaz, hogy szobrokon és tárgyakon keresztül kellene vagy egyáltalán lehetne Istent tisztelni, mert ezek nem közvetítik Isten jelenlétét. Sőt! Isten egyenesen azt az utasítást adta, hogy az ember ne csináljon faragott képeket és szobrokat, és ne tisztelje és ne imádja azokat! Isten komolyan gondolja azt, amit mond. A tárgyak tiszteleet sátáni erőknek a jelenlétét közvetíti az emberek életébe.

" ....mert semmi alakot nem láttatok akkor, amikor a tűznek közepéből szólott hozzátok az Úr a Hóreben. Hogy el ne vetemedjetek, és faragott képet, valamely bálványféle alakot ne csináljatok magatoknak férfi vagy asszony képére."
5 Mózes 4:15-16.

A pápa egyenlőségjelet tesz az iszlám és a keresztények Istene közé, és az iszlám bevándorlás egyik fő szónoka.
De Isten azt mondta:

" Ne köss szövetségetse se azokkal, se az ő isteneikkel,
Ne lakjanak a te földeden, hogy bűnbe ne ejtsenek téged ellenem, mert ha az ő isteneiket szolgálnád, vesztedre lenne az neked."
2 Mózes 23:32-33.

Isten nem akarja a különböző népek keveredését, a pápa viszont igen.

Abdiás.. 2018.09.24. 10:37:20

@jabbok:
Folyt.

" Sámuel pedig még nem ismerte az Urat, mert még nem jelentetett ki neki az Úrnak Igéje."
1 Sámuel 3:7.

Vagyis Isten Igéjét kizárólag csak a Szent Szellem kijelentése által lehet megérteni. Ez alól a próféták sem voltak kivételek. Mindenkinek olyan kapcsolata van Istennel, amilyen szinten kijelentetett neki az Ige, hiszen az Ige az maga Isten.
Az Ige ezzel azt állítja, hogy az az egyház, amely szinte minden lényegi kérdésben szemben áll Isten kijelentésével, nem állhat kapcsolatba Istennel.
A katolikus egyház Igeértelmezése Igeellenes. Nem ért egyet Istennel.

A katolikus egyház nem ért egyet az Igével, az Ige pedig nem ért egyet a katolikus egyház tanításaival.

" Vajon járnak-e ketten együtt, ha nem egyeztek meg egymással?
Ámós 3:3.

Jabbok!
Én egyáltalán nem állok ellene annak, hogy egy katolikus meggyőzzön engem arról, hogy a mi Igeértelmezésünk téves, de esélyét sem látom annak, hogy ez bekövetkezhetne. Minden eddigi "támadásotokat" az Ige egy pillanat alatt szertefoszlatta.
Tudsz nekem valami olyat mondani, ami igaz?
Minden egyes hozzászólásotok arról árulkodik, hogy nem ismeritek az evangéliumot, márpedig annak elfogadása nélkül nem is beszélhetünk kereszténységről.......
Nem értitek, hogy hogy válik egy bűnös ember büntelenné Jézus Krisztusban, nem látjátok át e megváláts konstrukcióját.
És még azt sem veszitek észre, hogy Nektek nem velem van bajotok, hanem az Igével.

ljöttem közétek, hogy elmondjam Nektek az igazságot és ezt támadásnak veszitek.
Mi okom lenne arra, hogy kitegyem magam ilyen támadásoknak, ha nem lenne igaz az, amit írok?
Nem küzdök hisztrionikus szeméálységzavarral, gyengeelméjűnek sem tartom magam......szerintetek miért vagyok még itt?

Mi van, ha a probléma gyökere nem is énbennem rejlik?

2018.09.24. 12:08:43

@Abdiás..:

'Minden egyes hozzászólásotok arról árulkodik, hogy nem ismeritek az evangéliumot, márpedig annak elfogadása nélkül nem is beszélhetünk kereszténységről.......'

Már kérdeztem tőled, hogy mit jelent az, hogy Péter kapta a mennyek országának kulcsait és az oldás-kötés hatalmát (Mt 16, 18-19).
Nem kaptam választ. Örülnék, ha megmondanád, hogy szerinted a megtestesült Ige miért mondta ezt egy gyarló embernek.
Nem arra lennék kíváncsi, hogy szerinted mit NEM jelentenek Jézus szavai, hanem arra, hogy mi lenne más, ha ezek a szavak nem hangzottak volna el.

Azon kívül elmismásoltad Pál teljesen egyértelmű kijelentését is: 'amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született'.

Az apostol nem azt írta, hogy Mária megszülte azt az embert, aki aztán Isten Fia LETT, hanem azt, hogy megszülte Isten Fiát.

Egyelőre ennyi.

Abdiás.. 2018.09.24. 12:37:39

@khamul:

Az evangélium központi igazsága az, hogy azt a tökéletes életet, amelye Jézus leélt a földi élete során, azt az Atya egy megtért ember saját életének tulajdonítja. Aki elfogadja Jézus keresztáldozatát, annál a vér folyamatosan közvetíti a bűnbocsánatot.

Izraelnek a pusztai vándorlása során Isten ezt mondta:

" Nem vett észre Jákobban hamisságot és nem látott gonoszságot Izraelben."
4 Mózes 23:21.

Ha valaki esetleg ismeri, hogy Isten mennyit feddte és korholta Izraelt az istentelen életmódjuk miatt, akkor bizonyára megelepődik azon, hogy ennek ellenére hogy mondhatja azt, hogy nem látott bennük semmi bűnt. Maga Isten akarta őket az utolsó emberig kipusztítani, amikor egy bálványszobrot készítettek maguknak a pusztában, és azt imádták istenként. Mózesnek kellett 40 napig böjtölnie és könyörögnie, hogy kímélje meg az életüket, és csak Mózesre való tekintettel menekülhettek meg.
És mégis azt állítja, hogy nem látott bennük gonoszságot? Igen!
Itt van az evangélium lényege..........
De hogy lehet nem bűnös az, aki nyilvánvalóan bűnös?

Izraelnek Jóm Kippurkor - engesztelés napja - a bárány vérét a Szentek Szentjében lévő frigyláda tetejére kellett helyeznie, pontosabban a főpapnak.
A sátor 3-as tagolása az ember 3 -as "tagolásának" megfelelően lett megépítve.
pitvar=test
Szentély = lélek
Szentek Szentje =szellem

