A kozmopolitizmusé a jövő? Megjegyzések a világ amerikanizálódásának tételéhez

2018.08.31. 17:09 Satori

„A keresztények tehát legyenek rajta, hogy a kultúrának korunkra jellemző megnyilatkozásait és tömegmozgalmait emberies és keresztény szellem hassa át” (GS 61).

 

Milyen világ vár ránk? Vajon egy hegemón amerikai világkultúra kialakulásával kell számolnunk, vagy kicsiny elszigetelt kulturális szigetek létrejöttével, amelyek bizalmatlanul tekintenek egymásra és igyekeznek megőrizni sajátosságaikat és önazonosságaikat? Az alábbiakban – a nemrégiben elhunyt osztrák-amerikai szociológus, Peter L. Berger (1929-2017) egyik írását vezérfonalul választva – számba veszünk néhány, a jövő irányába mutató mai tendenciát és röviden kritikai észrevételeket is megfogalmazunk sajátosan keresztény teológiai szempontból.

 kozmopo-3jpg.jpg

79 komment

Szellemek megkülönböztetése Ferenc pápával

2018.08.29. 12:39 andras.csaba.sj

A szexuális visszaélések margójára

 

Öt évvel ezelőtt néhány hónapig Sepsiszentgyörgyön szolgáltam a Krisztus Király plébánián, akkor még egyházmegyés papnövendékként. Egy alkalommal az egyik csoport megkért, hogy tartsak előadást egy általam választott témában. Pár héttel azelőtt döntöttem el, hogy be akarok lépni a Jezsuita Rendbe. Így nagyon lelkes voltam a jezsuita lelkiséggel kapcsolatos témákban, a hivatásgondozó tanácsára pedig jó néhány könyvet el is olvastam. Így egyből eszembe jutott, hogy nem is lehetne jobb témát választani, mint a szellemek megkülönböztetését.

4df4c1bdc84d4e5fa334927b232ffc59.jpg

6 komment

A Hittani Kongregáció leirata a halálbüntetés értelmezéséről

2018.08.27. 15:23 pacsy

A Hittani Kongregáció prefektusa, Luis Ladaria bíboros, érsek aláírásával, augusztus 1-jei dátummal közzétették azt a leiratot, amely újraértelmezi A Katolikus Egyház Katekizmusa halálbüntetésről szóló, 2267. pontját.


borton.jpg

243 komment

Szexualitás-út-keresés szerzetesként

2018.08.24. 09:57 andras.csaba.sj

Egy jezsuita őszinte vallomása a nemiségről és a szexuális zaklatásokról, avagy gondolatok Ferenc pápa bocsánatkérő levele kapcsán

 

Az augusztus 14-én Pennsylvaniában nyilvánosságra hozott jelentés adatai sokkolóak: az elmúlt 70 évben az Egyesült Államok hat egyházmegyéjében 301 pap több mint ezer kiskorú ellen követett el szexuális visszaélést. Hogyan beszéljünk ezután a tisztaság erényéről, a cölibátus értékéről, ha ilyen undorító módon visszaélünk olyan emberekkel, akik bizalmukat belénk vettették, megnyíltak előttünk, sebezhetővé váltak; mi eközben pedig manipuláltuk, kihasználtuk őket, és egy életre szóló sebet okoztunk?!

cikk_kep_2.jpg

43 komment

Címkék: szexualitás szerzetesség cölibátus szexuális visszaélés Ferenc pápa

A „metafizika vége”, avagy legitim sokszínűség a teológiában

2018.07.30. 14:53 Satori

Az alábbiakban amellett fogok érvelni, hogy az utóbbi évtizedekben valami megváltozott általában véve a szellemi életben és a teológia berkein belül is. Ezt a változást azzal a provokatív metaforával fogom kifejezni, hogy véget ért a metafizika korszaka. Elsőként számba veszem a fundamentális teológián (FT) belül jelentkező jelentősebb mai áramlatokat (1); majd a teológia legitim sokszínűsége (pluralizmusa) mellett fogok érvelni (2); részletezem a már említett provokatív tézist, miszerint „vége a metafizikának” (3); végül néhány pontosító megjegyzéssel zárom ezt az írást (4).

