Jezsuiták

PÁRBESZÉDBEN

Facebook

Címkék

boldogság (8) egyház (52) európa (8) ferencpápa (9) gondolat (9) gondolatébresztő (17) hit (22) ima (13) Isten (8) isten (19) jezsuita (12) jézus (11) katolikus (10) lelkiség (10) orbán (9) pápa (19) politika (25) szabadság (9) szeretet (12) társadalom (10) tudomány (11) vallás (14) vallások (10) Címkefelhő

Utolsó kommentek

Friss topikok

A sebből fakadó élet: veszteségből nyereség

2020.03.08. 18:02 andras.csaba.sj

the_incredulity_of_saint_thomas-caravaggio_1601-2.jpg

Caravaggio „Hitetlen Tamás”-a Jn 20,25-29 elbeszélését jeleníti meg, ahogy a Jézus feltámadásában kételkedő apostol – két társával együtt – találkozik az Úrral. Az itáliai festő zseniális fény-sötétség játékában előtérbe kerül Jézus sebe, amit a tanítványok orvosi kíváncsisággal és szakértelemmel szemlélnek. Jézus arca szelíd, és kezével óvatosan sebéhez teszi Tamás kezét. Hallhatjuk a szavait, amint a következőket mondja: „Mivel láttál engem, hittél. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hittek” (Jn 20,29). Azóta az Egyház a „boldogok”-at önmagával azonosítja, akik bár testi szemükkel nem látták Őt, mégis hisznek Benne. De kiben is hiszünk? Nézd meg csak jobban a képet! Jézus sebei nyitva vannak – a feltámadás után is. Mit akar ez jelenteni?

3 komment

Isten szava és csendje: gondolatok nagyböjtre

2020.03.04. 08:43 SzabóFerencSJ

 

daniele-levis-pelusi-ar5fgfhxwmu-unsplash.jpg

„A puszta elválaszt a hangzavartól, és szavak híján helye születik a Szónak, Isten Szavának, mely mint szellő susogása megérinti a szívet. A puszta a nagybetűs Szónak a helye. A Bibliában ugyanis az Isten szeret a pusztában megszólalni. Ott adja Mózesnek a Tízparancsolatot, és tévelygő népét így emlékezteti: „Kihoztalak a pusztába és a szívedhez szóltam”. Csendesen hangzik Isten Szava a pusztában, ahol Istent bensőségesen lehet meglelni. Jézus is szeretett visszavonulni magányos helyekre, hogy imádkozzon, és arra tanított minket, hogyan keressük az Istent, aki a csendben szól hozzánk. Nem könnyű a szívünkben csendet teremteni, ezért megyünk tovább, hogy másokkal beszélgessünk. (…)

Jézus a pusztába azért hív, hogy figyelmünket az igazán lényegesre fordítsuk. A kísértő ördögnek azt mondja, hogy nemcsak kenyérrel él az ember, hanem Isten szavával. Ezért kell imádkozni, hogy az Isten jelenlétében föltáruljanak a szív hajlamai és a lélek kettősségei. Éppen ezért a puszta nem a halál, a pusztítás helye, hanem az életé, ahol az Istennel csendben párbeszédet lehet folytatni.”  (Ferenc pápa, 2020. Hamvazószerda.)

Szólj hozzá!

Így segíthet Jézus a koronavírus-járvány idején

2020.03.02. 16:07 phamdinhngocsj

jesus.gif

Az elmúlt három hónapban Kína, a szomszédos, majd egyre távolabbi országok a koronavírus-járvánnyal szembesültek. A halálesetek és a fertőzöttek száma óránként növekszik. Most, sajnos, a járvány egyre gyorsabban terjed Európában is. Úgy tűnik, az emberek pánikba esnek: a hírek szerint a vírus egyre közelebb kerül országukhoz, városukhoz és családjukhoz. A járvány kitörése során sok keresztényt láttam Istenhez fordulni, imádkozva a segítségért.

Az Egyház szintén sürgeti a hívőket, hogy tegyenek az egészség és a szolidaritás együttes megvédéséért ebben a súlyos helyzetben. Nem vagyunk csalódottak vagy zavarodottak. Éppen ellenkezőleg, az Egyház úgy véli, ha Jézushoz ragaszkodik, és a kétségek idején is vele marad, akkor az emberi élet másmilyenné válik, reményteljessé és minden napfényesebbé lesz.

Szólj hozzá!