A Frigyládán helyezkedett el Isten dicsősége, amit azt jelképezi, hogy az ember csak a szellemén keresztül tud kapcsolatba kerülni Istennel. Viszont a bűnbeeséskor pontosan az ember szelleme került a halál állapotába, vagyis megszünt Istennel a személyes kapcsolat.
A frigyládába kellett Mózesnek a Törvény 2 kőtábláját behelyeznie. Amikor a láda tetejére a főpap ráhintette az engesztelésnek a vérét, ez a vér elfedezte Izrael népének a bűnét. Ez az elfedezés átmeneti volt, 1 évre szólt, ezért minden évben meg kellett ismételni. Azért csak átmeneti, mert egy alacsonyabb létező - állat - vére nem képes az ember bűnét törölni. Az ószövetségi áldozati rendszer szimbólikus értékű, amely előre mutatott Jézusnak, az igazi áldozati báránynak a végleges és tökéletes engesztelő áldozatára. Jézus, a főpap nem állatoknak, bakoknak és bikáknak vérével, hanem a saját vérével ment be az eredeti - nem csupán annak földi másolatába -, a mennyei Szentek Szentjébe, ráhelyezte a saját vérét a Frigyláda tetejére, majd miután az angyalok tökéletesnek, büntelennek minősítették, folyamatosan közvetíti az ember számára a bűnbocsánatot. Akinek közössége van ezzel a vérrel, annak folyamatos bűnbocsánata van.
Jézus véréhez csak az Ő engesztelő áldozatának az elfogadásával, ill. annak azonosulásával lehet hozzáférni, ezt a lépést hívja az Ige megtérésnek. A keresztrefeszítésnek a lényege az, hogy mivel Jézusnak nem volt bűne, Ő nem maga miatt halt meg, hanem a mi bűneink miatt. Ő a romlott emberi természetet feszítette ott meg. A mi romlott, örökölt ádámi természetünket, amellyel bármit is tesz az ember, úgyis mindig bűnt követ el. A megtéréssel egy természetcsere történik. Jézus elvette a mi bűnös természetünket, az Ő keresztáldozatának az elfogadásáért cserébe pedig megkapjuk az Ő tökéletes természetét, és így élhetjük tovább az életünket. Ez a krisztusi természet a Sátán által nem kísérthető, hiszen Jézust nem sikerült bűnbe ejtenie. A keresztény élet a megtéréssel kezdődik, ám innentől egy hosszú folyamat indul el. Az embernek a Szent Szellem segítségével meg kell tanulnia ezt a természetet megőriznie és megtartania ill. azzal teljesen azonosulnia. Egy megtért ember esetében is a levetkőzött ótermészete egész földi élete során kísérteni fogja, ám ennek totális és végérvényes legyőzésére a Szent Szellem tanít meg minket.
Amikor megtérünk, akkor az összes addigi bűnünket Jézus vére eltörölte. Ez a feltétele anak, hogy a Szent Szellem belénk költözhessen. Jézus keresztáldoztatának a célja nem csak az volt, hogy az addigi bűneinknek bocsánatot szerezzen, mert ha csak ez történt volna meg, akkor mi van az utána elkövetett bűneinkkel? Az Ő bűntelen élete tette lehetővé, hogy a Szent Szellem eljöhessen a földre, és azokba beköltözhessen, akik a megtérés által megtisztultak a bűneiktől. Innentől kezdve a Szent Szellem veszi át az életük felett az irányítást és folyamatosan tanít minket, kijelenti az Ige igazságait, és az Ige által tisztít, formál és tanít minket. Csak egy isteni személy, a Szent Szellem tudja elvégezni az emberben azokat a változásokat, amelyek elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy végül a mennybe kerülhessünk.
Amikor megtér egy ember, utána is lesznek bűnei sajnos, de ezek már nem látványos, világi, testi bűnök.

Abdiás.. 2018.09.24. 12:39:53

@khamul: Folyt.

Ezeket nagyon hamar lefaragja az emberről a Szent Szellem, ill. az ezeknek a bűnöknek az elkövetésére ösztönző ezeknek a démonoktól megszabadít Isten. A bűnök mögött gonosz szellemek és démonok állnak. Amilyen bűnt elkövet az ember, azok a gonosz szellemek az emberben lakoznak. A homoszexuálisokban a homoszexualitás gonosz szelleme lakozik, még akkor is, ha az illető Isten felkentjének és papjának tartja magát. Aki ilyen súlyos testi bűnöket követ el, egyértelmű, hogy nem megtért ember. A Szent Szellemunkájának köszöhetően a bűnök megszünnek, és ha nem követjük el a bűnt, a gonosz szellemeknek tovább kell állniuk, mert illegálissá válik az emberben való tartózkodásuk.

A megtérés után elkövetett bűneinket az Atya, Jézus vérének a folyamatos bűnbocsánatot közvetítő ereje miatt nem tulajdonítja a mi bűneinknek - ha bocsánatot kérünk érte.
Az Atya a bűnt mindig a Törvényéhez viszonyítja. Amikor egy megtért elkövet egy bűnt, akkor ránéz a Törvényre, amely be lett helyezve a Frigyládába. De csak úgy tud ránézni, ha ránéz a láda tetején lévő vérre. Az Atya egy megtért ember esetében a Törvényt már Jézus vérén keresztül nézi. Az Atya és a Törvény közé beékelődött Jézus vére. A bűnt elkövettem, de ott van a vér, amely azonnal bűnbocsánatot közvetít. Jézus ezért a bűnért már elszenvedte a büntetést, kifizette az árát, az Atya nem tekinti az én bűnömnek.
A keresztény életút Jézus keresztjénél, az Ő engesztelő áldozatának az elfogadásával ,és az azzal való azonosulással kezdődik, és egy egész életen át tartó tanulás folyamat lesz, amely Jézus visszajövetelével ér véget. Addig egy tanulópálya az embernek, de a Szent Szellem minden segítséget megad, mert mindig ott van személyesen az emberrel. Most is itt van velem, amikor írok. Ő nem hagy el. Jézus maga mondta a tanítványoknak:
- Nem hagylak magatokra.....Én elmegyek, de az Atya elküldi helyettem a Szent Szellemet, aki:

" elvezérel majd benneteket minden igazságra."
János 16:13.

Amikor Mózes az Úr jelenlétében volt a Hóreb hegyén 40 napig, és a nép Áronnal egy arany borjú bálványszobrot készítettek isten gyanánt, Mózes a hegyről lejőve összetörte a 2 kőtáblát, amelyen Isten Törvénye volt. Ő ezt nem haragjában törte össze, hanem azért, mert vele volt Isten Szelleme és tudta azt, amit csak 1500 év múlva jelentetett ki az emberiségnek:

" ...a bűn nem számíttatik be, ha nincs törvény...."
Róma 5:13.

Mózes Isten Szelleme által tudta, hogy ebben az esetben hogy tudja megmenteni Izrael egész népét........ha összetöri a kőtáblát, jelezve Istennek, még nem adtál törvényt.......még nem lépett életbe a Törvényed.
Amiket az Igéből tudok, én is attól tudom, akitől Mózes......

Igen khamul, én is bűnös ember vagyok, Isten mégsem tulajdonít annak.......
És megígérte nekem, hogy:

" aki elkezdte bennem a jó munkát, az be is fogja fejezni azt Jézus Krisztus napjáig.......
hogy legyetek tiszták és botlás nélkül valók a Krisztusnak napjára."
Filippi 1:6.,10.

Nem vagyok még tökéletes, de az leszek, mert Jézus Krisztus megszerezte ezt számomra, az egyházam pedig felfedte elöttem ezt az igazságot és hozzásegített ahhoz, hogy a magamévá tegyem azt.
A Szent Szellem pedig arra kért, hogy amit kegyelemből megkaptam, tovább adjam azt....minden érdem nélkül.......a kegyelem ingyen van.......vegyétek, a tiétek is.
Nincs annál nagyobb őrültség, ha az ember ezt elszalasztja......
És nincs annál sajnálatraméltóbb egyház, amely ezt nem ismeri, és a híveinek nem tudja ezt tovább adni......

Abdiás.. 2018.09.24. 13:15:50

@khamul:

Szerintem nem érdemes tovább rágódn azon, hogy Isten hogy tudottemberként bejönni a látható világba, mert én nem azt állítom, hogy Jézus nem Isten Fia, hanem azt, hogy Isten Fia emberként jött be a látható világba.
Ne várd tőlem azt, hogy ok-okozati összefüggésként lépésről lépésre levezessem Neked, ez hogy lehetséges.
Ne feledd, én is ember vagyok:-)
És az Ige nem azt mondta, hogy aki meg tudja magyarázni, hogy Isten hogy tudott emberként bejönni a látható világba, abban van Isten Szelleme, hanem azt mondja, hogy abban van meg, aki ezt megvallja.
Én meg megvallottam, ti meg kiakadtatok rajta.
De az Ige mégiscsak engem igazol.:-)...és persze azt is, hogy mivel ezt nem tudod elfogadni, Isten Szelleme nincs meg benned.
De én pont azért vagyok tt, hogy Te is megtaláld vele a személyes közösséget.

"Már kérdeztem tőled, hogy mit jelent az, hogy Péter kapta a mennyek országának kulcsait és az oldás-kötés hatalmát (Mt 16, 18-19)."

Az előző hozzászólásomból talán kiderül, hogy Pétert az Ige a megtérse után miért nem tekinti már gyarló embernek.

Isten az egyháznak adta a kötés és oldás hatalmát, amelyről azt mondja, hogy ezzel hatalmat tudunk venni a Sátán királysága felett.
Ez csak azoknak adatik meg, akik igei módon megtérnek.
Hogy ezt pontosan mit jelent, egy másik Igerészből derül ki, mert ahogy már mondta, az Ige mindig magyarázza Önmagát.

" Nem rabolhatja el senki az erősnek kincseit, bemenvén annak házába, hanemha elöbb az erőset megkötözi, és azután rabolja ki annak házát."
Márk 3:27.