 rene-girard.jpg

9 komment

Címkék: egyház teológia pluralizmus fundamentális teológia

Kedvenc idézeteim mostanában

2018.07.05. 15:57 pacsy

 


 


63 komment

Fejlődik az erkölcs? – Avagy gondolatok a moralitás három rétegéről

2018.06.29. 12:15 pacsy

Ha nem hangzana túl nagyigényűen, azt írnám: az alábbiakban erkölcsfilozófiai, sőt erkölcsteológiai kalandozásokra szeretném meghívni a kedves Olvasót. Hogy elővételezzem: elgondolásom lényege, hogy létezik egy éretlen, archaikus erkölcsiség, amitől felnőtt korban is sokan szenvednek, viszont amelytől lehetséges megszabadulni. Az út egy érési folyamaton át vezet, amely során szabadabbá és szeretetteljesebbekké válunk másokkal szemben – és önmagunkkal szemben is. A végpont a teljesen érett erkölcsiség, amelyből már minden rosszakarat és bosszúvágy hiányzik. De a gondolatmenetben – tartok tőle – idáig már kevesen fognak követni...

erkolcs-1.jpg

548 komment

Címkék: erkölcs moralitás amoris laetitia erkölcsteológai

Harc és hivatás

2018.06.25. 09:19 korizoli

Az elmúlt hetekben jezsuita közösségünkben egy kis videó készült a Montserrat hivatástisztázó és jelöltévről. A videó az Indexre is kikerült, Bokszoló szerzetessel reklámozzák az egyházi pályát a jezsuiták címmel. „Láttak már bokszoló szerzetest? Nézzék meg a videót” buzdít a cikk szerzője. Boksz és szerzetesség? Harc és szerzetesi hivatás? Elég meglepő párosítást talált az újságíró, ami nyilván a figyelemkeltést szolgálja. Ebben a blogbejegyzésben azt szeretném körbejárni, hogy milyen kapcsolata van a szerzetességnek a harchoz és mi erről a saját tapasztalatom.

50 komment

Címkék: harc fegyverek box szerzetesség

Néhány gondolat a művészetről „szentignáci szemüvegen" keresztül...

2018.06.21. 01:11 andras.csaba.sj

Művészetről beszélni nem könnyű, mert a tárgyi valóság mögött olyasmi tárul fel, ami a Szent, a Mindenható, az Örök, a Teremtő szépségéből mutat meg valamit, egy piciny kis szeletét felkínálva. Feszültség jön létre ezáltal a Teremtő Szépség és a befogadni igyekvő piciny kis teremtmény között. Hiszen a Teremtő úgy adja magát, mint ajándék, de ezt az ajándékot csak csodálni lehet, és gyönyörködni benne. Amikor erőszakkal birtokolni szeretnénk a Szépet, a Jót, az Igazat és a Szentet, az azon nyomban eltűnik, mert nem arra van hivatva, hogy bezárjuk véges, törékeny emberségünk szűk kalitkájába.

pure-insight-16x16-brian-coffey-featured-artrage-artist.jpgBrian O. Coffrey kortárs amerikai művész "Pure Insight" című festménye

Szólj hozzá!

„Célirányosság” (teleológia) a fejlődésben, avagy egy filozófiai és teológiai fogalom értelmezésének három rétege

2018.06.18. 23:07 pacsy

A téma a „hit és ész” témakörébe tartozik. Bár a cím elég elvont kérdéskört sejtet, az alapgondolatban tulajdonképpen nincs semmi ördöngösség. Hogy némi szómagyarázattal kezdjem: a „teleológia” (a gör. thelosz = cél és logosz = tan, tudomány szavak összetételéből) a célokról szóló filozófiai tudomány. Arról a filozófiai és teológiai hipotézisről van szó, miszerint a természetben és a történelemben zajló folyamatokban (az evolúcióban éppúgy, mint az üdvösségtörténelemben) működik egyfajta célra irányítottság, célirányosság. S hogy ez ki is mutatható! 

teleologia.jpg

155 komment