Böjt: erőpróba vagy kegyelem?

2020.02.29. 21:03 andras.csaba.sj

lent-image-feature.jpg

A nagyböjt a kiüresedés és a megtisztulás ideje, amikor törekszünk több teret és figyelmet szentelni Istennek, akitől minden jó származik. A böjt három fő gyakorlata is ezt a célt szolgálja: a böjtölés testünket, az ima lelkünket szabadítja fel, az alamizsnaosztás pedig embertársaink, a szükséget szenvedők felé nyit meg. A közösségi médiában számos gyakorlatot találunk, amelyek konkrét praktikákkal akarnak segíteni az Istenre figyelésben: az okostelefon használatának csökkentése, kedvességi gesztusok, különféle ájtatosságok stb. Egy fontos dolog azonban gyakran kimarad a listákból, amit nem érdemes megspórolni magunknak: miért? Miért böjtölök, és mi sóvárog bennem a szabadságra? Ezt a miértet járom körül a következő írásban, melyhez felhasználom Gerald G. May Függőség és kegyelem című könyvének néhány gondolatát.

3 komment

Nárcisztikus idők: hogyan határozza meg az ember jövőjét a mai korszellem?

2020.02.17. 09:06 Satori

2_5.jpg

Vajon mivel jellemezhető legtalálóbban a mi korunk? – Lord Jonathan Sacks, a Brit Nemzetközösség nemrégiben leköszönt főrabbija tette fel ezt a kérdést egyik nagy hatású beszédében (TED-talks). Egy ilyen jelentőségű és ennyi mindent magában foglaló kérdést bedobni persze nyilvánvalóan a tévedés kockázatát is magában rejti. Annál is inkább, mert a felvetés a jelenre vonatkozik, tehát nincs meg a szükséges történelmi távolság a megválaszolásához. Mégsem adhatjuk alább! A téma átgondolásához Sacks rabbi mellett az amerikai konzervatív író és gondolkodó, David Books gondolatait is felhasználjuk.

1 komment

Így használd értelmesen a YouTube-ot, hogy ne válj függővé!

2020.02.08. 12:45 pacsy

tube.jpgA felmérések szerint az internethasználók naponta átlagosan 70 percet töltenek a YouTube-on. Ez ugyebár több mint egy óra – ami óriási szám! Különösen ha figyelembe vesszük, hogy ez az idő általában haszontalan rövidfilmek nézegetésével telik. No, persze, nem azt akarom mondani, hogy csak „hasznos” dolgokat szabad néznünk – távol legyen tőlem! Azon sem akarok rugózni, hogy milyen könnyen függővé lehet válni a YouTube-videóktól (mindkét téma inkább önálló posztot érdemelne). Most inkább csak arra szorítkozom, hogy a segítségeteket kérjem annak felderítéséhez, mivel tudna hozzájárulni a legnagyobb és legnépszerűbb videómegosztó portál a lelki életünk kibontakozásához. Hiszen nyilvánvalóan ez minden „teremtett dolog” értelme és célja. Az ember által teremtett dolgoké is...

Itt a remek lehetőség! Van kedvetek megosztani egymással olyan „tartalmakat” (szóval ajánlani olyan rövidfilmeket vagy hosszabb mozikat), amelyek titeket az Isten felé vezető úton segítettek? Méghozzá széles értelemben: esetleg egyszerűen csak tetszettek és gazdagítottak benneteket.

47 komment

A koronavírus-hullám nagy kérdése: hol van Isten a járványok idején?

2020.02.06. 11:06 phamdinhngocsj

virus.gif

Ezekben a napokban az egész világot „lázban tartja” a koronavírus gyors terjedésének híre. A halálesetek és betegségek száma óránként növekszik. A helyzet még nem katasztrofális, ám komor és halálos légkör uralkodik Kína egyes területein, a szomszédos országokban és az egész világon. Mindenkinek fontos a koronavírussal foglalkozni, és mindenki azt reméli, hogy a kutatók igyekeznek gyógymódot keresni és az ellenvakcinát kifejleszteni.

Történelmünkben mindig jelen volt a betegség. Az embereknek néha meg kell birkózniuk a járványokkal, melyek számtalan áldozatot követeltek el (HIV/AIDS, fekete himlő, spanyolnátha, kolera, malária, sárgaláz, SARS, ebola stb.). A Bibliában járványok idejéről is olvashatunk; ezekben a szentírási szakaszokban fontos tanulságok szerepelnek a járványokról.