Az erősnek a háza a Sátán királysága.
Csak úgy tudunk bármit is visszaszerezni a Sátántól, amit elvett a bűneink miatt tőlünk - egészség, gyógyuklás, áldások, bővelkedés....-, ha be tudunk menni a házába és van is hatalmunk fölötte.
Amikor egy ember igei módon megtér, akkor Isten Szelleme beléköltözik, ezért mondja az Ige: nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van.
Isten Szelleme nagyobb tekintély és hatalom, mint az antikrisztus szelleme.
Isten Szellemével felül tudunk kerekedni a Sátán királyságán. Egy hasonlattal élt Jézus:
Ha bemegyek ahhoz, aki kirabolt, először meg kell kötöznöm - hatástalanítanom kell- és utána szépen mindent visszavehetek tőle.

Az igazág beszédével, megvallással, meg tudjuk kötni azokat a sötét erőket, amelyek uralkodnak más emberek felett, és az Ige azt mondja, amit itt a földön megkötök, az a mennyekben is kötve lesz. Amit én itt a földön szavakkal kimondva megkötök, azokat a sötét erőket Isten angyalai valóságosan megkötözik.
És hogyha valakit feloldunk egy gonosz szellem hatalma alól, az a mennyben is meg lesz tőle szabadítva. A keresztény élet természetfeletti szinten mozog. A látható és láthatatlan világ mindkét pólusa - Isten és Sátán - összejátszik. Az embereknek van hatalmuk irányítani és befolyásolni a szellemvilág eseményeit, amelynek kihatása van a látható világ eseményeire.
Így az igaz egyház tagjainak van hatalma befolyásolni más emberek sorsát, jövőjét, sőt a nemzet sorsát is.
A kommunizmus nem véletlenül dőlt ám meg Magyarországon........
És nem véletlenül áll szemben a fél világgal Orbán Viktor......
És az sem véletlen hogy Hillary győzelmét várva Trump nyerte az amerikai választásokat......

Az igaz egyház tagjai minden nemzetben összejátszanak, hogy ne a Sátán, hanem Isten akarata érvényesülhessen.
Isten a bűnbeeséskor kivonult a látható világból, és itt mi, emberek rányítjuk az eseményeket. A háborúkat és viszályokat magunknak köszönhetjük. Isten hagyja, hogy az események úgy alakuljanak, ahogy azt mi terelgetjük......
Ezért az igaz egyház tagjai tudják, mekkora felelősség hárul rájuk más emberek sorsáért, akik még nem ismerik az igazságot......

2018.09.24. 14:35:41

@Abdiás..:

'És az Ige nem azt mondta, hogy aki meg tudja magyarázni, hogy Isten hogy tudott emberként bejönni a látható világba, abban van Isten Szelleme, hanem azt mondja, hogy abban van meg, aki ezt megvallja.
Én meg megvallottam, ti meg kiakadtatok rajta.'

Nem a megvallással van baj, hanem azzal, hogy Mária istenszülőségét bálványimádásnak tekintetted.
Pedig az istenszülőség ténye világosan következik Gal 4:4-ből.

'Isten az egyháznak adta a kötés és oldás hatalmát, amelyről azt mondja, hogy ezzel hatalmat tudunk venni a Sátán királysága felett.'

Krisztus nem általában 'az egyháznak' mondta Mt 16, 18-19-et. A mennyek országának kulcsait EGYEDÜL Péter kapta, nem az egyház.

Abdiás.. 2018.09.24. 16:25:42

@khamul:

"EGYEDÜL Péter kapta, nem az egyház. "

" A tizenkét apostol nevei pedeg ezek: első Simon, akit Péternek hívnak....."
Máté 10:2.

Péter eredeti neve Simon, és Őt tette elsővé az apostolok közül Jézus.

" Te Simon vagy, a Jóna fia; te Kéfásnak fogsz hívatni."
János 1:43.

Jézus Simont Kéfásnak nevezte el, ami arámul van, és azt jelenti: kőszikla, kő.
Ennek latin megfelelője a Petrus, amit mi Péternek fordítunk.

A Máté idézet így értendő:
De én is mondom neked, hogy te szikla vagy, és én ezen a kősziklán építem fel az anyaszentegyházamat......"
A Bibliában a kőszikla Jézus Krisztust jelképezi.

" És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, de nem dőlt össze, mert a kősziklára építtetett."
Máté 7:25.

Az igaz egyház a kőszklára, Jézus Krisztusra épül.

Kornéliust, egy római pogány századost arra kért Isten, hogy Pétert hívassa házához, és elmond majd neki valamit.
Péter a mózesi törvények értelmében nem mehetett volna be egy pogány ember házába, ám Isten elötte egy látomást adott neki, ahol egy lepedőben tisztátalan állatok jelentek meg elötte, és Isten azt mondta, egyen azokból. Ő nem akart, ellenkezett Istennel, de Isten ezt mondta neki:

" Amiket az Isten megtisztított, te ne mondd tisztátalanoknak."
Apcsel. 10:15.

Péter így értette meg, hogy az evangélium a pogányoknak is adatott, és nekik is van kegyelem, nem csak a zsidóságnak. A névváltoztatásával Jézus azt jelezte előre - ez egy prófécia egyébként -, hogy ő lesz az, Péter, aki elkezdi a kősziklára az építkezést. Ezért tette őt elsővé az apostolok közül.
A szikladarab kezdte el a kősziklára való építkezést, amelyből felépül az egyház, amely megkapta a kötés és oldás hatalmát.
Az igaz egyház kapta meg azt a hatalmat, hogy a Pokol kapui sem vesznek rajta diadalt.
Az az egyház, amely a pedofíliából és homoszexualitásból nem tud kijönni, a Sátán számára nem ellenség, hanem tettestársa.
Egy ilyen egyház nem tud a Sátán fölé kerekedni.
A Poklot és a Sátán királyságát nem lehet bűnnel legyőzni!

2018.09.24. 22:13:45

@Abdiás..:

'A Máté idézet így értendő:
De én is mondom neked, hogy te szikla vagy, és én ezen a kősziklán építem fel az anyaszentegyházamat......"
A Bibliában a kőszikla Jézus Krisztust jelképezi.'

Összefoglalva:
1. Jézus Pétert sziklának nevezi első találkozásukkor
2. Mt 16:17-19-ben Jézus végig Péterhez beszél
3. de itt a 'te szikla vagy' valamilyen megfontolásból nem Pétert jelenti, hanem Jézust.

Ugye nem haragszol, ha ezt értelmetlen zagyvaságnak tartom?

'Az igaz egyház kapta meg azt a hatalmat, hogy a Pokol kapui sem vesznek rajta diadalt.
Az az egyház, amely a pedofíliából és homoszexualitásból nem tud kijönni, a Sátán számára nem ellenség, hanem tettestársa.'

Jézus ígérete nem az 'igaz egyházra' vonatkozott, hanem a létezőre. Nem azt mondta, hogy az egyháza bűntelen lesz, hanem azt, hogy a pokol kapui sem vesznek rajta erőt.
Ez az ígéret pedig nem volt feltételhez kötve.

P.E. 2018.09.24. 22:26:04

@khamul:
Kitartást, kedves khamul! Szurkolok neked! :)

jabbok 2018.09.24. 23:43:32

@Abdiás..: nehéz, ha ugyan nem értelmetlen olyan emberrel vitatkozni, aki komolyan elhiszi, hogy ő jobban tudja nálam, mit hiszek én; és jobban tudja a katolikus egyháznál, hogy mit hisz a katolikus egyház.

Azt írod (csak az első 3 ákításodat cáfolom, de ha időm lenne, akkor az összes hülyeséget ugyanígy cáfolhatnám):
_____________________

1. Abdiás idézet: "Merthát az Ő egyháza azt állítja, hogy Máriát imádni és tisztelni kell, holott ő hozzánk hasonló ember, és Isten nem engedte meg, hogy embereket Istennek kijáró tiszteletben részesítsünk, mert ezt megbünteti."

1 / válasz a Katolikus Egyház Katekizmusából:
"971 "Íme, mostantól fogva boldognak hirdet engem minden nemzedék" (Lk 1,48).

"Az Egyház Mária-tisztelete a keresztény kultusz természetéhez tartozik." [539] A Szent Szüzet "méltán tiszteli az Egyház különleges tisztelettel. Már a legősibb koroktól fogva »Istenszülő« néven tisztelik, és a hívők minden veszedelmükben és ínségükben az ő oltalma alá futnak könyörgésükkel (...). Ez a TISZTELET (...) teljesen egyedülálló ugyan, mégis LÉNYEGE SZERINT _MÁS_ (!!!) MINT AZ IMÁDÁS, mellyel a megtestesült Igét, valamint az Atyát és a Szentlelket imádjuk, s melyre a Mária-tisztelet csak ráhangol;"

Vagy ahogy a Minden szentek litániájában az egyház énekli: "Áldott az ISTEN az Ő angyalaiban és szentjeiben."

A szentek NEM önmaguktól nagyok - és éppen ezért NEM ŐKET tiszteljük. (Az meg szimplán marhaság, hogy "imádnánk" bármelyiket.)

Még a tiszteletünk sem nekik - hanem a "törékeny cserépedényükben" egyedül és kizárólag az ISTENNEK szól.

Mi tehát NEM imádjuk Máriát - ezt csak TE ÁLLÍTOD rólunk.

jabbok 2018.09.24. 23:46:46

@Abdiás..:
2. Abdiás idézet:
"Aztán az sem igaz, hogy Mária mindvégig szűz maradt és így ment volna a Mennybe, mert az Ige kijelentette, hogy Józseftől is születtek gyermekei."
________________________

Idéznéd, hogy HOL jelenti ki az ige azt, amit állítasz?

SEHOL nem írja az ige, hogy születtek Józseftől is gyermekei.

A szentírás és a héber/arám nyelv terén egész alapvető ismeretek hiányára vall, amikor a Jézus "testvérei"-re tett utalásokból meg a "nem ismerte meg, AMÍG meg nem szülte elsőszülött fiát"-ból valaki ezt bizonyítottnak látja.

A "testvérei" az unokatestvéreken kívül a még távolabbi rokonokra is használatos volt; a "nem - amíg"-re pedig számtalan példa van, hogy pl. valaki a Bibliában nem csinált ezt vagy azt, "amíg meg nem halt". A HGY logikával tehát bizonyított, hogy haláluk után csinálták ezeket az illetők ;o))

Ezzel szemben pl. HA LETTEK VOLNA más gyerekei is Máriának, akkor Jézus nem hagyta volna a kereszten Jánosra az anyját. Nemcsak nem kellett volna rá hagynia, hanem JOGILAG sem tehette volna. Stb, stb.

jabbok 2018.09.24. 23:50:20

@Abdiás..:
Abdiás 3. idézet:
"Aztán az sem igaz, hogy Isten Istenként váltotta meg az emberiséget, hiszen erről is világos kijelentést ad az Ige. Jézus hozzánk hasonló ember volt."
___________________________

@jabbok: és környékén már ezt elkezdtük - és a válaszaid már ott is legfeljebb neked voltak értelmesek. ;)

Senki nem vitatja a katolikus egyházban, hogy Jézus "hozzánk hasonló ember volt" - pontosabban az IS volt.

De ha Jézus CSAK hozzánk hasonló ember lett volna, akkor egyrészt semmit nem válthatott volna meg.

Másrészt a már jelzett Jn. 1, vagy a 1. János 4:2 ("Erről ismerjétek meg az Isten Szellemét: valamely szellem Jézust testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van;
És valamely szellem nem vallja Jézust testben megjelent Krisztusnak, nincsen az Istentől: és az az antikrisztus szelleme") és még számos helyen írja az ige, hogy Jézus

NEM VÁLTOGATTA AZ ISTENSÉGET ÉS AZ EMBERSÉGET. Nem "hol ez volt, hol meg az."

Ahogy a hitvallás mondja: "valóságos Isten _ ÉS (!!!) _ valóságos ember"

A IV. egyetemes Kalkedoni Zsinat 451-ben ezzel az eretnekséggel szemben megvallotta:

"Tehát a Szentatyákat követve valamennyien egyhangúlag tanítjuk, hogy egy és ugyanannak valljuk a Fiút és a mi Urunk Jézus Krisztust; Őt, aki tökéletes az istenségben és tökéletes az emberségben; valóban Istent és valóban embert, Őt, akinek értelmes lelke és teste van, és aki istensége szerint egylényegű az Atyával, és embersége szerint egylényegű mivelünk, »aki hozzánk hasonló mindenben, a bűnt kivéve«; [93] az idők kezdete előtt az Atyától született az istenség szerint, és az utolsó napokban értünk és a mi üdvösségünkért az Istenszülő Szűz Máriatól emberség szerint."

Olyanokkal nem fárasztalak, hogy "unio hiposztatika" és társai. És azzal sem, hogy a ti elképzelésetekkel szemben íródott már az újszövetség jelentős része is, pl. éppen az említett János-levél.

Amit te itt próbálsz kifejteni az Ige "megjelenési formáiról", az kb. olyan, mint amikor a 4 általános után valaki deriválni próbál. Vagy 4-5 féle krisztológiai eretnekségnek a kombinációja, amit észre sem veszel, mert még a szókincsed sincs meg hozzá... Ez a kérdés évszázadokig a kereszténység központi kérdése volt, sőt, alighanem még ma is az. És nálad meg nálam kicsit nem csak okosabb, de az életükkel és vértanúságukkal is igazoltabb emberek tisztázták.

A lényeg, hogy amit NEKÜNK tulajdonítasz tanítást, az megint csak a te fejedben van úgy. Akkor is, ha ezt te nem is érted.

2018.09.25. 09:04:21

@P.E.:

Köszönöm, és remélem, hogy ez végső soron nem az én jelentéktelen személyemnek szól.

I_Isti 2018.09.25. 11:03:15

@jabbok: Ez egyébként nem teológiai kérdés. Ugyanúgy, ahogyan a halálbüntetés sem.

Amikor Jézus 12 éves korában "szokás szerint" felmentek "húsvét ünnepére" és a gyermek Jézus ott maradt a templomban, és miután napok múltával találtak rá Mária ezt mondta:
"Anyja így szólt hozzá: „Gyermekem, miért tetted ezt velünk? Íme, atyád és én szomorúan kerestünk.” "
Ezúton szeretném felhívni a figyelmedet arra, hogy itt az "atyád", az Józsefet jelenti.

Ha ezt valaha olvastad, és még soha nem elmélkedtél rajta, akkor hajrá!

Ugyanis azt is jelenti, hogy amikor Jézus 12 éves volt, akkor még ÉLT József.

Ez meg azt jelenti, hogy legalább tizenkét évig József abban az ágyban aludt, amiben Mária. (Kivéve, amikor Mária menstruált -- mert akkor tisztátalan volt.)
Csakhogy amikor Mária menzeszének vége lett kivárta azt a hetet, amit Mózes előírt, és minden egyes alkalommal elment a mikvébe, bemerítkezett, lenyírta a körmeit, megfésülködött, megkente magát illatos olajjal, és hazament.

Lehet, hogy a TE hited hegyeket mozdít a te vallásod tanítása szerint, és emiatt el tudod képzelni, hogy egy normális zsidó férfi lefekszik a peteérés közben levő saját felesége mellé, úgy, hogy ott nem történik semmi -- mármint szexuális értelemben --, egy normális zsidó férfitől én speciel nem várnék el ilyet, az biztos!

Főleg egy olyan kultúrában, ahol a nők versengtek azon, hogy ki tud több gyermeket szülni!

matthaios · http://www.matthaios.hu 2018.09.25. 11:21:02

@I_Isti:

Nem tudom, hová akarsz kilyukadni, de amit írtál, az egyáltalán nem érv Mária örök szüzessége ellen. Amit te nem tudsz elképzelni, az én el tudom képzelni.

De durva katolikus ellenes támadásnak persze jó. Komolyan gondolkozom azon, hogy ezt a blogot itt hagyom a katolikus ellenes trollok intenzív jelenléte miatt. Fogalmam sincs például arról, hogy hogy kapcsolódik ez megjegyzés az eredeti bejegyzéshez.