Szólj hozzá!

A sebezhetőség dicsérete a közösségi megosztásban

2020.02.03. 11:42 pacsy

weakness.png

Az utóbbi időben sokszor találkoztam azzal – és számos tapasztalatot szereztem arról –, amit katolikus körökben általában „megosztásnak” szoktak nevezni. Arról a tapasztalatról van szó, amikor felnőtt emberek személyesen vagy közösségi szinten feltárják egymás előtt a személyes dolgaikat, kimondanak bizonyos belső dolgokat, vagyis megosztják a „titkaikat”, megosztják önmagunkat másokkal. Nagyon gyógyítónak tartom ezt a gyakorlatot. Elmesélek néhány példát.

Nemrég azon a teológiai fakultáson, ahol dolgozom, egy teljes délelőtt tanszéki értekezletet tartottunk. Heten vagyunk főállású tanárok a Fundamentális Teológia Tanszéken (ketten nők, öten pedig jezsuiták). Első napirendi pontként azt javasoltam, kezdjük azzal, hogy „személyesen megosztjuk egymással szakmai életünk néhány részletét”. Engem is meglepett a gyakorlat hatása. Körülbelül háromnegyed órán át mindenki magáról beszélt, elmondta, amit odavalónak érzett. Ám már 5-10 perc elmúltával érezhetően megváltozott a hangulat: a megosztás egész egyszerűen „bemélyült”, s magam is csodálkoztam, milyen felszabadítóan hatott ez ránk, résztvevőkre. Azt érzékeltem, hogy a szokásos irigység és rivalizálás szinte magától, mintegy varázsütésre megszűnt. (Remélem, senki se botránkozik meg azon, hogy ilyesmit említek – bizony, ilyesmi papok és szerzetesek között is előfordul: sajnos nem vagyunk különbek különösen ha a munkaterületek összeérnek, könnyen jelentkeznek érdekellentétek.)

Szólj hozzá!

Szelíd üzenet a tolerancia türelmetlen híveinek

2020.01.31. 09:59 SzabóFerencSJ

kep_2_1.jpg

A tolerancia útját[1] a XVI. századi humanisták, elsősorban Erasmus és követői egyengették. Ám nincs közvetlen átmenet tőlük a felvilágosodás filozófusaihoz és teológusaihoz.[2] A tolerancia történetének útja kacskaringós. Tolerancia és intolerancia együtt jár az újkori Európa országaiban; ezt a társadalmi-politikai események konkrét története igazolja. Legtöbbször a politika, a „raison d’Etat” győz a teológián, a fanatizmus a józan észen. Egyesek igen gyakran a saját igazukat azonosítják az Igazsággal, vagy ugyanazon személyek égetik azt, amit korábban imádtak.

Közép-Kelet-Európában, Lengyelországban és Erdélyben bonyolultabb a helyzet, mint ahogy gyakran bemutatjuk. Lengyelországban az üldöztetések elől Németalföldről menekülő „eretnekek” (anabaptisták), a „lengyel testvérek”, vagyis „ariánusok” (Kis-Lengyelország) és a „cseh testvérek” (Nagy-Lengyelország), valamint Varsó körüli zsidó szórványok meggyengítik a latin katolicizmust (a korábbi államvallást) és az ortodoxiát. A hitvallásoknak ez a mozaikja Lengyelországban mintegy kikényszeríti a vallási toleranciát. Hasonlóképpen, Erdélyben is meg kell oldani a négy vallás együttélését, itt is a továbbélés követeli a „vallási békét”. Általában az elcsituló vallásháborúk lassan a „türelmi rendeletekhez” vezetnek, ha az államérdek ezt kívánja.

Szólj hozzá!

Egy hazánkban élő vietnámi jezsuita imája a koronavírus-járvány idején

2020.01.28. 14:48 phamdinhngocsj

virus.png

Ezekben a napokban az egész világot „lázban tartja” a koronavírus gyors terjedésének híre. Kína számos városában kijárási tilalmat rendeltek el. A hatalmas ország egyes területein komor és halálos légkör uralkodik. A hatóságok helyenként agresszív módon igyekeznek megfékezni a veszélyes járványt, amely már más országokban is felütötte a fejét. Keresztényként egyelőre nem tudunk alkalmasabban segíteni, mint hogy imádkozunk a járvány megfékezéséért és a betegségben szenvedőkért.

Szólj hozzá!