A sértő, de alacsony színvonalú verbális agresszió eseteivel állunk szemben.

I_Isti 2018.09.25. 11:28:31

@matthaios:

"De durva katolikus ellenes támadásnak persze jó."

Oké, kinek a pap, kinek a paplan! Van ez így, ha TE egy mondatot a Bibliából "katolikus" ellenes támadásnak vélsz, pedig, benne van a Bibliában, akkor mi lesz, amikor a Szent Szellem tényleg szól hozzád?

2018.09.25. 11:35:37

@matthaios:
Ez nem csak a "buta katolikusokkal" szemben, hanem minden emberrel így saját magával szemben(!) is sértő és lealacsonyító.
Van, hogy a saját "okosságunktól" elvakulva nem vesszük észre ezt. Velem is előfordul azt hiszem.
Szeretném, ha maradnál!

matthaios · http://www.matthaios.hu 2018.09.25. 11:37:21

@I_Isti:

Tényleg nem veszed észre, hogy nem a Szentírásból vett mondat ellen van kifogás, hanem az abból levont feltételezésed ellen? Tényleg?

Nem veszed észre, hogy az igazolatlan rágalmazást folytatjátok itt, de nagyon alacsony színvonalon.

Na még most válaszoltam.

I_Isti 2018.09.25. 11:44:55

@matthaios:
Oké, akkor szerinted Máriának nem volt peteérése?
Akkor Jézus hogy születhetett meg?

matthaios · http://www.matthaios.hu 2018.09.25. 11:52:25

@I_Isti:

Komolyan csinálod ezt? Ki mondta, hogy Máriának nem volt peteérése?

I_Isti 2018.09.25. 12:18:29

@matthaios: Amikor (megtérésem előtt) először elolvastam a Máté evangéliumát, akkor pont az ragadott meg a legjobban benne, hogy minden szereplője valódi, hús-vér ember. Egyik sem szuperhős, egyik sem természetellenes, hanem mindenki, aki csak szerepel benne, valódi igazi, normális ember.

jabbok 2018.09.25. 12:20:08

@matthaios: "Na még most válaszoltam."
Hiba volt, már én is belátom ;o))

jabbok 2018.09.25. 12:25:38

@I_Isti: "szeretném felhívni a figyelmedet arra, hogy itt az "atyád", az Józsefet jelenti. "

Szeretném felhívni a figyelmedet, hogy konkrétan 10 gyerekem van, aki többnyire "apának" hív, pedig egyiket sem én nemzettem.

De titeket észérvek nem fognak megingatni, úgyhogy csak hajrá.

A ti Jézusotok meg egyébként is csak ember volt. Illetve időnként Isten, hiszen ahogy Abdiás mondá, egy ember nem válthatott volna meg minket. De olyankor meg ember nem volt. Ezt ma skizofréniának hívják. Szóval mi úgysem értjük ezt, ne fáradjatok. ;o)))

I_Isti 2018.09.25. 13:04:04

@jabbok: Volt egy barátom, akivel egyébként három évig egy kollégiumi szobában laktam, aki megtért, és én láttam az életében azt a változást, amit ez az esemény okozott. Addig például nem nagyon érdekelte a vallás, de ezután szinte csak Jézus Krisztusról beszélt. Elgondolkoztam azon, hogy vajon tényleg van-e Isten? Ha van Isten, akkor -- azonnal tudtam, -- hogy csak az az Isten létezhet, akiről a Bibliában van szó. Ha pedig így van, akkor én bajban vagyok, mert akkor nem a saját magamé vagyok, hanem az övé, mert Ő teremtett engem. Így viszont bajban vagyok, mert az életemben egyetlen egy percig sem vettem figyelembe ezt a tényt. Érdekes módon azonnal tudtam, hogy tartozásom van Isten felé, és azonnal tudtam, hogy olyan nagy ez az adósság, hogy soha, semmilyen körülmények között nem tudom megfizetni. Vettem egy Bibliát, elkezdtem olvasni, és egyhuzamban elolvastam a Máté, a Márk evangéliumot, és a Lukács egy részét. Másnap elmentem egy istentiszteletre, ahova a barátom hívott el. Néztem az embereket, az emberek arcát, és látszott rajtuk egy olyan békesség, ami nekem soha nem volt. Az énekes dicséret végére megmondtam Istennek, hogy én nekem kell az az öröm, kell az a békesség, kell az a félelem-mentesség, ami ezeknek az embereknek van az arcára írva. Elmondtam Istennek, hogy én bűnös ember vagyok, és hogy én inkább hiszek Benne, hiszem, hogy Ő teremtette a világot, hiszek Jézus Krisztusban, hiszem még azt is, hogy az egész Biblia az ő igéje, és azt is, hogy Jézus szűztől született, és Isten fia, csak adja meg nekem azt a békességet, és örömöt, amivel ezek az emberek rendelkeznek. Ekkor úgy éreztem, hogy egy hatalmas terhet levesznek rólam, hogy olyan könnyűvé válok, hogy meg kell fognom a széket, amire leültettek, mert ha nem fogom meg, akkor felemelkedek, és elszállok. Éreztem, ahogy belülről megsimogatnak. A hosszú prédikáció után, az istentisztelet végén előre hívták azokat, akik még "nem fogadták be Jézus Krisztust a szívükbe" - egyértelmű volt, hogy előre rohanjak. Ott is elmondtunk egy imát, aminek lényege nagyjából a spontán imám tartalma volt. Utána kézrátevéssel is megáldottak, imádkoztak értem.
Azóta vagyok hívő, azóta tudom, hogy Isten megbocsájtotta a bűneimet, és azóta van üdvösségem.
Nálad ez hogy történt?

2018.09.25. 14:39:03

@I_Isti:

'emiatt el tudod képzelni, hogy egy normális zsidó férfi lefekszik a peteérés közben levő saját felesége mellé, úgy, hogy ott nem történik semmi -- mármint szexuális értelemben --, egy normális zsidó férfitől én speciel nem várnék el ilyet, az biztos! '

A kérdés az, hogy mit tesz akkor egy 'normális zsidó férfi', ha a párja a Szentlélektől fogan.

Van erről valami statisztikád esetleg, hogy ilyen irtó magabiztos kijelentéseket teszel?

I_Isti 2018.09.25. 14:53:41

@khamul: ahogy olvasod is a Mt. 1.19-ben : Férje, József igaz ember volt, nem akarta a nyilvánosság előtt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el.

Ráadásul megint van itt egy érdekesség, rögtön utána:

"20. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt hozzá: „József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet Máriát, hiszen a benne fogant élet a Szentlélektől van!"

Ez ráadásul katolikus fordítás. :) Ha az "Úr angyala" azt mondja egy "igaz embernek", -- aki nem csak általánosságban zsidó, hanem ráadásul még "Dávidnak fia" is,-- hogy "feleségedet Máriát", és hogy "ne félj magadhoz venni" -- akkor azt nem lehet úgy olvasni, hogy "örök szüzesség", főleg nem József részéről!

Ha József "Igaz" volt, akkor nem volt más felesége Márián kívül, ha pedig nem volt más felesége, akkor vagy szűzen halt meg, vagy Máriával élt a TÖRVÉNY szerinti házaséletet.

Úgyhogy ha akarsz, tőlem hihetsz Mária örök szüzességében, de én nem hiszek abban, hogy József cölibátusban élt volna. Mer' akkor miért akart volna egyáltalán megnősülni?

jabbok 2018.09.25. 18:59:11

@I_Isti: tudod, különbözők vagyunk.

Én még a nászéjszakámról sem szoktam másoknak beszélni, még privát beszélgetésben sem, nemhogy egy ilyen fórumon. Pedig amit kérdezel, az számomra még a nászéjszakámnál is sokkal intimebb dolog.

jabbok 2018.09.25. 19:04:16

@I_Isti: "el tudod képzelni, hogy egy normális zsidó férfi lefekszik a peteérés közben levő saját felesége mellé, úgy, hogy ott nem történik semmi -- mármint szexuális értelemben --, egy normális zsidó férfitől én speciel nem várnék el ilyet, az biztos! "

Ismered a viccet a parasztbácsiról és a zsiráfról?

"Több minden van égen és földön, kedves Horatio, mintsem értelmetek képzelni képes..." (Vagy valami ilyesmi)

Én nemhogy el tudom ezt képzelni, de még láttam is ennél sokkal cifrábbakat is. Nem is keveset. Igaz, azok az emberek nem BESZÉLTEK ennyit a hitükről. Hanem nagyon sokat hallgattak. Mint József.

Abdiás.. 2018.09.25. 22:32:40

@jabbok:

"ahogy Abdiás mondá, egy ember nem válthatott volna meg minket"

Ezt Ti mondjátok, Abdiás pont az ellenkezőjét mondja.:-)
Az evangélium arról szól, hogy amit az ember rontott el, az embernek kell helyrehoznia.

Egyébként ezen a szüzességen kár ennyit rágódni. Az Igéből ez csak annak nem esik le, aki nem ismeri az Igét.

" Azután ismeré Ádám az ő feleségét Évát, aki fogad vala méhében és szüli vala Káint."
1 Mózes 4:1.

Az ismerés és megismerés a Bibliában a házasságon belüli szexuális kapcsolatot jelenti.

"Ádám pedig ismét ismeré az ő feleségét, és az szül neki fiat, és nevezé annak nevét Séthnek."
1 Mózes 4:25.

" És ismeré Elkána az ő feleségét, Annát......és terhes lőn Anna..."
1 Sámuel 1:19-20.

" És József nem ismeré őt, míg meg nem szülé az elsőszülött fiát."
Máté 1:25.

Miután pedig megszülte, utána ismerte, vagyis házaséletet élt vele.

Erről a Biblia feketén-fehéren nyilatkozik. Semmi kétséget nem hagy afelől, hogy Mária nem maradt szűz.
Ezt hogy nem tudja kiolvasni egy ekkora egyház az Igéből?

Ha azt, ami nyilvánvalóan és félremagyarázhatatlanul benne van az Igében és nem tudják kiolvasni, akkor azt, ami nem ilyen nyilvánvaló benne, vajon mennyire értelmezhetik félre?

2018.09.25. 23:37:10

@I_Isti:

'Ha az "Úr angyala" azt mondja egy "igaz embernek", -- aki nem csak általánosságban zsidó, hanem ráadásul még "Dávidnak fia" is,-- hogy "feleségedet Máriát", és hogy "ne félj magadhoz venni" -- akkor azt nem lehet úgy olvasni, hogy "örök szüzesség", főleg nem József részéről!'

Az angyal József feleségének nevezi Máriát, Mária pedig Jézus apjának nevezi Józsefet, pedig nem volt az.

'Ha József "Igaz" volt, akkor nem volt más felesége Márián kívül, ha pedig nem volt más felesége, akkor vagy szűzen halt meg, vagy Máriával élt a TÖRVÉNY szerinti házaséletet.'

Éppenséggel Jézus sem a TÖRVÉNY szerint fogant. Ezt az aprócska körülményt folyton elfelejtitek.
Ha József igaz volt, akkor minimum erősen elgondolkodott azon, hogy oda törekedjen, ahol Isten vett magának szállást.

A 'hogy bírta volna ezt ki egy igazi férfi' című érv valahogy lapos és vérszegény. Ma is sokan kibírják, sokkal prózaibb okok miatt.

'én nem hiszek abban, hogy József cölibátusban élt volna. Mer' akkor miért akart volna egyáltalán megnősülni?'

Ha nem akartak volna Máriával cölibátusban élni, akkor Mária miért kérdezett vissza, hogy 'hogyan lehetséges ez, mikor én férfit nem ismerek?'

Hiszen szerinted pont arra készült, hogy megismerje Józsefet!
Ráadásul a zsidó törvények szerint a vőlegény bizonyos feltételek mellett már esküvő előtt is hálhatott a jegyesével.
Máriának tehát semmi oka nem lett volna a csodálkozásra.

Zakariás megnémult, amikor hasonló helyzetben nem értette, hogy hogy lesz gyerekük.
Mária kérdése nem a kishitűség jele volt, hanem nagyon is valós akadályra tapintott rá.

2018.09.25. 23:45:15

@Abdiás..:

'" És József nem ismeré őt, míg meg nem szülé az elsőszülött fiát."
Máté 1:25.

Miután pedig megszülte, utána ismerte, vagyis házaséletet élt vele.

Erről a Biblia feketén-fehéren nyilatkozik. Semmi kétséget nem hagy afelől, hogy Mária nem maradt szűz.'

Jabbok szerintem már írta, hogy a 'míg', 'mígnem' nem jelent feltétlenül állapotváltozást görögben. Tehát egyáltalán nem jelenti azt, hogy Jézus születése után házaséletet éltek.

'Ezt hogy nem tudja kiolvasni egy ekkora egyház az Igéből?'

Mária örökös szüzességét nem csak a katolikusok vallják, hanem Kálvinnak és Luthernak sem volt vele semmi gondja. Sőt, a görögkeletiek is ezt tartják. Azt remélem nem vonod kétségbe, hogy a keleti egyházatyák ismerték a görög időhatározók pontos jelentését.

I_Isti 2018.09.26. 08:36:56

@khamul: Ezek szerint én sokkal jobban tisztelem Máriát, mint TE, mert én soha, egyetlen egy pillanatra sem feltételezném róla azt a sunyiságot, hogy úgy akarjon férjhez menni, hogy közben nem akar házaséletet élni...

Még egyszer: Mária nem volt római katolikus, ha már nagyon vallásos kockában vagy képes gondolkodni, akkor úgy gondolj rá, mint egy ortodox zsidó lányra, később asszonyra.

Segítek: ma sem létezik olyan ortodox zsidó asszony, aki ne élne házaséletet a férjével.

"Éppenséggel Jézus sem a TÖRVÉNY szerint fogant."

A "foganás" nem tud a "törvény szerinti" lenni, ellentétben a házasélettel, ami viszont a törvény szerint nem mellőzhető a házasságon belül, tehát amikor te Mária örök szüzességéről beszélsz, akkor egyben kétségbe is vonod azt, hogy ő egy törvényt tisztelő, és azt betartó személy volt.
Szerintem ez egy nagyon nagy fokú tiszteletlenség vele szemben!

A foganás egy biológiai folyamat, -- amint azt valószínűen te is nagyon jól tudod, -- ami azt jelenti, hogy a női ivarsejt vagyis a petesejt, és a hím ivarsejt egyesülés után beágyazódik a méh falába és elkezd fejlődni a magzat.

Ha TE be tudod bizonyítani hogy a "Törvényben", ami ebben az esetben a Tóra, vagyis Mózes 1-5. könyve, hogy van a hagyományos számolás szerinti 613 parancsolat között olyan, ami kifejezetten a FOGANÁSRA vonatkozik, akkor áttérek "római" katolikus hitre!

Ugyancsak katolizálok, ha a _Bibliából_ be tudod bizonyítani, hogy az üdvösség feltétele a Mára örök szüzességébe vetett hit!

2018.09.26. 12:46:42

@I_Isti:

'Ha TE be tudod bizonyítani hogy a "Törvényben", ami ebben az esetben a Tóra, vagyis Mózes 1-5. könyve, hogy van a hagyományos számolás szerinti 613 parancsolat között olyan, ami kifejezetten a FOGANÁSRA vonatkozik, akkor áttérek "római" katolikus hitre!'

Gratulálok, ügyesen lovagolsz a szavakon.
Akkor, ha az megnyugtat, akkor vedd azt, hogy azt írtam, 'Jézus sem törvény szerinti kapcsolatban fogant'. Most jobb?

'Ugyancsak katolizálok, ha a _Bibliából_ be tudod bizonyítani, hogy az üdvösség feltétele a Mára örök szüzességébe vetett hit!'

Te pedig be tudod bizonyítani a Bibliából a Sola Scriptura elvet?

'Ezek szerint én sokkal jobban tisztelem Máriát, mint TE, mert én soha, egyetlen egy pillanatra sem feltételezném róla azt a sunyiságot, hogy úgy akarjon férjhez menni, hogy közben nem akar házaséletet élni...'

Semmi okunk nincs azt feltételezni, hogy ezt a döntést egyedül, József tudta nélkül hozta meg.

De kérlek, válaszolj a kérdésre:

Ha Mária házaséletre készült, és már megvolt a jegyese is, akivel kora szabályai szerint együtt hálhatott, akkor miért lepődött meg az angyal szavain?
És miért nem volt az értetlenkedésének semmi negatív következménye, miközben az öreg Zakariást teljesen érthető kérdéséért némasággal sújtotta az angyal?

jabbok 2018.09.26. 13:42:41

@khamul: te, khamul, nehogy nekem áttérítsd!!!! Képzeld el, ha ilyen szimpatikusan és értelmesen a katolikus hit szekerét fogja tolni...

jabbok 2018.09.26. 13:45:20

MODERÁTOR!!!
Követhetetlen és folyamatosan off-topik az egész blog!!!

I_Isti 2018.09.26. 14:17:27

@khamul:
"Gratulálok, ügyesen lovagolsz a szavakon.
Akkor, ha az megnyugtat, akkor vedd azt, hogy azt írtam, 'Jézus sem törvény szerinti kapcsolatban fogant'. Most jobb?"

Szerintem ezt egyszerűen félreérted! Én nem a "szavakon lovagolok", hanem a szavakat olyan értelemben igyekszem használni, mint amilyen értelemben azokat a Biblia használja.

Az a kulturális és vallási közeg, amiben József és Mária élt egyszerűen nem tűrte volna azt, hogy egy házaspár szexuális élet nélkül éljen. A rabbik állítólag még azt is meghatározták, hogy hányszor kell házaséletet élni.
Még egyszer: ez egy olyan vallás, ahol az számított érdemnek egy nő részéről, ha sok gyereket szült, és az számított normálisnak, ha a férfi nagy családnak volt a feje.

Jézus nem "kapcsolatban" "fogant", hanem Isten szuverén kegyelméből kiválasztott: "kegyelembe fogadott" egy ifjú zsidó lányt, akit természet feletti módon "Magasságosnak ereje árnyékoz(ott) meg", de nem szexuális kapcsolat által.

Ha a Bibliából nem tudod bebizonyítani, hogy Mária örökké szűz maradt, és az ebbe a dogmába vetett hit nélkül nincs az embernek üdvösség, akkor miért kell erőlködnöd az egész dogmával?

Zakariás és Mária reakciói az angelosz (küldött) jelenésére:
Zakariás:
"És láttára megrettene Zakariás, és félelem szállá meg őt."
"Miről tudhatom én ezt meg? mert én vén vagyok, és az én feleségem is igen idős."

Mária:
"Az pedig látván, megdöbbene az ő beszédén, és elgondolkodék, hogy micsoda köszöntés ez?!"
"Monda pedig Mária az angyalnak: Mimódon lesz ez, holott én férfiat nem ismerek?"

Mária
1) nem rettent meg (mint Zakariás),
2) Mária nem hitetlenkedett, hanem csak megkérdezte, hogy "mimódon lesz ez?"
ez egy teljesen józan, és logikus kérdés egy szűz lánytól, aki még nincs férjél, és még nem élt házaséletet, és van fogalma arról, hogy hogy születnek a babák.

Zakariás a hitetlenségét fejezte ki: "én vén vagyok", "feleségem is igen idős"
(Pedig ilyen jellegű csoda volt az Ószövetségben, lásd még Sára és Ábrahám - amiről Zakariásnak, mint a papi szolgálatot végző személynek tudomása kellett, hogy legyen. )

"Ha Mária házaséletre készült, és már megvolt a jegyese is, akivel kora szabályai szerint együtt hálhatott, akkor miért lepődött meg az angyal szavain?"

Ne félj, ha veled beszélne GávriÉl ("Isten harcosa") akkor TE is igencsak meglepődnél! Főleg, ha azt mondaná, hogy "helló". Vagy azt, hogy "Mizujs?", vagy azt, hogy "örülj", "legyél vidám"!

I_Isti 2018.09.26. 14:39:43

@jabbok: Kérlek szépen Téged, az Úr Jézus nevére, hogy magyarázd el nekem, egyszerű szektásnak, hogy a TE vallásod szerint mi az "evangélium"!

jabbok 2018.09.26. 15:16:02

@I_Isti: Gyere el egyszer hozzánk egy hétre, és éld azt az életet, amit élünk. (Ne félj, nincs benne semmi istentelen.)

Utána nem kérdezel többet ilyet.
De tényleg állok rendelkezésedre - privátban megtalálsz.

jabbok 2018.09.26. 15:57:22

@I_Isti: Azt azért el kell mondjam, hogy ha nem is sok, de néhány gyülis ismerősöm, sőt, barátom is van. És ők nem nagyon szokták leszólni, hogy mi milyen evangélium szerint élünk... ;)

I_Isti 2018.09.26. 16:39:29

@jabbok: Megtisztelő felajánlás, és tényleg tiszteletre méltó, amit csinálsz (már ez alapján a mondatod alapján feltételezem: "Szeretném felhívni a figyelmedet, hogy konkrétan 10 gyerekem van, aki többnyire "apának" hív, pedig egyiket sem én nemzettem.") , de a saját családomat: a feleségemet és három gyerekemet nem tudom sutba vágni, és itt hagyni ebek harmincadjára. A munkámról nem is beszélve.

I_Isti 2018.09.26. 17:08:47

@khamul: "A 'természetes út' nem volt elzárva előle, mert a jegyesség sokkal szorosabb kapcsolatot jelentett akkor."

Ezt már más katolikus teológustól is hallottam, mármint, hogy már a jegyesség ideje alatt is élhettek házaséletet, de nem leltem bibliai nyomát.
Az evangéliumokban szereplő esküvők, Jézus példázatai meg pont nem erre utalnak. Lásd még a 10 szűz példázata a Mt 25:1-től.

És ez az érv: "Mária azért maradt örökké szűz, mert egyébként már a jegyessége alatt is élhetett volna házaséletet" eléggé furának tűnik...

"Már kérdeztem: be tudod-e bizonyítani a Sola Scriptura elvet csak a Bibliából?"

Ha sola scriptura elv alatt ezt érted: sola Scriptura (lat.): 'a hit forrása egyedül a Szentírás'. - A kat. egyh. a Szentíráshoz fűződő és azt értelmező →hagyományt is forrásnak tekinti, ill. állítja, hogy az egyedüli forrás Jézus Krisztus, de az ő tanítása a Szentíráson és a hagyományon keresztül jutott el hozzánk. A 16. sz. reformátorok az elvet szó szerint még nem fogalmazták meg, bár Luther tartalmilag már vallotta. **

Akkor ez egy nagy tévedés, úgy ahogy van. Ha a "hagyomány" és Isten Igéje között ellentmondás van, akkor nem a "hagyomány", hanem az írás a fontosabb.
Ráadásul Jézus Krisztus nem egy tan, nem egy tanítás, és nem egy tanrendszer, hanem egy személy. Az egyháznak nem az a feladata, hogy a saját tanítását terjessze, hanem hogy Jézus Krisztus tanítványává tegye az embereket.

A "hit hallásból van a hallás pedig Krisztus rhémájából" - azt jelenti, hogy a Bibliai szöveg, mint olyan a prédikáció során "élővé" válik és kijelentést hoz létre az ember szívében. Nem a fejében, hanem a szívében. Ha a hit nem a szívben van, hanem csak az elmében, akkor van az, hogy itt vitatkozunk azon, hogy Mária szűz volt-e azután, hogy természetes, hüvelyi szülés során megszülte Jézust, vagy pedig nem.
Mintha ez valami életbevágóan fontos kérdés volna! Amikor a tényleg életbe vágóan fontos kérdés az, hogy hol van az a Jézus, akit a golgotai kereszten brutális kegyetlenséggel kivégeztek, akit eltemettek egy új sírba, és akit a harmadik napon már nem találtak meg a sírban, mert feltámadt a halálból?

"A természetes reakció az lett volna, hogy
'jó, akkor szólok Józsefnek, hogy még ma jöjjön a baba'."

Természet feletti lénnyel való kommunikáció során nincsen "természetes" reakció! Ott teljesen egyértelművé válik az ember szíve.

jabbok 2018.09.26. 18:13:04

@I_Isti: "tiszteletre méltó, amit csinálsz" - szerintem nem. És a környezetem szerint sem. Éppen az a lényeg, hogy én csak a szamár vagyok. És nem is látszom többnek. Más szemében sem.
Esetleg néha öszvérnek.

De a "TE vallásod szerint mi az "evangélium" kérdésedre teljesen fölöslegesnek tartok mást válaszolni.

@khamul: még próbálkozik, de szerintem ő is teljesen fölöslegesen.

Hogy a te felekezetedben bevettebb választ adjak:

"14Mit használ, testvéreim, ha valaki azt mondja, hogy van hite, cselekedetei azonban nincsenek? Vajon üdvözítheti őt a hit? 15Mondjuk, hogy egy testvérnek vagy nővérnek nincs ruhája, s a mindennapi élelemben szükséget szenved. 16Ha mármost egyiktek azt mondja: „Menjetek
békével! Melegedjetek! Lakjatok jól!” – de nem adja meg nekik, amire életük fönntartására szükségük van, ugyan mit használ az nekik? 17Ugyanígy van a hittel is: ha nincsenek cselekedetei, önmagában holt. 18De valaki azt mondhatná: neked hited van, nekem pedig cselekedeteim. Mutasd meg nekem tettek nélküli hitedet, akkor én tetteimből bizonyítom hitemet. 19Te hiszed, hogy egy az Isten? Jól teszed. Ezt azonban az ördögök is hiszik – és mégis rettegnek."

jabbok 2018.09.26. 21:58:09

@I_Isti: @Abdiás..: vagy ötször megkérdeztem már, de még egyszer sem találtam meg rá a választ - ha a sok hosszú komment közt én kevertem volna el, bocsánat. De ha tényleg nem válaszoltatok rá, akkor az NEKEM nagyon elgondolkodtató.

"Engem továbbra is az érdekelne, hogy mit gondoltok, mit hisztek - és főleg, hogy hogyan viszonyultok a szegényekhez, a szenvedőkhöz, a fogyatékosokhoz, a betegekhez.
Nem a SZÜLEIKHEZ - hanem hozzájuk magukhoz.

Meg ahhoz, aki a közösségeitekből lesz beteg, sérült, rokkant, nehéz sorsú öreg."

I_Isti 2018.09.27. 11:46:25

@jabbok: Azt szeretnéd, hogy hosszú listákkal fényezzük magunkat, hogy mi milyen eszméletlenül nagyon jók vagyunk a zemberekhez?
Mondjuk én kaptam egyszer egy tesótól egy autót ajándékba. (És nem én vagyok az egyetlen.) De ezt légy szíves ne terjeszd, mer' még megrohannak minket az emberek, akik autót szeretnének kapni :)

I_Isti 2018.09.27. 12:05:43

@khamul: Köszi a tippet, megnéztem, és tényleg, és tényleg és tényleg: nem.
Az általam elérhető forrás szerint Maimonidész (középkori) tóra magyarázata szerint háromféle módon lehet jegyességet létesíteni:
1) "A pénz általi jegyesség"
2) "Okirat általi jegyesség",
3) "A nemi élet általi jegyesség"

Tehát nem arról van szó, hogy a jegyesek élhetnek házaséletet, hanem arról, hogy ha egy férfi intim kapcsolatot létesít egy hajadon nővel, akkor ez az eljegyzés egyik módja.

"§. Ha a férfi intim kapcsolat létesítésével hoz létre jegyességi köteléket, azt kell mondania a nőnek: „Fel vagy szentelve nekem…”, „El vagy jegyezve nekem…” vagy „E kapcsolat által a feleségem leszel…”, vagy valamilyen hasonló tartalmú kijelentést kell tennie. Tanúk jelenlétében egy elkülönített helyre kell vonulnia a nővel, és ott intim kapcsolatot kell létesítenie vele."

Csakhogy az egész nem lenne eléggé zsidós az alábbi kitétel nélkül:

"Ha egy férfi intim kapcsolat létesítésével szentel föl egy nőt, azt – jóllehet az eljegyzés érvényes – megkorbácsolják ezért az engedetlenségért, nehogy a zsidók könnyelműek legyenek ebben az ügyben.

§. Hasonlóképpen, ha egy férfi előzetes siduch – előzetes közös meggyőződés[6] – nélkül szentel föl egy nőt, vagy ha az utcán szenteli föl, azt – noha az eljegyzés érvényes – korbáccsal büntetik engedetlenségéért. [Ezt a szabályt azért vezették be], nehogy az ilyen gyakorlat erkölcstelen kapcsolatokra szokjanak az emberek, ahhoz a paráznasághoz hasonlatosan, ami a Tóra-adás előtt volt szokásos."

(lásd még: zsido.com/fejezetek/3-fejezet-az-eljegyzes-menete/)

Továbbá:

"Az eljegyzés és a házasság
§. A rabbinikus törvény szerint, a eljegyzett asszony (az áruszá) mindaddig nem létesíthet intim kapcsolatot a férjével, ameddig az apja házában él. Azt a férfit, aki jegyesével – áruszájával az apósa házában intim kapcsolatot létesít, engedetlenségéért korbácsbüntetéssel sújtják.
Még ha valaki intim viszony létesítése útján lép is jegyességre, akkor sem létesíthet jegyesével újabb intim kapcsolatot, míg otthonába nem viszi, és ott el nem különül vele, és ezáltal feleségének nem nyilvánítja."

Ez egyből egy kissé normálisabb kontextusba helyezi Máriát, hiszen pont az a lényeg, hogy akár pénzzel, akár oklevéllel lett is eljegyezve, neki, mint törvénytisztelő nőnek nem volt joga meghatározni a házasságkötés -- és az ezáltal kóserré váló szexuális együttlét -- időpontját.

"Hogy mi legyen benne a bibliai kánonban, azt éppen az egyház hagyománya döntötte el. "

A "hagyomány" nem egy személy. Én nem beszélnék róla úgy, mint személyről. Azok a személyek viszont akik eldöntötték az USZ-i kánont nem "római katolikusok" voltak, hanem "karizmatikusok". Valójában pedig nem ők döntöttek, hanem helyesen felismerték a Szent Lélek vezetését ebben a kérdésben.

"Ha elveted Kelet és Nyugat, tehát gyakorlatilag a teljes kereszténység közös hagyományát Máriával kapcsolatban, akkor felmerül a kérdés, hogy miért éppen a bibliai kánont fogadod el minden fenntartás nélkül."

A Szent Lélek miatt. Aki bizonyságot tesz erről, viszont abszolút nem tesz bizonyságot a Mária-dogmák valóságtartalma mellett.

othar 2019.06.15. 00:01:24

'És jön egy harmadik pápa, Ferenc, aki – miután megállapította, hogy a kiskorún elkövetett visszaélés megtörtént – olyan kemény szankcióval sújtja a bíborost, amilyet egyetlen pápa sem tett a legutóbbi 90 év alatt. Ferenc pápa nemcsak visszavonulásra rendelte, hanem megfosztotta bíborosi rangjától. Ezek a tények. Most e ponton a kérdés a következő: rendben van, hogy a visszaéléseket orvosolni kell, tisztogatást kell végezni, de Viganò miért csak Ferenc pápa lemondását követeli, hiszen éppen ő hozta meg a szankciót McCarrick ellen?'

Tehát a bejegyzés alaptétele az, hogy McCarrick elmozdításának oka kiskorún elkövetett visszaélés volt.

Ezzel szemben a laicizálás indoklása a következő volt:

The canonical investigation found that he was guilty of "sins against the Sixth Commandment with minors and with adults, with the aggravating factor of the abuse of power." He was also found guilty of "solicitation" during confession.

forrás:
www.nbcnews.com/news/world/cardinal-theodore-mccarrick-dismissed-vatican-sex-abuse-scandal-n972391

Ezek szerint akkor mégis igaz a beosztottak (kispapok) zaklatása.

És minderről tavaly szeptember előtt SENKI NEM TUDOTT SEMMIT a pápa közvetlen környezetében, a szeptember és február között lefolytatott vizsgálat azonban minden kétség nélkül bebizonyította?
süti beállítások módosítása